2011
1. 1. - 30. 6.
Czech
1.1. 2011 - 30. 6. 2011
12 551
Tisková zpráva Unie vydavatelů
4. srpna 2011
Nejnovější data z výzkumu Media projekt za 1. čtvrtletí 2011 a 2. čtvrtletí 2011,
zveřejněná ve čtvrtek 4. srpna 2011 ukázala, že zásah tiskových titulů v české
populaci zůstává stále vysoký a dokonce mírně vzrostl.
Nejméně jeden deník si v posledních 14 dnech přečetlo 71,2 % populace, tj. téměř
6,35 mil. osob ve věku 12 – 79 let.
Čtenářem alespoň jednoho časopisu vydávaného na tiskovém trhu v ČR je 89,5 %
občanů ČR ve věku 12 – 79 let, tj. absolutně 8,0 mil. osob.
Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje 92 %, čtenost na vydání
deníků a jejich příloh je 69 %, čtenost časopisů na vydání je 81 % a sledovanost
televize včera (daily reach) je 91 %.
Skupina denního tisku zůstává nadále stabilní a pořadí titulů se dlouhodobě
nemění. Nejčtenějším celostátním deníkem je Blesk (1,379 mil. čtenářů na vydání)
následovaný MF DNES (834 tis. čtenářů) a Právem (438 tis. čtenářů).
Celkem 890 tis. čtenářů na vydání má Deník - síť regionálních titulů vydavatelství
Vltava-Labe-Press.
Mezi přílohami deníků zůstává nejčtenější Blesk magazín TV s 1,815 mil. čtenářů
před TV magazínem (aktuálně 1,539 mil. čtenářů).
Mezi časopisy vzrostla proti předchozím výsledkům nejvíce čtenost celostátních
zpravodajských týdeníků o 11,6 %. Další výrazný nárůst zaznamenala skupina
časopisy o informačních a komunikačních technologiích (10,8 %).
Další informace: sekretariát Unie vydavatelů, tel: 221 733 427,
mail: [email protected], http://www.unievydavatelu.cz
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Celostátní deníky
Čtenost
PN
1 379 000
352 284
Mladá fronta DNES
834 000
224 120
Právo
438 000
121 997
Aha! (bez Nedělního Aha!)
265 000
90 023
Sport
263 000
50 364
Lidové noviny
235 000
44 615
Hospodářské noviny
195 000
41 842
Blesk (bez Nedělního Blesku)
І
Regionální deníky
Čtenost
PN
Deník západní Čechy
131 000
*
Deník východní Čechy
127 000
*
Deník - Jihočeský kraj
119 000
*
Deník střední Čechy + Pražský deník
117 000
*
Deník - Jihomoravský kraj
117 000
*
Deník střední a východní Morava
88 000
*
Deník severní Čechy
87 000
*
Deník - Moravskoslezský kraj
60 000
*
Deník - kraj Vysočina
46 000
*
†
†
DenÌk celkem
890 000
* ABC ČR zveřejňuje pouze údaje za Deník (regionální deníky VLP – SOUHRN)
І
Metro
E15
** Ověřuje se pouze tištěný náklad (TN)
207 219
D e n í k y z d a r ma
Čtenost
TN**
377 000
280 000
58 000
NEOVĚŘOVÁN
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
C e l o s t á t n í s u p l e me n t y
Čtenost
VN*
Blesk magazín TV
1 815 000
626 504
TV Magazín celkem
1 539 000
569 240**
Magazín DNES + TV
1 156 000
445 354
Magazín Právo + TV
633 000
404 087
Ona DNES
593 000
294 116
Víkend DNES
453 000
307 998
TV pohoda celkem
448 000
185 431***
Aha! TV
360 000
160 402
Pátek Lidové noviny
336 000
101 111
Dům & bydlení
