AFRIKA:
1. Co odděluje Afriku od Evropy (moře, průlivy...)
2. Co odděluje Afriku od Asie ( moře, průplavy,zálivy...)
3. Jak se jmenuje největší africká poušť a ve které části Afriky se nachází.
4. Jak se nazývá nejvyšší masiv (hora) Afriky.
5. Ve které části Afriky převládá tropické vlhké podnebí.
6. Jak se nazývá nejdelší africká řeka. Jak ji lidé využívají.
7. Na jaké africké řece leží Viktoriiny vodopády a kterou částí Afriky protéká.
8. Jak se nazývá největší africké jezero.
9. Jaká zvířata jsou typická pro africkou savanu.
10. Jak se jmenuje nejznámější savec africké pouště.
11. Jaké nejdůležitější nerostné suroviny se těží v severní Africe a při Guinejském zálivu?
12. Jaké plodiny se pěstují na afrických plantážích.
13. Jak se jmenuje největší africký ostrov.
14. Který africký stát nejvíce navštěvují turisté.
15. Který stát Afriky je nejvyspělejší a nejbohatší.
16. Určete, o který stát se jedná: a) Suezský průplav – Gíza – Sinajský poloostrov – Káhira
b) Chartúm – Sahel – největší stát Afriky – arabská guma
c) Pretoria – diamanty – Kapské Město – apartheid
d) Mosambický průliv – ostrov – chameleon – endemit
Práce s atlasem:
Afrika:
1. Kterou část Afriky omývá Benguelský proud a kterou proud Střelkového mysu. Jak ovlivňují
podnebí těchto oblastí a proč. Ve kterých oceánech proudí.
2. Který klimatický pás vykazuje nejvíce srážek a kde se v Africe rozkládá.
3. Ve kterém klimatickém pásu leží severní a jižní okraj světadílu.
4. Proč má kratší řeka Kongo více vody než podstatně delší řeka Nil.
5. Které oceány spojuje Suezský průplav. O kolik kilometrů se zkrátí vodní cesta ze západu Evropy
do asijských přístavů Indického oceánu.
6. Která jezera vyplňují dno příkopové propadliny.
7. Uveď příklady afrických států patřících do pásu Sahelu. Co mají společného.
8.A Vyhledej oblasti Afriky řídce osídleny. Vysvětli proč?
8.B Vyhledej oblasti Afriky hustě osídleny. Vysvětli proč?
9. Co je důsledkem ohromného nárůstu počtu obyvatel Afriky.
10. Vypiš hlavní hospodářské oblasti Afriky.
11.A Jaké zemědělské plodiny se pěstují ve středomořské oblasti.
11.B Jaké zemědělské plodiny se pěstují v rovníkové oblasti.
12. Podle mapy zemědělství odhadněte, které země Afriky jsou ohroženy možným dlouhotrvajícím
suchem a rozšiřováním pouští.
13. Která odvětví hospodářské činnosti jsou nebo budou pro Afriku ekonomicky nejdůležitější.
14. Kde v Africe žijí lidé europoidní rasy a kde negroidní rasy. Která přírodní překážka tyto rasy
odděluje.
15. Jaké náboženství převládá na severu Afriky. Jak se nazývají stoupenci tohoto náboženství.
16. Které přírodní zdroje a jaké přírodní podmínky ovlivňují bohatství severní Afriky.
17. Ve které části Afriky se rozkládají tropické deštné lesy. Jak se využívají. Jaký dopad na naší
planetu má nadměrné využívání tropického lesa.
18. Určete zeměpisnou polohu Kilimandžára. Vysvětlete, proč je jeho vrchol pokryt sněhem.
19. Vyhledejte největší pouště a nejvyšší pohoří jižní Afriky. Kterým státem toto pohoří
prochází.
20. Které velké problémy a zároveň choroby sužují velkou část afrického kontinentu.
Download

AFRIKA: