Automobilová diagnostika - popis el. svorek
v automobilu
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-popis_svorek_v_automobilu.php
Při čtení elektrických schémat se vyskytují u kabelových vedení nebo na kontaktech
jednotlivých prvků normalizované čísla nebo písmena mluvící za vše. Zde uvádím alespoň
nejběžnější užívané v evropských automobilech.
Svorky v elektroinstalaci
Svorka
1 (1a,1b)
Popis
spínací kontakt zapalování, indukční cívka (indukční cívka A, indukční cívka B)
15
Spínané plus spínací skříňkou (zapnutý klíček zapalování)
15a
Spínané plus spínací skříňkou za pojistkou
15/54
Spínané plus spínací skříňkou za pojistkou, starší označení okruhu napájení po
zapnutí klíčku
17
Žhavení vznětového motoru napřímo (poloha spínací skříňky při startu)
19
Předžhavení vznětového motoru přes kontrolní žhavící odpor (1.poloha spínací
skříňky)
30
Stálé plus (napětí přímo z akumulátoru)
30a
Stálé plus za pojistkou (napětí přímo z akumulátoru)
30al
Stálé plus spínané komfortní jednotkou (napětí na výstupu komfortní jednotky)
31
kostra (-pól akumulátoru)
49
vstup napájení přerušovače směrových světel
49a
výstup z přerušovače směrových světel
50
startovací napětí ze spínací skříňky nebo motorové jednotky(uvolnění startu
imobilisérem)
50a
startovací napětí ze spínací skříňky vznětového motoru(starší označení)
52
zadní mlhové světlo
53c
ostřikovač s automatikou setření
54
brzdová světla
54g
zadní mlhové světlo na přívěsu
56
spínač hlavních světel
56a
dálková světla
56aL
dálková světla levá
56b
tlumená (potkávací) světla
56bL
tlumená (potkávací) světla levá
56bR
tlumená (potkávací) světla pravá
57
spínač parkovacích světel
57L
levé obrysové/parkovací světlo
POPIS SVOREK V
AUTOMOBILU
www.jb-elektronik.cz
str.1/3
57R
pravé obrysové/parkovací světlo
58
obrysová světla
58a
osvětlení spínačů a panelu přístrojů
58b
osvětlení spínačů a panelu přístrojů (nastavení intenzity osvitu)
58L
levá obrysová světla
58R
pravá obrysová světla
61
generátor - kontrolka dobíjení
71
zvuková houkačka
75
výstup ze spínací skříňky, kontakt pro odlehčení napájení při startu
75al
vypínané plus za spínačem topení nebo spínací skříňkou při startování
75x
vypínané plus za relé k odlehčení akumulátoru při startu (relé ovládané spíncí
skříňkou)
85
cívka spínacího relé
86
cívka spínacího relé
86s
vypínané plus ze spínací skříňky po vytažení klíčku
87
výstup z relé palivového čerpadla nebo z relé pro řídící jednotku vznětového
motoru
87a
výstup z relé palivového čerpadla nebo z relé pro řídící jednotku vznětového
motoru za pojistkou
B+
+ pól akumulátoru (hlavně pro alternátor)
B-
- pól akumulátoru (hlavně pro alternátor)
D+
+ pól generátoru
D-
- pól generátoru
DF
buzení alternátoru, kontrolka dobíjení
Mp
střed vinutí třífázového generátoru(zapojení do hvězdy)
W
výstup z alternátoru pro otáčkoměr (především u naftových motorů)
L
levé směrové světlo
R
pravé směrové světlo
CAN-H
CAN-L
datová sběrnice mezi řídícími jednotkami hnacího ústrojí (motor, autom.
převodovka, ABS, panel přístrojů, centrální řídící jednotka vozu, ....)
CAN-H
komfort
CAN-L
komfort
datová sběrnice mezi řídícími jednotkami komfortní elektroniky (řídící jednotky
dveří, klimatizace, panel přístrojů, centrální řídící jednotka vozu, ...)
K-vedení
diagnostické vedení mezi řídícími jednotkami
POPIS SVOREK V
AUTOMOBILU
www.jb-elektronik.cz
str.2/3
Svorky automobilových relé
Automobilové relé 5pin MINI/MICRO - nejběžnější rozmístění vývodů
Svorka Popis
30
Stálé plus (napětí přímo z akumulátoru) - pohyblivý kontakt
85
cívka relé (- pól)
86
cívka relé (+ pól)
87
spínací kontakt relé
87a
rozpínací kontakt relé
POPIS SVOREK V
AUTOMOBILU
www.jb-elektronik.cz
str.3/3
Svorky přerušovače směrových světel
Přerušovač směrových světel - 3pin
Nejběžnější uspořádání vývodů přerušovače směrových světel je třípinové zapojení podle
výše uvedeného obrázku.
Svorka Popis
31
kostra (-pól akumulátoru)
49
napájení směrových světel (ze svorky 15 přes pojistku)
49a
vývod na přepínač směrových světel
Přerušovač směrových světel - 4pin
Méně časté zapojení je 4pinové dle obrázku výše. Používá se u některých vozů značek Alfa
Romeo, Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault, Seat.
Svorka Popis
kostra (-pól akumulátoru)
+
napájení směrových světel (ze svorky 15 přes pojistku)
R
vývod na přepínač směrových světel
C
vývod na kontrolku směrových světel
3.2.2012(doplněno 4.11.2014) Jiří Blecha
POPIS SVOREK V
AUTOMOBILU
www.jb-elektronik.cz
str.4/3
Download

Popis svorek v automobilu,zapojení relé - JB