Technický list
Shell Helix Ultra AG 5W-30
Plně syntetický motorový olej do osobních automobilů
Shell Helix Ultra AG 5W-30 je nejnovější generací plně syntetického motorového oleje se špičkovou technologií
aktivního čištění, která aktivně brání hromadění nečistot a tvorbě úsad.
Shell Helix Ultra AG 5W-30 je speciálně formulován pro poskytnutí maximální ochrany pro nejmodernější motory
a je schválen předními automobilovými výrobci, zejména General Motors, pro prodloužený výměnný interval.
Shell Helix Ultra AG 5W-30 rovněž splňuje požadavky specifikace FIAT 9.55535-S1.
· Špičková ochrana katalyzátorů a turbodmychadel
Výkon, vlastnosti a výhody
· Špičková ochrana a dlouhá životnost
víceventilových motorů
Olej chrání všechny typy motorů za všech provozních
podmínek, včetně jízdy na krátké vzdálenosti (stop and go),
městského provozu, při vysokých otáčkách a ve všech
typech motorů. Chrání motor lépe než konvenční oleje.
·
Rozšířené laboratorní testy a jízdní zkoušky
Převyšuje požadavky výrobců.
Aplikace
Vhodný pro přeplňované, víceventilové benzinové motory se
vstřikováním paliva vyžadující viskozitní třídu 5W-30.
Speciálně formulován pro nejmodernější motory GM,
Důkladně prověřen technology Shell během laboratorních
testů, které zahrnovaly i jízdní zkoušky osobních
například Opel/Vauxhall Vectras model 2002 a také vhodný
pro starší motory vyžadující viskozitní třídu 5W-30.
automobilů předních světových výrobců.
Specifikace, Schválení & Doporučení
· Nízká spotřeba paliva, lehčí studené starty
Nízká viskozita, rychlý průtok oleje a nízké tření efektivně
přispívají k redukci spotřeby paliva a k lepším studeným
startům.
· Nízká spotřeba oleje
Použití vybraných syntetických základových olejů snižuje
odparnost oleje a tím také jeho spotřebu a nutnost
doplňování.
·
· API: SL/CF
· ACEA: A3/B4
· GM-LL-A-025 (ekvivalentní Opel B-040-2095)
· GM-LL-B-025 (ekvivalentní Opel B-040-2098)
· Fiat: 9.55535 S1
Pro úplný seznam specifikací a schválení, kontaktujte
prosím lokální technický servis Shell nebo navštivte webové
Extrémně nízký obsah chloru
stránky konkrétního výrobce.
Snižuje dopad na životní prostředí.
Technické vlastnosti
Vlastnosti
Metoda
Viskozitní třída
Shell Helix Ultra AG 5W-30
5W-30
Kinematická viskozita
@40°C
mm2/s
EN ISO 3104
69.5
Kinematická viskozita
@100°C
mm2/s
EN ISO 3104
11.7
ISO 2909
164
kg/m3
DIN 51757
854.4
Bod vzplanutí (COC)
°C
ISO 2592
230
Bod tuhnutí
°C
ISO 3016
-36
Viskozitní index
Hustota
Strana 1 z 2
@15°C
Shell Helix Ultra AG 5W-30 (GM LL 025A/B), v 1
27.09.2013.11.13
Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může
dojít k jejich změnám.
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
· Bezpečnost a ochrana zdraví
Shell Helix Ultra AG nepředstavuje žádné významné zdravotní nebo bezpečnostní riziko za podmínek správného použití v
doporučených aplikacích a pokud jsou dodržené základní standardy osobní hygieny.
Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky
mýdlem a vodou.
Bezpečnostní list můžete získat od Vašeho obchodního zástupce Shell.
· Ochrana životního prostředí
Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.
Další informace
· Doporučení
Pokud potřebujete informace o použití, které nejsou dostupné v tomto technickém listu, obraťte se na zástupce společnosti
Shell.
Strana 2 z 2
Shell Helix Ultra AG 5W-30 (GM LL 025A/B), v 1
27.09.2013.11.13
Download

Shell Helix Ultra AG 5W-30