kalendář akcí
1. 9.
2. 9.
Ne
Po
září 2013
Poslední šachový miniturnaj
a konečné vyhodnocení (více: Pionýr)
9.00 h.
Zahájení nového školního roku, zápis do družiny
(více: Ze života školy)
Uzávěrka prázdninové výtvarné a literární soutěže knihovny
(více: Knihovna)
Zahájení schůzek šachového kroužku (více: Pionýr)
16.00 h.
3. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
4. 9.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně (více o dílnách: Knihovna) 15.00 - 16.45 h.
Zahájení výuky ZUŠ JJR – pobočka Jince (více: ZUŠ)
13.00 - 16.30 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Začíná cvičení rodičů a dětí v Sokolovně (více: Sport)
16.00 h.
5. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
Ukázkové hodiny cvičení v MŠ (více: Sport)
6. 9.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
7. 9.
So
Brigáda rybářů (více: Z činnosti...)
Den otevřených dveří v knihovně
+ vyhodnocení soutěže
8. 9.
Ne
9. 9.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
11. 9.
St
Výtvarná dílna v knihovně
OTEVŘENÉ KLUBOVNY PIONÝRA (více: Pionýr)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Začíná výuka country tanců (více: Z činnosti...)
12. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
13. 9.
Pá
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
So
15. 9.
Ne
16. 9.
Po
9.30 - 11.30 h.
15.30 h.
17.30 h.
17.00 h.
10. 9.
14. 9.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
7.00 h.
9.00 - 12.00 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
11.00 - 17.00 h.
16.00 h.
17.00 h.
9.30 - 11.30 h.
Brigáda rybářů (více: Z činnosti...)
ZÁJEZD PRO DĚTI – Stezka korunami stromů Lipno
(více: KS)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
2
17.00 h.
7.00 h.
8.00 h.
16.00 h.
17. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje 10/2013
18. 9.
St
ZÁJEZD do LITOMĚŘIC (více: Z činnosti...)
6.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (více: Městys)
18.00 h.
19. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
20. 9.
Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
DEBUSTROL + TÖRR (více: Zprávy z Čenkova)
15.00 h.
17.00 h.
20.00 h.
21. 9.
So
Brigáda rybářů (více: Z činnosti...)
JINECKÉ RO©KOVÁNÍ (více: Z činnosti...)
7.00 h.
15.00 h.
22. 9.
Ne
23. 9.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
24. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
25. 9.
St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
26. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
27. 9.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
28. 9.
So
STÁTNÍ SVÁTEK
Brigáda rybářů (více: Z činnosti...)
29. 9.
Ne
30. 9.
Po
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
17.00 h.
7.00 h.
Začíná TÝDEN KNIHOVEN + burza knih
9.00 - 17.00 h.
(více: Knihovna)
Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami (více: Knihovna)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Říjen - více v příštím čísle JZ
30. 9.
až
5. 10.
Po
–
So
TÝDEN KNIHOVEN
+ burza knih
(více o týdenní akci: Knihovna)
2. 10.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
3. 10.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
4. 10.
Pá
Noc mezi knihami (více: Knihovna)
19.00 h.
12. 10. So
Havelské posvícenské trhování ( více: Z činnosti...)
24. 10. Čt
Zájezd na předvánoční nákupy do Polska (více: KS)
(SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19
3
denně
od
9.00 h.
8.00 h.
04.30 h.
přehled
září 2013
Společenská kronika
Městys Jince
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
Příjem TV signálu z dokrývače Jince
Hasiči doporučují V. – Máte vyčištěný komín?
Kulturní středisko
20
..............................
21
.................
........................................................
strana
25
.....................................................................
strana
31
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
34
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
35
...............................................
strana
39
.............................................................
strana
42
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Základní škola Jince
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
45
............................................
strana
46
.....................................................
strana
54
13. dělostřelecká brigáda
Vojenský újezd Brdy
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy
Policie informuje
42
...................................................
55
.......................
.........................................................
strana
56
...........................................................................
strana
58
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
61
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Zprávy z Ohrazenice
strana
68
........................................
strana
70
.......................................................
strana
71
........................................................................
strana
72
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
67
..............................................
4
kronika
společenská kronik
a
září 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
KUŽELOVÁ Milada – 96 let
TÝROVÁ Marie – 75 let
PLECITÝ Josef – 85 let
BUREŠOVÁ Věnceslava – 70 let
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
Narození
HEJNALOVÁ
Aneta
a
Veronika
5
Rozloučili jsme se
NOVÁKOVÁ Božena
VZPOMÍNKY
Dne 3. září 2013 uplyne 11 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef Zárybnický z Běřína.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme – manželka Štěpánka,
děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou,
vnoučata Davídek, Vojtíšek, Michalka, Anička,
Adélka a Petřík
Dne 11. září 2013 tomu bude 11 let, co nás navždy opustil
tatínek pan Václav Kadlec z Rejkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Dcery Vendula a Jana s rodinami
12. září 2013 tomu budou 4 roky,
co nás náhle a navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Klán.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila,
dcera Veronika s rodinou, syn Tomáš
6
Městys Jince
září 2013
Městys Jince zve občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE JINCE,
které se koná ve středu 18. září 2013 od 18 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
Krátce z obce
V červenci t. r. byl v areálu fotbalového hřiště uveden do provozu nový skatepark. Provozovatelem je Městys Jince, který ho vybudoval za finanční
podpory Středočeského kraje,
samotnou realizaci provedla
firma 4-D z Pardubic, specializující se na výrobu překážek
pro skateparky a extrémní
sporty. U vstupu do skateparku je vyvěšen provozní řád, jehož body
je nutné z bezpečnostních důvodů dodržovat.
Foto Miroslav Maršálek.
Biokoupaliště už plní svoji
funkci. Nepříznivé počasí na
jaře a začátkem léta způsobilo
zdržení stavebních prací,
ale nakonec bylo koupaliště
15. července oficiálně uvedeno
do provozu. Svým architektonickým řešením zcela zapadá
do okolní přírody, je napájeno
z vlastního zdroje, takže nehrozí jeho znečištění, jak tomu
bývalo dříve. A až se nově osá-
7
zené okolí vodní plochy včetně rostlin čistících vodu, které jsou na okraji
koupací zóny, zcela zazelená, vynikne originalita biokoupaliště v celé své
kráse. Ale už letos, kdy počasí lámalo teplotní rekordy, si sem našlo cestu
mnoho nejen jineckých občanů, v některé dny jejich počet překonal dvě
a tři stovky. Mimochodem, naše unikátní koupaliště zařadila do svého ranního vysílání i Česká televize. Reportáž z Jinec byla odvysílána 1. srpna
2013 – viz následující odkaz.
Reportáž o jineckém koupališti z ranního vysílání ČT – Studio 6:
http://www.jince.eu/index.php?sheet=clanek&id=400
Foto z budování koupaliště:
http://www.jince.eu/index.php?sheet=clanek&id=391
Na základě jednání s Úřadem práce Příbram bylo
přijato několik občanů
z evidence ÚP, aby zajišovali likvidaci následků
červnových
záplav
a údržbu zeleně v obci.
A tak sekali, hrabali a
uklízeli trávu, pracovali
na terénních úpravách
koupaliště (protipovodňová opatření, oplocení, zatravňování pozemku), čistili kanály ucpané po povodni atd.
Foto Miroslav Maršálek
Mnohem více času se věnovalo údržbě veškeré
techniky. Byly zrealizovány generální opravy
obecní multikáry a servis
vozidla BOBCAT, bez kterého bychom se neobešli
při budování koupaliště a úklidu vozovek po záplavách, výstavbě a rekonstrukci kanalizací, atd.
8
V Žižkově ulici směrem ke kostelu byla
dokončena nová kanalizace.
Foto Miroslav Maršálek
Intenzivně se pracovalo i na odbahnění a opravě přelivu rybníka Hejdov v Rejkovicích.
Silná a náhlá bouře, která se přehnala Jincemi a celým Středočeským
krajem 4. srpna 2013 odpoledne, napáchala nejen v naší obci značné škody.
Lámala stromy, odnášela zahradní nábytek, voda zaplavila sklepy, dravý
proud si vymlel svou vlastní cestu a zanesl kanály. Hlavní komunikace přes Jince se během okamžiku proměnila
v řeku. Bouřka přerušila i fotbalové utkání Jince – Rosovice. Všichni fotbalisté, trenéři a rozhodčí museli smrš přečkat v kabinách a po řádění přírodních živlů tak mohli místo zápasu ze hřiště akorát tak odklízet větve.
Následující den jinečtí hasiči odstraňovali následky bouřky – především
nánosy bahna z cest a chodníků.
Foto Josef Hála a Miroslav Maršálek
9
Prší, prší...
Poslední roky – zejména
poslední dva až tři měsíce letošního roku – nám
daly jasně najevo, že příroda už se nechová jako
kdysi a vrací nám to, co
jsme si „zaseli“. Závěr
května a první polovina
června, ale i začátek srpna byl přímo učebnicovým příkladem, co všechno lze očekávat. Nádherný sluneční den bez mráčku s extrémně vysokou teplotou a večer nebo
v noci prudká změna na vichřici s průtrží mračen, přívaly deště, kroupy.
Za okamžik se mění situace, vlivem větru se lámou nebo padají stromy
a stoupá příval vody z polí, který bere sebou vše, co mu stojí v cestě. Najednou jsou některé silnice nesjízdné, voda proniká do studní, sklepů a jiných staveb. Všude je za pár minut obrovská spouš, která s sebou přináší
starosti většině, ne-li všem.
Bohužel jsme často svědky nezájmu občanů o pomoc při likvidaci, ale zejména o prevenci, tedy přípravu na to, jak čelit či předcházet možným
důsledkům. Na přelomu května a června způsobilo například jen neuklizené seno, které „spláchly“ přívaly deště, ucpání kanálových vpustí a i tím
10
došlo k zaplavení komunikací, chodníků, sklepů. Přesto stačilo jen včas
reagovat na vývoj situace a důsledky mohly být podstatně menší. Stačí mít
připraveny prostředky, sledovat situaci, stav kanálových vpustí, prostě se
postarat o sebe a svůj majetek. Zatím naštěstí nedošlo k vážným škodám
vlivem povodní, i když byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. K vyhlášení 2. stupně chybělo pouhých 5 centimetrů. Zde stojí za zmínku příprava
pana Selmbachera, který si při květnové povodni včas vyklidil materiál,
který mu mohla voda odnést nebo zničit. Rovněž Roman Horký zabránil
vytopení Sokolovny a okolních domů tím, že průběžně čistil kanálové vpusti v jejím okolí od trávy, větví, kamení apod. Nelze spoléhat na to, že to je
pouze starost a práce hasičů a pracovníků SMJ. Většina členů hasičského
sboru chodí do zaměstnání, v lepším případě v rámci okresu, ale třeba i do
Prahy.
Začíná se stále častěji projevovat negativní vliv přívalových dešů na způsobené škody. Ještě před pár lety jsme si takový dopad deště nedokázali
představit. Nabízí se otázka, kam s dešovou vodou. Ne všechny řady dešové či splaškové kanalizace jsou připraveny pojmout toto obrovské množství vody, které se v době jejich budování neobjevovalo. Pro začátek hledáme, jak upravit problémovévolné polní plochy, aby samy dokázaly více zadržet spadlé srážky. Proběhla jednání s předsedou zemědělského družstva
Rosovice o tom, že na kritických místech upraví osevní plány, orbu kolem
polí nebo odbagrují naplavenou zeminu z příkopů.
