Kompaktní snímač tlaku s keramickým čidlem
Cerabar T PMC131
www.e-direct.cz
• Spolehlivý a dlouhodobě stabilní
• Zcela vakuu odolný
• Odolný vůči korozi a opotřebení
• Jednoduchá montáž
• Integrovaná elektronika 4… 20 mA
Použití
Cerabar T PMC131 umožňuje měření absolutního tlaku a přetlaku
v kapalinách, parách a plynech pomocí vysoce přesného kapacitního
keramického čidla s vynikající dlouhodobou stabilitou a vysokou
odolností vůči přetížení. Materiál čidla je vysoce odolný korozi
a abrazi.
Funkce
Změna měřeného tlaku způsobuje nepatrné vychýlení membrány
snímače. Tato změna úměrná tlaku je převedena na výstupní signál
4… 20 mA. Převodník tlaku se dodává buďto s konektorem
DIN 43650/ISO 4400 nebo s kabelovou vývodkou pro připojení
k napájecímu zdroji (např. RN221N z nabídky E-direct).
Příklad použití
Médium:
Kapaliny, páry a plyny
Měřicí čidlo:
Suché (bez oleje) keramické
Přetížitelnost:
až 40 ×
Měřicí rozsah
(okrajové hodnoty):
0… +100 mbar, 0… +40 bar
Teplota média:
-20… +100 °C
Přesnost:
< 0,5 %
4… 20 mA
Napájení
(např. RN221N, str. 102)
Snímač tlaku Cerabar T s výstupním signálem
4… 20 mA a napájecím zdrojem, např. RN221N
z nabídky E-direct.
Technický list
TD 00042E/32/CZ/01.11
LL/INDD CS2
Cerabar T PMC131
Technické údaje
Zvláštní provedení
• Přístroje pro kyslík jsou (až do 30 bar) k dispozici na vyžádání
Certifikáty
• Schválení GL je k dispozici na vyžádání
Konektor M12
Kabel
32
Pg 11
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
73
ENDRESS+HAUSER
CERABAR T
91
101
SW 41
SW 41
SW 41
Procesní připojení
6
G½
Ø 11
Ø 17
G½
20
17
ISO 228 G ½,
sotvorem 11 mm
ISO 228 G ½
23
Referenční podmínky podle DIN IEC 770:
odchylka < 0,5 % z rozsahu (linearita
včetně hystereze a reprodukovatelnosti)
• Vliv okolní teploty Na jmenovitou hodnotu nulového bodu:
typ. < 1,5 %/10 K;
na rozsah: typ. < 1 %/10 K
• Dlouhodobá stabilita < 0,15 % FS z rozsahu za rok
20 ms
• Doba náběhu T90
Provozní podmínky
• Teplota média
-20… +100 °C
• Okolní teplota
-20… +85 °C
• Skladovací teplota
-50… +100 °C
• Klimatická třída
4K4H podle DIN EN 60721-3
• Krytí
IP 65 s konektorem; IP 68 s kabelovou
vývodkou (kabel 5 m nebo 25 m)
• Odolnost vůči vibracím 4M5 podle DIN EN 60721-3
• EMC
Rušivé vyzařování podle ČSN EN 61326
elektrická zařízení třídy B; odolnost proti
rušení podle ČSN EN 61326 dodatek A
(průmyslová oblast)
Mechanické provedení
• Procesní připojení
G ½ A dle DIN 16288,
G ½ A dle ISO 228
otvor Ø 6 nebo 11 mm
• Materiály v kontaktu
s médiem
Procesní připojení a hlavice: 1.4301;
Těsnění vnitřní: FPM (Viton)
• Membrána
Al2O3 (keramika kysličníku hliníku)
• Elektrické připojení 4-pólový konektor podle ISO 4400
s kabelovou vývodkou M16 nebo 5/25 m
pevný kabel
Napájení
• Napájecí napětí
Ub 11… 30 VDC při 5 % zvlnění
Konektor ISO4400/M16
20
4… 20 mA/dvouvodič
Ra [Ω] ≤ (Ub -11 V)/0,02 A
3
Všeobecně
• Výstupní signál
• Max. zátěž Ra
Přesnost
• Analogový výstup
Rozměry (v mm)
Cerabar T PMC131
Elektrické připojení
Konektorová zástrčka ISO 4400/M16 nebo ½” NPT
+
–
Konektorová zástrčka M12×1
12... 30 V
12... 30 V
4... 20 mA
4... 20 mA
1
2
1+
2–
4
3
1
2
Kabel
červená
rd
bílábk
zelená
gnye
12... 30 V
4... 20 mA
–
+
+
–
Trubička pro vyrovnání tlaku
Příslušenství
Displej PHX20
• Zobrazení
• Rozsah zobrazení
• Krytí
• Materiál
• Úbytek napětí
Rozměry (v mm) PHX20
4 místný červený LED displej, napájení
z proudové smyčky 4… 20 mA, úhlový
konektor DIN 43650
výška číslic 7,62 mm, otočný o 90°
-1 999… +9 999, programovatelné
