VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
USA, KANADA
Mgr. Zuzana Benešová
1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme
ho……………………………………
3. Do mapy zakresli velká města Severní Ameriky. Červeně podtrhni města ležící v USA a modře
města ležící v Kanadě.
Chicago, Ottava, New York, Montreal, Toronto, Edmonton, Washington, Los Angeles, Las
Vegas, San Francisco, Vancouver
4. K městům Severní Ameriky spoj šipkou zajímavost, která se týká tohoto města.
KANADA
Ottava
nejlidnatější město Kanady
Montreal
těžba ropy
Vancouver
hlavní město Kanady
Toronto
lední hokej
Edmonton
zimní olympijské hry
USA
New York
casino
Washington
Bílý dům
Chicago
socha svobody
Los Angeles
Hollywood
Las Vegas
české město v Americe
San Francisco
Golden Bridge
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým obrázkům.
DATUM: 8. 11. 2011
ŘEŠENÍ:
1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?
USA a KANADA
2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme ho
GRONSKO
3. Do mapy zakresli velká města Severní Ameriky. Červeně podtrhni města ležící v USA a modře
města ležící v Kanadě.
Chicago, Ottava, New York, Montreal, Toronto, Edmonton, Washington, Los Angeles, Las
Vegas, San Francisco, Vancouver
4. K městům Severní Ameriky spoj šipkou zajímavost, která se týká tohoto města.
KANADA
Ottava
nejlidnatější město Kanady
Montreal
těžba ropy
Vancouver
hlavní město Kanady
Toronto
lední hokej
Edmonton
zimní olympijské hry
USA
New York
casino
Washington
Bílý dům
Chicago
socha svobody
Los Angeles
Hollywood
Las Vegas
české město v Americe
San Francisco
Golden Bridge
VY_52_INOVACE_Z.7.B.02
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
STŘEDOAMERICKÉ STÁTY
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň:
Střední Amerika je část S……………………………. Ameriky ležící mezi
…………………………………………a ……………………………………………………….
2. Pomocí mapy vypiš pevninské a ostrovní státy Střední Ameriky.
Pevninské státy:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………….
Ostrovní státy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Vylušti rébusy:
ME, ks, IKO =
citoslovce ovce, lyže bez apostrofu=
(místo Y použij I)
LOV, hudební é-…, AS=
GUAT, ženské jméno, +=
+ RIK+=
NIK, jméno papouška, GU+=
muž, AMA=
vánoční pokrm=
4. Nalezené státy pak zakresli do mapy Střední Ameriky a připiš k nim jejich hlavní
město.
http://geoportal.alej.cz/index.php?pid=63
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 14. 11. 2011
ŘEŠENÍ
1. Doplň:
Střední Amerika je část SEVERNÍ. Ameriky ležící mezi PANAMSKOU a
TEHUATEPECKOU ŠÍJÍ.
2. Pomocí mapy vypiš pevninské a ostrovní státy Střední Ameriky.
Pevninské státy: MEXIKO, GUATEMELA, BELIZE, HONDURAS, SALVADOR, NIKARAGUA,
KOSTARIKA, PANAMA
Ostrovní státy: KUBA, JAMAJKA, HAITI, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
3. Vylušti rébusy:
ME, ks, IKO = MEXIKO
citoslovce ovce, lyže bez apostrofu= BELIZE
(místo Y použij I)
LOV, hudební é-…, AS= HONDURAS
GUAT, ženské jméno, += GUATEMALA
+ RIK+= KOSTARIKA
NIK, jméno papouška, GU+= NIKARAGUA
muž, AMA= PANAMA
vánoční pokrm= KUBA
4. Nalezené státy pak zakresli do mapy Střední Ameriky a připiš k nim jejich hlavní
město. Viz atlas
A)MEXIKO- MEXIKO B) KOSTARIKA- SAN JOSÉ C) BELIZE- BELMOPAN D)
NIKARAGUA- MANAGUA E) HONDURAS- TEGUCIGALPA F) PANAMA- PANAMA G)
GUATEMALA- GUATEMALA H) KUBA- HAVANA
VY _ 52_INOVACE_Z.7.B.03
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
ASIE
Mgr. Zuzana Benešová
1. Do tabulky, pomocí mapy, zapiš údaje o Asii.
rozloha
nejvyšší bod
nejnižší bod
nejvyšší pohoří
nejdelší řeka
největší jezero
počet obyvatel
2. Pomocí mapy vypiš jména řek, které se vlévají do:
Severního ledového oceánuTichého oceánuIndického oceánu3. Zakroužkuj správnou odpověď:
a) Himálaj se nachází v severní části Asie.
b) Mrtvé moře nalezneme na Arabském poloostrově.
c) V Asii se nacházejí všechny podnební pásy.
d) V souostroví Indonésie nalezneme ostrov Papua Nová Guinea
e) U Indie nalezneme jeden z velkých ostrovů Srí Lanku.
f) Mezi Japonskem a Koreou je Japonský průliv.
4. Do mapy Asie zakreslete:
hnědě: Hymálaj, Mont Everest
modře: Mrtvé moře, Kaspické moře, Bajkal, Chang Jiang,Huang He, Ganga, Indus, Ob,
Jenisej, Eufrat, Tirgris
zeleně: Indoganžská nížina, Mezopotámská nížina, Západosibiřská nížina, Velká čínská
nížina
http://www.mapysveta.eu/slepa_mapa_asie.html
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 10.1.2012
ŘEŠENÍ
1. Do tabulky, pomocí mapy, zapiš údaje o Asii.
rozloha
44 410 000 km2
nejvyšší bod
MT. EVEREST 8850m
nejnižší bod
HLADINA MRTVÉHO MOŘE -408m
nejvyšší pohoří
HIMALÁJE
nejdelší řeka
CHANG JIANG 6379km
největší jezero
KASPICKÉ MOŘE 371 000
km2
37 96 000 000
počet obyvatel
2. Pomocí mapy vypiš jména řek, které se vlévají do:
Severního ledového oceánu- OB, JENISEJ, LENA
Tichého oceánu- CHANG JIANG, AMUR, HUANG HE
Indického oceánu- INDUS, GANGA BRAHMAPUTRA
3. Zakroužkuj správnou odpověď:
g) Himálaj se nachází v severní části Asie.
h) Mrtvé moře nalezneme na Arabském poloostrově.
i) V Asii se nacházejí všechny podnební pásy.
j) V souostroví Indonésie nalezneme ostrov Papua Nová Guinea.
k) U Indie nalezneme jeden z velkých ostrovů Srí Lanku.
l) Mezi Japonskem a Koreou je Japonský průliv.
4. Do mapy Asie zakreslete: viz. atlas světa
VY_52_INOVACE_Z.9.A.04
ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Politická mapa dnešního světa- hranice, vláda, státní členění
Mgr. Zuzana Benešová
1. Vypište sousedící státy uvedených zemí:
a) Bolívieb) Nigerc) Česká republikad) Mongolsko2. Pokuste se do mapy Německa vyznačit a zapsat názvy spolkových zemí Německa.
1.
9.
2.
10.
3.
11.
4.
12.
5.
13.
6.
14.
7.
15.
8.
16.
http://www.allgemeinbildung.ch/fach%3Dgeo/Bundeslaender_Deutschlands_03a.htm
3. Pomocí atlasu vyhledejte státy:
a)
b)
c)
d)
4 evropské republiky4 asijské republiky4 světové monarchie konstituční2 absolutní monarchie-
4. Pokuste se určit, která osobnost je na obrázku. Připište k ní jaké má postavení v zemi
a které země je hlavou státu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
http://www.vest.si/2008/10/21/sds-o-kraljevi-vecerji/
http://oslik.wordpress.com/2009/09/27/lidove-noviny-prijizdi-papez-pokory-a-pravdy/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akihito
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor.
DATUM: 11.1.2012
ŘEŠENÍ
1. Vypište sousedící státy uvedených zemí:
a) Bolívie- BRAZILIE, PARAGUAY, PERU, ARGENTINA, CHILLE
b) Niger- ČAD, LIBYE, ALŽÍRSKO, MALI, BURKINA, NIGÉRIE
c) Česká republika- NĚMECKO, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO
d) Mongolsko- ČÍNA, RUSKO, KAZACHSTÁN
2. Pokuste se do mapy Německa vyznačit a zapsat názvy spolkových zemí Německa.
1. ŠLESVISKO
9. SEVERNÍ PORÝNÍ
2. MEKLENBURSKO
10. SASKO
3. BRÉMY
11. DURÝNSKO
4. HAMBURK
12. HESENSKO
5. BERLÍN
13. PORÝNÍ
6. BRANIBORSKO
14. SÁRSKO
7. DOLNÍ SASKO
15. BÁDENSKO
8. SASKO
16. BAVORSKO
3. Pomocí atlasu vyhledejte státy:
e) 4 evropské republiky- ČESKÁ R., SLOVENSKÁ R., NĚMECKO, FRANCIE, ITÁLIE
f) 4 asijské republiky- RUSKO, MONGOLSKO, ČÍNA, IRÁN, KAZACHSTÁN
g) 4 světové monarchie konstituční- KANADA, AUSTRÁLIE, MONAKO, ŠPANĚLSKO,
NORSKO
h) 2 absolutní monarchie- OMÁN, SAUDSKÁ ARÁBIE
4. Pokuste se určit, která osobnost je na obrázku. Připište k ní jaké má postavení v zemi
a které země je hlavou státu.
-
BARAK OBAMA PREZIDENT USA
ALŽBĚTA II. KRÁLOVNA ANGLIE
PAPEŽ BENEDIKT XVI. ITÁLIE, VATIKÁN
MICHIKORA KRÁLOVNA JAPONSKA
VY_52_INOVACE_Z.9.A.05
ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace OSN
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplňte základní informace týkající se Evropské unie:
Kdy vznikla EU:
Motto EU:
Hymna EU:
Sídlo EU:
Prezident EU:
Měna EU:
Kolik členských států zakládalo EU:
2. Kdy do Evropské unie vstoupila Česká republika?
3. Do mapy Evropy zakresli všechny státy, které jsou členy EU.
http://ruzovyfantomas.blog.cz/101
4. Co znamená zkratka OSN?
5. Doplňte základní informace, týkající se OSN:
Kdy vznikla OSN:
Kde má sídlo OSN:
Kolik členů je v OSN:
6. Co znamená zkratka NATO?
7. Doplň základní informace, týkající se NATO:
Kdy vzniklo NATO:
Kde má sídlo NATO:
Kolik členských zemí jej v NATU:
8. K jednotlivým vlajkám napiš, ke které organizaci patří:
http://vlajky-statu.luksoft.cz/ostatni/vlajka_osn.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropsk%C3%A9_unie
http://vlajky-statu.luksoft.cz/ostatni/vlajka_nato.php
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor.
DATUM: 17.1.2012
ŘEŠENÍ
1. Doplňte základní informace týkající se Evropské unie:
Kdy vznikla EU: 1993
Motto EU: JEDNOTNÁ V ROZMANITOSTI
Hymna EU: ÓDA NA RADOST
Sídlo EU: BRUSEL
Prezident EU: HERMAN VON RAMPOUY
Měna EU: EURO
Kolik členských států zakládalo EU: 27
2. Kdy do Evropské unie vstoupila Česká republika? 2004
3. Do mapy Evropy zakresli všechny státy, které jsou členy EU.
4. Co znamená zkratka OSN? ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
5. Doplňte základní informace, týkající se OSN:
Kdy vznikla OSN: 1945
Kde má sídlo OSN: NEW YORK
Kolik členů je v OSN: 193 ČLENSKÝCH ZEMÍ
6. Co znamená zkratka NATO? SEVEROATLANTSKÁ ALIANCE
7. Doplň základní informace, týkající se NATO: 1949, BRUSEL, 28 členů
8. K jednotlivým vlajkám napiš, ke které organizaci patří: OSN, EU, NATO
VY_52_INOVACE_Z.9.A.06
ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Odlišný stupeň rozvoje států
Mgr. Zuzana Benešová
1. Následující státy světa rozdělte do příslušných států podle stupně rozvoje:
Japonsko, Indie, Egypt, Saudská Arábie, Španělsko, Vietnam, Madagaskar, Kanada,
Nový Zéland, Česká republika, Spojené arabské emiráty, Irsko, Indonésie
A) státy hospodářsky nejvyspělejšíB) státy vyspěléC) státy hospodářsky založené na vývozu ropyD) státy s převažujícím zemědělstvím a rozvojem průmysluE) státy nejchudší2. Co znamená zkratka HDP? Jak ho lze spočítat?
3. Charakterizuj pár větami státy hospodářsky nejvyspělejší.
4. Charakterizuj pár větami státy hospodářsky nejchudší.
5. Pomocí různých barev roztřiďte výše uvedené státy světa (viz. otázka 1.) do skupin
a vytvořte k mapě legendu. Jednotlivé státy pak zakresli do mapy světa.
http://www.zsjablunka.cz/html/vyuka/zemepis.htm
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor.
DATUM: 21.2.2012
ŘEŠENÍ
1. Následující státy světa rozdělte do příslušných států podle stupně rozvoje:
Japonsko, Indie, Egypt, Saudská Arábie, Španělsko, Vietnam, Madagaskar, Kanada,
Nový Zéland, Česká republika, Spojené arabské emiráty, Irsko, Indonésie
A) státy hospodářsky nejvyspělejší- JAPONSKO, KANADA
B) státy vyspělé- ČESKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŠPANĚLSKO, NOVÝ ZÉLAND
C) státy hospodářsky založené na vývozu ropy- SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY,
SAUDSKÁ ARÁBIE
D) státy s převažujícím zemědělstvím a rozvojem průmyslu- EGYPT, INDIE, INDONÉSIE
E) státy nejchudší- VIETNAM, MADAGASKAR
2. Co znamená zkratka HDP? Jak ho lze spočítat?
HDP- hrubý domácí produkt, lze spočítat třemi způsoby: produkční metodou,
výdajovou metodou , důchodovou metodou.
Použití kterékoliv z uvedených metod vždy vede ke stejnému výsledku.
Produkční metoda - tvoří úhrn všech finálních výrobků a služeb, které byly za
určité období vyrobeny a poskytnuty na území daného státu.
Výdajová metoda - vyčíslit výdaje jednotlivých sektorů na nákup finálních
výrobků a služeb.
Důchodová metoda - Důchodovou metodou se HDP počítá jako
součet národního důchodu (ND), který je představován součtem příjmů
(důchodů) domácností, amortizace (a) a nepřímých daní (n).
3. Charakterizuj pár větami státy hospodářsky nejvyspělejší.
Vysoká ekonomika, průmysl i zemědělství, většina obyvatelstva procuje v III. sektoru,
vyspělé země mají často velkou armádu, jaderné zbraně,… tyto země netrpí
nedostatkem jakýchkoli surovin. Gramotnost obyvatelstva na velmi vysoké úrovni,
dostatek škol pro obyvatelstvo.
4. Charakterizuj pár větami státy hospodářsky nejchudší.
Nedostatek potravin i dalších surovin pro jejich výrobu, nedostatek pitné vody,
hygieny a léků. Gramotnost obyvatelstva velmi nízká, většinou neumí psát, číst ani
počítat, nedostatek peněz. Obživu si obstarávají sami svojí prací na polích,…
5. Pomocí různých barev roztřiďte výše uvedené státy světa (viz. otázka 1.) do skupin
a vytvořte k mapě legendu. Jednotlivé státy pak zakresli do mapy světa.
viz. Atlas světa
VY_52_INOVACE_Z.7.B.07
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
ASIE- oblasti
Mgr. Zuzana Benešová
1. Do mapy Asie vypiš její oblasti:
2. Doplň, ve které oblasti Asie se nacházejí uvedené řeky:
Huang He
Ob
Ganga
Irtyš
Chang Juang
Brahmaúputra
Mekong
3. Uprav věty:
Do Arabského moře ústí řeka Indus – Ganga.
Thár a Kyzylkum jsou Asijské vysočiny – pouště.
Dillí je velkým indickým městem s letištěm – přístavem.
Nejvyšší horou Himalájí je Mont Everest – K2.
