DUM 3
Opakování ze 4. ročníku
Pracovní list pro výuku matematiky (koncepce pana prof. Hejného). Procvičení
Zvířátek dědy Lesoně, Sousedů a části celku.
Veronika Rybníčková
Autor
Český jazyk
Jazyk
Žák doplní správná čísla do tabulky „sousedů“, rozdělí zvířátka do dvou skupin a
Očekávaný výstup
určí část hodiny.
Speciální vzdělávací
Žádné
potřeby
Matematika, Sousedé, Zvířátka dědy Lesoně, Celek a část, 1. stupeň, 5. ročník.
Klíčová slova
Druh učebního
Pracovní list
materiálu
Druh interaktivity Aktivita
Žák
Cílová skupina
Stupeň a typ
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
vzdělávání
Typická věková
10 – 11 let
skupina
Anotace
Použité zdroje
Předloha pro Zvířátka dědy Lesoně:
ucebnice.fraus.cz/download/2504-matematika-3-uc-s26.pdf
staženo 3. 9. 2013
Jméno:
1. Doplň tak, aby byl součet tří sousedních čísel vždy 8. Součet všech pěti čísel obdélníku musí být 13:
3
2.
Do družstva
doplň jedno zvířátko tak, abys mohl(a) skupinu rozdělit na dvě stejně
silná družstva. Družstva zakresli:
=
3. Jakou část hodiny tvoří uvedené minuty? Spoj příslušné dvojice:
30 min
třetina
20 min
polovina
15 min
pětina
12 min
čtvrtina
10 min
šestina
6 min
dvanáctina
5 min
desetina
3 min
šedesátina
2 min
třicetina
1 min
dvacetina
Jméno:
1. Doplň tak, aby byl součet tří sousedních čísel vždy 8. Součet všech pěti čísel obdélníku musí být 13:
3
2.
Do družstva
doplň jedno zvířátko tak, abys mohl(a) skupinu rozdělit na dvě stejně
silná družstva. Družstva zakresli:
=
3. Jakou část hodiny tvoří uvedené minuty? Spoj příslušné dvojice:
30 min
třetina
20 min
polovina
15 min
pětina
12 min
čtvrtina
10 min
šestina
6 min
dvanáctina
5 min
desetina
3 min
šedesátina
2 min
třicetina
1 min
dvacetina
Download

DUM3_Opakovani_ze_4_rocniku