Tarif Extra
Ceník inzerce
platný od 1. 1. 2014
2014
Tarif Extra
Příjem inzerce
Objednávky na základě tohoto ceníku Tarifu Extra přijímá inzertní oddělení
CZECH NEWS CENTER a. s.
tel.: 225 977 479, 225 099 480, fax: 225 977 473
Blesk
vychází denně
kromě neděle a svátků
Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky v rámci Tarifu Extra provede obchodní oddělení CZECH
NEWS CENTER a. s.
Reklamace
Blesk magazín TV
vychází v pátek
Případné reklamace v rámci Tarifu Extra se řeší u vydavatele CZECH NEWS
CENTER a. s. a řídí se Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzeráty a prospektové přílohy v CZECH NEWS CENTER a. s. uvedenými v platném ceníku.
Podmínky poskytnutí Tarifu Extra
Právo
vychází denně
kromě neděle a svátků
Tarif Extra zahrnuje tituly Blesk, Právo, Aha!, Sport, Blesk magazín TV, Magazín
Právo TV, Aha! TV, Sport magazín. Inzerci lze nakupovat v kombinacích určených
výlučně tímto ceníkem Tarifu Extra.
Tarif Extra lze uplatnit pro jednoho zadavatele i v případě inzerce různého obsahu
(např. odlišné produkty) stejně jako na inzerci v různé dny v kombinacích stanovených tímto ceníkem (např. Právo pondělí, Blesk středa) v rámci jedné inzertní kampaně. Inzeráty v jednotlivých titulech musí být v rozmezí maximálně 7 dnů.
Speciální formáty inzerce a prospektových příloh je možné realizovat pouze
po předchozí dohodě.
Magazín Právo TV
vychází v sobotu
Ostaní podmínky zde neřešené jsou shodné s obchodními podmínkami společnosti Borgis, a. s. a CZECH NEWS CENTER a. s. uvedenými v platných cenících.
Cena nestandardních formátů
Aha!
vychází denně
kromě neděle a svátků
Rozšířená
kuchařka!
llo 45
4
Ceny za jiné formáty než zde uvedené se stanoví z velikosti inzerátu v Blesku a uvedené ceny za mm sloupce.
Formát (počet sloupců x výška v mm) inzerátu v Právu (Sportu) bude stejný, případně nejbližší větší.
ZELENIN
OVÁ JÍDL
gazp
A
R
Roč
čník
ík
í V
VII 8. listo
O
acho od
herce Moj D ČTENÁŘŮ
míra Mad
ěriče
padu 201
2
Televizn
í progra
m od 9.
ostatně
ICKÝ DE
topadu
Herečka
Luba
Skořepová
ponděl
ROČNÍK
LX • ČÍSL
O 294
BAKL!
skóre 2
í 17. pro
since 20
• MOR
AVS
hrdá
olu!
Kostková
SPORTO opět uvádějí
12
KOSLEZS
www.i
:13 Hadamczik: H
hokej, co
sport.c
KÉ VYD
ÁNÍ
z
Ä 2 až
ráli
nebolí.. jsme
.
týden ro
zh
Zdeněk G
ovorů
Jsem na rygera
pyšný Äsebe
10 a 11
ídáme s
kanapiZ!reodila se
HVĚZ
VNÍ DĚ
NÍ NA
6
StarDanc
e:
INZERCE
Sport
vychází denně
kromě neděle a svátků
E
0 bodů
EDUJTE
" °, "
Magazín Aha! TV
vychází ve čtvrtek
HISTOR
& Tereza
,6 $)
do 15. lis
ltová
kolegu
Kč
listopadu
jný
107 - INZERC
a Kamila Nýv
neprode
180124/
tisk je sam
Připravít
z čerstvéhe nápoje
plné vitamo ovoce
ínů.
