PRACOVNÍ LIST
ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
1. Zakresli do mapy cesty významných mořeplavců:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World-noborders.png
2. Jaké byly příčiny a důsledky zámořských objevů:
PŘÍČINY
DŮSLEDKY
1
3. Doplň země, ze kterých mořeplavci vyplouvali: …………….
…………….
4. Doplň informace:
………… poloostrov
cesty na východ
cesty na západ
jméno: …………… cíl: ……………
jméno: ………….. cíl: ………..
jméno: ………….... cíl: ……………
jméno: …………. cíl: ………..
5. Po kom je nazvána Amerika?
…………………………
6. Jmenuj indiánské kmeny, které žily na území Střední a Jižní Ameriky? Ke
dvěma z nich napiš, v čem vynikaly:
……………
…………....
……………
……………
……………
7. Čím se zapsali do historie:
Hernan Cortéz: …………………………………………..
Francisco Pizarro: ……………………………………….
2
ŘEŠENÍ:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World-noborders.png
1.
2. příčiny: ohrožování Asie Turky (přerušen kontakt mezi Evropou a Orientem –
hedvábná cesta), najít cestu po moři
: dokázat, že Země je kulatá
: vyčerpána ložiska drahých kovů v Evropě
důsledky: objevení nových končin
: nové plodiny – kukuřice, brambory, rajčata, tabák, kakao, boby…
: dovoz drahých kovů do Evropy (velké množství – klesá jejich cena)
: negativní důsledky – zánik indiánských civilizací, zotročení domorodých obyvatel
: důkaz, že Země je kulatá
3. Portugalsko, Španělsko
4.
Pyrenejský poloostrov
cesty na východ
cesty na západ
jméno: B. Diaz cíl: mys Dobré naděje
jméno: K. Kolumbus cíl: pobřeží
Ameriky, ostrovy v Karibs. moři
jméno: F. de Magalhaes cíl: plavba
kolem světa
jméno: V. de Gama cíl: Indie
3
5. Amerigo Vespucci
6. Olmékové, Mayové, Toltékové, Aztékové, Inkové
7. Hernan Cortéz: dobyl aztécké území
Francisco Pizarro: zničil civilizaci Inků
4
Download

Zamorske objevy.pdf