NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ KONUSU VE TEZ ÖNERİSİ KONTROL FORMU1
AÇIKLAMA
1.
Tez Yazım Kılavuzuna Uygunluk
2.
Tez Önerisi Teslim Dönemine Uygunluk2
3.
Dil Kullanımı ve İmla Kurallarına Uygunluk
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kapak Sayfası
Başlık- Tez Konusu Seçimi
Tez Konusunun Bilimsel Niteliği
Araştırma Problemi
Tezin Amacı (Niçin?)
Tezin Gerekçesi (literatür değerlendirmesi eşliğinde)
Tezin Kuramsal Çerçevesi (kavram, terim, araştırma soruları ve
ya varsayımlar)
Tezin Yöntemi (Nasıl?)
Literatür Taraması (kaynakların niteliği ve niceliği)
Kaynakların Metin içindeki Gösterimi (kılavuza uygunluk)
Kaynakların Kaynakçada Gösterimi (APA-MLA kılavuza
uygunluk)
Taslak Plan (içindekiler taslağı)
11.
12.
13.
14.
15.
Yeterli
Yetersiz
Oluşturulmalı
16. Ekler (mevcut ise)
17. Çalışma Takvimi Tablosu3 (aylara ve/veya haftalara göre)
Tarih: ………………………………
Tez Önerisi Kontrol Kurulu
Tez Danışmanı (Adı-Soyadı) ………………………………………………… imza: …………….....................
Ana Bilim Dalı Başkanı4 (Adı-Soyadı) …………………………………………imza:……………………….…
Üye (Farklı Ana Bilim Dalı) (Adı-Soyadı)……………………………………….imza:………...........................
1
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 46.
maddesi uyarınca Ana Bilim Dallarında uygulanmak üzere tez konusu ve tez önerisi kontrol formu oluşturulmuştur. Tez
hazırlanırken danışmanın önerisi dışında başka tezler ya da kılavuzlar örnek olarak kullanılmamalıdır. Bu kılavuzdaki
kuralların uygulanması zorunludur.
2
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 46. Maddesi uyarınca: Ders
dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez projesi, en
geç izleyen yarıyılın başına kadar danışman tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına sunulur.
3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 47.
maddesi uyarınca “Öğrenci tez çalışmasına başladığı tarihten itibaren sekiz ay geçmeden tezini enstitü müdürlüğüne
sunmaz”. Çalışma takvimini bu doğrultuda planlamakta fayda vardır.
4
Tez Danışmanı ile Ana Bilim Dalı Başkanının aynı kişi olması durumunda Ana Bilim Dalından öncellikli olarak
Prof. Dr. mevcut değil ise Doç Dr., Yrd. Doç. Dr. akademik unvan sıralamasına göre bir üye belirlenir.
Download

Tez Konusu ve Tez Önerisi Kontrol Formu