799,-
více na 4.
obálce
DA
Třikrát n
a „b
SOUKALO edně“: biatlonis
tka
VÁ vtrhla
Jméno tét
mezi elitu
o dívky si
dobře zap
Souk
amatu
objedn
áve
jte na
tel.
www.t
vprodu: 380 405 705
cts.cz
ý SPORT G
Ramos
, Bony
alová
jte. Gabri
nevídaným vtrhla mezi bia
ela
tlonovou
stylem.
při závod
ech SP tři Ve slovinské Poklj elitu
dny po
uce se
na stupně
vítězů. Ne sobě vždy podív
vyhrála sp
ala
jpr
rint. V sob ve v pátek sen
začně
otu přida
ve stíhačc
la dru
třetím mí e a víkend snů vče hé místo
stem v záv
ra zakon
Před únoro odě na 12,5 kilom čila
etru.
vým MS
velký pří
v Novém
slib
Městě
během vše . Třiadvacetiletá
kráska
ch tří záv
dvakrát
odů z 50
minu
ran jen
úspěchu. la cíl. To byl zák
lad jejího
„Jsem vy
kulená. To
fakt ne
hle jsem
druhá žen čekala,“ smála
se nyní už
a cel
má všechn kového pořadí SP
, která
y předpok
lad
y
bý
t no
českou sp
ortovní hv vou
ězdou.
Ä 14 -1
ÓÓÓL! práv
Wilfried
2
, Luis
Suárez
5
ě v prodeji
, fotbal
v USA
!
Sport magazín
vychází v pátek
Ceník Tarifu Extra v elektronické podobě je k dispozici na www.cncenter.cz.
Tarif Extra
Varianty Tarifu Extra – suplementy
Varianty Tarifu Extra – deníky
T
arif Extra A-LINE MAGAZÍN
– inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín Právo TV a Aha!
TV
T
arif Extra A-LINE
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo a Aha!
T
arif Extra S-LINE
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo a Sport
T
arif Extra S-LINE MAGAZÍN
– inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín Právo TV
a Sport magazín
T
arif Extra QUATRO
– inzertní kombinace deníků Blesk, Právo, Aha! a Sport
T
arif Extra QUATRO MAGAZÍN
– inzertní kombinace suplementů Blesk magazín TV, Magazín Právo TV, Aha! TV
a Sport magazín
Slevy za finanční objem
2 000 000 Kč ...................................................................................................................................... 5 %
4 000 000 Kč .................................................................................................................................... 10 %
8 000 000 Kč .................................................................................................................................... 15 %
16 000 000 Kč ................................................................................................................................. 20 %
24 000 000 Kč ................................................................................................................................ 23 %
40 000 000 Kč ................................................................................................................................ 26 %
60 000 000 Kč ................................................................................................................................ 29 %
Zde uvedené finanční objemy se rozumí jako brutto, tzn. v základních cenách po
přičtení všech přirážek.
Slevy za finanční objem
2 000 000 Kč ...................................................................................................................................... 5 %
4 000 000 Kč .................................................................................................................................... 10 %
8 000 000 Kč .................................................................................................................................... 15 %
16 000 000 Kč ................................................................................................................................. 20 %
24 000 000 Kč ................................................................................................................................ 23 %
40 000 000 Kč ................................................................................................................................ 26 %
60 000 000 Kč ................................................................................................................................ 29 %
Zde uvedené finanční objemy se rozumí jako brutto, tzn. v základních cenách po
přičtení všech přirážek.
Slevy za barvu
sleva za černobílou inzerci ........................................................................................................ 30 %
ČB + 1 barva .................................................................................................................................... 20 %
ČB + 2 barvy .................................................................................................................................... 10 %
Přirážky
redakční strana ........................................................................................................................... 100 %
pevné umístění ............................................................................................................................. 25 %
Přirážky
redakční strana .......................................................................................................................... 100 %
první strana a poslední strana ............................................................................................. 350 %
erotická inzerce ......................................................................................................................... 100 %
pevné umístění ............................................................................................................................ 25 %
Storno poplatky
16 pracovních dnů a méně ..................................................................................................... 100 %
24–17 pracovních dnů ................................................................................................................ 50 %
Storno poplatky
3 pracovní dny a méně ............................................................................................................ 100 %
7–4 pracovní dny ......................................................................................................................... 50 %
Cena nestandardních formátů inzerce u Tarifu Extra – deníky
– výpočet dle tabulky z mm sloupce
Výpočet ceny plošné inzerce
Cenu inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou vašeho inzerátu
v milimetrech krát cena za 1 mm. Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
cena za
1 mm /1 sloupce
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
479 Kč
499 Kč
526 Kč
ostatní dny
572 Kč
604 Kč
624 Kč
3
Tarif Extra – deníky
Blesk1/1
Právo1/1
Sport1/1
Aha!1/1
263 x 380 mm
286 x 429 mm
263 x 380 mm
263 x 380 mm
7 sloupců
6 sloupců
6 sloupců
7 sloupců
187 x 270 mm
237 x 330 mm
218,5 x 316 mm
187 x 270 mm
5 sloupců
5 sloupců
5 sloupců
5 sloupců
Blesk
Právo
Sport
Aha!