288 000
153 824
Sport magazín
264 000
87 895
Moje rodina
261 000
240 882
In magazín
190 000
56 361
Styl pro ženy
189 000
126 471
Víkend
170 000
* ABC ČR zveřejňuje u suplementů pouze vkládaný náklad (VN)
** nezapočten samostatně prodávaný TV magazín (PN 224 590 ks)
*** započtena samostatně prodávaná TV pohoda (PN 44 905 ks)
63 754
І
R e g i o n á l n í s u p l e me n t y
Čtenost
VN*
108 000
NEOVĚŘOVÁN
Vyškovské noviny
44 000
NEOVĚŘOVÁN
Nový život
39 000
NEOVĚŘOVÁN
Noviny Region Karvinsko
35 000
NEOVĚŘOVÁN
Týden u nás
34 000
NEOVĚŘOVÁN
Naše Valašsko
32 000
NEOVĚŘOVÁN
Prostějovský týden
29 000
NEOVĚŘOVÁN
Region Krnovské noviny
27 000
NEOVĚŘOVÁN
Region Opavský a Hlučínský
26 000
NEOVĚŘOVÁN
Noviny Region Havířovsko
24 000
NEOVĚŘOVÁN
Slovácko
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Č a s o p i s y – b yd l e n í ,
b yt o vá k u l t u r a
Čtenost
PN
Dům a zahrada
77 000
13 171
Moderní byt
69 000
11 090
Nové Bydlení
59 000
NEOVĚŘOVÁN
Chatař & chalupář
58 000
29 616
Rodinný dům
55 000
13 090
Bydlení
55 000
10 347
Můj dům
54 000
11 770
Marianne Bydlení
53 000
23 659
Katka Náš útulný byt
50 000
27 241
Bydlení Stavby Reality
47 000
NEOVĚŘOVÁN
Blesk Reality & Bydlení
40 000
NEOVĚŘOVÁN
Svět koupelen
39 000
2 592
Svět kuchyní
35 000
6 217
Pěkné bydlení
34 000
6 541
І
Časopisy – zahrada, hobby
Čtenost
PN
Zahrádkář
280 000
NEOVĚŘOVÁN
Receptář
254 000
78 338
Blesk Hobby
174 000
42 842
Fajn život
92 000
30 438
Naše krásná zahrada
78 000
21 798
Udělej si sám
63 000
NEOVĚŘOVÁN
Flóra na zahradě
47 000
23 497
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Č a s o p i s y o vě d ě , t e c h n i c e
z a j í m a vo s t e c h a c e s t o vá n í
Čtenost
PN
National Geographic
141 000
32 745
Lidé a Země
126 000
NEOVĚŘOVÁN
Tajemství české minulosti
121 000
NEOVĚŘOVÁN
Cestopisy
113 000
NEOVĚŘOVÁN
Koktejl
91 000
22 041
Živá historie
62 000
19 198
Válka revue
49 000
NEOVĚŘOVÁN
Příroda
45 000
8 981
Geo
31 000
NEOVĚŘOVÁN
І
Časopisy – hudba, film a foto
Čtenost
PN
Rock & Pop
65 000
NEOVĚŘOVÁN
Spark - rockový magazín
55 000
NEOVĚŘOVÁN
Digitální foto
45 000
5 915*
30 000
NEOVĚŘOVÁN
DIGIfoto
* ověřován pouze v červnu
І
Časopisy – informační
a komunikační technologie
Čtenost
PN
103 000
22 960
Počítač pro každého
83 000
12 201
Jak na počítač
76 000
NEOVĚŘOVÁN
Computer
74 000
NEOVĚŘOVÁN
Mobility
74 000
NEOVĚŘOVÁN
PC rady
58 000
NEOVĚŘOVÁN
Computerworld
47 000
1 898
Extra PC
27 000
14 212
Chip
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Č a s o p i s y – p é č e o z d r a ví
Čtenost
PN
Blesk Zdraví
143 000
30 787
Moje zdraví
113 000
NEOVĚŘOVÁN
Fitstyl
113 000
NEOVĚŘOVÁN
Zdraví
109 000
NEOVĚŘOVÁN
27 000
NEOVĚŘOVÁN
Puls
І
Č a s o p i s y – va ř e n í
Čtenost
PN
Svět ženy Pošli recept
464 000
397 393
Chvilka v kuchyni
124 000
138 833
Tina Vaříme
123 000
19 780
Apetit
113 000
46 374
Katka Nejlepší recepty
98 000
14 740
F.O.O.D.
52 000
NEOVĚŘOVÁN
Kuchyně.cz
51 000
36 440
Gurmet
29 000
20 309
І
Score
Level
* ověřován pouze v červnu
І
Pes p¯Ìtel ËlovÏka
Č a s o p i s y p o č í t a č o vý c h h e r
Čtenost
PN
84 000
10 634*
63 000
6 012
Č a s o p i s y p r o c h o va t e l e
a o přírodě
Čtenost
PN
91 000
NEOVĚŘOVÁN
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Č a s o p i s y p r o d ě t i a ml á d e ž
Čtenost
PN
Bravo
185 000
51 516
ABC
160 000
48 038
Bravo Girl!
142 000
40 562
21. století Junior
102 000
NEOVĚŘOVÁN
І
Časopisy pro ženy
Čtenost
PN
Blesk pro ženy
732 000
194 675
Chvilka pro tebe
676 000
126 770
Svět ženy
488 000
191 301
Katka
446 000
70 532
Vlasta
399 000
64 444
Překvapení
387 000
71 252
Žena a život
353 000
59 318
Tina
307 000
88 814
Claudia
248 000
73 874
Napsáno životem
187 000
46 798
Dáša
156 000
72 699
Praktická žena
138 000
21 870
Maminka
106 000
NEOVĚŘOVÁN
Jackie
101 000
NEOVĚŘOVÁN
Betynka
94 000
17 720
Čas na lásku
79 000
22 603
Love Star
78 000
NEOVĚŘOVÁN
Paní domu
75 000
25 615
Štěstí a nesnáze
66 000
14 131
Burda
55 000
12 765
Miminko
54 000
NEOVĚŘOVÁN
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Č a s o p i s y p r o g r a m o vé
Čtenost
PN
TV Max
523 000
357 424
TV mini
386 000
234 253
TV Star
244 000
144 378
Týdeník Televize
179 000
83 541
TV Revue
172 000
106 999
TV Plus
149 000
41 508
І
Č a s o p i s y ž i vo t n í h o s t yl u
p r o mu ž e
Čtenost
PN
Maxim
196 000
41 853
ForMen
87 000
NEOVĚŘOVÁN
Esquire
59 000
NEOVĚŘOVÁN
FHM
33 000
NEOVĚŘOVÁN
І
Č a s o p i s y ž i vo t n í h o s t yl u
pro ženy
Čtenost
PN
Glanc
218 000
45 687
Joy
178 000
40 002
Elle
174 000
44 226
Cosmopolitan
173 000
NEOVĚŘOVÁN
Marianne
152 000
61 893
Moje psychologie
92 000
NEOVĚŘOVÁN
Dieta
92 000
NEOVĚŘOVÁN
Style
64 000
NEOVĚŘOVÁN
In Style
64 000
21 370
Harper´s Bazaar
51 000
NEOVĚŘOVÁN
Marie Claire
51 000
23 778
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Ekonomické časopisy
Čtenost
PN
Ekonom
93 000
16 142
Euro
77 000
22 000
Eurozpravodaj
71 000
18 467
Nový Profit
31 000
20 879
І
Časopisy pro ženy
- č t e n í , k ř í ž o vk y a s o u t ě ž e
Čtenost
PN
Blesk Křížovky
309 000
56 782
Křížovkářský TV magazín
160 000
34 389
І
Mo t o r i s t i c k é č a s o p i s y
Čtenost
PN
Svět motorů
196 000
33 526
Auto Tip
176 000
23 216
Auto motor a sport
106 000
11 644
Autohit
94 000
15 527
Motocykl
79 000
NEOVĚŘOVÁN
Auto 7
78 000
15 428
Automobil Revue
74 000
10 826
Auto motor a sport Extra
72 000
NEOVĚŘOVÁN
Auto motor a sport Classic
58 000
NEOVĚŘOVÁN
Speed
57 000
NEOVĚŘOVÁN
AutoProfi
51 000
NEOVĚŘOVÁN
Top Gear
47 000
NEOVĚŘOVÁN
Supermoto
25 000
NEOVĚŘOVÁN
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Sestra
Zdravotnické noviny
* Celkově distribuovaný náklad
І
Odborné časopisy
Čtenost
CDN*
43 000
NEOVĚŘOVÁN
37 000
NEOVĚŘOVÁN
Společenské časopisy
Čtenost
PN
Nedělní Blesk
816 000
200 222
Rytmus života
805 000
247 904
Pestrý svět
490 000
232 659
Týdeník Květy
389 000
71 854
21. století
325 000
50 677
Reflex
298 000
60 640
Epocha
270 000
70 312
History revue
234 000
63 050
Story
156 000
33 459
Nedělní Aha!
