OPVK
Šablona klíčové aktivity III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU
Název sady:
Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku
Číslo a název DUM:
VY_32_INOVACE_18_Jižní Amerika – doplnění učiva, práce
s internetem
Autor: Antonín Krejčí
Autor:
Antonín Krejčí
VM vytvořen
srpen 2012
Ročník
7.
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Vzdělávací obor
Zeměpis
Tematický okruh
Jižní Amerika – doplnění učiva
Klíčová slova
Brazílie, Argentina, Fr. Guyana, Surinam, Peru, Bolívie,
Paraguay, portugalština, španělština, indiánské jazyky
Anotace
Pracovní list – vyhledávání údajů (rozloha států, největší státy,
nejmenší státy, počet obyvatel, závislá území, úřední jazyky,).
Obsahuje text s některými údaji, které je nutno vyhledat na
internetu a doplnit.
Očekávaný výstup
Vyhledává informace, porovnává údaje a lokalizuje na mapě.
Práce s internetem a se slepou mapou Střední Ameriky.
Státy Jižní Ameriky doplnění učiva
Pracovní list
Zadání
1. Vyhledej na internetu tabulku států Jižní Ameriky a urči 5 největších států podle rozlohy.
Pořadí podle rozlohy
1. ___________________
2. ___________________ 3. _____________________
4. ___________________
5. ___________________
2. Z tabulky vyhledej 3 nejmenší státy
Nejmenší státy podle rozlohy
________________________________________________________
3. Porovnej údaje o obyvatelstvu a vyhledej:
a. 3 státy s největším počtem obyvatel
________________________________________________________
b. nejméně obyvatel
_______________________________
c. lidnatost největší
____________obyv/km2 nejmenší _____________obyv/km2
4. Vyhledej údaje o rozloze a obyvatelstvu ČR a porovnej se státy J. Ameriky:
Rozloha ČR ____________, počet obyvatel __________., lidnatost _____ obyv/km2
a. Je některý stát Jižní Ameriky menší?
___________
b. Kolik států má méně obyvatel než ČR?
____________________________________
c. Má některý stát větší lidnatost než ČR?
___________
5. Vyhledej na internetu a na mapě závislá území Jižní Ameriky?
Závislé území
Nadřazený stát
F___________ G_______
____________________
F______________
____________________
J_____ G_______ a J____ S_________ ostrovy ____________________
6. Jakými jazyky se hovoří v Jižní Americe?
Dvěma hlavními jazyky Jižní Ameriky jsou ______________ a ___________, přičemž oba mají v Jižní
America přibližně stejný počet mluvčích. ______________ se mluví v Brazílii, zatímco ___________ v
bývalých španělských koloniích. Další evropské jazyky jsou rozšířeny pouze okrajově: ___________ v
Guyaně, ____________ v Surinamu a ____________ ve Francouzské Guyaně. Kromě toho tu existují
indiánské jazyky, které mají většinou malý počet mluvčích, mezi výjimky se řadí guaraní, které je
úředním jazykem v ____________, a kečuánština a aymarština v _________a ____________, které
mají každý několik milionů mluvčích.
7. Do mapky J.Ameriky zakresli státy J.Ameriky.
Zdroje:
Jižní Amerika [online]. [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Amerika
Jižní Amerika: mapa [online]. [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: latinskaamerikadnes.cz
Státy Jižní Ameriky doplnění učiva
Pracovní list
Řešení
1. Vyhledej na internetu tabulku států Jižní Ameriky a urči 5 největších států podle rozlohy.
Pořadí podle rozlohy
1. Brazílie
8 514 877 km² 2. Argentina
2 780 400 km² 3. Peru
4. Kolumbie
1 138 910 km² 5. Bolívie
1 098 581 km²
1 285 216 km²
2. Z tabulky vyhledej 3 nejmenší státy
Nejmenší státy podle rozlohy
Surinam 163 820 km² Uruguay 176 215 km² Guyana 214 969 km²
3. Porovnej údaje o obyvatelstvu a vyhledej:
a. 3 státy s největším počtem obyvatel
Brazílie 204 mil., Kolumbie 45 mil., Argentina 42 mil.
b. nejméně obyvatel
Surinam 492 tis., Guyana 745 tis.
c. lidnatost největší
Ekvádor 52 obyv/km2 nejmenší Surinam 3 obyv/km2
4. Vyhledej údaje o rozloze a obyvatelstvu ČR a porovnej se státy J. Ameriky:
Rozloha ČR 78 866 km2, počet obyvatel 10,5 mil., lidnatost 133 obyv/km2
a. Je některý stát Jižní Ameriky menší?
Není
b. Kolik států má méně obyvatel než ČR?
5,Bolívie,Paraguay,Uruguay,Guyana,Surinam
c. Má některý stát větší lidnatost než ČR?
Nemá
5. Vyhledej na internetu a na mapě závislá území Jižní Ameriky?
Závislé území
Nadřazený stát
Francouzská Guyana
Francie
Falklandy
V. Británie
Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
V. Británie
6. Jakými jazyky se hovoří v Jižní Americe?
Dvěma hlavními jazyky Jižní Ameriky jsou španělština a portugalština, přičemž oba mají v Jižní
America přibližně stejný počet mluvčích. Portugalsky se mluví v Brazílii, zatímco španělsky v bývalých
španělských koloniích. Další evropské jazyky jsou rozšířeny pouze okrajově: angličtina v Guyaně,
holandština v Surinamu a francouzština ve Francouzské Guyaně. Kromě toho tu existují indiánské
jazyky, které mají většinou malý počet mluvčích, mezi výjimky se řadí guaraní, které je úředním
jazykem v Paraguayi, a kečuánština a aymarština v Peru a Bolívii, které mají každý několik milionů
mluvčích.
7. Do mapky J.Ameriky zakresli státy J.Ameriky.
Zdroje:
Jižní Amerika [online]. [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Amerika
Jižní Amerika: mapa [online]. [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: latinskaamerikadnes.cz
Download

vy_32_inovace_18_staty_jizni_ameriky__doplneni_uciva