Střední škola Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk
www.stredniskolaoselce.cz
Projekt:
Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0801
Název
Modernizace výuky všeobecných a odborných
předmětů
Název sady Normalizace v technickém kreslení
Číslo DUMu VY_32_INOVACE_12_12
Technologický výrobní postup – úprava
výkresu
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování
Pro obor vzdělávání
kovů
Název DUMu
Předmět Technologická dokumentace
Ročník UZD-3
Autor Jiří Wallner
Datum 7.10.2013
Základní informace
1.
2.
3.
4.
5.
Vypracování pracovního postupu:
úprava nebo zhotovení výkresu výkovku (přídavky, tolerance)
vypočtení váhy výkovku a určení výchozího materiálu
určení sledu jednotlivých operací a potřebného nářadí
určení teploty ohřevu podle druhu materiálu a jeho velikosti
určení počtu dělníků a stanovení norem času.
Kovářský výkres je vypracován podle výkresu strojního:
a) na strojní výkres se barevně označí přídavky a tolerance
b) nakreslí se nový výkres již s kovářskými přídavky
Pokud je pro celý výkovek společná tolerance vyznačí se v pravém rohu např.
TOLERANCE ±1.
U kovářského výkresu součásti kotujeme tak, jak je máme vyrobit.
Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor
uvedený na titulní straně.
1. ÚKOL:
•
Do rámečku překresli strojní výkres – výkovek.
32
80
80
50
20
100
100
500
2. ÚKOL:
Do dalšího rámečku přidej technologické přídavky a otvory. Které otvory nelze kovářsky
zhotovit a jsou kresleny jako plný materiál, na obrázku je vyznač.
3. ÚKOL:
Vyznač zhotovení kovářského výkresu přidáním technologických přídavků 5mm na každou
plochu. Rozměry zakresli včetně přídavků
Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor
uvedený na titulní straně.
Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor
uvedený na titulní straně.
2. ÚKOL - řešení
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
3. ÚKOL - řešení
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
tech. přídavek
Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor
uvedený na titulní straně.
Zdroj materiálů:
DOBEŠ, Bohuslav. Technologie. 1. ročník učebního oboru kovář. 2. vydání. Praha: SNTL.
1960.
MACHÁČEK, Josef. Speciální technologie Kovář. Praha: SNTL. 1957
Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí autor
uvedený na titulní straně.
Download

12. Technologický výrobní postup - úprava výkresu