DUM 11
Kolmice a rovnoběžky IV
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina
Použité zdroje
Pracovní list pro výuku matematiky. Kolmice a rovnoběžky.
Veronika Rybníčková
Český jazyk
Žák škrtne nepravdivé výroky. Dále narýsuje kolmici a rovnoběžku k dané přímce,
která prochází daným bodem (dle příslušného zadání).
Žádné
Matematika, kolmice, rovnoběžka, 1. stupeň, 4. ročník.
Pracovní list
Aktivita
Žák
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
10 – 11 let
-
Jméno:
Datum:
1. Škrtni nepravdivé věty:
a) Rovnoběžné přímky mají jeden společný bod.
b) Rovnoběžné přímky nemají žádný společný bod.
c) Rovnoběžné přímky se nikdy neprotnou.
d) Dvě na sebe kolmé přímky mají jeden společný bod.
e) Dvě na sebe kolmé přímky mají nekonečně mnoho společných bodů.
f) Dvě na sebe kolmé přímky nemají žádný společný bod, nikdy se neprotnou.
2. Sestroj kolmice c a d k přímce p. Kolmice c bude procházet bodem C, na kolmici d musí
ležet bod D. Nezapomeň kolmice označit.
C
p
+
D
3. Sestroj přímku r, která bude rovnoběžná s přímkou g. Bod R musí ležet na přímce r.
Použij 2 pravítka!!!
+
R
g
Download

DUM 11 Kolmice a rovnoběžky IV