Kuzeyren Vestfalya’da
(NRW) ailevi bağırsak
kanseri merkezleri
Krebsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e.V.
Ailesinde Bağırsak
Kanseri Görülenler
(Zentren für familiären Darmkrebs)
Bu merkezlere başvurup danışmanlık hizmeti
alabilirsiniz!
Bochum
Knappschaftskrankenhaus,
Medizinische Universitätsklinik
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Tel.: 02 34 / 29 93 464
St. Josefs-Hospital Helios-Klinik
Axstraße 35
44879 Bochum-Linden
Tel.: 02 34 / 41 82 52
Bonn
Institut für Humangenetik, Universität Bonn
Wilhelmstr. 31
53111 Bonn
Tel.: 02 28 / 28 72 23 45
Düsseldorf
Institut für Humangenetik und Anthropologie,
Universitätsklinikum Düsseldorf,
Universitätsstr. 1
40225 Düsseldorf
Tel.: 02 11/ 81 13 960 oder 02 11/ 81 12 355
Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V.
Volmerswerther Strasse 20
40221 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 15 76 09 90
Fax: 02 11 / 15 76 09 99
[email protected]
www.krebsgesellschaft-nrw.de
Kanseri önlemek için neler yapabileceğinizi
aşağıdaki internet sitemizden öğrenebilirsiniz:
www.krebs-check.com
Grafik: Stephanie Hofschlaeger, pixelio.de
1. Auflage Oktober 2009
Danışma kurumlarına
başvurun!
Bağırsak kanseri:
Rasgele mi, yoksa aileden mi?
Kuzeyren Vestfalya (NRW) kanser hastalıkları
epidemiyolojik kayıtlarına göre üç kişiden birinde
75 yaşına kadar kötü huylu bağırsak kanserine
rastlanıyor.
Bağırsak kanseri vakalarının çoğunluğu ilerlemiş
yaşta ve aile içinde tek vaka olarak ortaya çıkar.
Bağırsak kanseri hastalarının yaklaşık % 25’inin
ailelerinde daha başka bağırsak kanseri vakalarına
rastlanmaktadır. Ancak bütün bağırsak kanseri
vakalarının yalnızca yaklaşık % 5’inde hastalığın
kalıtım yoluyla geçtiği ispat edilebilmiştir.
Böyle bir durumda „kalıtım ile geçen bağırsak
kanserinden“ söz edilmektedir.
Ailenizde bağırsak kanseri
vakalarına çok sık mı rastlanıyor?
Ailevi Bağırsak Kanseri ile İlgili
Ortak Proje
Eğer bir ailede bağırsak kanseri vakalarında
dikkat çeken bir fazlalık varsa ve/veya genç
yaşta kişiler bu hastalığa yakalanmışsa,
kalıtımsal bağırsak kanseri şüphesi üzerinde
durulması gerekir.
Alman Kanser Yardım Kuruluşu „Deutsche
Krebshilfe“ 1999 yılından beri „Ailevi Bağırsak
Kanseri“ ortak projesini desteklemektedir.
Değişik uzmanlık alanlarından olan doktorlar
altı merkezde sıkı bir işbirliği içinde ailevi kalın
bağırsak kanseri olan hastalara ve hastaların
ailelerine en iyi şekilde destek verilebilmesi için
standartların oluşturulması yönünde
çalışmaktadırlar.
En sıkça görülen ailevi kanser hastalığı polipsiz
kalıtsal kalın bağırsak (kolon) kanseri hastalığıdır.
Bu hastalığın Almancası „das hereditäre kolorektale Karzinom ohne Polyposis“dir. Hastalık kısaca
HNPCC veya Lynch-Sendrom diye de anılır.
Burada söz konusu olan, kalıtım yoluyla geçen
ve kalın bağırsakta ve göden bağırsağında
(rektum) veya başka organlarda kötü huylu
tümörlerin ortaya çıkma ihtimalini arttıran bir
hastalıktır.
Bu hastalığın sebebi, genlerde, hücrelerin kendi
kendini tamir yeteneğini olumsuz yönde etkileyen
bir veya daha fazla değişimin mevcut olmasıdır.
Bu yüzden bu kişilerde bağırsak iç cidarındaki
(mukozadaki) değişmelerin zararsız erken
biçimlerden zararlı tümör biçimine dönüşmesi
HNPCC hastalığı olmayan kişilere kıyasla daha
hızlı olmaktadır. Genlerde böyle bir arızanın
mevcut olup olmadığı genetik danışmanlık
hizmeti veren kuruluşlarda yapılacak bir kan
tahlili ile anlaşılabilir.
HNPCC görülen ailelerde kanserin erken teşhisi
için yoğun bir erken teşhis programının uygulanması tavsiye edilmektedir.
Lütfen danışmanlık hizmetlerinden yararlanın!
Bu ortak projenin hedeflerinden biri, yüksek risk
taşıyan kişilerin tespit edilebimeleri için mevcut
olanaklar hakkında bilgi vermektir. Kalıtımsal
bağırsak kanseri olan ailelerin erkenden kayda
geçirilerek özel bir erken teşhis programına
alınmaları amaçlanmaktadır.
1999 yılından 2006 yılına kadar kalıtımsal
bağırsak kanseri eğilimi olduğu yönünde şüphe
bulunan yaklaşık 3.000 aileye danışmanlık
hizmeti verildi. Bu vakaların yaklaşık yarısında
HNPCC şüphesi doğrulandı.
Bu ortak proje hakkında bilgi edinmek için şu
internet adresine bakınız: www.hnpcc.de
Download

Danışma kurumlarına başvurun! Ailesinde Bağırsak Kanseri