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
Největší zásoby ropy nalezneme v:
a)
b)
c)
d)
Rudé moře
Mezopotamská nížina
Perský záliv
Íránská vysočina
Nejvíce zalidněná oblast světa je:
a)
b)
c)
d)
Jížní Asie
Jihozápadní Asie
Východní Asie
Jihovýchodní Asie
Nejvíce ostrovů a souostroví nalezneme v:
a)
b)
c)
d)
Filipíny
Laos
Bali
Indonésie
5. Doplň:
Ke státům Asie přiřaď s pomocí atlasu názvy hlavních měst a oblastí kde se uvedený
stát nachází.
stát
Saudská Arábie
Indie
Thajsko
Írán
Pákistán
Filipíny
Turecko
hlavní město
oblast Asie
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 5.3.2012
ŘEŠENÍ
1. Do mapy Asie vypiš její oblasti:
2. Doplň, ve které oblasti Asie se nacházejí uvedené řeky:
Huang He- VÝCHODNÍ ASIE
Ob – SEVERNÍ ASIE
Ganga – JÍŽNÍ ASIE
Irtyš – SEVERNÍ ASIE
Chang Juang – VÝCHODNÍ ASIE
Brahmaúputra – JÍŽNÍ ASIE
Mekong – JIHOVÝCHODNÍ ASIE
3. Uprav věty:
Do Arabského moře ústí řeka Indus – Ganga.
Thár a Kyzylkum jsou Asijské vysočiny – pouště.
Dillí je velkým indickým městem s letištěm – přístavem.
Nejvyšší horou Himalájí je Mont Everest – K2.
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
Největší zásoby ropy nalezneme v:
a)
b)
c)
d)
Rudé moře
Mezopotamská nížina
Perský záliv
Íránská vysočina
Nejvíce zalidněná oblast světa je:
a)
b)
c)
d)
Jížní Asie
Jihozápadní Asie
Východní Asie
Jihovýchodní Asie
Nejvíce ostrovů a souostroví nalezneme v:
a ) Filipíny
b) Laos
c) Bali
d) Indonésie
5. Doplň:
Ke státům Asie přiřaď s pomocí atlasu názvy hlavních měst a oblastí kde se uvedený
stát nachází.
stát
hlavní město
oblast Asie
Saudská Arábie
RIJÁD
JIHOZÁPADNÍ
Indie
DILLÍ
JÍŽNÍ
Thajsko
BANKOG
JIHOVÝCHODNÍ
Írán
TEHERÁN
JIHOZÁPADNÍ
Pákistán
ISLAMABÁD
JÍŽNÍ
Filipíny
MANILA
JIHOVÝCHODNÍ
Turecko
ANKARA
JIHOZÁPADNÍ
VY_52_INOVACE_Z.7.B. 08
http://do-ciny.cz/cinske-znaky.php
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
Východní Asie- Japonsko, Čína
Mgr. Zuzana Benešová
1. Do mapy východní Asie zakresli státy a vyznač jejich hlavní město.
2. Vypiš, které moře omývají východní Asii.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vysvětli, proč jsou v Japonsku častá zemětřesení, vlny tsunami a sopečná činnost.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Napiš, které plodiny se pěstují v Japonsku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Napiš, v čem je Japonsko světovou velmocí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Napiš, které značky automobilů se vyrábějí v Japonsku.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Napiš názvy 4 hlavních japonských ostrovů.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................
8. Doplň do mapy názvy 4 hlavních japonských ostrovů.
9. Doplň:
Čína je počtem svých obyvatel na ………….. místě (tedy každý pátý člověk je Číňan). Rozlohou
na ……………místě mezi státy světa.
10. Doplň:
Které plodiny se pěstují v Číně: ……………………………………………………………………………………………….
Která hospodářská zvířata se chovají v Číně: ……………………………………………………………………………
Které nerostné suroviny se nacházejí v Číně: ………………………………………………………………………….
11. Doplň do mapy Číny:
Červeně-Peking, černě- Šanghaj, Hongkong, modře- Huang He, Chiang Jiang, Xi Jiang, zeleněVelká čínská nížina, hnědě- poušť Gobi a Taklamakan, Himaláj a Tibetskou náhorní plošinu.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 12.3.2012
ŘEŠENÍ
1. Do mapy východní Asie zakresli státy a vyznač jejich hlavní město.
2. Vypiš, které moře omývají východní Asii.
ŽLUTÉ, JAPONSKÉ, JIHOČÍNSKÉ, VÝCHODOČÍNSKÉ
3. Vysvětli, proč jsou v Japonsku častá zemětřesení, vlny tsunami a sopečná činnost.
DOCHÁZÍ KE SRÁŽKÁM TEKTONICKÝCH DESEK
4. Napiš, které plodiny se pěstují v Japonsku.
RÝŽE, CUKROVÁ TŘTINA, ČAJ, ZELENINA, KOŘENÍ
5. Napiš, v čem je Japonsko světovou velmocí.
ELEKTRONIKA, AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, RYBOLOV
6. Napiš, které značky automobilů se vyrábějí v Japonsku.
KIA, HONDA, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI
7. Napiš názvy 4 hlavních japonských ostrovů.
HONŠU, KJŮŠU, ŠIKOKU, HOKAJDO
8. Doplň do mapy názvy 4 hlavních japonských ostrovů.
9. Doplň:
Čína je počtem svých obyvatel na 1. místě (tedy každý pátý člověk je Číňan). Rozlohou na 3.
místě mezi státy světa.
10. Doplň:
Které plodiny se pěstují v Číně: RÝŽE, PŠENICE, KUKUŘICE, SÓJA, BAVLNA, PODZEMNICE,
ŘEPKA OLEJKA
Která hospodářská zvířata se chovají v Číně: SKOT, OVCE, KOZY, PRASATA, VELBLOUDI, KONĚ
Které nerostné suroviny se nacházejí v Číně: ČERNÉ A HNĚDÉ UHLÍ, ROPA, ZEMNÍ PLYN,
DIAMANTY, ŽELEZNÁ RUDA, MANGAN, KOBALT,…
11. Doplň do mapy Číny: viz. Atlas světa
VY_52_INOVACE_Z.7.B.09
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK
EVROPA
Mgr. Zuzana Benešová
1. Evropa se začleňuje společně s Asií do jednoho světadílu.
Jak se tento světadíl nazývá? …………………………………………..
2. Doplň údaje o Evropě:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Rozloha:
Počet obyvatel:
Nejvyšší bod:
Nejnižší bod:
Největší pohoří:
Nejdelší řeka:
Největší jezero:
Nejbohatší stát:
Nejchudší stát:
3. Přesmyčky: názvy evropských států
ME – KO – C – NĚ
NO – R- KO – S
TS – RV – A – CHO – KO
PO – TU – R – GA – SKO – L
A – EI – FR – NC
JI – NA – RA – UK
4. Pomocí atlasu doplň názvy hlavních měst některých evropských států:
IslandBěloruskoLitva-
MoldavskoLotyšskoPolsko-
FinskoRakousko
5. Pokus se pomocí atlasu k jednotlivým státům Evropy dopsat jejich název.
6. Dokresli vlajky jednotlivých států Evropy.
Německo
Česká republika
Rakousko
Francie
Švédsko
Ukrajina
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 10.4.2012
ŘEŠENÍ
1. Evropa se začleňuje společně s Asií do jednoho světadílu.
Jak se tento světadíl nazývá? EUROASIE
2. Doplň údaje o Evropě:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Rozloha: 10 058 912 km2
Počet obyvatel: 686 251 000 MIL
Nejvyšší bod: MT. BLANC
Nejnižší bod: KASPICKÉ MOŘE
Největší pohoří: ALPY
Nejdelší řeka: VOLHA
Největší jezero: LADOŽSKÉ
Nejbohatší stát: LUCEMBURSKO
Nejchudší stát: MOLDAVSKO
3. Přesmyčky: názvy evropských států
ME – KO – C – NĚ
NO – R- KO – S
TS – RV – A – CHO – KO
PO – TU – R – GA – SKO – L
A – EI – FR – NC
JI – NA – RA – UK
NĚMECKO
NORSKO
CHORVATSKO
PORTUGALSKO
FANCIE
UKRAJINA
4. Pomocí atlasu doplň názvy hlavních měst některých evropských států:
Island- REYKJAVIK
Bělorusko- MINSK
Litva- VILNIUS
Moldavsko- KIŠINĚV
Lotyšsko- RIGA
Polsko- VARŠAVA
Finsko- HELSINKY
Rakousko- VÍDEŃ
5. Pokus se pomocí atlasu k jednotlivým státům Evropy dopsat jejich název.
SLOVENSKO, VELKÁ BRITÁNIE, ITÁLIE, DÁNSKO, ISLAND
6. Dokresli vlajky jednotlivých států Evropy.
VY_52_INOVACE_Z.9.A.10
ZEMĚPIS 9. ROČNÍK
Přírodní a umělá krajina
Mgr. Zuzana Benešová
1. Do obrázku dopište, z kterých složek se skládá přírodní krajina
2. Na obrázcích je výběr přírodních krajin vyskytujících se na Zemi. Pojmenuj je a napiš k nim,
kde se tato krajina na Zemi vyskytuje. Pracuj se Školním atlasem světa.
3. Napiš, které přírodní katastrofy se mohou vyskytovat v naší republice.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Do tabulky dopiš údaje o kulturní krajině.
název
popis
LESOHOSPODÁŘSKÁ
-pole, louky, pastviny
-zvyšování úrodnosti půdy
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………….
-narušená povrchovou a podpovrchovou ……….
…………………………………………………………………………
-rekultivace
SÍDELNÍ KRAJINA
5. Pomocí této ortofotomapy pojmenuj složky krajiny, které patří k přírodním, a složky, které
vytvořil nebo přeměnil člověk.
ortofotomapa lokality - (c) GEODIS BRNO s.r.o
Složky přírodní: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Složky vytvořené či přeměněné člověkem: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor.
DATUM: 28.4.2012
ŘEŠENÍ:
1. Do obrázku dopište, z kterých složek se skládá přírodní krajina.
2. Na obrázcích je výběr přírodních krajin vyskytujících se na Zemi. Pojmenuj je a napiš k nim,
kde se tato krajina na Zemi vyskytuje. Pracuj se Školním atlasem světa.
A) TAJGA, RUSKO SIBIŘ, S. KANADA, ALJAŠKA
B) TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, AMAZONKA
3. Napiš, které přírodní katastrofy se mohou vyskytovat v naší republice.
VODNÍ , PŮDNÍ A VĚTRNÁ EROZE, POŽÁRY, TORNÁDA, ZÁPLAVY, ZEMĚTŘESENÍ
4. Do tabulky dopiš údaje o kulturní krajině.
název
LESOHOSPODÁŘSKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ
TĚŽEBNÍ
SÍDELNÍ KRAJINA-MĚSTSKÁ KRAJINA
popis
-PŘEVLÁDÁ LES, KT. ČLOVĚK VYUŽÍVÁ, VYSAZUJE
OŠETŘUJE
-pole, louky, pastviny
-zvyšování úrodnosti půdy ORÁNÍM, HNOJENÍM,
ZAVLAHOU, ODVODNOVÁNÍM, …
-narušená povrchovou a podpovrchovou TĚŽBOU
NEROSTNÝCH SUROVIN
-rekultivace
-ČLOVĚKEM ZNAČNĚ ZMĚNĚNA,DOMY, PRŮM. ZÁVODY,
SKALDY, ULICE,…, MĚSTSKÉ PODNEBÍ
5. Pomocí této ortofotomapy pojmenuj složky krajiny, které patří k přírodním, a složky, které
vytvořil nebo přeměnil člověk.
Složky přírodní: LESY
Složky vytvořené či přeměněné člověkem: VESNICE, DOMY, SILNICE, POLE
VY_52_IINOVACE_Z.7.B.11
ZEMĚPIS – 7. ROČNÍK
EVROPA- STÁTY
Mgr. Zuzana Benešová
1. Doplň hlavní města:
FranciePolskkoŠvédskoPortugalskoChorvatsko2. Doplň k hlavním městům stát:
LondýnŘímBruselOsloMinsk3. Ke státům Evropy přiřaď jednu památku:
Itálie
větrné mlýna
Francie
hora Olymp
Nizozemsko
Koloseum
Řecko
Berlínská zeď
Německo
Eiffelova věž
4. Vybarvi mapu Evropy podle zadání:
a) Apeninský poloostrov - červeně
b) Pyrenejský poloostrov - zeleně
c) Balkánský poloostrov – modře
d) Skandinávský poloostrov – žlutě
http://skolnivyuka.ic.cz/Zemepis/8.trida/Evropa.htm
5. K jednotlivým poloostrovům připiš státy, které se na něm nacházejí:
a) Apeninský poloostrov:
b) Pyrenejský poloostrov:
c) Balkánský poloostrov:
d) Skandinávský poloostrov:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům. Zakreslují zadané úkoly do mapy.
DATUM: 14. 5. 2012
ŘEŠENÍ
1. Doplň hlavní města:
Francie- PAŘÍŽ
Polsko- VERŠAVA
Švédsko- STOKHOLM
Portugalsko- LISABON
Chorvatsko- ZAHŘEB
3. Ke státům Evropy přiřaď jednu památku:
2. Doplň k hlavním městům stát:
Londýn- ANGLIE
Řím- ITÁLIE
Brusel- BELGIE
Oslo- NORSKO
Minsk- BĚLORUSKO
Itálie
větrné mlýna
Francie
hora Olymp
Nizozemsko
Koloseum
Řecko
Berlínská zeď
Německo
Eiffelova věž
4. Vybarvi mapu Evropy podle zadání:
5. K jednotlivým poloostrovům připiš státy, které se na něm nacházejí:
a) Apeninský poloostrov: ITÁLIE
b) Pyrenejský poloostrov: PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO
c) Balkánský poloostrov: BULHARSKO, ALBÁNIE, ŘECKO, EVROPSKÁ ČÁST TURECKA A
STÁTY BÝVALÉ JUGOSLÁVIE
d) Skandinávský poloostrov: NORSKO, ŠVÉDSKO
VY_52_INOVACE_Z.8.B.12
ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
ČESKÉ VRCHOLY A HORY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Osmisměrka:
Hledej 12 názvů českých vrcholů a hor, odškrtávej je v osmisměrce a zapisuj
do mapy České republiky.
L
Y
S
Á
H
O
R
A
S
N
K
P
D
Í
Č
Y
D
N
Š
Á
L
Ř
P
E
Č
Ě
Ě
P
S
U
Í
A
R
Ý
D
Ž
I
M
Ž
P
N
CH
E
A
K
Č
R
O
Y
E
O
S
R
A
Á
K
D
L
R
V
V
P
E
K
R
P
N
K
A
K
E
P
B
O
U
B
Í
N
É
R
C
Řešení: 20 nevyškrtaných písmen: …………………………………………………………………………………………
2. V osmisměrce ti vyšlo nějaké řešení. Napiš názvy těchto oblastí v České republice:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Doplň tabulku českých vrcholů a hor, které byly zakresleny do mapy České
republiky, v úkole č.1.
VRCHOLY A HORY
POHOŘÍ
m. n. m.
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
a) Mezi česká vrásová pohoří patří:
Krkonoše
Javorníky
Orlické hory
c) Mezi česká sopečná pohoří patří:
Jizerské hory
Doupovské hory
Bílé Karpaty
b) Mezi česká kerná pohoří patří:
Krušné hory
Šumava
Krkonoše
d) Mezi české hrástě patří:
Ještědsko-kozákovský hřbet
Hornomoravský úval
Boskovická brázda
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor.
DATUM: 9.10.2012
ŘEŠENÍ
1. Osmisměrka:
L
Y
S
Á
H
O
R
A
S
N
K
P
D
Í
Č
Y
D
N
Š
Á
L
Ř
P
E
Č
Ě
Ě
P
S
U
Í
A
R
Ý
D
Ž
I
M
Ž
P
N
CH
E
A
K
Č
R
O
Y
E
O
S
R
A
Á
K
D
L
R
V
V
P
E
K
R
P
N
K
A
K
E
P
Řešení: 20 nevyškrtaných písmen: NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY
B
O
U
B
Í
N
É
R
C
2. V osmisměrce ti vyšlo nějaké řešení. Napiš názvy těchto oblastí v České republice:
NP- KRKONOŠE, ČESKÉ MŠVÝCARSKO, PODYJÍ, ŠUMAVA
3. Doplň tabulku českých vrcholů a hor, které byly zakresleny do mapy České
republiky, v úkole č.1.
VRCHOLY A HORY
LYSÁ HORA
ŠPIČÁK
BOUBÍN
SNĚŽKA
PRADĚD
ŘÍP
LUŽ
SMRK
PLECHÝ
BRDY
KLÍNOVEC
ČERCHOV
POHOŘÍ
MOR.-SLEZSKÉ BESKYDY
ORLICKÉ HORY
ŠUMAVA
KRKONOŠE
HRUBÝ JESENÍK
ČESKÁ TABULE
ŠLUKN. PAHORKATINA
JIZERSKÉ HORY
ŠUMAVA
BRDSKÁ VYSOČINA
KRUŠNÉ HORY
ČESKÝ LES
m. n. m.
