Určete větné členy:
Úzká stezka vedla nahoru mladým smrkovým lesem.
Staroměstská radnice v Praze byla svědkem mnoha dějinných
událostí.
Překážky lze úspěšně zdolávat jen pevnou vůlí a odvahou.
Už za studií se rozhodl pracovat v oblasti knihovnictví a
informatiky.
Smečka loveckých psů se vrhla na prchajícího poraněného
srnce.
Všechny horské cesty byly zasypány spoustou čerstvě
napadaného sněhu.
V novém prostředí studentské koleje jsme se brzy cítili jako
doma.
Proveď rozbor souvětí:
Myslela jsem si, že se skupinka chlapců zastaví, neboť se
dohadovali, kudy vede nejkratší cesta, ale oni jen trochu
zpomalili.
Vlasta Burian mě zajímal jako herec, protože mě bavil, protože
jsem se mu vždycky ukrutně smál, ale současně mě zajímal
jako člověk.
Zastavil, prohlédl si krajinu okolo rybníka a rozhodl se, že tam
postaví stan, protože se mu to místo zalíbilo.
Vyjádřete obsah souvětí větou jednoduchou:
Lidé, kteří se vraceli z dovolené, se rozjížděli z letiště na
všechny strany.
Nemohl jsem přijít, protože jsem neměl čas.
Po okrajích cesty, která byla rozježděná vozy, nerostla ani
tráva.
Je nutné, abychom se vrátili zpět.
Vyjádřete obsah věty jednoduché souvětím:
Všichni byli přesvědčeni o jeho nevinně.
Děti se nemohly dočkat prázdnin.
Na radu lékaře přestal kouřit.
Při bolestech hlavy si vezměte prášek.
Uveď rozdíly ve významu slov:
Cesta – pěšina – stezka
Vítr – vichr – smršť
Nehoda – neštěstí – pohroma – katastrofa
Číslo – číslice - číslovka
Download

Větné členy, druhy VV, stavba věty a význam slova