11
Pro odstranění škod na silnici F-4 (u garáží), v Husově ulici a v Rejkovicích byly vyžádány prostředky od ministerstva dopravy. Pracovníci technických služeb provedli čištění příkopů, propojili přítok z pole mezi Čenkovskou a J. Žižky (u garáží) na kanalizaci, obnovila se kanalizace v horních Rejkovicích a bylo provedeno odvodnění povrchové vody kolem koupaliště.
Probíhá příprava na výběrové řízení k dotovanému projektu „Protipovodňová opatření pro městys Jince“. Součástí projektu jsou měřící body
v Litavce a Ohrazenickém potoce, kontrola srážek, sirény a zejména rozhlasový informační systém, kterým bude povodňová komise předávat informace a pokyny obyvatelstvu. Samostatným projektem k předchozím
opatřením je i vytvoření nového digitálního povodňového plánu.
Že je na přípravu a prevenci potřeba myslet včas, potvrzuje pohled na grafy o stavu výše hladiny a průtoku vody v Litavce z přelomu května a června. Standardní výše hladiny v Litavce se pohybuje kolem 14 až 18 cm
s průtokem kolem 0,5 m3 vody za vteřinu. Za necelých třicet minut se výše
hladiny zvedla o více než 60 cm a průtok se zvýšil až na 30m3/sekundu.
Oněch zhruba třicet minut už je pramálo času na přípravu opatření nebo
12
záchranu ohroženého majetku. Někdy může být problém v tak krátkém
čase zachránit holé životy.
Situaci o stavu hladiny a průtoku v Litavce lze sledovat na stránkách
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307282
Ján Vavrek
místopředseda povodňové komise
13
Foto Ján Vavrek, Miroslav Maršálek
14
Středočeští radní schválili
pravidla na poskytování
takzvaných kotlíkových dotací
Radní Středočeského kraje se na svém jednání v pondělí 8. července 2013
opět zabývali tzv. kotlíkovou dotací. Již letos v červnu schválili usnesení,
v němž souhlasí s uzavřením dohody s Ministerstvem životního prostředí
ČR (MŽP) v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Tentokrát středočeská rada odsouhlasila Pravidla pro poskytování podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci společného programu na
podporu výměny kotlů.
„Průzkum mezi našimi spoluobčany, který jsme nedávno uspořádali, jednoznačně ukázal, že o dotační program na výměnu kotlů je ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem a je tedy zacílen správným směrem.
Navíc investice do lokálních topeniš je efektivnější než do průmyslových
podniků. Na zlepšení kvality ovzduší zejména v menších městech a obcích
se projeví okamžitě,“ uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského
hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Na základě jednání mezi MŽP a Středočeským krajem bylo v rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, vyčleněno celkem 40 milionů korun s tím, že MŽP a Středočeský kraj se budou
každý podílet částkou 20 milionů.
Kromě již dříve avizovaných kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena
i na zplyňovací a plynové kotle. Výše dotace bude upravena v závislosti na
typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována
polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném
výčtu jednotlivých druhů kotlů.
„Hlavním účelem je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotle
třetí, nebo vyšší emisní třídy a pomohli tak zlepšit kvalitu ovzduší v našem
kraji. Lidé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, je
stejně budou muset v průběhu příštích let vyměnit. Už totiž nebudou emisně vyhovovat nové legislativě v oblasti ochrany ovzduší. Chceme proto našim spoluobčanům vyjít vstříc a umožnit jim výměnu kotlů již nyní, kdy
mohou výrazně ušetřit,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
Podmínky a další potřebné informace včetně tiskopisů na
www.kr-stredocesky.cz/portal
Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocestiradni-schvalili-pravidla-na-poskytovani-takzvanych-kotlikovychdotaci.htm?pg=6
Josef Hála
15
ROZPIS SVOZŮ SKO 2013
1 x 7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu,
12. a 26. prosince 2013.
KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.:
12. září.
od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek,
tj.: 26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu,
5., 12., 19. a 26. prosince.
1 x 30
12. září
10. října
7. listopadu
5. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm
v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa
sobota
13.00 – 16.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
U p o z o r ň u j e m e o b č a n y,
že z důvodu státního svátku
v sobotu 28. září 2013 bude sběrný dvůr
s kompostárnou u z a v ř e n .
16
KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka
a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční.
Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání
ve sběrném dvoře v ul. Pod váhou. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro náš městys zajišuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu
ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás
všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
d o č t e t e n a www.ekolamp.cz
Jiří Šimek
Občané našeho městyse sběrem
a recyklací elektrospotřebičů
významně pomáhají chránit
životní prostředí
V naší obci je možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou
recyklaci zajišuje společnost ASEKOL, která nám poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky odpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu
prostředí.
17
Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v roce 2012 odevzdali ke zpětnému odběru 57 ks televizorů, 138 ks monitorů a 1 689 kg ostatních drobných elektrozařízení,
tedy celkem 5 589 kg elektrozařízení.
Tím jsme uspořili 70,51 MWh elektrické energie, 3 482 l ropy, 2,7 t primárních surovin, 309,15 m3 vody. Navíc jsme tím snížili emise skleníkových
plynů o 61,35 t CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 61,35 t.
Věříme, že naši občané i nadále budou v nezmenšené míře odevzdávat vysloužilá elektrozařízení do sběrných kontejnerů rozmístěných v obci nebo
zdarma ve sběrném dvoře.
Jiří Šimek
– – – Soutěž – – –
H L A S UJ T E O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
A V Y H R A J T E MOBILNÍ TELEFON!
Milí spoluobčané,
ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL jsme pro Vás připravili
hlasování o nejlepší sběrný dvůr a s ním spojenou soutěž o zajímavé ceny.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu
letošního roku.
Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější,
uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho
v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás
zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete
automaticky zapojeni do slosování.
Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude
kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy,
atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec
stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel
Miroslava Tichá
získá finanční odměnu 30 tisíc korun.
ředitelka SMJ
18
19
PŘÍJEM TV signálu z dokrývače Jince
České radiokomunikace nám v červenci t. r. sdělily, že na základě výsledků měření TV signálu v Jincích došlo dne 26. 7. 2013 k následujícím
změnám:
- na vysílací službě GAP – FILLER (dokrývač) byl změněn vysílací kmitočet na službě MUX2 (programy Nova, Prima, TV Barrandov), a to tak,
že původní vysílací kanál 41 byl změněn na kanál 30,
- ve stejném termínu došlo i ke změně kmitočtu vysílacího kanálu GAP –
FILLER MUX1 (programy České televize) z kanálu 53 na kanál 32.
Důvodem těchto změn je snaha o udržení kvality služby v Jincích, kde je
velmi slabý primární signál. Je proto nutné přejít na nový vysílací kanál.
Řešení přinese dobré pokrytí signálem s trvalými hodnotami provozních
parametrů.
Výše uvedené změny kanálů mohou od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám.
Pro tento případ je následující postup:
• Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „setup“)
záložku „ladění“ (tuning)
• Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
• Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX1 nebo 2 a potvr
te tuto
volbu (OK – enter).
Programy na novém vysílacím kanálu by se měly během
několika vteřin v seznamu programů objevit.
V případě, že výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“
(tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato
volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech.
Více informací o kanálech a vysílačích Českých Radiokomunikací se dozvíte na speciálních informačních webových stránkách Českých Radiokomunikací w w w. d i g i s t r a n k y. c z .
Nastavení polarizace antén se nemění, tedy zůstává i nadále vertikální.
Ján Vavrek
20
HASIČI doporučují - V.
Máte vyčištěný komín?
Se začátkem topné sezóny, ale i během ní hasiči každoročně likvidují
zvýšený počet požárů způsobených
od komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Hasiči důrazně upozorňují na
důslednost a včasnost při údržbě
právě komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Ze statistik vyčteme, že
nejvíce požárů od provozu komína
je způsobeno vznícením sazí a jiskrami z komína.
Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat.
Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom
se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami:
1. Umístění spotřebiče paliv
Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí,
ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např.
v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto
prostory vhodné.
2. Připojení spotřebiče paliv
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení
k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího
vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných
opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
21
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je
nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada
často porušována.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od
hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku
požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru
od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti
přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto
návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče.
Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů.
Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele
v rámci obecné prevenční
povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu
nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.
22
Čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů
paliv nelze podceňovat. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti již 1. 1. 2011, reaguje na současný stav vědy, techniky, technologií a stavebních
materiálů.
Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína.
Každá fyzická osoba si musí počínat tak, aby nedocházelo
ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. [§ 17 odst. 1 písm. a) zákona
č. 133/1985 Sb.]
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění
a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud
nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností od 1. 1. 2011 naleznete též na:
http://www.hzscr.cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-kominu.aspx
Ján Vavrek
místostarosta
23
MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji
KY
M
E
Z
O
P
Í
N
V
I
T
ATRAK
tavbu
na výs
ů
m
o
d
h
c
ý
n
n
i
d
o
r
■
JINCE - lokalita A10 – s výhledem na brdské hřebeny
2
2
■ velikost pozemků: 1 050 m – 1 660 m
■ plné zasíování (elektřina, voda, plyn, kanalizace)
■ nová komunikace a chodníky
2
■ cena: 650 Kč/m
Dále Městys Jince nabízí p r o d e j pozemků
na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4
(u Svazarmu).
Prodejní cena 500,- Kč/m2.
Po d r o b n o s t i o v o l n ý c h p a r c e l á c h a p o z e m c í c h
na tel. 724 180 538.
24
Kulturní středisko
září 2013
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 4. září 2013 od 14.00 hodin
ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční
ve středu 2. října 2013.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve čtvrtek 5. září 2013
od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se
uskuteční ve čtvrtek 3. října 2013.
➢ Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společen-
ském centru J. Slavíka.
Rádi uvítáme nové členy. Přijte mezi nás.
Ohlédnutí za koncertem
SLAVÍKOVY JINCE 2013
Koncem června letošního roku se ve Společenském centru
Josefa Slavíka v Jincích konal koncert k uctění památky tohoto jineckého rodáka a geniálního houslisty, známého nejen
u nás, ale i daleko za hranicemi naší země.
Úvodní slovo přednesla a všechny přítomné, zejména vzácné hosty, přivítala vedoucí kulturního střediska paní Irena Ungrová.
Pozvání přijali profesoři Pražské konzervatoře manželé Foltýnovi se synem Michalem, absolventem této konzervatoře, paní Ludmila Zenková z Kralovic, autorka nádherné knihy Koncert srdce svého, v níž poutavě líčí životní příběh
houslisty Josefa Slavíka, i její manžel pan Jiří Zenk, jenž provází celou publikaci
pěknými ilustracemi. Navštívil náš též emeritní ředitel Základní umělecké školy
Josefa Slavíka v Hořovicích pan František Procházka s manželkou, přítomna
byla i paní Marie Klimtová, bývalá lektorka klavírních kurzů při KS v Jincích,
která se před lety stala iniciátorkou a zakladatelkou „Slavíkových Jinec“.
V podání Michala Foltýna zazněly skladby pro housle a violu, na klavír
i slovem provázela paní profesorka Daniela Foltýnová.
Vyslechli jsme ukázky z děl Rebeccy Clarke, Roberta Schumanna, Arvo Pärta,
Leoše Janáčka, Niccolň Paganiniho i Vittoria Montiho.
25
Celé vystoupení bylo velice pěkné, housle, viola
i klavír v rukou interpretů „jen zpívaly“! Michal
podal strhující výkon,
zvláště Montiho „Csárdás“ posluchače doslova
nadchl! Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk, který
následoval, byl projevem
obdivu a uznání obou
účinkujících, odměnou
za jejich bravurní hru.
Vše bylo o to působivější, že zejména houslové Na housle a violu hrál Michal Foltýn.
party zněly v místech,
kde kdysi žil, vyrůstal a také na své housličky od raného dětství hrával malý
Jozífek Slavík.
A potom nás čekalo příjemné překvapení. V podání pana Josefa Klimta
jsme měli tu vzácnou
příležitost vyslechnout
z knihy Koncert srdce svého
působivou ukázku, která
nás všecky zaujala a mnohé velice dojala. Na tomto místě chci vyzdvihnout nezměrné úsilí
a obětavost vedoucí KS
Irenky Ungrové, která
rukopis zmíněné knihy
s odpovědností sobě
vlastní připravuje k tisku
– první díl vyjde na podzim t. r. Shodou okolností jsem měla možnost
předběžně se s touto kni-
Autorka knihy Ludmila Zenková s manželem Jiřím ilustrátorem.
26
hou seznámit. Čte se „jedním
dechem“ a mohu ji všem, zejména mladé generaci, vřele
doporučit!
Závěrem chci našim milým
hostům ještě jednou poděkovat za krásné dojmy a zážitky,
které jsme si z tohoto slavnostního odpoledne odnášeli.
Příští rok se budeme na podobná setkání opět těšit…
M. Vychodilová
Foto Ung.
Pan Josef Klimt přečetl kapitolu z připravované knihy Koncert srdce svého.
Poděkování
Byli jsme srdečně pozváni na každoroční festivalový koncert k uctění památky
slavného jineckého rodáka, houslového virtuóza Josefa Slavíka „Slavíkovy Jince“, které jsme s povděkem přijali a rádi navštívili. Letošní slavíkovský koncert
byl pořádán k 180. výročí umělcova úmrtí. Velice rádi bychom projevili naše
vřelé díky vážené paní Ireně Ungrové, vedoucí Společenského centra Josefa
Slavíka, za obzvláště srdečné a přátelsky milé přijetí a stejně tak i za dojemně
laskavé pozornosti, jichž se nám u vás v Jincích na tomto koncertě dostalo.
Obdivovali jsme milou paní Ungrovou, co vše jako organizátorka a uvaděčka
vašeho slavíkovského koncertu – před ním i pak po něm – dokázala udělat. Byla
všude a stihla spoustu hostitelských důležitostí a obětavostí. Paní Ungrová
zkrátka umí přirozeným způsobem vytvořit příjemné prostředí. Celým koncertem vládl vlídný duch hudby a lásky k ní. Jiskřivé tóny houslí i klavíru doprovázely ještě také ptačí trylky zvenčí. Ptačí drobotina dávala tak najevo nám
lidem, jak se jí houslová hra líbí. Zvyšovalo to tak pohodu uvnitř sálu. Po skončení hudební části programu musel absolvent Pražské konzervatoře, houslista
Michal Foltýn, přednést ještě posluchači vyžádaný přídavek. Takový mělo toto
jeho vystoupení úspěch!
Hlavně také vysoce oceňujeme velice hezký, citlivý přednes pana Josefa Klimta, který v druhé části festivalového odpoledne přečetl vybranou kapitolu z mé
27
knihy o Josefu Slavíkovi „Koncert srdce svého“, která také byla posluchači příznivě přijata, což nás nadobyčej těší a dává nám tušit, že naše kniha své čtenáře
u vás najde.
Chtěli bychom za nás oba, i za ostatní naše příbuzné, ještě jednou vřele poděkovat za to, že jsme u vás, ve společnosti srdečných, milých lidí, mohli strávit velice příjemné odpoledne.
Navíc je nám velikou ctí, že jsme měli možnost slyšet skvělou hru účinkujícího
sólisty a osobně se seznámit s ním i s oběma jeho ctěnými pány rodiči, profesory
Pražské konzervatoře, za což jsme rovněž nesmírně vděčni.
A protože jsme měli jedinečnou možnost pobýt několik hodin mezi vámi, vyposlechnout si krásnou hudbu a užít vaší pohostinnosti, cítíme povinnost projevit vám ještě i jiná poděkování.
Zejména bychom velice rádi poděkovali Městysi Jince, v čele s panem starostou Josefem Hálou, že se s příkladnou samozřejmostí ujal mé knihy o Josefu
Slavíkovi a vzal si na starost finanční stránku jejího vydání, které jsem chtěla
v letošním slavíkovském jubilejním roce uskutečnit. Dále bychom chtěli vřele
a srdečně poděkovat vážené paní Ireně Ungrové, která velmi vydatně a obětavě
pracuje na dokončení a vydání mé knihy. Také velice moc děkujeme vážené
paní učitelce Milušce Vychodilové, která velice ochotně zrevidovala mou knihu po stránce gramatické a mé dílo přijala s nevšedním nadšením a obdivem.
Také musíme moc poděkovat vážené paní Kateřině Stejskalové, grafičce, která
mou knihu připravuje do konečné podoby. Náš vřelý dík patří též váženému
panu Josefu Klimtovi a jeho ctěné paní, kteří mi již dříve poskytli nejeden
fotografický materiál a nejednu informaci, zejména do II. svazku mé knihy.
Závěrem bych chtěla ještě doplnit to, co nezaznělo na koncertě.
Ve druhém svazku mé knihy se čtenáři dočtou o Slavíkových úspěších na své
umělecké dráze, jež si vytkl, o jeho přátelství s Františkem Palackým a dalšími
českými vlastenci, se skladatelem Franzem Schubertem, italským houslovým
virtuózem Paganinim, o krásném přátelství s polským pianistou a skladatelem
Fryderykem Chopinem a o vrcholném tvůrčím vzepětí před tragickým koncem života.
A tak tedy vám všem srdečně přejeme pevné zdraví, stále tak živý zájem o vašeho slavného rodáka a abyste vždy dovedli slavíkovskou tradici udržovat živou,
a pokud to bude možno, pro budoucí generace ještě živější.
Jineckému zpravodaji přejeme, aby byl stále tak oblíben a čten! Jeho šéfredaktorce pak, aby se jí hodně dařilo v její záslužné práci.
Manželé Ludmila a Jiří Zenkovi
28
Kulturní středisko Jince pořádá zájezdy
14. září 2013
STEZKA KORUNAMI STROMŮ Lipno
– rozloučení s prázdninami
cena: 200 Kč / dospělá os., děti zdarma. Náhradou za zrušený zájezd
do ZOO pojedou na tento výlet dva autobusy.
Odjezd v 8.00 hod.
od hotelu Kratochvíl, další
zastávky – Sokolovna, náměstí,
Rejkovice a dále dle dohody.
Zájezd je zcela obsazen.
Více na http://stezkakorunamistromu.cz/
Akci pořádá KS ve spolupráci
s Českým svazem žen, příspěvek
na dopravu je hrazen z dotace
Městyse Jince na činnost ČSŽ.
24. října 2013
Předvánoční nákupy v Polsku – Kudowa Zdrój
Ještě jsou volná místa.
Odjezd ve 4.30 hod. od hotelu Kratochvíl, další zastávky – Sokolovna,
náměstí, Rejkovice a dále dle dohody. Cena: 250 Kč/os.
Muzikály
MATA HARI (Divadlo Broadway)
CASANOVA (Divadlo Broadway)
MAUGLÍ (Divadlo Kalich)
JOHANKA Z ARKU (Divadlo Kalich)
QUASIMODO (Divadlo Hybernia)
ZORRO (Divadlo Hybernia)
JESUS CHRIST SUPERSTAR (Hudební divadlo Karlín)
LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY (Hudební divadlo Karlín)
Na tato představení je cena vstupenky včetně dopravy kolem 700 Kč/os., pojede se na
muzikál, o který bude největší zájem. Termín se určí dle počtu přihlášených.
Přihlášky na všechny zájezdy na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
Bližší informace v dalších vydáních Jineckého zpravodaje a na plakátech.
29
Čtenáři píší . . .
Děkuji všem, kteří mi přáli k mému životnímu jubileu.
Poeta, který volá do světa (Antonín Hnízdil)
Ve Společenském centru Josefa Slavíka
je zdarma pro turisty mapa nové naučné stezky
na Plešivec – Z Jinec na Olymp Brd
v měřítku 1 : 10 000.
Dále jsou zde v prodeji nové letecké snímky
Jinec (vel. A3 - pohled od Vinice).
Cena je 330 Kč/ks.
Kulturní středisko Jince opakuje
SBÍRKU pro psí útulek DOMOV FAUNY
Věci pro pejsky přijímáme ve Společenském centru J. Slavíka a darovat můžete např. psí granule a konzervy, piškoty, misky, hračky,
obojky a vodítka, deky atd. Sbírka je časově neomezena.
www.domovfauny.cz
Ung.
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. září 2013.
30
Knihovna Jince
září 2013
Nezapomeňte, kn i h o v n a je o t e v ř e n a v sobotu 7. září
od 9 do 12 hodin
Dotace z Projektu Česká knihovna 2013
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v loňském i předloňském
roce, připojuje k projektu Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie
pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné
knihovny. Z tohoto projektu jsme objednali 30 titulů knih v celkově částce
5.436,- Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Tituly nám budou tak jako
loni dodávány postupně, jak budou knihy vycházet na knižním trhu,
o čemž budeme průběžně informovat.
Seznam nových knih (zakoupených knihovnou, darovaných
našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových
stránkách www.jince.knihovna.cz
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
17. výtvarná dílna
26. 6. 2013
– téma Z POHÁDKY DO
POHÁDKY – rekvizity
Touto dílničkou jsme ukončili naše setkání s pohádkou. A jaké že to rekvizity
nezbytně potřebují pohádkové postavy? Tak například princezny, králové se
neobejdou bez truhličky na
poklady, šperků či královské
korunky.
(Foto Bel.)
31
Den pro výměnu knih - románů pro ženy v rámci projektu
Dáváme jim další šanci
Již druhý výměnný den tentokráte využily ženy, kterým byl především
určen. Abychom udělali radost i mužské populaci, příště nás čekají sci-fi
a fantasy knihy.
Opět budeme výtvarničit, začínají naše dílničky na téma:
Co nám příroda nabízí
19. výtvarná dílna 4. 9. 2013
20. výtvarná dílna 11. 9. 2013
21. výtvarná dílna 18. 9. 2013
22. výtvarná dílna 25. 9. 2013
ZAHRADA
POLE
LES
A JEŠTĚ JEDNOU LES
Každou středu v době od 15.00 do 16.45 hod. Kdo chcete, přij
te, uvidíte
a možná si i něco vyrobíte.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ
Termín: sobota 7. září 2013
Otevřeno: od 9.00 do 12.00 hod.
Tento den proběhne:
3. výměna sci-fi a fantasy knih v rámci
projektu Dáváme jim další šanci
vyhodnocení výtvarné a literární soutěže
knihovny na téma: Mé prázdninové putování
P ř i p o m í n á m e soutěž pro děti na měsíc ZÁŘÍ
Téma:
Odevzdání
Vyhodnocení
LES A JEHO DARY
do 13. září 2013
20. září 2013 od 15 hod. ve SCJS
TÝDEN KNIHOVEN - 17. ročník
od 30. září – 6. října 2013
L e t o š n í m o t t o z n í : S námi jen all inclusive!