1323
841
1362
1602
1491
461
793
1124
1376
865
1244
1042
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
c) Mezi česká vrásová pohoří patří:
Krkonoše
Javorníky
Orlické hory
c) Mezi česká sopečná pohoří patří:
Jizerské hory
Doupovské hory
Bílé Karpaty
d) Mezi česká kerná pohoří patří:
Krušné hory
Šumava
Krkonoše
d) Mezi české hrástě patří:
Ještědsko-kozákovský hřbet
Hornomoravský úval
Boskovická brázda
VY_52_INOVACE_Z.6.B.13
ZEMĚPIS 6. ROČNÍK
VESMÍR- SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň planety sluneční soustavy:
-planeta nejblíže Slunci …………………………………….
- živá planeta ……………………………..
- se svým prstencem je to nejkrásnější planeta sluneční soustavy …………………………..
- planeta s malým prstencem ………………………………
2. V hřebenovce najdete název největší planety sluneční soustavy.
1. Jak se nazývá střed naší planety? 2. Která planeta už dnes nepatří do sluneční soustavy?
3. Jak se jmenuje první žena ve vesmíru? (Valentina T……….) 4. 12 měsíců
1.
2.
3.
4.
3. Doplň pojmy:
Slunce-
meteor-
kometa-
meteorit-
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
a) Kdo první obeplul Zemi?
b) Kdo první přistál na Měsíci?
Giordano Bruno
Jurij Alexejevič Gagarin
Fernao Magalhaes
John Glenn
Vladimír Remek
Neil Armstrong
5. Kdo byl prvním člověkem na Měsíci (19.7.1969) jste se dozvěděli z předešlého úkolu.
Pomocí spojovačky nalezněte správnou cestu k názvu kosmické lodi, s kterou tato posádka
přistála na Měsíci.
6. Doplň tabulky:
pohyby Země
pohyby Měsíce
doba trvání
doba trvání
důsledek
7. Doplň chybějící slova v textu:
Pokud chcete spatřit opravdovou krásu noční oblohy se stovkami ……………………. a stříbřitým
pásem …………………………………….., musíte se vydat daleko za město do oblasti bez světel měst.
K nejznámějším souhvězdím patří …………… a …………. vůz. Pro nás významná hvězda z tohoto
souhvězdí se nazývá ………………., protože jde o nejjasnější hvězdu. Tato hvězda je velmi blízko
k jednomu z nebeských pólu. Stojíme-li tedy čelem k hvězdě, na kterou světovou stranu
se díváme? …………………………...
Nápověda: Polárka, hvězd, Malý vůz, Mléčné dráhy, Velký vůz, sever
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor.
DATUM: 11. 10. 2012
ŘEŠENÍ:
1. Doplň planety sluneční soustavy:
-planeta nejblíže Slunci MERKUR
- živá planeta ZEMĚ
- se svým prstencem je to nejkrásnější planeta sluneční soustavy SATURN
- planeta s malým prstencem URAN
2. V hřebenovce najdete název největší planety sluneční soustavy.
1. Jak se nazývá střed naší planety? 2. Která planeta už dnes nepatří do sluneční soustavy?
3. Jak se jmenuje první žena ve vesmíru? (Valentina T……….) 4. 12 měsíců
1.
2.
3.
4.
J U
Á
D
R
O
P I
L
U
T
O
T E R
Ě
O
R
K
E
Š
K
O
V
O
V
Á
3. Doplň pojmy:
Slunce- ŽHAVÁ KOULE, HVĚZDA
meteor- KOSMICKÉ TĚLESO PROCHÁZEJÍCÍ ATMOSFÉROU
kometa- TĚLESO S OHONEM
meteorit- KOSMICKÉ TĚLESO DOPADAJÍCÍ NA ZEMI
4. Zakroužkuj správnou odpověď:
a) Kdo první obeplul Zemi?
b) Kdo první přistál na Měsíci?
Giordano Bruno
Jurij Alexejevič Gagarin
Fernao Magalhaes
John Glenn
Vladimír Remek
Neil Armstrong
5. Kdo byl prvním člověkem na Měsíci (19.7.1969) jste se dozvěděli z předešlého úkolu.
Pomocí spojovačky nalezněte správnou cestu k názvu kosmické lodi, s kterou tato posádka
přistála na Měsíci.
APOLLO 11
6. Doplň tabulky:
pohyby Země
OBÍHÁNÍ KOLEM SLUNCE
OTÁČENÍ KOLEM SVÉ OSY
pohyby Měsíce
OBÍHÁNÍ KOLEM
ZEMĚ
OBÍHÁNÍ KOLEM
OSY
OBÍHÁ SE ZEMÍ
KOLEM SLUNCE
doba trvání
365 DNÍ
24
důsledek
ROK
1 DEN
doba trvání
1 MĚSÍC
1 MĚSÍC
1 ROK
7. Doplň chybějící slova v textu:
Pokud chcete spatřit opravdovou krásu noční oblohy se stovkami HVĚZD a stříbřitým pásem
MLÉČNÉ DRÁHY, musíte se vydat daleko za město do oblasti bez světel měst. K nejznámějším
souhvězdím patří VELKÝ a MALÝ vůz. Pro nás významná hvězda z tohoto souhvězdí se nazývá
POLÁRKA., protože jde o nejjasnější hvězdu. Tato hvězda je velmi blízko k jednomu
z nebeských pólu. Stojíme-li tedy čelem k hvězdě, na kterou světovou stranu
se díváme? SEVER.
Nápověda: Polárka, hvězd, Malý vůz, Mléčné dráhy, Velký vůz, sever
VY_52_INOVACE_Z.6.B.14
ZEMĚPIS 6. ROČNÍK
Globus a mapy
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vysvětlete pojmy:
kartografiemapaglobusměřítko2. Vybarvěte podle mapy České republiky. Jakou barvou jsou znázorněny ŠUMAVA,
ČESKÁ TABULE a VLTAVA.
3. V mapách se používají různá číselná měřítka. Doplň následující tabulku:
měřítko
1: 1 000 000
1:400 000
1: 150 000
1: 30 000
vzdálenost v cm
vzdálenost v m
vzdálenost v km
4. Doplň věty:
Podle měřítka rozlišujeme mapy na ………….. druhy.
a) ………………………………………………………………………… s měřítkem menším jak 1:200 000
b) mapy středního měřítka s měřítkem ……………………………… do ………………………………
c) ……………………………………………………… s měřítkem ………………………………………………....
5. K jednotlivým mapám připiš, jaký druh mapy znázorněná mapa ukazuje:
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………
…………………………………
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/czech-republic/prague/
http://www.zemepiszshajik.estranky.cz/fotoalbum/mapy/mapysveta/politicka-mapa-sveta.jpg.html
http://www.zemepiszshajik.estranky.cz/fotoalbum/mapy/mapysveta/politicka-mapa-sveta.jpg.html
6. Pomocí mapy ČR si ověř, zda si se správně naučil /la pracovat s mapou a jejím
měřítkem.
a) Kolik km ve skutečnosti znázorňuje měřítko mapy?
1: ……………………………………..
cm= …………………………… m= …………………………………. km= ……………………………………
b) Na mapě změř vzdálenost vzdušnou čarou mezi Pardubicemi a |Jihlavou.
………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Dále změř tuto vzdálenost po silnici.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zjištěné vzdálenosti převeď pomocí měřítka mapy do skutečnosti.
vzdušnou čarou
po silnici
s= …………………….. km
s= ……………………………..km
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor, učí se číst a pracovat s mapami různých měřítek.
DATUM: 17.10.2012
ŘEŠENÍ:
1. Vysvětlete pojmy:
kartografie- VĚDA O MAPÁCH
mapa- ZOBRAZENÍ ZAKŘIVENÉHO ZMENŠENÉHO ZEM. POVRCHU DO ROVINY
globus- ZMENŠENÝ MODEL ZEMĚ
měřítko- VYJADŘUJE ZMENŠENÍ =PMĚR UDÁVAJÍCÍ ZMENŠENÍ DÉLEK OPROTI
SKUTEČNOSTI
2. Vybarvěte podle mapy České republiky. Jakou barvou jsou znázorněny ŠUMAVA,
ČESKÁ TABULE a VLTAVA.
3. V mapách se používají různá číselná měřítka. Doplň následující tabulku:
měřítko
1: 1 000 000
1:400 000
1: 150 000
1: 30 000
vzdálenost v cm
1 000 000
400 000
150 000
30 000
vzdálenost v m
10 000
4 000
1 500
300
vzdálenost v km
10
4
1,5
0,3
4. Doplň věty:
Podle měřítka rozlišujeme mapy na 3 druhy.
A)MAPY VELKÉHO MĚŘÍTKA A PLÁNY s měřítkem menším jak 1:200 000
B)mapy středního měřítka s měřítkem 1.20 000 do 1.1 000 000.
C)MAPY MALÉHO PLÁNU s měřítkem NAD 1.1 000 000.
5. K jednotlivým mapám připiš, jaký druh mapy znázorněná mapa ukazuje:
MAPY VELKÉHO MĚŘ. A PLÁNY
MAPY MALÉHO MĚŘ.
MAPY STŘEDNÍHO MĚŘ.
6. Pomocí mapy ČR si ověř, zda si se správně naučil /la pracovat s mapou a jejím
měřítkem. Žáci využijí mapy, které jsou ve škole k dispozici.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.15
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
VODSTVO ČR
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Do tabulky zapiš České zeměpisné rekordy.
Nápověda: Orlík, Labe u Hřenska, Černé jezero, Sněžka, Dlouhé stráně, Vltava, Lipno,
Labe, Rožumberk, Dalešice
REKORD
Nejvýše položený bod 1602 m n.m.
Nejníže položený bod115m n.m.
Nejdelší vodní tok 430,2 km
Největší plocha povodí 51 394 km2
Největší jezero 18,4 ha
Největší rybník 489 ha
Největší vodní nádrž 4870 ha
Největší objem vody ve vodní nádrži 717 mil. m3
Nejvyšší přehradní hráz 100m od paty hráze
Jediná česká přečerpávající elektrárna v Hrubém
Jeseníku
NÁZEV
2. Doplň:
a) Pramen řeky Labe se nachází na …………………………………………….. v ……………………………….……
Do kterého moře Labe ústí? ………………………………………………………………………………………….….
b) Pramen řeky Moravy nalezneme na ………………………………………………………………………………...
Do které řeky ústí Morava? ………………………………………………………………………………………………
c) Řeka Odra pramení v ………………………………………………………………………………………………………..
Do kterého moře řeka Odra ústí? …………………………………………………………………………………….
3. Do mapy ČR vyznač řeky:
Berounka, Lužnice, Jizera, Svitava, Opava, Otava, Sázava, Odra, Vltava, Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Relief_Map_of_Czech_Republic.png
4. Doplň názvy řek, které protékají daným městem:
StrakonicePrahaTrutnovZnojmoOstrava-
BerounDěčínBrnoOlomoucHavlíčkův Brod-
5. Na mapě ČR jsou vyznačeny čísly vodní nádrže a rybníky. K jednotlivým číslům
připiš, jak se nazývají a na které řece se nacházejí.
6. K jednotlivým řekám doplň název pohoří, ve kterém řeka pramení:
VltavaLabeMoravaMetuje-
DyjeOhřeSázavaOlše-
7. Zakroužkuj pravdivá tvrzení:
a)
b)
c)
d)
e)
Berounka je česká řeka, která vznikla spojením řek Úslava, Radbůza a Mže.
Řeky Vltava a Labe se stýkají v městě Mělník.
Součástí velkých rybníků v Třeboňské pánvy je i rybník Bezdrev.
Největší naší přehradní nádrží je Lipno ležící v Novohradských horách.
V Hradci Králové se stékají dvě řeky. Orlice a Labe.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, zakreslují do map, vysvětlují pojmy.
DATUM: 6. 11. 2012
ŘEŠENÍ:
1. Do tabulky zapiš České zeměpisné rekordy.
Nápověda: Orlík, Labe u Hřenska, Černé jezero, Sněžka, Dlouhé stráně, Vltava, Lipno,
Labe, Rožumberk, Dalešice
REKORD
NÁZEV
Nejvýše položený bod 1602 m n.m.
SNĚŽKA
Nejníže položený bod115m n.m.
LABE U HŘENSKA
Nejdelší vodní tok 430,2 km
VLTAVA
Největší plocha povodí 51 394 km2
LABE
Největší jezero 18,4 ha
ČERNÉ JEZERO
Největší rybník 489 ha
ROŽUMBERK
Největší vodní nádrž 4870 ha
LIPNO
Největší objem vody ve vodní nádrži 717 mil. m3
ORLÍK
Nejvyšší přehradní hráz 100m od paty hráze
DALEŠIC
Jediná česká přečerpávající elektrárna v Hrubém
DLOUHÉ STRÁNĚ
Jeseníku
2. Doplň:
a) Pramen řeky Labe se nachází na LABSKÁ LOUKA v KRKONOŠÍCH.
Do kterého moře Labe ústí? SEVERNÍ MOŘE.
b) Pramen řeky Moravy nalezneme na KRALICKÉM SNĚŽNÍKU.
Do které řeky ústí Morava? DYJE.
c) Řeka Odra pramení v NÍZKÝ JESENÍK.
Do kterého moře řeka Odra ústí? BALTSKÉ MOŘE.
3. Do mapy ČR vyznač řeky: viz. Atlas- mapa České republiky
4. Doplň názvy řek, které protékají daným městem:
Strakonice- MORAVA
Praha- VLTAVA
Trutnov- ÚPA
Znojmo- DYJE
Ostrava-ODRA
Beroun- BEROUNKA
Děčín- LABE
Brno- SVRATKA
Olomouc- MORAVA
Havlíčkův Brod- SÁZAVA
5. Na mapě ČR jsou vyznačeny čísly vodní nádrže a rybníky. K jednotlivým číslům
připiš, jak se nazývají a na které řece se nacházejí.
1. Ohře- Nechranice
2. Mže- Hracholusky
3.Želivka- Švihov
4. Dyje- Nové Mlýny
7. Vltava- Slapy
5. Lužnice- Rožmberk
6. Sázava- Velké Dářko
8. Vltava- Lipno
6. K jednotlivým řekám doplň název pohoří, ve kterém řeka pramení:
Vltava- ŠUMAVA
Labe- KRKONOŠE
Morava- HRUBÝ JESENÍK
Metuje- ORLICKÉ HORY
Dyje- DYJSKOSVRATECKÝ ÚVAL
Ohře- KRUŠNÉ HORY
Sázava- ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA
Olše- MORAVSKO SLEZSKÉ BESKYDY
7. Zakroužkuj pravdivá tvrzení:
a)
b)
c)
d)
e)
Berounka je česká řeka, která vznikla spojením řek Úslava, Radbůza a Mže.
Řeky Vltava a Labe se stýkají v městě Mělník.
Součástí velkých rybníků v Třeboňské pánvy je i rybník Bezdrev.
Největší naší přehradní nádrží je Lipno ležící v Novohradských horách.
V Hradci Králové se stékají dvě řeky. Orlice a Labe.
VY_52_INOVACE_Z.6.B.16
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vysvětli pojmy:
poledníkrovnoběžkarovníkzeměpisná síť-
2. Do obrázku znázorni:
-
rovník, označ ho pomocí stupně
Zemi díky rovníku rozdělujeme na …
15° s.š., 60°j.š.
3. Vyhledej v atlase:
51° s.š. 0° z.d. =
35°s.š. 139° v.d. =
33°j.š. 151° v.d. =
38°s.š. 77° z.d. =
- nultý poledník
- Zemi díky poledníku rozdělujeme na …
– 80°z.d., 20°v.d.
4. Vyplň tajenku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jak se nazývá věda zabývající se mapami?
Jak se nazývá naše nejjasnější hvězda v souhvězdí Malého medvěda?
Jak se nazývá čára, která nám Zemi rozděluje na východní a západní polokouli?
Jak se nazývá hvězda, která je středem naší sluneční soustavy?
Jak se nazývá naše nejdelší rovnoběžka?
W
Jak se nazývá kosmické těleso, které díky příznivým podmínkám dopadlo na zemi?
Jak se nazývá přirozená družice Země?
Jak se nazývá pás plynů a prachu vycházející z jádra komety?
Tajenka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Napiš, co toto slovo z tajenky znamená a ve kterém městě Evropy ho nalezneme.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do obrázku zakresli, kde se nachází nalezená tajenka.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují a zakreslují pojmy.
