NEWSLETTER 33/2014 NOVINKY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ
NOVINY JSOU PRO MLADÉ LIDI NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍM MÉDIEM
Německá JIM-Studie 2014 o mediálním chování věkové skupiny 12-19 let potvrzuje, že mladí lidé věří novinám víc než všem
ostatním mediatypům.
Celá zpráva na www.unievydavatelu.cz
MNOHO NĚMECKÝCH ZADAVATELŮ INZERCE SÁZÍ S JEŠTĚ VĚTŠÍM DŮRAZEM NA NOVINY
Jak ukazuje pohled na vývoj reklamních investic v německých médiích, v letošním roce investovala řada zadavatelů reklamy
ve srovnání s minulým rokem více reklamních eur do novin.
Celá zpráva na www.unievydavatelu.cz
S TITULEM WIRTSCHAFT IN NORDRHEIN-WESTFALEN VSTOUPILO 24. LISTOPADU 2014
VYDAVATELSTVÍ RHEINISCHE POST NA TRH HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN
Deník Rheinische Post se ve svém novém produktu zaměřuje na odborníky, trhy a názory o hospodářství ve spolkové zemi
Porýní-Vestfálsko. Každých čtvrt roku budou v ohnisku zájmu trendy v podnikání v Rúrsko-rýnské oblasti, stejně jako
vytváření infrastruktury, digitalizace, procesy řízení změn v podnikání a digitální pracovní svět.
Celá zpráva na www.unievydavatelu.cz
IZRAELSKÝ KNESSET PROJEDNAL ZÁKON PROTI BEZPLATNÝM DENÍKŮM
Izraelský parlament přijal v prvním čtení návrh zákona, který navrhuje učinit bezplatnou distribuci novin nelegální.
Návrh zákona je jasně zaměřen proti bezplatnému izraelskému deníku Israel Yahom (Izrael dnes), neboť vymezuje, že pouze
se zákaz týká novin, které jsou distribuovány 6 dní v týdnu a mají nejméně 30 stran ve všední den a 100 stran ve své
víkendové edici. Jediný konkurent, deník Israel post, je vydáván 5 dní v týdnu a je také výrazně slabší.
Celá zpráva na mwww.unievydavatelu.cz
DENÍKY NEJVÍCE INVESTUJÍ DO ZPRAVODAJSTVÍ
Jak vyplývá z výzkumu agentury Ofcom, nejvíce do vlastního zpravodajského obsahu investují deníky, a to sice 69 % všech
nákladů na zpravodajský obsah v celé Velké Británii. Za deníky následují televize. BBc, Sky, ITV, C4 a C5 investují do
zpravodajského obsahu 29 % celkového objemu v Británii.
Celá zpráva na www.unievydavatelu.cz
BRITSKÁ NOVINOVÁ MARKETINGOVÁ AGENTURA UDĚLILA CENY NEJLEPŠÍM MEDIÁLNÍM PLÁNŮM
Ceny Newsworks Planning Awards 2014 udělila koncem listopadu britská novinová marketingová agentura NMA. Ocenila
tak nejlépe naplánované kampaně v britských médiích s podílem novinové inzerce.
Celá zpráva na www.unievydavatelu.cz
Unie vydavatelů, o. s.
Sokolovská 84/366, 186 00 Praha 8
web: www.unievydavatelu.cz, e-mail: [email protected], tel.: +420 222 329 730
Download

33. číslo 2014 - Unie vydavatelů