EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Trojské
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
t
rumfy
INSPEKCE V ZOO
Pracovní list č.1
pražským
školám
projekt
CZ.2.17/3.1.00/32718
A B ?
doplňte
domácí úkol
napište
?!
nápověda
laboratorní práce
prezentace
úkol na výběr
vyfoťte
DB = didaktický balíček
PL = pracovní list
PM = pracovní materiály
Členové realizačního týmu projektu:
Manažer projektu Hlavní metodička Metodičky Metodik
Odborné garantky Odborný garant
Výtvarnice projektu Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium)
Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium)
Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium)
Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium)
Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium)
Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium)
Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium)
Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha)
Mgr. František Tymr (Zoo Praha)
Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)
Inspekce V ZOO
PRACOVNÍ LIST Č. 1
ci v zoo
st pro prá
li
Pracovní
ZOOLOGIE
sk
Určeno pro
práci
upinovou
Blahopřejeme k vítězství v konkurzním řízení na inspektora Magistrátu hl. m. Prahy.
Po splnění úředních a organizačních náležitostí (podpis smlouvy) se můžete pustit do práce.
Vaším 1. úkolem bude inspekce v Zoo Praha, během níž byste měli:
1. vyplnit záznam o inspekci (PL)
2. odevzdat práci za 85 minut
3. prezentovat kultivovaně výsledky své práce před kolegy (náplň prezentace je upřesněna níže)
4. vyplnit závěrečné hodnocení
1. V rámci inspekce v Zoo Praha je nutné nejprve porovnat, zda data na informačních tabulích odpovídají
skutečnosti. Vyberte si jeden úkol z následující nabídky a zahajte inspekci.
Na tabuli Zoo Praha v číslech (např. naproti vzdělávacímu centru) si přečtěte informace o tom,
kolik toho zvířata za den spotřebují.
Vyberte si tři zvířata, do tabulky zaznamenejte, co podle tabule jedí a v jakém množství, najděte je v areálu
zoo a ověřte tyto údaje pozorováním. V lexikonu zvířat (stojany s počítači jsou rozmístěny po celé zoo) vyhledejte, čím se živí ve volné přírodě. Největší pravděpodobnost, že je uvidíte jíst, je u žirafy, gorily a slona.
Jméno živočicha
Co jí? (dle tabule)
Kolik toho denně sní?
Co jí? (dle vašeho pozorování)
Co jí ve volné přírodě?
1
Najděte libovolné tři spící živočichy a pozorujte, jak spí. Zakreslete, kde (na zemi, na větvi apod.)
a v jaké poloze spí, a odpovězte na otázky. Své odpovědi porovnejte s informacemi na tabuli Jak
zvířata spí (najdete ji např. u cesty od vzdělávacího centra k plameňákům). Dobře pozorovatelnými spáči jsou např. plameňák, žirafa či lemur – je jich v zoo víc a obvykle některý z nich spí.
Jméno živočicha
Spí sám
či ve skupinách?
Vydává ve spánku
nějaké zvuky?
Probudil se za dobu
vašeho pozorování?
Některá zvířata spí jen krátce a přerušovaně – např. kachna prospí celkem jen 3–5 hodin denně, a to po chvilkách,
oči zavírá pouze na 30 vteřin až 5 minut. Jiná si naopak dopřávají dlouhého a hlubokého spánku., např. koala prospí 20 hodin denně.
Na čem asi délka spánku závisí?
Vaše domněnka: Vysvětlení z tabule:
Která zvířata podle vás spí nejméně, která nejvíce a která se délkou spánku nejvíce blíží vám?
Vaše domněnka: Údaje z tabule:
Napište, co by vás ještě zajímalo…
2
2. Inspektorův slovníček: Inspektor by měl mít solidní jazykové vybavení. K zvířatům, která budete v průběhu
prohlídky pozorovat, nebo k těm, která vás zaujmou, si napište latinský a anglický ekvivalent jejich jména.
Česky Latinsky
Anglicky
3. Z následujících 3 úkolů si opět vyberte 1.
Inspektorova encyklopedie: podle mapky si najděte v areálu zoo interaktivní panely s informacemi o zvířatech a v průběhu prohlídky si doplňte své znalosti o zvířatech vybraných v úloze 1.
Zkuste smysluplně odpovědět na otázky, které zpravidla kladou malé děti. Vzbuzují sice úsměv
na rtech, ale je tak jednoduché na ně odpovědět? Na některé z otázek najdete odpověď na informačních tabulích Jak zvířata spí a Jak dlouho žijí (najdete je např. u cesty vedoucí od vzdělávacího
centra k plameňákům), k jiným odpověď na tabulích nenajdete...
