CENÍK – skládka Malinové dolce
170 504
170 504
170 504
170 101
170 101
170 102
170 103
170 107
170 201
170 201
170 202
170 302
170 506
170 604
170 802
200 303
200 203
101 206
170 604
Zemina – materiál k DV-S
Zemina – standard
Zemina – standard s pařezy
Beton – nevhodný k recyklaci
Beton – velké bloky
Cihla – nevhodná k recyklaci
Keramika – Nevhodná k recyklaci
Směsi nebo oddělené frakce – nerecykl.
Dřevo – z demolic
Dřevo – pařezy
Sklo
Asfaltové směsi
Vytěžená hlušina
Izolační materiály
Stav. materiál na bázi sádry – nevhodná k recyklaci
Uliční smetky
Jiný biologicky nerozlož. odpad
Vyřazená forma
Izolační materiály – V
230,- Kč
625,- Kč
835,- Kč
815,- Kč
1.035,- Kč
815,- Kč
815,- Kč
815,- Kč
915,- Kč
1.035,- Kč
815,- Kč
1.035,- Kč
625,- Kč
1.215,- Kč
815,- Kč
1.215,- Kč
1.215,- Kč
815,- Kč
2.735,- Kč
Recyklační středisko:
170 101 Beton
170 102 Cihla
170 103 Keramika
170 107 Směsi nebo oddělené frakce
170 802 Stav. materiál na bázi sádry
170 302 Asfaltové směsi
Uvedené ceny jsou za 1 tunu.
K uvedeným cenám bude připočtena DPH v platné výši.
Možný prodej zeminy
Pracovní doba skládky Malinové dolce:
Po – Pá
7:00 – 15:00 hod.
215,- Kč
215,- Kč
215,- Kč
215,- Kč
215,- Kč
600,- Kč
Download

zde - tramon.cz