Ceník inzerce
platný od 1. 2. 2011
2011
Blesk | Aha!
Vydavatelství
Ringier Axel Springer CZ a.s.
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
IČO: 40766713
DIČ: CZ40766713
Blesk
vychází denně
kromě neděle a svátků
Nedělní Blesk
vychází v neděli
Centrální příjem inzerce a prospektových příloh
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Blesk
Tel.: 225 977 478, 481, 639
Tel.: 225 977 479 - 480 (agenturní prodej)
Fax: 225 977 473
Aha!
Tel.: 225 977 635, 243
Fax: 225 977 248
Blesk
http://www.blesk.cz
e-mail: [email protected]
Aha!
http://www.ahaonline.cz
e-mail: [email protected]
www.ringier.cz
Objednávky e-mailem nepřijímáme.
Bankovní spojení
Aha!
vychází denně
kromě neděle a svátků
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421
113 80 Praha 1
číslo účtu: 01441000/2700
IBAN: CZ82 2700 0000 0000 0144 1000
BIC: BACXCZPP
Splatnost
Faktury jsou splatné v termínu do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Při platbě
předem (platba na účtu u deníku Blesk, Nedělního Blesku, deníku Aha! a Nedělního Aha! minimálně 3 pracovní dny před uveřejněním, u Blesk magazínu TV
a magazínu Aha! TV minimálně 10 pracovních dnů) poskytujeme 2 % skonto.
SOBOTA
11. prosince 2010 • 9 Kč
Číslo 287 • Ročník 19 • www.blesk.cz
DPH
Příloha
STŘEDNÍ ČECHY
Martina Navrátilová porazila rakovinu, ale srazilo ji Kilimandžáro
Skončila v nemocnici
Má vodu na plicích
Před půl rokem zdolala ra- však tenisová legenda edému musela horu opuskovinu prsu, výstup na Ki- Martina Navrátilová (54) tit a skončila v nemocnici
limandžáro (5895 m n. m) vzdala. Kvůli plicnímu v Nairobi.
Více čtěte na str. 12
Bočanová:
Smrt táty!
Další rána po rozchodu
Zhroutila se, teď je sama
Tatínek
Mahuleny
Jan Bočan
(†73)
PRAHA – Mahulena Bočanová (43) je na pokraji zhroucení. Jen co se
vrátila z dovolené v Řecku, kam odletěla s kamarádkou, zemřel jí otec Jan
(†73). Po dceři Márince (8) nejmilejší člověk
na světě. Světoznámý architekt a pedagog Jan Bočan zemřel náhle. Byl to
jediný člověk na světě,
o kterém Mahulena věděla, že ji miluje a kdykoli
jí pomůže. Manžel Viktor
Mráz (43) ji opustil a matka jí umřela na rakovinu, když byla Mahulena
ještě malá.
mnoho let jako dvojčata,
a když je Mahu nejhůř,
vždycky přespává u ZuzPro Bočanovou je smrt ky,“ dozvěděl se Blesk
otce velmi bolestnou ztrá- od členů štábu Top Star,
tou. Nezvedá telefony který herečka moderuje.
a ukryla se před světem. Mahulena jim navíc zakáPodle informací Blesku zala o své bolesti, když Bonašla útočiště u své kama- čan v úterý zemřel, mluvit:
rádky, známé stylistky Zu- „
„Prosím,, umřel mi táta.
zany Strakové. „Jsou už Nechci
Nechci,
cii, aby
c
aby se
ab
s o tom
Michaela Remešová
Hana Höschlová
9 771210 533015
10287
muhle se vyjadřovat vážně
nebudu,“ řekl Blesku rázně
Viktor a potvrdil tím Mahulenino přání nemluvit o smrti táty. O úmrtí otce Bočanové ví samozřejmě i současná Mrázova přítelkyně Marta Jandová (36). „Připadá
mi vážně nevhodné se k tomuto vyjadřovat,“ odmítla
komentář Jandová.
Více čtěte na str. 6
TĚHOTNÁ PLÁNKOVÁ Z ORDINACE
ČLOVĚK, NEBO ZRŮDA?
Počasí
v Cˇechách
Více čtěte na straně 15
mluvilo a psalo. Jsem
na sebevraždu!“
S životní ranou se Mahulena svěřila jen svému stále ještě manželovi Viktoru
Mrázovi (43). Poprosila ho,
aby si na čas vzal na starost jejich společnou dcerku Márinku. Viktor o smrti
tchána mluvit nechtěl. „Děláte si ze mě
m legraci? K to-
Ceká miminko
i ve skutečnosti!
Čtěte na str. 7
2 ºC
Více čtěte na str. 8
Markéta Plánková (32) Markéta Blesku. Napřed si
Ma
oslavuje.
Herečka čeká těhotenství užila v Ordinaci
os
se svým manželem Da- v růžové zahradě 2 a teď ho
nielem
Častvajem (36) prožívá doopravdy. „Celá
nie
dítě.
dítě „Máme všichni vel- rodina se těší na nového člekou radost,“ svěřila se na,“ dodala herečka.
Máte pro nás tip?
Horká linka 724 249 000
[email protected]
Deník Aha! je druhý nejčtenější český bulvární deník.
Klade důraz na rychlé, přesné a aktuální zpravodajství
a hravou formou přináší informace ze showbyznysu,
zajímavosti a senzace z domova i ze zahraničí.
Deník Blesk je nejprodávanější a nejčtenější celostátní titul v České republice.
Celobarevné noviny přináší
přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa,
doplněné řadou fotografií
a přehlednou infografikou.
Velký důraz klade Blesk
na obsáhlá servisní témata
s praktickými radami a doporučeními.
Tematickým zaměřením vychází více vstříc ženám, které u Aha! tvoří 65 % čtenářů.
Vychází ve třech inzertních
mutacích: Praha a střední
Čechy, Čechy a Morava.
V sobotu vychází s deníkem tematická příloha Blesk
na víkend.
Deník Blesk vychází v mutacích Praha, Praha a střední Čechy, severní Čechy, východní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, severní
Morava, jižní Morava a Brno a okolí.
Deník Blesk vychází od roku 1992.
Deník Aha! vychází od roku 2006.
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 403 752 ks.
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 100 607 ks.
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/20010
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010
Čtenost je 1 426 000 čtenářů.
Čtenost je 238 000 čtenářů.
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
Tisk
tisk .................................................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost . .................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír...............................................................................................................novinový 45 g/m2
Tiskárna Ringier Axel Springer Print CZ, a.s
Černokostelecká 613/145, 108 00 Praha-Malešice
Formáty
rozměr zrcadla ................................................................ 263 mm šířka x 380 mm výška
středová dvoustrana ..................................................... 554 mm šířka x 380 mm výška
počet sloupců ............................................................................................................................ 7
mm na 1 straně ........................................................................................................ 2 660 mm
šířka sloupce . .................................................................................................................. 35 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................................................... 3 mm
počet sloupců
1
2
3
4
5
6
7
šířka v mm
35 73 111 149 187
225 263
pravidelný počet stran Blesk . ................................................................................... 16 - 32
pravidelný počet stran Aha! .............................................................................................. 16
min. plocha inzerátů ................................................................................................... 30 mm
min. výška plošného inzerátu . ................................................................................. 10 mm
min. plocha inzerátů v red. části . ......................................................................... 740 mm
Nedělní Aha!
vychází v neděli
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu
na straně 26.
Magazín Aha! TV
vychází ve čtvrtek
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů
a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem) ve zvláštních
cenících.
Ringier Axel Springer CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867.
7–4 pracovních dnů před uveřejněním .................................................................... 50 %
3 pracovní dny a méně ................................................................................................. 100 %
Obchodní podmínky
2
Vše o show, která
pomůže tisícům dětí
Vláčel psa
za autem!
Prý byl špinavý...
Internet
Blesk magazín TV
vychází v pátek
Magická noc
Foto Isifa.com
Ringier Axel Springer CZ a.s. je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém
trhu, jehož portfolio tvoří 21 tištěných deníků a časopisů a 12 internetových serverů.
Naše tituly čte více než 3,8 milionů čtenářů. Ringier Axel Springer CZ a.s. je jasnou
jedničkou mezi deníkovými vydavateli, kde dosahuje s více než 1,7 miliony čtenářů
37% podílu na trhu. Na časopiseckém trhu je s 2,5 miliony čtenářů na druhém místě.
Ringier Axel Springer CZ a.s. je součástí švýcarsko-německé vydavatelské skupiny
Ringier Axel Springer Media AG. Ta je kromě České republiky aktivní také v Polsku,
Maďarsku, Srbsku a na Slovensku.
Reklamace
Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.
Uzávěrka pro objednávky
3 pracovní dny před uveřejněním
Uzávěrka pro podklady
3 pracovní dny před uveřejněním
Podklady
Storno poplatky
3
Blesk | Aha!
Slevy za finanční objem
1/1 strany
Slevy za barvu
Slevy za finanční objem se rozumí v cenách brutto, tzn. po přičtení všech
přirážek a před odečtením slev, bez DPH.
Pokud objednatel uzavře s vydavatelstvím písemnou dohodu, lze finanční
objemy dosahované v titulech Blesk, Blesk magazín TV, Nedělní Blesk, Aha!,
magazín Aha! TV, Nedělní Aha! sečíst a po vynásobení koeficientem 0,8 je společně uplatnit dle stupnice slev platné pro deník Blesk.
od
od
od
od
od
od
od
Celostátní inzerce - standardní formáty
1 500 000 Kč................................................................................................................. 5 %
2 400 000 Kč............................................................................................................... 10 %
4 600 000 Kč............................................................................................................... 15 %
8 400 000 Kč............................................................................................................... 20 %
16 800 000 Kč............................................................................................................... 23 %
24 800 000 Kč............................................................................................................... 26 %
40 000 000 Kč............................................................................................................... 29 %
den vydání
sleva za černobílou inzerci . ............................................................................................ 30 %
ČB + 1 barva .......................................................................................................................... 20 %
ČB + 2 barvy . ........................................................................................................................ 10 %
Přirážky
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
696 388 Kč
191 041 Kč
779 163 Kč
po, út, st, čt, so
535 920 Kč
131 544 Kč
586 033 Kč
pá
835 666 Kč
191 041 Kč
901 449 Kč
pá
643 104 Kč
131 544 Kč
680 141 Kč
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
384 615 Kč
102 878 Kč
428 019 Kč
po, út, st, čt, so
257 488 Kč
67 610 Kč
285 436 Kč
pá
461 538 Kč
102 878 Kč
495 557 Kč
pá
308 986 Kč
67 610 Kč
330 651 Kč
den vydání
2 a více titulů*.......................................................................................................................... 5 %
* Kombinační slevu lze uplatnit pro nákup inzertního prostoru pro jednoho
zadavatele, stejného formátu i regionu pokrytí v rámci jedné inzertní kampaně a to v kombinaci s tituly skupiny Sport.