2 tlačítky
IP 65
Plast PA6 GF30, čelní okénko PMMA
≤ 5 V (odpovídající zátěž: max. 250 Ω)
42
42
48
Kód
D10
D12
D14
A1G
A1H
A1K
A1Q
A1R
A1S
A1T
A1V
A1W
A1X
Rozsah měření, jednotky, přetížení
Přetlak (mbar, bar, kPa MPa)
0… 100 mbar, 0… 10 kPa, 4 bar
0… 200 mbar, 0… 20 kPa, 5 bar
0… 400 mbar, 0… 40 kPa, 8 bar
0… 1 bar, 0… 100 kPa, 10 bar
0… 1,6 bar, 0… 160 kPa, 18 bar
0… 2 bar, 0… 200 kPa, 18 bar
0… 4 bar, 0… 400 kPa, 25 bar
0… 6 bar, 0… 600 kPa, 40 bar
0… 10 bar, 0…1 MPa, 40 bar
0… 16 bar, 0… 1.6 MPa, 40 bar
0… 20 bar, 0… 2 MPa, 40 bar
0… 25 bar, 0… 2.5 MPa, 60 bar
0… 40 bar, 0… 4 MPa, 60 bar
D3W
D31
D38
D39
A3E
A3G
A3K
A3N
Záporný přetlak (mbar, bar, kPa MPa)
-20… +20 mbar, -2… +2 kPa, 4 bar
-100… +100 mbar, -10… +10 kPa, 7 bar
-200… +200 mbar, -20… +20 kPa, 5 bar
-300… +300 mbar, -30… +30 kPa, 8 bar
-1… +1 bar, -100… +100 kPa, 10 bar
-1… +3 bar, -100… +300 kPa, 20 bar
-1… +9 bar, -0,1… +0,9 MPa, 40 bar
-1… +15 bar, -0,1… +1,5 MPa, 40 bar
Cerabar T PMC131
Kód
D20
D22
D24
A2G
A2H
A2K
A2Q
A2R
A2S
A2T
A2V
A2W
A2X
a = čidla pro absolutní tlak
rozsahu = 1 bar pro tento měřicí rozsah
1) z
Objednací kód
S manometrickým závitem
S konektorem
S 5 m kabelem
S 25 m kabelem
Rozsah měření, jednotky, přetížení
Absolutní tlak (mbar, bar, kPa, MPa)
0… 100 mbar, 0… 10 kPa1), 4 bar a
0… 200 mbar, 0… 20 kPa1), 5 bar a
0… 400 mbar, 0… 40 kPa1), 8 bar a
0… 1 bar, 0… 100 kPa, 10 bar a
0… 1.6 bar, 0… 160 kPa, 18 bar a
0… 2 bar, 0… 200 kPa, 18 bar a
0… 4 bar, 0… 400 kPa, 25 bar a
0… 6 bar, 0… 600 kPa, 40 bar a
0… 10 bar, 0… 1 MPa, 40 bar a
0… 16 bar, 0… 1,6 MPa, 40 bar a
0… 20 bar, 0… 2 MPa, 40 bar a
0… 25 bar, 0… 2,5 MPa, 60 bar a
0… 40 bar, 0… 4 MPa, 60 bar a
Cena/kus v Kč
1 až 3
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A11F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A11F2__*
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A31F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A31F2__*
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A41F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A41F2__*
4 až 10 11 až 35 Objednáváme: Celkem:
S otvorem 11 mm
S konektorem
S 5 m kabelem
S 25 m kabelem
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A15F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A15F2__*
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A35F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A35F2__*
Bez linearizačního protokolu
PMC131-A45F1__*
S linearizačním protokolem
PMC131-A45F2__*
* Doplňte prosím kód měřicího rozsahu do objednacího kódu!
Snímače tlaku s certifikací GL a pro kyslík lze dodat na přání.
Příslušenství (Cerabar T PMC131)
Objednací kód Cena/kus v Kč
Displej PHX20 pro Cerabar T s analogovým výstupem
52022914
Objednáváme: Celkem:
Cena celkem:
Kč
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K cenám bude připočteno jednotné přepravné ve výši 205,- Kč. Dodávky jsou možné pouze na území ČR. Veškeré obchodní a dodací podmínky naleznete na www.e-direct.cz.
Zašlete mi zdarma E-direct katalog.
Společnost:
Kontaktní osoba:
Ulice:
E-direct team
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
PSČ a místo:
Přímé objednání:
internet
telefon
fax
e-mailem
Záruka
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum, podpis
Dodání
www.e-direct.cz
241 080 470
241 080 460
[email protected]
V případě poruchy v době záruky
obdržíte nový přístroj.
Do místa určení expresní
přepravou.
Download

Katalogový list (PDF 512,0 kB) - E