III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76
Vzdělávací materiál: PowerPointová prezentace ppt.
Jméno autora:
Mgr. Soňa Růžičková
Datum vytvoření:
6. července 2013
Určen: 4. ročník ZŠ
Vzdělávací oblast: PŘÍRODOVĚDA – VODA A JEJÍ VLASTNOSTI
Anotace: Prezentace obsahuje základní informace o vlastnostech vody, jejím
VODA A JEJÍ VLASTNOSTI
VODA H2O
SLOUČENINA VODÍKU A KYSLÍKU
ČIRÁ
BEZBARVÁ
BOD VARU = 100 °C
BOD TUHNUTÍ = 0 °C
VODÍK
H
KYSLÍK
O
VODÍK
H
Při tuhnutí zvětšuje svůj objem.
SKUPENSTVÍ VODY
PEVNÉ
TEKUTÉ
LED
JINOVATKA
SNÍH
VODA
DÉŠŤ
PLYNNÉ
VODNÍ PÁRA
MLHA
ÚKOL:
• Co se děje při tuhnutí vody?
• Jak souvisí voda a led se zvětráváním hornin?
• Jak se vytvoří z kapalné vody pára?
DALŠÍ VLASTNOSTI VODY
• TVRDÁ VODA = obsahuje větší množství minerálů, většinou je to voda
z vrtů, podpovrchová, podzemní voda. Minerály se usazují na
kovových předmětech = např. na topném tělesu varné konvice = vodní
kámen, a zhoršují vlastnosti topného tělesa. Způsobují „zarůstání“
kovových vodovodních trubek (dnes jsou nahrazeny plastovými)
• MĚKKÁ VODA = zpravidla dešťová, obsahuje málo minerálů
• DESTILOVANÁ VODA = zbavená „všeho“, především minerálních látek,
čirá, bez chuti, zápachu, nevodivá. Nevhodná pro konzumaci =
způsobuje zdravotní rizika. Používá se v průmyslu.
VODA A ŽIVOT
JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO ORGANIZMU
TĚLO ČLOVĚKA JÍ OBSAHUJE ASI 2 TŘETINY Z CELKOVÉ HMOTNOSTI
TRANSPORTUJE VITAMÍNY, VÝŽIVU I KYSLÍK DO TKÁNÍ A BUNĚK
TLUMÍ NÁRAZY VNITŘNÍCH ORGÁNŮ
ČISTÁ A KVALITNÍ VODA VYPLAVUJE Z TĚLA NEČISTOTY A JEDOVATÉ
LÁTKY
BEZ VODY ČLOVĚK UMÍRÁ BĚHEM 2 – 3 DNŮ
V ROSTLINÁCH UMOŽŇUJE NĚKTERÉ CHEMICKÉ REAKCE = NAPŘ.
FOTOSYNTÉZU
PŘEPRAVUJE LÁTKY
REGULUJE TEPLOTU
UDRŽUJE TVAR BUNĚK
KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ
VODA SE DÍKY SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ TEPLEM
ODPAŘUJE Z OCEÁNŮ A MOŘÍ
STOUPÁ VHŮRU => OCHLAZUJE SE
SRÁŽÍ SE V OBLAKA =>
JAKO DÉŠŤ NEBO SNÍH
SE DOSTÁVÁ ZPĚT NA ZEM =>
DO ŘEK, POTOKŮ, PŮDY =>
ODTÉKÁ ZPĚT DO MOŘÍ A OCEÁNŮ …
všechny obrázky jsou součásti Microsoft Word
z Klipart z Office.com Zdarma ke stažení
Download

Prezentace aplikace PowerPoint