III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76
Vzdělávací materiál: PowerPointová prezentace ppt.
Jméno autora:
Mgr. Soňa Růžičková
Datum vytvoření:
5. července 2013
Určen: 4. ročník ZŠ
Vzdělávací oblast: PŘÍRODOVĚDA – VODA NA ZEMI
Anotace: Prezentace obsahuje základní informace vodě na planetě Zemi, oceány, moře, rozdělení typů
vody.
VODA NA ZEMI
PEVNINA
VODA 2/3 povrchu
Země
VODA NA ZEMI ZAUJÍMÁ 70,8 % ZEMSKÉHO POVRCHU
Z TOHO JE 97,25 % SLANÉ VODY V MOŘÍCH A OCEÁNECH
LEDOVCE
2.05%
PODZEMNÍ
A POVRCHOVÁ VODA
SLANÁ VODA
VĚTŠINOU MOŘE A OCEÁNY
U ÚSTÍ ŘEK SE MÍSÍ SLANÁ VODA SE SLADKOU A VZNIKÁ TZV.
BRAKICKÁ VODA
SŮL A MINERÁLY SE DO OCEÁNŮ A MOŘÍ DOSTÁVAJÍ ZE SOPEK
POD HLADINOU A TAKÉ ROZPUŠTĚNÉ Z VODY Z PEVNINY
PŘI ODPAŘOVÁNÍ SE V PÁRU MĚNÍ JEN VODA, SŮL ZŮSTÁVÁ
V OCEÁNECH
OCEÁNY
• TICHÝ OCEÁN – JE NEJVĚTŠÍ
• ATLANTSKÝ OCEÁN
• SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN
• INDICKÝ
• [JIŽNÍ (ANTARKTICKÝ) OCEÁN]
ÚKOL:
• UKAŽ NA GLÓBUSU VŠECHNY JMENOVANÉ OCEÁNY A UVEĎ, MEZI
KTERÝMI KONTINENTY LEŽÍ.
• VYPIŠ NÁZVY NĚKTERÝCH VELKÝCH MOŘÍ
SLADKÁ VODA
NEJVÍCE JÍ OBSAHUJÍ LEDOVCE
ČÁST JE UCHOVÁNA V PODZEMNÍCH
JEZERECH A ŘEKÁCH
JEJÍ ZÁSOBY NA ZEMI JSOU OMEZENÉ
V NĚKTERÝCH OBLASTECH JE JÍ VELKÝ NEDOSTATEK
VĚTŠINA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ JE SCHOPNA
VYUŽÍVAT JEN SLADKOU VODU
VODU V KRAJINĚ MŮŽEME ROZDĚLIT NA:
• STOJATOU – JEZERA, MOŘE,
OCEÁNY, RYBNÍKY, PŘEHRADY,
MOKŘADY
• PŘÍRODNÍ – JEZERA, RYBNÍKY,
ŘEKY, MOŘE, OCEÁNY, POTOKY,
MOKŘADY, PRAMENY,
PODZEMNÍ JEZERA A ŘEKY …
• TEKOUCÍ – ŘEKY, POTOKY,
BYSTŘINY, KANÁLY
• UMĚLE VYTVOŘENOU – NÁDRŽE,
PŘEHRADY, RYBNÍKY, KANÁLY,
PRŮPLAVY…
PODLE VYUŽITÍ DĚLÍME VODU NA:
• PITNOU – VODA, KTERÁ I PO OPAKOVANÉM PITÍ NEZPŮSOBÍ
ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE
• UŽITKOVOU – VĚTŠINOU JI VYUŽÍVAJÍ VELKÉ ZPRACOVATELSKÉ
PODNIKY, K ZALÉVÁNÍ, ZAVLAŽOVÁNÍ
• ODPADNÍ – ZNEČIŠTĚNÁ, NAPŘ. SPLAŠKY
Použité zdroje:
všechny obrázky jsou součásti Microsoft Word z Klipart
z Office.com Zdarma ke stažení
Download

Prezentace aplikace PowerPoint