DATUM: 6. 11. 2012
ŘEŠENÍ
1. Vysvětli pojmy:
poledník- POLOKRUŽNICE SPOJUJÍCÍ OBA PÓLY
rovnoběžka- POMYSLNÁ ČÁRA URČUJÍCÍ VÝCHOD A ZÁPAD
rovník- URČUJE SEVERNÍ A JÍŽNÍ POLOKOULE
zeměpisná síť- POMOCÍ TÉTO SÍTĚ LZE URČIT JAKÉKOLI MÍSTO NA SVĚTĚ
2. Do obrázku znázorni:
-
rovník, označ ho pomocí stupně
Zemi díky rovníku rozdělujeme na …
15° s.š., 60°j.š.
3. Vyhledej v atlase:
51° s.š. 0° z.d. = LONDÝN
35°s.š. 139° v.d. = TOKIO
33°j.š. 151° v.d. = SYDNEY
38°s.š. 77° z.d. = WASHINGTON
- nultý poledník
- Zemi díky poledníku rozdělujeme na …
– 80°z.d., 20°v.d.
4. Vyplň tajenku:
K A R
P O
P
S L U
R
M E
T E
M Ě
T
L
O
N
O
O
Á
L
C
V
G
R
E
E
N
W
O R I
S Í C
C H
R
K
D
A
A
N
Í
K
F
I
Í
K
S
T
E
T
V
O
Tajenka: GREENWICH
Napiš, co toto slovo z tajenky znamená a ve kterém městě Evropy ho nalezneme. JE V LONDÝNĚ,
HVĚZDÁRNA, KTEROU PROCHÁZÍ POLEDNÍK.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.17
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR
Mgr. Zuzana Brunclíková
Ochrana přírody má u nás tradici už od 19. století. V současné době se tato ochrana řídí
zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění s dodatkem. Česká republika má samozřejmě zájem tato
málo narušená území chránit.
1. Státní ochrana přírody a krajiny vymezuje území velkoplošná a maloplošná.
Do tabulky zapiš názvy těchto území.
a) velkoplošná území:
NP
CHKO
b) maloplodá území:
NPP
PP
NPR
PR
2. Do mapy České republiky barevně zakresli čtyři naše národní parky:
a) Nejstarší NP založený 17. 5. 1963. - ………………………………………………………………………
b) Druhý nejstarší NR založený téhož roku 27. 12. ……………………………………………..……..
c) O mnoho let později 10. 5. 1991 byl založen tření NP ……………………………………………
d) Nejmladším naším NP založeným roku 1.1.2001 je ……………………………………………….
3. Pomocí atlasu vypiš některé naše CHKO.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Unikátní chráněné přírodní celky nebo harmonické krajiny, které jsou v souladu
s přírodou, zařazujeme do sítě mezinárodních rezervací, které vyhlašuje UNESCO.
a) Co je to UNESCO? ……………………………………………………………………………………………..
b) Kdy vzniklo? ……………………………………………………………………………………………………..
c) Nakresli znak UNESCO.
d) Které biosférické rezervace UNESCO v ČR znáš?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Přírodní rezervace a přírodní památky jsou státem chráněná území. Na území České
republiky se jich nachází více jak 2000. Napiš ke každému tomuto území alespoň
jeden příklad.
a) Národní přírodní rezervace:
b) Přírodní rezervace:
c) Národní přírodní památka:
d) Přírodní památka:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, zakreslují do map, vysvětlují pojmy, pracují
s informacemi o jejich regionu.
DATUM: 12. 11. 2012
ŘEŠENÍ:
1. Státní ochrana přírody a krajiny vymezuje území velkoplošná a maloplošná.
Do tabulky zapiš názvy těchto území.
a) velkoplošná území:
NP
NÁRODNÍ PARK
CHKO
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
b) maloplodá území:
NPP
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
PP
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
NPR
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
PR
PŘÍRODNÍ REZERVACE
2. Do mapy České republiky barevně zakresli čtyři naše národní parky:
a) Nejstarší NP založený 17. 5. 1963. - KRKONOŠSKÝ
b) Druhý nejstarší NR založený téhož roku 27. 12. ŠUMAVSKÝ
c) O mnoho let později 10. 5. 1991 byl založen tření NP PODYJÍ
d) Nejmladším naším NP založeným roku 1.1.2001 je ČESKÉ ŠVÝCARSKO
3. Pomocí atlasu vypiš některé naše CHKO.
NAPŘ. MORAVSKÝ KRAS, JESENÍKY, BESKYDY, PÁLAVA, SLAVKOVSKÝ LES, ČESKÝ RÁJ,
ŽELEZNÉ HORY, ORLICKÉ HORY, TŘEBONSKO, BÍLÉ KARPATY, …
4. Unikátní chráněné přírodní celky nebo harmonické krajiny, které jsou v souladu
s přírodou, zařazujeme do sítě mezinárodních rezervací, které vyhlašuje UNESCO.
a) Co je to UNESCO? ORGANIZACE PRO VÝCHOVU, VĚDU A KULTURU
b) Kdy vzniklo? 4. 11. 1945
c) Nakresli znak UNESCO.
U N E S C O
d) Které biosférické rezervace UNESCO v ČR znáš? KRKONOŠE, ŠUMAVA, BÍLÉ
KARPATY, ….
5. Přírodní rezervace a přírodní památky jsou státem chráněná území. Na území České
republiky se jich nachází více jak 2000. Napiš ke každému tomuto území alespoň
jeden příklad.
ŽÁCI VYHLEDAJÍ PODLE INTERNETU NEBO ATLASU ČESKÉ REPUBLIKY NAPŘ. PRO SVŮJ
KRAJ
VY_52_INOVACE_Z.6.B.18
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
TURISTICKÉ MAPY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vysvětlete pojmy:
výškopispolohopis2. Pomocí znázorněných obrázků se pokuste překreslit výškopis pomocí vrstevnice.
3. Do nakresleného obdelníku , pomocí mapy Kolína, překresli místo, kde se nachází vaše škola.
adresa naší školy: ……………………………………………………………………………………………………………………
4. Do tabulky dokresli turistické mapové značky.
mapová značka název značky
mapová značka
hrad
kostel
kaple
zřícenina hradu
hájovny a myslivny
jeskyně
rozhledna
chráněný strom
název značky
pošta
propast
veřejné tábořiště
parkoviště
výškový bod
vodní plochy a toky
chráněné území přírody
restaurace
5. Práce s turistickou mapou.
a) Jak se nazývá řeka protékající Kolínem?..........................................................................
b) Jmenuj 2 nejznámější kolínské kostely. …………………………………………………………………..….
c) Vyhledej názvy penzionů, ve kterých se při návštěvě Kolína můžeme ubytovat. Jeden
z nich se nachází na ulici ŠKOLSKÉ a druhý ulice KMOCHOVA.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Na které ulici nalezneme kolínské divadlo? ………………………………………………………………..
e) Kolik metrů jsou od sebe vzdáleny místa Obecní dvůr a Karlovo náměstí? …………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, pracují s mapou svého regionu, vysvětlují pojmy.
DATUM: 12.11.2012
ŘEŠENÍ:
1. Vysvětlete pojmy:
výškopis-POPISUJE VÝŠKOVÝ POMĚR KRAJINY
polohopis- ZNÁZORNÍ MĚSTO VODNÍ TOK, HRADY A ZÁMKY, JESKYNĚ, …
2. Pomocí znázorněných obrázků se pokuste překreslit výškopis pomocí vrstevnice.
3. Do nakresleného obdelníku , pomocí mapy Kolína, překresli místo, kde se nachází vaše škola.
adresa naší školy: OTÁZKU SI KAŽDÁ ŠKOLA PŘIZPŮSOBÍ NA SVOJE MĚSTO, KDE SE NACHÁZÍ JEJICH ŠKOLA.
4. Do tabulky dokresli turistické mapové značky.
Žáci vyplní s pomocí meteorologických značek, které mají v učebnici Zeměpisu pro 6. Ročníi
ZŠ nebo pomocí internetu.
5. Práce s turistickou mapou. OTÁZKU SI KAŽDÁ ŠKOLA PŘIZPŮSOBÍ NA SVOJE MĚSTO, KDE SE
NACHÁZÍ JEJICH ŠKOLA.
a) Jak se nazývá řeka protékající Kolínem? LABE
b) Jmenuj 2 nejznámější kolínské kostely. SV. BARTOLOMĚJ, SV. JAN KŘTITEL
c) Vyhledej názvy penzionů, ve kterých se při návštěvě Kolína můžeme ubytovat. Jeden
z nich se nachází na ulici ŠKOLSKÉ a druhý ulice KMOCHOVA.
HUSŮV DŮM A CHARLIE
d) Na které ulici nalezneme kolínské divadlo? KUTNOHORSKÁ
e) Kolik metrů jsou od sebe vzdáleny místa Obecní dvůr a Karlovo náměstí? 350m
VY_52_INOVACE_Z.8.B.19
ZEMĚPIS 8. ROČNÍK
OBYVATELSTVO
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň:
Počet obyvatel České republiky je ……………………………………………………….
Podle počtu obyvatel je naše republika řazena na ……………… místo v Evropě.
Na světě Česká republika zaujímá ………… místo ze 194 států světa.
2. Pomocí grafů odpověz na otázky:
a) V ČR žije více …………………………….. než ……………………………………..
b) Proč si myslíš, že tomu tak je?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Co do budoucnosti z tohoto grafu vyplívá?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
85
80
muži
ženy
75
70
2007
2008
2009
2010
Obr 1. Počet obyvatel v ČR od 2007- 2010
3. Z daných údajů vytvoř graf věkové struktury obyvatelstva České republiky.
Průměrný věk obyvatel ČR je 40,9let. Tak jako ve většině evropských zemí i Česká republika
postupně stárne. Počet obyvatel ve věku 0-14 let je 14,2 %. 70,6 % obyvatel naší republiky
je v produktivním věku a obyvatel starších 65 let je 15,2 %.
Legenda:
4. Daná tabulka nám znázorňuje počet obyvatel vždy na konci daného roku. Tyto údaje
poskytuje český statistický úřad. Do tabulky vyznač:
a) Červeně, v kterém roce si se narodil.
b) Modře, v kterém roce byl rozdíl mezi muži a ženami největší.
c) Zeleně, v kterém roce byl rozdíl mezi muži a ženami nejmenší.
Počet obyvatel ČR v roce
2010
2007
2006
2005
2003
2001
1999
1998
5.
celkem
10 506 813
10 381 130
10 287 189
10 251 079
10 211 45
10 206 436
10 278 098
10 289 621
muži
5 157 197
5 082 934
5 026 184
5 002 648
4 974 740
4 967 986
5 001 062
5 005 435
ženy
5 349 616
5 298 196
5 261 005
5 248 431
5 236 715
5 238 450
5 277 036
5 284 186
Obr. 2 znázorňuje 4 nejčastější národnosti cizinců žijících v ČR.
Pokus se vypsat některé důvody, které tyto národnosti vedou k pobytu a práci v ČR.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Polsko
Rusko
Vietnam
Slovensko
Obr. 2 Národnostní složení cizinců v ČR k 31.12. 2008
6. Podle obr.3, se pokuste určit:
a) rok, v kterém byl počet věřících v ČR vyšší: ………………………………………………………………………
b) rok, kdy osob bez vyznání je v ČR vyšší než 50%: ……………………………………………………………..
c) pokuste se vymyslet příčinu: …………………………………………………………………………………………….
Obr. 3 Náboženství České republiky
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné
informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj
vlastní názor. Učí se pracovat s grafy, číst v nich a pracovat s informacemi uloženými
v nich.
DATUM: 3. 12. 2012
ŘEŠENÍ:
1. Doplň:
Počet obyvatel České republiky je 10,5 MIL
Podle počtu obyvatel je naše republika řazena na 14 místo v Evropě.
Na světě Česká republika zaujímá 78 místo ze 194 států světa.
2. Pomocí grafů odpověz na otázky:
a) V ČR žije více ŽEN než MUŽŮ.
b) Proč si myslíš, že tomu tak je? PORODNOST DĚTÍ, RODÍ SE VÍCE ŽEN, VYŠŠÍ VĚKOVÁ
ÚMRTNOST ŽEN
c) Co do budoucnosti z tohoto grafu vyplívá? BUDE STÁLE VÍCE ŽEN NEŽ MUŽŮ, ÚBYTEK
PRACOVNÍ MUŽSKÉ SÍLY –DĚLNÍCI, ZEDNÍCI,…
3. Z daných údajů vytvoř graf věkové struktury obyvatelstva České republiky.
Průměrný věk obyvatel ČR je 40,9let. Tak jako ve většině evropských zemí i Česká republika
postupně stárne. Počet obyvatel ve věku 0-14 let je 14,2 %. 70,6 % obyvatel naší republiky
je v produktivním věku a obyvatel starších 65 let je 15,2 %.
Legenda:
PRODUKTIVNÍ VĚK 70,6
0-14 LET 14,2
NAD 65 LET 15,2
4. Daná tabulka nám znázorňuje počet obyvatel vždy na konci daného roku. Tyto údaje
poskytuje český statistický úřad. Do tabulky vyznač:
Počet obyvatel ČR v roce
2010
2007
2006
2005
2003
2001
celkem
10 506 813
10 381 130
10 287 189
10 251 079
10 211 45
10 206 436
muži
5 157 197
5 082 934
5 026 184
5 002 648
4 974 740
4 967 986
ženy
5 349 616
5 298 196
5 261 005
5 248 431
5 236 715
5 238 450
1999
1998
5.
10 278 098
10 289 621
5 001 062
5 005 435
5 277 036
6 284 186
Obr. 2 znázorňuje 4 nejčastější národnosti cizinců žijících v ČR.
Pokus se vypsat některé důvody, které tyto národnosti vedou k pobytu a práci v ČR.
LEPŠÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, BYDLENÍ, RASISMUS, VÍCE PENĚZ ZA PRÁCI, LEPŠÍ
ZDRAVOTNICKÁ PÉČE, POZNÁVACÍ POBYTY,….
6. Podle obr.3, se pokuste určit:
a) rok, v kterém byl počet věřících v ČR vyšší: 1991
b) rok, kdy osob bez vyznání je v ČR vyšší než 50%: 2001
c) pokuste se vymyslet příčinu: NEZÁJEM O NÁBOŽENSTVÍ, MIZÍ TRADICE V RODINÁCH,
VĚTŠINA VĚŘÍCÍCH JSOU SPÍŠE STAŘÍ LIDÉ, KTEŘÍ VÍRU NEPŘEDÁVAJÍ MLADŠÍM
GENERACÍM,…
VY_52_INOVACE_Z.6.B.20
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
Sopečná činnost a zemětřesení
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Popiš obrázek znázorňující sopku.
2. Pomocí atlasu sleduj mapu Evropy a do tabulky doplň názvy známých sopek.
stát
Itálie
Sicílie
Island
název sopky
3. Pomocí atlasu vyhledej další světově známé sopky v/ve:
Jižní Amerika: …………………………………………………………………………………………………………………………
Afrika: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Japonsko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Indonésie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Tyto přesmyčky souvisejí se sopečnou činností. Vylušti je.Ke každé přesmyčce napiš význam.
R J E Z Í G= …………………………………..., je……………………………………………………………………………………
A G A M M =…………………………….….., je…………………………………………………………………………………….
V Á L A=…………………………………….…., je……………………………………………………………………………………
Ř E M E T Í N Ě Z S E=…………………………………..,je………………………………………………………………………
5. Nakresli, jakým způsobem se šíří zemětřesení.
Do obrázku připiš pojmy: ohnisko, zemětřesné vlny, otřesy zemského povrchu, praskliny
6. Napiš 3 druhy zemětřesení, podle toho co nebo kdo toto zemětřesení způsobí.
a)
b)
c)
7. Zakresli do mapy světa oblasti, v nichž se vyskytují častá zemětřesení.
červeně Japonsko
modře Turecko
zeleně Mexiko
hnědě Peru
žlutě Indonésie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Tawantin_Suyu.png
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, zakreslují do map, vysvětlují pojmy, kreslí a
popisují.
DATUM: 3. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Popiš obrázek znázorňující sopku.
