ČESKO-NĚMECKÉ TECHNOLOGICKÉ SYMPOZIUM
„Inovativní technologie ve strojírenství“
01.10.2014, Brno, Hotel Holiday Inn (Sál Beta),
Křížkovského 20
PROGRAM SYMPOZIA
09:30 – 10:00
Registrace
Zahájení sympozia
10:00 - 10:15
Úvodní slovo Česko-německé obchodní a průmyslové komory
- Bernard Bauer, výkonný člen představenstva
Úvodní slovo Obchodní a průmyslové komory Dortmund
- Dominik Stute, International | IHK-Service-Center
Tematická část I: Perspektivy spolupráce firem s vysokými školami a
výzkumnými institucemi
Moderace: George Geveke, Česko-německá obchodní a průmyslová komora
10:15 - 12:00
12:00 -13:00
1) Severní Porýní-Vestfálsko - Hospodářský region a partner pro strojírenství a
špičkové technologie
- Elena Matekina, NRW.Invest
2) Zkušenosti z praxe - Německo / Severní Porýní-Vestfálsko
- tbc
3) Zkušenosti z praxe - Česká republika
- Vladimír Kulla, Siemens s.r.o.
- doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., ČVUT
4) Německý „Průmysl 4.0“ jako příležitost a inspirace pro ČR
- tbc
Oběd formou rautu a networking (foyer)
Tematická část II: Příklady inovativních technologií z vybraných
oblastí strojírenství v Německu / Severním Porýní –Vestfálsku a
v České republice
Moderace: Dominik Stute, Obchodní a průmyslová komora Dortmund
1) Inovativní technologie povrchových úprav v ocelářském průmyslu
-
Alexander Harder, Zink KÖRNER GmbH
2) Laserová technika pro zpracování kovů a plastů
13:00 - 14:40
-
Dr. Maxim Minosian, LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH
-
Jacqueline Hildebrandt, TQD GmbH
3) Nedestruktivní testování a analýza materiálů
4) Špičkové technologie v těžkém strojírenství
-
Ing. Jiří Petržela, Ph.D., Vítkovice Heavy Machinery a.s.
5) Filtrace tekutin ve strojírenském průmyslu
-
Frank Droese, Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH
14:40 - 15:00
Diskuse, shrnutí a ukončení sympozia
15:15 - 18:00
Bilaterální kooperační rozhovory s německými firmami
Přihlášení možné na [email protected]
Změny v programu
Vyhrazeny
Za podpory:
ČESKO-NĚMECKÉ TECHNOLOGICKÉ SYMPOZIUM /
KOOPERAČNÍ ROZHOVORY
01.10.2014, Brno, Hotel Holiday Inn (Sál Beta), Křížkovského 20
PŘIHLÁŠKA
Kontakt:
Česko-německá obchodní a průmyslová komora /
AHK Services s.r.o.
Václavské nám. 40, 110 00 Praha
Lenka Šolcová
[email protected]
Tel.: 221 490 323
Pokud máte zájem o účast na sympoziu či/a o sjednání individuálního kooperačního rozhovoru se zástupci
zúčastněných německých firem jejími zástupci dne 01.10.2014 prosíme o zaslání tohoto vyplněného
odpovědního lístku emailem na adresu [email protected] Prosím zaškrtněte, zda máte zájem o účast na
sympoziu a příslušnou/-é firmu/-y, máte-li zájem i o kooperační rozhovory:
 Mám zájem o účast na sympoziu
 Mám zájem o sjednání individuálního kooperačního rozhovoru (zaškrtněte
prosím vybrané firmy):




Hugo Miebach GmbH - z Dortmundu se více než 100 let věnuje vývoji a výrobě svařovacích robotů
a strojů pro sváření pásového materiálu v ocelářském průmyslu. Dlouholetá zkušenost na tomto
poli působnosti umožňuje firmě nabídnout svým zákazníkům řešení na míru dle jejich konkrétních
požadavků.
LIMO Lissotchenko Mikrooptik GmbH – Firma patří k vedoucím světovým specialistům v oblasti
fotoniky. V sídle společnosti v Dortmundu tým více než 240 inženýrů, fyziků, techniků a ostatních
specialistů vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní mikrooptiku a laserové systémy. Světové jméno si
firma získala zejména v oblasti refrakční mikrooptiky. Později k tomu firma přidala vývoj
vysokovýkonových diodových laserů a systémů pro formování laserového paprsku. Dnes je firmou,
která jedinečným způsobem spojuje design mikrooptiky se systémy diodových laserů a how-how v
oblasti zpracování materiálu.
Zink KÖRNER GmbH - Firma nabízí zinkovací linky pro drobné díly, pro ocelové konstrukce, pro
trubky a dráty. Kromě kompletních zinkovacích linek firma nabízí i celou řadu jednotlivých
zinkovacích pecí a kompletní vybavení zinkovny, jako např. čerpadla, odstředivky, odlučovače
zinku, zařízení pro destilaci nečistot po zinkování aj. Pro své zákazníky firma zajistí i kompletní
plánování, konstrukci, výrobu, montáž, uvedení do provozu a zákaznický servis.
TQD Technische Qualitätssicherung Dreiländereck GmbH - Inženýrskou firma poskytující služby
v oblasti testování materiálů, chemie a svařovací techniky. Spektrum činností firmy zahrnuje
nedestruktivní zkoušky materiálu a zkoušky výrobních sérií ve strojírenství, slévárenství,
energetice, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích.
Údaje o Vaší firmě/instituci:
Název:
Obor činnosti:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Pozice:
Email:
Web:
Tel:
Mobil:
Komunikace:
□ v němčině
□ angličtině
□ s tlumočníkem
Účast na sympoziu i na kooperačních rozhovorech včetně případného tlumočení je bezplatná.
Vyplněné přihlášky zašlete prosím nejpozději do 14.09.2014 na email [email protected] Více informací o
sympoziu + možnost přihlášení online našich stránkách www.dtihk.cz pod odkazem TERMÍNY  Aktuální
termíny.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Lenka Šolcová
Competence Center Zukunftstechnologien
Competence Center Inovativní technologie
AHK Services s.r.o.
Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Václavské náměstí 40 | CZ-110 00 Praha 1
Telefon +420 221 490 323 | Fax +420 224 222 200
E-Mail: [email protected] | http://tschechien.ahk.de
Změny v programu
Vyhrazeny
Za podpory:
Download

deutsch-tschechische industrie