junior page
junior page
junior page
junior page
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/2 šířka
1/2 šířka
1/2 šířka
1/2 šířka
263 x 185 mm
286 x 213 mm
263 x 185 mm
263 x 185 mm
7 sloupců
6 sloupců
6 sloupců
7 sloupců
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/2 výška
1/2 výška
1/2 výška
1/2 výška
149 x 380 mm
141 x 429 mm
129,5 x 380 mm
149 x 380 mm
4 sloupce
3 sloupce
3 sloupce
4 sloupce
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/3 šířka
1/3 šířka
1/3 šířka
1/3 šířka
263 x 120 mm
286 x 142 mm
263 x 120 mm
263 x 120 mm
4 sloupce
3 sloupce
3 sloupce
4 sloupce
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/4 A
1/4 A
1/4 A
1/4 A
149 x 185 mm
141 x 213 mm
129,5 x 185 mm
149 x 185 mm
4 sloupce
3 sloupce
3 sloupce
4 sloupce
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/6 1/6 1/6 1/6 149 x 145 mm
141 x 142 mm
129,5 x 120 mm
149 x 145 mm
4 sloupce
3 sloupce
3 sloupce
4 sloupce
Blesk
Právo
Sport
Aha!
1/8 výška
1/8 výška
1/8 výška
1/8 výška
111 x 110 mm
92 x 170 mm
85 x 140 mm
111 x 110 mm
3 sloupce
2 sloupce
2 sloupce
3 sloupce
263 x 100 mm
286 x 105 mm
263 x 100 mm
263 x 100 mm
7 sloupců
6 sloupců
6 sloupců
7 sloupců
Bleskpodval*
Právopodval*
Sportpodval*
Aha!podval*
* umístění podvalu na redakční straně
Blesk
Právo
Sport
Aha!
ucho A
ucho A
ucho A
ucho A
73 x 56 mm
70 x 40 mm
84 x 50 mm
73 x 56 mm
2 sloupce
–
–
2 sloupce
Blesk
Právo
Sport
Aha!
ucho B
ucho B
ucho B
ucho B
80 x 100 mm
70 x 90 mm
80 x 100 mm
80 x 100 mm
2 sloupce
–
–
2 sloupce
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
985 909 Kč
1 018 486 Kč
1 100 262 Kč
ostatní dny
1 176 942 Kč
1 236 647 Kč
1 303 203 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
574 629 Kč
630 457 Kč
668 774 Kč
ostatní dny
690 620 Kč
766 370 Kč
795 204 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
546 117 Kč
565 042 Kč
604 732 Kč
ostatní dny
646 590 Kč
679 888 Kč
711 565 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
638 911 Kč
643 338 Kč
690 800 Kč
ostatní dny
756 718 Kč
775 430 Kč
813 676 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
369 477 Kč
383 903 Kč
408 854 Kč
ostatní dny
444 300 Kč
468 329 Kč
487 390 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
326 757 Kč
330 466 Kč
353 079 Kč
ostatní dny
390 058 Kč
401 006 Kč
418 698 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
247 854 Kč
244 087 Kč
262 995 Kč
ostatní dny
296 846 Kč
297 829 Kč
312 988 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
156 727 Kč
160 973 Kč
170 283 Kč
ostatní dny
187 763 Kč
195 615 Kč
202 508 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
643 348 Kč
674 550 Kč
714 848 Kč
ostatní dny
769 289 Kč
817 619 Kč
847 936 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
190 646 Kč
192 233 Kč
210 270 Kč
ostatní dny
224 625 Kč
