PENIDLÁ
penidlo
názov
Sthamex
typ
5%(F-15)
S
druh peny
LP SP TP
*
*
*
primiešanie
(obj.%)
zmáčadlo
(obj.%)
tuhnutie
(˚C)
vodný
film
polárne
kvapaliny
polčas rozpadu
SP(min) TP(min)
certifikát ČR
podľa EN 1568
5
0,5 až 1,0
-15
>15
>20
221/017/2002
>20
221/017/2002
221/017/2002
Sthamex
F-6
S
*
*
*
3
0,5 až 1,0
-6
>15
Sthamex
F-15
S
*
*
*
3
0,5 až 1,0
-15
>15
>20
Sthamex
F-20
S
*
*
*
3
0,5 až 1,0
-20
>15
>20
Sthamex
F-25
S
*
*
*
3
>15
>20
K
S
*
*
*
1
0,5 až 1,0
<0,2
-25
Sthamex
-15
>15
>20
Sthamex
class-A
S
*
*
*
1
<0,2
-15
>15
>20
Sthamex
AFFF 6%
AFFF
*
*
6
0,5 až 1,0
-10
6%
>4
>8
221/018/2002
Sthamex
AFFF F-15(3%)
AFFF
*
*
3
0,5
-15
3%
>4
>8
221/018/2002
Sthamex
AFFF 3%
AFFF
*
*
3
0,5
-18
3%
>4
>8
221/018/2002
-20
1%
>4
>8
221/018/2002
>5
>20
221/016/2002
Sthamex
AFFF 1%
AFFF
*
*
1
*
*
3.5
-15
3%
5%
*
3.5
-25
3%
5%
MOUSSOL
APS F-15
AFFF/AR
MOUSSOL
APS F-25
AFFF/AR
0,2
221/019/2002
>5
214-125/H/2002
-15
15-20
221/020/2002
-15
15-20
221/020/2002
6
-15
15-20
221/015/2002
*
3
-20
15-20
221/015/2002
FFFP
*
6
-15
6%
5-10
FFFP
*
3
-15
3%
5-10
APS 3/3
AFFF/AR
*
3
-15
3%
3%
APS LV
AFFF/AR
*
*
1
-15
1%
1%
Schaumgeist
6%
P
*
6
Schaumgeist
3%
P
*
3
Flour-schaumgeist
6%
FP
*
Flour-schaumgeist
3%
FP
Schaumgeist
FFFP 6%
Schaumgeist
FFFP 3%
FETT
EX
>5
-25
NETZMITTEL
N
0,5 až 1,0
NETZMITTEL
H 1%
0,5 až 1,0
MOUSSEAL
S
+5
*
MOUSSEAL
SF
-20
*
UBUNGSSCHAUM
U
3 až 6
3-5
6-12
UBUNGSSCHAUM
N
3 až 6
3-5
6-12
V prípade záujmu o odber je možnosť prejednania certifikácie aj ďalších penidiel
Legenda:
S
AFFF
AFFF/AR
P
FP
FFFP
viacúčelové syntetické penidlá
penidlá vytvárajúce vodný film ( vhodné na hasenie nepolárnych kvapalín)
penidlá vytvárajúce vodný a polymerový film (vhodné na hasenie nepolárnych a polárnych kvapalín, odolné proti alkoholom)
proteínové penidlá
fluorproteínové penidlá
proteínové penidlá vytvárajúce vodný film ( vhodné na hasenie nepolárnych kvapalín )
špeciálne penidlá (napr. na hasenie jedlých tukov, cvičné penidlá, penidlá do hasiacich prístrojov)
certifikát ČR
ICAO
schválené podľa EN 1568
International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)
95R30656
99R31148E
>20
>20
MOUSSOL
MOUSSOL
schválené
ICAO
94R30476
PENIDLÁ
PENOTVORNÉ HASIACE PROSTRIEDKY NA SYNTETICKOM
ZÁKLADE - STHAMEX AFFF
STHAMEX - AFFF
1%
Charakteristika výrobku
Vlastnosti
Primiešanie
Napenenie
Polčas rozpadu
Hustota
Sediment
veľmi rýchlo tečúci, tvoriaci vodný film, veľmi dobré zmáčacie účinky, krátka
doba hasenia, brániaca spätnému zapáleniu pomocou tvorby filmu
1%
3%
ťažká pena 5 - 15 násobne
ťažká pena 815minút stredná
pena 4-6minút
1,07 ± 0,02
6%
stredná pena až 100 násobne
ťažká pena 8-12minút stredná pena 4-6minút
1,05 ± 0,02
1,03 ± 0,02
6,5 - 8,5
- 20 °C
- 15 °C / - 18 °C
- 10 °C
bez sedimentov
Viskozita 0°
≤ 60mm² / s
Viskozita -15°
≤ 200mm² / s
Skladovanie
STHAMEX - AFFF
6%
penotvorný hasiaci prostriedok s povrchovo aktívnymi fluórovými zložkami
Hodnota pH
Odolnosť proti mrazu
STHAMEX - AFFF 3%
STHAMEX
AFFF F-15%
zásobníky z ušľachtilej ocele, zásobníky z umelej hmoty
Ťažisko nasadenia
chemický a petrochemický priemysel, farmaceutický priemysel, letiská,
lodná doprava, výroba umelých hmôt, priemysel spracovávajúci
recyklovateľné suroviny
Ťažisko aplikácie
požiare nepolárnych uhľovodíkov a riedidiel, požiare pevných materiálov (
napr. umelé hmoty ), recyklovateľných odpadov, lisovaných balíkov
Hasiace zariadenia
Fyziologické a ekologické
vlastnosti
zariadenia na výrobu ťažkej peny, zariadenia Sub-Surface, penové delá,
prúdnice na výrobu peny, prúdnice na výrobu strednej peny, stabilné
hasiace zariadenie (SHZ)
Všetky penotvorné hasiace prostriedky sú fyziologicky nezávadné
a biologicky rozložiteľné. Ďalšie informácie o výrobkoch sú uvádzané
v technických a bezpečnostných listoch.
