NEUČÍME PLÁVAŤ NEJAKO, UČÍME PLÁVAŤ
SPRÁVNE A KVALITNE!
PLAVECKÁ ŠKOLA AQUA s 20 ročnou tradíciou
Oznam: Zápis do plaveckých kurzov v jarnom trimestri
apríl-jún 2015
Budujeme novú plaveckú generáciu malých vodných
nadšencov, amatérskych
plavcov. Ponúkame
profesionalitu a kvalitný
výukový program od tých
najmenších až po násťročných.
Garantujeme: Ak nebudete spokojní s našou prácou, vrátime Vám
peniaze.
Kontakt
Mgr. Martina Maheľová 0903/851 099 www.skola-aqua.info
Mgr. Jana Václavík 0902/245 118 www.plavaniejednoducho.sk
Download

neučíme plávať nejako, učíme plávať správne a kvalitne!