STŘEDNÍ AMERIKA
Lenka Pošepná
PEVNINSKÁ ČÁST
PERIFERNÍ STÁTY
Banánové republiky:
Guatemala
Belize
Salvador
Honduras
Nikaragua
Kostarika
Panama
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Východní pobřeží
Karibské moře
– Honduraský záliv
– Záliv Moskytů
Darienský záliv
Západní pobřeží
Tichý oceán
– Panamský záliv
PANAMSKÁ ŠÍJE
Nejuzší místo kotinentu ve státě Panama
Místo, kde se odděluje Střední (Severní Amerika) od Jižní
Fyzická geografie:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Pokračování Kordillér ze
SA
Ring of fire – značný
výskyt činných sopek
– Je možné se na ně vydat s
místním průvodcem (tyto
periferní státy kladou
menší důraz na bezpečnost,
nežli je tomu např. na
Islandu)
Úzké pobřežní nížiny
Fyzická geografie:
VODOPIS
Krátké tropické řeky
Jezera v Nikaragui
– Nikaragua
– Managua
Fyzická geografie:
KLIMA a VEGETACE
Tropické klima
– Stabilní vyšší teploty
po celý rok
– Vysoká vlhkost vzduchu
– Období dešťů a sucha
Vegetační pásma:
– tropické deštné lesy
– ve vyšších nadmořských výškách horský mlžný prales
Porovnej tyto klimadiagramy
Horské klima v Hondurasu
Přímořské klima v Panamě
Přechod z tropického lesa do oblasti
vysokohorské vegetace
Sopka Tajumulco v Guatemale
POLITICKÁ GEOGRAFIE
STÁT:
Guatemala
Belize
Honduras
Salvador
Nikaragua
Kostarika
Panama
HLAVNÍ MĚSTO:
Guatemala
Belmopan
Tegucigalpa
San Salvador
Managua
San José
Panamá
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
Hispánci
Indiáni
Mestici
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
Periferní státy
– Primární sektor:
• Samozásobitelské
zemědělství
• Banánové republiky:
produkce banánů
– CHIQUITA
• Cukrová třtina, bavlník
• Rybolov
Socioekonomická geografie:
DOPRAVA
Lodní
– Panamský průplav
• Zkracuje cestu lodím plujícím mezi Atlantikem a
Tichým oceánem
• Vznikl v roce 1914
• Pod patronací USA
– Měl by být v nejbližších letech předán Panamě
OSTROVY V KARIBSKÉM
MOŘI
Bahamy
Velké Antily
–
–
–
–
Kuba
Hispaniola
Jamajka
Portoriko
Kajmanské ostrovy
Malé Antily
–
–
–
–
Trinidad
Tobago
Sv. Lucie
Barbados
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Ostrovy jsou omývány:
– Z jihu: Karibské moře
– Ze západu: Mexický záliv
– Ze severu: Sargasové moře
Průlivy:
–
–
–
–
Mezi Kubou a Yucatánem: YUCATÁNSKÝ P.
Mezi Kubou a Bahamy: BAHAMSKÝ P.
Mezi Kubou a Hispaniolou: NÁVĚTRNÝ P.
Mezi Jamajkou a Hispaniolou: JAMAJSKÝ P.
Fyzická geografie:
GEOLOGIE a VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Bahamy, Kuba a Kajmanské
ostrovy leží na Severoamerické
litosférické desce
Ostatní ostrovy Velkých Antil
a Malé Antily leží na Karibské
litosférické desce
Na rozhraní těchto desek se
nachází vyšší vrásová pohoří,
jinak převládají nížiny
Na rozhraní těchto desek se
nachází Kajmanský příkop
Fyzická geografie:
KLIMA a VEGETAČNÍ PÁS
Tropický podnebný pás
Hurikány
– Tropická cyklóna (tlaková níže)
– Vzdušný vír, ve středu oko
– Vzniká nad Karibským mořem v období léta (voda se musí
ohřát na 26,5°C, pak se vypařuje a dostává se vysoko do atmosféry, kde vzniká bouřkový
a trvá až do listopadu
– Ovlivňuje státy Střední Ameriky a jihovýchod USA
– Název je odvozen od Mayského boha větrů
– Každý hurikán má jméno (dříve podle žen a dnes i podle mužů)
mrak, který se v důsledku Corriolisovy síly rozrotuje)
Tropický deštný prales
Fyzická geografie:
VEGETACE: MANGROVY
Keřovité porosty v
BRAKICKÝCH VODÁCH
(místa v mořích, kde ústí větší
množství řek – mísí se sladká
voda se slanou)
Žijí zde jedinečné biotopy
Chrání pobřeží před vlivem
silných větrů
Mangrovy jsou znečišťovány
odpadky, které se připlaví
řekami do moří a jsou často
ničeny lodní dopravou
POLITICKÁ GEOGRAFIE
STÁT:
Kuba
Jamajka
Haiti
Dominikánská
republika
Bahamy
HLAVNÍ MĚSTO:
La Havana
Kingston
Port-Au-Prince
Santo Domingo
Nassau
Politická geografie:
KUBA
V čele státu Raúl Castro Rúz
Tropický socialismus
– Jaké znáš další socialistické státy v oblasti
tropů?