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
po, út, st, čt, so
433 048 Kč
115 433 Kč
481 566 Kč
pá
519 658 Kč
115 433 Kč
557 610 Kč
den vydání
4
Aha! - po, st, pá
231 Kč
98 889 Kč
415 136 Kč
448 718 Kč
98 889 Kč
480 798 Kč
2 sl. x 380 mm / 73 x 380 mm
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
225 302 Kč
58 539 Kč
249 212 Kč
pá
270 362 Kč
58 539 Kč
288 775 Kč
1/4 strany A
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
po, út, st, čt, so
249 018 Kč
64 668 Kč
275 417 Kč
pá
298 822 Kč
64 668 Kč
319 144 Kč
4 sl. x 185 mm / 149 x 185 mm
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
220 798
57 086 Kč
243 981 Kč
pá
264 957
57 086 Kč
282 754 Kč
1/4 strany na šířku
3 sl. x 185 mm / 111 x 185 mm
7 sl. x 90 mm / 263 x 90 mm
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
167 735 Kč
43 005 Kč
185 029 Kč
po, út, st, čt, so
189 189 Kč
48 708 Kč
208 874 Kč
pá
201 282 Kč
43 005 Kč
214 483 Kč
pá
227 027 Kč
48 708 Kč
242 095 Kč
1/8 strany A
4 sl. x 145 mm / 149 x 145 mm
3 sl. x 110 mm / 111 x 110 mm
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
175 067 Kč
44 922 Kč
193 150 Kč
po, út, st, čt, so
100 370 Kč
25 676 Kč
110 668 Kč
pá
210 081 Kč
44 922 Kč
223 892 Kč
pá
120 443 Kč
25 676 Kč
128 293 Kč
1/8 strany B
1/8 strany na šířku
2 sl. x 185 mm / 73 x 185 mm
7 sl. x 50 mm / 263 x 50 mm
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
112 536 Kč
28 759 Kč
124 057 Kč
po, út, st, čt, so
106 453 Kč
27 232 Kč
117 375 Kč
pá
135 043 Kč
28 759 Kč
143 818 Kč
pá
127 743 Kč
27 232 Kč
136 068 Kč
den vydání
ucho
TITULNÍ
S T R AN A
428 149 Kč
373 931 Kč
1 řádek / 30 znaků
352 Kč
369 575 Kč
87 364 Kč
pá
den vydání
Blesk - út, st, čt, so
87 364 Kč
400 277 Kč
po, út, st, čt, so
1/6 strany
Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.
333 564 Kč
pá
den vydání
den vydání
Výpočet ceny řádkové inzerce
po, út, st, čt, so
Blesk + Aha!
1/4 strany B
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou
za 1 řádek.
Blesk + Aha!
Aha!
den vydání
Blesk - řádková inzerce vychází v vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu.
Aha! - řádková inzerce vychází v vždy v pondělí, ve středu a v pátek.
Aha!
Blesk
7 sl. x 120 mm / 263 x 120 mm
3 sl. x 380 mm / 111 x 380 mm
Blesk
1/3 strany na výšku
7 sl. x 185 mm / 263 x 185 mm
1/3 strany na šířku
Celostátní řádková inzerce
1/2 strany na výšku B
4 sl. x 380 mm / 149 x 380 mm
Blesk
1/2 strany na šířku
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
4 sl. x 220 mm / 149 x 220 mm
po, út, st, čt, so
Kombinační sleva
od 3x . ...................................................................................................................................... 3 %
od 6x ....................................................................................................................................... 5 %
od 12x ..................................................................................................................................... 10 %
od 24x . ................................................................................................................................... 15 %
od 48x . ................................................................................................................................... 20 %
junior page C
5 sl. x 270 mm / 187 x 270 mm
1/2 strany na výšku A
Slevy za počet
6 sl. x 290 mm / 225 x 290 mm
po, út, st, čt, so
junior page B
za pevné umístění .............................................................................................................. 25 %
za umístění v řádkové inzerci ..................................................................................... 100 %
za erotickou inzerci .......................................................................................................... 100 %
za redakční stranu ............................................................................................................ 100 %
za 2. stranu ......................................................................................................................... 200 %
za 3. stranu............................................................................................................................ 120%
za titulní a poslední stranu............................................................................................. 350%
junior page A
7 sl. x 380 mm / 263 x 380 mm
den vydání
2 sl. x 56 mm / 73 x 56 mm
Blesk
Aha!
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce
Blesk + Aha!
den vydání
Blesk
Aha!
Blesk + Aha!
po, út, st, čt, so
308 Kč
78 Kč
339 Kč
pá
370 Kč
78 Kč
393 Kč
po, út, st, čt, so
155 232 Kč
39 312 Kč
170 809 Kč
pá
186 278 Kč
39 312 Kč
198 068 Kč
1 mm / 1 sloupec
5
Regionální inzerce - Blesk
Regionální inzerce - standardní formáty - Blesk
1/1 strany
7sl. x 380 mm
263 x 380 mm
základní cena
6 sl. x 290 mm
225 x 290 mm
lokální cena
5 sl. x 270 mm
187 x 270 mm
junior page C
Základní cena - agenturní provize
Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou
vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.
Za zprostředkování zakázek na inzeráty a prospektové přílohy poskytujeme
15% agenturní provizi ze základní ceny.
Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců
výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
lokální cena
junior page A
junior page B
Výpočet ceny plošné inzerce u nestandardních formátů
základní cena
4 sl. x 220 mm
149 x 220 mm
základní cena
lokální cena
základní cena
lokální cena
Lokální cena
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
Lokální ceny platí pro inzeráty regionálního obchodu, řemesel a živností a lze
je uplatnit pouze na vlastní inzerci objednatele.
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
1/2 strany
na výšku A
4 sl. x 380 mm
149 x 380 mm
základní cena
lokální cena
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
Severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
457 626
333 271
116 894
104 458
106 945
87 049
318 349
151 713
169 123
111 920
pá
537 214
392 962
144 252
124 355
126 842
104 458
385 501
174 097
208 916
131 816
po, út, st, čt, so
385 501
278 555
104 458
87 049
92 023
74 613
271 094
126 842
144 252
99 484
pá
457 626
335 759
124 355
106 945
111 920
92 023
325 810
154 200
171 610
114 407
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
298 865
217 652
76 341
68 219
69 844
56 849
207 906
99 080
110 450
73 092
pá
350 842
256 634
94 208
81 213
82 838
68 219
251 762
113 699
136 439
86 086
po, út, st, čt, so
251 762
181 918
68 219
56 849
60 098
48 728
177 045
82 838
94 208
64 971
pá
298 865
219 276
81 213
69 844
73 092
60 098
212 779
100 705
112 075
74 716
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
235 055
171 181
60 041
53 654
54 931
44 711
163 516
77 926
86 868
57 486
pá
275 934
201 840
74 093
63 874
65 151
53 654
198 008
89 423
107 308
67 706
po, út, st, čt, so
198 008
143 077
53 654
44 711
47 266
38 324
139 244
65 151
74 093
51 099
pá
235 055
172 459
63 874
54 931
57 486
47 266
167 349
79 203
88 146
58 764
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
157 362
114 601
40 196
35 920
36 775
29 933
109 469
52 169
58 156
38 485
pá
184 729
135 126
49 603
42 761
43 617
35 920
132 560
59 866
71 839
45 327
po, út, st, čt, so
132 560
95 786
35 920
29 933
31 643
25 657
93 220
43 617
49 603
34 209
pá
157 362
115 456
42 761
36 775
38 485
31 643
112 035
53 024
59 011
39 340
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
264 654
192 737
67 602
60 410
61 849
50 342
184 107
87 739
97 807
64 725
pá
310 681
227 257
83 424
71 917
73 355
60 410
222 842
100 684
120 820
76 232
po, út, st, čt, so
222 942
161 094
60 410
50 342
53 219
43 150
156 779
73 355
83 424
57 534
pá
264 654
194 176
71 917
61 849
64 725
53 219
188 422
89 177
99 245
66 164
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
203 855
148 460
52 072
46 532
47 640
38 777
141 812
67 582
75 338
49 856
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce
den vydání
základní cena
za 1 mm/1 sloupec
lokální cena
za 1 mm/1 sloupec
•
•
•
•
6
po, út, st, čt, so
celé
Čechy
Praha a střední
Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
184
134
47
42
43
35
128
61
68
45
pá
216
158
58
50
51
42
155
70
84
53
po, út, st, čt, so
155
112
42
35
37
30
109
51
58
40
pá
184
135
50
43
45
37
131
62
69
46
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Slevy se nesčítají
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.
