Lynx 4
Uputstvo
1
Sadržaj
O LYNXU......................................................................................................................3
KAKO DA KORISTITE LYNX SISTEM ZA POMOĆ..............................................4
KRETANJE KROZ LYNX.... .......................................................................................5
ODABIR JEZIKA.........................................................................................................8
UPOTREBA ALATA................. .................................................................................9
KREIRANJE NOVE LEKCIJE...................................................................................10
OTVARANJE POSTOJEĆE LEKCIJE......... .............................................................11
ISPORUKA LEKCIJE..................................................................................................12
KORIŠĆENJE ALATA ZA ZABELEŠKE. ................................................................13
KREIRANJE PLANA LEKCIJE ................................................................................14
RAD SA POWER POINTOM........ ..............................................................................15
UBACIVANJE OBLIKA.................................................................................................16
UBACIVANJE SLIKA.... ............................................................................................17
MANIPULACIJA SA SLIKAMA...............................................................................18
UPOTREBA AUDIO FAJLOVA ...............................................................................19
UPOTREBA VIDEO KLIPOVA ...............................................................................20
UPOTREBA HIPERVEZA ........................................................................................21
POZADINE STRANICA.............................................................................................22
UBACIVANJE POZADINA....... ....................................................................................24
KAKO USLIKATI EKRAN.......... ................................................................................25
UPOTREBA SNIMAČA EKRANA.. ............................................................................27
UPOTREBA LYNX CLIPARTA....................................................................................28
UBACIVANJE MAPA.................................................................................................30
O MOMO DIREKTORIJUMU....................................................................................32
DODAVANJE NOVIH WEB STRANA ....................................................................33
O BRZIM MEDIJIMA .................................................................................................34
O LYNX RUČNOM SETU. ............................................................................................35
KORIŠĆENJE LYNX RUČNOG SETA.....................................................................36
KORIŠĆENJ TEKSTUALNOG ALATA.......................................................................40
KORIŠĆENJE OLOVKE ZA CRTANJE.....................................................................42
PREPOZNAVANJE RUKOPISA... ............................................................................43
UPOTREBA ALATA ZA BOJENJE .............................................................................44
KORIŠĆENJE ALATA ZA TIPSKI MNOGOUGAO .................................................45
KORIŠĆENJE ALATA ZA TIPSKI MNOGOUGAO................................................46
KORIĆENJE ALATA ZA LINIJE...............................................................................48
KORIŠĆENJE BRISAČA............................................................................................49
KORIŠĆENJE SIGNIRA.............................................................................................50
KORŠĆENJE ALATA ZA SMANJIVANJE ..............................................................51
KORIŠĆENJE ALATA REFLEKTOR .......................................................................52
KORIŠĆENJE ZAVESE..............................................................................................53
POKRETANJE KALKULATORA..... .........................................................................54
POKRETANJE EKRANSKE TASTATURE................................................................55
2
O Lynxu
Dobrodošli u Lynx
Lynx je višenamenski softver koji je kreiran za upotrebu sa bilo kojom interaktivnom tablom.
Evo nekih karakteristika koje vam Lynx nudi:
Lynx websajt vam nudi ažuriranje softwera.
Klip art galerija prilagođena nastavnom programu i informacioni resursi za širok
spektar školskih predmeta i ključnih faza učenja.
Alatni set za zabelške koji uključuje olovku, četkicu, marker i alat za ispunu
bojom. Snimač ekrana vam omogućava da lekcije pripremate i gradite veoma
lako i takođe vam omogućava da ih snimite za neku kasniju diskusiju.
Pristup internetu pritiskom na jedno dugme.
Lako možete iskoristiti ekransku tastaturu i kalkulator.
Lako se povezuje sa svim Windows aplikacijama tako da svi programi i resursi koje
često koristite su vam brzo dostupni u alatnoj traci.
Na raspolaganju su vam različite pozadine za specifične predmete kako bi
poboljšali svoje lekcije (linije, grafici, izometrija, notni sistem,kvadratići, itd). Širok
spektar mapa visoke rezolucije, jednostavnih i obeleženih, je takođe obezbeđen i
spreman za upotrebu u pripremi lekcija.
Elektronski obojeni i blanko VEEN dijagrami se mogu naći u Lynxu.
Različiti interaktivni sadržaji su takođe dostupni u Lynxu, uključujući satove.
Organizujte, transformišite, ispunite i grupišite objekte.
Modifikujte i prilagodite oblike vašim potrebama.
Koristite zavesu, reflektor i alat lupe.
Koristite tastaturu da pišete, poravnate, rotirate i transformišete tekst.
3
Kako da koristite Lynx sistem za pomoć
Kroz meni Pomoć se možete kretati koristeći:
Koristeći hiper veze unutar teksta
na glavoj stranici
i u gornjem desnom uglu svih ostalih stranica.
Hiper veze unutar teksta
Hiper veze su obojeni i podvučeni delovi teksta. Klikom na vezu otkrivate nove informacije. Ovaj
sistem za pomoć koristi tri različite vrste linkova, odnosno veza. Drugim rečima, kada kliknete na njih
pokazuju vam nove informacije na različite načine:
One koji vas vode do neke druge stranice za pomoć ili one koje vas vode do drugog
mesta na istoj stranici za pomoć.
Najlakši način da se vratite na mesto gde ste bili jeste da kliknete dugme Nazad u
vašem internet pretraživaču.
One koji otvaraju mali „iskačući“ prozor koji sadrži kratke informacije za pomoć.
Zatvorite iskačući prozor klikom bilo gde na pozadinu stranice za pomoć.
One koji otkrivaju tekst sa dodatnim pojašnjenjima, ispod ili odmah do hiper veze.
Možete sakriti ove dodatne informacije ponovnim klikom na hiper vezu.
4
Kretanje kroz Lynx
Ova tema vam daje pregled o tome kako se kretati kroz Lynx i kako podesiti radno
okruženje da odgovara vama i uključuje:
Glavni prozor
Korišćenje bočne trake
Dodatne opcije
Kada prvi put otvorite Lynx videćete glavnu radnu površinu za kreiranje lekcija:
5
Glavni prozor:
Glavni prozor ili radna površina ima četiri glavna dela:
Meni traku
Oblast sa alatima
Kontrolni panel
Prozor sa slajdovima
Meni traka sadrži sedam pod menija, iz kojih možete pristupiti svim meni opcijama.
