01.16. M- A16-8.r.-slovní úlohy o pohybu
Anotace: procvičení slovních úloh
Autor: Mgr. Alena Vlčková
Očekávaný výstup: procvičení učiva
Speciální vzdělávací potřeby:
Druh učebního materiálu: pracovní listy
Cílová skupina: 8. ročník
Zdroj: vlastní invence, Běloun a kolektiv, pracovní sešit pro ZŠ a gymnázia, Fraus
pracovní materiál tvoří pracovní list + list s řešením
Slovní úlohy o pohybu……8………………………podpis
1. Hanka jde průměrnou rychlostí 5 km/h. O tři hodiny později vyjel ze stejného místa
Olda průměrnou rychlostí 20 km/h a chce Hanku dohonit. Za jak dlouho a jak daleko
to stihne?
2. Ze dvou míst vzdálených od sebe 570 km vyjela současně proti sobě dvě nákladní
auta. První jede rychlostí 61 km/h, druhé ujede za hodinu 81,5 km. Za jak dlouho se
potkají?
3. Z Kolína do Dobré vyšel chodec rychlostí 6km/h. V opačném směru ve stejnou dobu
vyjel cyklista rychlostí 24 km/h. Vzdálenost mezi městy je 36 km. Za jak dlouho a jak
daleko od Kolína se chodec a cyklista potkají?
4. V 9:00 vyjela Jitka s Eliškou na kole na chatu. Pak začalo pršet a tatínek jel pro děti
autem. Vyjel v 11:00 a jel průměrnou rychlostí 75 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od
domova zastihl tatínek děti, jejichž průměrná rychlost byla 15 km /h?
5. Z přístavu P směrem k ostrovu O vyplul parník rychlostí 18 km/h. Druhý parník vyplul
stejným směrem o dvě hodiny později rychlostí 30 km/h. Oba parníky dopluly na
ostrov současně. Jak daleko od přístavu je ostrov?
6. Dvě letadla startující současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 20
minut. Vzdálenost letišť je 490 km. Průměrná rychlost letadla letícího z A je o 210
km/h větší než průměrná rychlost druhého letadla. Vypočítejte průměrné rychlosti
obou letadel.
Slovní úlohy o pohybu……8………………………….řešení
1. Hanka jde průměrnou rychlostí 5 km/h. O tři hodiny později vyjel ze stejného místa Olda
průměrnou rychlostí 20 km/h a chce Hanku dohonit. Za jak dlouho a jak daleko to stihne?
za 1 hodinu na 20 km
2. Ze dvou míst vzdálených od sebe 570 km vyjela současně proti sobě dvě nákladní auta.
První jede rychlostí 61 km/h, druhé ujede za hodinu 81,5 km. Za jak dlouho se potkají?
za 4 hodiny
3. Z Kolína do Dobré vyšel chodec rychlostí 6km/h. V opačném směru ve stejnou dobu vyjel
cyklista rychlostí 24 km/h. Vzdálenost mezi městy je 36 km. Za jak dlouho a jak daleko od
Kolína se chodec a cyklista potkají?
za 1h 12 minut 7,2 km od Kolína
4. V 9:00 vyjela Jitka s Eliškou na kole na chatu. Pak začalo pršet a tatínek jel pro děti
autem. Vyjel v 11:00 a jel průměrnou rychlostí 75 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od
domova zastihl tatínek děti, jejichž průměrná rychlost byla 15 km /h?
za 30 minut 37,5 km daleko
5. Z přístavu P směrem k ostrovu O vyplul parník rychlostí 18 km/h. Druhý parník vyplul
stejným směrem o dvě hodiny později rychlostí 30 km/h. Oba parníky dopluly na ostrov
současně. Jak daleko od přístavu je ostrov?
5 hodin
6. Dvě letadla startující současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 20
minut. Vzdálenost letišť je 490 km. Průměrná rychlost letadla letícího z A je o 210 km/h
větší než průměrná rychlost druhého letadla. Vypočítejte průměrné rychlosti obou
letadel.
725 km/h a 935 km/h
Download

01.16. M- A16-8.r.-slovní úlohy o pohybu Anotace: procvičení