CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA ŠESTOSTRANOM GLAVOM KLASE IZRADE A i B
Standard: JUS ISO 4014
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SAŠESTOSTRANOM GLAVOM
KLASE IZRADE AI B
JU S IS O 40 14
D IN EN 24014
J U S M . B1.051
D IN 931
d
b
k
S
l
d
S
k
b
M4
7
2.8
14
M5
8
3.5
16
M6
10
4
18
l
18-60
20-80
22-80
M8
13
5.3
22
28-80
10%
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
Nazivni prečnik vijka
Nazivna
dužina vijka
M5
M6
M8
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
din/C
140,98
158,84
174,27
183,77
201,92
218,98
236,04
263,40
275,90
290,17
304,43
din/C
204,95
229,41
248,93
270,41
284,77
299,15
325,77
352,39
371,24
390,09
din/C
406,33
449,37
492,44
516,69
540,95
577,87
614,79
659,22
703,65
734,78
765,89
7%
Klasa čvrstoće: 8.8
Nazivna
dužina vijka
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Cenovnik važi od 4.7.2012.
nove cene
M5
M6
M8
din/C
194,57
222,29
244,15
259,66
287,62
317,30
337,61
372,63
391,99
din/C
din/C
301,65
337,61
368,14
398,68
420,96
443,25
481,38
519,52
555,03
590,57
571,89
637,81
703,71
751,96
800,21
857,86
915,53
981,43
1.047,34
1.100,28
1.153,24
strana 1
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA ŠESTOSTRANOM GLAVOM I NAVOJEM DO GLAVE KLASE IZRADE A i B
Standard: JUS ISO 4017
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SAŠESTOSTRANOM GLAVOM
I NAVOJEM DO GLAVE
KLASE IZRADE AI B
JU S IS O 401 7
D I N E N 24017
d
J U S M . B 1. 053
D I N 933
k
S
l
d
S
M4
7
k
l
2.8
8-60
M5
8
M6
3.5
8-80(60)
4
10-80(60)
M8
10
13
5.3
10-80(60)
*
10%
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
Nazivni prečnik vijka
Nazivna
dužina
M4
M5
M6
vijka
mm
din/C
din/C
din/C
8
69,82
99,70
129,26
10
77,92
74,71
106,70
12
80,48
82,18
115,50
16
83,16
97,12
129,50
20
92,40
110,57
143,66
25
103,85
127,02
161,79
30
112,39
146,43
182,70
35
118,97
161,23
203,62
40
125,54
171,27
224,53
45
135,08
195,59
249,51
50
144,61
215,16
269,50
55
155,66
234,80
291,35
60
166,69
254,44
308,21
65
341,00
70
357,50
75
80
7%
Klasa čvrstoće: 8.8
Nazivni prečnik vijka
Nazivna
dužina
M4
M5
M6
mm
din/C
din/C
din/C
8
113,11
149,09
181,10
10
114,33
153,74
164,75
12
118,37
159,44
174,17
16
123,48
167,98
197,70
20
132,74
185,75
216,53
25
145,94
202,93
242,42
30
158,99
222,59
270,66
35
170,93
242,42
295,37
40
180,77
262,26
320,07
45
207,60
282,27
351,86
50
208,17
302,30
383,64
55
232,37
325,06
410,70
60
241,73
347,81
437,75
65
466,01
70
494,24
75
80
Cenovnik važi od 4.7.2012.
M8
din/C
296,53
274,93
256,34
286,72
334,69
364,30
407,39
450,45
477,91
505,34
539,02
572,74
601,66
630,61
686,33
742,08
M8
din/C
357,72
378,92
402,46
449,53
496,60
543,68
596,62
649,58
691,94
734,31
784,90
835,51
884,92
934,36
989,66
1.044,97
strana 2
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA CILINDRIČNOM GLAVOM SA UREZOM. SREDNJE KLASE IZRADE,
SA NAVOJEM PO CELOJ DUŽINI STABLA
Standard: JUS M.B1.103
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SACILINDRIČNOM GLAVOM
SAUREZOM.
SREDNJE KLASE IZRADE,
SANAVOJEM PO CELOJ DUŽ INI STABLA
J U S M .B 1 .1 0 3
d
D I N EN I SO 1 207
D IN 84
l
k
10%
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
Nazivna
dužina
M2
vijka
mm
din/C
3
4
35,33
5
36,39
6
36,97
8
38,43
10
40,03
12
41,48
16
46,86
20
51,08
25
60,97
30
71,58
35
40
45
50
55
60
65
70
80
D
d
D
M2
3.8
M2.5
4.5
M3
5.5
k
l
1.3
3-30
1.6
3-35
2
3-40
M3.5
M4
6
2.4
5-40
M5
7
M6
8.5
M8
10
13
2.6
3.3
3.9
5
5-80(60) 8-90(60) 8-90(60) 10-90(60)
*
Nazivni prečnik vijka
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
din/C
din/C
49,09
49,09
42,15
35,22
37,00
38,75
39,78
44,66
50,52
55,22
57,75
62,81
67,20
94,60
116,05
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
49,46
42,89
40,15
44,28
45,42
48,59
52,84
57,12
66,43
73,70
78,10
87,95
102,25
116,55
54,69
48,13
41,92
46,33
50,60
55,07
59,33
65,47
76,21
86,15
96,20
106,25
119,08
131,92
151,80
162,80
74,80
77,02
81,06
86,37
91,80
98,42
112,50
126,36
139,37
152,39
165,80
179,22
205,44
231,65
271,62
290,43
374,92
144,49
108,25
115,15
121,07
134,55
148,20
169,00
189,64
209,89
221,54
240,13
251,57
277,53
297,11
336,74
239,80
242,22
262,89
271,03
296,29
331,06
357,50
374,00
401,50
422,40
447,70
467,29
493,23
36,39
37,48
38,08
39,59
41,24
42,72
48,27
52,62
62,80
73,72
Napomena: Cene važe i za JUS M.B1.103±
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 3
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA MALOM SOČIVASTOM GLAVOM FINE KLASE IZRADE,
SA NAVOJEM PO CELOJ DUŽINI STABLA
Standard: JUS M.B1.111
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SAMALOM SOČIVASTOM
GLAVOM,
FINE KLASE IZRADE,
SANAVOJEM PO CELOJ DUŽINI STABLA
d
J U S M .B 1 .1 1 1
l
k
d
D
k
l
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
10%
Nazivna
dužina
M2
vijka
mm
din/C
3
4
35,33
5
36,39
6
36,97
8
38,43
10
40,03
12
41,48
16
46,86
20
25
30
35
D
M2.5
3.5
1.6
M3
4
1.8
M3.5
4.5
2
3-12
4-14
5-16
M4
M5
5.5
2.4
5-18
M6
M8
8
3.1
6.5
2.7
6-20
8-22
10
3.8
10-28
Nazivni prečnik vijka
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
36,39
37,48
38,08
39,59
41,24
42,72
48,27
39,77
42,15
35,22
37,00
38,75
39,78
44,66
50,52
40,93
38,50
39,90
41,70
44,90
51,92
47,63
40,92
44,19
48,09
50,15
58,77
68,20
64,90
68,16
72,13
76,40
85,48
95,61
95,18
85,40
101,94
98,47
114,87
137,91
160,56
176,68
239,80
242,22
262,89
271,03
296,29
331,06
Napomena: Cene važe i za JUS M.B1.111±
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 4
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA SOČIVASTOM GLAVOM FINE KLASE IZRADE,
SA NAVOJEM PO CELOJ DUŽINI STABLA
Standard: JUS M.B1.115 i JUS M.B1.118
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SA SOČIVASTOM GLAVOM
FINE KLASE IZRADE,
SANAVOJEM PO CELOJ DUŽ INI STABLA
VIJCI SA SOČIVASTOM GLAVOM
SAKRSTASTIM UREZOM,
FINE KLASE IZRADE
J U S M .B 1 .1 1 5
J U S M .B 1 .1 1 8
D IN EN 7045
D I N 7985
d
d
b
k
l
M2
4
1.6
M2.5
5
2
3-30
4-35
d
D
k
l
M3
M3.5
6
2.4
5-40
M4
7
2.7
5-40
l
k
D
M5
8
3.1
M6
10
3.8
M8
12
16
4.6
6
6-80(60) 8-90(60) 8-90(60) 10-90(60)
*
D
d
D
k
b
M2
4
1.6
10
M2.5
5
2
11
l
3-30
3-35
M3
M3.5
6
2.4
12
4-40
7
2.7
13
5-40
M4
M5
8
3.1
14
6-80
M6
10
3.8
16
8-80
M8
16
12
4.6
18
10-80
6
22
10-80
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
15%
Nazivna
dužina vijka
mm
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
Nazivni prečnik vijka
M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
din/C
33,65
35,36
38,11
39,82
41,48
41,55
45,32
din/C
33,65
35,47
38,28
39,96
41,62
41,83
47,59
51,44
57,65
din/C
33,14
32,09
32,09
34,47
38,47
43,82
48,27
54,25
61,89
69,44
74,52
77,90
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
42,88
42,88
44,32
50,60
53,99
61,23
68,48
78,94
92,14
104,74
50,01
48,75
51,16
57,58
60,00
65,46
75,31
88,98
97,75
106,95
116,15
124,20
138,00
92,00
81,78
84,53
85,72
98,12
121,60
136,86
153,10
168,36
185,56
201,20
224,40
254,66
272,40
290,12
126,63
123,65
128,48
131,56
137,80
178,89
200,11
216,11
224,53
271,93
278,77
287,34
298,53
302,99
353,21
404,08
454,94
499,34
545,16
590,96
636,78
Napomena: Cene važe i za JUS M.B1.118±
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 5
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA OKRUGLOM GLAVOM SA ŠESTOSTRANOM RUPOM
FINE KLASE IZRADE
Standard: JUS M.B1.120
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SA CILINDRIČNOMGLAVOM
SA ŠESTOSTRANOMRUPOM,
FINE KLASE IZRADE
J U S M .B 1 .1 2 0
D I N 912
d
b
k
l
D
d
D
k
b
M4
7
4
14
M5
8.5
5
16
M6
10
6
18
l
14-40
14-60
14-60
15%
Klasa čvrstoće: 8.8
Nazivna
dužina
M4
vijka
mm
din/C
6
8
10
213,41
12
213,41
16
189,28
20
200,42
25
217,12
30
241,24
35
250,54
40
278,33
45
315,47
50
55
60
65
80
Cenovnik važi od 4.7.2012.
M8
13
8
22
16-60
Nazivni prečnik vijka
M5
M6
M8
din/C
din/C
din/C
126,99
128,04
133,39
151,78
177,05
200,05
225,35
250,65
273,65
296,64
321,93
347,23
177,05
188,57
206,97
232,25
264,45
298,93
336,89
374,83
402,43
430,02
464,50
499,01
406,40
397,83
469,11
517,41
579,49
640,42
701,36
765,75
830,14
887,62
945,12
strana 6
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA POLUOKRUGLOM GLAVOM I ČETVRTASTIM ZAGLAVKOM
ZA OPŠTU PRIMENU - TORBANI
Standard: JUS M.B1.171
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SA POLUOKRUGLOMGLAVOM
I ČETVRTASTIMZAGLAVKOM,
ZA OPŠTU PRIMENU
J U S M .B 1 .1 7 1
D IN 603
d
b
D
k
d
D
k
b
M5
13
3
16
l
16-90
M6
16
3,5
18
16-90
l
M8
20
4,5
22
20-90
15%
Klasa čvrstoće: 4.8
Nazivna
dužina vijka
mm
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
Cenovnik važi od 4.7.2012.
Nazivni prečnik vijka
M5
M6
M8
din/C
126,50
132,25
144,21
159,36
174,02
189,51
204,38
219,25
232,67
246,10
267,67
289,24
din/C
169,65
180,44
199,80
220,66
240,94
260,33
281,16
299,10
328,38
347,85
367,84
387,84
410,54
429,79
479,98
din/C
317,42
346,22
382,80
420,74
448,55
484,33
518,25
548,38
584,18
618,08
653,91
682,28
710,65
784,21
strana 7
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA UPUŠTENOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.130 i JUS M.B1.136
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SA UPUŠTENOMGLAVOM
VIJCI SA UPUŠTENOMGLAVOM
SA KRSTASTIMUPUSTOM
J U S M .B 1 .1 3 0
J U S M .B 1 .1 3 6
D I N EN I SO 7046-1
D IN 965
D IN EN I SO 2009
D I N 963
k
k
b
d
d
b
l
k max.
M2
3.8
1.2
M2.5
4.7
1.5
b
l
16
4-30
18
4-30
d
D
l
D
M3
M3.5
M4
M5
5.6
6.5
7.4
1.65
1.93
2.2
19
4-30
20
5-40
22
5-80
M6
9.2
2.5
25
6-90
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
Nazivna
dužina vijka
mm
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
M8
11
3
28
8-90
d
14.5
D
4 k max.
34
b
10-90
l
D
M2
3.8
1.2
17
M2.5
4.7
1.5
18
4-30
4-30
M3
M3.5
M4
M5
5.6
6.5
7.4
1.65
1.93
2.2
19
20
22
4-30
5-40
5-80
M6
9.2
2.5
25
8-90
M8
11
3
28
10-90
14.5
4
34
12-90
9%
Nazivni prečnik vijka
M2
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
din/C
38,20
38,61
39,01
39,76
40,57
41,38
45,38
54,06
62,13
din/C
39,33
39,90
40,52
41,71
42,95
44,08
46,61
54,90
63,62
70,48
din/C
47,20
41,71
35,24
36,69
38,12
39,59
42,52
47,96
53,41
61,34
75,57
89,79
105,12
120,47
din/C
51,73
45,27
38,81
38,89
40,22
41,93
47,24
54,69
64,28
74,83
86,69
98,53
120,75
142,99
din/C
din/C
din/C
din/C
42,02
42,15
43,22
45,45
51,96
58,70
78,83
81,65
101,57
101,26
115,44
129,64
161,67
193,69
227,89
94,42
66,54
69,99
73,87
80,85
87,76
101,60
116,48
128,31
140,16
155,82
171,48
194,17
216,86
275,40
140,70
99,20
96,74
98,17
106,82
127,19
144,97
172,73
189,99
207,23
226,37
245,53
263,79
282,03
352,10
404,55
468,16
Cenovnik važi od 4.7.2012.
231,08
226,18
225,40
246,37
271,51
294,78
323,93
353,07
384,94
416,81
449,69
482,58
strana 8
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI SA UPUŠTENOM SOČIVASTOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.140 i JUS M.B1.144
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI SA UPUŠTENOM
SOČIVASTOMGLAVOM
VIJCI SA UPUŠTENOM
SOČIVASTOMGLAVOM
SA KRSTASTIMUPUSTOM
J U S M .B 1 .1 4 0
D I N EN I S O 2010
D I N 964
k
k
b
d
l
l
D
d
D
k
b
M2
3,8
1,2
16
M2,5
4,7
1,5
18
M3
5,6
1,65
19
l
4-30
4-30
4-30
M3,5
6,5
1,93
20
M4
7,4
2.2
22
5-40
5-80
M5
9,2
2,5
25
M6
6-90
mm
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
d
D
8-90
14,5
4
34
D
k max.