• 8. burza knih: od 30. 9. – 4. 10. 2013
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
32
Od 16. září můžete opět přinést do knihovny knihy, učebnice, časopisy,
atd. Výtěžek z prodeje (cca 5 Kč/ks) bude použit na nákup nových titulů
do naší knihovny.
Otevřeno:
pondělí, úterý, středa
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek, pátek
9.00 – 12.00
13.00 – 15.00 hod.
V knihovně funguje tzv. stálá burza, kde si můžete vybrat z přinesených titulů po celý rok.
• Noc mezi knihami
Sraz nocležníků před KS v pátek 4. října 2013 v 19.00 hod.,
konec akce je plánován na sobotu v 8 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která bude je k dispozici v knihovně, uzávěrka přihlášek v pondělí 30. září 2013.
Akce je kapacitně omezená a vhodná pro děti od 7 let.
• Pokračujeme v cyklu přednášek p. Romana Kováře
o Brdech - 3. část.
Termín se dozvíte na plakátech.
Připravujeme:
Nová soutěž pro děti na měsíc ŘÍJEN
Téma:
PODZIMÁČEK
Odevzdání
do 11. října 2013
Vyhodnocení
18. října 2013 od 15 hod. ve SCJS
Fotogalerie akcí knihovny:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
33
Mateřské centrum Jinečáček
září 2013
Milí Jinečáčci,
tak léto nám pomalu končí – a že jsme si ho řádně užili.
Každý po svém: doma, na horách, u moře, u babiček a dědečků, na táborech, nebo také v mateřském centru v Jincích,
nebo bylo otevřené i během prázdninových dnů. Více času jsme sice
trávili venku, do herny nás zahnalo jen příliš hřejivé sluníčko nebo
déš.
Podnikli jsme několik výletů – např. nakrmili kapry a kachny v zámeckém parku v Březnici, plnili Fabiánovy úkoly, abychom nakonec našli
zakopaný poklad, řádili jsme v bazénu, hráli si na hřišti pod školkou
nebo slavili Baruščiny čtvrté narozeniny a hledali dinosauří poklad.
Vidíte – hrajeme si, a proto se nenudíme. Je nám pospolu pěkně. Nevěříte? Tak přij
te mezi nás každé úterý a čtvrtek vždy od půl desáté.
Opět budeme tvořit z modelíny, malovat, zpívat, hrát si, cvičit, tancovat, hrát divadlo…
Na závěr bychom se chtěli rozloučit s Verunkou, Barborkou a s Aničkami, jejichž kroky budou směřovat do nedaleké mateřské školky, kde je
budou čekat zase jiná dobrodružství a noví kamarádi.
I. Ch.
34
z činnosti společenských a zájmových organizací
35
září 201
3
2013
Templáři v Ohrazenici
Občanské sdružení Trilobit Ohrazenice pořádá každoročně pro děti letní tábor. Za krásnými
zážitky do údolí Pstruhového potoka se vydávají táborníci z celého regionu.
Parta mladých vedoucích pod vedením Jakuba Škuty i letos připravila bohatý program s celotáborovou hrou o pátrání po tajemství templářů. Kromě společných her si každý ze tří oddílů organizoval vlastní akce, přiměřené věku dětí.
Jednou z nejdobrodružnějších byla noční výprava, při níž museli účastníci
prokázat zvláš velkou odvahu. Úkolem bylo ve dvojících či trojicích pátrat
po ukrytém pergamenu, který navíc střežili dva strašidelní templáři v brnění.
Hodně legrace se zažilo např.
při bahenních zápasech, příjemné bylo koupání ve velkém bazénu a pro nejmladší oddíl
broučků bylo atraktivní i vaření čaje pro kamarády.
Líbila se hra na pašeráky, i putování potmě s lampiónky do
lesa a tam se u hořící svíčky
podepsat.
Náročnější úkoly připravovala
vedoucí Kristýna Sztachová
spolu s Frantou Lafkem a Vaškem Škroudem pro oddíl nejstarších. Nechyběla ani náročná průprava na přežití na pustém ostrově.
Vedoucí oddílů i další organizáKe každodennímu životu v táboře
toři jsou sice mladí, ale zkušepatří i pomoc při přípravě oběda.
ní. Je skvělé, že se i v dnešní
době, kdy jsou pro mnohé na prvním místě peníze, najde parta lidí, kteří
jsou ochotni udělat něco užitečného pro druhé. Také proto se malí účastníci do tábora na Ohrazenici velmi rádi vracejí a není divu, že už v dubnu
byla všechna místa obsazena.
Text a foto Miroslav Maršálek
36
Rybáři zvou na BRIGÁDY,
které se konají v září
7., 14., 21. a 28. 9. 2013.
Sraz v 7.00 hod. na domečku (u Barbory) .
Příznivci COUNTRY TANCŮ ,
kteří se nestydí vystupovat na veřejnosti,
přij�te mezi nás.
Budeme se scházet opět od září
každou středu v 17 hodin v Sokolovně Jince.
Z a č í n á m e 11. září 2013
Těšíme se na Vás.
Iva Jelínková
Český zahrádkářský svaz p o ř á d á
ve středu
18. září 2013
zájezd do Litoměřic
na
výstavu ZAHRADA ČECH
c e n a zájezdu je 250 Kč, členové ČZS Jince 50 Kč
p ř i h l á š k y : Iva Jelínková, zdravotní středisko Jince,
ordinace MUDr. J. Smutného (tel. 318 692 205)
odjezd autobusu:
Čenkov 6.00 hod., Jince - hotel Kratochvíl 6.05 hod.,
Jince Sokolovna 6.10 h., Jince náměstí 6.15 h., Rejkovice 6.20 h.
37
Kulturní komise Rady městyse Jince p o ř á d á
21. září 2013 od 15 hodin
na Sokolské zahradě Jince
JINECKÉ RO©KOVÁNÍ
KONCERT ROCKOVÝCH SKUPIN
Dexempo Šunkoflex
Deep Day
U2 revival
KEKS http://www.keksrock.cz/
VSTUPNÉ 200 Kč
Nenechte si ujít...
XVII. Karlštejnské vinobraní
28. a 29. září 2013
25. Cibulový jarmark v Hořovicích 5. října 2013
Český zahrádkářský svaz Jince p o ř á d á
2. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ
Jince - náměstí
sobota 12. října 2013 od 8.00 hod.
- bohatá nabídka zboží všeho druhu
- výstava v objektu vinárny Penzionu EŠKA
- další doprovodný program
Podrobnější informace v příštím čísle JZ
a na plakátech.
38
Pionýrská skupina Jince
září 2013
Prvňáčci dobře reprezentovali
v Karlíně
Výprava Pionýrské skupiny Jince a Základní školy a Mateřské školy Jince byla
tentokrát skromná a velmi mladá. Její
účastníci, kromě jednoho druháka, chodí
všichni teprve do první třídy. Přesto byla
účast v mezinárodním turnaji do 16 let
úspěšná, především díky Terezce Lískové.
Tato naše reprezentantka získala hned dvě
ceny. Byla první mezi hráči do 8 let,
a to i z kluků. Ještě větším úspěchem bylo
její první místo mezi děvčaty do 15 let.
Jako žákyně 1. třídy se dělila s dalšími pěti
dívkami se čtyřmi body o 1. – 5. místo. Pomocné hodnocení ji vyneslo na příčku nejvyšší. Těsně za ní skončila Tereza Müller
ze Spolkové republiky Německo a Sandra
Drobňáková z Brandýsa nad Labem.
Z dalších hráčů dosáhl jako prvňák opět
skvělého výsledku i Michal Krejča. Se
třemi body obsadil 36. místo. Radost nám
udělal i Samuel Borovka, který se
k naší výpravě připojil po delší době a dostal se jen tak mezi
40 nejlepších.
Šachové,
sladké
i jiné ceny si odvezli
i všichni naši ostatní
účastníci.
Další vítězství Sama
Borovky
39
Terezka Lísková
Celoroční soutěž Pionýra
Byla vyhodnocena tradičně v závěru školního roku. Zařazeni do ní byli členové tří
šachových kroužků, které se scházely ve
Společenském centru Josefa Slavíka a
v Mateřské škole Jince. Celkem bylo hodnoceno 46 účastníků akcí pořádaných jineckým Pionýrem.
Suverénním vítězem se stal ziskem 424
bodů Martin Šilhánek z Čenkova, který si vedl dobře ve všech hodnocených kritériích. Měl dobré výsledky v šachových
soutěžích i v kroužku, aktivně se účastnil
akcí a podílel se i na jejich organizaci.
V závěru se vlastně bojovalo už „jen“
o druhé místo. To nakonec získal Josef
Kahoun z Felbabky, který začal Martina Martin Šilhánek
dohánět, ale 369 bodů na vítězství nestačilo. Do nejlepší pětice se dostali ještě Michal Krejča (282), Terezka
Lísková (277) a Václav Vejr (232). Posledně jmenovaný na tom byl
v prvním pololetí lépe.
V dívkách se kromě Terezky nejlépe umístily ještě Anička Šimpachová
(207 bodů), Pavla Krejčová, Viktorka Bažantová a Anička Hakenová.
Nad 200 bodů se dostali ještě krátce před závěrem soutěže František Vejr
a Šimon Bodnár. Pěkně si ale vedli i Jan Kahoun, Ondřej Fürst, Jakub
Šmejkal, Martin Škrabal, Tomáš Bažant, Samuel Borovka, Viktor Haken,
ale i další.
Z předškoláků nejlépe dopadli Diego Valentini z Felbabky, Vít Kozák
z Jinec a Jakub Fulín z Rejkovic. Věříme, že se hned počátkem září zapojí
do práce kroužku školních dětí.
Za spolupráci při organizování schůzek šachových kroužků bylo předáno
ocenění vedoucí Společenského centra JS Ireně Ungrové a je připraveno i pro studenta hořovického gymnázia Karla Kroču, který se zasloužil
především o pomoc při výuce.
Napínavé boje nejmladších
Závěrečným turnajem skončila výuka královské hry v kroužku předškoláků.
Čtvrtý přebor Mateřské školy Jince vyhrál po napínavém boji plném nečekaných zvratů Jakub Šafarčík před Jakubem Kašpárkem a Víou
40
Kuba Šafarčík
Simonka Vejrová,
nejlepší dívka
Kozákem. Všichni účastníci dostali medaile, diplomy a ceny věnované
Pionýrem, kulturním střediskem a redakcí časopisu Československý šach.
Některé připravované akce:
1. září, Společenské centrum: poslední - desátý Letní miniturnaj 2013
a závěrečné vyhodnocení, od 9 hodin
2. září, Společenské centrum: první schůzka šachového kroužku,
klubovna ve Společenském centru JS: další schůzky každé pondělí
a středu, vždy od 16 hodin
11. září, Společenské centrum: Otevřená klubovna Pionýra,
od 11 hodin, pro všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o našem jineckém
občanském sdružení
11. září, Společenské centrum: Pionýrský miniturnaj v šachu,
od 16 hodin v klubovně, pro všechny zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti, přihlášky na místě do 15.55 hodin
21. září, Zbraslavské trojice, Memoriál Dr. Ing. Jaroslava Zvolánka, CSc.
Text a foto:
Miroslav Maršálek
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
41
ze života školy
září 2013
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Informace ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rodiče
Závazné přihlášky do školní družiny na školní rok
2013/2014 budou k vyzvednutí 2. září 2013 od 8 hodin
v družině ZŠ Jince
Přijímáme děti z prvního, druhého a třetího ročníku, přednostně zaměstnaných rodičů.