Oblast sa alatima je mesto gde su inicijalno postavljeni alti za kreiranje lekcija. Alati se mogu
postaviti na levu ili desnu stranicu glavnog prozora ili na dno, ako se tako preferira, ili mogu da vam
lebde na bilo kojoj poziciji na ekranu.
Kontrolni panel, sadrži veliki broj korisnih funkcija koje možete izabrati pritiskom na dugme
„Tab“. Controlna tabla može biti prikazana sa leve ili desne strane prozora; ovo možete
promeniti klikom na preklapajuće dugme.
Prozor sa slajdovima pokazuje vam trenutni slajd. Ako je slajd previše velik da bi stao
u prozor, traka pomicača će se pojaviti kako bi vam omogućila da se pomerite na deo
slajda na koji želite da vidite.
BELEŠKA: Početno je podešeno da se kontrolni panel prikazuje, ali vi ga možete sakriti u bilo kom
trenutku tako što ćete izabrati „Prikaži kontrolni panel“ iz „Pogled“ menija.
Korišćenje kontrolnog panela:
Kontrolni panel, povezuje zajedno sedam različitih funkcija:
Slajdovi: Lista sličica slajdova lekcija koja je trenutno učitana.
Lekcije: lista vaših Lynx4 lekcija
Oblici: kutija sa alatima koja sadrži korisne poligone oblike koji se mogu prevući u
prozor slajda.
Istraži: Daje vam pristup direktorijumu sa Lynx resursima, koji sadrži klipart galeriju, brze
medijske aplikacije, snimljene ekrane i vaše lične Lynx direktorijume.
Pretraži: Omogućava vam da pretražite direktorijume za određenu reč ili rečenicu.
Google pretraga: Omogućava vam da pretražujete Google slike na internetu
koje sadrže određenu reč ili rečenicu.
Online Resursi: lista korisnih linkova ka web stranama koje vam trebaju.
Da bi ste promenili tab, kliknite na onaj koji hoćete u koloni levo.
Prikazvanje još opcija
Ako kliknete desnim klikom miša dok se krećete kroz Lynx, prikazuje vam se drugi meni koji
vam omogućava još dodatnih podešavanja. Ovaj meni se naziva „kontekstni“ meni, jer se
opcije koje su na raspolaganju menjaju u zavisnosti od toga gde ste i na šta kliknuli desnim
klikom – npr. da li je bio selektovan neki objekat kada ste kliknuli desni klik ili nije.
Ako kliknete u prozor slajda na prazan prostor, kontekstni meni slajda će biti
prikazan.
Ako kliknete na određeni predmet, kontekstni meni tog predmeta će biti prikazan
6
BELEŠKA: Možete pristupiri kontekstnom meniju predmeta tako što ćete izabrati predmet i
kliknuti na strelicu padajućeg menija koja će se pojaviti u gornjem desnom uglu selektovanog
predmeta. Ovo je dosta korisno ako radite na tabli gde vam je desni klik možda nedostupan.
Grafika ispod prikazuje meni koji se prikazuje kada klikne desni klik na objekat oblika:
Molim vas zapamtite da je za opciju isporuke podrazumevano podešavanje:
Pokretno pri isporuci - isključeno
Sakrij pri isporuci - isključeno
Pusti pri isporuci - isključeno
Promenljivo pri isporuci – isključeno
Pokretno u pripremi – omo
7
Odabir jezika
Lynx vam omogućava da izaberete jezik kada prvi put instalirate softver. Možete da
birate između:
English
French
Dutch
German
Spanish
Turkish
Arabic
Estonian
Italian
Latvian
Lithuanian
Finnish
Danish
Polish
Russian
Swedish
Hungarian
Norwegian
Czech
Estonian
Gaelic
Afrikaans
Slovakian
Icelandic
Kada završite instalaciju Lynx-a možete promeniti jezika u kom god trenutku želite.
Da promenite jezik:
Kliknite Alati | Opcije na glavnoj alatnoj traci.
Prozor sa opcijama se otvara.
Kliknite na kutiju sa jezicima i padajući meni će se pojaviti pored imena jezika.
Lynx će ažurirati nova podešavanja jezika.
Da bi ste promenili jezik opet ponovite postupak.
8
Korišćenje alata
Lynx vam omogućava da prilagodite izgled i pristupačnost radne površine na različite načine.
Panele možete pomerati po radnoj površini, i zatvoriti ih ako vam nisu potrebni.
Možete pomerati alatne trake u sklopu gornjeg dela ekrana, a
možete i ih prevući u glavni prozor.
Alatne trake možete prikačiti za bilo koju stranu glavnog prozora.
Čuvanje pozicije vaše alatne trake
Podrazumevano je da se sve promene koje vršite, a tiču se pozicija
vaših alatnih traka i panela, Lynx neće sačuvati; kada zatvorite
aplkaciju i ponovo je pokrenete, sva podešavanja se vraćaju na svoje
podrazumevane vrednosti.
Ako želite da Lynx zapamti vaše izmene za sledeći put, uradite
sledeće:
Klikni te na Alati | Opcije
Idite na "Zapamti podešavanja alatnih traka i prozora“
Ovo svojstvo podesite na "Omogući".
9
Kreiranje nove lekcije
Da bi ste kreirali novu lekciju:
Klikni na Datoteke/Novi
Otvara se nova knjiga lekcije.
Kliknite na Datoteke | Sačuvaj kao.
Otvara se prozor za snimanje pripremljene lekcije.
Unesite ime fajla u polje Ime fajla i kliknite na dugme Snimi.
Vaša nova lekcija je snimljena i možete početi sa unosom informacija u lekciju.
.
10
Otvaranje postojeće lekcije
Da otvorite postojeću lekciju:
Kliknite na Datoteke | Otvori ili kliknite ikonu Otvori lekciju
na alatnoj traci.
Prozor Otvori postojeći fajl se otvara.
Pronađite zahtevanu lekciju.
Kliknite na lekciju koju želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.
Lekcija koju želite biće otvorena u Lynxu.
