Záchranné
a hasičské
systémy
Vše pro úspěšný zásah
pod jednou střechou!
katalog
výstroje, výzbroje
a zařízení
nejen pro hasiče
18 Hasiva
18 00 000 Pěnidla - syntetická
18 00 016
FINIFLAM F15 (3%) - (TOWALEX RMB 15 - 3%)
Víceúčelové syntetické pěnidlo pro tvorbu těžké, střední
a lehké pěny, procento přiměšování 3%, vhodný jako
smáčedlo (procento přiměšování 0,5 obj.%, vhodný pro
kombinované hašení prášek-pěna, kompatibilní s hasicími
pěnami, bod tuhnutí -15 °C, stupeň napěnění: těžká pěna
>10, střední pěna >120, lehká pěna >200, balení 25, 60,
200 a 1000 litrů.
18 00 019
FINIFLAM A3F (3%) - (TOWALEX AFFF 3% PLUS)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní film (pěnidlo typu AFFF)
použitelné pro hašení nepolárních kapalin pomocí těžké
případně i střední pěny, procento přiměšování 3%, bod
tuhnutí - 5 °C, poločas rozpadu pro střední pěnu >8 min.,
pro těžkou pěnu >16, balení 25, 60, 200 a 1000 litrů.
18 00 020
FINIFLAM A3F (6%) - (TOWALEX AFFF 6% PLUS)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní film (pěnidlo typu AFFF)
použitelné pro hašení nepolárních kapalin pomocí těžké
případně i střední pěny, procento přiměšování 6%, bod
tuhnutí -5 °C, poločas rozpadu pro střední pěnu >8 min,
pro těžkou pěnu >16, balení 25, 60, 200 a 1000 litrů.
18 00 021
TOWALEX AFFF-AR 3X3 Royal (FINIFLAM A3F/A
(3x3) EN 1568:1, 3, 4)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní i polymerní film (pěnidlo
typu AFFF) použitelné pro hašení polárních a nepolárních
kapalin pomocí těžké případně i střední pěny, procento
přiměšování 3% (polární i nepolární kapaliny), bod tuhnutí
-15 °C, poločas rozpadu pro střední pěnu >7 min, pro
těžkou pěnu >16 min. Certifikováno dle EN 1568:2000
Part 1, 3, 4.
18 00 022
TOWALEX ARC 3X6 - (FINIFLAM A3F/A (3x6)
EN 1568:1, 3, 4)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní i polymerní film (pěnidlo
typu AR - AFFF) použitelné pro hašení polárních
a nepolárních kapalin pomocí těžké případně i střední
pěny, procento přiměšování 3% a u polárních kapalin 6%,
bod tuhnutí -15 °C, balení 25, 60, 200 a 1000 litrů.
18 00 023
TOWALEX AFFF 3% SUPER - (FINIFLAM A3F (3%)
Super)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní film (pěnidlo typu AFFF),
pro požáry typu A, B, tvoří pěnu lehkého a středního typu
procento přiměšování 3%, bod tuhnutí - 10 °C, balení
25, 60, 200 a 1000 litrů. Splňuje standard ICAO úroveň
B možnost použití na civilních letištích. Balení 25, 60, 200
a 1000 litrů.
18 00 024
18 00 025
18 00 026
TOWALEX AFFF 3% MASTER - (FINIFLAM A3F (3%)
Master)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní film (pěnidlo typu AFFF),
procento přiměšování 3%, na požáry typu A, B, tvorba
lehké a střední pěny, poločas rozpadu 4 min., bod tuhnutí
- 15 °C, balení 25, 60, 200 a 1000 litrů.
TOWALEX AFFF 6% SUPER - (FINIFLAM A3F (6%)
Super Splňuje standard ICAO úroveň B)
Syntetické pěnidlo tvořící vodní film (pěnidlo typu AFFF),
procento přiměšování 6%, vytváří lehkou a střední pěnu,
bod tuhnutí -10 °C, pro požáry typu A, B, poločas
rozpadu 4 min., balení 25, 60, 200 a 1000 litrů, Splňuje
standard ICAO (International Civil Airport Organization)
úroveň B možnost použití na civilních letištích. Balení 25,
60, 200 a 1000 litrů.