2. Pomocí atlasu sleduj mapu Evropy a do tabulky doplň názvy známých sopek.
stát
Itálie
Sicílie
Island
název sopky
VESUV
ETNA
HEKLA
3. Pomocí atlasu vyhledej další světově známé sopky v/ve:
Jižní Amerika: SAN PEDRO, SANGAY
Afrika: KAMERUNSKÁ HORA
Japonsko: FUDŽISAN, KJÚŠU
Indonésie: SEMERU, FLORES, SUMBAVA
4. Tyto přesmyčky souvisejí se sopečnou činností. Vylušti je.Ke každé přesmyčce napiš význam.
R J E Z Í G= GEJZÍR, je HORKÁ VODA VYVĚRAJÍCÍ NA POVRCH V BLÍZKOSTI SOPEK
A G A M M = MAGMA, je ROZTAVENÝ POVRCH ZEMĚ- HORNINY A NEROSTY UVNITŘ ZEMĚ
V Á L A= LÁVA, je MAGMA VYTÉKAJÍCÍ NA POVRCH ZEMĚ
Ř E M E T Í N Ě Z S E= ZEMĚTŘESENÍ.,je NARÁŽENÍ DVOU A VÍCE LITOSFÉRICKÝCH DESEK DO
SEBE, NEBO SE ODDALUJÍ- OTŘÁSÁNÍ ZEMĚ
5. Nakresli, jakým způsobem se šíří zemětřesení.
Do obrázku připiš pojmy: ohnisko, zemětřesné vlny, otřesy zemského povrchu, praskliny
6. Napiš 3 druhy zemětřesení, podle toho co nebo kdo toto zemětřesení způsobí.
a)PROPAD PODZEMNÍ JESKYNĚ
b)POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK
c)ČINNOSTÍ SOPEK
7. Zakresli do mapy světa oblasti, v nichž se vyskytují častá zemětřesení.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.21
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY- PRŮMYSL
Mgr. Zuzana Brunclíková
a) Těžební a energetický průmysl
1. Do mapy ČR zakreslete střediska těchto průmyslů. Zvolte si jednotlivé symboly pro danou
těžbu a doplňte legendu.
Černé uhlí, hnědé uhlí, ropa a zemní plyn, kaolin, ……………………
2. Doplň a odpověz na otázky:
Kde se nachází jaderná elektrárna DUKOVANY- ……………………… a TEMELÍN-………................
Napiš, jak výroba elektrické energie v těchto elektrárnách ovlivňuje životní prostředí.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Které jiné druhy elektráren v ČR vyrábějí elektřinu. ……………………………………………………………
Jak mohou tyto elektrárny naše životní prostředí více šetřit než elektrárny jaderné.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Hutní průmysl
1. Napiš, které výrobky produkuje hutní průmysl.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jak se nazývá kov, který se v naší republice jako první opracoval. Které výrobky se z něho do
dnešní doby vyrábějí?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Strojírenský průmysl
1. Utvořte dvojice pojmů, které spolu souvisejí:
automobily
Vysoké Mýto
autobusy
Praha, Děčín
lokomotivy
Mladá Boleslav
trolejbusy
Plzeň
loděnice
Ostrava nad Ohří
2. Uveďte př. nadnárodní společnosti, která se nachází v blízkosti tvého bydliště. (název, místo,
výroba).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d) Chemický a gumárenský průmysl, výroba papíru a celulózy:
1. Doplň:
- názvy podniků chemického průmyslů:
S _ _ _ _ _ _ Neratovice, S _ _ _ _ _ _ _ _ Pardubice, D _ _ _ _ _ _ _ _ Kolín
-největším českým výrobcem pneumatik je B _ _ _ _
- velké závody pro výrobu papíru a celulózy jsou Š _ _ _ _ na Labi, H_ _ _ _ _ _ _
v Podkrkonoší
2. Vybarvěte kontejnery na třídění odpadu, ke každému napište na jaký odpad je určen.
Vysvětlete proč je tak důležité třídit odpad. ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) Průmysl stavebních hmot, skla, porcelánu a keramiky
1. Zjistěte, kde se vyrábějí výrobky těchto průmyslů:
dlaždice, obkladačky- ………………………………………………………………………….....
talíře- ……………………………………………………………………………………………………..
bižuterie- ………………………………………………………………………………………………..
lustry- ……………………………………………………………………………………………………..
f) Spotřební průmysl
1. Utvořte dvojice pojmů, které spolu souvisejí:
OP Prostějov
provazy
Baťa
piana
Ton
kancelářské/psací potřeby
Petrof
obuv
KOH-I-NOOR
oblečení
Veba
nábytek
g) Potravinářský průmysl
1. Uveďte některé názvy potravinářských výrobků vyráběných v naší republice a město, které se
touto výrobou proslavilo. (např. syrečky-Olomouc).
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, zakreslují do mapy, vyjadřují vlastní názor na
téma životní prostředí- odpad.
DATUM: 8. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
a) Těžební a energetický průmysl
1. Do mapy ČR zakreslete střediska těchto průmyslů. Zvolte si jednotlivé symboly pro danou
těžbu a doplňte legendu.
2. Doplň a odpověz na otázky:
Kde se nachází jaderná elektrárna DUKOVANY- TŘEBÍČ a TEMELÍN – JÍŽNÍ ČECHY.
Napiš, jak výroba elektrické energie v těchto elektrárnách ovlivňuje životní prostředí.
ZNEČIŠTUJE PŮDU, VÝBUCHY, ZNEŠIČTĚNÍ PROSTŘEDÍ.
Které jiné druhy elektráren v ČR vyrábějí elektřinu. VODNÍ, TEPELNÁ, VĚTRNNÁ, SOLÁRNÍ,
Jak mohou tyto elektrárny naše životní prostředí více šetřit než elektrárny jaderné. ŠETRNĚJŠÍ
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, NEVYPOUŠTÍ TOLIK ŠKODLIVIN DO PROSTŘEDÍ
b) Hutní průmysl
1. Napiš, které výrobky produkuje hutní průmysl.
OCEL, ŽEBRA, BAREVNÉ KOVY
2. Jak se nazývá kov, který se v naší republice jako první opracoval. Které výrobky se z něho do
dnešní doby vyrábějí?
ZLATO-MINCE, ŠPERKAŘSTVÍ
c) Strojírenský průmysl
1. Utvořte dvojice pojmů, které spolu souvisejí:
automobily
Vysoké Mýto
autobusy
Praha, Děčín
lokomotivy
Mladá Boleslav
trolejbusy
Plzeň
loděnice
Ostrava nad Ohří
2.Uveďte př. nadnárodní společnosti, která se nachází v blízkosti tvého bydliště. (název, místo,
výroba).
T.P.C.A. KOLÍN – TOYOTA, PEUGEOT, CITROEN
d) Chemický a gumárenský průmysl, výroba papíru a celulózy:
1. Doplň:
- názvy podniků chemického průmyslů:
S POLANA Neratovice, S INTHESIA Pardubice, D RASLOVKA Kolín
-největším českým výrobcem pneumatik je B ARUM
- velké závody pro výrobu papíru a celulózy jsou Š TĚTÍ na Labi, HOSTINNÉ v Podkrkonoší
2. Vybarvěte kontejnery na třídění odpadu, ke každému napište na jaký odpad je určen.
Vysvětlete proč je tak důležité třídit odpad. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZNOVU POUŽITELNÝ
MATERIÁL SE ZPRACUJE NA NOVÉ VĚCI, …
e) Průmysl stavebních hmot, skla, porcelánu a keramiky
1. Zjistěte, kde se vyrábějí výrobky těchto průmyslů:
dlaždice, obkladačky- ZÁVODY NA PLZENSKU
talíře- KARLOVY VARY
bižuterie- JABLONEC NAD NISOU
lustry- KAMENICKÝ ŠNOV
f)Spotřební průmysl
1. Utvořte dvojice pojmů, které spolu souvisejí:
OP Prostějov
provazy
Baťa
piana
Ton
kancelářské/psací potřeby
Petrof
obuv
KOH-I-NOOR
oblečení
Veba
nábytek
g)Potravinářský průmysl
1. Uveďte některé názvy potravinářských výrobků vyráběných v naší republice a město, které se
touto výrobou proslavilo. (např. syrečky-Olomouc).
PODĚBRADKA- PODĚBRADY, OKURKY-ZNOJMO, SYREČKY-OLOMOUC,KOLI LIMONÁDAKOLÍN,PERNÍK-PARDUBICE
VY_52_INOVACE_Z.6.B.22
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
ATMOSFÉRA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň pojmy:
AtmosféraPedosféraHydrosféraBiosféraLitosféra2. Do grafu doplň hlavní složky atmosféry. Podle množství, ve kterém se ve vzduchu nacházejí.
3. Doplň tabulku:
POČASÍ
-je to ………………………….
stav atmosféry
-je velmi ……………………..
PODNEBÍ
-je to ………………………
režim počasí
-je ………………………….
stálé
4. U počasí se určuje:
S _ _ _ _ _ _ _ záření, které je hlavním zdrojem tepla a ovlivňuje zejména teplotu vzduchu.
T _ _ _ _ _ _ měřená teploměrem v stupních Celsia.
V _ _ _ _ _ _ vzduchu závisí na množství vodní páry ve vzduchu.
O _ _ _ _ _ _ _ _ popisuje zakrytí oblohy oblaky.
S _ _ _ _ _ jsou to kapičky vody padající na zemský povrch. V podobě ledových krystalků sněží
nebo padají kroupy.
T _ _ _ vzduchu-vzduch má určitou hmotnost, tlačí na zemský povrch.
V _ _ _ je proudící vzduch
5. Pomocí meteorologických značek urči jaké je dnes počasí.
6. Významné zeměpisné dny:
21.6. 23.9.22.12.20.3.7. Z předešlé otázky jste se dozvěděli významné dny 4 ročních období. V tyto dny je zajímavá i
délka dne a noci. Odpověz na otázky:
Nejdelší den severní polokoule je den …………………………………………………………………………………
Nejkratší den je den …………………………………………………………………………………………………………….
Na rovníku trvá den i noc ……………………………………………………………………………………………………..
Dny a noci jsou na Zemi stejně dlouhé jen ve dnech …………………………………………………………….
8. Podnebí závisí na množství slunečního záření, které dopadá na zemský povrch. Rozhodující
vliv má úhel dopadu slunečních paprsků. Na Zemi díky množství slunečního záření
rozlišujeme 3 základní teplotní pásy. Do obrázku tyto pásy zakresli, pojmenuj a napiš
jednotlivé rovnoběžky, které tyto pásy oddělují.
9. Nakresli, jak vypadá polární den a noc na severním pólu. Napiš jak dlouho den i noc trvá.
POLÁRNÍ DEN
POLÁRNÍ NOC
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, zakreslují a popisují.
DATUM: 8. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1.
Doplň pojmy:
Atmosféra-VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ
Pedosféra- ZEMSKÝ OBAL ZEMĚ
Hydrosféra- VODNÍ OBAL ZEMĚ
Biosféra- ŽIVÝ OBAL ZEMĚ
Litosféra- KAMENNÝ OBAL ZEMĚ
2.
Do grafu doplň hlavní složky atmosféry. Podle množství, ve kterém se ve vzduchu nacházejí.
3.
Doplň tabulku:
POČASÍ
-je to OKAMŽITÝ
stav atmosféry
-je velmi PROMĚNLIVÉ
PODNEBÍ
-je to DLOUHODOBÝ
režim počasí
-je POMĚRNĚ stálé
4.
U počasí se určuje:
SLUNEČNÍ záření, které je hlavním zdrojem tepla a ovlivňuje zejména teplotu vzduchu.
TEPLOTA měřená teploměrem v stupních Celsia.
VLHKOST vzduchu závisí na množství vodní páry ve vzduchu.
OBLAČNOST popisuje zakrytí oblohy oblaky.
SRÁŽKY jsou to kapičky vody padající na zemský povrch. V podobě ledových krystalků sněží nebo
padají kroupy.
TLAK vzduchu-vzduch má určitou hmotnost, tlačí na zemský povrch.
VÍTR je proudící vzduch
5.
Pomocí meteorologických značek urči jaké je dnes počasí.
DLE POČASÍ, pomocí meteorologických značek, které naleznete v učebnici popřípadě na internetu.
6.
Významné zeměpisné dny:
21.6. - LETNÍ SLUNOVRAT
23.9.- PODZIMNÉ ROVNODENOST
22.12.- ZIMNÍ SLUNLOVRAT
20.3.- JARNÍ ROVNODE NOST
7.
Z předešlé otázky jste se dozvěděli významné dny 4 ročních období. V tyto dny je zajímavá i
délka dne a noci. Odpověz na otázky:
Nejdelší den severní polokoule je den 21.6.
Nejkratší den je den 22.12.
Na rovníku trvá den i noc STEJNĚ 12 HODIN
Dny a noci jsou na Zemi stejně dlouhé jen ve dnech 23.9. A 20.3.
8.
Podnebí závisí na množství slunečního záření, které dopadá na zemský povrch. Rozhodující
vliv má úhel dopadu slunečních paprsků. Na Zemi díky množství slunečního záření rozlišujeme 3
základní teplotní pásy. Do obrázku tyto pásy zakresli, pojmenuj a napiš jednotlivé rovnoběžky, které
tyto pásy oddělují.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.23
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
HOSPODÁŘSTVÍ ČR- zemědělství
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vyber správnou odpověď:
Úrodná půda obsahuje humus.
Půda neobsahuje vzduch a vodu.
Součástí půdy jsou odumřelá těla rostlin a živočichů.
Nejúrodnějším půdám se říká podzoly.
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
2. Doplň:
Naši republiku pokrývají z …………………………… lesy a to převážně lesy ……………………………………..
Na mapě ČR vyhledej oblasti pokryté souvislými lesními porosty a vypiš je.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kde je v naší republice rozvinut rybolov? ………………………………………………………………………………..
Vypiš vodní nádrže ČR, které nás zásobují pitnou vodou. ………………………………………………………..
3. Vypiš několik funkcí lesa:
.................................................................
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
4. Podtrhněte ta průmyslová odvětví, která spotřebovávají velké množství vody.
průmysl těžební, tepelné elektrárny, průmysl chemický, výroba papíru, průmysl
potravinářský, výroba oděvů, výroba nábytku, průmysl gumárenský
5. Zemědělská výroba.
Zemědělskou výrobu ČR rozdělujeme na 2 formy. Napiš, na které a ke každé z nich připiš
příklady.
a) …………………………………. výroba:
b) …………………………………. výroba
6. Do mapy České republiky zakresli :
- Které plodiny se u nás nejvíce pěstují. Vytvoř si svoji legendu.
Druh rostlinné výroby
Plocha v ČR
obiloviny
1 558 595 ha
cukrovka
50 380 ha
brambory
29 790 ha
vinná réva
16 300 ha
chmel
5 335 ha
-
Kteří živočichové se u nás nejvíce chovají. Vytvoř si svoji legendu.
Druh živočišné výroby
Kusy v ČR
skot
1 357 500
prasata
2 135 000
drůbež
24 285 000
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují text, zakreslují do mapy.
DATUM: 15. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Vyber správnou odpověď:
Úrodná půda obsahuje humus.
Půda neobsahuje vzduch a vodu.
Součástí půdy jsou odumřelá těla rostlin a živočichů.
Nejúrodnějším půdám se říká podzoly.
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
2. Doplň:
Naši republiku pokrývají z JEDNÉ TŘETINY lesy a to převážně lesy JEHLIČNATÉ.
Na mapě ČR vyhledej oblasti pokryté souvislými lesními porosty a vypiš je. ŠUMAVA, BÍLÉ
KARPATY, KRKONOŠE, ČESKÝ LES, ČESKÝ RÁJ,…
Kde je v naší republice rozvinut rybolov? TŘEBONSKO
Vypiš vodní nádrže ČR, které nás zásobují pitnou vodou. ŽELIVKA, LIPNO, SLAPY, ORLÍK
3. Vypiš několik funkcí lesa:
PRODUKCE KYSLÍKU, DŘEVA, REKREACE, KOŘENY ZPEVNUJÍ PŮDU, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
4. Podtrhněte ta průmyslová odvětví, která spotřebovávají velké množství vody.
průmysl těžební, tepelné elektrárny, průmysl chemický, výroba papíru, průmysl
potravinářský, výroba oděvů, výroba nábytku, průmysl gumárenský
5. Zemědělská výroba.
Zemědělskou výrobu ČR rozdělujeme na 2 formy. Napiš, na které a ke každé z nich připiš
příklady.
a) ROSTLINNÁ výroba: OBILOVINY, OKOPANINY, PŘADNÉ ROSTLINY, LUSKOVINY,
HOSPODÁŘSKÉ PLODINY
b) ŽIVOČIŠNÁ výroba: CHOV SKOPTU, DRŮBEŽĚ, PRASAT,…
6. Do mapy České republiky zakresli :
VY_52_INOVACE_Z.6.B.24
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
HYDROSFÉRA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vylušti tajenku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sopka na Islandu.
Zmenšený obraz Země, který zkresluje tvary pevnin a oceánů.
23. září je podzimní
365 dní.
Rozhraní mezi Zemí a oblohou, které vidíme ze svého stanoviště.
Přirozená družice Země.
7.
8.
9.
10.
Jeden z kontinentů Země.
Český kosmonaut.
,,padající hvězda“
Roztavená zemská hmota v sopce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Řešení: ……………………………..………………
=
………………………………………………………………………
2. Přiřaď k sobě správné pojmy:
oceán
zemětřesení
ledová plocha
jezero
horká vyvěrající voda
Bajkal
tsunami
Pacifik
gejzír
Antarktida
3. Voda na naší planetě se nachází v několika formách. V kterých? Do grafu znázorni zastoupení
těchto forem na naší planetě. (využij barevných pastelek)
a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) …………………………………………
d) ………………………………………..
e) ………………………………………..
4. Doplň chybějící slova:
Bez vody by na Zemi nebyl …………………………………..Před mnoha milióny lety se právě ve vodě
vyvinul ………………………. Voda na naší planetě se nikdy …………………………………….., ale koluje
neustále v přírodě. Voda se na naší planetě nachází v několika formách. 98% veškeré vody na
zemi zaujímají …………..………… a ………..………… Vodu dělíme podle množství solí na ………………..
a …………………………… nebo podle místa kde se nachází na ……………………… a …………………………..
5. Voda na naší planetě se nikdy neztrácí, ale putuje v krajině. Tomuto putování říkáme
…………………………………………………………………………… Nakresli tento jev.
6. Voda se v dnešní době potýká s velkými problémy a to ve všech místech světa. Zamyslete se
nad těmito problémy a některé z nich vypište.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, vyjadřují svůj vlastní názor, kreslí a popisují.
DATUM: 18. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Vylušti tajenku.
2. M
3. R O V
5. O
6.
8. R
9. M E T
ŘEŠENÍ HYDROSFÉRA
=
1.
A P
N O
4.
B Z
M Ě
7. A
E M
E O
10. M
H
Y
D
R
O
S
F
E
R
A
E K L A
E
O
R
Í
R
K
N N O S T
K
C
I K A
G M A
VODNÍ OBAL ZEMĚ
2. Přiřaď k sobě správné pojmy:
oceán
zemětřesení
ledová plocha
jezero
horká vyvěrající voda
Bajkal
tsunami
Pacifik
gejzír
Antarktida
3. Voda na naší planetě se nachází v několika formách. V kterých? Do grafu znázorni zastoupení
těchto forem na naší planetě. (využij barevných pastelek)
a)) MOŘE A OCEÁNY
b) PODZEMNÍ VODA
c) POVRCHOVÁ VODA
d) LEDOVCE
e) ATMOSFÉRA
4. Doplň chybějící slova:
Bez vody by na Zemi nebyl ŽIVOT. Před mnoha milióny lety se právě ve vodě vyvinul ŽIVOT.
Voda na naší planetě se nikdy NEZTRÁCÍ, ale koluje neustále v přírodě. Voda se na naší
planetě nachází v několika formách. 98% veškeré vody na zemi zaujímají MOŘE a OCEÁNY.
Vodu dělíme podle množství solí na SLANOU a SLADKOU nebo podle místa kde se nachází na
POVRCHOVOU a PODPOVRCHOVOU.
5. Voda na naší planetě se nikdy neztrácí, ale putuje v krajině. Tomuto putování říkáme
KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ. Nakresli tento jev. Viz. učebnice Zeměpisu pro 6. ročník.
6. Voda se v dnešní době potýká s velkými problémy a to ve všech místech světa. Zamyslete se
nad těmito problémy a některé z nich vypište.
TÁNÍ LEDOVCŮ, PLÍTVÁNÍ PITNOU I UŽITKOVOU VODOU, ROPNÉ HAVÁRIE, PRŮMYSLOVÁ
HNOJIVA, ODPAD Z TOVÁREN , …
VY_52_INOVACE_Z.6.B.25
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
Hydrosféra- moře a oceány
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Spoj, co k sobě patří:
moře
pruh území kolem břežní čáry
ostrovy
části pevniny vybíhající do oceánů a moří
pobřeží
menší částí oceánů
zálivy
zúžené části oceánů mezi pevninami
poloostrovy
části oceánů a moří vnikající do pevniny
průlivy
zúžené části oceánů mezi pevninou vytvořené člověkem
průplavy
menší části souše, které vyčnívají nad hladinu, ze všech stran voda
2. Do mapy barevně označ polohu jednotlivých oceánů.
a) ……………………………………………………………….……c)…………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………...d)…………………………………………………………………
3. V atlase světa nalezněte moře.
Do tabulky zapiš název oceánu a světadílu, ve/u kterém/kterého se toto moře nachází.
moře
oceán
světadíl
1.Baltskémoře
2.Ochotské moře
3.Arabské moře
4.Barentsovo moře
5.Karibské moře
6.Norské moře
7.Rudé moře
4. V atlase světa nalezněte průlivy a průplavy.
Do tabulky zapiš názvy kontinentů (popř. ostrovů), které tyto průlivy a průplavy spojují.
průliv/průplav
1.průliv La Manch
2.Panamský průplav
3.Mosambický průliv
4.Gibraltarský průliv
5.Suezský průplav
6.Magalhaesův průliv
kontinent, ostrov
5. V atlase světa nalezněte zálivy a zapište je čísly do mapy světa.
Červeně zálivy: 1. Mexický záliv, 2. Hudsonův záliv, 3. Perský záliv, 4. Velký australský záliv,
5. Bengálský záliv, 6. Guinejský záliv, 7. Aljašský záliv
6. V atlase světa nalezněte ostrovy a poloostrovy a zapište je čísly do mapy světa.
Zeleně ostrovy: 8. Grónsko,9. Island, 10. Nový Zéland, 11. Madagaskar, 12. Ohňová země,
13. Cejlon, 14. Anglie
Modře poloostrovy: 15. Aljaška,16. Skandinávský pol., 17. Apeninský pol., 18. pol. Kamčatka,
19. pol. Zadní Indie, 20. Arabský pol., 21. Somálský pol., 22. Kalifornský pol.
http://pixabay.com/cs/zem%C4%9Bkoule-sv%C4%9Bt-rob-kontinenty-42641/
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy,zakreslují do map, pracují s atlasem světa.
DATUM: 27. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Spoj, co k sobě patří:
moře
pruh území kolem břežní čáry
ostrovy
části pevniny vybíhající do oceánů a moří
pobřeží
menší částí oceánů
zálivy
zúžené části oceánů mezi pevninami
poloostrovy
části oceánů a moří vnikající do pevniny
průlivy
zúžené části oceánů mezi pevninou vytvořené člověkem
průplavy
menší části souše, které vyčnívají nad hladinu, ze všech stran voda
2. Do mapy barevně označ polohu jednotlivých oceánů.
a)SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN
c) ATLANTICKÝ OCEÁN
b)TICHÝ OCEÁN
d) INDICKÝ OCEÁN
3. V atlase světa nalezněte moře.
moře
1.Baltskémoře
2.Ochotské moře
3.Arabské moře
4.Barentsovo moře
5.Karibské moře
6.Norské moře
7.Rudé moře
oceán
SEVERNÍ LEDOVÝ
TICHÝ
INDICKÝ
SEVERNÍ LEDOVÝ
ATLANTSKÝ
SEVERNÍ LEDOVÝ
INDICKÝ
světadíl
EVROPA
ASIE
ASIE
EVROPA
SEVERNÍ AMERIKA
EVROPA
AFRIKA-ASIE
4. V atlase světa nalezněte průlivy a průplavy.
průliv/průplav
1.průliv La Manch
2.Panamský průplav
3.Mosambický průliv
4.Gibraltarský průliv
5.Suezský průplav
6.Magalhaesův průliv
kontinent, ostrov
ANGLIE-FRANCIE
SEVERNÍ- JÍŽNÍ AMERIKA
AFRIKA-MADAGASKAR
EVROPA-AFRIKA
AFRIKA-ASIE
JÍŽNÍ AMERIKA-OHNOVÁ ZEMĚ
5. V atlase světa nalezněte zálivy a zapište je čísly do mapy světa.
6. V atlase světa nalezněte ostrovy a poloostrovy a zapište je čísly do mapy světa.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.26
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
DOPRAVA, SPOJE, SLUŽBY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Do mapy České republiky vyznač 4 hlavní koridory vlakové dopravy. Vyznač, kterými velkými
městy tyto koridory vedou.
2. Vyhledej na mapě České republiky železniční a silniční hraniční přechody.
železniční přechody
silniční přechody
……………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………..
…………………………………………………….…
……………………………………………………..
……………………………………………………….
3. S pomocí internetu zjisti, na které železniční trati jezdí Pendolino.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Zjisti, kudy vede nejjednodušší železniční trať a doplň tabulku:
spojení
Kolín-Hradec Králové
Praha-Plzeň
Kutná Hora-Benešov
přes která města
km
čas
5. Do dopravních značek zakresli maximální povolenou rychlost :
obec
mimo obec
dálnice
pěší zóna
6. Vypiš některé druhy dopravních prostředků MHD. Srovnej výhody a nevýhody těchto druhů
městské dopravy. A vyhodnoť jejich vliv na životní prostředí.
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Doplň:
Přenos informací zajišťují ………………………….. Rozvoj moderních telekomunikačních
prostředků, například: fax, …………………..,…………………,………………….., nabývá ………………………….
Významu. Ústředí televizního a rozhlasového studia sídlí v …………………………… Regionální
význam mají i noviny a časopisy psané o daném regionu. V našem městě vychází například:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Zakroužkuj:
Hospodářství České republiky můžeme rozdělit do 3 sektorů. Zakroužkuj pouze ty, které patří
do III. sektoru neboli =………………………………………..
zemědělství, prodej obuvi, těžba uhlí, učitelství, bankovnictví, lesnictví, výroba porcelánu a
keramiky, kadeřnictví, výroba skla, vodohospodářství, rybářství, cestovní ruch
9. Školy v našem regionu:
V každém kraji naleznete spoustu středních škol s nějakým zaměřením. Napiš název střední
školy či učiliště, který chceš po dokončení Základní školy navštěvovat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Které vlastnosti by měl mýt pracovník v tomto tvém oboru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proč by si chtěl /la dále tento obor studovat popřípadě v něm nadále pracovat
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Která místa hledají lidé k odpočinku a relaxaci?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vyhledej na mapě České republiky:
a) lázně: ………………………………………………………………………………………………………………………………
b) hrady: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
c) lyžařská střediska: …………………………………………………………………………………………………………..
11. V České republice jsou města, která jsou zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví
= UNESCO. Pomocí atlasu České republiky některá taková města vyhledej a zapiš.
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují jednotlivé obrázky,
Vyhledávají v mapě České republiky.
DATUM: 28. 1. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Do mapy České republiky vyznač 4 hlavní koridory vlakové dopravy. Vyznač, kterými velkými městy
tyto koridory vedou.
2. Vyhledej na mapě České republiky železniční a silniční hraniční přechody.
JE JICH VELKÉ MNOŽSTVÍ, NALEZNETE POMOCÍ INTERNETU.
3. S pomocí internetu zjisti, na které železniční trati jezdí Pendolino.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ-CHEB-MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-PLZEN-PRAH ASMÍCHOV-PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍPARDUBICE-OLOMOUC DO-OSTRAVA STODOLNÍ-HAVÍŘOV-ČESKÝ TĚŠÍN
-OSTRAVA SVINOV-OSTRAVA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-BOHUMÍN
4. Zjisti, kudy vede nejjednodušší železniční trať a doplň tabulku:
spojení
Kolín-Hradec Králové
Praha-Plzeň
Kutná Hora-Benešov
přes která města
PARDUBICE
ROKYCANY
PRAHA
5. Do dopravních značek zakresli maximální povolenou rychlost :
obec 50
mimo obec
90
dálnice 130
pěší zóna 20
km
64
113
122
čas
58MIN
95MIN
115MIN
6. Vypiš některé druhy dopravních prostředků MHD. Srovnej výhody a nevýhody těchto druhů městské
dopravy. A vyhodnoť jejich vliv na životní prostředí.
a) AUTOBUSY, RYCHLEJŠÍ PŘEPRAVA, MÉNĚ PENĚZ, ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VÝLUKY NA TRASE,
PŘEPLNĚNÉ PROSTORY
b) TROLEJBUSY, ČASOVÁ DOSTUPNOST, HODNĚ SPOJŮ, JEN NĚKTERÁ MĚSTA, VÝLUKY NA TRASE,
PŘEPLNĚNÉ PROSTORY
c) METRO, PROPOJENOST TRAS, KRÁTKÉ INTERVALY MEZI SPOJI
7. Doplň:
Přenos informací zajišťují SPOJE. Rozvoj moderních telekomunikačních prostředků, například: fax,
EMAIL, TV, INTERNET nabývá VELKÉHO Významu. Ústředí televizního a rozhlasového studia sídlí
v PRAZE. Regionální význam mají i noviny a časopisy psané o daném regionu. V našem městě vychází
například: KOLÍNSKÝ DENÍK
8. Zakroužkuj:
Hospodářství České republiky můžeme rozdělit do 3 sektorů. Zakroužkuj pouze ty, které patří do III.
sektoru neboli = TERCIÁLNÍM -SLUŽBY
zemědělství, prodej obuvi, těžba uhlí, učitelství, bankovnictví, lesnictví, výroba porcelánu a keramiky,
kadeřnictví, výroba skla, vodohospodářství, rybářství, cestovní ruch
9. Školy v našem regionu:
VYPLNÍ ŽÁCI SAMOSTATNĚ
10. Která místa hledají lidé k odpočinku a relaxaci?
REKREAČNÍ CENTRA, WELLNESS CENTRA, ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ ZAHRADY, TURISTICKÁ MÍSTA,
LESY A PARKY, …
Vyhledej na mapě České republiky:
a) lázně: KARLOVY VARY, PODĚBRADY, L. BOHDANEČ, MARIÁNSKÉ L., FRANTIŠKOVY L., …
b) hrady: LEDNICE, KARLŠTEJN, L,IPNICE NAD SÁZAVOU, SVOJANOV, BEZDĚZ, TROSKY, …
c) lyžařská střediska: ŠUMAVA, KRKONOŠE, JESENÍKY, BESKYDY, JIZERSKÉ HORY, …
11. V České republice jsou města, která jsou zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví =
UNESCO. Pomocí atlasu České republiky některá taková města vyhledej a zapiš.
NAPŘ. PRAHA, ČESKÝ KRUMLOV, TELČ, KUTNÁ HORA, KROMĚŘÍŽ, BRNO, …,
VY_52_INOVACE_Z.8.B.27
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Doplň do tabulky chybějící údaje o krajích České republiky:
Největší kraj dle rozlohy:
Nejmenší kraj dle rozlohy:
Nejmenší kraj dle rozlohy (mimo Prahy):
Kraj s největším počtem obyvatelstva:
Kraj s nejmenším počtem obyvatelstva:
2. Pomocí atlasu České republiky, se pokus rozluštit, které kraje vidíš na obrázcích.
Napiš název tohoto kraje a jeho krajské město.
……………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………….…………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………..…
……………………………………………………..…..
…………………………………………………………….
………………………………………………...............
………………………………………………………..
……………………………………….………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………..….
……………………………………………………..………
……………………………………………………..….
……………………………………………..……………….
…………………………………………………………
……………………………………….………..………
…………………………………………………………..….
………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
……………………………………………………………
3. Napiš, v kterém kraji nalezneme:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Soutok řek Vltava a Labe:
Horusický rybník:
Vodní nádrž Nechranice:
Hrubý Jeseník:
Krkonoše.
Klínovec:
Povodí řeky Dyje:
Rokycany:
Svitavy:
Prostějov:
Litoměřice.
Karlštejn:
Český Šternberk:
Vranov nad Dyjí:
4. A teď něco málo o našem kraji, v kterém se nachází naše škola:
Kraj:
Město:
Památky tohoto města:
Řeka protékající tímto městem:
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým obrázkům, pracují
s mapou České republiky.
DATUM: 2. 2. 2013
ŘEŠENÍ:
1.
Doplň do tabulky chybějící údaje o krajích České republiky:
Největší kraj dle rozlohy:
STŘEDOČESKÝ
Nejmenší kraj dle rozlohy:
PRAHA
Nejmenší kraj dle rozlohy (mimo Prahy): LIBERECKÝ
Kraj s největším počtem obyvatelstva:
MORAVSKOSLEZSKÝ
Kraj s nejmenším počtem obyvatelstva: KARLOVARSKÝ
2.
Pomocí atlasu České republiky, se pokus rozluštit, které kraje vidíš na obrázcích. Napiš
název tohoto kraje a jeho krajské město.
1.
STŘEDOČESKÝ KRAJ-PRAHA
2.