1/2 strany
na výšku B
3 sl. x 380 mm
111 x 380 mm
1/2 strany
na šířku
7 sl. x 185 mm
263 x 185 mm
základní cena
lokální cena
základní cena
lokální cena
pá
239 308
175 050
64 259
55 395
56 503
46 532
171 726
77 554
93 064
58 719
po, út, st, čt, so
171 726
124 086
46 532
38 777
40 993
33 237
120 762
56 503
64 259
44 316
pá
203 855
149 568
55 395
47 640
49 856
40 993
145 136
68 690
76 446
50 964
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
228 525
166 426
58 373
52 163
53 405
43 470
158 974
75 761
84 455
55 889
pá
268 269
196 234
72 035
62 099
63 341
52 163
192 508
86 939
104 327
65 825
po, út, st, čt, so
192 508
139 102
52 163
43 470
45 953
37 260
135 376
63 341
72 035
49 679
pá
228 525
167 668
62 099
53 405
55 889
45 953
162 700
77 003
85 697
57 131
7
Regionální inzerce - standardní formáty - Blesk
den vydání
1/3 strany
na výšku
základní cena
2 sl. x 380 mm
73 x 380 mm
lokální cena
1/3 strany
na šířku
základní cena
7 sl. x 120 mm
263 x 120 mm
lokální cena
1/4 strany A
4 sl. x 185 mm
149 x 185 mm
1/4 strany B
3 sl. x 185 mm
111 x 185 mm
základní cena
lokální cena
základní cena
lokální cena
1/4 strany
na šířku
základní cena
7 sl. x 90 mm
263 x 90 mm
lokální cena
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Regionální inzerce - standardní formáty - Blesk
den vydání
Brno
po, út, st, čt, so
137 511
100 144
35 125
31 388
32 136
25 876
95 660
45 588
50 819
33 630
pá
161 426
118 080
43 346
37 367
38 114
31 388
115 838
52 314
62 777
39 609
po, út, st, čt, so
115 838
83 702
31 388
25 876
27 354
22 179
81 460
38 114
43 346
29 894
pá
137 511
100 891
37 367
32 136
33 630
27 354
97 902
46 335
51 567
34 378
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
152 186
110 831
38 873
34 738
35 565
28 637
105 868
50 453
56 242
37 219
pá
178 653
130 681
47 972
41 355
42 182
34 738
128 200
57 897
69 476
43 836
po, út, st, čt, so
128 200
92 635
34 738
28 637
30 273
24 546
90 153
42 182
47 972
33 084
pá
152 186
111 658
41 355
35 565
37 219
30 273
108 350
51 280
57 070
38 046
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
134 939
98 271
34 097
30 470
31 196
25 392
93 870
44 254
49 332
32 646
pá
158 406
115 871
42 078
36 274
36 999
30 470
113 671
50 783
61 603
38 450
po, út, st, čt, so
113 671
82 137
30 470
25 392
26 843
21 528
79 937
36 999
42 078
29 019
pá
134 939
99 004
36 274
31 196
32 646
26 843
96 071
44 980
50 058
33 372
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
101 408
73 851
25 340
22 644
23 183
18 870
69 778
33 253
37 069
24 262
pá
119 044
87 078
31 618
26 957
27 802
22 644
85 425
38 160
45 792
28 892
po, út, st, čt, so
85 425
61 055
22 644
18 870
19 948
15 995
59 420
27 802
31 618
21 566
pá
101 408
74 402
26 957
23 183
24 262
19 948
72 198
33 799
37 615
24 801
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
114 378
83 297
28 899
25 824
26 439
21 520
79 567
37 919
42 270
27 669
pá
134 270
98 216
35 662
30 743
31 358
25 824
96 351
43 513
52 216
32 588
po, út, st, čt, so
96 351
69 622
25 824
21 520
22 750
18 243
67 757
31 358
35 662
24 595
pá
114 378
83 919
30 743
25 439
27 669
22 750
81 432
38 541
42 892
28 284
1/8 strany B
základní cena
2 sl. x 185 mm
73 x 185 mm
TITULNÍ
S T R AN A
lokální cena
1/8 strany
na šířku
základní cena
7 sl. x 50 mm
263 x 50 mm
lokální cena
základní cena
ucho
2 sl. x 56 mm
73 x 56 mm
lokální cena
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
67 296
49 009
16 812
15 023
15 381
12 379
46 815
25 320
24 597
16 097
pá
79 000
57 787
20 747
17 885
18 243
15 023
56 690
18 243
30 385
28 588
po, út, st, čt, so
56 690
40 513
15 023
12 379
13 086
10 490
39 428
22 427
20 747
14 147
pá
67 296
49 375
17 885
15 381
16 097
13 086
47 912
24 597
24 959
16 454
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
63 659
46 360
15 903
14 052
14 550
11 710
44 284
20 640
23 267
15 227
pá
74 730
54 663
19 625
16 918
17 257
14 052
53 625
23 952
28 742
17 933
po, út, st, čt, so
53 625
38 323
14 052
11 710
12 379
9 923
37 296
17 257
19 625
13 383
pá
63 659
46 706
16 918
14 550
15 227
12 379
45 322
20 979
23 610
15 565
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
Severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
92 736
67 536
23 688
21 168
21 672
17 640
64 512
30 744
34 272
22 680
pá
108 864
79 632
29 232
25 200
25 704
21 168
78 120
35 280
42 336
26 712
po, út, st, čt, so
78 120
54 448
21 168
17 640
18 648
15 120
54 936
25 704
29 232
20 160
pá
92 736
68 040
25 200
21 672
22 680
18 648
66 024
31 248
34 776
23 184
Bleskové zaměstnání
Vychází ve dnech
Bleskové zaměstnání vychází v pondělí.
8
1/6 strany
základní cena
4 sl. x 145 mm
149 x 145 mm
lokální cena
1/8 strany A
základní cena
3 sl. x 110 mm
111 x 110 mm
lokální cena
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
99 250
72 280
25 352
22 655
22 446
18 879
69 043
32 903
36 679
24 273
pá
116 510
85 225
31 285
26 970
27 509
22 655
83 607
37 758
45 310
28 588
po, út, st, čt, so
83 607
60 413
22 655
18 879
19 958
16 182
58 795
27 509
31 285
21 576
pá
99 250
72 819
26 970
23 194
24 273
19 958
70 661
33 443
37 219
24 812
den vydání
celé
Čechy
Praha
a střední Čechy
severní
Čechy
západní
Čechy
východní
Čechy
jižní Čechy
celá
Morava
severní
Morava
jižní Morava
a Brno
Brno
po, út, st, čt, so
60 021
43 711
14 994
13 249
13 564
11 041
41 295
19 461
21 938
14 195
pá
70 459
51 540
18 504
15 952
16 271
13 249
50 561
22 583
27 100
16 909
po, út, st, čt, so
50 561
36 133
13 249
11 041
11 672
9 356
35 165
16 271
18 504
12 618
pá
60 021
44 037
15 952
13 564
14 195
11 672
42 263
19 780
22 261
14 675
Jednotka vykrytí
Oblast Praha a střední Čechy
Příjem inzerce
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 462
Fax: 225 977 473
plošná inzerce
1 mm/ 1 sloupec
řádková inzerce
1 řádek / 30 znaků
základní cena
76 Kč
149 Kč
lokální cena
65 Kč
---
9
Regionální inzerce - Aha!
Regionální inzerce - standardní formáty - Aha!
1/1 strany
7 sl. x 380 mm / 263 x 380 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
122 860
101 595
103 958
základní cena po - so
86 276
71 344
73 003
lokální cena po - so
94 507
87 419
92 145
lokální cena po - so
66 366
61 389
64 707
5 sl. x 270 mm / 187 x 270 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
56 111
57 416
základní cena po - so
44 973
37 189
38 054
lokální cena po - so
52 196
46 282
50 892
lokální cena po - so
34 594
32 000
33 730
Praha a střední Čechy
Morava
Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou
vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.
základní cena
za 1 mm/1 sloupec
po - so
52
43
44
Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců
výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
lokální cena
za 1 mm/1 sloupec
po - so
40
37
39
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
Morava
základní cena po - so
76 400
63 177
64 646
základní cena po - so
lokální cena po - so
58 769
54 362
57 300
lokální cena po - so
7 sl. x 185 mm / 263 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
65 970
54 553
55 821
lokální cena po - so
50 747
46 941
49 478
7 sl. x 120 mm / 263 x 120 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
40 857
35 602
36 430
lokální cena po - so
32 781
30 322
31 961
3 sl. x 185 mm / 111 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
28 113
23 247
23 788
lokální cena po - so
21 625
20 003
21 085
3 sl. x 380 mm / 111 x 380 mm
Praha a střední Čechy
Morava
58 260
48 177
49 297
44 816
41 454?
43 695
Čechy
1/3 strany na výšku
2 sl. x 380 mm / 73 x 380 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
38 954
32 540
32 625
lokální cena po - so
29 659
27 434
28 917
1/4 strany A
4 sl. x 185 mm / 149 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
37 785
31 246
31 972
lokální cena po - so
29 066
26 609
28 047
1/4 strany na šířku
7 sl. x 90 mm / 263 x 90 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
32 042
26 497
27 113
lokální cena po - so
24 648
22 799
24 032
Základní cena - agenturní provize
1/6 strany
Lokální cena
Lokální ceny platí pro inzeráty regionálního obchodu, řemesel a živností a lze
je uplatnit pouze na vlastní inzerci objednatele.
4 sl. x 145 mm / 149 x 145 mm
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Slevy se nesčítají
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.
3 sl. x 110 mm / 111 x 110 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
29 557
24 441
24 244
základní cena po - so
16 645
13 618
13 935
lokální cena po - so
22 504
20 816
21 941
lokální cena po - so
12 668
11 592
12 351
2 sl. x 185 mm / 73 x 185 mm
1/8 strany na šířku
7 sl. x 50 mm / 263 x 50 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
18 663
15 268
15 624
základní cena po - so
17 654
14 443
14 779
lokální cena po - so
14 203
13 138
13 848
lokální cena po - so
13 435
12428
13 100
ucho
TITULNÍ
S T R AN A
1/8 strany A
základní cena po - so
1/8 strany B
10
1/2 strany na výšku B
Praha a střední Čechy
1/4 strany B
Za zprostředkování zakázek na inzeráty a prospektové přílohy poskytujeme
15% agenturní provizi ze základní ceny.
•
•
•
•
4 sl. x 380 mm / 149 x 380 mm
Čechy
1/3 strany na šířku
Čechy
4 sl. x 220 mm / 149 x 220 mm
67 855
1/2 strany na šířku
den vydání
junior page C
základní cena po - so
1/2 strany na výšku A
Výpočet ceny plošné inzerce
6 sl. x 290 mm / 225 x 290 mm
základní cena po - so
junior page B
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce
junior page A
2 sl. x 56 mm / 73 x 56 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - so
25 684
21 022
21 511
lokální cena po - so
19 555
18 089
19 066
11
Regionální inzerce - standardní formáty
Inzertní kombinace Blesk + Aha!
1/1 strany
7 sl. x 380 mm / 263 x 380 mm
Čechy
381 813
370 786
základní cena po - čt + so
338 154
253 738
246 638
318 924
lokální cena po - čt + so
279 316
213 623
212 259
základní cena pá
579 544
434 221
429 745
základní cena pá
383 790
287 965
285 143
lokální cena pá
484 773
371 550
366 964
lokální cena pá
320 673
246 424
243 633
5 sl. x 270 mm / 187 x 270 mm
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
199 563
193 979
základní cena po - čt + so
177 650
133 271
129 525
lokální cena po - čt + so
219 680
168 013
166 939
lokální cena po - čt + so
146 762
112 196
111 462
základní cena pá
301 847
226 482
224 262
základní cena pá
201 678
151 293
149 799
lokální cena pá
252 206
193 810
191 615
lokální cena pá
168 538
129 466
127 981
4 sl. x 380 mm / 149 x 380 mm
1/2 strany na výšku B
3 sl. x 380 mm / 111 x 380 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - čt + so
299 446
224 693
218 406
základní cena po - čt + so
230 137
172 647
167 794
lokální cena po - čt + so
247 343
189 170
187 961
lokální cena po - čt + so
190 123
145 344
144 393
základní cena pá
339 857
255 001
252 503
základní cena pá
261 265
195 993
194 058
lokální cena pá
283 966
218 216
215 744
lokální cena pá
218 333
167 717
165 794
7 sl. x 185 mm / 263 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
258 567
194 019
188 590
1/3 strany na šířku
7 sl. x 120 mm / 263 x 120 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - čt + so
169 492
128 568
124 938
lokální cena po - čt + so
213 577
163 346
162 302
lokální cena po - čt + so
141 341
107 956
107 217
základní cena pá
293 462
220 190
218 033
základní cena pá
192 730
145 997
144 545
lokální cena pá
245 201
188 426
186 292
lokální cena pá
162 400
124 658
123 193
2 sl. x 380 mm / 73 x 380 mm
1/4 strany B
3 sl. x 185 mm / 111 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - čt + so
154 936
116 497
112 634
základní cena po - čt + so
lokální cena po - čt + so
127 746
97 578
96 911
lokální cena po - čt + so
93 990
71 170
70 683
základní cena pá
175 933
132 245
130 350
základní cena pá
129 204
96 866
95 889
lokální cena pá
146 775
112 670
111 347
lokální cena pá
108 023
82 888
81 902
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
113 715
110 490
1/4 strany A
4 sl. x 185 mm / 149 x 185 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
113 719
85 252
82 151
1/4 strany na šířku
7 sl. x 90 mm / 263 x 90 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - čt + so
128 557
96 399
93 665
po - čt + so
207
155
151
Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
základní cena po - čt + so
151 652
lokální cena
za 1 mm/1 sloupec
po - čt + so
171
131
130
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
lokální cena po - čt + so
125 323
95 478
94 809
lokální cena po - čt + so
106 237
81 146
80 590
základní cena pá
172 256
129 169
127 875
základní cena pá
146 022
109 498
108 401
základní cena
za 1 mm/1 sloupec
pá
lokální cena pá
143 996
110 288
108 975
lokální cena pá
122 065
93 699
92 598
lokální cena
za 1 mm/1 sloupec
pá
235
176
175
Základní cena - agenturní provize
197
151
149
1/6 strany
Za zprostředkování zakázek na inzeráty a prospektové přílohy poskytujeme
15% agenturní provizi ze základní ceny.
