PÍSKOVNA SKVIŘÍN - Ceník 2014/1
www.pisky-skvirin.cz
Firma Písky – Skviřín, s.r.o.
Na Výsluní 1427, 347 01 Tachov
IČO:25219324 DIČ:CZ25219324
nabízí
odběr písků a kameniva, štěrkopísků, prodej
zeminy, ukládání zeminy a nekontaminovaných
stavebních odpadů
Nabízený sortiment
Druh materiálu
štěrkopísek
štěrkopísek
tříděný praný písek
tříděný praný písek
tříděný praný písek
tříděný praný písek
zásypová zemina
zúrodnitelná zemina
jílová zemina
recyklovaný beton
frakce
0– 8
0 – 16
0– 4
0– 4
4– 8
8 - 32
0 - 125
Rozbory písku a osvědčení o vlastnostech výrobků jsou k dispozici na pískovně
použití
zásypový
zásypový
maltový
betonový
kamínek
kamínek
povrchové úpravy
zahradní úpravy
izolace proti vodě
zpevnění ploch
Cena pro fakturaci
Kč/t bez DPH
105,95,150,170,160,150,90,170,100,150,-
Hotovostní platby
Cena Kč/t s DPH
127,115,182,206,194,182,109,206,121,182,-
U zakázek nad 2000 tun je možné dohodnout individuální cenu. Za nakládání materiálu o váze do 1 tuny je účtován příplatek 50,- Kč s DPH.
Ukládání vybraných stavebních odpadů a zeminy po předběžné dohodě !!
Povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j. ŽP/1871/06, č.j. ŽP/4819/08 a
č.j. ŽP/12784/11
Poplatek za uložení
Cena pro fakturaci
Katalogové číslo
Druh materiálu
170504
170506
170101
170101
170102, 170103, 170802
170302
170107, 170904
170107, 170904
zemina včetně kamení
hlušina včetně kamení
beton do Ø 250 mm
beton nad Ø 250 mm
cihly, tašky, sádrové materiály
asfaltové směsi ( bez dehtu )
směsné stavební materiály do Ø 250 mm
směsné stavební materiály nad Ø 250 mm
Hotovostní platba
Cena Kč/t
bez DPH
60,90,150,250,150,150,150,250,-
Cena Kč/t
s DPH
73,109,182,303,182,182,182,303,-
U zakázek nad 2000 tun je možné dohodnout individuální cenu.
pískovna - Ing. Jakubík - 602 234 469
vedení firmy - 603 259 108, 374 728 533
email: [email protected]
Pracovní doba na pískovně : po – pá : 700 - 1500 , prosinec: po – pá : 800 - 1400
sezónní provoz březen – prosinec
Kontakt:
Pískovna není vybavena vážícím zařízením. Váha materiálu je účtována dle tonáže dopravního prostředku a kapacity lžíce
nakladače. Je možné zajistit kontrolní vážení.
Platnost ceníku od 1.2.2014
ing. Petr Kantner
jednatel společnosti
Download

PÍSKOVNA SKVIŘÍN