Beleška: Ako je lekcija već otvorena od strane nekog drugog korisnika nećete moći da menjate vaše
lekcije dok drugi korisnik ne završi.
Lekcija, takođe može biti otvorena putem lekcijske kartice koja se nalazi u kontrolnom panelu. Lekcijski tab
izlistava lekcije koje su snimljene u vašem podrazumevanom direktorijumu. Možete promeniti lokaciju ovog
direktorijuma tako što ćete kliknuti na Alati | Opcije i promeniti vrednosti u „Poželjni lekcijski diektorijum“.
11
Isporuka lekcije
Nakon pripreme lekcije možete se prebaciti u režim isporuke kako bi videli kako će vaša
lekcija izgledati učenicima.
Da isporučite lekciju:
Kliknite na ikonu Isporuka lekcije
na alatnoj traci.
Otvoriće se prozor isporuka lekcije i omogućiti vam da počnete sa predavanjem vaše lekcije.
Pre početka isporuke lekcije možete izabrati određene opcije isporuke tako što ćete
kliknuti desni klik na neki objekat u vašoj lekciji i izabrati opcije isporuke. Ove opcije
vam omogućavaju:
„Sakrij po isporuci“ , što čini objekat ne vidljivim pri isporuci;
„Startuj po isporuci“ za medijske objekte (zvuk i video);
„Pomerati po isporuci“, što avm omogućava da objekti budu pokretni pri isporuci
(podrazumevano je da objekti budu nepokretni);
„Izmenljivo po isporuci“, što vam omogućava da objektima promenite veličinu i da ih
rotirate pri isporuci.
12
Korišćenje alata za zabeleške
U nekim slučajevima, pri predavanju lekcije naćićete se u situaciji da morate nešto da
dodate u lekciju u toku samog predavanja. Iskoristite alate za zabeleške u prozoru
Isporuke lekcije.
Za korišćenje alata za zabeleške:
Zadržite miš iznad ikonice alata koji želite da koristite i kliknite levi klik miša.
Sada možet koristiti alat koji vam je potreban.
Ako ste odabrali alat za crtanje, „Opcije alata“ će se takođe prikazati i
moćićete da vidite podešavanja za taj alat.
Zaključavanje lekcije:
Ako želite da osigurate da lekcija nemože biti menjana u pripremi i pri isporuci, možete
izabrati „Zaključaj lekciju“ iz menija Datoteke ili sa alatne trake
omogućavate izmene.
ponovnim klikom
13
Kreiranje lekcijskog plana
Kako bi ste lakše planirali vaše aktivnost možete naći za shodno da kreirate lekcijski plan.
Evo kako da uradite ovo u Lynxu.
Da kreirate lekcijski plan:
Kiknite „Pogledaj plan lekcije“ na Pogled
meniju. Otvara se prozor sa detaljima
lekcijskog plana.
Unesi potrebne informacije. Pogledaj grafik ispod:
.
Kliknite na Strana 2,3 i 4 tabove da bi otvorili druge prozore gde možete uneti još
detalja vezanih lekcije.
Kliknite na krstić u gornjem desnom uglu prozora kada ste završili. Kliknite na Fajl
| Snimi da bi ste snimili vaš lekcijski plan.
Savet: Možete se vratiti na vaš lekcijski plan u svakom momentu tako što ćete
kliknuti pogledaj lekcijski plan ikonu na alatnoj traci kao što je opisano u koracima
gore.
14
Rad sa Powerpointom
Da učitate powerpoin okument u Lynx:
Kliknite na meni Datoteke
Izaberi Otvori
Pronađute i izaberite fajl
Pritisnite na dugme otvori
Beleška: Proces konverzije traje nekoliko sekundi u zavisnosti od veličine fajla koji se
obrađuje.
Da sačuvate lekciju kao powerpoint dokument:
Kliknite na meni Direktorijum
Izaberite Snimi kao
Unesite naziv dokumenta koji želite
Promenite Snimi kao tip fajla u PowerPoint
dokument i pritisnite Snimi
15
Ubacivanje oblika
Lynx vam omogućava da dodate različite oblike u vašu lekciju. Oblici mogu biti ispunjeni
bojom ili blanko.
Da ubacite oblik:
Lynx tab sa oblicima sadrži mnoge uobičajene pre-definisane poligone oblike.
Izaberite tab Geomtrijskih Oblika. Ovo možete uraditi klikom na sam tab, ili
klikom na ikonicu oblika
u delu alatne trake sa alatima za crtanje.
Kliknite na oblik koji želite.
Alatna traka objekta će se pojaviti. Ovde možete podesiti ivice oblika i ispunu
obllika, stil linija oblika.
Prevucite oblik u prozor slajda tako što ćete držati levo dugme miša i pomeriti
miš.
Oblici definisani od strane korisnika:
Ako želite da kreirate oblike koji nisu uključeni u tabu sa oblicima, to možete uraditi putem
Alata Prilagođeni Mnogougao
na alatnoj traci sa alatima za crtanje.
16
Ubacivanje slika
Lynx pruža hiljade slika u clipart galeriji, ali vi možda budete želeli da ubacite neku vašu sliku sa
računara u lekciju.
Da ubacite sliku:
Klikni Ubacivanje | Ubaci sliku.
„Otvori sliku“ prozor se otvara.
Pronađite lokaciju slike na vašem računaru.
Kliknite na dugme Otvori.
Slika se otvara u vašoj lekciji.
17
Manipulisanje sa slikama
Lynx vam omogućava da promenite elemente slike koju ste ubacili u lekciju.
Da promenite veličinu slike:
Promena veličine slike je prilično isti postupak kao kod promene veličine oblika.
Obeležite objekat kojem želite da promenite veličinu.
Kliknite na dugme za promenu veličine (strelica sa dva kraja u donjem desnom
uglu) i povucite objekat dok ne dostignete željenu veličinu. Pomerite prema spolja
da bi ga uvećali ili prema unutra da bi ga smanjili.
Da rotirate sliku:
Izaberite sliku kojoj želite da promenite veličinu.
Kliknite na dugme za rotiranje (dve zakrivljene linije) i pomerajte miš sa
otpuštenim dugmetom miša. Slika će rotirati do 360 stepeni oko svoje centralne
tačke.