základní cena po - čt + so
Lokální cena
Lokální ceny platí pro inzeráty regionálního obchodu, řemesel a živností a lze
je uplatnit pouze na vlastní inzerci objednatele.
4 sl. x 145 mm / 149 x 145 mm
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Slevy se nesčítají
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.
3 sl. x 110 mm / 111 x 110 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
84 921
82 578
základní cena po - čt + so
67 313
50 335
48 491
lokální cena po - čt + so
93 165
71 319
70 886
lokální cena po - čt + so
55 515
41 902
41 719
základní cena pá
128 247
96 287
95 365
základní cena pá
76 478
57 208
56 627
lokální cena pá
106 900
82 212
81 305
lokální cena pá
63 821
48 842
47 951
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
základní cena po - čt + so
75 472
56 436
54 821
základní cena po - čt + so
71 392
53 385
51 858
lokální cena po - čt + so
62 244
47 105
46 776
lokální cena po - čt + so
58 879
44 559
44 248
základní cena pá
85 748
64 143
63 491
základní cena pá
81 113
60 676
60 059
lokální cena pá
71 557
54 886
54 225
lokální cena pá
67 689
51 920
51 294
1/8 strany B
TITULNÍ
S T R AN A
1/8 strany A
113 092
2 sl. x 185 mm / 73 x 185 mm
ucho
12
3 sl. x 220 mm / 149 x 220 mm
základní cena
za 1 mm/1 sloupec
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
•
•
•
•
junior page C 265 955
1/3 strany na výšku
Praha a střední Čechy
Morava
321 326
základní cena po - čt + so
Čechy
Praha a střední Čechy
421 447
1/2 strany na šířku
den vydání
6 sl. x 290 mm / 225 x 290 mm
Čechy
509 667
1/2 strany na výšku A
Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou
vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.
junior page A
lokální cena po - čt + so
základní cena po - čt + so
Výpočet ceny plošné inzerce
Morava
základní cena po - čt + so
junior page B
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce
Praha a střední Čechy
7 sl. x 50 mm / 263 x 50 mm
2 sl. x 56 mm / 73 x 56 mm
Čechy
Praha a střední Čechy
Morava
103 973
77 754
75 528
lokální cena po - čt + so
85 759
65 443
64 974
základní cena pá
118 133
88 374
87 476
lokální cena pá
98 592
75 621
74 709
základní cena po - čt + so
1/8 strany na šířku
13
Blesk magazín TV | Aha! TV
Blesk magazín, nejčtenější titul
na českém tiskovém trhu, je páteční samostatně neprodejná
příloha deníku Blesk. Obsahuje
zábavné čtení pro celou rodinu, rozhovory s osobnostmi ze
společnosti, sportu a politiky
a samozřejmě také podrobný
televizní program s tipy na celý
týden.
Aha! TV je čtvrteční příloha deníku Aha! s velkým TV
programem na celý týden.
Mimo to obsahuje zajímavé
čtení o osobnostech ze světa
showbyznysu, sportu, politiky
i kultury. Součástí magazínu je
také Aha! kuchařka s recepty
čtenářů i známých osobností.
Příloha Aha! TV je samostatně
neprodejná.
Supplement vychází od roku 1992.
Magazín Aha! TV vychází od roku 2006.
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 533 600 ks.
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 119 654 ks.
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010
Čtenost je 1 864 000 čtenářů.
Čtenost je 336 000 čtenářů.
Tisk
Tiskárna Slovenská Grafia a. s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Formáty BM
rozměr 1/1 strana na spad . .......................................................................... 215 x 280 mm
rozměr 1/1 strana na zrcadlo . .................................................................... 198 x 260 mm
počet sloupců ............................................................................................................................ 4
mm na 1 straně ........................................................................................................ 1 040 mm
šířka sloupce . .................................................................................................................. 47 mm
mezera mezi sloupci .................................................................................................. 3,5 mm
překres pro ořez ............................................................................................................... 5 mm
2.
S T R AN A
obálk y
4.
R
T
S AN A
obálk y
BM
AM
1/1 strany na spad - 2. strana obálky 215 x 280 mm
1/1 strany na spad - 2. strana obálky 195 x 244 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
440 000 Kč
155 000 Kč
493 000 Kč
BM
AM
rozměr 1/1 strana na spad . ......................................................................... 195 x 244 mm
rozměr 1/1 strana na zrcadlo . .................................................................... 181 x 288 mm
počet sloupců ............................................................................................................................ 4
mm na 1 straně ............................................................................................................ 976 mm
šířka sloupce . ................................................................................................................. 43 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................................................... 3 mm
překres pro ořez ............................................................................................................... 5 mm
Uzávěrka pro objednávky
BM
AM
1/1 strany na spad - 3. strana obálky 215 x 280 mm
1/1 strany na spad - 3. strana obálky 195 x 244 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
410 000 Kč
135 000 Kč
463 000 Kč
1/1 strany na spad - 4. strana obálky 215 x 280 mm
1/1 strany na spad - 4. strana obálky 195 x 244 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
485 000 Kč
165 000 Kč
527 000 Kč
BM
BM
AM
AM
1/1 strany na spad
1/1 strany na zrcadlo
1/1 strany na spad
1/1 strany na zrcadlo
BM
BM
AM
AM
215 x 280 mm
198 x 260 mm
195 x 244 mm
181 x 228 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
365 000 Kč
130 000 Kč
421 000 Kč
BM
BM
AM
AM
Storno poplatky
24–17 pracovních dnů před uveřejněním . .............................................................. 50 %
16 pracovních dnů a méně ........................................................................................ 100 %
BM
AM
Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.
Slevy za finanční objem
od
od
od
od
1 200 000 Kč .................................................................................................................... 5 %
1 800 000 Kč ................................................................................................................. 10 %
3 600 000 Kč ................................................................................................................. 15 %
7 100 000 Kč ................................................................................................................. 20 %
od
od
od
od
od
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
77 000 Kč
252 000 Kč
2/1 strany na spad 430 x 280 mm
2/1 strany na zrcadlo 410 x 260 mm
2/1 strany na spad 390 x 244 mm
2/1 strany na zrcadlo 374 x 228 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
560 000 Kč
197 000 Kč
650 000 Kč
junior page na zrcadlo
junior page na zrcadlo
128 x 198 mm
113 x 181 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
280 000 Kč
99 000 Kč
322 000 Kč
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
55 000 Kč
178 000 Kč
za pevné umístění ............................................................................................................. 25 %
za erotickou inzerci ........................................................................................................ 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
107 x 280 mm
97 x 260 mm
97 x 244 mm
89 x 228 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
219 000 Kč
77 000 Kč
252 000 Kč
BM
BM
AM
AM
107 x 138 mm
97 x 128 mm
97 x 121 mm
89 x 113 mm
1/2 strany na výšku na spad
1/2 strany na výšku na zrcadlo
1/2 strany na výšku na spad
1/2 strany na výšku na zrcadlo
1/3 strany na šířku na spad
1/3 strany na šířku na zrcadlo
1/3 strany na šířku na spad
1/3 strany na šířku na zrcadlo
215 x 95 mm
198 x 85 mm
195 x 82 mm
181 x 74 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
155 000 Kč
55 000 Kč
178 000 Kč
BM
BM
AM
AM
1/4 strany na výšku na spad
1/4 strany na výšku na zrcadlo
1/4 strany na výšku na spad
1/4 strany na výšku na zrcadlo
57 x 280 mm
47 x 260 mm
51 x 244 mm
43 x 228 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
98 000 Kč
34 000 Kč
112 000 Kč
124 000 Kč
43 000 Kč
142 000 Kč
1/4 strany šířku na spad
1/4 strany šířku na zrcadlo
1/4 strany šířku na spad
1/4 strany šířku na zrcadlo
215 x 73 mm
198 x 63 mm
195 x 63 mm
181 x 55 mm
BM
AM
1/8 strany formát A na zrcadlo
1/8 strany formát A na zrcadlo
97 x 63 mm
89 x 55 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
124 000 Kč
43 000 Kč
142 000 Kč
49 000 Kč
17 000 Kč
56 000 Kč
BM
BM
AM
AM
16 pracovních dnů před uveřejněním
1/4 strany formát A na spad
1/4 strany formát A na zrcadlo
1/4 strany formát A na spad
1/4 strany formát A na zrcadlo
BM
BM AM
AM
77 x 280 mm
66 x 260 mm
67 x 244 mm
59 x 228 mm
155 000 Kč
BM
BM
AM
AM
Přirážky
1/3 strany na výšku na spad
1/3 strany na výšku na zrcadlo
1/3 strany na výšku na spad
1/3 strany na výšku na zrcadlo
Blesk magazín TV
BM
BM
AM
AM
3x ....................................................................................................................................... 3 %
6x ....................................................................................................................................... 5 %
12x .................................................................................................................................... 10 %
24x .................................................................................................................................... 15 %
48x .................................................................................................................................... 20 %
215 x 138 mm
198 x 128 mm
195 x 121 mm
181 x 113 mm
219 000 Kč
BM
BM
AM
AM
Reklamace
1/2 strany na šířku na spad
1/2 strany na šířku na zrcadlo
1/2 strany na šířku na spad
1/2 strany na šířku na zrcadlo
Blesk magazín TV
Slevy za počet
Formáty AM
3.