Proč se říká jepičí život?
Proč žije želva tak dlouho?
Proč se had neotráví vlastním jedem?
Jak dlouho žije hlemýžď?
Jak dlouho by žil kapr, kdybychom ho nesnědli na Štědrý večer?
Jak se pozná, že zvíře spí?
Proč stojí plameňák na jedné noze?
Máte podobnou otázku pro ostatní?
3
Inspektor je jen člověk. Miluje hudbu, fandí Spartě nebo Slavii, v létě lyžuje v Alpách, v zimě se
opaluje na Maledivách a samozřejmě má rád zvířata… Vyberte si i vy zvíře, které byste chtěli mít
doma, a všechno si o něm zjistěte. Dejte mu jméno, vymyslete náhražku jeho přirozené potravy…
4. Pokud budete v zoo trávit více času, vylosujte si jeden pavilon či okruh a podrobte ho přísné inspekci.
Pokud výsledek losování neodpovídá vašemu zájmu, můžete si ho po domluvě vyměnit s jinou skupinou.
A Mezi lachtany a tučňáky
B Za mříží a v teráriu
C Afrika zblízka
D V indonéské džungli
Po vylosování inspekčního úkolu dostanete samostatný záznamový arch pro pozorování. Po jeho vyplnění
vás čeká závěrečné hodnocení. V průběhu prohlídky nezapomeňte pořídit snímky pro prezentaci ve škole.
Inspekce končí, je třeba ji náležitě zhodnotit. Napište, jak jste se svou prací spokojeni (v čem ano, v čem ne), zda jste měli na práci dost času, který úkol byl pro
vás nejzajímavější (a proč?) a který naopak nejnudnější (a proč?). Nezapomeňte
napsat, co byste v zoo rádi pozorovali příště.
Prezentace ve škole: Představte výsledky inspekce ostatním. Vysvětlete, proč jste si vybrali právě tyto
úkoly, popište, jak jste je vyřešili a co jste si díky nim uvědomili nového. Krátce shrňte, co zajímavého/
nečekaného jste zjistili ve vybraném pavilonu. Co vás během inspekce nejvíce překvapilo? Co se vám
nepodařilo zjistit? Zjistil to někdo jiný? Prezentace by měla trvat maximálně 8 minut a měla by obsahovat 3 ppt snímky a 1 fotografii situace, v níž by měl inspektor „zasáhnout“.
4
Mezi lacht
any a t
učňáky
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR A
Pozorujte lachtany a tučňáky. Přestože patří k odlišným třídám – lachtan je savec a tučňák patří mezi ptáky – společné
prostředí, v němž se pohybují, způsobilo řadu shod.
1. Všímejte si shod a rozdílů a zaznamenejte je.
Do jaké hloubky se dokáže potopit lachtan?
Do jaké hloubky se dokáže potopit tučňák?
Umí lachtan chodit?
Jak se lachtan pohybuje po souši?
Jak byli lachtani přizpůsobeni k pohybu ve vodě? (Vyvinuli se ze suchozemského předka – medvědovité šelmy.)
Najděte stejně hravé zvíře, které se tak rádo předvádí jako lachtan.
Umí tučňák létat?
Jakým způsobem se tučňák pohybuje?
Jaký je rozdíl ve výšce největšího a nejmenšího druhu tučňáka?
Jak dlouho vydrží tučňák pod vodou?
Jakých dalších shod a rozdílů jste si všimli? Zapište alespoň tři.
1.
2.
3.
2. Tipněte si, zda se mohou tučňáci a lachtani potkat ve volné přírodě.
NEANO, KDE:
1
3. Zakreslete rozšíření různých druhů tučňáků do mapky. Potřebné informace najdete na jedné z informačních tabulí u jejich pavilonu.
5
4
6
2
3
1
7
Rozšíření lachtanů:
1. l. antarktický 2. l. hřívnatý 3. l. jihoafrický
4. l. medvědí
5. l. ušatý
6. l. tmavý
7. l. novozélandský
4. Napište, kde se skutečně mohou potkat lachtani s tučňáky ve volné přírodě a které konkrétně druhy.
Nakreslete nebo vyfoťte, co vás zaujalo, a napište, co by vás ještě zajímalo:
2
Za mříží a v teráriu
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR B
Kočkovité šelmy se vyznačují mnoha specifickými tělesnými znaky, které souvisejí se způsobem získávání obživy.
