PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM
TECHNICAL INFO
POWER CLEAN
Popis výrobku
POWER CLEAN je vysoko účinný odmasťovací prostriedok.
Oblasť použitia
POWER CLEAN sa používa na odmasťovanie silno znečistených plôch z kovov, skla,
dreva, keramiky, umelých hmôt a textílií. Zvlášť je vhodný na odmasťovanie bŕzd,
spojok, častí motorov a pred použitím ďalších výrobkov Veidec. POWER CLEAN
odstraňuje mastnotu, oleje, brzdové kvapaliny, prach, špinu, silikón atď. Výrobok je
schválený NSF registráciou s klasifikáciou K2 a je možné ho používať v
potravinárskom priemysle na plochy, ktoré nie sú v priamom styku s potravinami.
Tento výrobok je schválený pre použitie ako rozpúšťadlo pre čistenie elektronických
prístrojov a zariadení v potravinárskom priemysle, kde nie je riziko, že by výpary
mohli zasiahnuť oblasť spracovania potravín.
Výhody
Ľahké a rýchle použitie
•
Nezanecháva žiadne zvyšky a rýchlo sa odparuje
•
Bezpečný pre väčšinu povrchov
•
Návod na použitie
Aplikujte POWER CLEAN na povrch a nechajte pôsobiť.
•
Počkajte niekoľko sekúnd a odstráňte nečistotu suchou čistou handrou.
•
Pri väčšom znečistení nechajte prípravok pôsobiť dlhšie a aplikujte ešte
•
raz.
•
Prípravok najskôr vyskúšajte na malom kúsku čisteného povrchu.
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo pri 20 °C
Kvapalina
Typ chemikálie
Vzhľad
Zmes ketónov a alkánov
Bezfarebný
Viskozita
0,89 mm²/s pri 25 °C ( D445 )
Hustota
Elektrická vodivosť
0,78 g/cm³ pri 15 °C (D4052)
0,062 pS/ m pri 20 °C
Zápalná teplota
540 °C
Bod vzplanutia pár
Schválené NSF registráciou
< -18 °C
Certifikát č. 140534 klasifikácia K2
Balenie
POWER CLEAN je dodávaný ako 500ml sprej a v 5 l nádobe.
Skladovanie
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestností (5 – 25 °C).
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia.
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.
Zdravie a bezpečnosť
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov.
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov
POWER CLEAN aerosól, POWER CLEAN bulk.
Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
Download

Power Clean