S T R AN A
obálk y
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
tisk ..................................................................................................... hlubotisk (rotogravure)
barevnost . .....................................................................plná - na všech stranách (CMYK)
papír (Blesk magazín TV) ............................................................................... SC/A 51 g/m2
papír (Aha! TV) ................................................................................................. SC/A 56 g/m2
Standardní formáty
1/8 strany šířku - formát B na spad 215 x 40 mm
1/8 strany šířku - formát B na zrcadlo198 x 30 mm
1/8 strany šířku - formát B na spad 195 x 35 mm
1/8 strany šířku - formát B na zrcadlo181 x 27 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
67 000 Kč
23 000 Kč
77 000 Kč
Uzávěrka pro podklady
14
AM logo v TV programu A 43 x 18 mm
A
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
57 000 Kč
19 000 Kč
64 000 Kč
MAGAZÍN
AHA! TV
TV
TV
BM logo v TV programu A 40 x 33 mm
BLESK
MAGAZÍN
B
SERIÁLY
MAGAZÍN
AHA! TV
PROGRAM
A
SERIÁLY
Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu na straně 26.
Zkratky:
BM - Blesk magazín TV
AM - Aha! TV
PROGRAM
Podklady
BLESK
MAGAZÍN
TV
TV
16 pracovních dnů před uveřejněním
B
BM
logo v TV programu B 54 x 65 mm
AM
logo v TV programu B 89 x 42 mm
Blesk magazín TV
Aha! TV
Blesk mag. + Mag. Aha! TV
57 000 Kč
19 000 Kč
64 000 Kč
15
Nedělní Blesk | Nedělní Aha!
Celostátní inzerce - standardní formáty
1/1 strany
Dominika (2), vnučka Ondřeje Neffa:
Strany 2 a 3
»Maminka se kouká z nebíčka...«
Rozumíte
vlastnímu psovi?
Velký slovník
psí řeči!
Strany 34 až 37
Máte pro nás tip? SMS, MMS 724 748 585, e-mail: [email protected]
cz
Neděle 14. září 2008
Číslo 37
7
Rozvod
Lucie Bílé
Foto Aha! – Marek Pátek, Martin Hykl
Noid se mnou
Poprvé přiznala:
dítě nechtěl!
Jenže… Ona je prý po ozařování neplodná!
Strana 7
Miloš
Zeman
Selhání ledvin!
Foto ČTK
Týdeník Nedělní Blesk je dlouhodobě nejsilnější titul na nedělním
trhu. Přináší aktuální informace
s důrazem na zpravodajství ze
sobotních událostí a řadu zajímavých rozhovorů. Věnuje se čtenářsky atraktivním rubrikám jako
jsou lidé, příroda, zdraví, automoto a kuchyně. Obsahuje rovněž
televizní program na celý týden
a velkou luštitelskou přílohu.
Speciál
Nedělní Aha! je rozšířeným nedělním vydáním Aha! Obsahuje
především aktuální zprávy z víkendových událostí a oddychové
a zábavné zprávy ze světa showbyznysu.
Dnes DVD
Kam se poděla
sedmá rota?
Bára Špotáková: Světový rekord! A odměna 2,2 mil. Kč!
Drama v nemocnici!
Strana 6
3 sl. x 180 mm / 121,2 x 180 mm
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
291 732 Kč
135 240 Kč
353 960 Kč
118 012 Kč
54 508 Kč
143 018 Kč
1/2 strany na výšku A
Vychází ve dvou mutacích – Čechy
a Morava.
Junior page
5 sl. x 276 mm / 204 x 276 mm
1/2 strany na výšku B
3 sl. x 276 mm / 121,2 x 276 mm
2 sl. x 276 mm / 79,8 x 276 mm
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
179 105 Kč
82 725 Kč
217 057 Kč
120 634 Kč
55 719 Kč
146 197 Kč
Strany 46 a 47
1/2 strany na šířku
Vychází ve dvou mutacích, Čechy a Morava.
1/3 strany na šířku
5 sl. x 136 mm / 204 x 136 mm
5 sl. x 90 mm / 204 x 90 mm
Týdeník vychází od roku 1993.
Nedělní Aha! vychází od roku 2006.
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 254 499 ks.
Průměrný prodaný náklad za říjen 2010 je 89 557 ks.
147 849 Kč
68 289 Kč
179 178 Kč
98 744 Kč
45 608 Kč
119 668 Kč
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010
Čtenost je 732 000 čtenářů
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
Tisk
tisk ................................................................................... novinový rotační ofset (coldset)
barevnost . .................................................................... plná - na všech stranách (CMYK)
papír . ............................................................................................................novinový 45 g/m2
Tiskárna Mafraprint
Tiskařská 2, 108 00 Praha 10
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2010
Čtenost je 171 000 čtenářů
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN,
2. Q - 3. Q 2010
1/4 strany A
1/4 strany B
3 sl. x 136 mm / 121,2 x 136 mm
2 sl. x 136 mm / 79,8 x 136 mm
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
89 619 Kč
41 394 Kč
108 610 Kč
60 049 Kč
27 736 Kč
72 774 Kč
Storno poplatky
10-6 pracovních dnů před uveřejněním .................................................................. 50 %
5 pracovních dnů a méně . ......................................................................................... 100 %
1/4 strany na šířku
Reklamace
1/5 strany na výšku
5 sl. x 67 mm / 204 x 67 mm
1 sl. x 276 mm / 38,4 x 276 mm
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
73 771 Kč
41 394 Kč
89 403 Kč
60 933 Kč
28 144 Kč
73.844 Kč
Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.
Formáty
rozměr zrcadla ................................................................. 204 mm šířka x 276 mm výška
středová dvoustrana ...................................................... 428 mm šířka x 276 mm výška
počet sloupců............................................................................................................................. 5
mm na 1 straně ........................................................................................................ 1 380 mm
šířka sloupce . .............................................................................................................. 38,4 mm
mezera mezi sloupci ...................................................................................................... 3 mm
počet sloupců
1
2
3
4
5
šířka v mm
38,4
79,8
121,2
162,6
204
min. plocha inzerátů .................................................................................................... 30 mm
min. výška plošného inzerátu ................................................................................... 10 mm
min. velikost inzerátů v red. části.......................................................................... 300 mm
Podklady
Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu
na straně 26.
Uzávěrka pro objednávky
5 pracovních dnů před uveřejněním
Uzávěrka pro podklady
5 pracovních dnů před uveřejněním
1/6 strany
od 800 000 Kč ....................................................................................................................... 5 %
od 1 500 000 Kč . ................................................................................................................ 10 %
od 3 000 000 Kč . ................................................................................................................ 15 %
od 5 900 000 Kč . ................................................................................................................ 20 %
Slevy za počet
od 3x ....................................................................................................................................... 3 %
od 6x ....................................................................................................................................... 5 %
od 12x ..................................................................................................................................... 10 %
od 24x . ................................................................................................................................... 15 %
od 48x . ................................................................................................................................... 20 %
TITULNÍ
S T R AN A
Blesk
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
53 119 Kč
24 535 Kč
64 375 Kč
TITULNÍ
S T R AN A
Ah a !
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
154 288 Kč
71 263 Kč
186 982 Kč
TITULNÍ
S T R AN A
Ah a !
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
154 288 Kč
71 263 Kč
186 982 Kč
Celostátní řádková inzerce
sleva za černobílou inzerci . ............................................................................................ 30 %
ČB + 1 barva .......................................................................................................................... 20 %
ČB + 2 barvy . ........................................................................................................................ 10 %
Výpočet ceny řádkové inzerce
Cenu řádkového inzerátu vypočítáte, když počet řádků vynásobíte sazbou
za 1 řádek.
Přirážky
za pevné umístění ............................................................................................................. 25 %
za 4. stranu obálky ............................................................................................................ 50 %
za erotickou inzerci ........................................................................................................ 100 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
za 1. titulní stranu ........................................................................................................... 350 %
TITULNÍ
S T R AN A
Blesk
ucho - Blesk 2 ,5 sl. x 61,5 mm / 109 x 61,5 mm
ucho - Aha! 2 sl. x 63,5 mm / 79,8 x 63,5 mm
vnější spodní roh - Blesk
2 sl. x 120 mm / 79,8 x 120 mm
vnější spodní roh - Aha!
2 sl. x 150 mm / 79,8 x 150 mm
Slevy za barvu
Na řádkovou inzerci se nevztahují žádné slevy uvedené v ceníku.
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet z mm sloupce
Nedělní Blesk
cena
za 1 mm/1 sloupec
16
3 sl. x 80 mm / 121,2 x 80 mm
Slevy za finanční objem
223 Kč
Nedělní Aha!
103 Kč
Nedělní Blesk
+ Nedělní Aha!
270 Kč
1 řádek / 30 znaků
Nedělní Blesk
176 Kč
Nedělní Aha!
115 Kč
17
Regionální inzerce
Regionální inzerce - standardní formáty
Nedělní Blesk
1/1 strany
5 sl. x 276 mm
204 x 276 mm
celé Čechy
Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
163 944
147 550
98 366
47 334
207 484
169 010
lokální cena
139 352
127 057
81 972
41 924
175 881
145 651
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
Nedělní Blesk
Junior page
3 sl. x 180 mm
121,2 x 180 mm
celé Čechy
Nedělní Aha!
Základní cena - agenturní provize
Výpočet ceny plošné inzerce
Za zprostředkování zakázek na inzeráty a prospektové přílohy poskytujeme
15% agenturní provizi ze základní ceny.
Cenu plošného inzerátu vypočítáte, když počet sloupců vynásobíte výškou
vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm dle příslušné sazby.
Cenu panoramatického inzerátu vypočítáte, když vynásobíte 15 sloupců
výškou vašeho inzerátu v milimetrech krát cena za 1 mm.
1/2 strany
na šířku
5 sl. x 136 mm
204 x 136 mm
63 639
57 275
38 044
18 299
80 481
65 558
54 093
49 320
31 703
16 208
68 222
56 497
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
98 618
88 756
58 955
28 363
123 418
100 532
lokální cena
83 825
76 429
49 129
25 122
104 619
86 638
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
Nedělní Aha!
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celá Morava
základní cena
65 738
58 548
38 890
18 706
82 270
67 014
lokální cena
55 295
50 416
32 408
16 568
69 739
57 752
Nedělní Blesk
celé Čechy
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
80 569
72 512
48 165
23 169
101 880
82 988
lokální cena
68 483
62 441
40 137
20 522
86 362
71 518
Lokální ceny platí pro inzeráty regionálního obchodu, řemesel a živností a lze
je uplatnit pouze na vlastní inzerci objednatele.
Ceny inzerce jsou kalkulovány v plné barvě 4C.