232 301 Kč
247 544 Kč
den vydání
Tarif Extra A-LINE
Tarif Extra S-LINE
Tarif Extra QUATRO
po - čt
375 231 Kč
401 276 Kč
435 040 Kč
ostatní dny
442 308 Kč
483 320 Kč
511 360 Kč
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
4
Tarif Extra – suplementy
Blesk magazín TV 1/1
Magazín Právo TV 1/1
Sport magazín
1/1
Aha! TV
1/1
198 x 260 mm*
188 x 271 mm*
190 x 264 mm*
181 x 228 mm*
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
599 760 Kč
599 760 Kč
641 440 Kč
Blesk magazín TV junior page
Magazín Právo TV junior page
Sport magazín
junior page
Aha! TV
junior page
128 x 198 mm*
140 x 210 mm*
142 x 200 mm*
113 x 181 mm*
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
446 548 Kč
451 621 Kč
483 850 Kč
Blesk magazín TV 1/2
Magazín Právo TV 1/2
Sport magazín 1/2
Aha! TV
1/2
na šířku
na výšku
198 x 128 mm*; 97 x 260 mm*
188 x 133 mm*; 92 x 271 mm*
190 x 130 mm*; 93 x 264 mm*
181 x 113 mm*; 89 x 228 mm*
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
359 016 Kč
353 741 Kč
378 571 Kč
Blesk magazín TV 1/3
Magazín Právo TV 1/3
Sport magazín
1/3
Aha! TV
1/3
na šířku
na výšku
198 x 85 mm*; 66 x 260 mm*
188 x 87 mm*; 60 x 271 mm*
190 x 84 mm*; 60 x 264 mm*
181 x 74 mm*; 59 x 228 mm*
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
255 052 Kč
252 532 Kč
270 282 Kč
Blesk magazín TV 1/4
Magazín Právo TV 1/4
Sport magazín
1/4
Aha! TV
1/4
na šířku
A
na výšku
198 x 63 mm*; 97 x 128 mm*; 47 x 260 mm*
188 x 64 mm*; 92 x 133 mm*; 44 x 271 mm*
190 x 63 mm*; 93 x 130 mm*; 45 x 264 mm*
181 x 55 mm*; 89 x 113 mm*; 43 x 228 mm*
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
210 926 Kč
195 949 Kč
207 678 Kč
2.
STR AN A
OBÁLK Y
Blesk magazín TV 2. obálka
Magazín Právo TV 2. obálka
Sport magazín
2. obálka
Aha! TV
2. obálka
215 x 280 mm**
210 x 297 mm**
215 x 290 mm**
195 x 244 mm**
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
702 156 Kč
702 156 Kč
753 084 Kč
3.
R
T
S AN A
OBÁLK Y
Blesk magazín TV 3. obálka
Magazín Právo TV 3. obálka
Sport magazín
3. obálka
Aha! TV
3. obálka
215 x 280 mm**
210 x 297 mm**
215 x 290 mm**
195 x 244 mm**
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
660 156 Kč
660 156 Kč
699 884 Kč
4.
R
ST AN A
OBÁLK Y
Blesk magazín TV 4. obálka
Magazín Právo TV 4. obálka
Sport magazín
4. obálka
Aha! TV
4. obálka
215 x 280 mm**
210 x 297 mm**
215 x 290 mm**
195 x 244 mm**
Tarif Extra A-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra S-LINE
MAGAZÍN
Tarif Extra QUATRO
MAGAZÍN
785 148 Kč
785 148 Kč
835 772 Kč
* rozměry na zrcadlo; ** rozměry na spad (po ořezu), přidává se 5 mm spadávka z každé strany na ořez
5
Poznámky:
6
Poznámky:
7
Inzertní zastoupení
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
tel.: 225 977 479
tel.: 225 977 480
Fax: 225 977 473
2014
Download

Tarif Extra - CZECH NEWS CENTER as