b
M2.5
4,7
1,5
18
M3
5,6
1.65
19
l
5-30
5-30
M8
11
3
28
Klasa čvrstoće: 5.6, 5.8
Nazivna
dužina vijka
D I N EN I SO 70 47
D I N 966
d
b
J U S M .B 1 .1 4 4
10-90
M3.5
6,5
1,93
20
M4
6-40
7,4
2.2
22
6-80
M5
M6
9,2
2.5
25
8-90
M8
11
3
28
10-90
14,5
4
34
12-90
9%
Nazivni prečnik vijka
M2
din/C
40,11
40,54
40,96
41,75
42,60
43,45
47,64
56,77
65,24
M2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
din/C
41,29
41,90
42,54
43,80
45,09
46,28
48,94
57,65
66,81
74,00
din/C
49,56
43,80
37,01
38,52
40,02
41,57
44,65
50,36
56,08
64,41
79,35
94,27
110,37
126,49
din/C
54,31
47,53
40,76
40,83
42,24
44,03
49,61
57,42
67,49
78,57
91,03
103,45
126,79
150,14
din/C
din/C
din/C
din/C
44,12
44,25
45,38
47,73
54,55
61,63
82,77
85,74
106,65
106,33
121,22
136,13
169,76
203,38
239,28
99,14
69,87
73,49
77,56
84,89
92,15
106,68
122,30
134,73
147,17
163,61
180,06
203,88
227,70
289,17
147,74
104,16
101,58
103,08
112,16
133,55
152,22
181,37
199,49
217,60
237,69
257,81
276,98
296,13
369,71
424,78
491,57
242,63
237,49
236,67
258,69
285,08
309,52
340,12
370,73
404,19
437,65
472,18
506,71
Napomena: Cene važe i za JUS M.B1.144±
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 9
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA LIM SA ŠESTOSTRANOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.455
Površinska zaštita : CINKOVANO A3F, A3G, A3E
VIJCI ZA LIM
SA ŠESTOSTRANOMGLAVOM
J U S M .B 1 .4 5 5
d
D I N I SO 1479
D IN 7976
d
S
k
l
l
S
ø2.9
5
1,5
ø3.5
5,5
2,3
6,5-19
6,5-22
15%
Nazivna
dužina
vijka
mm
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
ø3.9
ø4.2
7
2,8
9,5-32
9,5-50
ø5.5
8
3
ø6.3
8
4
ø8
10
4,8
13
5,8
9,5-50 9,5-80(50) 13-80(50) 13-80(50)
*
Nazivni prečnik vijka
Ø6,3
Ø8
din/C
228,91
255,09
273,15
286,57
302,93
319,29
360,46
402,66
443,04
510,40
576,06
637,55
710,21
Primena: SAMOUREZIVI VIJCI SA GUMENOM
I METALNOM PODLOŠKOM
Standard: FABRIČKI C-1.66.00
Površinska zaštita : CINKOVANO A3F, A3G, A3E
15%
Nazivni prečnik vijka
Nazivna
dužina
Ø6,3
vijka
din/C
mm
4,01
13
4,28
16
4,46
19
4,59
22
4,75
25
4,92
32
5,32
38
5,75
45
6,15
50
6,83
60
7,49
70
8,10
80
8,83
90
Cenovnik važi od 4.7.2012.
ø4.8
7
2,3
din/C
471,05
SAMOUREZIVI VIJCI SAMETALNOM
I GUMENOM PODLOŠ KOM
4.8
C -1 .6 6 .0 0
22
l
l=19-90
Ø6.3
k
10
strana 10
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA LIM
Standard: JUS M.B1.466 , JUS M.B1.456, JUS M.B1.457 i JUS M.B1.458
Površinska zaštita : CINKOVANO A3F, A3G, A3E, brunirano
VIJCI ZA LIM SA POLUOKRUGLOM GLAVOMI
KRSTASTIM UREZOM
VIJCI ZA LIM
SA CILINDRIČNOMGLAVOM
SA UREZOM
J U S M .B 1 .4 6 6
DIN ISO 7049
DIN 7981
J U S M .B 1 .4 5 6
DIN ISO 1481
DIN 7971
d
d
k
k
D
l
ø2.2 ø2.9 ø3.5
ø3.9
ø4.2
ø4.8
ø5.5
ø6.3
4.2
5.6
6.9
7.5
8.2
9.5
10.8
12.5
1.8
2.2
2.6
2.8
3.05
3.55
3.95
4.55
k max.
6.5-13 6.5-19 9.5-32 9.5-50 9.5-50 9.5-80(50) 13-80(50) 13-80(50)
*
l
d
D
VIJCI ZA LIM
SA UPUŠTENOMGLAVOM
SA UREZOM
D
l
Ø2.2 ø2.9 ø3.5 ø3.9 ø4.2
d
D max. 4.24
5.56
6.85
7.52
8.18
1.73
2.08
2.26 2.44
k max. 1.35
ø4.8
9.47
2.79
ø6.3
ø8
12.5
15.62
3.66
4.52
6.5-13 6.5-19 9.5-32 9.5-509.5-50 9.5-80(50) 13-80(50) 13-80(50) 13-80(50)*
l
VIJCI ZA LIM
SA UPUŠTENOMSOČIVASTOM
GLAVOMSA UREZOM
J U S M .B 1 .4 5 7
DIN ISO 1482
DIN 7972
k
ø5.5
10.8
3.18
J U S M .B 1 .4 5 8
DIN ISO 1483
d
d
k
D
l
D
l
d
ø2.2
2.2 ø2.9
2.9ø3.53.5ø3.9 3.9
ø4.2 4.2
ø4.8 4.8ø5.5 5.5 ø6.36.3 ø8 8
D max. 4.37
5.71
7.09
7.75
8.43
9.78
11.13
12.88
16.13
k
1.3
1.7
2.11
2.31
2.54
2.95
3.35
3.89
4.85
6.5-13 6.5-19 9.5-32 9.5-509.5-50 9.5-80(50) 13-80(50) 13-80(50) 13-80(50)
*
l
d
D max.
k
l
ø2.2 ø2.9 ø3.5
ø3.9 ø4.2
ø4.8
ø5.5
ø6.3
ø8
4.37
5.71
7.02
7.75
8.43
9.78
11.13
12.88
16.13
1.3
1.7
2.11
2.31
2.54
2.95
3.35
3.89
4.85
6.5-13 6.5-19 9.5-32 9.5-509.5-50 9.5-80(50) 13-80(50) 13-80(50) 13-80(50)
*
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
55
60
65
Nazivni prečnik vijka
Ø2,2
Ø2,9
Ø3,5
Ø3,9
Ø4,2
Ø4,8
Ø5,5
Ø6,3
din/C
84,58
78,91
74,41
84,16
din/C
41,63
38,16
40,94
44,35
47,27
51,01
54,79
din/C
47,60
46,09
47,10
53,34
58,82
62,29
65,77
79,60
92,65
106,82
din/C
55,40
55,40
61,73
68,11
73,02
76,90
80,79
88,17
103,55
din/C
74,74
63,55
71,35
78,84
83,13
87,47
91,80
100,51
110,09
125,35
141,70
din/C
din/C
din/C
91,72
100,43
106,68
113,05
119,37
125,68
140,38
180,05
200,49
215,94
165,11
144,92
154,52
163,64
172,36
181,09
204,07
239,51
267,64
288,85
310,65
339,96
187,63
184,65
195,97
210,34
224,69
260,04
287,56
320,82
354,12
384,19
414,25
444,35
Napomena: Cene važe i za JUS M.B1.466±
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 11
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA LIM
Standard: JUS M.B1.465 , JUS M.B1.467
Površinska zaštita : CINKOVANO A3F, A3G, A3E, brunirano
VIJCI ZA LIMSA UPUŠTENOM
GLAVOMI KRSTASTIMUREZOM
VIJCI ZA LIMSA UPUŠTENOM
SOČIVASTOMGLAVOM
I KRSTASTIMUREZOM
J U S M .B 1 .4 6 5
DIN ISO 7050
DIN 7982
J U S M .B 1 .4 6 7
DIN ISO 7051
DIN 7983
k
d
d
k
D
l
d
D
ø2.2
4.3
ø2.9 ø3.5
ø3.9
ø4.2
ø4.8
5.5
6.8
7.5
8.1
k
l
1.3
6.5-13
1.7
6.5-19
D
l
ø5.5
9.5
ø6.3
10.8
12.4
d
D
2.1
2.3
2.5
3
3.4
3.8
9.5-32 9.5-50 9.5-50 9.5-80(50) 13-80(50) 13-80(50)
*
k
l
ø2.2
ø2.9
ø3.5
ø3.9
ø4.2
ø4.8
4.3
5.5
6.8
7.5
8.1
1.3
1.7
2.1
2.3
2.5
6.5-13 6.5-19 9.5-32 9.5-50 9.5-50 9.5-80(50)
ø5.5
ø6.3
9.5
10.8
12.4
3
3.4
3.8
13-80(50) 13-80(50)*
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
6,5
9,5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
Nazivni prečnik vijka
Ø2,2
Ø2,9
Ø3,5
Ø3,9
Ø4,2
Ø4,8
Ø5,5
Ø6,3
din/C
80,35
74,96
70,69
79,95
din/C
39,55
36,25
38,89
42,13
44,91
48,46
52,05
din/C
45,22
43,78
44,74
50,68
55,88
59,18
62,48
75,62
88,02
101,48
din/C
52,63
52,63
58,64
64,71
69,37
73,05
76,75
83,76
98,37
din/C
71,00
60,37
67,78
74,90
78,98
83,10
87,21
95,48
104,59
119,08
134,62
din/C
din/C
din/C
87,14
95,41
101,34
107,40
113,40
119,39
133,36
171,04
190,47
205,14
156,86
137,67
146,79
155,46
163,74
172,04
193,87
227,53
254,26
274,41
322,96
178,25
175,41
186,17
199,82
213,46
247,04
273,19
304,78
336,41
393,54
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 12
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA PLASTIKU
Standard: fabrički
Površinska zaštita : CINKOVANO A3F, A3G, A3E, brunirano
VIJCI ZA PLASTIKU SA RAVNOM
CILINDRIČNOM GLAVOM
I KRST-ŠLIC UREZOM
k
30
d
P
C -1 .4 6 3 .0
D
l
d
D
P
k
l
ø3
5.5
1.4
2
6-30
ø3.5
6
1.6
2.5
6-40
ø4.0
7
1.8
2.8
6-40
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
Cenovnik važi od 4.7.2012.
Nove cene
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø4,5
din/C
50,92
55,13
58,74
61,62
64,30
66,59
68,66
din/C
din/C
din/C
65,18
66,62
70,89
76,47
81,85
87,04
92,01
99,89
113,62
128,99
144,35
82,59
87,09
95,92
101,92
113,91
128,29
153,47
167,86
110,80
116,38
121,31
125,61
135,99
154,20
171,61
188,22
208,20
strana 13
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA TVRDO DRVO
Standard: fabrički C-1.345.0
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
k
C -1 .3 4 5 .0
40
d
P
33
VIJCI ZATVRDO DRVO
SAUPU[TENOM GLAVOM
I KRSTASTIM UREZOM
D
l
d
D
k
P
l
ø3
2.2
5.6-6
2.1
1.35
12-40
ø3.5
2.9
6.6-7
2.4
1.6
3.5
ø4
ø4.5
3.9
4.2
ø5
4.8
ø5.5 5.5 ø6 6.3
7.5-8
8.5-9
9.5-10 10.5-11 11.5-12
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
1.8
2
2.2
2.4
2.6
10-40
16-60
18-60
20-80
30-80
8
30-80
10%
Nazivna
dužina vijka
mm
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Nazivni prečnik vijka
Ø2,5
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø4,5
Ø5
Ø6
din/C
din/C
36,34
33,53
31,67
29,81
33,54
37,26
42,22
47,20
62,11
77,00
90,78
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
51,40
45,58
39,74
42,24
44,73
52,16
59,63
77,00
84,47
92,03
100,75
51,51
49,37
47,20
50,93
54,65
64,59
77,00
91,91
101,85
110,56
119,26
127,95
136,63
156,78
177,05
40,00
45,05
50,11
Cenovnik važi od 4.7.2012.
76,18
75,36
74,54
84,47
96,89
109,32
119,26
129,18
144,10
156,78
91,91
104,34
119,26
135,72
144,10
183,85
173,91
187,57
201,22
218,64
253,41
161,48
182,59
203,72
222,33
240,98
262,10
283,23
315,50
357,74
394,42
strana 14
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: HANGER VIJCI
Standard: fabrički
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
HANGER VIJCI
DRVO- METAL
b1
HANGER VIJCI
DRVO-DRVO
C -1 .2 1 7 .1
C -4 5 6 .0 0
C -1 .4 3 4 .0
C -1 .4 3 7 .0
C -1 .3 1 4 .0
C -1 .3 2 0 .0
C -1 .4 3 8 .0
C -1 .4 4 1 .0
b1
b2
d
l
d
d2
d1
b2
l
C-1.217.1
d1
d2
b1
b2
l
C-456
C-1.434.0
M6
6.4
20 30 30
28 30 40
M8
8.6
22
25 35 40 40 40
50 60 80
50 60 70 80 90 100
C-1.437.0
M8
8.6
25
40
55
80 90 100
M10
10.7
40
45
100
d
b1
b2
l
C-1.314.0
ø6
24
24
60
C-1.320.0
ø6
30
30
100
C-1.438.0
C-1.441.0
ø7
36
36
80 90
ø8
25 35
25 35
60 80
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
50
60
70
80
90
100
110
120
150
180
Cenovnik važi od 4.7.2012.
Nazivni prečnik vijka
6
7
8
10
din/C
268,94
324,89
376,53
430,22
483,91
537,93
din/C
din/C
442,09
502,87
560,88
643,09
705,95
768,81
836,50
894,40
1.167,36
1.420,47
din/C
498,04
1.357,82
1.494,46
strana 15
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA DRVO SA ŠESTOSTRANOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.500
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI ZA DRVOSA
ŠESTOSTRANOM GLAVOM
J U S M .B 1 .5 0 0
DIN 571
b > 0.6 x l
d
k
S
l
d
S
k
l
ø4
7
2.8
ø5
8
3.5
16-60
16-70
ø6
ø8
10
4
20-80
13
5.5
25-80
9%
Nazivni prečnik vijka
Nazivna
dužina vijka
Ø6
mm
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
din/C
169,50
182,17
195,73
208,19
219,37
232,18
257,72
281,22
300,69
318,28
333,54
349,89
364,86
403,85
Cenovnik važi od 4.7.2012.
Ø8
din/C
403,30
442,54
470,88
501,40
526,74
545,00
565,24
599,50
624,38
strana 16
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA DRVO SA UPUŠTENOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.510 i JUS M.B1.515
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI ZA DRVOSA UPUŠTENOM
GLAVOMI UREZOM
VIJCI ZA DRVOSA UPUŠTENOM
GLAVOM SA KRSTASTIMUREZOM
J U S M .B 1 .5 1 0
J U S M .B 1 .5 1 5
DIN 97
DIN 7997
b > 0.6 x l
d
ø2
3.8
k max. 1.2
ø2.5
4.7
1.5
8-20
8-30
d
D
ø3
ø3.5
ø4
ø4.5
ø5
5.6
6.5
7.5
8.3
1.65
1.93
2.2
2.35
10-40
10-60
12-60
D
l
D
l
l
b > 0.6 x l
k
d
k
16-60
ø5.5
9.2
2.5
16-80
ø6
10.2
2.75
20-80
d
14.5 D
4 k max.
l
40-80
ø8
11
3
20-80
ø2
3.8
ø2.5
4.7
1.2
8-20
1.5
8-30
ø3
ø3.5
ø4
ø4.5
ø5
5.6
6.5
7.5
8.3
1.65
10-40
1.93
10-60
ø5.5
9.2
ø6
10.2
ø8
11
2.2
2.35
2.5
2.75
3
12-60 16-60 16-80
20-80
20-80 40-80
14.5
4
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
Ø2,5
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø4,5
Ø5
Ø6
Ø8
din/C
36,04
34,79
34,65
36,48
36,48
38,90
39,90
45,87
58,20
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
53,75
26,59
38,15
40,98
41,42
42,58
52,32
56,68
61,04
67,36
54,86
46,64
38,15
38,59
39,24
41,09
54,28
56,68
57,09
67,46
73,95
80,43
48,17
41,42
43,58
46,50
49,39
58,12
68,34
74,12
81,10
88,29
93,74
107,91
59,35
52,52
54,50
56,68
78,25
89,05
97,01
104,64
111,73
123,17
68,67
73,03
77,39
88,29
94,44
103,55
113,36
124,81
136,25
178,76
197,29
216,91
146,06
140,54
130,80
144,38
165,68
189,66
223,45
256,15
294,30
327,00
Cenovnik važi od 4.7.2012.
539,06
616,06
strana 17
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: VIJCI ZA DRVO SA UPUŠTENOM SOČIVASTOM GLAVOM
Standard: JUS M.B1.520 i JUS M.B1.525
Površinska zaštita : CINKOVANO A2F, A2G, A2E, brunirano
VIJCI ZA DRVOSA UPUŠTENOM
SOČIVASTOMGLAVOMI UREZOM
VIJCI ZA DRVOSA UPUŠTENOM
SOČIVASTOM GLAVOM SA
KRSTASTIMUREZOM
J U S M .B 1 .5 2 0
DIN 95
k
b > 0.6 x l
d
d
DIN 7995
b > 0.6 x l
k
D
l
ø2
3.8
ø2.5
4.7
k max. 1.2
l
8-20
1.5
8-30
d
D
J U S M .B 1 .5 2 5
ø3
ø3.5
ø4
ø4.5
5.6
6.5
7.5
1.65
10-40
l
ø5
8.3
ø5.5
9.2
ø6
10.2
ø8
11
ø2
3.8
4k max. 1.2
l
8-20
d
14.5 D
1.93
2.2
2.35
2.5
2.75
3
10-60 12-60 16-60 16-80 20-80 20-80 40-80
ø2.5
4.7
1.5
8-30
D
ø3
ø3.5
ø4
ø4.5
ø5
5.6
6.5
7.5
8.3
1.65
1.93
2.2
2.35
10-40
10-60
12-60
16-60
ø5.5
9.2
2.5
16-80
ø6
10.2
2.75
20-80
ø8
11
3
20-80
14.5
4
40-80
9%
Nazivna
dužina vijka
mm
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
Nazivni prečnik vijka
Ø2,5
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø4,5
Ø5
Ø6
Ø8
din/C
39,73
38,37
38,20
40,22
40,22
42,88
43,99
50,57
64,16
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
59,26
29,31
40,06
43,03
43,49
44,70
54,94
59,51
64,09
70,73
60,48
51,43
40,06
40,52
41,20
43,15
57,00
59,51
62,95
74,37
81,52
88,67
50,58
43,49
48,05
51,26
54,46
64,08
71,77
77,83
85,15
92,70
98,43
113,31
62,32
55,14
57,23
59,51
86,27
98,19
101,86
109,87
117,32
129,33
72,10
76,68
81,26
92,70
104,12
108,73
119,03
131,05
143,06
187,70
207,15
227,76
153,36
147,58
137,34
159,17
173,96
199,14
234,62
268,96
309,02
343,35
Cenovnik važi od 4.7.2012.
594,31
679,20
strana 18
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: ZAKOVICE SA RAVNOM OKRUGLOM GLAVOM
Standardi: JUS M.B3.011 , JUS M.B3.014 i JUS M.B3.040 tip A
Površinska zaštita : NAULJENO
ZAKOVICE SAPOLUOKRUGLOM
GLAVOM
ZAKOVICE SANISKOM
POLUOKRUGLOM GLAVOM
J U S M .B 3 .0 1 1
J U S M .B 3 .0 1 4
D I N 674
D
D
d
d
D IN 660
k
d
D
ø2
3.5
k
l
1.2
4-25
ø2.5
4.4
ø3
ø3.5
5.2
6.2
1.5
4-30
1.8
4-50
2.1
6-50
l
k
l
ø4
ø5
7
ø6
8.8
2.4
3
6-90
8-90
ø8
10.5
d
D
14
3.6
4.8
8-90 10-90
k
l
ø2
4.5
1
4-25
ZAKOVICE ZA OBLOGE
KOČNICA I KVAČILA
ø2.5
5.6
1.3
4-30
ø3
ø3.5
ø4
6.8
7.8
1.5
1.8
4-50
6-50
ø5
9
2
6-90
ø6
11.2
2.5
8-90
13.5
3
8-90
J U S M .B 3 .0 4 0
tib A
D
d
D IN 7338
k
d
D
k
l
l
ø3
ø4
ø5
ø6
ø8
5.5
7.5
9.5
11.5
0.8
1
1
1.2
5-10
6-40
6-40
8-40
15.5
1.2
12-40
10%
Nazivna
dužina
zakovice
mm
3-4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
70
80
85
Nazivni prečnik zakovice
Ø2
Ø2,5
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Ø8
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
32,41
33,19
34,25
37,81
41,25
44,61
47,96
51,32
52,91
54,51
59,75
65,00
68,51
72,01
37,68
37,75
40,30
44,61
49,16
53,46
57,76
61,94
66,50
70,87
77,66
84,44
88,59
92,76
112,11
119,15
123,85
133,22
144,55
159,28
52,93
59,39
65,97
72,18
78,69
85,22
92,40
101,19
105,08
118,65
123,55
130,93
145,17
153,82
165,89
171,34
185,80
200,28
222,30
237,91
261,99
287,22
78,97
83,84
94,71
104,61
111,85
119,09
126,32
134,97
143,72
158,19
166,18
176,33
186,47
207,03
220,20
228,98
249,60
272,06
129,65
138,08
149,86
161,60
173,35
185,09
197,29
209,48
227,66
245,83
264,70
285,22
186,22
190,93
198,00
208,07
224,73
241,40
259,73
272,65
289,08
315,12
332,48
349,00
371,93
394,87
din/C
din/C
din/C
16,18
16,18
16,83
18,19
19,51
20,82
22,12
23,42
24,72
17,62
18,08
18,62
20,49
22,34
24,31
26,27
28,19
30,12
22,18
22,44
23,12
25,87
28,51
31,17
33,90
36,96
39,58
41,03
43,98
47,73
51,59
38,43
Cenovnik važi od 4.7.2012.
59,59
66,29
122,31
194,70
144,35
154,70
465,16
672,50
strana 19
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: ZAKOVICE SA UPUŠTENOM GLAVOM
Standardi: JUS M.B3.012 i JUS M.B3.013
Površinska zaštita : NAULJENO
ZAKOVICE SA UPUŠTENOM
GLAVOM
ZAKOVICE SA SOČIVASTOM
UPUŠTENOMGLAVOM
J U S M .B 3 .0 1 2
D IN 661
J U S M .B 3 .0 1 3
DIN 662
D
D
d
d
k
k
l
ø2
3.5
1
d
D
k
l
5-25
ø2.5
4.4
1.2
5-30
ø3 ø3.5 ø4
5.2
6.3
1.4
1.8
5-50
5-50
6-90
ø5
7
2
ø6
8.8
2.5
8-90
ø8
10.5
3
10-90
d
D
14
4
k
l
12-90
l
ø2
4
1
ø2.5
ø3 ø3.5
ø4
5
6
7
1.2
1.5
1.8
4-25
5-30
5-50
5-50
ø5
8
2.1
6-90
ø6
10
2.5
8-90
12
3
10-90
10%
Nazivna
dužina
zakovice
mm
3-4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
70
80
Nazivni prečnik zakovice
Ø2
Ø2,5
Ø3
Ø3,5
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Ø8
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
din/C
30,79
31,53
32,54
35,92
39,19
42,37
45,56
48,75
50,27
51,78
56,76
61,75
65,09
68,41
35,79
35,86
38,29
42,37
46,71
50,79
54,87
58,84
63,17
67,33
73,78
80,21
84,16
88,12
106,50
113,19
117,66
126,56
137,32
151,32
50,28
56,42
62,67
68,57
74,76
80,96
87,78
96,13
99,83
112,72
117,37
124,39
137,91
146,14
157,60
162,77
176,51
190,27
211,19
226,02
248,89
75,02
79,65
89,98
99,39
106,26
113,14
120,01
128,23
136,53
150,28
157,87
167,52
177,14
196,68
209,19
217,53
237,12
258,46
123,17
131,18
142,37
153,52
164,68
175,84
187,42
199,01
216,27
233,54
251,47
270,96
176,91
181,38
188,10
197,66
213,50
229,33
246,74
259,02
274,63
299,37
315,85
331,55
353,33
375,12
din/C
din/C
din/C
15,37
15,37
15,99
17,28
18,54
19,78
21,01
22,25
23,49
16,74
17,18
17,69
19,47
21,22
23,10
24,96
26,79
28,61
21,07
21,32
21,97
24,57
27,08
29,61
32,21
35,11
37,60
38,98
41,78
45,34
49,02
36,51
Cenovnik važi od 4.7.2012.
56,61
62,98
116,19
184,97
441,90
146,97
strana 20
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
Primena: ZABUŠENE ZAKOVICE
Standardi: JUS M.B3.040 tib B, C-428,C-439, C-441
Površinska zaštita : NAULJENO
ZAKOVICE ZA OBLOGE
KOČNICA I KVAČILA
J U S M .B 3 .0 4 0
tip B
D
d
D I N 7338
l1
k
d
D
k
l1
l
ø3
ø4
ø5
ø6
ø8
5.5
7.5
9.5
11.5
0.8
1
1
1.2
3.5-4
4-5
4-6
6
5-10
9%
Nazivna
dužina
zakovice
mm
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
Cenovnik važi od 4.7.2012.
l
6-40
6-40
8-40
15.5
1.2
6
12-40
Nazivni prečnik zakovice
Ø5
Ø6
Ø8
din/C
64,74
71,91
78,68
85,77
92,89
100,72
110,30
114,54
129,33
134,67
142,71
158,24
167,66
180,82
186,76
202,52
din/C
91,39
103,23
114,02
121,92
129,81
137,69
147,12
156,65
172,43
181,14
192,20
203,25
225,66
240,02
249,59
272,06
din/C
202,98
208,11
215,82
226,80
244,96
263,13
283,11
297,19
315,10
343,48
362,40
380,41
405,40
430,41
450,31
499,66
strana 21
CENOVNIK VIJAKA
A.D. "PETAR DRAPŠIN " - u RESTRUKTURIRANJU
21000 Novi Sad, Industrijska 3
USLOVI PRODAJE:
A) za kupce bez potpisanog ugovora
Za iznos, po faktur, veći od
Za iznos, po faktur, veći od
Za iznos, po faktur, veći od
Za iznos, po faktur, veći od
Za iznos, po faktur, veći od
7.000,00
14.000,00
120.000,00
230.000,00
330.000,00
Din.
Din.
Din.
Din.
Din.
odobravamo rabat
odobravamo rabat
odobravamo rabat
odobravamo rabat
odobravamo rabat
5%
10%
15%
20%
25%
Za sve avansne uplate preko 50.000,00 din odobrava se dodatni rabat od 5%
B) za kupce sa potpisanim ugovorom
Definisani su ugovorom a na osnovu sledećih elemenata:
a. Način plaćanja
b. Vrednost i količina ugovorene prodaje
c. Veličina serije
Telefoni prodaje:
00381-21-443-040
00381-21-442-110
Komercijalni direktor
00381-21-443-041
Cenovnik važi od 4.7.2012.
strana 21
Download

Cenovnik - petardrapsin.co.rs