Nedělní Blesk
1/3 strany
na šířku
5 sl. x 90 mm
204 x 90 mm
Cena nestandardních formátů inzerce - výpočet dle tabulky
Nedělní Blesk
Nedělní Aha!
celé Čechy
Nedělní Aha!
celá Morava
celé Čechy
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
53 249
47 924
31 833
15 149
67 341
54 854
lokální cena
45 262
41 268
26 248
13 417
57 084
46 780
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena za 1 mm/ 1 sloupec
120
108
72
35
151
123
lokální cena za 1 mm/1 sloupec
102
93
60
31
128
106
18
celé Čechy
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Lokální cena
Po postupném přičtení všech přirážek se postupně odečítají slevy.
•
•
•
•
celá Morava
lokální cena
Nedělní Blesk
1/2 strany
na výšku B
2 sl. x 276 mm
79,8 x 276 mm
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
základní cena
Nedělní Blesk
1/2 strany na
výšku A
3 sl. x 276 mm
121,2 x 276 mm
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celá Morava
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Slevy se nesčítají
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.
Nedělní Blesk
1/4 strany
na výšku A
3 sl. x 136 mm
121,2 x 136 mm
Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
48 328
43 495
28 587
13 749
60 482
49 266
lokální cena
41 079
37 060
23 822
12 046
51 269
42 457
Nedělní Blesk
1/4 strany
na výšku B
2 sl. x 136 mm
79,8 x 136 mm
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
32 042
28 837
18 951
9 014
40 526
32 664
lokální cena
27 235
24 568
15 792
7 896
33 991
28 149
19
Regionální inzerce - standardní formáty
1/4 strany
na šířku
5 sl. x 67 mm
204 x 67 mm
Nedělní Blesk
celé Čechy
Nedělní Aha!
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
39 363
35 427
23 532
11 196
49 786
40 554
lokální cena
33 459
30 507
19 401
9 808
42 203
34 949
Nedělní Blesk
1/5 strany
na výšku
1 sl. x 276 mm
38,4 x 276 mm
Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
32 513
29 261
19 230
9 147
40 860
33 283
lokální cena
27 636
24 929
16 025
8 012
34 636
28 683
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
TITULNÍ
S T R AN A
20
celé Čechy
ucho AHA!
2 sl. x 63,5 mm
79,8 x 63,5 mm
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celá Morava
základní cena
28 042
25 238
40 220
19 341
35 515
28 930
lokální cena
23 836
21 732
33 517
17 131
30 106
24 931
ucho BLESK
2,5 sl. x 61,5 mm
109 x 61,5 mm
Nedělní Blesk
Poznámky:
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
základní cena
Nedělní Blesk
1/6 strany
na šířka
3 sl. x 80 mm
121,2 x 80 mm
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
Nedělní Aha!
Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
celé Čechy
celá Morava
základní cena
82 326
74 093
40 220
19 341
85 103
69 323
lokální cena
69 977
63 803
33 517
17 131
72 141
59 742
21
Reality & bydlení
ZD
AR
Reality
M
Příloha deníku
A
&bydlení
Zázrak jménem
domácí šatna
Červenec a srpen/2010
Blesk Reality & Bydlení je měsíční bezplatná příloha deníku Blesk, která vychází vždy poslední
středu v měsíci v regionu Praha a střední Čechy. Přináší praktické informace z realitního trhu, tipy
pro vybavení interiérů, bytové trendy a rady odborníků v oblasti bydlení a nemovitostí.
2.
S T R AN A
obálk y
/1 strany na spad
1
- 2. strana obálky
215 x 280 mm
75 000 Kč
Blesk Reality & Bydlení je samostatně neprodejný.
Měsíčník vychází od roku 2009.
3.
S T R AN A
obálk y
/1 strany na spad
1
- 3. strana obálky
215 x 280 mm
75 000 Kč
1/1 strany na spad
215 x 280 mm
1/1 strany na zrcadlo
198 x 280 mm
Průměrný prodaný náklad za říjen 2009 je 248 049 ks.
Nájemní
smlouva
Podpis si rozmyslete!
Standardní formáty inzerce
2/1 strany na spad
430 x 280 mm
2/1 strany
na zrcadlo
410 x 280 mm
Zdroj: ověřený náklad ABC ČR, 10/2009
Čtenost je 702 000 čtenářů
4.
S T R AN A
obálk y
/1 strany na spad
1
- 4. strana obálky
215 x 280 mm
85 000 Kč
Junior page na zrcadlo
147,5 x 193,5 mm
Zdroj: Media Projekt, SKMO, Unie vydavatelů a AKA, realizace GfK Praha - MEDIAN, 1. 4. 2009 - 30. 9. 2009
Uzávěrka pro objednávky
16 pracovních dnů před uveřejněním
Uzávěrka pro podklady
16 pracovních dnů před uveřejněním
Storno poplatky
45–17 pracovních dnů před uveřejněním ................................................................. 50 %
16 pracovních dnů a méně ............................................................................................ 100 %
60 000 Kč
Slevy za finanční objem
od
od
od
od
1 200 000 Kč .................................................................................................................... 5 %
1 800 000 Kč ................................................................................................................. 10 %
3 600 000 Kč ................................................................................................................. 15 %
7 100 000 Kč ................................................................................................................. 20 %
1/2 strany na výšku na spad
107 x 280 mm
1/1 strany na výšku na
zrcadlo
97 x 260 mm
32 000 Kč
/3 strany na šířku zrcadlo
1
198 x 85 mm
Slevy za počet
90 000 Kč
/2 strany na šířku na spad
1
215 x 138 mm
1/2 strany na šířku
na zrcadlo 198 x 128 mm
32 000 Kč
/4 strany na výšku A
1
na zrcadlo
47 x 260 mm
50 000 Kč
/3 strany výšku na zrcadlo
1
66 x 260 mm
25 000 Kč
/4 strany na výšku B
1
na zrcadlo 97 x 128 mm
od 3x .................................................................................................................................... 10 %
od 5x .................................................................................................................................... 25 %
od 10x .................................................................................................................................... 35 %
25 000 Kč
17 000 Kč
17 000 Kč
Přirážky
Reklamace
Reklamace lze uplatnit do 14 kalendářních dnů od data uveřejnění.
za pevné umístění ............................................................................................................. 25 %
za redakční stranu .......................................................................................................... 100 %
10 000 Kč
Tisk
tisk ....................................................................................................... hlubotisk (rotogravure)
barevnost . ........................................................................plná - na všech stranách (CMYK)
papír . ....................................................................................................................... SC/A 51 g/m2
Tiskárna Slovenská Grafia a. s.
Pekná cesta 6 , 834 03 Bratislava
Formáty
rozměr 1/1 strana na spad . ............................................................................ 215 x 280 mm
rozměr 1/1 strana na zrcadlo ........................................................................ 198 x 260 mm
počet sloupců .............................................................................................................................. 4
mm na 1 straně . ......................................................................................................... 1 040 mm
šířka sloupce . .................................................................................................................... 47 mm
mezera mezi sloupci ..................................................................................................... 3,5 mm
překres pro ořez .................................................................................................................. 5 mm
Podklady
Podklady v elektronické podobě - dle technických specifikací a postupu
na straně 26.
•
•
•
•
22
/8 strany na šířku A
1
na zrcadlo
97 x 63 mm
1/16 strany
46,5 x 62 mm
4 000 Kč
Harmonogram výroby 2011
Číslo vydání
Vychází dne (středa)
Uzávěrka objednávek
Uzávěrka pro dodání podkladů
1
26. 1.
12. 1.
14. 1.
2
23. 2.
9. 2.
11. 2.
3
30. 3
16. 3.
18. 3.
4
27. 4.
13. 4.
15. 4.
5
25. 5.
11. 5.
13. 5.
6
29. 6.
15. 6.
17. 6.
7-8
27. 7.
13. 7.
15. 7.
9
27. 9. (úterý)
13. 9. (úterý)
15. 9. (čtvrtek)
10
26. 10.
12. 10.
14. 10.
11 - 12
30. 11.
16. 11.
18. 11.
Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit smluvní cenu
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
Slevy se nesčítají
Platí Všeobecné obchodní podmínky pro inzeráty a prospektové přílohy v Ringier Axel Springer CZ a.s. Tento ceník platí pouze pro komerční inzeráty
a prospektové přílohy. Vydavatelství stanoví ceny soukromých řádkových inzerátů a nekomerčních inzerátů (s charitativním či nadačním obsahem)
ve zvláštních cenících.
23
Technické podmínky pro prospektové přílohy
Deník Blesk a Nedělní Blesk
Deník Aha! a Nedělní Aha!
Formáty vkládaných příloh
Minimální formát vkladu: A5 = 148 x 210 mm
Maximální formát vkladu: A4 = 210 x 297 mm
Formáty a gramáž papíru pro jednotlivé listy
Minimální gramáž papíru A5: 150 g
Minimální gramáž papíru pro list většího formátu – až do A4: 120 g/matný papír, 140 g/lesklý papír
Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tato
příloha jednou přeložena (na A5).
Formáty a gramáž papíru pro dvoulisty
Formát A5/4 strany - gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 100 g
Formát A4/4 strany - gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g
Formáty a gramáž papíru pro vícestranné přílohy
A5 až A4 – minimální rozsah 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být
nižší než 52 g
Blesk magazín TV
Aha! TV
Nepřípustné přílohy
Přílohy nesmí bránit následnému strojovému vkladu těchto magazínů
do deníků, takže se vylučují:
• přílohy nalepované či našívané na obálku magazínu
• přílohy všívané, vkládané či vlepované, které by svou tloušťkou narušily
tvar magazínu
• všechny přílohy 3D a přílohy, jejichž součástí jsou vzorky 3D
• přílohy zafóliované
Přílohy vkládané
minimální formát: 148 x 210 mm
maximální formát do Blesk magazínu: 210 x 270 mm
maximální formát do Aha! TV: 190 x 240 mm
list nebo dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
složka – minimální gramáž papíru: 52 g
Přílohy vlepované
minimální formát: 105 x 148 mm
maximální formát do Blesk magazínu: 185 x 250 mm
maximální formát do Aha! TV: 170 x 200 mm
gramáž papíru: od 90 g
Hmotnost vkládané přílohy
Celková hmotnost přílohy by neměla překročit 100 g.
Vzorky příloh
Nejméně 10 dní před realizací vkladu musí být dodáno minimálně 10 vzorků
přílohy (v konečné podobně). Přesné makety mohou vzorky dočasně nahradit. Bez včasného předložení přesných vzorků nebude příloha do periodika
zařazena!
Knihařský přídavek
Přílohy všívané
• minimální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV a AHA TV:
105 x 148 mm (dodat v čistém formátu s přídavkem na ořez 3 mm v hlavě/
nohách podle druhu závěsu, složka v hlavě/nohách neoříznutá, bez přefalcu)
• maximální formát dvoulistu nebo složky pro Blesk magazín TV: 215 x 280
mm (dodat v pracovním formátu 220 x 286 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem na ořez 3 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm)
• maximální formát dvoulistu nebo složky pro Aha! TV: 195 x 244 mm (v
pracovním formátu 200 x 250 mm, složka v hlavě neproříznutá s přídavkem na ořez v hlavě 3 mm, zadní přefalc minimálně 8 mm)
• dvoulist – minimální gramáž papíru: 90 g
• složka – minimální gramáž papíru: 52 g
Obecné podmínky
prospektových příloh
Balení příloh a jejich přeprava
• Palety. Pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné nebo plastové
stabilní Europalety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm. Palety musí
umožňovat najetí vysokozdvižným (nebo paletovým) vozíkem ze všech
stran.
• Sloupec ve vrstvě. Výška sloupce vytvořeného z příloh ve vrstvě musí být
8 až 10 cm. Jednotlivé sloupce ve vrstvě musí být volně loženy, nesmí být
zavázány, ovíjeny páskou či baleny do fólie. Sloupce v jedné nekřížené vrstvě musí mít stejnou výšku a všechny hřbety orientovány k jedné straně.
• Prokládání vrstev sloupců na paletách. Každou vrstvu sloupců proložit kartónovým prokladem, vrstvy nekřížit. Sloupce na paletách je nutné
přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké.
• Maximální výška palety včetně krycí deky – 110 cm, maximální hmotnost
palety – 700 kg.
• Krytí palet . Před stohováním se paleta podloží dvěma kartónovými archy
proti poškození a znečistění spodní vrstvy příloh. Po ukončení stohování
se paleta opět překryje kartónovým archem, krycí deskou, opatří krycí fólií
a pevně přepáskuje. Přílohy musí být chráněny proti škodám při přepravě
(mechanickému namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.
Průvodní doklady příloh
Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listě a objednávce.
Paletová průvodka – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se
má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), datum vkládání, počet příloh
ve sloupci, počet příloh na paletě, počet příloh v dodávce celkem, číslo palety, počet palet v dodávce celkem, váha palety, adresa dodavatele (jméno,
telefon).
Dodací list – musí obsahovat tyto údaje: název titulu (do kterého se má vkládat), název přílohy (která se má vkládat), objednatel přílohy (jméno a telefon), počet palet v dodávce celkem, počet výtisků přílohy v dodávce celkem,
datum dodání přílohy od výrobce, odesílatel (jméno, telefon) a příjemce
(jméno a telefon).
Při nedodržení těchto podmínek si tiskárny vyhrazují právo na nepřevzetí dané dodávky resp. nevložení příloh.
Na základě objednaného počtu vkladů příloh musí být jejich počet pro dodávku do tiskárny navýšen o 2 % na tzv. knihařský přídavek, do kterého jsou zahrnuty nezařazené přílohy z důvodu jejich předpokládaného poškození během
dopravy vlastního strojního vkládání.
Technická kvalita příloh
• Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, aniž by
byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipulace. Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabité, zvlhlé, s ohnutými rohy
(resp. hranami), zmačkanými přehyby, faldy nebo kulatými hřbety, leporelo nebo oltářní přehyb nemohou být zpracovány.
• Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově nebo středově.
• Vícestránkové přílohy mají mít ohyb na delší straně. V případě prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle hřbetu. Tenké přílohy musí být vyrobeny lepením hřbetu. Ořez musí být proveden v pravém
úhlu, ve velikosti formátu, bez nerovností.
• Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předchozího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem tiskárny).
• Zpracování 3D příloh, nebo příloh jejichž součástí jsou vzorky 3D (např.
klíče, diskety, tekuté šampóny v sáčcích apod.) je vyloučené.
• Doplňky přílohy, např. složenky, korespondenční lístky apod. musí být vlepeny zásadně uvnitř přílohy a nesmí přesahovat formát přílohy.
• Všechny vkládané přílohy musí být zhotoveny z materiálu, který neabsorbuje
novinovou tiskovou barvu anebo musí být příslušným způsobem ošetřeny.
Žádným z výše uvedených vkladů nesmí být ohrožena výroba deníku
nebo nedělníku.
24
25
Technické specifikace pro dodávání podkladů
Datová média pro dodání podkladů
CD/DVD-R/RW (formát ISO nebo Mac)
Podklady e-mailem
Podklady zasílejte na adresu:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Soubory do velikosti 20 MB.
V subjektu uveďte: název objednatele/motiv, datum prvního zveřejnění,
rozměr inzerátu, barevnost
Přiložený soubor:název souboru bez diakritiky v maximální délce 12 znaků
+ označení formátu souboru (*.pdf, *.tif)
V případě technických komplikací zašlete svou inzerci na náš ftp server.
Pokud tak učiníte, upozorněte nás e-mailem prostřednictvím schránky
[email protected] Zpracování podkladů z ftp vám zpětně potvrdíme e-mailem.
Bez tohoto potvrzení nelze považovat vámi zaslané podklady za přijaté.
ftp://ftp.ringier.cz
jméno: prijeminz
heslo: 12345
Implicitní zásahy do podkladů (viz upozornění)
Nesloučená průhlednost v podkladech je standardně odstraňována. Pokud
součet barev přesahuje 240 % ve větších barevných plochách, je podklad
standardně upraven, přičemž dochází ke změnám barevnosti. Týká se deníku
Blesk, Nedělního Blesku, Aha! a Nedělního Aha!. Takové zásahy do podkladů
provede grafické studio vydavatelství bez upozornění objednatele.
Podklady pro další zpracování
Fotografie - originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech TIFF, EPS, JPEG, BMP.
Loga - originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektronické
podobě ve formátech EPS, AI, WMF, TIFF, BMP.
Úplný a čitelný strojopis, text v elektronické podobě zpracovaný v MS Word,
soubor s koncovkou *.doc. Obrázky nevkládat do dokumentu aplikace MS
Word, nutno poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.
Tisk
Nárůst hodnoty odstínu
Černá cca 30 % + 5 %
Azurová, purpurová, žlutá 30 % + 5 %
Zpráva neodpovídající výše uvedeným podmínkám nemusí být zpracována.
Rozsah hodnot odstínu
Formáty
PDF
TIFF
Pro zmenšení objemu dat je možné data sbalit nástroji Stuffit nebo Zip.
Ke každému inzerátu je nutné dodat kontrolní barevný náhled a případně jednotlivé barevné separace pro kontrolu přetisku a vykrojení.
Hodnoty odstínu ve světle blížící se 0 %, v hloubkách 85 % plošného krytí.
Ve světlých částech se při přenosu ztrácí cca 5 % plošného krytí. V tmavých částech obrazu mohou být jednotlivé části obrazu s pevnými obrysy založeny jako
plný odstín, avšak další stupeň odstínové hodnoty musí vykazovat cca 75 %
plošného krytí pod hloubkou 85 %. Při černém tisku je nutné počítat v oblasti
odstínu (50% odstín) s nárůstem bodů cca 30 - 35 % proti papírové předloze.
Korektury inzerátu
Technické požadavky na datové podklady
Obecné:
barevný prostor CMYK, stupně šedi, bez přímých barev (Spot Colors)
rozlišení obrazových dat (při výsledné velikosti)
- barevných a ve stupních šedi
opt. 300 dpi max. 350 dpi
- černobílých obrázků (pérovky)
opt. 600 dpi max. 900 dpi
Písmo musí být převedené do křivek nebo připojené v PDF.
Doporučená minimální velikost písma je 6 bodů.
PDF
■ v
ytvořené nástrojem Adobe Distiller (přímý export z aplikace není podporován)
■ podle specifikací PDF/X-1a pro komerční tisk
■ PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4)
■ vložena všechna písma - podmnožiny 100 %
■ bez přímých barev
■ bez správy barev a ICC profilů
TIFF
■ komprese LZW
■ bez průhlednosti
■ bez hladin
Data ve formátu na spad musí mít spadávku (překres) 5 mm z každé strany!
Barevnost
Blesk, Nedělní Blesk, Aha!, Nedělní Aha!
- maximální barevné pokrytí 240 % (součet barev).
Doporučujeme použít barevný ICC profil ISOnewspaper26v4.icc pro separaci
dat a dosažení požadovaného barevného pokrytí. Profil lze stáhnout
z www.blesk.cz/inzerce, uživatelské jméno: blesk, heslo: uzivatel.
Černá barva pro čb inzeráty: K 100 %, stupně šedi.
Drobné barevné odchylky v soutiskových značkách a odstínech jsou možné a jsou
v tolerancích technologie.
Blesk magazín TV a Aha! TV - maximální barevné pokrytí 300 %
26
V případě, že se klient nevyjádří k zaslané korektuře nejpozději den před
datem uveřejnění inzerce (nejpozději však do 10 hodin), bude korektura považována za schválenou. Ke každému inzerátu je možné provést maximálně
2 korektury. Podklady dodané po uzávěrce nemají nárok na korekturu.
Upozornění
V případě, že si objednatel dodá podklady pro výrobu inzerátu či hotový
inzerát po řádné uzávěrce či jiném termínu, který bude stanoven na základě
vzájemné dohody, je vydavatelství oprávněno účtovat objednateli náklady
tímto vzniklé, a to až do výše 3 % z ceny realizované inzerce, minimálně však
ve výši 300 Kč. Úhrada výše uvedených nákladů nemá vliv na účinnost
bodu 2c Všeobecných obchodních podmínek pro inzeráty a prospektové
přílohy Ringier Axel Springer CZ a.s.
Vydavatelství nenese odpovědnost za chyby nebo nesrovnalosti ve vytištěném inzerátu vzniklé vinou nedodržení technických požadavků nebo nevzetí
v úvahu technologických omezení zde uvedených.
Pokud není s podklady dodán náhled, na reklamace grafické podoby inzerátu
nebude brán zřetel.
Pokud nejsou s podklady dodány barevné separace, na chybný přetisk nebo
vykrojení nebude brán zřetel.
Pokud není s podklady dodán kontrolní barevný nátisk s odpovídající barevností na papíře vlastnostmi odpovídajícím cílovému médiu (hardproof), na reklamace barevného podání nebude brán zřetel.
V případě, že inzertní podklady nesplňují technické požadavky zde uvedené,
je vydavatelství oprávněno podklady odmítnout a informovat dodavatele
podkladů.
V případě, že podklady jsou dodány po řádné uzávěrce, zaniká objednateli
možnost reklamace inzerátu.
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v periodickém tisku vydávaném Ringier Axel Springer CZ a. s.
1. Rozsah platnosti
a)Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů (plošných i řádkových) a prospektových příloh (tj. vkládaného materiálu) v periodických titulech, které vydává Ringier Axel Springer CZ a. s.
