T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR DERSLERİ GENEL KURALLARI
1) Deneye gelen öğrencilere deney uygulaması sonrası quiz yapılacaktır. Deneye
gelmeyen öğrencinin quiz notu “0” (sıfır) olacaktır.
2) Tüm deneyler bittikten sonra quiz notlarının toplanıp, deney sayısına bölünmesiyle
elde edilen puan öğrencinin 2. Vize notu olacaktır. İkinci vize notu birinci vizeyi %50,
genel ortalama puanı ise %20 etkilemektedir. Final sınavının toplam puana katkısı
%60’tır.
3) Deney raporları sadece deneyi yaptıran hoca istediği takdirde ‘ Hesaplamalar ve
Değerlendirme-Yorum’ başlıklarını içerecek şekilde hazırlanacak olup, deney sonunda
yapılacak quiz notuna deneyi yaptıran hoca isterse ilave olarak not ekleyebilecektir.
Raporlar deneyin yapıldığı günden itibaren 3 iş günü içinde saat 16:00’ya kadar
deneyin sorumlu hocasına teslim edilmelidir.
( Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Rapor Teslim Cuma günü 16:00 ; Çevre Analiz
Laboratuvarı Rapor Teslim Salı günü 16:00)
4) Öğrencilerin telafi hakkı yoktur. Öğrencilerin 2 kez deneye girmeme hakkı vardır.
Üçüncü kez deneye girmeyen öğrenci rapor dahil hiçbir şekilde mazeret kabul
edilmeyerek laboratuvar dersinden kalmış sayılır ve bir sonraki sene deneylere devam
zorunluluğu vardır. Laboratuvar dersinin vize ya da final sınavlarından kalanlar FF
olarak nitelendirilir .
Doç.Dr.Burhanettin FARİZOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Elif ÖZMETİN
Yrd.Doç.Dr.Zürriye GÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr.Atilla MUTLU
Prof.Dr.Cengiz ÖZMETİN
Download

Laboratuvar Dersi Genel Kuralları