Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
Pl
n
pr é
o z
čl ně
en n
y íp
SP ou
VE ze
Z
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
Tel./fax: (+420) 244 467 062 e-mail: [email protected]
Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XX
5/2011
Obsah:
str. 3
Zpráva o činnosti SPVEZ za měsíc duben - květen 2011
str. 5
Zpráva z jednání vedení (mluvčích) Svazu
str. 6
Poznatky pana Jiřího Studničky z konference
Revitalizace vodních toků
str. 8
Pohled na MVE Švihov
str. 10
Pozvánka k návštěvě muzea energetických OZE
str. 11
Výroba elektrické energie jinak – Ing. František Rosecký
str. 13
Pl
n
pr é
o z
čl ně
en n
y íp
SP ou
VE ze
Z
Úvodní slovo předsedy Svazu
2
Download

Soukromý energetik