Ostatní pouze v případě, bude-li volné místo.
Kapacita družiny je 60 dětí – ve dvou odděleních po třiceti dětech.
Důležité upozornění: od 2. 9. 2013
se zvyšuje platba na 100 Kč měsíčně.
Za školní družinu
Alena Dujčáková
OPVK: Už vím,čím budu?
Aneb co se v mládí naučíš…, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038
Již uplynula doba prázdnin školního roku 2012/2013, čímž se tento rok
završil, a proto Vám v následujícím článku přiblížíme, co nového se událo
v projektu OPVK (Operační program pro konkurenceschopnost) s názvem
„Už vím, čím budu? Aneb co se v mládí naučíš...“
42
V průběhu celého školního roku pracovalo na škole 15 zájmových kroužků podpořených výše zmíněným projektem. Prezentace práce kroužků proběhla v rámci dvou „Dnů otevřených dveří“ na naší škole a také v rámci
Havelských trhů a Jineckých slavností, kde naše škola měla stánek a prezentovala zde činnost žáků.
Naši žáci, jak mladší, tak starší, se v průběhu školního roku účastnili
exkurzí s různým tematickým zaměřením. Navštívili například keramičku
nebo výrobnu porcelánu. Dalším cílem, kam se ubíraly naše kroky, byla
výrobna svíček v Šestajovicích u Prahy, kde si žáci po seznámení se s provozem firmy a technologií výroby svíček mohli sami vyzkoušet, jak se
s voskem pracuje. Žáci si mohli vyzkoušet svou zručnost i na tzv. tvořivých dílnách, které se konaly v Berouně v rámci keramických trhů. Starší
žáci navštívili burzu středních škol v Českých Budějovicích s názvem Vzdělání a řemeslo a dále SOU Hluboš s cílem lepší orientace při rozhodování
o svém profesním směřování. Z každé akce, kterou jsme s žáky absolvovali, vznikají třídní portfolia.
Na tomto projektu spolupracujeme se SOU Hluboš - v tomto školním roce
pracovaly na naší škole kromě zmíněných 15 kroužků ještě dva dřevařské
kroužky, jejichž činnost spočívá především v seznámení se s prací se dřevem a dalšími materiály a následné zdokonalení nabytých vědomostí
a zkušeností. Naši žáci již nemusí navštěvovat tyto kroužky v Hluboši, jelikož v rámci projektu se podařilo zprovoznit a vybavit školní dílnu – díky
velké pomoci zřizovatele školy Městyse Jince.
Nejen žáci, ale my pedagogové jsme se zdokonalovali ve svých dovednostech a učili se nové věci, abychom je mohli dále našim dětem předávat.
Zúčastnili jsme se několika rukodělných kurzů s nejrůznějším zaměřením
od práce s kovem, přes tzv. madeiru (vrtání vaječných skořápek) a ještě
jemnější práci s hedvábím, korálky, pedigem až po plstění vlny. Poznatky
z těchto kurzů shromaž
ujeme a předáváme žákům na rukodělných kroužcích, které na škole pracují.
O prázdninách tvořili vyučující „nápadníky“, kde se shromaž
ují nápady
pro činnost kroužků, které ve škole pořádáme.
Jelikož tento projekt není limitován jen na území Příbramska, ba ani na
území našeho kraje ani republiky, podnikli jsme spolu s 12 dětmi ze 4. a
7. třídy týdenní návštěvu na spřátelených slovenských školách v Prešově.
Děti se zde účastnily různých aktivit v rámci zde pořádaných kroužků
a také se zde zapojily do výuky, která byla zaměřena na pracovní činnosti.
Před samotnou cestou proběhla důkladná příprava i s domluvením přesné-
43
ho itineráře cesty, kterou měly v tomto případě pod záštitou paní učitelka
Anna Nováčková a paní učitelka Jaroslava Půlkrábková. I z této akce
vznikla portfolia, která shrnula celý týdenní pobyt našich žáků a vyučujících. Nápady a zkušenosti z tohoto pobytu předávají ostatním nejen učitelé ale i žáci.
Naši učitelé v rámci prázdninové přípravy zpracovali další, již výše zmíněné „nápadníky“, které opět využijí v rámci činnosti jednotlivých kroužků
v následujícím školním roce 2013/2014, ve kterém opět nebudou chybět
exkurze a studijní pobyt na Slovensku, ani další činnosti, které mohou
žákům pomoci v profilaci v dalším životě.
Projektu se účastní všichni žáci a většina učitelů naší školy, dále někteří
žáci a mistři odborného výcviku SOU Hluboš. Obě školy získávají prostřednictvím projektu finanční a materiální zajištění, které by si jinak
nemohly dovolit. Při realizaci projektu nám pomáhá zřizovatel školy
Městys Jince v čele s Josefem Hálou, za což mu velmi děkujeme.
Anna Nováčková
Počítačová učebna.
Foto Miroslav Maršálek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
44
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
září 2013
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
• Hudební přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti od 5 do 7 let
Učitelé
• Taneční
Učitelé
hudební nauka
hra na housle, hra na zobcovou flétnu (sopránová, altová), hra na příčnou flétnu, hra na trubku, hra na pozoun (trombón), hra na lesní roh,
hra na klarinet, hra na saxofon, hra na klavír, hra na akustickou kytaru
Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh, příčná flétna
Dagmar Eisenreichová: klavír
Alena Packová, Jaromír Vyhnal: přípravná hudební výchova
(PHV), hudební teorie a hudební nauka
Jiří Vébr: akustická kytara
Tomáš Bláha: zobcová flétna, pozoun, lesní roh, trubka
Karel Ambruš: zobcová flétna, klarinet, saxofon
přípravná taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava – 1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, lidový tanec, klasický tanec, současný tanec, současné taneční techniky (hl. jazz, dance, street dance),
dějiny tance
Barbora Zaciosová
Alena Kropáčová: klavírní korepetice tanečního oboru
• Literárně dramatický – základy divadla
Učitelé
Ivana Procházková
Informace k zahájení nového školního roku 2013/2014:
Zahájení školního roku s domluvou termínu docházky
ve středu 4. září 2013 od 13.00 do 16.30 hod. v budově ZŠ Jince.
V novém školním roce přijmeme
žáky k výuce hry na kytaru.
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
45
13. dělostřelecká brigáda
září 2013
Mezi oceněnými byl i přednosta
Vojenského újezdu Brdy
Ve čtvrtek 27. června si příslušníci 13. dělostřelecké brigády
Jaselské na slavnostním nástupu v Jincích připomněli Den
ozbrojených sil České republiky.
V duchu této tradice
převzalo pětatřicet vojáků 13. dělostřelecké brigády z rukou svého velitele plk. Jana Třináctého ocenění ve formě Medailí ministra obrany za
službu v Ozbrojených silách České republiky.
Mezi oceněnými byl i
přednosta Újezdního
úřadu Vojenského újezdu Brdy pplk. Emil Ry- Plk. Jan Třináctý dekoruje oceněné vojáky
bárik. Tomu plk. Tři- 13. db Medailí MO Za službu v Ozbrojených
náctý poděkoval za silách ČR.
dlouholetou a úspěšnou
spolupráci a za plnění úkolů ve prospěch
dělostřelců a jinecké posádky ho vyznamenal Pamětním odznakem 13. dělostřelecké
brigády Jaselské. Pplk. Rybárik po čtyři
a půl letech služby na této pozici odešel na
nové místo na Generální štáb Armády ČR.
Ve funkci přednosty Vojenského újezdu
Plk. Jan Třináctý udělil odcházejícímu
přednostovi Vojenského újezdu Brdy pplk.
Emilu Rybárikovi Pamětní odznak 13. db
Foto: nrtm. Karel Kroča
46
Brdy ho od prvního července vystřídal pplk. Petr Šorm. Ten brdský prostor dobře zná z doby služby u dělostřeleckého útvaru v Jincích a za posledních deset let z výkonu funkce v Centru podpory komunikačních a informačních systémů ve Strašicích.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i starosta Jinec Josef Hála. Pplk.
Rybárikovi poděkoval za dobrou spolupráci, jeho angažovanost v obci Jince a za starostlivost o budoucnost Brd. Nastupujícímu přednostovi popřál
hodně zdaru v nové funkci.
Velitel jineckých dělostřelců plukovník
Jan Třináctý převzal policejní vyznamenání
Velitel 13. dělostřelecké brigády plk. Jan Třináctý byl dekorován Pamětní
medailí Školního policejního střediska, kterou mu za významnou spolupráci a pomoc při zabezpečení základní přípravy nových příslušníků Policie České republiky udělil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Jan Ptáček. Jeho jménem mu ji v Jincích v pondělí 1. července předal hlavní instruktor služební přípravy kpt. Jan Hulík. Ten v krátkém rozhovoru plk. Třináctému poděkoval za dlouholetou podporu a vyzdvihl profesionalitu a nasazení vojáků 13. dělostřelecké brigády při výcviku policejních nováčků. Velitel jineckých dělostřelců ho ubezpečil, že si
velice váží vzájemné spolupráce
obou ozbrojených
složek, kterou
bude podporovat
i do budoucna.
Plk. Jan Třináctý
přebírá policejní
vyznamenání
z rukou
instruktora
služební přípravy
Policie ČR
kpt. Jana Hulíka.
47
Počty jineckých dělostřelců se zvýšily
o 20 vojáků
Přesně tolik vojáků nastoupilo 1. července 2013 k 13. dělostřelecké brigádě do Jinec po úspěšném absolvování Kurzu základní přípravy ve Vyškově.
V Jincích je přivítal velitel brigády plk. Jan Třináctý. Nejprve jim v krátkosti
představil útvar
a následně sdělil, jak si představuje jejich
další
službu
v Jincích.
„Všichni nováčci půjdou na základní funkce
k jednotkám.
Až podle výsledků jejich práce
se uvidí, jestli
nastanou případné personální
posuny“, Celkem dvacet nových vojáků a vojákyň posílilo 13. db
v Jincích.
upřesnil vrchní
praporčík 13. dělostřelecké brigády nadpraporčík Robert Plzák, který se
20. června společně s velitelem Třináctým zúčastnil ve Vyškově jejich slavnostního vyřazení.
Z celkového počtu nově příchozích je osmnáct vojáků, se kterými se počítá
převážně na místa řidičů a dvě vojákyně. Ty budou u dělostřeleckých oddílů zastávat funkce operátorek družstva koordinace palebné podpory.
Z Brd se ozývalo dunění – dělostřelci se
připravovali v celém spektru
Na přelomu měsíců června a července 2013 se ve Výcvikovém táboře Jince
(VT Jince) uskutečnila série taktických cvičení s bojovou střelbou palebných baterií 132. a 131. dělostřeleckého oddílu s krycím názvem „GRIM
CAMPAIGNER - ARTY 02-2013“.
48
„Jejich cílem bylo zjistit
úroveň
připravenosti
a vycvičenosti nosných
jednotek 131. dělostřeleckého oddílu. Na základě
zjištěného stavu bude
směřován další odborný
výcvik do konce tohoto
roku tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zdárné
dosažení plných operačních schopností v rámci
brigádního úkolového
uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení
v roce 2014. V uvedeném
roce bude stejným způsobem prověřován i náš oddíl jako celek formou cvičení ve střelbě a řízení
palby oddílu s bojovou
střelbou“, uvedl řídící cvičení a velitel 131. dělostřeleckého oddílu podplukovník Pavel Louda.