PRAŽSKÝ KRAJ- PRAHA
3.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ-HRADEC KRÁLOVÉ
4.
KARLOVARSKÝ KRAJ- KARLOVY VARY
5.
OLOMOUCKÝ KRAJ- OLOMOUC
6.
JIHOČESKÝ KRAJ- ČESKÉ BUDĚJOVICE
7.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ- OSTRAVA
8.
KRAJ VYSOČINA- JIHLAVA
9.
LIBERECKÝ KRAJ- LIBEREC
10.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ- BRNO
11.
PARDUBICKÝ KRAJ- PARDUBICE
12.
PLZENSKÝ KRAJ-PLZEŃ
13.
ÚSTECJÝ KRAJ- ÚSTÍ NAD LABEM
14.
ZLÍNSKÝ KRAJ- ZLÍN
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Napiš, v kterém kraji nalezneme:
Soutok řek Vltava a Labe: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Horusický rybník: JIHOČESKÝ KRAJ
Vodní nádrž Nechranice: ÚSTECKÝ KRAJ
Hrubý Jeseník: OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLZ. KRAJ
Krkonoše. LIBERECKÝ A KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ
Klínovec: KARLOVARSKÝ KRAJ
Povodí řeky Dyje: JIHOMORAVSKÝ KRAJ
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Rokycany: PLZEŃSKÝ KRAJ
Svitavy: PARDUBICKÝ KRAJ
Prostějov: OLOMOUCKÝ KRAJ
Litoměřice. ÚSTECKÝ KRAJ
Karlštejn: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Český Šternberk: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Vranov nad Dyjí: JIHOČESKÝ KRAJ
4.
A teď něco málo o našem kraji, v kterém se nachází naše škola:
Kraj: STŘEDOČESKÝ KRAJ
Město: KOLÍN
Památky tohoto města: SYNAGOGA, CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE, PRÁCHOVNA
Řeka protékající tímto městem: LABE
VY_52_INOVACE_Z.8.B.28
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
PRAHA- PAMÁTKY
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Pomocí textu zjisti, o jakou památku hlavního města Prahy se jedná.
a) nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na
skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Součástí hradu je Katedrála svatého
Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)
jsou mechanické hodiny se zvláštním mechanismem, které kromě času ukazují i polohu
některých nebeských těles na obloze. V tomto smyslu lze tuto stavbu považovat za
předchůdce planetária.
...................................................................................................................................
c) nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České
republice. Tento most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání
ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla
dokončena v roce 1402. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou
na evropských obchodních stezkách.
...................................................................................................................................
d) Nejčastěji se tento termín používá pro jeho historickou (hlavní) budovu na Václavském
náměstí 68 v Praze 1 - nové město, která je od roku 1891 významnou dominantou horní
části Václavského náměstí.
...................................................................................................................................
e) Stojí v Praze na pravém břehu Vltavy na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí.
Jedná se o první stavbu špičkových světových architektů, která byla v hlavním městě
po sametové revoluci realizována. Moderní architektura v Praze.
………………………………………………………………………………………………………………………………
f)
Meteorologická stanice, zahájila měření teploty vzduchu již v roce 1775. Což je nejdelší
souvislá řada pozorování na světě. Tím má tato stavba mimořádné postavení v celé
Evropě.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
g) Novorenesanční budova Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z
hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického.
Ležící na břehu řeky Vltavy.
...................................................................................................................................
2. Spolupracuj s předcházející otázkou a ke každému obrázku přiřaď písmeno, které tuto stavbu
znázorňuje.
3. Jedna ze staveb pražské architektury se nám na obrázcích neukázala. O kterou stavbu šlo? Co
o této stavbě víš ty?
http://www.flickr.com/photos/asw909/3575837441/
http://www.flickr.com/photos/jorge-11/2503865025/
http://www.flickr.com/photos/jkohen/527826895/
http://www.ipernity.com/doc/ntropie/567628
http://www.flickr.com/photos/asw909/3576696032/
http://www.flickr.com/photos/elpadawan/2751959398/
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým obrázkům.
DATUM: 25. 2. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Pomocí textu zjisti, o jakou památku hlavního města Prahy se jedná.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PRAŽSKÝ HRAD
ORLOJ
KARLŮV MOST
NÁRODNÍ MUZEUM
TANČÍCÍ DŮM
KLEMENTINUM
NÁRODNÍ DIVADLO
2. Spolupracuj s předcházející otázkou a ke každému obrázku přiřaď písmeno, které tuto stavbu
znázorňuje.
A)
E)
B)
C)
D)
G)
3. Jedna ze staveb pražské architektury se nám na obrázcích neukázala. O kterou stavbu šlo? Co
o této stavbě víš ty?
KLEMENTINUM – METEOROLOGICKÁ STANICE, OBSERVATOŘ, ZAHÁJILA MĚŘENÍ V ROCE
1775, MÁ MIMOŘÁDNÉ POSTAVENÍ V EVROPĚ
VY_52_INOVACE_Z.6.B.29
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
HYDROSFÉRA - VODSTVO NA PEVNINĚ
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Vylušti tajenku:
trvale zamokřená území souvisle porostlá rákosím
vodní tok
přirozená nádrž stojaté vody
vodní tok, který ústí do větších vodních toků
začátek řeky nebo potoka
těleso z ledovcového ledu
Tajenka: Nejhlubší jezero světa………………………………………………………………………………………
2. S pomocí školního atlasu světa vyhledej a zapiš důležité informace o tomto jezeru:
a) hloubka: ………………………………………………………..
b) území (světadíl): ……………………………………….…..
c) původ: …………………………………………………………..
3. Přes neuvěřitelnou hloubku jezero Bajkal je se svojí rozlohou 31 500 km2 řazeno na 8.místo
největších jezer světa.
Odpověz na otázky?
Které jezero je na světě největší?..................................................................................
Proč se mu neříká jezero? ……………………………………………………………………………………………
Jaká je jeho rozloha? ……………………………………………………………………………………………………
V kterém kontinentu se nachází? …………………………………………………………………………………
4. Přiřaď, co k sobě patří:
jezero bezodtokové
Jezero průtočné
Aralské jezero
Kaspické moře
Mrtvé moře
Čadské jezero
Ladožské jezero
Velká jezera v SEV.AMER.
5. V otázce č. 4 byla Velká jezera Severní Ameriky. Pomocí atlasu světa vyhledej tyto jezera
a zapiš jejich názvy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Napiš, k uvedeným řekám, jestli jde o pravý nebo levý přítok.
Řeka Morava je …………………………….. přítokem řeky Dunaje.
Řeka Sázava je ……………………………… přítokem řeky Labe.
Řeka Radbuza je ……………………………. přítokem řeky Berounky.
Řeka Opava je ………………………………. Přítokem řeky Odry.
7. Doplň tabulku nejdelších řek světa.
kontinent
Jižní Amerika
název řeky
A
délka (km)
7,062
Afrika
N
6,695
Asie
JIANG
6,300
Severní Amerika
M
6,275
Austrálie
MURRAY-D
3,750
Evropa
V
3,645
ústí do moře/oceánu
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, spojují k sobě správné odpovědi, doplňují
tabulky.
DATUM: 28. 2. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Vylušti tajenku:
Ř E
P
Ř
Í
T
P
B
A
J
O K
R A
L
A Ž
I
N A
E
E
R
K
Z
O
M E N
E D O V E
C
trvale zamokřená území souvisle porostlá rákosím
vodní tok
přirozená nádrž stojaté vody
vodní tok, který ústí do větších vodních toků
začátek řeky nebo potoka
těleso z ledovcového ledu
Tajenka: Nejhlubší jezero světa BAJKAL
2. S pomocí školního atlasu světa vyhledej a zapiš důležité informace o tomto jezeru:
a) hloubka: 1602m
b) území (světadíl): ASIE
c) původ: PROPADLINA
3. Přes neuvěřitelnou hloubku jezero Bajkal je se svojí rozlohou 31 500 km2 řazeno na 8.místo
největších jezer světa.
Odpověz na otázky?
Které jezero je na světě největší? KASPICKÉ MOŘE
Proč se mu neříká jezero? MÁ SLANOU VODU, POZŮSTATEK MOŘE
Jaká je jeho rozloha? 371 000km2
V kterém kontinentu se nachází? EVROPĚ
4. Přiřaď, co k sobě patří:
jezero bezodtokové
Jezero průtočné
Aralské jezero
Kaspické moře
Mrtvé moře
Čadské jezero
Ladožské jezero
Velká jezera v SEV.AMER.
5. V otázce č. 4 byla Velká jezera Severní Ameriky. Pomocí atlasu světa vyhledej tyto jezera
a zapiš jejich názvy.
HOŘEJŠÍ, MICHIGENSKÉ, HURONSKÉ, ERIJSKÉ A ONTARIO
6. Napiš, k uvedeným řekám, jestli jde o pravý nebo levý přítok.
Řeka Morava je PRAVÝ přítokem řeky Dunaje.
Řeka Sázava je LEVÝ přítokem řeky Labe.
Řeka Radbuza je PRAVÝ přítokem řeky Berounky.
Řeka Opava je LEVÝ Přítokem řeky Odry.
7. Doplň tabulku nejdelších řek světa.
kontinent
Jižní Amerika
název řeky
AMAZONKA
délka (km)
7,062
ústí do moře/oceánu
ATLANTICKÝ OCEÁN
Afrika
NIL
6,695
STŘEDOZEMNÍ MOŘE
Asie
JIANG- CHANG JIANG
6,300
TICHÝ OCEÁN
Severní Amerika
MISSISSIPPI
6,275
ATLANTICKÝ OCEÁN
Austrálie
MURRAY-DARLING
3,750
TASMÁNOVO MOŘE
Evropa
VOLHA
3,645
KASPICKÉ MOŘE
VY_52_INOVACE_Z.6.B.30
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
PEDOSFÉRA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Co je to pedosféra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tento obal země leží v části krajinné sféry, kde se všechny dílčí sféry stýkají a
vzájemně prolínají. Které to jsou?
3. Spoj k sobě složky půdy živé a neživé:
mikroorganismy
půdní voda
kořeny rostlin
půdní vzduch
humus
drobní živočichové
hlína
neživá složka půdy
živá složka půdy
4. Nakresli a popiš obrázek půdního profilu s jednotlivými vrstvami, které obsahuje.
5. Odpověz na otázku. Co se děje s odumřelými rostlinami a živočichy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ve skrývačce najdete názvy některých půdních typů. Najděte je a barevně vyznačte.
Dnes jsme se zúčastnili zajímavé exkurze, kde nám pan Záhněd o zemích Evropy pěkně
vyprávěl. Nečekaně nás ale přepadlo náhlé černo, země se zachvěla přívalem mohutného
deště a vypukla veliká bouřka.
7. Vypiš, činitelé ovlivňující půdu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Doplň:
Půda má kostru stejně jako živé tělo. Tvoří ji zcela nepatrná a malá zrnka až velké kusy
kamenů, hlíny a písku. Nejmenší zrnka jsou v půdách …………………………………………………..
Naopak půdy ………………………………………… mají zrna větší. Mezi těmito dvěma půdními druhy
tvoří přechod půdy …………………………………………………
9. Na každého z nás v naší České republice připadne taková plocha půdy, která se rovná
polovině plochy fotbalového hřiště. To je velmi málo a v dnešní době se tato plocha pomalu
ale jistě neustále zmenšuje. Velkým nepřítelem je půdní eroze.
Co je to již zmíněná eroze půdy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 11. 3. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Co je to pedosféra? PŮDNÍ OBAL ZEMĚ
2. Tento obal země leží v části krajinné sféry, kde se všechny dílčí sféry stýkají a
vzájemně prolínají. Které to jsou?
3. Spoj k sobě složky půdy živé a neživé:
mikroorganismy
půdní voda
kořeny rostlin
půdní vzduch
humus
drobní živočichové
hlína
neživá složka půdy
živá složka půdy
4. Nakresli a popiš obrázek půdního profilu s jednotlivými vrstvami, které obsahuje.
VIZ. UČEBNICE ZEMĚPISU PRO 6. ROČNÍK
5. Odpověz na otázku. Co se děje s odumřelými rostlinami a živočichy?
STÁVÁ SE Z NICH ÚRODNÁ PŮDA, ROZKLADAJÍ JI DROBNÍ ŽIVOČICHOVÉ A BAKTERIE V PŮDĚ,
TYTO TĚLA SE ROZKLÁDAJÍ.
6. Ve skrývačce najdete názvy některých půdních typů. Najděte je a barevně vyznačte.
Dnes jsme se zúčastnili zajímavé exkurze, kde nám pan Záhněd o zemích Evropy pěkně
vyprávěl. Nečekaně nás ale přepadlo náhlé černo, země se zachvěla přívalem mohutného
deště a vypukla veliká bouřka.
7. Vypiš, činitelé ovlivňující půdu.
ŽIVOČICHOVÉ, ROSTLINY, ČLOVĚK, PODNEBÍ, VODA
8. Doplň:
Půda má kostru stejně jako živé tělo. Tvoří ji zcela nepatrná a malá zrnka až velké kusy
kamenů, hlíny a písku. Nejmenší zrnka jsou v půdách JÍLOVITÝCH
Naopak půdy PÍSČITÝCH mají zrna větší. Mezi těmito dvěma půdními druhy tvoří přechod
půdy HLINITÉ.
9. Co je to již zmíněná eroze půdy?
PŮDNÍ EROZE JE ROZRUŠOVÁNÍ A ODNOS PŮDY. ZPŮSOBUJE JI VODA A VÍTR. KAŽDÝ ROK
SPLÁCHNE VODA DO POTOKŮ A ŘEK VELKÉ MNOŽSTVÍ PŮDY.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.31
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Do mapy Středočeského kraje zapište jednotlivé okresy.
2. Do mapy Středočeského kraje vyznač:
CHKO Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras, kde nalezneme největší
krasovou oblast v Čechách se známými Koněpruskými jeskyněmi.
3. Spoj, co k sobě patří:
Mělník
Kutná Hora
Kolín
Mladá Boleslav
Lidice
Kralupy nad Vltavou
Rakovník
zpracování kamenické hlíny
chrám sv. Bartoloměje
obec vyhlazená za 2 sv.v. nacisty
soutok řek Vltavy a Labe
chrám sv. Barbory
chemický kombinát
automobilka Škoda
4. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
……………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………………
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Karl%C5%A1tejn_06.jpg
http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Kokorin_hrad_panorama.JPG
http://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:M%C4%9Bln%C3%ADk,_Vltava_a_later%C3%A1ln%C3%AD
_kan%C3%A1l_%C3%BAst%C3%AD_v_Labi.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_02.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slapy_prehrada_8206.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M%C5%A1ensk%C3%A9_pokli%C4%8Dky,_z_vyhl%C3%
ADdky_(01).jpg
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 7. 3. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Do mapy Středočeského kraje zapište jednotlivé okresy.
2. Do mapy Středočeského kraje vyznač:
3. Spoj, co k sobě patří:
Mělník
Kutná Hora
Kolín
Mladá Boleslav
Lidice
Kralupy nad Vltavou
Rakovník
zpracování kamenické hlíny
chrám sv. Bartoloměje
obec vyhlazená za 2 sv.v. nacisty
soutok řek Vltavy a Labe
chrám sv. Barbory
chemický kombinát
automobilka Škoda
4. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
MĚLNÍK
KARLŠTEJN
KOKOŘÍN
KATEDRÁLA SV. BARBORY
KOKOŘÍNSKO
SLAPY
VY_52_INOVACE_Z.8.B.32
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
JIHOČESKÝ KRAJ
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Do mapy Jihočeského kraje zapište jednotlivé okresy.
2. Do mapy Jihočeského kraje zakreslete:
Třeboňskou a Českobudějovickou pánev, Novohradské hory, NP Šumava, horu Plechý
3. Spoj co k sobě patří:
Hluboká
Holašovice
Tábor
Temelín
Zadov-Churáňov
Písek
jaderná elektrárna
nejstarší kamenný most u nás
zámek
turistické středisko
památník Jana Žižky
selské baroko
4. Pomocí mapy České republiky zapiš názvy velkých rybníků v tomto kraji.
Jaké je jejich hlavní využití?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Odpověz na otázky:
Koňská dráha mezi Českými Budějovicemi a Lincem
a) V kterém státě se nachází město Linc? ………………………………………………………………..
b) Dráha byla …………………… koněspřežná železnice na evropském kontinentu.
c) K čemu převážně sloužila? ………………………………………………………………….………………..
d) V kterých letech byla uvedena do provozu? ………………………………………………………….
6. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
……………………………………………………..
………………………………………………………...
……………………………………………………….
