MOTOROVÁ VOZIDLA – maturitní témata
pro obor Autotronik 39-41-L/01
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Téma
Startovací akumulátory jako chemické zdroje stejnosměrného napětí –
vysvětlete konstrukci, princip činnosti, základní parametry, ošetřování a údržbu
startovacího akumulátoru
Spouštěče osobních automobilů - vysvětlete konstrukci a zapojení a princip
činnosti spouštěčů osobních automobilů
Snímače otáček – vyjmenujte druhy těchto snímačů používaných ve vozidlech,
vysvětlete fyzikální podstatu měření a uplatnění ve vozidle
Tranzistorové zapalování – vysvětlete konstrukci a činnost, vysvětlete jaké
výhody má to to zapalování oproti klasickému zapalování s kontakty
přerušovače, popište kondenzátor a jeho vlastnosti
Vnější osvětlení automobilu
Alternátory – vysvětlete konstrukci, účel jednotlivých částí a princip činnosti
alternátoru
Snímače plynů (sondy lambda) – vyjmenujte druhy sond, jejich použití
v závislosti na druhu vstřikování, vysvětlete fyzikální princip měření, měřící
rozsah
Plně elektronické zapalování – na blokovém schématu vysvětlete princip tohoto
zapalování, regulaci úhlu sepnutí a předstihu
Datové sběrnice CAN – vysvětlete podstatu a výhody přenosu informací po
datové sběrnici a strukturu datového rámce
Klimatizace motorových vozidel – vysvětlete konstrukci a princip činnosti
klimatizace, elektronické bezpečnostní prvky klimatizace
Tlumiče pérování
Pneumatiky
Elektronická regulace brzdné síly systém ASR, MSR, ESP
Brzdy kapalinové
Řízení s posilujícím účinkem
Spojky
Převodovky mechanické
Převodovky samočinné
tel.:+420 242 456 100, 242 456 101
fax: +420 242 456 118
[email protected]
www.skolahostivar.cz
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Rozvodovky
Motor čtyřdobý zážehový
Motor čtyřdobý vznětový
Přeplňování motorů
Pevné části motoru
Pohyblivé části motoru
Ventilový rozvod
Palivový systém vstřikování benzínu systém MPI
Palivový systém vstřikování benzínu systém FSI
Palivový systém vznětového motoru – systém CR
29. Mazání motoru
30. Chlazení motoru
tel.:+420 242 456 100, 242 456 101
fax: +420 242 456 118
[email protected]
www.skolahostivar.cz
Download

MOTOROVÁ VOZIDLA – maturitní témata pro obor Autotronik 39