Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře
Mgr. Jiřina Míková
Zeměpis
VY_32_INOVACE_05120
1
8. 1. 2013
Mgr. Jiřina Míková
VI. A
7. 1. 2013
1
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Anotace materiálů
Materiál slouží k výkladu učební látky na téma "Oceány a moře". V závěru práce je opakování probrané látky formou otázek.
Podrobný metodický popis možností použití materiálu:
3. snímek ­ výklad (světový oceán, moře, záliv, průliv, průplav)
4. snímek ­ výklad (mořská voda ­ vlastnosti)
5. snímek ­ výklad (pohyby mořské vody)
6. snímek ­ opakování (otázky ­ vypracovat samostatně do sešitu)
2
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Oceány a moře
• světový oceán pokrývá 71% zemského povrchu
• Tichý oceán, Atlantský oceán, Severní ledový oceán, Indický oceán, Jižní oceán
• moře = menší část oceánu (vnitřní a vnější)
• záliv = část moře hluboko zaříznutá do pevniny
• průliv = zúžená část oceánu mezi pevninami
• průplav = umělé propojení moří (oceánů)
3
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Oceány a moře
Mořská voda ­ vlastnosti
• slaná (není pitná, nelze zavlažovat)
• salinita = slanost vody
• odsolování vody (způsob získání pitné vody)
4
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Oceány a moře
Pohyby mořské vody
• vlnění ­ vzniká vlivem větru
• mořské proudy ­ přemísťování obrovského množství vody na velké vzdálenosti
­ příčiny (pasáty, rozdíly v teplotě a salinitě vody)
• příliv a odliv ­ způsobeno přitažlivostí Slunce a Měsíce
5
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Co si pamatuješ?
1. Kolik procent zemského povrchu pokrývá světový oceán?
2. Vypiš všechny oceány!
3. Jaký je rozdíl mezi průlivem a průplavem?
4. Co je to salinita?
5. Vyjmenuj tři příčiny vzniku mořských proudů!
6. Čím je způsoben příliv a odliv?
6
Přírodní sféra Země ­ Oceány a moře.notebook
Zdroje:
ČERVINKA, Pavel a Václav TAMPÍR. Přírodní prostředí Země: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upr. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2002, 87 s. ISBN 80­860­3449­6. DEMEK, Jaromír. Zeměpis 6: pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN ­ pedagogické nakladatelství, 2007, 120 s. ISBN 978­807­2353­620. Flash aplikace SMART Notebook
Galerie SMART Notebook
Z vlastního archivu autora, pokud není uvedeno jinak.
7
Download

VY_32_INOVACE_05120 Přírodní sféra Země