……………………………………………….……
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Hlubok%C3%A1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JETE-chladici_veze.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lipno2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_over_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov_i
n_2012.JPG
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 7. 3. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Do mapy Jihočeského kraje zapište jednotlivé okresy.
2. Do mapy Jihočeského kraje zakreslete:
3. Spoj co k sobě patří:
Hluboká
Holašovice
Tábor
Temelín
Zadov-Churáňov
Písek
jaderná elektrárna
nejstarší kamenný most u nás
zámek
turistické středisko
památník Jana Žižky
selské baroko
4. Pomocí mapy České republiky zapiš názvy velkých rybníků v tomto kraji.
Jaké je jejich hlavní využití?
ROŽMBERK, HORUSICKÝ RYBNÍK, DVOŘIŠTĚ, ZÁBLATSKÝ, SVĚT, …
RYBOLOV
5. Odpověz na otázky:
Koňská dráha mezi Českými Budějovicemi a Lincem
e) V kterém státě se nachází město Linc? RAKOUSKO
f) Dráha byla PRVNÍ koněspřežná železnice na evropském kontinentu.
g) K čemu převážně sloužila? PŘEVOZ SOLI
h) V kterých letech byla uvedena do provozu? 1827-1836
6. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
HLUBOKÁ
TEMELÍN
ČESKÝ KRUMLOV
LIPNO
VY_52_INOVACE_Z.8.B.33
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Mgr. Zuzana Brunclíková
A) PLZEŇSKÝ KRAJ
Zjisti tajenku:
1. Město, v kterém se nacházejí památky selského baroka.
2. Zámek ležící na Vltavě, 15 km od Českých Budějovic.
3. Město soutoku Vltavy a Labe.
4. Historické opevnění nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze.
5. Jeden z našich největších rybníků Třeboňské pánve.
6. Přehradní nádrž na řece Vltavě v středočeském kraji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tajenka: ………………………………………………………………………
Jak se nazývá krajské město tohoto kraje? Co o tomto městě víš zajímavého?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V tomto krajském městě se stékají 4 velké řeky tohoto kraje. Dokresli a popiš obrázek.
B) KARLOVARSKÝ KRAJ
Do mapy Karlovarského kraje zakresli tyto města:
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, lázně Kynžvart, lázně Jáchymov
Jak se nazývá nejvyšší hora tohoto kraje, kolik měří a v kterém pohoří se nachází.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………….
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brewery_Gate_Plzen_152.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doma%C5%BElice_(CZE)_-_central_square.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Had%C3%AD_prament_-_celkov%C3%BD_pohled.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1_kolon%C3%A1da_a_zp%C3
%ADvaj%C3%ADc%C3%AD_font%C3%A1na.JPG
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 5. 4. 2013
ŘEŠENÍ:
A) PLZEŇSKÝ KRAJ
Zjisti tajenku:
1. H
4. V Y Š
O L A
2. H L
3.
E H R
5. S
6. S L
Š
U
M
A
V
A
O
B
Ě
D
Ě
P
V I C E
O K Á
L N Í K
T
Y
Tajenka: ŠUMAVA
Jak se nazývá krajské město tohoto kraje? Co o tomto městě víš zajímavého?
PLZEŃ- DRUHÉ NEJVĚTŠÍ MĚSTO V ČECHÁCH, DŮLEITÁ DOPRAVNÍ SPOJNICE, ŠKODOVY
ZÁVODY, PIVOVAR, ZOO, VYSOKOŠKOLSKÉ MĚSTO, …
V tomto krajském městě se stékají 4 velké řeky tohoto kraje. Dokresli a popiš obrázek.
B) KARLOVARSKÝ KRAJ
Do mapy Karlovarského kraje zakresli tyto města:
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, lázně Kynžvart, lázně Jáchymov
Jak se nazývá nejvyšší hora tohoto kraje, kolik měří a v kterém pohoří se nachází.
KLÍNOVEC 1244m KRUŠNÉ HORY
Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje.
PLZEŃSKÝ PRAZDROJ
DOMAŽLICE
HADÍ PRAMEN- KARLOVY VARY
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - FONTÁNA
VY_52_INOVACE_Z.6.B.34
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
BIOSFÉRA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Co je to biosféra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Do mapy světa zakreslete hlavní oblasti některých přírodních krajin na Zemi:
žlutě- polopouště a pouště, modře- tundry, šedivě- polární oblasti,
světle zeleně- tropické deštné lesy, tmavě zeleně- lesy mírného pásu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_Russia_Locator.png
3. Odpověz na otázky:
a)
b)
c)
d)
e)
Jak se nazývá největší deštný prales na naší planetě? …………………………………………..
Jaká dvě období se střídají v savanách? …………………………………………………………………
Jak se nazývá místo v poušti, které má podzemní vodu? ..........................................
Jak se nazývají stepi v Severní Americe? ...................................................................
Jak se nazývají rozsáhlé plochy jehličnatých lesů v severní Asii? ……………………………
4. Ke každé přírodní krajině napiš 3 zástupce živočichů, kteří se v těchto krajinách
nacházejí.
Tropické lesy-………………………………………………………………………………………………………………
Savany-………………………………………………………………………………………………………………………..
Pouště a polopouště-…………………………………………………………………………………………………..
Stepi-…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lesy mírného pásu-……………………………………………………………………………………………………..
Tundry-………………………………………………………………………………………………………………………..
Polární oblasti-…………………………………………………………………………………………………………….
Moře a oceány-……………………………………………………………………………………………………………
5. Pokuste se zamyslet nad dnešním kácením tropických lesů. Své myšlenky zapište
na následující řádky (proč se kácejí, jak to může dopadnout, jak tomuto kácení
zabránit,…).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. V tundrách a polárních oblastech nalezneme spoustu zvířat, která i přes tyto
přírodní podmínky žijí v těchto oblastech. Na následující řádky napiš, jakým
způsobem se tato zvířata přizpůsobila životu v tundrách a polárních oblastech.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.
A nakonec napiš, která z těchto přírodních krajin tě nejvíce ohromila. Proč?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, zakreslují do map, vysvětlují pojmy.
DATUM: 8. 4. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Co je to biosféra? ŽIVÝ OBAL ZEMĚ
2. Do mapy světa zakreslete hlavní oblasti některých přírodních krajin na Zemi:
3. Odpověz na otázky:
a) Jak se nazývá největší deštný prales na naší planetě? AMAZONKA
b) Jaká dvě období se střídají v savanách? SUCHO X DÉŠT
c) Jak se nazývá místo v poušti, které má podzemní vodu? OÁZA
d) Jak se nazývají stepi v Severní Americe? PRÉRIE
e) Jak se nazývají rozsáhlé plochy jehličnatých lesů v severní Asii? TAJGA
4. Ke každé přírodní krajině napiš 3 zástupce živočichů, kteří se v těchto krajinách
nacházejí.
Tropické lesy- PAPOUŠCI, OPICE, TYGŘI, HADI
Savany-LVI, ŽIRAFY, SLONI, ZEBRY
Pouště a polopouště-VELBLOUDI, ŠTÍŘI, PAVOUCI, ŽELVY
Stepi-HRABOŠI, ZAJÍCI, ZUBŘI
Lesy mírného pásu- JELENI, SRNKY, DIVOČÁCI, VEVERKY
Tundry-PIŽMONI, VLCI, SOBY
Polární oblasti- TUČNÁCI, MEDVĚDI, LIŠKY
Moře a oceány-ŽRALOCI, DELFÍNI, VELRYVY, RYBY, MEDÚZY, KORÁLY
5. Pokuste se zamyslet nad dnešním kácením tropických lesů. Své myšlenky zapište
na následující řádky (proč se kácejí, jak to může dopadnout, jak tomuto kácení
zabránit,…).
KÁCEJÍ SE PROTOŽE JEJ TAM VELKÉ MNOŽSTVÍ HUMUSU, A PŮDA JE PAK VELICE
ÚRODNÁ, STAVEBNÍ PARCELY- MÉNĚ KYSLÍKU, DOMOVA PRO ROSTLINY A ŽIVOČICHY
6. V tundrách a polárních oblastech nalezneme spoustu zvířat, která i přes tyto
přírodní podmínky žijí v těchto oblastech. Na následující řádky napiš, jakým
způsobem se tato zvířata přizpůsobila životu v tundrách a polárních oblastech.
BÍLÁ SRST, MALÉ UŠI, HUSTŠÍ OCHLUPENÍ, PODKOŽNÍ TUK, ZIMNÍ SPÁNEK
7.
VY_52_INOVACE_Z.8.B.35
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK
LIBERECKÝ KRAJ
MGR. Zuzana Brunclíková
1. Doplň pohoří nebo hory tohoto kraje (použij atlas):
a) na severozápad kraje zasahují ………………………………………… hory
b) středem kraje se táhne dlouhý ……………………….………..- ………………………………. hřbet
c) na severovýchodě se zvedají ………………………………… hory a začínají ………………………
d) V Krkonoších se nachází nejvyšší bod tohoto kraje ……………………………………………….
e) Největší řekou tohoto kraje je řeka ………………………………, která pramení
ve stejnojmenných horách.
f) Největší vodní plochou tohoto kraje je ………………………………. ……………………………….
2. Pomocí vlajky Libereckého kraje doplň informace:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liberec_Region.svg
-
-
dovedete vysvětlit symbol nacházející se na vlajce Libereckého kraje a to v levé
dolní čtvrtině?
………………………………………………………………………………………………………………………………
na které hoře se tento objekt nachází?
………………………………………………………………………………………………………………………………
v atlase České republiky vyhledej jeho nadmořskou výšku
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Utvoř správné dvojice (město - pojem):
Jablonec nad Nisou
lustry
Kamenický Šenov
Technická univerzita
Železný Bor
bižuterie
Liberec
sklářství
4. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje:
………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………
……………………………………………………………..
5. Na obrázku je znázorněna národní přírodní památka tohoto kraje PANSKÁ SKÁLA
u Kamenického Šenova.
Z které známé české pohádky tuto památku můžeme znát?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezd%C4%9Bz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Trosky%28js%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sychrov_Castle_(5).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%A1chovo_jezero.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, vysvětlují pojmy, doplňují názvy k jednotlivým
obrázkům.
DATUM: 12. 4. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Doplň pohoří nebo hory tohoto kraje (použij atlas):
a) na severozápad kraje zasahují LUŽICKÉ hory
b) středem kraje se táhne dlouhý JEŠTĚDSKO - KOZÁKOVSKÝ hřbet
c) na severovýchodě se zvedají JIZERSKÉ hory a začínají KRKONOŠE
d) V Krkonoších se nachází nejvyšší bod tohoto kraje KOTEL
e) Největší řekou tohoto kraje je řeka JIZERA, která pramení
ve stejnojmenných horách.
f) Největší vodní plochou tohoto kraje je MÁCHOVO JEZERO
2. Pomocí vlajky Libereckého kraje doplň informace:
-
dovedete vysvětlit symbol nacházející se na vlajce Libereckého kraje a to v levé
dolní čtvrtině? ROZHLEDNA, VYSÍLAČ
na které hoře se tento objekt nachází? JEŠTĚD
v atlase České republiky vyhledej jeho nadmořskou výšku 1012m
3. Utvoř správné dvojice (město - pojem):
Jablonec nad Nisou
lustry
Kamenický Šenov
Technická univerzita
Železný Bor
bižuterie
Liberec
sklářství
4. Doplň k fotografiím názvy známých míst tohoto kraje:
BEZDĚZ
TEOSKY
SYCHROV
MÁCHOVO JEZERO
5. Na obrázku je znázorněna národní přírodní památka tohoto kraje PANSKÁ SKÁLA
u Kamenického Šenova.
Z které známé české pohádky tuto památku můžeme znát? PYŠNÁ PRINCEZNA
VY_52_INOVACE_Z.6.B.36
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK
AFRIKA
Mgr. Zuzana Brunclíková
1. Napiš název světadílu, kterému odpovídá rozloha v mil. km2:
44,5
42,0
30,5
13,0
10,5
2. Celkový povrch Země činí 510 miliónů km2.
Kolik tvoří celková plocha pevniny?
…………………………………….……..
Kolik tvoří celková plocha oceánů a moří? …………………………………………….
3. Doplň chybějící údaje ve větách:
Od Evropy je Afrik oddělena ………………………….. mořem a ……………………………….
průlivem širokým pouze ………………… km. S Asií je Afrika propojena ……………………………
mořem a roku 1869n vznikl ……………….km dlouhý ……………………………………průplav.
Většina území Afriky leží mezi obratníky ……………………. a ……………………………….,
středem tohoto světadílu prochází nultá rovnoběžka = …………………………………………….
Ze všech světadílů má Afrika ………………………… členité pobřeží. Na jihovýchodě leží
jediný velký ostrov ……………………………., spojený s Afrikou ……………………. ………………….
Na východě vybíhá z Afrického kontinentu největší poloostrov ………………………………….
Největším pohoří Afriky je masiv …………………………….. ,s nejvyšší horou ……………….……
měřící …………… metrů.Východní Afrikou prochází také pás příkopových propadlin.
Některé propadliny jsou vyplněny vodou a vznikají tak mohutná jezera jako například:
…………………………… či ……………………………..
4. Spoj, co k sobě patří:
UKEREWE
druhé nejhlubší jezero světa
TANGANIKA
mělké Africké jezero (průměrně 4-7 m)
ČAD
třetí největší jezero světa
5. Zakroužkuj správnou odpověď:
Nejrozsáhlejší Africkou pánví je:
a) Čadská
b) Etiopská
c) Konžská
Nejdelší Africká řeka se nazývá:
a) Kongo
b) Niger
c) Nil
6. Do mapy Afriky zakresli :
Středozemní moře
Rudé moře
Suezský průplav
Gibraltarský průliv
Somálský poloostr.
Madagaskar
Guinejský záliv
Kalahari
Kilimanžáro
Uhuru
jez. Tanganika
jez. Ukerewe
Nil
Kongo
Niger
Zambezi
Viktoriiny vodopády
Namib
Sahara
Atlas
Druhá nejvodnatější řeka světa se nazývá:
a) Niger
b) Zair
c) Zambezi
Řeka známá svými vodopády se jmenuje:
a) Zambezi
b) Nil
c) Zair
Dračí hory
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_mapa_mudo.GIF
METODICKÝ POKYN:
Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace.
Vybírají správné odpovědi, doplňují text, zakreslují do map, vysvětlují pojmy.
DATUM: 1. 5. 2013
ŘEŠENÍ:
1. Napiš název světadílu, kterému odpovídá rozloha v mil. km2:
44,5
42,0
30,5
13,0
10,5
ASIE
AMERIKA
AFRIKA
ANTARKTIDA
EVROPA
2. Celkový povrch Země činí 510 miliónů km2.
Kolik tvoří celková plocha pevniny?
149
Kolik tvoří celková plocha oceánů a moří? 361
3. Doplň chybějící údaje ve větách:
Od Evropy je Afrik oddělena STŘEDOZEMNÍM mořem a GIBRALTARSKÝM průlivem
širokým pouze 14 km. S Asií je Afrika propojena RUDÝM mořem a roku 1869 vznikl
120 km dlouhý SUEZSKÝ průplav.
Většina území Afriky leží mezi obratníky RAKA a KOZOROHA, středem tohoto
světadílu prochází nultá rovnoběžka = ROVNÍK.
Ze všech světadílů má Afrika NEJMÉNĚ členité pobřeží. Na jihovýchodě leží
jediný velký ostrov MADAGASKAR, spojený s Afrikou MOSAMBICKÝM PRŮLIVEM.
Na východě vybíhá z Afrického kontinentu největší poloostrov SOMÁLSKÝ.
Největším pohoří Afriky je masiv KILIMANŽÁDRO ,s nejvyšší horou UHURU měřící
5895 metrů. Východní Afrikou prochází také pás příkopových propadlin.
Některé propadliny jsou vyplněny vodou a vznikají tak mohutná jezera jako například:
TANGANIKA či UKEREWE.
4. Spoj, co k sobě patří:
UKEREWE
druhé nejhlubší jezero světa
TANGANIKA
mělké Africké jezero (průměrně 4-7 m)
ČAD
třetí největší jezero světa
5. Zakroužkuj správnou odpověď:
Nejrozsáhlejší Africkou pánví je:
a) Čadská
b) Etiopská
c) Konžská
Nejdelší Africká řeka se nazývá:
a) Kongo
b) Niger
c) Nil
6. Do mapy Afriky zakresli :
Druhá nejvodnatější řeka světa se nazývá:
a) Niger
b) Zair
c) Zambezi
Řeka známá svými vodopády se jmenuje:
a) Zambezi
b) Nil
c) Zair
Download

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA