ICT ve školství 2011
Malostranský palác, Praha
23. března 2011
Odborná konference a doprovodná výstava o informačních technologiích
a komunikačních technologiích ve školství určená ředitelům škol, pedagogům,
ICT metodikům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, představitelům
státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům
ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.
„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“
J. A. Komenský
Stříbrní partneři
Partneři
Vystavovatelé
Sponzoři
Záštita
www.eventworld.cz
www.idg.cz
Odborní garanti
Program konference ICT ve školství
Program konference
9:00 Úvodní slovo moderátora
Ing. Roman Srp
9:05 Zahájení konference
Z áštita konference
Ing. Martin Krejza, vrchní ředitel sekce vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
9:15 Úvodní slovo
Mgr. Josef Dobeš,
ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
9:20 Zapojení ICT do života školy aneb Technologie jako příležitost
PhDr. Stanislava Krčková,
ředitelka, Výzkumný ústav pedagogický v Praze
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,
děkanka, Pedagogická fakulta UK v Praze
9:40 Kam směřovat vzdělávání učitelů v oblasti ICT?
Mgr. Daniel Tocháček, doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.;
katedra IT a technické výchovy, proděkanka
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ing. Václav Svátek, Jakub Macháček; generální ředitel, obchodní ředitel
Českomoravské informační systémy s. r. o.
Změna programu vyhrazena.
Jednací jazyk: čeština, slovenština.
Aktuální program: www.eventworld.cz
Elektronická závazná přihláška
na konferenci ICT ve školství 2011
www.eventworld.cz
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím
do 18. března 2011.
REGISTRAČNÍ POPLATEK (ceny bez DPH 20%)
Účastníci ze škol a školských zařízení,
státní správy a samosprávy: 400 Kč bez DPH
Platící předplatitelé
periodik IDG:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph. D., náměstek ředitele
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
10:00 Počítačová učebna – efektivní investice
a možnosti jejího financování z fondů EU
Informace o konferenci
Účastníci z komerční sféry
a ostatní:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
4 500 Kč bez DPH
2 900 Kč bez DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Jednání konference proběhne 23. března 2011,
od 9:00 (registrace od 8,30) v Malostranském
paláci, Konferenční a společenské centrum
„Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské
náměstí 25, Praha 1.
10:20 Kávová přestávka
sponzoruje StringData, s. r. o.
10:45 Úspěšné strategie rozvoje interaktivní výuky ve škole
Mgr. Iva Loužecká, DiS., konzultantka pro vzdělání
AV MEDIA, a. s.
11:05 Epson projektory, tisková a dokumentová řešení pro školství
Ing. Roman Vejražka, Visual Instruments Account Manager
Epson Europe B. V.
11:25 Koncepční přístup k řešení problematiky produkce
a práce s dokumenty
Karel Berounský, obchodní ředitel TSD
JANUS spol. s r. o.
11:55 Podpora vzdělávání od základních škol až po univerzity
Ing. Jiří Karpeta, MBA, ředitel divize vývoje
MICROSOFT s. r. o.
12:15 Jak být online a ušetřit?
Ing. Ondřej Heler, obchodní manažer
ŠKOLA ONLINE a. s.
12:35 Acer Education – komplexní řešení pro vaši počítačovou učebnu
Ing. Pavel Novotný, Education Manager
Acer Czech Republic s. r. o.
12:55 Oběd
sponzoruje Unicorn College s. r. o.
13:35 Podpora ICT na základních školách v projektu EU – peníze školám
Mgr. Jaroslava Turková, gestorka OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
13:55 Projekt EU – Peníze školám z pohledu ředitele školy
Konferenci pořádá
IDG Czech Republic, a. s.
Seydlerova 2451
158 00 Praha 5
IČ: 00565211
tel.:+ 420 257 088 144, + 420 603 461 093
[email protected], www.idg.cz, www.eventworld.cz
Mgr. Josef Kyncl, ředitel
ZŠ Krouna
14:15 Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání
Mgr. Pavla Šabatková, Mgr. Barbora Grečnerová, European Schoolnet
Dům zahraničních služeb
14:35 Blok otázek a odpovědí
diskuze s protagonisty konference
15:00 Závěrečné slosování o ceny
sponzoruje Hewlett-Packard s. r. o.
15:10 Závěr konference
Download

ICT ve školství 2011