Obecný úrad Žabokreky a miestna organizácia Matice
slovenskej Vás pozývajú na
Deň čítania, kníh a tvorivosti spojený s
čitateľským maratónom
19.03.2015 od 15.00 – 18.30 hod.
Čítanie v blokoch podľa tém a okruhu čitateľov :
16.00-16.20 čitatelia predškoláci ( leporelá, obrázkové knihy a pod.)
16.25- 16.40 Ockova zaujímavá encyklopédia
16. 45-17 .00 Maminkine oddychové čítanie
17.00-17,15 Čítanie pre žiakov do 12 rokov
17.15-17.40 KNIHY, ktoré boli SFILMOVANÉ
17.40- 18.00
Knihy pre násťročných
zároveň Vás pozývame na :
 2.ročník súťaže o Žabokreckú fajnotu - tento rok o najlepšiu
nepečenú pochúťku od 14.30 sústredenie pochúťok v kuchyni KD
* každý súťažiaci dostane originálnu zásteru
 Očná optika KATKA a jej služby
 Tvorivé dielne (záložky do knihy a všeličo pekné)
 kozmetika Mary Kay s bezplatným líčením
 ochutnávka súťažných koláčikov , minerálka, káva, čaj 
Download

Plagát_Deň_čítania_a_II._ročník_o_Žabokreckú_fajnotu