– Jak se socialistický systém vlády promítá do
života obyvatel?
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
Hispánci
Černoši a mulati
– Potomci afrických otroků, kteří zde pracovali
především na plantážích s cukrovou třtinou
Indiáni ani mestici zde nežijí, jelikož byli v
období Conquisty (dobývání Latinské Ameriky
španělskými dobyvateli) zcela vyhlazeni
Poznáš z jaké země jsou tito lidé
a co mají společného?
Socioekonomická geografie:
KULTURNÍ GEOGRAFIE
Kultura Mezoameriky vychází
ze spojení hispánských a
černošských kulturních hodnot
Rytmy a tance:
– Kuba: Mambo, Chacha, Salsa
(„omáčka nebo koření“),
Rumba
http://www.youtube.com/watch?v=KeKMtCtfKJo
– Dominikánská republika:
Bachata, Merenque
– Jamajka: Reggae
– Portoriko: Reggaeton (smísení
reggae, dancehallu a
latinskoamerických rytmů)
http://www.youtube.com/watch?v=Z9Hd6fcAYXI
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
Primární sektor:
–
–
–
–
Cukrová třtina
Kuba: cukrová třtina, kávovník, tabák
Dominikánská republika: kakaovník
Jamajka: kokosová palma
Sekundární sektor:
– Těžba niklu
– Potravinářský průmysl
– Kuba: doutníky COHIBA, cukr
Terciérní sektor
– Cestovní ruch: Bahamy, Malé Antily, některé oblasti na Kubě a v
Dominikánské republice
JIŽNÍ AMERIKA
Fyzická geografie:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Malá členitost pobřeží
Východní pobřeží
–
–
–
–
Atlanský oceán
Široké ústí Amazónky
La Plata
Falklandy/Malvíny (brit.)
Jih
– Drakeův průliv
• Odděluje Ameriku od Antarktidy
– Souostroví a ostrov Ohnivá země
– Magalhäesův průliv
• Mezi JA a Ohnivou zemí
Západní pobřeží
– Tichý oceán
– Hluboký podmořský PeruánskoChilský příkop
– Galapágy
Fyzická geografie:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Západní pobřeží
–
Andy
•
•
Pokračování SA Kordillér
Aconcagua (6959m)
–
•
Sopky:
–
–
•
–
Cotopaxi
Chimborazo
Huascarán
–
•
Nejvyšší hora CELÉ Ameriky
r. 1970 Česká horolezecká
expedice Peru 70 – všichni zemřeli
pod lavinou, která byla spoštěna
na základě zemětřesení
Na jejich počest se běhá na lyžích
každoročně Jizerská padesátka
Altiplano – II. největší náhorní plošina
na světě po Tibetské
Guyanská vysočina
Brazilská vysočina
Patagonie – náhorní plošiny
Nížiny: Amazonská, Orinocká, La
Platská
Fyzická geografie:
VODSTVO
Velmi vodnatý kontinent
Řeky:
– AMAZONKA
• Největší a nejvodnatější řeka na
světě
• Pramen stále není určen
• Samuel Fritz – český misionář
–
–
Rodák z Trutnova
Jako první zmapoval
Amazonku
• Největším přítokem NEGRO,
MADEIRA
• Široké ústí deltového tvaru
– ORINOCO
– PARANÁ
• Vlévá se do moře v zálivu La
Plata (deltové ústí)
• Vodní nádrž Itaipu
–
Největší vodní elektrárna na
světě
Fyzická geografie:
VODSTVO
Jezero Titicaca
– Na hranicích mezi Peru a
Bolívií
– Indiánské osídlení na
březích
Vodopády Iguacu
– Na hranicích mezi
Argentínou a Brazílií
– Na řece Iguacu
– Největší systém vodopádů
na světě
– Přírodní památka
UNESCO
Fyzická geografie:
PODNEBÍ
Tropický pás
– Tropický deštný prales
• Amazonský deštný prales
• Nejrozsáhlejší tropický deštný
prales na světě
• „Plíce světa“
• Deforestace = odlesňování
– Přeměna na zemědělskou
půdu
• Červenozemě –
úrodné, ale rychle se
vyčerpávají
– Dopad: ztráta producentů
O2, biodiverzity, rostlin
sloužících pro
farmaceutický výzkum
– Horský mlžný les
• Guyanská vysočina,
Brazilská vysočina
Subtropický pás
– Pampy (jihoamerické
stepy)
• La Platská nížina
– Poušť Atakama
• Při pobřeží Tichého oceánu
– Díky vlivu El Niňa se
zde neprojevuje klasiké
oceánské klima, ale je
zde sucho
Mírný pás
– Suché stepy
– Lesy mírného pásu
Vysokohorské
– Horské tundry
• Andy
POLITICKÁ GEOGRAFIE
STÁT:
HLAVNÍ MĚSTO:
Kolumbie
Venezuela
Guayana
Surinam
Francouzská Guayana
Ekvádor
Peru
Brazílie
Bolívie
Paraguay
Chile
Argentina
Uruguay
Bogotá
Caracas
Georgtown
Paramaribo
Cayenne
Quito
Lima
Brasília
Sucre, La Paz
Asunción
Santiago de Chile
Buenos Aires
Montevideo
POLITICKÁ GEOGRAFIE
Dříve kolonie
– Převážně španělské a portugalské (Brazílie)
– Po osamostatnění – politická nestabilita, vojenské diktatury
• Nízká životní úroveň = vhodné prostředí pro nadnárodní společnosti
(především Americké)
– Porušování lidských práv X sociální jistoty obyvatel ????
Venezuela
– Socializmus 21. století
– Hugo Chávéz
Brazílie
– Dříve hustě osídlené pouze pobřeží – úměle dosídlované vnitrozemí =
vznik dnešního hl. města BRASÍLIA
POTÓSÍ
– Bolívie
– Nejvýše položené město na světě
– Těžba stříbra
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
Původní obyvatelé:
– Nížinní indiáni
(Amazonský prales)
– Horští indiáni (Andy)
• Říše Inků – hlavní
centrum: Peru a Bolívie
– Památky:
• Machu Picchu
• Cuzco – dříve
hlavní centrum
Incké říše
• Stále živé indiánské
jazyky: kečua,
aymarština, guaraný
Socioekonomická geografie:
OBYVATELSTVO
II. fáze demografické revoluce
– Vysoká porodnost, úmrtnost se snižuje
– VYSOKÝ PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK
• III. nejrychleji se zalidňující kontinent
Velké sociální rozdíly, velké množství chudého
obyvatelstva – Favely
Bezpečnost:
– Kolumbie: problémy s produkcí kokajnu
– Brazílie: gengy
Socioekonomická geografie:
KULTURNÍ GEOGRAFIE
Rytmy silně ovlivněné
africkou kulturou
Brazílie
– Samba
• Karneval v Río de Janeiro
– Capoeira
• Dříve boj a způsob
zábavy afrických otroků
Telenovela
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
Periferní státy
Největší hosp. potenciál:
BRAZÍLIE
– Jádrová oblast: SAO PAULO,
RÍO DE JANEIRO
Cestovní ruch:
– Poznávací CR: Peru, oblast Cuzca
– Pobytový CR:
• Brazílie
– FORTALEZA
– RECIFE
– RÍO DE JANEIRO
• Karneval
• Socha Krista
• Corco Vado (Homole
cukru)
• Copacabana (pláž)
• Argentina
– Pobřeží La Plata
Socioekonomická geografie:
HOSPODÁŘSTVÍ
Těžba:
–
–
–
–
Ropa: Venezuela, Ekvádor
Zlato: Peru
Železná ruda: Brazílie
Měď: Peru, Chile
Zpracovatelský průmysl:
– Strojírenský: Brazílie
– Potravinářský
Zemědělství:
–
–
–
–
Kávovník: Brazílie, Kolumbie
Bavlník: Brazílie, Argentina
Cukrová třtina a kukuřice
Využití Amazonského pralesu: těžba dřeva, kaučukovník (kaučuk = latex)
Download

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA.pdf