PENIDLÁ
PENOTVORNÉ HASIACE PROSTRIEDKY NA SYNTETICKOM ZÁKLADE - MOUSSOL
MOUSSOL APS
Charakteristika
výrobku
Vlastnosti
Polčas rozpadu
3% resp 5%
5 - 15 násobne
≥ 20minút
3%
ťažká pena 5 - 15 násobne
penotvorný hasiaci
prostriedok AFFF
odolný proti alkoholu,
bez zložky vytvárajúcej
polymérový film,
Newtonské penidlá
1% resp. 3%
stredná pena až 100 násobne
ťažká pena ≥ 20minút
stredná pena ≥ 5minút
1,05 ± 0,02
Hodnota pH
Sediment
MOUSSOL - APS LV
veľmi rýchlo tečúci, odpudzujúci olej, veľmi dobre zmáčacie vlastnosti s krátkou
dobou hasenia, zvlášť brániaci spätnému zapáleniu, odolný proti polárnym
a nepolárnym, ale i silno penu rozrušujúcim uhľovodíkom
Hustota
Odolnosť proti
mrazu
MOUSSOL APS 3/3
penotvorný hasiaci prostriedok AFF odolný proti alkoholu,
tvoriaci polymérový a vodný film s povrchovo aktívnymi
polymérovými a fluórovými zložkami
Primiešanie
Napenenie
MOUSSOL APS F - 15
6,5 - 8,5
- 25 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
bez sedimentov
Viskozita 0°
pseudoplatická , čerpadlom podporované primiešavanie
≤ 60mm² / s
Viskozita -15°
pseudoplatická , čerpadlom podporované primiešavanie
≤ 200mm² / s
Skladovanie
Všetky výrobky sú dimenzované na dlhodobé skladovanie v nižšie uvedených
zásobníkoch pri teplotách medzi uvádzanou odolnosťou voči mrazu a + 45 °C.
Prechodné zamrznutie nezhoršuje kvalitu.
zásobníky z ušľachtilej ocele, zásobníky z umelej hmoty
Ťažisko nasadenia
chemický a petrochemický priemysel, farmaceutický priemysel, letiská, lodná
doprava, výroba umelých hmôt, priemysel spracovávajúci recyklovateľné suroviny
Ťažisko aplikácie
požiare polárnych a nepolárnych uhľovodíkov silne rozrušujúcich penu, riedidiel,
napr. amino, éteru, esterov, ketonov, MTBE atď., požiare pevných materiálov ( napr.
Umelých hmôt ), recyklovateľných odpadov, lisovaných balíkov
Hasiace zariadenia
zariadenie Sub-Surface*, penové delá, prúdnice na výrobu ťažkej, strednej a ľahkej
peny, monitory, stabilné hasiace zariadenia (SHZ), * nevhodné u polárnych
uhľovodíkov
Fyziologické a
ekologické vlastnosti
Všetky penotvorné hasiace prostriedky sú fyziologicky nezávadné a biologicky
rozložiteľné, Ďaľšie informácie o výrobkoch sú uvádzané v technických
a bezpečnostných listoch.
PENIDLÁ
PENOTVORNÉ HASIACE PROSTRIEDKY NA SYNTETICKOM ZÁKLADE - STHAMEX
STHAMEX F 6
Charakteristika
výrobku
STHAMEX F-15 /
F-20 / F-25
STHAMEX K
vysoko koncentrovaný viacúčelový penotvorný
prostriedok
viacúčelový penotvorný prostriedok
Vlastnosti
Dá sa použiť na všetky oblasti zapenenia, veľmi ľahko speniteľný, tečúci, plynotesný, dobré hasiace
vlastnosti, odolný proti sálaniu tepla, brániaci spätnému vzplanutiu, dobré zmáčacie vlastnosti
Primiešanie
ťažka pena 3% stredná pena 3% ľahká pena
2% - 3% zmáčací prostriedok 0,5%- 1%
Napenenie
ťažká pena 20-násobne stredná pena až 200-násobne ľahká pena > 200-násobne
Polčas rozpadu
Hustota
ťažká pena ≥ 20 minút stredná pena ≥ 15 minút ľahká pena podľa normy
1,04 ± 0,02
1,4 ± 0,02
1,035 ± 0,02
Hodnota pH
Odolnosť proti
mrazu
Sediment
ťažká pena 1% stredná pena 1% ľahká pena 1%
zmáčací prostriedok 0,1% - 0,5%
6,5 - 8,5
-6°C
- 15 °C/ -20 °C/ -25
°C
-15 °C
-15 °C
bez sedimentov
Viskozita 0°
≤ 60mm² / s
Viskozita -15°
≤ 200mm² / s
Skladovanie
1,04 ± 0,02
zásobníky z ušľachtilej ocele, zásobníky z umelej hmoty
Ťažisko nasadenia
chemický a petrochemický priemysel, letiská, lodná doprava
Ťažisko aplikácie
požiare nepolárnych uhľovodíkov a riedidiel, požiare pevných materiálov, v priebehu krátkej doby
sa dajú prekryť penou veľké plochy a zapeniť priestory
Hasiace zariadenia
zariadenia na výrobu ťažkej peny, zariadenia Sub-Surface, penové delá, prúdnice na výrobu peny,
prúdnice na výrobu strednej peny, stabilné hasiace zariadenie (SHZ)
Fyziologické a
ekologické
vlastnosti
Všetky penotvorné hasiace prostriedky sú fyziologicky nezávadné a biologicky rozložiteľné. Ďalšie
informácie o výrobkoch sú uvádzané v technických a bezpečnostných listoch.
PENIDLÁ
PENOTVORNÉ HASIACE PROSTRIEDKY NA SYNTETICKOM ZÁKLADE - STHAMEX
STHAMEX -class -A
Pena pre výcvik U,N
Charakteristika
výrobku
penotvorný prostriedok pre hasenie pevných
materiálov ( požiare trieda A )
cvičná pena pre rôzne druhy primiešania
Vlastnosti
krátka doba hasenia, vynikajúce zmáčacie a
chladiace účinky, pomocou aplikácie CAFS,
vznikne jemná pena s dobrou priľnavosťou
tento penotvorný prostriedok nie je určený na
hasenie požiarov
Primiešanie
požiare tr A 0,1% - 1% event. 0,5% požiare
tr.B ťažka pena 1% stredná pena 1% ľahká
pena 1%
3% - 6 % podľa požadovanej stability peny
Napenenie
ťažká pena 20-násobne stredná pena až 200násobne ľahká pena > 200-násobne
ťažká pena 20-násobne stredná pena až 200násobne ľahká pena > 200-násobne
ťažká pena ≥ 20 minút stredná pena ≥ 15
minút ľahká pena podľa normy
ťažká pena 6-12 minút stredná pena 3-5minút
ľahká pena ≤ 3 minúty
1,04 ± 0,02
1,03 ± 0,02
6,5 - 8,5
6,5 - 7,5
-15 °C
0 °C
Polčas rozpadu
Hustota
Hodnota pH
Odolnosť proti
mrazu
Sediment
bez sedimentov
Viskozita 0°
≤ 60mm² / s
≤ 60mm² / s
Viskozita -15°
≤ 200mm² / s
≤ 60mm² / s
zásobníky z ušľachtilej ocele, zásobníky
z umelej hmoty
zásobníky z ušľachtilej ocele, zásobníky z umelej
hmoty
Ťažisko nasadenia
chemický a petrochemický priemysel, letiská,
lodná doprava
pre cvičné účely, určené pre zariadenie
umožňujúce výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny
Ťažisko aplikácie
požiare nepolárnych uhľovodíkov a riedidiel,
požiare pevných materiálov, v priebehu
krátkej doby sa dajú prekryť penou veľké
plochy a zapeniť priestory
pre cvičné účely, určené pre zariadenie
umožňujúce výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny
Hasiace zariadenia
zariadenia na výrobu ťažkej peny, zariadenia
Sub-Surface, penové delá, prúdnice na
výrobu peny, prúdnice na výrobu strednej
peny, stabilné hasiace zariadenie (SHZ)
pre cvičné účely, určené pre zariadenie
umožňujúce výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny
Fyziologické a
ekologické
vlastnosti
Všetky penotvorné hasiace prostriedky sú fyziologicky nezávadné a biologicky rozložiteľné. Ďalšie
informácie o výrobkoch sú uvádzané v technických a bezpečnostných listoch.
Skladovanie
Download

penidlá