Teplo
1. Vysvětli, zda teplo, jehož přijetím se 1 kg glycerolu o teplotě 20 °C zahřeje na teplotu
21 °C, stačí ke stejnému ohřátí 1 kg vody? (návod: porovnej měrné tepelné kapacity)
2. a) Kolik tepla budeš potřebovat k zahřátí 5 l vody o teplotě 12 °C na teplotu 80 °C?
V = 5 l (hustota vody je 1000 kg/m3 => 1 l = 1 kg) ,
m = 5 kg
t2 – t1 = 68 °C
Výpočet:
=
∙ ∙(
−
)
= 5 ∙ 4,2 ∙ 68
Q = 1428 J
b) Kolik tepla takto zahřátá voda odevzdá do okolí, když ji ponecháš dostatečně
dlouhou dobu v místnosti, kde je teplota 20 °C?
3. Ponoříme – li do sklenice s horkým čajem chladnou lžíci, čaj se ochladí. Můžeš použít
buď hliníkovou, nebo ocelovou lžíci úplně stejného tvaru i hmotnosti. Kterou z nich
se více ochladí? Vysvětli.
4. Máš vybrat za tří koulí o stejné hmotnosti m = 0,3 kg a teplotě 75 °C tu, kterou by se po
jejím ponoření do nádoby s vodou voda nejvíce ohřála. První je z mědi, druhá z olova,
třetí z hliníku. Svou volbu vysvětli.
5. V nádobě je voda o hmotnosti 250 g. Jaké teplo přijme voda, zvýší – li se její teplota
o 20 °C ?
6. V nádobě je voda o hmotnosti 3,5 kg. Jaké teplo odevzdá svému okolí, ochladí – li
se o 40 °C?
7. Bazén má délku 50 m, šířku 21 m, hloubka vody je 1,8 m. Teplota vody je 10 °C. Jaké
teplo přijme voda v bazénu, zvýší – li se její teplota na 25 °C?
8. Teplota měděného kotlíku o hmotnosti 5 kg se zvýší z 20 °C na 30°C. Jaké teplo kotlík
přijme? ¨
9. Do hliníkového hrnce o hmotnosti 300 g nalijeme vodu o hmotnosti 1 kg. Teplota vody i
hrnce je 15 °C. Jaké teplo přijme hrnec s vodou, zvýší – li se jejich teplota na 100 °C?
Kolik procent tohoto tepla přijme voda a kolik hrnec?
10. Železný výkovek o hmotnosti 540 g a teplotě 15 °C byl vložen do pece. Tam zvýšil
teplotu na 600 °C.
a) Jaké teplo přijal výkovek?
b) Jakou teplotu by měla voda o stejné hmotnosti a stejné počáteční teplotě, kdyby
přijala stejné teplo? Došlo by k varu?
Download

(Příklady teplo)