1. Na informačních tabulích zjistěte odpovědi na následující otázky.
Proč kočce svítí oči?
Brousí si kočky drápky, aby je měly ostřejší?
Jaký je rozdíl mezi vytahovacím a zatahovacím drápem?
Popište rozdíl mezi lidskými zuby a zuby šelem.
Která kost kočkovitým šelmám chybí a proč?
2. O kočkách si myslíme, že neumí plavat. V zoo je kočka, která plavat umí a která se dokonce umí i potápět.
Najděte ji, zapište její jméno a zjistěte, čím se přizpůsobila životu u vody.
3. Se způsobem získávání potravy souvisí také režim aktivity šelem. Zkuste si tipnout, kolik hodin denně tráví
spánkem, odpočinkem a aktivitou lev, a údaje si ověřte na tabuli Jak zvířata spí (najdete ji u cesty od vzdělávacího centra k plameňákům).
Kolik hodin denně lev spí:
odpočívá:
je aktivní:
Srovnejte denní režim lva a koně či žirafy dle informací na tabuli.
Proč se říká spí jako kotě?
4. Kočkovité šelmy máme zařazeny jako velké samotáře. Je mezi nimi jedna, která žije ve smečce a díky týmové
spolupráci je úspěšná (jako vy). Zjistěte, která to je a jaká pravidla v její smečce fungují.
1
5. Myslíte, že se mohou ve volné přírodě potkat: lev s tygrem ? ANO NE
levhart obláčkový s kočkou rybářskou? ANO
NE
jaguarundi s levhartem?ANO
NE
6. Zakreslete do mapky rozšíření kočkovitých šelem uvedených v předchozí otázce (mapky s rozšířením
jednotlivých druhů najdete na cedulkách u jejich výběhu) a případně opravte své odpovědi.
7. Doplňte do textu vhodná slova podle cedulky Lvi v ohrožení.
Kdysi lvi obývaji rozsáhlý areál v _________________ , ____________________ a ___________________________ .
Dnes už v _____________ nežijí vůbec, z _____________ populace zbylo asi ______ zvířat a ______________ lvi
byli na mnoha místech _______________ a jinde jich výrazně ubývá. Lvi _____________ jsou zařazeni v Červeném
seznamu IUCN jako _______________________________ . Žijí v rezervaci Gírský les v __________ , kde pro ně
největší hrozbu znamená _________________________________________________________________ spolu
s _____________________________ . Dalším problémem je ____________________________________ a s tím
související ______________________________ .
8. Nakreslete nebo vyfoťte, co vás zaujalo, a napište, co by vás ještě zajímalo:
S kočkovitými šelmami a s dalšími zvířaty se setkáme i v některých latinských citátech. Za domácí úkol
přiřaďte správně latinské a české znění citátů, vyhledejte a zapište jejich význam.
1. Hic sunt leones.
K šelmám!
2. Barbam vellere mortuo leoni.
Kočka chce ryby jíst, ale nechce je lovit.
3. Ad bestias!
Mrtvého lva tahat za vousy.
4. Asinus manebis in saecula saeculorum.
Tady žijí lvi.
5. Cattus piscar non vult, sed pisces cibari.
Člověk člověku vlkem.
6. Homo homini lupus.
Zůstaneš oslem na věky věkův.
2
Afrika zblízka
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR C
V tropických pouštních oblastech svítí slunce nejvíce dní v roce. Vody, nejcennější tekutiny na Zemi, je v afrických pouštích a polopouštích naopak velice málo. Také pohyb v pouštním terénu je náročný. Pouštní a polopouštní zvířata byla
nucena se životu v tomto nehostinném prostředí přizpůsobit. Podívejme se na zvířata, která dokáží přežít i v poušti, pod
drobnohledem. Najdete je v pavilonech Africký dům, Afrika zblízka a Africké panorama.
1. Zjistěte...
... jak s vodou hospodaří
fenek
pískomil
... jak se chrání před slunečním žárem
pes ušatý
veverka kapská
... jak se přizpůsobili pohybu v poušti
adax
kočka pouštní
2. Zjistěte zajímavosti o následujících 5 zvířatech, vyberte si 1 z nich, které budete pozorovat
déle, a zapište dva poznatky z vašeho pozorování.
I když to tak na první pohled nevypadá, daman má vývojově blízko k jednomu daleko většímu zvířeti, než je sám.
Zjistěte rodové jméno tohoto zvířete a napište, jaké znaky je spojují.
Čím je v souvislosti s vodou medojed užitečný pro ostatní živočichy?
Jaký je vztah mezi medojedem a medozvěstkou?
Jak vzniklo rčení, že si pštros strká hlavu do písku?
Z jakého důvodu žijí surikaty v tak početných skupinách?
1
Pozorujte bércouna afrického a zkuste odhadnout, k čemu mu slouží jeho dlouhý „chobůtek“.
Vybrali jsme si toto zvíře _____________________ a vypozorovali:
1.
2.
3. Napište, který způsob adaptace pro život v poušti považuje vaše skupina za nejzajímavější a proč.
Rozloha afrického kontinentu je více než 30 milionů km². Bude zajímavé zjistit, jestli se zvířata, která jsme našli v pavilonech a výbězích Afrika zblízka, Africký dům a Africké panorama, mohou setkat i ve skutečnosti. Pokud nestihnete
všechna zvířata osobně navštívit, můžete použít informační stojan s počítačovým lexikonem.
4. Tipněte si, zda se mohou ve volné přírodě potkat: fenek s bércounem
ANO NE
daman s medojedem ANO NE
surikata s pštrosemANO
NE
5. Zakreslete do mapky rozšíření zvířat uvedených v předchozí otázce (mapky s rozšířením jednotlivých
druhů najdete na cedulkách u jejich výběhu) a případně opravte své odpovědi.
Za domácí úkol zjistěte a napište, jak se přizpůsobují
životu v poušti rostliny.
2
V Indonéské džungli
INSPEKCE V ZOO
ÚKOL NA VÝBĚR D
Indonésie je z přírodního hlediska nesmírně bohatá a pestrá země, kde najdeme téměř vše. Hledejme společně její specifika.
1. Na dřevěných pultících v šeru vstupní místnosti najděte 5 indonéských zajímavostí nebo extrémů a vypište je do tabulky.
ZAJÍMAVOST/EXTRÉMPŘÍKLAD A VYSVĚTLENÍ
Největší ještěr na světě
Největší květ na světě
2. Indonésie je velmi lidnatá země. Jaký vztah mají obyvatelé Indonésie k přírodě? Srovnejte s Evropany.
Podívejme se blíže na obyvatele vodní říše… Ale pozor, úkoly najdete v různých částech pavilonu.
3. Z úkolů označených a–f splňte 3 dle vlastního výběru.
a/ Prohlédněte si karetku novoguinejskou. Čím se podobá praseti?
b/ Jedna z ryb obývajících Indonésii loví zvláštním způsobem hmyz. Jmenuje se stříkoun lapavý. Zjistěte,
... jakým způsobem loví svou kořist.
... na jakou vzdálenost trefí svou kořist.
... jaké má zbarvení nad očima a k čemu toto zbarvení může sloužit.
... jaké má postavení úst – spodní, koncové či horní.
1
c/ Jeden indonéský želví samec láká partnerky zvláštním způsobem. Zjistěte jeho jméno a popište způsob
námluv.
d/ V malé vodní nádrži najdete kraba s hudebním jménem. Napište jeho jméno a vysvětlete, k čemu slouží
jeho speciálně vyvinuté klepeto.
e/ V Indonésii žije vodní had, který má kůži větší o „několik čísel“. Zjistěte jeho jméno a smysl této anomálie.
f/ Posviťme si na největšího ještěra varana komodského. Zjistěte odpovědi na otázky.
Jak ho rozeznáte od jiných ještěrů?
Jak rychle běhá? Jaké délky dorůstá? Kolik váží?
Jak velké zvíře dokáže pozřít?
Indonésie žije velmi bohatým přírodním životem i v noci a pavilon Indonéská džungle tuto skutečnost velmi pěkně ilustruje.
4. Proč se říká, že žije jako jezevec? Pozorujte jezevce šedého a vysvětlete.
5. Pozorujte outloně váhavého a zdůvodněte jeho druhové jméno.
6. Možná jste se právě polekali netopýra, který vám prolétl kolem hlavy. Je to netopýr, když na cedulce stojí
kaloň? V čem se liší a v čem shoduje s netopýry?
V Indonésii najdeme řadu opic a opiček. Podle Darwinovy evoluční teorie s nimi máme společné předky, takže si zaslouží
naši pozornost…
7. Pozorujte makaky a orangutany a zjistěte odpovědi na otázky.
Proč se malý makak jmenuje vepří?
Spočítejte makaky – je jich dost na tlupu?
Co máme s makaky společného?
Srovnejte orangutany s člověkem z různých hledisek (výška, váha, počet potomků, společenský život...)
2
Download

Inspekce v zoo - Trojské gymnázium