TOWALEX MB 15 - (Finiflam MB15 (3%)
Syntetické víceúčelové pěnidlo pěnidlo tvořící vodní
film (pěnidlo typu AFFF), procento přiměšování 3%, pro
požáry typu A a B, poločas rozpadu 10 min, tvorba lehké,
střední, těžké pěny, bod tuhnutí - 17 °C, balení 25, 60,
200 a 1000 litrů - pěnidlo není certifikované! Shodné
s FINIFLAM F15 6%, balení 25, 60, 200 a 1000 litrů.
18 00 031
SAT-10 - 3 % víceúčelové syntetické pěnidlo
Víceúčelové syntetické pěnidlo k hašení požárů třídy
A a B, vhodné pro tvorbu těžké, střední a lehké pěny,
procento přiměšování 3 %, vhodné i k použití jako
smáčedlo - procento přiměšování cca 1 %. Číslo
napěnění 8, bod tuhnutí -13 °C, pH 8,5, doba skladování
min. 5 let, balení 25, 60, 200 a 1 litrů, cena včetně obalu
200 nebo 1000 l.
18 00 037
Bio Ex - N 1%
Ekologické syntetické pěnidlo určené pro hašení lesních,
městských a průmyslových požárů. Možnost jej využít
i ve velmi malé koncentraci jako smáčedlo. Pěnidlo je
možno použít ve formě lehké, střední a těžké pěny, bod
tuhnutí -10 °C, poločas rozpadu (25%) 6 min. Teplotní
rozmezí použití: -5 až + 50 °C. Balení po 20, 60, 200,
1000 l.
18 00 100 Pěnidla - proteinová a fluoroproteinová
18 00 111
Proteinové pěnidlo TOWALEX P 3%
- (TUTOGEN P 3%)
Proteinové pěnidlo určené pro výrobu těžké, vysoce
stabilní pěny s vysokou odolností proti opětovnému
vzplanutí, určené k hašení požárů kapalných uhlovodíků,
procento přiměšování 3%, bod tuhnutí -12 °C, poločas
rozpadu 25 min., balení 20, 60, 200, 1001.
18 00 112
Proteinové pěnidlo TUTOGEN P 6%
Proteinové pěnidlo určené pro výrobu těžké, vysoce
stabilní pěny s vysokou odolností proti opětovnému
vzplanutí, určené k hašení požárů kapalných uhlovodíků,
procento přiměšování 6%, bod tuhnutí -12 °C, poločas
rozpadu 25 min., balení 20, 60, 200, 1000.
18 00 113
Fluoro-proteinové pěnidlo TOWALEX FP 3%
- (TUTOGEN FP 3%)
Fluor-proteinové pěnidlo s povrchově aktivními látkami,
určené pro výrobu těžké pěny, procento přiměšování 3%,
bod tuhnutí -12 °C, poločas rozpadu 25 min., balení 20,
60, 200, 1000 litrů.
18 00 114
Fluoro-proteinové pěnidlo TOWALEX FP 6%
- (TUTOGEN FP 6%)
Fluor-proteinové pěnidlo s povrchově aktivními látkami,
určené pro výrobu těžké pěny, procento přiměšování 6%,
bod tuhnutí -12 °C, poločas rozpadu 30 min., balení 20,
60, 200, 1000 litrů.
18 00 115
Fluor-proteinové pěnidlo TUTOGEN A3F/P 3%
Fluor-proteinové pěnidlo s povrchově aktivními látkami,
určené pro výrobu těžké pěny, procento přiměšování 6%,
bod tuhnutí -12 °C, poločas rozpadu 12 min., balení 20,
60, 200, 1000 litrů.
18 00 116
Fluor-proteinové pěnidlo TUTOGEN A3F/P 6%
Fluor-proteinové pěnidlo s povrchově aktivními látkami,
určené pro výrobu těžké pěny, procento přiměšování 6%,
bod tuhnutí -12 °C, poločas rozpadu 12 min., balení 20,
60, 200, 1000 litrů.
18 00 117
Fluor-proteinové pěnidlo
TUTOGEN A3F/PA
Fluor-proteinové pěnidlo
s povrchově aktivními
látkami, určené pro výrobu
těžké pěny, procento
přiměšování 3% - 6%, bod
tuhnutí -12 °C, poločas
rozpadu 30 min., balení 20,
60, 200, 1000 litrů.
18 Hasiva
3
Download

stáhnout - Zahas sro