„Cvičení je prováděno pod
taktickým námětem a je
koncipováno tak, aby se
co nejvíce přiblížilo konvenčnímu konfliktu s využitím základních taktických činností. Zároveň se
snažíme využít zkušenosti
a dovednosti v taktických
činnostech, které jsme dosáhli v rámci příprav a
provedení zahraničních
Palebná baterie za přesunu.
Příprava a přerozdělení munice do jednotlivých děl.
Páskování munice do děl.
49
misí. Ty jsou ve všech typech konfliktů prováděny bu
stejně nebo podobně. Proto jsme do scénáře cvičení zařadili nejen atributy tradičních taktických činností, jako jsou přesuny, různé druhy palebných úkolů, ale i incidenty spojené se zajištěním poskytování zdravotnické pomoci v boji, reakce na nález nevybuchlé či nastražené munice a celou řadu dalších činností,“ vysvětlil hlavní koordinátor cvičení a zástupce velitele oddílu major
Marcel Křenek.
S palebnými bateriemi jsou dále vyvedeny i další jednotky jako štáb oddílu
a baterie řízení palby, jejichž úkolem je vybudovat a zabezpečit fungování
hlavního místa velení oddílu, dále část roty logistiky a radiolokační četa
baterie STA (dělostřelecký průzkum) ze struktury 13. dělostřelecké brigády. Součástí cvičení jsou i příslušníci z 15. ženijní brigády zabezpečující
pyrotechnickou službu a dále vojáci z 53. brigády průzkumu a elektronického boje, kteří plní úkoly spojené se skenováním a rušením rádiové komunikace cvičících včetně provádění rozkrývání bojové sestavy prostřednictvím bezpilotních prostředků RAVEN. „Výstupy této spolupráce jsou pro
nás neocenitelnou zkušeností a nedají se simulovat vlastními prostředky.
Právě proto si velice vážím vzájemné spolupráce a pomoci mezi jednotkami
a útvary Armády ČR zařazených do brigádního úkolového uskupení,“ pochválil soudržnost cvičících podplukovník Louda.
Foto: prap. Robert Ševčík
U 13. dělostřelecké
brigády je funkce
zástupce velitele
znovu obsazena
Na toto místo byl v polovině července jmenován podplukovník
Ing. Jiří Kývala, který uplynulé tři roky řídil oddělení dělostřelectva na velitelství Společných
sil v Olomouci. Zároveň úspěšně
Zástupce velitele 13. dělostřelecké
brigády pplk. Jiří Kývala.
50
absolvoval zahraniční misi v Afghánistánu na velitelství ISAF v Kábulu.
Jeho ustanovení do funkce zástupce velitele 13. dělostřelecké brigády nebylo náhodné. Pplk. Kývala za svoji devětadvacetiletou vojenskou kariéru
prošel různými stupni velení, od čety až po ten operační, má bohaté zkušenosti ze zahraničních misí na území Kosova i Afghánistánu a mnohokrát
prokázal svoje profesní kvality v oboru dělostřelectva.
Nový zástupce velitele není u dělostřelců v Jincích novou tváří. Řada vojáků ho zná ještě z doby, kdy v letech 2007 – 2010 nejprve řídil operační
odbor u 13. dělostřelecké brigády a následně dva roky velel 131. smíšenému dělostřeleckému oddílu v Pardubicích. S tímto oddílem jako velitel kontingentu také v roce 2009 absolvoval zahraniční misi KFOR v Kosovu.
„Je potřeba nacházet východiska ze složitých situací a před problémy neuhýbat,“ říká pplk. Kývala a dodává: „Mým hlavním úkolem v nadcházejícím období je příprava jednotek 13. dělostřelecké brigády k dosažení plných
operačních schopností v roce 2014 a rozvoj spolupráce se zahraničními
partnery.“
Podplukovník Jiří Kývala nastoupil na místo zástupce velitele 13. dělostřelecké brigády po plukovníkovi Liboru Pokorném, který 31. května letošního roku odešel do zálohy.
Jak přežít – trénovali dělostřelci v Brdech
V prvním srpnovém týdnu absolvovali průzkumníci ze 132. dělostřeleckého oddílu v Brdech letní přežití. To navázalo na podobný výcvik v zimním
období, který vojáci úspěšně zvládli v lednu letošního roku.
Náčelník skupiny přípravy poručík Radek
Vodička svěřil organizaci a provedení výcviku do rukou instruktorů poručíka Martina
Šafaříka a četaře Josefa Kubernáta. Jejich filozofie byla jasná. Připravit vojáky tak, aby
byli schopni sami přežít v neznámém prostředí pouze s nutným
Stavba improvizovaných přístřešků
pro přenocování
materiálem a následně
51
se dostat do bezpečí.
„K tomu je potřeba
se umět nejprve zorientovat, rozvrhnout
síly a naplánovat další postup tak, aby
energetická náročnost pohybu v terénu
byla minimální,“ uvedl poručík Vodička.
Extrémní teploty celodenně nad třicet
stupňů Celsia vyžadovaly dobrou fyzickou
zdatnost, sebekázeň
Překonávání vodního toku
s ohledem na omezení
potravy a především
dodržování pitného
režimu. Následné noční bouřky, doprovázené vichřicí a přívalovým deštěm zase
prověřily psychickou
odolnost každého jednotlivce.
„Základem výcviku
bylo získání a poté
praktické uplatnění
vědomostí a dovedností základů přežití,
bez kterých se v exNeslyšný výlez z vody
trémních podmínkách dá přežít jen velmi těžce,“ zdůraznil četař Kubernát, který před několika měsíci sám absolvoval kurz pro instruktory základů přežití ve Vyškově. „Uvedené znalosti a dovednosti se vojákům musí takzvaně dostat
pod kůži, aby se podle nich dokázali v každé situaci správně zachovat.
Důležité je rozpoznat nebezpečí, kdy jde člověku o život nebo může přijít
k úrazu,“ upřesnil poručík Šafařík.
52
„Po celou dobu výcviku jsme měli polohu
všech účastníků on
line na monitoru.
Před zahájením výcviku každý obdržel
GPS vysílač a my tak
měli jasnou představu o tom kde a jak
se pohybuje,“ uvedl
praporčík František
Fryč, který byl součástí řídícího štábu.
Finální fází celého
přežití byla disciplína
nazvaná „Kouba run“
„Fire test“ aneb co nejrychlejší rozdělání ohně
inspirovaná filmem
Copak je to za vojáka. Průzkumníci se museli dostat v členitém terénu
ve stanoveném čase do určeného prostoru. Pro tuto závěrečnou část výcviku byly využity jednotky 13. dělostřelecké brigády, které byly v několika
liniích zasazeny do předem vymezeného prostoru. Stres faktor byl navýšen
další jednotkou, která po třiceti minutách vyrazila za průzkumníky.
„S potěšením musím říct, že tuto část všichni cvičící prošli bez odhalení
a v průběhu celého výcviku se nikdo vážněji nezranil,“ konstatoval v závěru poručík Vodička.
Foto: por. Radek Vodička
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
53
vojenský újezd Brdy
září 2013
Vojenský újezd Brdy má nového přednostu
Stal se jím od 1. července 2013 major
Ing. Petr Šorm, který byl dnem jmenování do nové funkce zároveň povýšen
do hodnosti podplukovníka. „I když má
Vojenský újezd Brdy k 31. prosinci 2015
skončit, neberu tuto funkci jako konec
své profesní kariéry,“ zdůraznil pplk.
Šorm, který následně dodal: „Já i moje
rodina máme už léta v Jincích svůj domov a celou řadu kamarádů, proto není
divu, že mi na budoucnosti Brd záleží.
A to bez ohledu na to, jaké bude jejich
další správní uspořádání po roce 2015.
Zároveň chci navázat na práci bývalého Přednosta Újezdního úřadu
přednosty pplk. Emila Rybárika, které- Vojenského újezdu Brdy
ho si velice vážím a v problematice Brd pplk. Petr Šorm.
ho považuji za odborníka.“
Pplk. Petr Šorm se narodil 23. září 1962 v Zábřehu na Moravě, je ženatý
a má dvě dcery. Mezi jeho záliby patří turistika a cyklistika, a to převážně
v brdských lesích.
Jeho vojenská kariéra začala v roce 1981 ve slovenském Martině jednoročním maturitním kurzem. Po jeho absolvování v roce 1982 začal studovat
Vojenskou vysokou školu Pozemního vojska ve Vyškově, kterou úspěšně
dokončil v roce 1986. Ve stejném roce nastoupil k 322. kanónové dělostřelecké brigádě do Dobřan jako velitel baterie samohybných děl. Po třech
letech se stal náčelníkem průzkumu u dělostřeleckého oddílu, se kterým se
v roce 1991 přestěhoval do Jinec. Na tomto místě setrval celých jedenáct
let. Následně v letech 2001 – 2003 prošel několika velitelskými funkcemi
na stupni baterie a oddíl. V rámci organizačních změn v Armádě ČR v roce
2003 odešel sloužit do Strašic k Centru podpory komunikačních a informačních systémů. Po deseti letech se vrátil zpět do Jinec a od 1. července
2013 zastává funkci přednosty Újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy.
Podplukovník Petr Šorm je jineckým občanem a zároveň i starostou místního sboru dobrovolných hasičů.
Text a foto Michal Abrhám
54
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ZÁŘÍ 2013 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
18,00
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
18,00
15,00
10,00
17,00
Neprůjezdné
komunikace
do
22,00
15,00
12,00
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Pro vlastní bezpečnost se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase
a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
55
Policie informuje
září 2013
➮ Během prvního pololetí letošního roku došlo na příbramských silnicích k 513 nehodám, přímo v měsíci červnu se stalo 94 havárií.
Za uplynulé měsíce bylo těžce zraněno celkem 22 osob a 130 lehce.
Bohužel zemřeli dva lidé. Dne 22. května se stala smrtelná nehoda
na silnici I/4 nedaleko odbočky na Jerusalem a 15. června na železničním přejezdu mezi obcemi Jince a Běřín.
➮ Nejčastější příčinou karambolů byl nesprávný způsob jízdy. Přílišná
rychlost byla důvodem 117 nehod. Další příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, a to 54x. U 13 havárií byli řidiči pod vlivem alkoholu.
Přibývá nehod se zvěří, stalo se celkem 65 srážek. Na automobilech
vznikla škoda ve výši 27,5 milionu korun. Na pokutách hlídky vybraly
328 tisíc korun.
➮ Podplatit policisty se pokoušel dne 14. června večer 22letý mladík jedoucí v jaguaru. Hlídka ho zastavila mezi obcemi Běřín a Běštín.
Muž měl v dechu 2,82 promile alkoholu a navíc řídil přes zákaz řízení. Nejdříve každému policistovi nabízel pět tisící korun s tím, že na
vše zapomenou a následně jednomu z nich nabízel dokonce 10, 15
a posléze i 20 tisíc korun. Věc šetří příbramská „kriminálka“ jako přečin podplacení. Také se svým jednáním dotyčný dopustil trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního
rozhodnutí. V případě odsouzení mu hrozí až šest let odnětí svobody.
➮ Tragická nehoda se stala dne 15. června odpoledne na železničním
přejezdu mezi obcemi Jince a Běřín. 45letý řidič citroenu vjel na
koleje v době, kdy byla dávána zvuková a světelná výstraha zabezpečovacím zařízením. Při střetu s osobním vlakem muž utrpěl zranění,
která nebyla slučitelná se životem.