152 000
81 801
Instinkt
139 000
24 382
Reader´s Digest
133 000
89 756
Panorama 21. století
107 000
21 756
Enigma
95 000
43 274
Šíp Plus
82 000
61 116
SuperSpy
78 000
NEOVĚŘOVÁN
Svět
59 000
11 443
Xantypa
47 000
11 239
Sedm
45 000
12 326
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
S p o r t o vn í č a s o p i s y
Čtenost
PN
Nedělní Sport
244 000
32 602
Český rybář
187 000
NEOVĚŘOVÁN
Rybářství
156 000
NEOVĚŘOVÁN
Cykloturistika
82 000
NEOVĚŘOVÁN
ProFootball
70 000
NEOVĚŘOVÁN
Zbraně & Náboje
54 000
NEOVĚŘOVÁN
ProHockey
40 000
NEOVĚŘOVÁN
Velo
37 000
NEOVĚŘOVÁN
І
Z p r a vo d a j s k é t ý d e n í k y
- celostátní
Čtenost
PN
Týden
191 000
36 910
Respekt
112 000
33 802
І
Časopisy zdarma
Sedmička
Čilichili
* Ověřuje se pouze tištěný náklad (TN)
Čtenost
TN*
511 000
NEOVĚŘOVÁN
252 000
130 000
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
І
Inzertní sítě
Čtenost
Tarif Extra Quatro Magazín
2 744 000
Tarif Extra A-Line Magazín
2 591 000
Tarif Extra S-Line Magazín
2 526 000
Tarif Extra Quatro
2 132 000
Blesk Magazín TV + Aha! TV
2 046 000
Mediální skupina MaFra
1 984 000
Tarif Extra S-Line
1 964 000
Tarif Extra A-Line
1 957 000
Blesk + Aha!
1 563 000
Top Kombi Magazín + Ona Dnes
1 504 000
Top Kombi Magazín
1 443 000
Power Kombi
1 351 000
Magazín Dnes + Ona Dnes
1 219 000
Bauer Party
1 155 000
Top Region
1 153 000
Bauer Mix
1 071 000
Top Kombi
1 045 000
Bauer TV kombi Max
983 000
Deník Česká republika
890 000
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
887 000
Bauer Plus
858 000
Deník Čechy
581 000
E15+Sedmička
562 000
Bauer TV kombi
489 000
Deník Morava
309 000
Bauer Teens
260 000
Tarif Expert (Ekonom + Respekt)
202 000
l Čtenost = odhad čtenosti na vydání
l PN = průměrný prodaný náklad
za leden 2011 – červen 2011 ověřovaný
ABC ČR (totožné s obdobím sběru dat
Media projektu), prodaný náklad v kusech
l Neověřován = rozumí se v systému ABC ČR
1. 1.2011 – 30. 6.2011 І MEDIA PROJEKT
Download

PDF