Rotirajte po potrebi do 360 stepeni.
BELEŠKA:Da bi ste povratili sliku u početni položaj, samo kliknite dva puta na dugme za
rotiranje.
18
Korišćenje audio zapisa
Lynx vam omogućava da u vaše lekcije ubacite i zvučne zapise.
Da ubacite audio zapis:
Kliknite Ubacivanje | Ubaci audio.
Pronađi lokaciju zvučnog zapisa i klikni dugme Otvori.
Audio zapis je ubačen u vašu lekciju.
Kliknite na dugme Pusti da bi poslušali zapis.
Klikom na „Ubaci Audio“ će kopirati zvučni zapis u vašu Lynx lekciju, što će povećati
veličinu vašeg fajla – lekcije.
Ako ne želite da radite ovo, možete izabrati „ubaci Audio kao prečicu“. Ovo neć kopirati
zapis, nego će ga pustiti sa vaše lokacije na računaru ili mreži. If you don't want to do this,
you can select "Insert Audio as shortcut".
BELEŠKA: Kada ubacujete audio kao prečicu, audio fajl mora biti prisutan na istoj lokaciji
kada ga budete puštali u Režimu Isporuke. Ako je fajl obrisan ili premešten, nećete moći da
ga pustite.
19
Korišćenje video zapisa
Lynx vam omogućava da u vaše lekcije ubacite i video klipove. Možete, takođe imati i živi
video snimak poduslovom da na računar imate zakačenu web kameru.
Da ubacite video zapis:
Kliknite Ubacivanje | Ubaci video.
Pronađite lokaciju video zapisa na vašem računaru i kliknite
dugme Otvori.
Video zapis je ubačen u vašu lekciju.
Klikni na pusti dugme da pogledate zapis.
Ovako ćete kopirati video zapis u vašu Lynx lekciju, što će povećati veličinu vašeg lekcija
fajla. Ako ne želite ovo da radite, možete izabrati „ubaci video zapis kao prečicu“. Ovaj
način neće kopirati video zapis u lekciju nego će ga puštati sa neke druge lokacije na
vašem računaru.
BELEŠKA: Kada ubacujete video kao prečicu, video fajl mora biti na istoj lokaciji kada lekciju
puštate u Režimu isporuke. Ako se fajl premesti ili obriše neće biti pušten u lekciji.
20
Korišćenje hiper veza
Lynx vam omogućava da bilo koji objekat pretvorite u hiper vezu. Možete praviti vezu
prema: web stranicama, lekcijskim slajdovima ili prema nekom fajlu na vašem računaru.
Da ubacite vezu:
Desnim klikom pritisnita na objekat za koji želite da
zakačite vezu.
Kliknite Veza.
Otvara vam se prozor sa svojstvima veze.
Izaberite tip veze iz padajućeg menija.
Pronađite web adresu, lokaciju fajla ili slajda..
Ubacite web adresu ili lokaciju fajla.
Kliknite na dugme prihvati.
Kada budete isporučivali lekciju i kliknete na objekat, otvoriće se web stranica, fajl
ili slajd.
21
Pozadine stranica
Možete učiniti da vaše lekcije izgledaju dosledno koristeći iste pozadine. Mogli bi ste koristiti
različite pozadine da naznačite različite lekcije ili se neke lekcije mogu unaprediti ako se
koriste slike kao pozadina.Ova tema obajšnjava kako se ovo radi.
Postavite boju pozadine
Postavite sliku pozadine
Postavite papir koji će biti na pozadini
Da postavite boju pozadine:
Izaberite Formati | Boja Pozadine.
Otvara se paleta boja.
Kliknite na boju koja vam treba ili kliknite na dugme Dodaj prilagođene boje za dalja
podešavanja boja.
Kliknite na OK dugme.
Boja se pojavljuje u lekciji kao pozadina.
Beleška: da postavite istu boju pozadine za sve stranice u vašoj lekciji izaberite Format |
Sve stranice kao u prvom koraku navedenom gore.
22
Da postavite sliku kao pozadinu:
Izaberite Formati | Pozadinska slika.
Pronađite sliku koja vam je potrebna na vašem računaru.
Kliknite na dugme Otvori kada ste izabrali sliku koju želite.
Slika se pojavljuje u lekciji kao pozadina.
Da postavite tip papira kao pozadinu:
Izaberite Format | Tip pozadinskog papira
Izaberite tip papira koji vam treba:
o linije ili tačkice;
o papir za rukopis (različite širine linija);
o papir sa graficima ( sa osama i oznakama)
o skvadratići, trouglovi ili šestouglovi
o muzičko
Izaberite Formati | Razmak linija pozadinskog papira da izaberete razmak između linija.
Izaberite Formati | Širina linija pozadinskog papira da izaberte širinu linija.
Izaberite Formati | Boja linija pozadinskog papira da izaberete boju linija.
Papir će automatski ažurirati vaša izabrana podešavanja.
Boja pozadine se može promeniti tako što ćete izabrati Formati | Boja pozadine,
kao što je navedeno gore.
Da uklonite papir sa pozadine, izaberite Formati | Tip pozadinskog papira | Nema papira.
23
Ubacivanje pozadina
Lynx ima mnoge pozadne koje možete
ubaciti u lekcije, has many backgrounds
you can insert into a lesson. Evo kako
ovo možete uraditi.
Da ubacite pozadinu:
Izaberite "Pretraži" tab u Kontrolnom
panelu.
Otvorite Clipart direktorijum, i
izaberite Pozadine.
Kliknite na Označene ili
Neoznačene. Različite
pozadine se prikazuju u
azbučnom redu. Izaberite
pozadinu koja vam odgovara
i prevucite na glavnu
lekcijsku stranu.
Da postavite sliku na pozadinu
slajda na kome se u tom trenutku
nalazite, kliknite desnim klikom
miša (ili kliknite na dugme meni) i
izaberite „Postavi pozadinu“.
Pozadina tog slajda biće promenjena
na izabranu sliku. Ako bude
neophodno moraćete da sliku
razvučete kako i stala na celu površinu
slajda.
BELEŠKA: Bilo koja slika, dali sa vašeg
računara ili iz cliparta samog Lynxa,
može se postaviti kao pozadina.