(dále „vydavatelství“), jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.
b)Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.
c)Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
d)Vydavatelství si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných
ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku
či jeho příloze.
2. Objednávka
a)Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje
elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí.
b)Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to
zejména obchodní firmu objednatele, její sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení
funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo
datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Dále zde
musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha)
a eventuelně další údaje ohledně provedení objednávky (např. jednotka vykrytí, umístění, rubrika, značka,
barva).
c)Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Vydavatelství je oprávněno upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Objednatel je povinen dodat vydavatelství včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady.
Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavatelství právo
od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s právě platným
ceníkem. Kvalita tisku odpovídá technickému standardu příslušného titulu a objednatelem dodaným
tiskovým podkladům.
d)Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené
pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků
třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen
nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu
nebo prospektové přílohy.
e)Vydavatelství dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.
f)Vydavatelství je oprávněno si při přijímání objednávky vyžádat průkaz totožnosti.
g)Jeden objednatel může během 1 kalendářního roku objednat max. 20 řádkových inzerátů za sazbu pro
soukromou řádkovou inzerci.
h)U objednávky řádkové inzerce má objednatel nárok pouze na jednu změnu textu.
3. Uzavření smlouvy
a)Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím (písemně přímo na objednávku
nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, je
za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
b)Přijetí objednávky zaměstnancem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.
c)Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, případně
odstoupit od smlouvy, pokud existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové
přílohy odporuje zájmům vydavatelství nebo právě platným právním předpisům. Prospektové přílohy
v konečné podobě musí být řádně a včas doručeny vydavatelství k odsouhlasení buď v tištěné nebo
elektronické formě. Pokud dojde k porušení této povinnosti, je vydavatelství oprávněno odmítnout jejich
vklad a v tomto případě má vydavatelství nárok na uplatnění stornopoplatku.
d)Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není zajištěna žádná
přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo bez dalšího odmítnout uveřejnění
inzerátu nebo prospektové přílohy, případně odstoupit od smlouvy.
e)V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu c) nebo d) vyrozumí
vydavatelství objednatele bez zbytečného prodlení. Vydavatelství v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci.
f)V případě stornování objednávky objednatelem po jejím přijetí vydavatelstvím je vydavatelství oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně.
4. Rámcová smlouva
a)Pokud má objednatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu finančního
objemu nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu o uveřejňování
inzerátů v předem dohodnutém rozsahu, a to na dobu maximálně jednoho roku. K platnosti této smlouvy
je zapotřebí písemné formy. Smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého
bude uveřejňován dohodnutý finanční objem inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být
uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul a jednotka vykrytí, případně další ujednání.
b)Objednatel a vydavatelství se mohou dohodnout na tom, že do objemu inzerce sjednané rámcovou
smlouvou bude zahrnuta i inzerce, která byla realizována do jednoho roku před sjednaným skončením
rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této
předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou.
V případě, že v důsledku zahrnutí již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem vznikne objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena buď po ukončení
účinnosti rámcové smlouvy nebo před jejím skončením za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu
inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.
c)Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu finančního objemu nebo počtu uvedených
v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka.
d)Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v tom případě, když budou uveřejněny
inzeráty v dohodnutém rozsahu finančního objemu nebo v dohodnutém počtu během časového období
uvedeného v rámcové smlouvě a bude řádně a včas zaplacena cena dle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši). V opačném případě nárok na sjednané slevy zaniká.
e)Rámcovou smlouvou sjednaný objem inzerce lze navyšovat, a to i opakovaně.
f)Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu
finančního objemu nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednatel v tomto případě uhradit vydavatelství rozdíl mezi cenou za dohodnutý
a za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude
snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerátů nebo počet inzerátů.
5. Realizace objednávky
a)Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich
uveřejnění na možnostech vydavatelství.
b)Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde mají být inzerát nebo
prospektová příloha uveřejněny, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.
c)Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu
s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla
být objednateli potvrzena.
d)Inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.
e)Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce. V případě celostránkových
inzerátů si vydavatelství vyhrazuje právo uvést toto označení do plochy inzerátu. V takovém případě
nebude označení inzerátu považováno za změnu podoby inzerátu nebo za vadu plnění.
f)Pokud si objednatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení
strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.
g)Pokud si objednatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným
způsobem.
h)Vydavatelství je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat
po dobu dvou týdnů po uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které
přijdou po této lhůtě, může vydavatelství zlikvidovat.
i)Vydavatelství opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.
j)Odpovědi se značkou, které překročí rozměry formátu C4 (228 x 325 mm), jakož i knihy, katalogy, balíky
nebo zboží, vydavatelství nepřijímá.
k)Vydavatelství si u drobné inzerce (menší než 400 mm plochy) vyhrazuje právo uveřejnit ji v případě potřeby i na jiné jednotce vykrytí, než je uvedena na objednávce.
l)Vydavatelství je oprávněno v případě, že bude jím vydávaný titul v plném znění převeden do elektronické
podoby a takto distribuován (zejména prostřednictvím sítě internet nebo na nosičích elektronických
informací), zahrnout do této elekronické podoby též inzerci publikovanou v příslušném titulu souladu
s těmito podmínkami.
6. Platební podmínky
a)Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství objednateli fakturu bez zbytečného odkladu
po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná
v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerátu. V případě podání inzerátu řádkové inzerce zašle vydavatelství fakturu pouze na vyžádání objednatele.
b)Společně s fakturou zašle vydavatelství objednateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo
prospektové přílohy. Podle povahy inzerátu resp. prospektové přílohy a rozsahu objednávky jsou přednostně poskytovány náhledy tiskových stran obsahujících inzerát ve formátu pdf e-mailem. Pokud podle
povahy inzerátu není zaslání takového dokladu možné nebo pokud se na tom vydavatelství a objednatel
dohodnou, je možné poskytovat výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud nelze tyto doklady
obstarat, obdrží objednatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.
c)Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných
právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované
částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci
dalšího plnění včetně plnění z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených
platbách předem.
d)Pokud neuvede objednatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom
je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.
e)V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetích
osob, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat pro účel stanovení výše poskytované slevy.
f)Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném
ceníku.
g)Pro otiskování nekomerční a řádkové inzerce je stanoven zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má
komerční charakter, náleží vydavatelství.
h)Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese vydavatelství ani objednatel odpovědnost a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednatel
povinen zaplatit vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.
i)Jakékoli přeplatky (částky) do 100 Kč zaplacené vydavateli v souvislosti s realizací inzerce se neposílají zpět
na účet plátce, je možné je vyplatit pouze na pokladně na adrese sídla vydavatelství. Finanční prostředky
zaslané na účet vydavatelství, ke kterým vydavatelství neobdrží do 3 měsíců objednávku pro inzerci,
propadají ve prospěch vydavatelství.
7. Reklamace - náhradní výkon
a)Objednatel má v případě jim nezaviněné zcela nebo částečně nečitelné, nesprávné či nekompletní publikace inzerátu nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního inzerátu, ale pouze
v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu.Toto právo je objednatel povinen uplatnit
u vydavatelství písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce, jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby
uvedenými ve větě první náleží vydavatelství. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát bez
zbytečného odkladu nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má objednatel právo
na slevu z ceny. Obdobně se postupuje také v případě prospektových příloh.
b)Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednatel povinen
zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu či slevu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž
nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně nejpozději do 3 dnů po předchozím uveřejnění
oznámen vydavatelství.
c)V případě, že se vinou objednatele vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění
náhradního inzerátu.
d)Vydavatelství má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu
tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního
ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem,
které vznikly v důsledku takovéto úpravy.
e)Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednatele. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost
korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny
v rámci pevně stanovené lhůty. V případě řádkové inzerce se za schválenou korekturu považuje text
uvedený v objednávce potvrzené objednavatelem.
f)V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti se závadným výkonem vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U předvídatelné a prokázané škody je její
výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou přílohu.
g)Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěného inzerátu
v rozmezí do 0,5 % požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při
výrobě titulu. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u 0,5 % výtisků konkrétního inzerátu či chybějící vklad u 1 % z objednaného počtu vkladů.
Nedostatky v plnění v rozsahu uvedeném v tomto článku nejsou považovány za vadné plnění a nepodléhají reklamaci. Objednatel bere na vědomí, že pokud doručí vydavatelství podklady pro realizaci inzerce
po řádné uzávěrce a vydavatelství publikaci inzerce neodmítne, ztrácí objednatel nárok na uplatnění
reklamace.
h)Objednatel bere na vědomí, že vydavatelství je oprávněno stanovit a měnit tištěný náklad jim vydávaných
titulů. V případě poklesu nebo nárůstu tištěného nákladu oproti jeho očekávané výši bude vydavatelství
objednatele bez zbytečného odkladu informovat, tato skutečnost však není považována za vadu plnění
a nezakládá nárok na reklamaci, a to ani v případě, kdy vzhledem k dodanému počtu kusů prospektových
příloh nebude moci dojít ke vkladu do celého tištěného nákladu.
8. Ochrana osobních ůdajů a jiných dat
a)Objednatel i vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.
b)Uzavřením smlouvy o publikaci inzerce projevuje objednatel inzerce souhlas s tím, že vydavatelství je
oprávněno zpracovávat jako správce osobní údaje objednatele poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení,
telefonní číslo, adresa, eventuelně jiné objednatelem sdělené kontaktní údaje a údaje o jím objednávané
inzerci a o přijatých či nerealizovaných platbách objednatele. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem
realizace inzerce a nabízení obchodu a služeb vydavatelství, a to na dobu 10 let od přijetí objednávky
inzerce. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo
vydavatelství zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo
na přístup ke svým osobním údajům.
9. Řešení sporů
V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který bude
řešen soudní cestou, vydavatelství i objednatel souhlasí s tím, aby se místní příslušnost soudu řídila místem
sídla vydavatelství.
10. Změna všeobecných obchodních podmínek
Případnou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí vydavatelství objednateli, který má s vydavatelstvím rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto Všeobecných
obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud
vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně Všeobecných obchodních
podmínek nebo ceníku řídit původními Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu
jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit původními Všeobecnými
obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových Všeobecných
obchodních podmínek nebo nového ceníku.
27
Inzertní zastoupení
Praha
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7
Tel.: 225 977 478 - 481
Fax: 225 977 473
Inzertní zastoupení
Ústí nad Labem
Mírové náměstí 37
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 011 777
Fax: 477 011 778
Inzertní zastoupení
Brno
Šilingrovo náměstí 257/3
602 00 Brno
Tel.: 515 500 772
Fax: 515 500 776
Inzertní zastoupení
Ostrava
Čs. legií 1364/20
701 00 Ostrava
Tel.: 596 668 334
Fax: 596 668 338
2011
Download

Ceník inzerce