Slovenská volejbalová federácia
KOLO
ZÁPIS O STRETNUTÍ VO VOLEJBALE
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu - (muži)
(domáci) A :
(hostia) B :
Dátum stretnutia:
o
hod
na ihrisku :
Priebeh stretnutia a záznam o dosiahnutých
bodoch
Priezvisko a meno hráča
číslo
dresu
1
Vzor postupu
zápisu
postavenia
Družstvo : A
4
3
2
ODDYCHOVÉ
5
6
1
ČASY
T1
1.
set
2
T2
3
4
T1
2.
set
5
6
T2
T1
3.
set
7
T2
8
9
T1
4.
set
10
11
T2
T1
5.
set
12
T2
Priezvisko a meno hráča
1
číslo
dresu
Vzor postupu
zápisu
postavenia
Družstvo : B
4
3
2
ODDYCHOVÉ
5
6
1
ČASY
T1
1.
set
2
T2
3
T1
2.
set
4
5
6
T2
T1
3.
set
7
T2
8
9
T1
4.
set
10
11
T2
T1
5.
set
12
T2
Víťaz :
(3:
Podpisy
Rozhodca :
Zapisovateľ :
Vedúci A :
Vedúci B :
Kapitán A :
Kapitán B :
Podpisy po zápase
Pomer dosiahnutých bodov
set
I.
II.
III.
IV.
V.
A
S
Kapitán A :
Kapitán B :
Kontrola ŠTK dňa :
Podpis :
:
:
:
:
:
:
:
B
)
POZNÁMKY:
1.set 2.set 3.set 4.set 5.set
A B A B A B A B A B
Kontrola ŠTK dňa :
Podpis :
Priebeh stretnutia a záznam o dosiahnutých
bodoch
1.set 2.set 3.set 4.set 5.set
A B A B A B A B A B
Download

ZÁPIS O STRETNUTÍ VO VOLEJBALE