Yorgunluk Etki Ölçeği
Aşağıdaki açıklamaların her biri için, skorunuzu küçük bir sorun (skor:1), orta dereceli bir sorun (2), büyük bir
sorun (3) veya çok büyük bir sorun (4) olarak değerlendirin.
Yorgunluğum nedeniyle:
Skor
Boyut
1. Daha az dikkatli olduğumu hissediyorum.
Bilişsel
2. Sosyal ilişkilerden daha fazla uzaklaştığımı hissediyorum.
Sosyal
3. İş yükümü ve sorumluluklarımı hafifletmek zorundayım.
Sosyal
4. Daha karamsarım.
Sosyal
5. Dikkatimi uzun süre korumakta güçlük çekiyorum.
Bilişsel
6. Net düşünemediğimi hissediyorum.
Bilişsel
7. Daha az verimli (hem evde hem de ev dışında) çalışıyorum.
Sosyal
8. Bana yardım etmeleri veya benim için bir şey yapmaları
Sosyal
konusunda başkalarına daha fazla bağımlıyım.
9. Yapılacakları önceden planlamakta güçlük çekiyorum.
Sosyal
10. Daha beceriksiz ve plansızım.
Fiziksel
11. Daha unutkan olduğumu fark ediyorum.
Bilişsel
12. Daha asabiyim ve daha kolay sinirleniyorum.
Sosyal
13. Fiziksel aktivitelerimin hızını ayarlama konusunda
Fiziksel
dikkatli olmak zorundayım.
14. Fiziksel güç gerektiren işleri yapma konusunda daha isteksizim.
Fiziksel
15. Sosyal aktivitelere katılma konusunda daha isteksizim.
Sosyal
16. Evin dışına çıkma becerim sınırlı.
Sosyal
17. Uzun süre fiziksel güç sarf etmekte zorluk çekiyorum.
Fiziksel
18. Karar vermekte zorluk çekiyorum
Bilişsel
19. Evimin dışında görüştüğüm az sayıda insan var.
Sosyal
20. Normal günlük faaliyetler strese girmeme neden oluyor.
Sosyal
21. Düşünmemi gerektiren bir şey yapma konusunda daha isteksizim.
Bilişsel
Yorgunluğum nedeniyle:
Skor
Boyut
22. Strese girmeme neden olacak durumlardan kaçıyorum.
Sosyal
23. Kaslarımın olması gerekenden daha zayıf olduğunu hissediyorum.
Fiziksel
24. Fiziksel huzursuzluğum arttı.
Fiziksel
25. Yeniliklere alışmakta güçlük çekiyorum.
Sosyal
26. Düşünme gerektiren işleri tamamlama becerim azaldı
Bilişsel
27. İnsanların benden beklentilerini yerine getiremeyeceğimi hissediyorum.
Sosyal
28. Kendimi ve ailemi mali olarak eskisi kadar destekleyemiyorum.
Sosyal
29. Cinsel aktivitem azaldı
Sosyal
30. Evde veya işte bir şey yaparken düşüncelerimi organize
Bilişsel
etmekte güçlük çekiyorum.
31. Fiziksel güç gerektiren görevleri yerine getirmekte zorlanıyorum.
Fiziksel
32. İnsanlara nasıl göründüğüm konusunda kaygılıyım.
Fiziksel
33. Duygusal sorunlarla eskisi kadar iyi baş edemiyorum.
Sosyal
34. Düşüncelerimin yavaşladığını hissediyorum.
Bilişsel
35. Konsantre olmakta güçlük çekiyorum.
Bilişsel
36. Aile aktivitelerine tam olarak katılmakta güçlük çekiyorum.
Sosyal
37. Fiziksel aktivitelerimi sınırlamak zorundayım.
Fiziksel
38. Daha sık ve uzun süreli dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum.
Fiziksel
39. Aileme gerektiği kadar duygusal destek veremiyorum.
Sosyal
40. Küçük sorunlar büyük sorunlar gibi görünüyor.
Sosyal
L.TR.SM.11.2013.0399
Her bir alt gruba (fiziksel, bilişsel, sosyal) ait toplam puan ve anketin tümü toplanır. Bilişsel ve Fiziksel alt ölçeğin
(her biri 10 soru) her biri için maksimum skor 40’tır. Sosyal alt ölçek (20 soru) için maksimum skor 80’dir.
Download

Yorgunluk Etki Ölçeği