➮ 28letý muž je podezřelý z přečinu zanedbání povinné výživy. Dne
1. července oznámila jeho bývalá přítelkyně z Jinecka, že neplní vyživovací povinnost na své dítě. Neplatí od března letošního roku
a nyní dluží 12 tisíc korun.
➮ Na záchytce skončil dne 3. července v noci 41letý muž. Nejdříve vulgárně urážel svou bývalou přítelkyni a dožadoval se vstupu do jejího
bydliště v Jincích. Po příjezdu hlídky začal nadávat i policistům. Při
dechové zkoušce se ukázalo, že má v dechu 2,5 promile.
56
➮ Dva reklamní slunečníky o rozměrech 4x4 metry, dále dvě železné
konstrukce a čtyři betonové zátěžové dlaždice na slunečníky zmizely
z terasy hotelu Kratochvíl v Jincích. Ke krádeži došlo ze 7. na 8. července. Celkem při této krádeži vznikla škoda ve výši 27 tisíc korun.
➮ Z automobilu, který byl zaparkovaný ze 17. na 18. července ve Zborovské ulici v Jincích, kdosi ukradl průmyslový vysavač a dvě vrtačky.
Celkem při této krádeži vznikla škoda dosahující 60 tisíc korun.
➮ Stroj na zmrzlinu v hodnotě téměř padesáti tisíc korun odcizil neznámý pachatel v noci z 25. na 26. července. Odnesl si ještě 60 ks
lentilek, tři kartóny piva v plechovkách a vodku. Do areálu koupaliště se zloděj dostal po přestřižení drátěného oplocení, poté odstranil
visací zámky u dveří do skladu a u kiosku ještě vyboural zamřížované okno. Při svém zlodějském řádění způsobil poškozením škodu ve
výši 32 tisíc korun.
➮ Nákladní vozidlo značky Mercedes – Benz, r. z. 1SI 5833, bílé barvy,
zmizelo 1. srpna kolem páté hodiny ranní ze Slavíkovy ulice v Jincích. Škoda byla předběžně odhadnuta na 130 tisíc korun.
➮ Policisté zastavili dne 4. srpna dopoledne ve Slavíkově ulici před pivovarem osobní vozidlo. Jeho 56letý řidič měl pozitivní dechovou
zkoušku, přístroj vykázal hodnotu 1,1 promile alkoholu. Na místě
přišel muž o „řidičák“.
➮ Lehkým zraněním skončila dopravní nehoda, která se stala dne
8. srpna v poledne v katastru obce Čenkov. 55letý řidič felicie zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu komunikace a v zatáčce dostal smyk.
Následně přejel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého
stromu. Dotyčný řídil pod vlivem alkoholu, přístroj u něj naměřil
hodnotu 2,33 promile. Hmotná škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
57
sport
spo
rt
září 2013
TJ Sokol Jince
CVIČENÍ RODIČŮ a DĚTÍ od 1 do 5 let
každou středu od 16 hodin v Sokolovně Jince
Začínáme 4. září 2013
Cvičení je zaměřené na pohybový rozvoj dětí formou hry.
Jste zváni, přijte mezi nás!
CVIČENÍ v Mateřské
škole Jince
UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA ve čtvrtek 5. září 2013
• Jóga pro ženy od 17.30 h. pro vitalitu, zdraví, hormonální rovnováhu,
mladistvost a pohodu
• Břišní tanec
od 18.30 h. pro ženy i dívky
přirozené rozvíjení ženskosti, pohyblivosti,
uvolnění napětí, formování postavy
a zábava
• PILATES
od 19.30 h. pro muže, ženy a mládež
formování postavy, pomoc při bolestech
zad, pomáhá odstranit svalovou
nerovnováhu, prevence úrazů, vytváření
optimálních pohybových stereotypů
PRAVIDELNÉ LEKCE od 10. září 2013
Úterý
Čtvrtek
Pilates - pokročilí
TRIDANOME
Jóga pro ženy
Břišní tanec
Pilates - začátečníci
Informace:
18.00
19.00
17.30
18.30
19.30
-
19.00
21.00
18.30
19.30
20.30
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
58
SK JINCE 1921
Rozpis zápasů pro sezonu 2013/2014
11.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
24. 8.
1. 9.
7. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
9. 11.
17. 11.
17.00 hod.
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
10.30
14.00
14.00
13.30
Lety - Jince
4:0
Jince - Petrovice
Nový Knín - Jince
Jince - Žebrák
Vonoklasy - Jince
Hořovicko B - Jince
Jince - Dobřichovice
Březnice - Jince
Jince - Mníšek
Hostomice - Jince
Jince - Podlesí
Rožmitál - Jince
Jince - Tochovice
Pavel Fenik
59
Nicolas Pietrula zazářil
na mistrovství světa
Glasgow – Omnium je nejprestižnější
soutěž v cyklistice, tak jako například
v atletice desetiboj. Reprezentovat Českou
republiku (i kterýkoliv jiný stát) v této
kategorii se poštěstí vždy pouze jedinému
reprezentantovi. Této významné pocty se
v letošním roce dostalo našemu dorostenci Nicolasu Pietrulovi. Je třeba ještě doplnit, že finále této soutěže se může
zúčastnit pouze 24 soutěžících. Ostatní
skončí v kvalifikaci.
Nicolas tedy byl vybrán jako nejlepší
a byla mu dána důvěra, aby hájil naše
barvy na mistrovství světa ve Skotsku
9. a 10. srpna. Musel ve dvou dnech prokázat co nejvyrovnanější výkon v šesti
disciplínách, které se započítávají do celkového výsledku. Body se ale neudělují za výkony jako v atletice, ale
za umístění v jednotlivých soutěžích.
Našemu reprezentantovi dvě první disciplíny (letmé kolo na čas a bodovací závod) nevyšly, tak jak si představoval. Teprve ve třetí soutěži – vylučovacím závodě - se zlepšil a to dávalo velkou naději do druhého dne, který
Nicolasovi lépe vyhovuje. A hned ve svém „oblíbeném“ stíhacím závodě na
3 kilometry se mohl pochlubit 5. místem. Velmi důležitý výsledek se očekával u skratche (hladký závod). Ten se nedal předvídat. Šesté místo
v něm před závěrečným stíhacím závodem na jeden kilometr velmi napomohlo umístění mezi deseti nejlepšími účastníky letošního mistrovství světa.
V zahraničí nezávodil Nicolas zdaleka poprvé. Představil se například na
světových pohárech v Německu, Polsku a Holadsku. Byl i na mistrovství
Evropy v časovce jednotlivců.
Letos se Nicolasu Pietrulovi daří na domácích drahách, ale i silnicích.
Stal se mistrem České republiky ve stíhacím závodě na tři kilometry
a může se pochlubit druhým místem na mistrovství ČR v časovce jednotlivců na 28 km.
Pro příznivce cyklistiky máme dobrou zprávu. Nicolase a dalšího jineckého reprezentanta Petra Mosingera bychom měli 14. a 15. září vidět na silničních závodech v Pičíně a Dlouhé Lhotě.
Miroslav Maršálek
60
zprávy z Čenkova
září 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme
našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
ŠVECOVÁ Věra
Zprávičky z malé školičky
Na září jsme se už docela těšili… na kamarády, které jsme dlouho
neviděli i na nové děti – na Aničku, Viktorku a Štěpánka z Čenkova, na Fandu, Míšu a Toníka z Jinec, na Sofinku z Felbabky
a na Kubu s Lukáškem, kteří k nám budou dojíždět až z Plzně.
Určitě se jim bude, i přes nějakou tu slzičku, u nás líbit.
Zvědavi jsme však byli i na naši „zkrášlenou“ školku. Paní učitelky a provozní pracovnice se o prázdninách „snažily“, a tak celá
voní čistotou a čerstvou výmalbou. Mile nás překvapily i nové
koberce a záclony, dřevěné dekorace, žaluzie na oknech apod.
„Proč bychom se školy báli?
Nejsme žádní peciváli.
Máme přece bystrou hlavu,
pro učení, pro zábavu…“
To si určitě říkají i naši kluci! Vzpomínáme, jaký byl jejich první den ve
škole a zda do ní budou rádi chodit. Jistě se to brzy dozvíme, až se přijdou
se svými školními zážitky pochlubit.
Po červnovém slavnostním rozloučení se školním rokem a s předškoláky,
za účasti rodičů, program pokračoval (společně s patnácti staršími kamarády) odpolední vycházkou do Vinice s plněním úkolů a hledáním „Fabiánova zlatého pokladu“, posezením u ohýnku s opékáním špekáčků, zpěvem
za doprovodu kytary, vyprávěním a soutěžemi… Už docela za tmy pak
školní zahradu ovládl samotný vládce brdských lesů „Fabián“, který nám
se svými strašidly (starší děti se za ně rády převlékají) připravil mnohá
překvapení!
61
Tradiční výlet na kolech spojený s návštěvou základní školy.
Rozloučení s předškoláky bylo veselé.
62
Z romanticky osvícené zahrady i z tradiční večerní vycházky Čenkovem
jsme se vraceli veselí a rozdovádění až v pozdních hodinách… To se to pak
spalo!
Poděkování patří paní J. Papírníkové z čenkovské prodejny a zejména pak
všem rodičům, kteří nás v tento den zahrnuli spoustou dobrot (ovocné
a zeleninové mísy, melouny, slané i sladké pečivo, ovocné řezy, polárkové
dorty, nápoje, špekáčky apod.).
Všichni starší kamarádi před rokem či více lety naši školku navštěvovali.
Nás velice těší, že se rádi vracejí a nám, mladším dětem, připravují mnoho
hezkých a hlavně společně prožitých zážitků!!!
Společné posezení na zahradě u ohýnku.
Hodně zářijového sluníčka
přejí kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie
z archivu Mateřské školy Čenkov.
63
A co se událo v obci?
Letošní léto je poznamenáno silnými bouřkami s přívalovými dešti. Nejinak je tomu i v naší obci. Zatím však nebyly napáchány velké škody, došlo
většinou jen k znečištění vozovek kamením, blátem a větvemi vodou přinesených z lesních cest. I proto proběhla oprava svodu dešové vody u č. p. 97.
Zde je nutno dbát jeho neustálého čištění. V horní části byl vyčištěn příčný práh pro odtok vody a s Lesy ČR domluven příslib o minimálním odvozu vytěžovaného dřeva touto cestou.
V současné době probíhají jednání starosty Ing. Jana Hauptmana se zástupci Povodí Vltavy – závod Berounka o odstranění škod vzniklých
po povodni.
Pokračují vnější práce na zateplování budovy MŠ Čenkov, vnitřní práce
v budově jsou již dokončeny. Každou středu jsou pravidelné stavební kontroly za přítomnosti starosty obce, stavebního dozoru a zástupců firmy.
Starosta obce jedná o nutné
opravě schodů od mostu
u č. p. 59 (bývalého obecního
úřadu) směrem k č. p. 24.
Dne 3. 8. 2013 došlo k přerušení dodávky vody občanům
v „Americe“. Příčinou bylo
vadné ponorné čerpadlo, které muselo být z vrtu vytaženo a nahrazeno novým.
Situaci vyřešili Pavel Šmejkal a Miroslav Ungr z Jinec,
který dodal a instaloval nové
čerpadlo. V poledne již bylo
vše v pořádku.
Pan Miroslav Ungr
instaloval nové čerpadlo
64
Stavba penzionu pro seniory
Práce na stavbě penzionu pro seniory v Čenkově pokračují. Několikrát
však byly přerušeny z důvodu nepříznivého počasí, zvláště v době povodně, kdy se téměř celé staveniště ocitlo pod vodou. Bylo dokončeno odvodnění stavby, kde se využil štěrk získaný z demolice mlýna. Po armování
a betonování základů se celý prostor zavezl štěrkem a připravil pro
zabetonování základové desky. V současnosti je již základová deska hotová a stavebníci se jistě budou snažit splnit svůj záměr dokončení hrubé
stavby do konce roku.
TENISOVÝ TURNAJ
Dne 13. 7. 2013 uspořádal oddíl tenisu TJ Spartaku Čenkov tenisový turnaj „Čenkov open“. Sešlo se 14 dvojic z Čenkova a okolí, např. Podlesí,
Hluboše, ale i z Hořovic a Prahy. Letos poprvé došlo ke změně pravidel,
dvojice na turnaji nebyly losovány, ale již předem utvořené. Po vylosování
dvojic do skupin a odehrání zápasů ve skupinách začaly vyřazovací boje.
Do těch postoupilo osm nejlepších dvojic ze skupin. Po dlouhých bojích
s protivníky i s vedrem vyhrála dvojice z Hluboše - Vlasák, Mařan. Druhé
místo vybojoval - M. Sobotka, Šebek a společné třetí místo získala dvojice
Škrabal, Němečková a Mleziva, Nejedlý.
65
Čenkovští s kamarády na Sázavě a na statku ve Vatěkově
V posledních letech se naše vodácké aktivity omezily hlavně na letní sjíždění řeky Berounky (Staré řeky). Jako „Brdská námořní flotila“ jsme
však sjeli mnoho českých i slovenských řek, v letních i jarních měsících.
Pluli jsme na vlnách řeky Vltavy (Velká řeka), Otavy, Sázavy, Lužnice,
Ohře, Blanice, Lomnice, Klabavy, Litavky, na Slovensku Hron, Váh, Dunajec… Letos jsme se proto vrátili na stará místa a v úseku Týnec nad
Sázavou – Pikovice sjeli část Zlaté řeky - Sázavy. Celkem nás na řeku
vyplulo 8 lodí. Sjezd se vydařil, jenom vody mohlo být víc, „háčkové“ měli
často problém se čtením vody a kamenům v řece se nedalo vyhnout. Toto
vše však vynahradil pohled na staré trempské chaty a osady podél řeky
v úseku mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi, chaty stále nesou názvy
jako Toronto, Ontário, Klondike, Askalona. Kdo nevyplul na řeku, vydal
se třeba na výšlap na bájnou horu Blaník, do zahrad zámku Konopiště
nebo se vykoupat na Živohoš. Zázemí jsme totiž na konci července měli
na statku ve Vatěkově, nedaleko Konopiště. Někdo zde strávil celý týden,
další přijeli ve středu nebo jen na víkend, dělat bylo pořád co.
Letošní horké počasí však hlavně lákalo do vody. Večer se vždy společně
posedělo, povídalo, zpívalo a grilovalo. Taková letní pohoda…
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
66
Hospoda Za Vodou Čenkov
20. září 2013
pořád á
- koncert metalových legend
DEBUSTROL + TÖRR - Kladivo
na Antikrista tour 2013
host: kapela ANARCHUZ
začátek od 20.00 hod.
Připravuje se:
12. října – POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ S HUDBOU
začátek v 19 hodin
19. října
OLDIES PÁRTY – MORGAN PÁRTY
Soutěže o ceny kapitána Morgana!
začátek ve 21 hodin
15. listopadu – koncert
kapela TRAKTOR
host: MIRO ŠMAJDA – Superstar
začátek ve 21 hodin
23. listopadu
TRAVESTI SHOW KOČKY
začátek ve 20 hodin
Všechny akce se konají
v hospodě Za Vodou v Čenkově,
informace na tel. 723 654 099
TĚŠÍ SE NA VÁS
hostinský Zdeněk Ulman
67
zprávy z Ohrazenice
září 2013
Zábavný den v Ohrazenici
Na 20. července 2013 připravili hasiči a členové kulturní komise Obecního
úřadu Ohrazenice celodenní zábavu pro děti i dospělé. Začali jsme v deset
hodin nohejbalovým turnajem, kam se přihlásilo sedm družstev. Ze Zaječova
přijelo družstvo, kde hrály i dvě ženy, které se mužské přesily nezalekly.
Děti se k nám připojily odpoledne ve 14 hodin. Program
pro ně začal cvičením na malých trampolínách, které vedla
Zuzana Minaříková. Dále následovaly hry a soutěže o ceny.
Pro velké nadšení dětí z malých trampolín jim Zuzana připravila ještě jedno cvičení.
A komu to bylo stále málo, mohl
využít velkou trampolínu, která byla k dispozici po celý den.
68
V 17 hodin proběhlo vyhlášení výsledků z nohejbalového klání. Na třetí
příčce se umístilo družstvo BOBANI: M. Dendys, T. Dendys a M. Dendys.
Druzí byli FEŠÁCI: V. Tyll, L. Šmejkal a V. Moutelík. Nejlepší a tedy první
místo obsadili CVOCI: F. Lafek, D. Dendys a O. Půlkrábek. Hráči byli
za své výkony odměněni drobnou cenou. Sportovní poháry si odnášeli jen
ti nejlepší. Balíčkem sladkostí jsme potěšili zase děti. Na závěr se mohly
ještě vyřádit na dětské diskotéce.
Ve 20.30 hodin začala RETRO PÁRTY pod širým nebem před restaurací
U Pstruha. Písničky na přání hrál DJ FUNNY, který připravil i dětskou
diskotéku.
Celý den nás doprovázelo nádherné letní počasí. Když jsme se ve dvě hodiny ráno rozcházeli domů, měli jsme za sebou náročný, ale úspěšný den.
Byla to naše první takto připravená celodenní akce, kterou jsme chtěli
zpestřit prázdniny dětem i dospělým.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě.
Za SDH Ohrazenice
a kulturní komisi D. K.
Fo t o a r c h i v S D H O h r a z e n i c e
69
kultura v Hořovicích
září 2013
Základní umělecká škola Josefa Slavíka
v Hořovicích
Dodatečné přijímací zkoušky
do třídy dip. um. Květuše Ernestové
(klavír hlavní a vedlejší obor, klasický sólový zpěv,
komorní zpěv, ansámblový zpěv, sborový zpěv
a muzikálový zpěv a herectví)
se konají
2. a 9. září 2013 od 15.00 hodin.
Pátek 20. září od 19.00 hod., sál radnice v Hořovicích
SLAVNOSTNÍ KONCERT HOŘOVICKÉ MUZIKY
BOHUMILA VOJÍŘE
Koncert k nedožitým 70. narozeninám skladatele Bohumila Lepiče
se koná pod záštitou starosty města pana Ondřeje Vaculíka.
Pátek 13.9. od 17.00 hodin, GALERIE STARÝ ZÁMEK,
Vrbnovská 30/1 Hořovice
VERNISÁŽ VÝSTAVY malíře a pedagoga
„Václav Živec – výběr z díla ke 120. výročí jeho narození“
Úvodní slovo: starosta Hořovic Ondřej Vaculík
Hudební doprovod: ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích
Výstava bude otevřena do 12. 10. 2013,
vždy v úterý – pátek od 13.00 do 18.00 hod.
a v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod.
70
kultura v Příbrami
září 2013
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
so
7. 9.
so
út
čt
so
ne
14.
17.
19.
21.
22.
9.
9.
9.
9.
9.
po
út
23. 9.
24. 9.
Afrika – Divadlo Járy Cimrmana Praha
…aneb Češi mezi lidožravci.
Darda – sk. P – Divadlo Na Jezerce
Škola základ života – sk. F
Mikve - Národní divadlo Praha
Válka Roseových
Na kouzelném paloučku – sk. D
Loutkoherecká skupina LOUDADLO
Na kouzelném paloučku
Rande s duchem – sk. S
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
8.30, 10.30
16.00
MALÁ SCÉNA
so
28. 9.
Rychlé šípy
17.00
ESTRÁDNÍ SÁL
so
ne
so
ne
ne
po
7.
8.
14.
15.
29.
30.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Nože 2013
Nože 2013
Burza nerostů
Sběratelská burza
Prodejní trhy
Prodejní trhy
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00
12.30
9.00
9.00
Ostatní
so
28. 9.
Prohlídka divadla
14.00
71
inzerce
září 2013
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
72
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
73
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
74
mobil: 606 157 295
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
75
OPTAGLIO s. r. o., člen skupiny společností Optaglio Group, se sídlem v Řeži
u Prahy, světový výrobce špičkových bezpečnostních produktů k ochraně
dokumentů, cenin a jiného zboží proti padělání hledá do svého týmu
kandidáty/-ky na pozice:
• Mistr výroby
• Operátor strojní výroby
• Laborant - chemik
• Operátor ruční výroby
Požadujeme
- Prokazatelné zkušenosti na dané pozici (u operátorů není nutné, ale je výhodou)
- Zkušenosti z polygrafické výroby výhodou
- Spolehlivost, loajálnost a chu pracovat
- Ochotu pracovat ve směnném provozu
N á s t u p : dle dohody a potřeby zahájení výroby (srpen až září 2013)
M í s t o v ý k o n u p r á c e : Lochovice (areál KORONA Lochovice, spol. s. r. o.)
Kontakt pro zaslání životopisu: e-mailem: [email protected]
telefonicky: 721 844 270 (přihlášení), případně 725 99 61 68 (další informace)
poštou (obálku nadepište „Lochovice“ a názvem pozice, na kterou se hlásíte):
OPTAGLIO s. r. o., Hlavní 326, 250 68 Husinec - Řež
76
MASÁŽE
pro fyzické i psychické zdraví
a pohodu
Breussova masáž, Dornova metoda, Guasha masáž,
Havajská masáž, kraniosakrální terapie,
NKA
masáž s pomocí drahých kamenů,
NOVI
metamorfóza, psychická masáž,
a
reflexní masáž, reflexní masáž
M a r mličeje
lymfatického systému,
ž ob
masá
Shiatsu relaxační masáž,
jemná harmonizační masáž výběr optimální terapie dle přání a potřeb
INSTRUKTÁŽ CVIČENÍ
- cvičení přímo na míru dle potřeb a možností
- odhalení chybných pohybových stereotypů, svalové nerovnováhy
a doporučení optimálních změn
PORADENSTVÍ v oblasti
- plánování rodičovství – jak vytvořit vhodné podmínky pro příchod zdravého
a spokojeného miminka, pro maminky i celé rodiny
- přirozené antikoncepce – spolehlivá náhrada hormonální antikoncepce
bez nežádoucích účinků
DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
- pomocí přístroje SUPERTRONIC
- význam hlavně v prevenci – odhalení oslabených orgánů dřív než dojde
k potížím a pomoc při výběru účinných opatření
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
Marma masáž obličeje
Marma masáž vychází z ajurvédské medicíny, která vznikla v Indii. Při této masáži se
citlivě pracuje s marma body na těle. Uvádí se, že na těle máme 108 marma bodů.
Jsou to zvláš citlivá místa, významná pro zdraví a vitalitu.
Vyladění těchto bodů na obličeji působí příznivě na uvolnění bráničního a lícního
nervu. Pravidelná masáž, kterou si může dělat každý sám doma, snižuje kazivost
zubů a tvorbu vrásek. Tato masáž uvolňuje napětí a zajistí optimální pohyblivost
spodní čelisti. Obličej získává mladistvý a svěží vzhled.
77
78
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
79
Download

Jinecký zpravodaj - září 2013