Seznam digitálních učebních materiálů
Vyučovací předmět: Automobily, Opravárenství a diagnostika
Obor: Mechanik a opravář motorových vozidel
Číslo projektu
Číslo a název šablony klíčové aktivity
Tematická oblast
Autor
Téma
CZ.1.07/1.5.00/34.0374
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Převodná ústrojí a palivové soustavy motorových vozidel
Ing. Jiří Tocháček
Označení materiálu (přílohy)
Palivové soustavy
zážehových motorů - emise,
VY_32_INOVACE_OPD_3U_TO_23_01
hlavní a vedlejší řídící
veličiny
Měření obsahu škodlivin ve
výfukových plynech
VY_32_INOVACE_OPD_3U_TO_23_02
Převodovky - účel, základní
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_03
pojmy
Mechanické převodovky
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_04
Hydrodynamický měnič
točivého momentu
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_05
Automatické a samočinné
převodovky
Dvouspojkové systémy
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_06
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_07
Rozvodovky - účel, schéma,
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_08
konstrukční popis
Popis
Učební materiál uvádí palivové soustavy se
vstřikováním z hlediska údržby ovlivňující
tvorbu škodlivin (emisí) ve výfukových
plynech. Definuje škodliviny ve výfukových
plynech a jejich tvorbu v souvislosti s tvorbou
směsi.
Učební materiál rozšiřuje znalosti o emisích,
zejména o jejich způsobu měření (evropský
jízdní cyklus).
Učební materiál uvádí základní údaje o
převodovkách motorových vozidel a jejich
významu pro provoz motorového vozidla
Uvedeny základní informace o mechanických
převodovkách, jejich konstrukci a funkci.
Převodový stupeň, synchronizační spojka apod.
Materiál uvádí konstrukci, funkci a použití
hydrodynamického měniče točivého momentu.
Materiál uvádí konstrukce a funkce
samočinných převodovek a jejich využití pro
rozdělení točivého momentu.
Učební materiál uvádí konstrukci a funkci
dvouspojkových systémů automatických
převodovek.
Materiál uvádí konstrukce a funkci rozvodových
mechanismů vozidel
Diferenciál - účel,
konstrukční popis
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_09
Materiál uvádí konstrukci a funkci diferenciálu
v systému převodných ústrojí motorových
vozidel
Motory - agregáty,
rozdělení, základní pojmy,
konstrukce
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_10
Rozdělení motorů podle různých hledisek, horní
úvrať, dolní úvrať, zdvih, zdvihový objem,
kompresní poměr apod.
Zážehové motory - princip
činnosti, pracovní doby
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_11
Vznětové motory - princip
činnosti, pracovní doby
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_12
Pevné části motorů
VY_32_INOVACE_AUT_2U_TO_23_13
Demontáž a montáž
vozidlových spojek
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_14
Převodovky -údržba,
projevy závad a jejich
příčina
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_15
Materiál uvádí základní údaje o zážehových
motorech a jejich činnosti - fyzikálně chemické základy, sání, komprese, expanze,
výfuk
Materiál uvádí základní údaje o vznětových
motorech a jejich činnosti - fyzikálně chemické základy, sání, komprese, expanze,
výfuk
Konstrukce motoru z hlediska pevných částí
motoru - blok motoru, hlava motoru, válec
Materiál uvádí způsob demontáže a montáže
vozidlových spojek a jejich kontroly. Štít
spojky, spojkový kotouč, přítlačný kotouč,
obvodové pružiny, talířová membránová
pružina apod.
Materiál uvádí postup při hledání závad
převodovky motorového vozidla a použité
diagnostiky - např. tribotechnická diagnostika,
vibroakustická diagnostika apod.
Údržba, demontáž a montáž
spojovacích kloubových
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_16
hřídelí
Postup při montáži a demontáži spojovacích a
kloubových hřídelí motorového vozidla.
Kontrola nastavení pastorku
a talířového kola
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_17
rozvodovky
Materiál uvádí postup nastavení talířového kola
a pastorku při montáži stálého převodu. Pole
záběru a jeho umístění na boku zubů apod.
Demontáž a montáž motorů
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_18
- obecné zásady
Obecné zásady pro montáž a demontáž motorů
Měření tlaku a těsnosti
válců motorů
VY_32_INOVACE_OPD_2U_TO_23_19
Katalyzační systémy motorů VY_32_INOVACE_AUT_3U_TO_23_20
Materiál uvádí postupy měření tlaku a těsnosti
motoru - kompresiometr, kontrolní tlaky, postup
a vyhodnocení měření apod.
Materiál uvádí základní způsoby katalyzačních
systémů a jejich konstrukce. Filtr pevných
částic, emise, katalyzátor apod.
Download

Seznam DUM