Název materiálu: TEST – OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ– PRACOVNÍ LIST
VY_52_INOVACE_S2_Z36_35
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný
výstup
Speciální
vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Druh
interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina
Celková
velikost
Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění
či ověření znalosti učiva o světadílech a oceánech. Opakuje učivo o světě.
Mgr. Eva Sasová (Autor)
Čeština
Vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány. Rozlišit zásadní přírodní
a společenské znaky světových regionů. Charakterizovat polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných
světadílů, oceánů a vybraných států.
- žádné Česká republika, pohoří, řeka, podnebný pás, sousední státy
Pracovní list
Aktivita
Žák
Základní vzdělávání – lehké mentální postižení - druhý stupeň
12 - 15 let
493 kB
Datum ověření: 13.6.2012
PROJEKT: OP VK 1.4 61345741
Jméno:…………………………………………….
Test – SVĚT
1. Zakresli do slepé mapy názvy všech světadílů a oceánů:
Zakroužkuj správnou odpověď:
2. Egypt je v:
a) Evropě
b) Asii
c) Africe
b) Austrálii
c) Americe
3. Mexiko je v:
a) Asii
4. Pobřeží Indie je omýváno jakým oceánem?
a) Atlantikem
b) Pacifikem
c) Indickým oceánem
5. Významnou stavbou v Austrálii je:
a) Aztécký chrám
b) Opera
c) Socha svobody
6. Hlavním městem Japonska je:
a) Hirošima
b) Tokio
c) Hongkong
7. V Austrálii je mimořádný skalní útvar
a) Uluru
b) Skalnaté hory
c) Kilimandžáro
8. Řeka Nil je v:
a) Africe
b) Austrálii
c) Antarktidě
b) lvi, antilopy, zebry
c) lední medvědi
b) Hongkong
c) Peking
9. V Austrálii žijí
a) klokani
10. Hlavní město Číny je:
a) Soul
11. Nejdelší železnice světa je:
a) Východní magistrála
b) Transsibiřská magistrála c) Ruská rychlodráha
12. Hlavním městem Ruska je:
a) Volgograd
b) Petrohrad
c) Moskva
b) Jižního pólu
c) rovníku
13. Arktida je v blízkosti:
a) Severního pólu
14. Největším ostrovem na světě je:
a) Madagaskar
b) Island
c) Grónsko
b) Střední Amerikou
c) Severní Amerikou
15. Grónsko sousedí s:
a) Jižní Amerikou
16. Původní obyvatelé Ameriky jsou:
a) Maurové
b) Indiáni
c) Austrálci
b) Atlantik
c) Tichý oceán
17. Břehy Brazílie omývá:
a) Pacifik
18. Nejjižnějším světadílem je:
a) Arktida
b) Antarktida
c) Austrálie
19. Z Austrálie do Evropy poletíme nad:
a) Pacifikem
b) Atlantikem
c) Indickým oceánem
20. Severní pól je v oblasti
a) Severního ledového oceánu b) Atlantiku
c) Pacifiku
21. Nejvyšší pohoří světa je:
a) Himaláje
b) Alpy
c) Andy
22. Island je:
a) poloostrov
b) Vnitrozemský stát
c) Ostrov
23. Do kterého moře se vlévá Labe:
a) Severního
b) Černého
c) Baltského
b) Černého
c) Baltského
24. Dunaj se vlévá do:
a) Severního
25. Největší evropskou řekou je:
a) Dunaj
b) Labe
c) Volha
26. Evropa je od Asie oddělena pohořím:
a) Alpy
b) Karpaty
c) Ural
26. Zakresli do slepé mapy hranici ČR a vepiš do ní názvy sousedních států:
27) Označ ve slepé mapě: Velkou Británii, Itálii, Island, Francii, Irsko, Rusko,
Skandinávský a Pyrenejský poloostrov, Severní moře, Černé moře, Středozemní
moře a
ŘEŠENÍ
1. Zakresli do slepé mapy názvy všech světadílů a oceánů: EVROPA, ASIE,
AFRIKA, AUSTRÁLIE, ANTARKTIDA, SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA.
ATLANTSKÝ, TICHÝ, INDICKÝ, SEVERNÍ LEDOVÝ, (JIŽNÍ od r.2000)
OCEÁN.
Zakroužkuj správnou odpověď:
2. Egypt je v:
a) Evropě
b) Asii
c) Africe
b) Austrálii
c) Americe
3. Mexiko je v:
a) Asii
4. Pobřeží Indie je omýváno jakým oceánem?
a) Atlantikem
b) Pacifikem
c) Indickým oceánem
5. Významnou stavbou v Austrálii je:
a) Aztécký chrám
b) Opera
c) Socha svobody
6. Hlavním městem Japonska je:
a) Hirošima
b) Tokio
c) Hongkong
7. V Austrálii je mimořádný skalní útvar
a) Uluru
8. Řeka Nil je v:
a) Africe
b) Skalnaté hory
c) Kilimandžáro
b) Austrálii
c) Antarktidě
b) lvi, antilopy, zebry
c) lední medvědi
b) Hongkong
c) Peking
9. V Austrálii žijí
a) klokani
10. Hlavní město Číny je:
a) Soul
11. Nejdelší železnice světa je:
a) Východní magistrála
b) Transsibiřská magistrála c) Ruská rychlodráha
12. Hlavním městem Ruska je:
a) Volgograd
b) Petrohrad
c) Moskva
b) Jižního pólu
c) rovníku
13. Arktida je v blízkosti:
a) Severního pólu
14. Největším ostrovem na světě je:
a) Madagaskar
b) Island
c) Grónsko
b) Střední Amerikou
c) Severní Amerikou
15. Grónsko sousedí s:
a) Jižní Amerikou
16. Původní obyvatelé Ameriky jsou:
a) Maurové
b) Indiáni
c) Austrálci
b) Atlantik
c) Tichý oceán
17. Břehy Brazílie omývá:
a) Pacifik
18. Nejjižnějším světadílem je:
a) Arktida
b) Antarktida
c) Austrálie
19. Z Austrálie do Evropy poletíme nad:
a) Pacifikem
b) Atlantikem
c) Indickým oceánem
20. Severní pól je v oblasti
a) Severního ledového oceánu b) Atlantiku
c) Pacifiku
21. Nejvyšší pohoří světa je:
a) Himaláje
b) Alpy
c) Andy
22. Island je:
a) poloostrov
b) Vnitrozemský stát
c) Ostrov
23. Do kterého moře se vlévá Labe:
a) Severního
b) Černého
c) Baltského
b) Černého
c) Baltského
24. Dunaj se vlévá do:
a) Severního
25. Největší evropskou řekou je:
a) Dunaj
b) Labe
c) Volha
26. Evropa je od Asie oddělena pohořím:
a) Alpy
b) Karpaty
c) Ural
26. Zakresli do slepé mapy hranici ČR a vepiš do ní názvy sousedních států:
27) Označ ve slepé mapě: Velkou Británii, Itálii, Island, Francii, Irsko, Rusko,
Skandinávský a Pyrenejský poloostrov, Severní moře, Černé moře, Středozemní
moře a
Použité informační zdroje:
Veškeré texty pokud není uvedeno jinak jsou dílem autora.
KORTUS, František, TEPLÝ, František. Zeměpis – Svět. Učebnice pro 2. stupeň základní
školy a základní školy praktické. 1. vyd. Praha: 2008. ISBN 978-80-7320-130-2.
Obrázky:
http://mapasveta.info/svet/images/svet_slepa_mapa2_hranice.gif
http://skolnivyuka.ic.cz/Zemepis/8.trida/slepa-mapa.jpg
Download

vy_52_inovace_s2_z36_35