Jednostavno izaberite sliku i kliknite
„Postavi kao pozadinu“ kao što je
opisano u gornjem delu teksta.
24
Kako snimiti (uslikati) ekran
Lynx vam omogućava da uslikate deo ekrana ili ceo ekran i da tu sliku vrlo lako ubacite u
vašu lekciju.
Da uslikate ekran:
1. Postarajte se da je prozor koji želite da uslikate vidljiv.
2. Izaberite Ubacivanje | Snimanje ekrana i jednu od četiri ponuđene opcuije:
Ceo ekran – omogućava vam da uslikate ceo ekran.
Pravougaoni prostor – omogućava vam da uslikate pravougaonu površinu ekrana koji
želite da uslikate.
Postor koji sami označite – omogućava vam da uslikate površinu izabranu
slobodnom rukom.
U zavisnosti od odabrane opcije potrebno je uraditi sledeće:
3. Ceo ekran
Lynx automatski ubacuje ceo uslikan ekran u vašu lekciju.
4. Pravougaoni prostor
Lynx prikazuje ekran koji je spreman za slikanje. Vaš pokazivač je prikazan u vidu krstića.
1.
2.
3.
Pomerite vaš kursor na područije koje želite da slikate.
Kliknite i zadržite levi klik miša.
Prevucite pravougaonik preko željene oblasti. Otpustite dugme miša kada ste
obeležili željenu oblast.
Lynx ubacuje označenu oblast u vašu lekciju.
25
5. Prostor koji sami označite
Lynx prikazuje ekran koji želite da uslikate. Vaš kursor je prikazan kao krst.
1.
2.
3.
Pomerite vaš kursor na oblast koju želite da izaberete.
Kliknite i zadržite levi taster miša.
Nacrtajte liniju oko oblasti koja vam je potrebna. Kada se linija preklopi sama sa
sobom, oblast će biti obeležebna i izabrana. Ako otpustite taster miša pre nego što
se ovov desi, Lynx će kompletirati izabranu oblast automatski tako što će povezati
početnu i krajnju tačku vaše linije.
Lynx ubacuje izabranu oblast u vaš slajd.
26
Video snimanje rada na ekranu
Lynx ima mogućnost da zabelži video snimak onoga što radite na ekranu.
Da pristupire ovoj funkciji:
Kliknite na meni Alati.
Izaberite Video snimanje rada u programu
Novi prozor će se prikazati. Iz ovog prozora preko menija Površina možete
izabrati koji tip površine bi ste želeli da snimite.
Iscrtana površina
Veličina definisana od strane korisnika
Prozor
Ceo ekran
Kada pritisnete na dugme za snimanje bićete upitani da izaberete
površinu za snimanje. Kada pritisne dugme za stopiranje bićete upitani
da sačuvate snimak u AVI fajl.
Taj fajl možete učitati u Lynx preko menija Ubaci i opcije Ubaci video
27
Upotreba Lynx KlipArt
Lynx KlipArt sadrži nekoliko hiljada grafičkih
sadržaja specijalno probranih kako bi se
koristili za osnovno i srednje obrazovanje, i
raspoređenih po predmetima. Takođe postoji
na hiljade slika koje se mogu koristiti za opštu
upotrenu u direktorijumu „Raznovrsno“
Da ubacite neki element KlipArta:
Izaberite „Pretraži“ tab u Kontrolnom panelu.
Proširite KlipArt direktorijum.
Kliknite na bilo koji direktorijum – slike su
poređane po kategorijama.
Neke kategorije sadrže podkategorije.Pretražujte dok nenađete sliku
koja vam je potrebna. Izaberite sliku i
prevucite je na lekciju.
28
Druga mogućnost je:
Izaberite „Pretraži“ tab u
Kontrolnom panelu.
Unesite jedan ili više termina za
pretrag u polje za pretragu, i
pritisnite na dugme traži.
Ako bilo koja slika ima oznaku
termina koji ste uneli za
pretragu, te slike će se
prikazati u donjem polju.
Izaberite sliku i prevucite je na
stranu vaše lekcije.
Kada je slika u vašoj lekciji možete kliknuti na nju levim klikom miša kako bi ste videli
dodatne opcije. Možete videti okvirne ivice slike koje vam omogućavaju da promenite
veličinu slike tako što ćete kliknuti na kvadratić i povuću u željenom smeru. Vi možete
pomeriti i KlipArt prozor na željeno mesto na ekranu tako što ćete pritisnuti i držati levi taster miša
i prevući prozor na željeno mesto. Ako kliknete desni klik miša na KlipArt dobićete dodatne
opcije.
29
Ubacivanje mapa
Lynx ima različite mape koje možete koristiti kao deo vaše lekcije.
Da ubacite mapu:
Kliknite na "Explore" tab u
kontrolnom panelu.
Proširite Clipart direktorijum, i
izaberite Mape.
Direktorijum mape sadrži
različite pod-kategorije. Pretražite
sve dok ne pronađete onu koja vam je
potrebna..Izaberite mapu i
prevucite je na vašu radnu
površinu.
Da postavite mapu da bude
pozadina vašeg trenutnog slajda
kliknite desnim klikom miša i
izaberite „Postavi kao pozadinu“.
Pozadina tog slajda će se
promeniti u izabranu sliku. Ako je
potrebno možete je razvući na
celu pozadinu.
Kada ste ubacili mapu u vašu lekciju
možete kliknuti na nju levim tasterom
miša i videti dodatne opcije. Možete videti
i okvir oko slike koji vam omogućavaju da
promenite veličinu slike. Možet pomeriti
mapu tako što ćete kliknuti na nju, držeći
levi taster miša i prevući grafiku na novu
poziciju..
.
30
Vidite primer mape sa svim opcijama ispod.
31
Moj direktorijum
Moj Direktorijum možete pronaći u Pretraži tabu. Možete iskoristiti Moj Direktorijum kao
mesto gde držite ono što ste uradili kako bi ste što lakše mogli da tome pristupite.
Na primer: ako imamte lekciju koju često koristite možete je snimiti u Moj Direktorijum
kako bi osigurali brz pristup tom sadržaju iz Lynx - a. Takođe možete u njemu sačuvati
slike, tekstualne dokumente i izvršne fajlove.
Da bi snimili fajlove u Moj
Direktorijum:
Pronađite „Moj Lynx“ direktorijum na vašem
računaru. Otvorite direktorijum kako bi vam
se prikazao direktorijum profila "Uobičajeno".
Otvorite direktorijum „Uobičajeno“ kako bi
videli „Moj Direktorijum“. Snimite vaše fajlove
ovde.
Sve što ovde držite može se videti u Moj Direktorijum u
Lynx – u.
32
Dodavanje novog web sajta
Lynx ima tri načina kojima vam olakšava pretraživanje interneta.
Alatna traka sadrži vezu kako bi pokrenuli web pretraživač.
Možete dodati hiper vezu nekom objektu na vašem slajdu, koja će otvoriti tu
stranicu kada na objekat kliknete u režimu isporuke.
Imate mogućnost da pokretanja veza iz taba Internet resursi. Postoji nekoliko veza
ka internet stranicama već prisutnim u Lynx – u.
Da dodate novi web sajt:
Kliknite na Internet resursi tab u Kontrolnom panelu.
Kliknite desnim klikom unutar liste resursa.
Otvara se meni sa opcijama.
Kliknite na Dodaj novi ka internet stranici.
Prozor sa opcijama veze se otvara.
Unesite naziv resursa u polje Ime. Unesite
web adresu stranice u polje URL.
Klinkite na OK dugme.
Web stranica je dodata u listu resursa.
33
O Brzim medijima
Odeljak Brzi mediji ima brojne interaktivne aplikacije, uključujući interaktivni sat.
Da koristite Brze medije:
Kliknite na Pretraži tab u Kontrolnom panelu.
Kliknite na Brzi mediji. Dostupne aplikacije se pojavljuju u donjem prozoru.
Duplim klikom pokrenite aplikaciju koju želite da koristite.
34
O Lynx pripručnom setu
Lynx priručni set sadrži mnoge funkcije koje vam omogućavaju da radite sa intraktivnom
tablom.
desni-klik alat
alat za zabeleške
pregled cliparta
pregled mapa
pristup zavesa i reflektor alatima
mogućnost pokretanja web pretraživača
mogućnost da pokrenete kalkulator i ekransku tastaturu
mogućnost da postavite omiljene prečice
alat za zabeleške
Lynx priručni set vam omogućava da pokrenete Lynx alate dok radite i sa drugim programima.
Da pokrenete Lynx ručni set:
Kliknite na priručni set ikonu
alatnoj traci.
na
35
Korišćenje Lynx priručnog seta
Prelaženjem mišem preko dugmića Lynx priručnog seta iskočiće vam poruke obaveštenja
koji će vam reći šta koji alat radi. Jednostavno pritisnite na njih da bi ste uradili nešto od
sledećeg:
Lynx dugme vas vraća u glavni prozor lekcije.
Dugme hvatanje ekrana omogućava vam da uhvatite slike ekrana.
Dugme internet pretraživača pokreće vaš pretraživač.
Dugme za ekranske beleške pokreće alat za beleženje na ekranu.
Kalkulator pokreće kalkulator.
Tastatura pokreće ekransku tastaturu.
Desni miš daje funkciju desnog klika mišem.
36
Dugme za pomoć pokreće fajl Pomoći.
Dugme „zameni“ smenjuje „Kontrolnu“ dugmad (levo) i seta od šest dugmića koji
su definisani od strane korisnika (desno).
Kontrolna dugmad
Dugme za brze medije prikazuje prečice do aplikacija Brzih medija.
Dugme za Internet resurse prikazuje prečice do snimljenih internet stranica.
Dugme Clipart prikazuje prečice do Clipart aplikacija.
Dugme Mape prikazuje prečice to Lynx Mapa.
Dugme Moj Direktorijum prikazuje prečicu da vašeg ličnog Lynx direktorijuma.
37
Dugme za hvatanje ekrana prikazuje vaše sačuvane snimke ekrana.
Dugme Efekti prikazuje specijalne Lynx efekte kao što su zavesa ili reflektor.
Kliknite na bilo koju Kontrolnu opciju kako bi videli dodatne opcije sa desne strane
Lynx ručnog seta. U primeru ispod možete možete videti da je dugme Mape
pritisnuto i prikazuje mape sa desne strane.
Dugmići sa brojevima
Možete konfigurisati brojeve da pokreću željene aplikacije iz Lynx priručnog
seta. Da konfigurišete brojeve na Lynx priručnom setu:
Prevucite i pustite ikonicu aplikacije kojuželite na broj koji želite da koristite za tu
aplikaciju. Na primer: koristite broj jedan da pokrenete MS Powerpoint.
Prozirnost
Možete učiniti Lynx priručni set prozirnim tako da manje smeta pri radu na tabli.
Da ovo uradite, desnim klikom pritisnite bilo gde na priručnom setu i promenite
podešavanja „Osvetljenje“. Takođe možete promeniti veličinu priručnog seta i njegovu boju.
Raspored
Možete promeniti raspored ručnog seta kako bi lakše stao u ugao ekrana ili sa strane. Postoji
šest položaja: gornji-levi, gornji-desni, donji-levi, donji-desni, horizontalni i vertikalni
38
Ova podešavanja se mogu promeniti desnim klikom na priručni set, i njegovim
prevlačenjem u ugao ekrana ili sa strane. Set će automatski promeniti oblik kada priđete
blizu ivice ekrana.
39
Korišćenje tekstualnog alata.
Tekstualni alat vam omogućava da beležite u vašoj lekciji. Možete promeniti boju
teksta koji pišete, veličinu teksta, vrstu slova, kao i korišćenje podebljanog ili
podvučenog teksta.
Da koristite tekstualni alat:
Kliknite na ikonicu tekstualnog alata
na alatnoj traci.
Izaberite slova, veličinu slova, poravnanje li bilo koju drugu opciju.
Kliknite u prozor vaše lekcije i pojaviće se oivičeno polje za unos teksta.
Unesite željeni tekst.
Iskoristite dugme za promenu veličine da podesite tekstualno polje.
Ako je "ograniči svojstva" dugme podešeno na Onemogući, tekst će ostati iste veličine
a veličina tekstualnog polja će se povaćavati ili smanjivati. Ako je poešeno na Omogući,
polje će ostati istog oblika a tekst će automatski promeniti veličinu prema obliku polja.
Tekst unutar polja (da li ceo tekst ili amo jedan njegov deo) mogu biti:
Naglašeno
Podebljano
Podvučeno
Italik
Promenjeno na drugi tip slova
Pomenjeno na drugu veličinu slova
Promenjeno na drugu boju slova (odnosi se samo na celo polje).
40
Polje će biti onemogućeno za izmene kada kliknete van njega.
Da se vratite u polje, dva puta kliknite na reči i izvršite promene koje želite
BELEŠKA: Ako je polje omogućeno za izmene, tačkasta linija će se pojaviti oko
njega. Izborom polja dobićete standardne dugmiće:
Odavde ćete moći da povećate veličinu slova.
Takođe možete rotirati tekstualno polje za 360 stepeni ako vam je potrebno.
Kada se tekst nalazi u slajdu lekcije možete levim klokom na njega dobiti okvir
tekstualnog objekta. Možete taj tekst pomerati tako što ćete kliknuti na njega i
držeći levi taster miša prevući tekst na bilo koju poziciju.
Ako kliknete desnim klikom na tekst, drugi menisa opcijama se otvara.
41
Korišćenje olovke za crtanje
Da koristite olovku za crtanje:
Kliknite na Olovka za crtanje ikonu
na alatnoj traci.
Otvara se traka sa opcijama ovog alata(boja, širina linije i stil).
Izaberite potrebne opcije.
Kliknite levim tasterom miša i crtajte u vašoj lekciji.
42
.
Prepoznavanje rukopisa
Lynx sadrži u sebi „prepoznavanje rukopisa“ što vam dozvoljava da automatski pretvorite
tekst pisan rukom u kucani tekst. Prepoznavanje rukopisa ne morate najaviti Lynx – u
unapred – svi nacrtani objekti se proveravaju da li sadrže rukopis kada se prvi put napišu ili
nacrtaju, i mogu biti „prepoznati“ (npr. prebačeni u kucani tekst) u bilo kom kasnijem
trenutku – čak i kada se lecija zatvori i ponovo otvori.
1. Izaberite alat olovka ili četkica.
2. Napišite vaš tekst jasno. Možete koristiti bilo koju kombinaciju malih ili velikih slova.
3. Promenite na alat za odabir i pritisnite desnim tasterom miša na objekat.
4. Predložak teksta za prepoznavanje se izlistava pri vrhu padajućeg menija. Možete videti
nekoliko predloga The suggested recognition text is listed at the top of the pop-up menu.
Možete imati nekoliko predloga ako je napisani tekst dvosmislen; opcije koje su najverovatnije će
biti izlistane najbliže vrhu.(ako se ne pronađe ni jedan predlog za konverziju, reč „NEPOZNATO“
će se pojaviti umesto.)
5. Kliknite na predlog koji se poklapa sa onim što ste napisali. Napisani objekat će biti
promenjen u kucani tekst. Sada možete menjati tekst kako god vama odgovara.
43
Korišćenje alata za bojenje
Možete koristiti Alat za bojenje da obojite neki oblik ili nacrtani element, i da promenite
boju pozadine.
Da koristite alat za bojenje:
Kliknite na ikonicu Alat za bojenje
na alatnoj traci.
Otvara vam se Alat za bojenje i njegove opcije.
Izaberite boju koja vam treba iz padajućeg menija dela sa opcijama Alata. Kliknite
alatom za bojenje na deo ekrana koji želite da obojite. Na primer: imate žuti trougao ali
želite da ga promenite u crveni, iskoristite alat za bojenje da promenite boju lako i brzo.
BELEŠKA: Možete bojiti samo oblike i potpuno zatvorene površine nacrtanih elemenata. Ako
pokušate da promenite boju na elementu koji nije u potpunosti zatvoren promenićete boju
pozadine.
44
Korišćenje alata Prilagođeni Mnogougao
Alat Prilagođeni Mnogougao se može iskoristiti za kreiranje mnogouglova bilo kog
oblika i veličine sa bilo kojim brojem strana.
1. Izaberite Prilagođeni Mnogougao alat.
2. Kliknite levim tasterom miša gde želite da vam bude početna tačka vašeg mnogougla.
3. Pomerite kursor na mesto gde želite da bude naredna tačka i kliknite levim tasterom
miša.
4. Ponovite korak(3) sve dok ne dodate sve pozicije koje želite. Na primer, da nacrtate
četvorougao trebali biste kliknuti levim tasterom miša četiri puta ukupno kako bi definisali četiri
temena,
5. Kada ste završili, kliknite desnim tasterom miša, i poslednja stranica mnogougla biće nacrtana
spajajući tako poslednju tačku sa prvom.
45
Korićenje Alata za krive
Alat za krive se može koristit za crtanje krivih linije bilokog oblika i veličine.
1. Izaberite Alat krive.
2. Kliknite levim tasterom miša gde želite da bude vaša početna tačka krive linije.
3. Pomerite kursor gde želite da bude krajnja tačka, i kliknite levim tasterom miša ponovo.
4. Pomerite miša da kreirate krivu između te dve tačke, menjajući pravac i nagib.
5. Kada ste završili, kliknite levim tasterom miša i objekat će biti kreiran; nećete biti u mogućnosti da
menjate nagib krive posle ovoga, mada ćete moći da menjate veličinu i rotaciju objekta.
Ispod možete videti primer krive kada je prvo kreirana i kada se kasnije transformiše.
46
Korišćenje alata za linije
Alat za linije ima dve funkcije:
Može se koristiti za crtanje linija i prozoru slajda kojima se kasnije može
manipulisati kao objektima. Može iskoristiti kako bi se napravile „dinamičke“
veze koje povezuju dva oblika i koja ostaje povezana čak i kada se ti oblici
pomeraju po slajdu.
1. Izaberite alat za linije.
2. Kliknite levim tasterom miša gde želite da linija počinje.
3. Dok držite levi taster miša pritisnut, pomerite kursor gde želite da se linija završi.
Otpustite taster miša.
4. Ako su početak i kraj linije smešteni u objekte „oblike“, linija če se konvertovati u
„povezujuću“ liniju. Ovakva linija će ostati prikačena za oblike i pomeraće se sa njima.
5. Drugačije, linija će biti objekat sam za sebe
Primeri ispod prikazuju objekat linije, a ispod je možete videti kao povezujući element.
47
Korišćenje brisača (gumice)
Koristite brisač kao što koristite gumicu za brisanje ili brisač za belu tablu – kako bi uklonili
ono što vam više nije potrebno. Brisač može obrisati sve što ste nacrtali na slajdu, ali
nemože obrisati kucani tekst.
Da koristite brisač:
Kliknite na ikonicu za brisač
na alatnoj traci.
Brisač i njegov prozor sa opcijama se otvara u lekcijskom prozoru.
Izaberite debljinu brisača iz padajućeg menija opcijskog prozora.
Kliknite levim klikom miša i prevucite brisač preko onoga žto želita da obrišete.
BELEŠKA: Alat brisač NEĆE obrisati tekst koji je kucan. Kako bi obrisali tekst, dva puta
kliknite na elemet tekst kako bi mogli da ga menjate i pritisnite delete ili backspace
na vašoj tastaturi.
48
Korišćenje alata Marker
Lynx obezbeđuje dva tipa alata Marker: olovka marker i olovka marker u bloku, koja crta
kvadrat oko objekta.
Da koristite olovku Marker:
Kliknite na marker olovka ikonicu
na vašoj alatnoj traci.
Kursor markera i opcije alata se pojavljuju u lekcijskom prozoru.
Izaberite potrebne opcije iz menija opcije.
Pritisnite levi taster miša i crtajte preko onoga što želite da naznačite.
Da koristite olovku Marker u Bloku:
Kliknite na Blok Marker ikonicu
na alatnoj traci.
Kursor Blok Markera i opcije alata se pojavljuju u lekcijskom prozoru.
Izaberite potrebne opcije iz menija opcije.
Kliknite i prevucite polje Markera preko površine koju želite da naznačite.
49
Korišćenje alata za Trimovanje
Korišćenej alata za Trimovanje
Alat za trimovanje (trimovanje u bloku i trimovanje slobodnom rukom) se može koristiti bilo
gde u vašem slajdu – na slikama, oblicima i tekstu – kako bi kreirali parcijane(trimovane)
kopije orginalnog objekta. Kopija je statička slika i uključiće i pozadinu slajda, ako je
pozadina postavljena.
Odredite objekat koji želite da trimujete.
Trimovanje u bloku
Kliknite na Alat za Trimovanje ikonicu.
Nacrtajt okvir kako bi izabrali površinu koju želite da trimujete.
Trimovana površina će se pojaviti u gornjem levom uglu kao novi slikovni objekat.
Ponovite koliko god puta je potrebno.
Trimovanje slobodnom rukom
Kliknite na ikonicu za Trimovanje slobodnom rukom.
Iscrtajte površinu za trimovanje. Površina će biti kompletna kada tačkasta linija bude spojena
Trimovana površina će se pojaviti u gornjem levom uglu vaše glavne stranice kao novi
slikovni objekat. Ponovite koliko god puta je potrebno.
50
Korišćenje alata Reflektor
Alat Reflektor vam dozvoljava da se fokusirate na određeni deo lekcije dok će ostatak
lekcije biti zamračen.
Desnim klikom bilo gde na ekranu pozvaćete meni Reflektora. Ovo će vam omogućiti da:
Izaberete oblik i veličinu reflektora
uvećate oblast koju posmatrate
promenite boju pozadine.
promenite svetlinu pozadine
Na slici iznad možemo videti reflektor na radnoj površini.
Prikaz Reflektora pri isporuci lekcije Show
Možete podesiti reflektor da se automatski pojavi kada se slajd prikazuje u modu za
Isporuku.
Desnim klikom kliknite u prozor slajda i izaberite “Opcije isporuke slajda“, i onda čekirajte
„prikaži Reflektor pri isporuci“ .
51
Korišćenje Zavese
Alat Zavesa omogućava vam da otkrivate sadržaj lekcije postepeno pomerajući veliku
kutiju, koja prekriva čitav ekran, na stranu koju želit ako da sklanjate zavesu.
Slika ispod prikazuje zavesu do pola otvorenu, od gore prem dole.
Desnim klikom bilo gde na ekranu možete pozvati meni Zavese. Ovo vam omogućava da:
izaberite pravac u kome želite da se zavesa kreće, i za koju stranu je prikačena:
o od vrha prema dole
o od dole prema gore
o s leva na desno
o s desna na levo
promenite boju zavese.
promenite svetlinu pozadine (npr. načinite je polu prozirnom)
Na slici ispod možemo videti još jedan primer kako se zavese postavlja:
52
Prikaži Zavesu pri isporuci
Možete podesiti da se Zavesa prikaže automatski kada se slajd pokrene u modu Isporuke
lekcije.
Kliknite desnim klikom u prozor slajda i izaberite „Opcije isporuke slajda“, i obeležite „Prikaži
Zavesu pri isporuci“.
53
Pokretanje Kalkulatora
Da pokrenete Lynx kalkulator:
Klikni na ikonicu kalkulatora
na alatnoj
traci. Lynx kalkulator se pokreće.
54
Pokretanje ekranske tastature
Lynx ekranska tastatura je koristan alat za unos informaija i teksta u aplikacije kada
radite na interaktivnoj tabli.
Da pokrenete Lynx ekransku tastaturu:
Kliknite na ikonicu tastature
na alatnoj traci.
Pokreće se Lynx tastatura. Koristit je kao bilo koju drugu tastaturu.
55
Korišćenje Internet pretraživača
Da bi ste pretraživali internet možete koristiti internet pretraživač ili možete kliknuti na bilo
koju vezu u tabu Internet resursi.
Da koristitie Internet pretraživač:
Kliknite na ikonicu Internet pretraživača
na
alatnoj traci. Internet pretraživač se pokreće.
BELEŠKA: Internet pretraživač se odmah pokreće i otvara automatski otvara Lynx
početnu stranicu. Ovo je veoma korisno pošto se tamo nalazi dosta korisnih materijala za
preuzimanje.
56
Download

Упутство за коришћење интерактивне табле