KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI GENEL
DURUM BİLDİRİM FORMU1
TEMEL BİLGİLER
Kooperatifin Ünvanı2
Bakanlık. Dosya No
Kooperatifin Eski Unvanı (Varsa)
Ortağı Olduğu Üst Birlik (Varsa)
Kooperatifin Yazışma Adresi
Bağlı Olduğu Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No
Kooperatifin Web
Sitesi Adresi (Varsa)
Kooperatifin Faks
Numarası
Kayıtlı Ortak sayısı
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi No
Hukuki Durumu
(Faal, Tasfiye)
Gayri Menkul
Durumu
İskan Tarihi ve No
Kuruluş İzin Tarihi ve Onay Sayısı
Ticaret Sicil Tescil Tarihi
Ferdi Mülkiyete Geçiş
Tarihi
İnşaat yaptırma tipi
(Emanet,İhale,Götürü)
Konut ve/veya işyeri
Sayısı
Ticaret Sicil Gazete Tarihi ve No
Kooperatifin e-posta Adresi3
Kooperatifin Telefon Numarası
YÖNETİM KURULU BİLGİLERİ
Adı-Soyadı
Baba Adı
DENETİM KURULU BİLGİLERİ
Adı-Soyadı
Baba Adı
1
Var
Ana Adı
Ana Adı
Konut
İşyeri
Doğum Yeri
ve yılı
T.C Kimlik No
(Vatandaşlık No)
İkametgah Adresi
Doğum Yeri
ve yılı
T.C Kimlik No
(Vatandaşlık No)
İkametgah Adresi
Bu bildirim bilgisayar veya daktiloyla yazılacaktır. Fazla bilgiler için ek sayfa kullanılabilir.
Unvanlar kısaltılmadan yazılacaktır, varsa kısa ad da ayrıca belirtilecektir.
3
Kooperatifin yoksa, Yönetim veya Denetim Kurulu üyelerinden birinin veya muhasebecisinin e-posta adresi.
2
Yok
Download

kooperatifler ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu1