Martin Dvořák
telefon : +420 606 673 166
e-mail : [email protected]
web
: www.dvoraktransport.cz
KOMPOSTÁRNA
KONTEJNER
Odvoz odpadů ve Slaném a okolí do 10 km
3
Kompost tříděný
cena za 1 m / bez DPH
750,- Kč
Travní substrát
550,- Kč
Zahradnický substrát
550,- Kč
Zemina tříděná (A)
260,- Kč
Zemina tříděná (B)
160,- Kč
Zemina netříděná (A)
180,- Kč
Zemina netříděná (B)
70,- Kč
Suťový recyklát 0-30
80,- Kč
cena za kontejner / bez DPH
Kontejner - suť 4 m
2000,- Kč
3
Kontejner - zemina 4 m
2000,- Kč
3
Kontejner - střešní tašky 6 m
2000,- Kč
3
Kontejner - směsný odpad 8 m
Kontejner - směsný odpad 15 m
DOPRAVA - KONTEJNER
3
Písek 0-4 kopaný
Písek 0-4 praný
650,- Kč
Kačírek 0-32
500,- Kč
5000,- Kč
3
Maximální váha nákladu je 7t!
PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
cena za 1 m / bez DPH
400,- Kč
4000,- Kč
3
cena za 1 km / bez DPH
Doprava do 50 km
25,- Kč
Doprava nad 50 km
20,- Kč
ZEMNÍ PRÁCE
Dovoz písku, štěrku, kačírku, suťových recyklátů.
cena za 1 hodinu práce / bez DPH
Odvoz sutí, komunálního odpadu a hlíny.
Štípané kamení, kačírky, oblázky aj. dle frakce a druhu
/ cena dohodou
Čekání při dopravě - nakládka / vykládka
- překážka na Vaší straně
Bagr otočný 4t
500,- Kč
Bobik 3t
500,- Kč
Daf kontejner 12t
500,- Kč
Drtič palet, větví a biodopadu
800,- Kč
Přistavení kontejneru na stavbu
200,- Kč / 20 min
500,- Kč / 1 hod
Download

ZEMNÍ PRÁCE PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU