jméno autora: Mgr. Blanka Benešová
datum: 17.6.2011
ročník: 8.
tematická oblast: Procvičujeme češtinu
téma:
PŘÍMÁ ŘEČ
procvičování
Anotace:
Pracovní list, v němž si žák procvičí doplňování uvozovek a interpunkce
podle pravidel psaní přímé řeči.
t el ./ fax: 485 108 417
e-mail : s kol [email protected] us oudu. cz
we b : h t t p :/ / w w w . z s u s o u d u . c z
1. V následujících větách doplň uvozovky a interpunkční znaménka:
Dělej, pospěš si volala na mě sestra
Kdy pojedeme k babičce zeptal se Honza
Možná to nestihneme uvažoval nahlas přesto se o to můžeme pokusit
Rozčileně vykřikl To snad nemyslíte vážně
2. Doplň uvozovky do textu:
Karel ho pozoroval, jak si vaří v kotlíku malinové knedlíky a povídal: Nebuďte smutný,
povezete mouku a máslo!
Karle, já potřebuju pro svý kluky maso. Potřebujou se ještě jednou pořádně najíst masa.
Pane Leo, maso nemám, musel bych pro vás zabít krávu. Jestli chcete, já tu Stračenu dnes
zabiju.
A pak řekl táta větu, na kterou už zřejmě myslel doma a kterou neřekl mamince, ale kvůli
které sem hlavně jel: Karle, přines mi srnce.
Byla to prosba a příkaz zároveň. Karel na to řekl: Od tý doby, co přišli skopčáci, jsem s
Holanem v lese nebyl. Myslete si, že nejsem chlap, ale mám šest dětí. Teď za to dávají trest
smrti.
Dobře, Karle. Půjčíš mi Holana?
t el ./ fax: 485 108 417
e-mail : s kol [email protected] us oudu. cz
we b : h t t p :/ / w w w . z s u s o u d u . c z
Řešení pro učitele:
1. V následujících větách doplň uvozovky a interpunkční znaménka:
„Dělej, pospěš si,“ volala na mě sestra. nebo „Dělej, pospěš si!“ volala na mě sestra.
„Kdy pojedeme k babičce?“ zeptal se Honza.
„Možná to nestihneme,“ uvažoval nahlas, „přesto se o to můžeme pokusit.“
Rozčileně vykřikl: „To snad nemyslíte vážně!“
2. Doplň uvozovky do textu:
Karel ho pozoroval, jak si vaří v kotlíku malinové knedlíky a povídal: „Nebuďte smutný,
povezete mouku a máslo!“
„Karle, já potřebuju pro svý kluky maso. Potřebujou se ještě jednou pořádně najíst masa.“
„Pane Leo, maso nemám, musel bych pro vás zabít krávu. Jestli chcete, já tu Stračenu dnes
zabiju.“
A pak řekl táta větu, na kterou už zřejmě myslel doma a kterou neřekl mamince, ale kvůli
které sem hlavně jel: „Karle, přines mi srnce.“
Byla to prosba a příkaz zároveň. Karel na to řekl: „Od tý doby, co přišli skopčáci, jsem s
Holanem v lese nebyl. Myslete si, že nejsem chlap, ale mám šest dětí. Teď za to dávají trest
smrti.“
„Dobře, Karle. Půjčíš mi Holana?“
(Použit text z pracovního sešitu Český jazyk 8, nakl.Fraus, Plzeň 2009, str. 57-58, ISBN 80-7238-420-1)
t el ./ fax: 485 108 417
e-mail : s kol [email protected] us oudu. cz
we b : h t t p :/ / w w w . z s u s o u d u . c z
Download

PŘÍMÁ ŘEČ procvičování