kalendář akcí
září 2014
1. 9.
Po
Informační schůzky s učiteli ZUŠ (více: ZUŠ JJR) 16.00 - 17.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
15.00 - 16.00 h.
2. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
3. 9.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Informační schůzky s učiteli ZUŠ (více: ZUŠ JJR) 13.00 - 15.30 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
4. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
5. 9.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
6. 9.
So
Brigády rybářů každou sobotu
7.00 h.
Brigády hasičů každou sobotu a neděli
8.00 h.
Den otevřených dveří + Vyměň svoji knížku
9.00 - 12.00 h.
(více: Knihovna)
Zájezd do zážitkového parku Zeměráj (více: KS)
8.00 h.
7. 9.
Ne
Pionýrský miniturnaj (SCJS)
8. 9.
Po
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
15.00 - 16.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Hlasová terapie s Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) 18.00 h.
9. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
10. 9.
St
Otevřené klubovny Pionýra (více: Pionýr)
Výtvarná dílna v knihovně
Řešitelská šachová soutěž (SCJS)
11. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
12. 9.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Uzávěrka výtvarné soutěže knihovny
13. 9.
So
Den železnice v Příbrami (více: Kultura v Příbrami)
14. 9.
Ne
15. 9.
Po
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tvořivá dílna s Markétou (více: MC Jinečáček)
16. 9.
Út
Ukázková hodina Jógy (více: Sport)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
15.30 h.
17.00 h.
9.00 h.
2
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.00 - 18.00 h.
15.00 - 16.45 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
17.00 h.
15.00 - 16.00 h.
16.00 h.
18.00 h.
7.30 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17. 9.
St
Zájezd zahrádkářů do Litoměřic (více: Z činnosti...)
6.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na říjen
18. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
19. 9.
Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
15.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
První schůzka kroužku mladých hasičů (více: Z činnosti...) 17.00 h.
20. 9.
So
21. 9.
Ne
22. 9.
Po
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
23. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Ukázková hodina Pilates (více: Sport)
24. 9.
St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
25. 9.
Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Olympiáda mateřského centra (více: MC Jinečáček)
15.00 h.
Ukázková hodina Bioenergetiky (více: Sport)
18.30 h.
26. 9.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
27. 9.
So
Železná sobota (více: Z činnosti...)
28. 9.
Ne
29. 9.
Po
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
15.00 - 16.00 h.
16.00 h.
30. 9.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
15.00 - 16.00 h.
16.00 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
17.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
17.00 h.
8.00 h.
Ř Í J E N – více v příštím čísle JZ
1. 10.
St
Schůzka klubu učitelů - důchodců (více: KS)
14.00 h.
2. 10.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
od 4. 10.
Týden knihoven + burza knih (více o všech akcích: Knihovna)
10. 10. Pá
Nocování v knihovně (více: Knihovna)
10. 10. Pá
Volby do obecního zastupitelstva a senátu (více: Městys) 14.00 - 22.00 h.
11. 10. So
Volby do obecního zastupitelstva a senátu (více: Městys) 8.00 - 14.00 h.
11. 10. So
Havelské posvícenské trhování
25. 10. So
Hubertský den (více: Pionýr)
3
19.00 h.
8.00 h.
přehled
září 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
8
........................................................
strana
23
.....................................................................
strana
29
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
32
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
35
...............................................
strana
43
.............................................................
strana
47
Městys Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
47
...................................................
48
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
49
..................................................
strana
51
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
53
Policie informuje
.........................................................
strana
54
...........................................................................
strana
56
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
62
Zprávy z Ohrazenice
....................................................
strana
69
Kultura v Hořovicích
....................................................
strana
70
.......................................................
strana
71
........................................................................
strana
72
13. dělostřelecký pluk
Sport
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
společenská kronika
září 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
Kuželová Milada – 97 let
Vaisová Jitka – 70 let
Kováříková Eva – 75 let
Kašpar Jaroslav – 70 let
Plecitý Josef – 86 let
Mlnaříková Bohumila – 70 let
Malinová Jitka – 70 let
Hromířová Marie – 85 let
Moravčík Jozef – 70 let
Narození
Fliegl Dominik
Kapolka Miroslav a Krotilová Vanesa
Pásztor Vojtěch
Janičová Markéta
5
E
D
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince
přeje dodatečně paní Evě Cypriánové
k životnímu jubileu
hodně zdraví, spokojenosti, elánu
a pěstitelských úspěchů.
E
D
ROZLOUČILI JSME SE
Prokeš František
Soucha František
Hlobilová Marta
Frühaufová Marie
Mlnařík Miroslav
Plavec Josef
VZPOMÍNKY
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…
Dne 1. září 2014 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana Vlastimila Císaře.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Dana s rodinou a syn Ondřej.
Dne 3. září 2014 uplyne 12 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Zárybnický z Běřína.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme –
manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela
a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek,
Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka a Petřík.
6
VZPOMÍNKY
Dne 8. září 2014 uplyne 100 let od narození
našeho tatínka, tchána a dědečka
pana Václava Zárybnického,
mistra kovářského z Jinec.
S úctou a láskou stále vzpomíná
syn Petr s rodinou a vnučky s rodinami.
Dne 8. září 2014 uplyne 13 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička
paní Jiřina Feistová.
S úctou a láskou stále vzpomíná manžel
a dcera s rodinou.
Dne 11. září 2014 tomu bude 12 let, co nás navždy opustil
tatínek pan Václav Kadlec z Rejkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Dcery Vendula a Jana s rodinami.
12. září 2014 tomu bude 5 let, co nás náhle
a navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jan Klán.
Nikdy nezapomene manželka Jarmila,
dcera Veronika s rodinou, syn Tomáš.
7
Městys Jince
září 2014
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
U budovy Společenského centra Josefa Slavíka v Jincích byl 16. 7. 2014
přestřižením pásky slavnostně ukončen projekt „Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince“. Tohoto aktu se
zúčastnil starosta městyse Jince RSDr. Josef Hála, místostarosta Ing. Ján
Vavrek, zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku pplk. Ing. Jiří Kývala,
tiskový mluvčí 13. dp kpt. Michal Abrhám, mistr f. Strabag a. s. Ing. Marián Halabuk a další hosté. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace byla ve výši 2.001.732,85 Kč,
celkové náklady na rekonstrukci činily 3.939.042,52 Kč. (Foto Ung.)
8
Projekt „Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“
CZ.1.15/3.3.00/77.01770
spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy
Městys Jince zahajuje realizaci projektu „Rozšíření
kapacity Mateřské školy Jince“
V rámci projektu, který byl vybrán k financování v 77. výzvě Regionálního
operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy, bude vybudována nástavba nového podlaží na stávající objekt v areálu Mateřské
školy Jince, rekonstruována stávající kuchyně, pořízeno zařízení a vybavení pro zvýšení kvality výuky v mateřské škole, vytvořena nová parkovací
státní a renovováno dětského hřiště v areálu mateřské školy.
Cílem projektu je navýšit celkovou kapacitu mateřské školy o 25 % oproti
stávajícímu stavu.
Městys Jince realizací projektu reaguje na stále se zvyšující poptávku
rodičů po umístění dětí do této mateřské školy, jejímž je zřizovatelem.
RSDr. Josef Hála, starosta městyse, podepsal dne 2. srpna 2014
smlouvu o dílo na provedení stavebních prací a pořízení vybavení
mateřské školy v Jincích. Tím odstartoval vlastní realizaci projektu,
na jehož přípravě téměř rok pracoval tým odborníků pod jeho vedením.
Partneři projektu, kteří přispěli svojí prací k úspěchu projektu, jsou Základní a Mateřská škola Jince a Mateřské centrum Jinečáček, o. s.
a patří jim za to velké poděkování.
Ukončení projektu je plánováno na březen 2015.
„V současné chvíli se nacházíme ve fázi zahájení fyzické realizace
projektu, jehož celkové náklady činí téměř 16,78 mil. Kč, přičemž až
13,16 mil. Kč poskytne Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy. Zbylá částka bude zajištěna z rozpočtu městyse.
9
Máme radost z toho, že rozšíření kapacity budeme moci uskutečnit.
Bez získání finanční podpory by to nebylo možné. Díky realizaci tohoto
projektu můžeme vytvořit lepší podmínky pro zajištění kvalitní péče
o děti rodičů, kteří se mohou navracet do zaměstnání a hlavně - nabídnout jim bezproblémové umístění do naší mateřské školy v Jincích“,
uzavírá starosta městyse RSDr. Josef Hála.
Foto Miroslav Maršálek
Na slovíčko
se starostou Josefem Hálou
Vážený pane starosto, osmým rokem se
setkáváme na stránkách Jineckého zpravodaje. Zakrátko skončí Vaše druhé volební
období, a tak by čtenáře zajímalo, jak byste
ho zhodnotil. O dokončených a rozpracovaných akcích a dotacích informujete v JZ
pravidelně, ale chtěl byste se zmínit o něčem konkrétněji?
S jakou akcí např. byly největší problémy, na co jste pyšný,
nebo co máte ještě v plánu?
Ano, je to tak, končíme další volební období. Opravdu život rychle utíká.
Ale hodnotit volební období zde nechci, k tomu jsou podrobnější materiály
z posledního zastupitelstva městyse, se kterými se budete moci seznámit později.
Co se udělalo, myslím, vidí každý, kdo vidět chce. Tím spíše, že o tom, co se
staví a opravuje, informuje váš časopis dostatečně, stejně jako www.jince.cz.
10
Kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, tak vymýšlí nesmysly. Jako například,
že rekonstrukce koupaliště vyšla městys na 8 milionů korun (v reálu na
l,2 mil. Kč) a další a další „zaručené informace“. Někdy se opravdu zastavuje rozum, co je možné vymyslet.
S čím byly největší problémy? S odstupem času je to těžko říci, ale administrace projektů je opravdu složitá, a to ve všech fázích – při přípravě,
kde hledáte vhodné místo na stavbu, aby ji bylo možné postavit v souladu
s územním plánem, v souladu s vlastnictvím pozemků (jejich výkupy, pronájmy), a vše tak, aby bylo co nejlépe přístupné lidem. Složitá je administrativa i výběrová řízení, realizace a zejména mi vždy „lezly na nervy“
papíry v době, kdy už stavba byla dokončena, sloužila účelu a my dokládali spoustu dokumentů jen proto, aby tzv. EU byla spokojena. A to nemluvím o následných ročních kontrolních zprávách, kdy např. každý rok
dokládáme a fotografujeme hřiště, že ještě stojí a je tam informační tabule
o tom, že bylo postaveno z prostředků EU.
A pokud se týká plánů – těch je hodně. Jsem rád, že se daří rekonstrukce
a přístavba mateřské školky, velkou radost mám i z toho, že jsme získali
prostředky na zateplení základní školy a výměnu zdroje tepla za tepelné
čerpadlo. Tím ušetříme asi 200 tisíc korun ročně, které škola bude moci
věnovat na zkvalitnění výuky a další výstavbu učebních prostor. Věřím, že
zdárně dokončíme i rekonstrukci chodníků na Zborovské ulici, vybudujeme vodovod a kanalizaci v ulici Pod Újezdem, propojíme vodovody mezi ulicemi J. Žižky a Čsl. dělostřelců a další akce. Velký dík patří i našim hasičům za aktivitu při rekonstrukci hasičárny.
Jak byste zhodnotil dosavadní spolupráci s místními firmami
a podnikateli, společenskými a zájmovými organizacemi a spolky?
Pochopitelně je vždy co vylepšovat, ale myslím si, že jsme na „jedné lodi“.
Velmi dobrá je spolupráce s armádou, té si opravdu moc vážím. Ale i s místními firmami - pokud městys něco potřebuje nebo naopak ony, vždy si vyjdeme vstříc. Je pravda, že rozvoji podnikání brání nedostatek pozemků pro
nové firmy, ale i odpovídající prostory ve vlastnictví městyse pro služby.
Opravdu jsem nadšený z práce společenských a zájmových organizací, klubů. Mohl bych dlouze hovořit o chovatelích, kteří si vybudovali nové zázemí s klubovnou, rybářích, svazu žen, Pionýru, ale v posledních dvou letech i o zahrádkářích a včelařích. Gratuluji našim fotbalistům nejen
k postupu, ale i výsledkům v krajské lize. Tak bych mohl vypočítávat další
a další spolky. Vážím si též úspěchů jednotlivců na sportovním poli, například Nicolase Pietruly, Petra Mosingera, šachistky Terezky Lískové - mis-
11
tryně Čech, tanečníka Štěpána Lukeše a dalších. Všichni přispívají k dobrému jménu městyse Jince.
Na druhou stranu jsem rád, že i městys, díky pochopení zastupitelů, mohl
každým rokem poskytovat všem žadatelům tolik finančních prostředků
na činnost, o které tyto subjekty žádaly. A nejsou to finance malé, nyní už
je to ročně více jak půl milionu korun.
Fungovaly všechny komise rady, které byly před čtyřmi lety
ustanoveny, tak, jak jste si představoval? Jedná se o komisi
životního prostředí, bezpečnostní, pro vodu a odpady, pro
sport a mládež, bytovou, občanskou, kulturní a likvidační.
U této otázky bych mohl začít jako u první. Ale nejlépe z komisí rady
hodnotím kulturní komisi za organizování spousty náročných kulturních
a sportovních akcí, občanskou komisi za vítání občánků a gratulace
k jubileím našich občanů, špatně nepracovala ani bytová a likvidační komise.
Obě posledně jmenované zasedaly tehdy, když měly co projednávat – bytů
máme málo, majetek městyse likvidujeme také většinou jednou ročně.
Mimo starostování v Jincích jste také krajským zastupitelem,
členem ÚV KSČM, kandidujete v komunálních a tentokrát
i v senátních volbách. Jak to všechno stíháte?
To se také někdy divím, že to ještě vše stíhám. Ale mám velkou podporu
u svých kolegů, kteří chápou, že si sbíráním funkcí nezvyšuji svoje ego
nebo řeším svou finanční situaci, ale že každou takovouto funkcí mají Jince blíže k dotacím, že víme dříve o směrech, kam se budou jednotlivé oblasti života ubírat, kde se „válí volné peníze“ atd.
Mimo jiné i proto jsme se starostou Obecnice a Křešína založili Místní
akční skupinu Brdy (psali jsme o ní již v minulých zpravodajích) s tím, že
v příštích letech půjdou finance z EU mj. nově i přes tyto MASky. V naší
MAS už máme obce, podnikatele a neziskové organizace od Komárova až
po Pičín, Dubno, Bohutín. Představuje to zase spoustu administrativní
práce, a proto jsme také jako MAS přijali jednu pracovnici (placenou pracovním úřadem), která má zatím pracoviště na našem úřadě městyse.
Čtenáře by zajímaly také odpovědi na otázky, na které se při
našich minulých rozhovorech nedostalo.
Například - jaká byla v tomto volebním období „docházka“
zastupitelů a radních na zasedání?
S docházkou zastupitelů na zastupitelstva celkově není problém. Musíme
brát také v úvahu, že většina jich je zaměstnaná a že spousta zaměstnavatelů si na „nějakou osmihodinou pracovní dobu nehraje“. Bližší vyhodno-
12
cení bude zase v celkové zprávě o činnosti zastupitelstva, která bude zveřejněna v samostatné brožuře připravované k obecním volbám.
Funguje v objektu zdravotního střediska ještě služebna Policie ČR?
Ano, příslušníci Policie ČR zde mají svou “detašovanou základnu“. Ale už
zde nemají potřebné internetové spojení, aby výslechy a svědectví mohly
být prováděny v Jincích. Že je ve služebně moc nevidíte? To je dobře, ne?
Jejich práce je především v terénu.
Městys spravuje i veřejný vodovod. Kam se obrátit v případě,
když je voda z něj zcela nepoživatelná pro vysoký obsah chlóru?
Městys musí bohužel vodu pořád nakupovat od armády, respektive od VaK
Beroun, které armádě vodovod provozují. VaK také provádí chloraci vody.
Pokud budou nějaké problémy nejen na tomto úseku, informujte mne nebo ředitelku Služeb městyse Jince ([email protected] nebo [email protected]).
Jak je zajištěno udržování naučné stezky na Plešivec, aby byla
průchozí a bezpečná? Např. tabule ve Vinici je stále nezabezpečená proti pádu, v oblasti Rejkovic a Křešína bloudí turisté,
kteří tuto oblast neznají.
Přiznávám, že jsme nepředpokládali, že se stezkou bude tolik práce související s její údržbou. Nicméně všechny problémy, o kterých hovoříte, se
nám již ke spokojenosti návštěvníků povedlo odstranit. Jen ještě do podzimu počítáme s výstavbou komunikace na stezce v lokalitě nad Hejdovem
v Rejkovicích směrem na Křešín. Akci budou realizovat Služby městyse
Jince, stejně jako údržbu v dalších letech.
Má městys svého tiskového mluvčího?
Nevím, že by někde obec s 2200 obyvateli měla tiskového mluvčího. Na to
opravdu nejsou v rozpočtu peníze. Myslím si, že informace, které potřebujeme dostat do tisku, umíme „protlačit“. Proto bych chtěl poděkovat Mírovi Maršálkovi za pravidelné články do Periskopu a Ireně Ungrové do
Podbrdských novin. Velmi dobrou spolupráci navázali s Příbramským
deníkem, Rádiem Blaník a dalšími médii, čím dále častěji i internetovými.
Super informační kampaň je na facebooku – za to dík všem, kteří pomáhají Jince propagovat.
A na závěr - co byste vzkázal voličům, kteří se chystají k volebním urnám?
Každopádně přijte k volbám! Tím, že k nim nejdete, nic neřešíte. Pokud
jste již méně pohybliví, nestyte se pozvat si volební komisi domů. Její
13
členové za Vámi rádi přijdou. Komise jmenuji tak, aby na tyto návštěvy
měly prostor.
Městys do každé schránky začátkem října doručí brožuru, o které jsem
mluvil dříve. Bude zde vyhodnoceno končící volební období, najdete tu základní informace o volbách, kandidáty a volební programy jednotlivých
volebních uskupení. A pak už bude jen na vás, voličích, které uskupení,
které jednotlivce vyberete do zastupitelstva na další čtyři roky. Každopádně vybírejte ty, kteří chtějí něco pro Jince udělat, které znáte z práce ve
společenských a zájmových organizacích, ze zastupitelstva. Volte ty, kteří
budou mít na práci v zastupitelstvu čas. Věřím, že i letos se vám povede
zvolit dobré zastupitele.
Pane starosto, děkujeme za rozhovor i bezvadnou spolupráci
a podporu v uplynulých letech. Věříme, že se na stránkách zpravodaje budeme setkávat i nadále. A občanům přejeme šastnou
ruku při volbě nového Zastupitelstva městyse Jince.
Ung.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE JINCE
se konalo 27. srpna 2014 od 18 hodin ve Společenském centru
Josefa Slavíka v Jincích. Výpis z jednání rady a usnesení
zastupitelstva přineseme v příštím čísle Jineckého zpravodaje.
Ve dnech 10. – 11. října 2014 se uskuteční
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
a zároveň 1. kolo senátních voleb
Bližší informace k volbám budou zveřejněny v příštím čísle Jineckého zpravodaje, kam připravujeme „volební“ přílohu.
Žádáme zmocněnce jednotlivých stran, aby nejpozději do 10. září 2014
zaslali seznamy kandidátů s fotografiemi a volební programy na
[email protected] .
14
Kotlíková dotace 2014
příjem žádostí již od 8. 9. 2014
Středočeský kraj pokračuje v mimořádně úspěšném projektu takzvaných
kotlíkových dotací. Na výměnu starých kotlů za nové a tím i na zlepšení
kvality ovzduší ve středních Čechách je ve druhém kole dotačního řízení
na kotlíkové dotace připraveno celkem 80 miliónů korun, což je dvojnásobek oproti kolu prvnímu.
Na hlavním portálu webových stránek Středočeského kraje byl pro zájemce o kotlíkovou dotaci zřízen speciální odkaz http://www.kr-stredocesky.cz/
web/zivotni-prostredi (Kotlíková dotace). Zájemci zde již nyní naleznou
text výzvy na podporu výměny starých kotlů za nové, veškeré potřebné
formuláře pro podání žádosti o dotaci či podrobné podmínky pro její udělení.
Samotný příjem žádostí bude v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, vchod B zahájen v pondělí 8. září 2014 od 9.00 hod.
V rámci první výzvy na výměnu starého kotle za nový ekologický, která
proběhla v roce 2013, zájemci celou finanční částku 40 miliónů korun,
která byla na tento program vyčleněna, vyčerpali během čtyř dnů.
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera 28. července 2014
podepsal smlouvu s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP)
o společném projektu takzvaných kotlíkových dotací.
15
V době od 20. 8. do 31. 12. 2014 je uzavřena silnice
II/118 v úseku mezi Hluboší (Kardavcem) a Trhovými
Dušníky z důvodu rekonstrukce komunikace a mostu
ev. č. 118-007
Uzavírka, objízdná trasa a obslužnost obcí bude stejná jako před dvěma lety.
Autobusy linek C31 a D18 budou jezdit po objízdné trase přes Pičín.
Obsluha zastávek Kardavec a Loudilka se bude provádět dle zvláštního
jízdního řádu.
Zastávka Trhové Dušníky, čistička nebude obsluhována.
Zastávky Příbram, Jinecká a Trhové Dušníky rozc. nebudou obsluhovány
s výjimkou víkendových spojů 51 a 56.
Obec Trhové Dušníky bude mít zajištěnou dopravu rozšířením provozu
linky D30.
Slovenské děti šíří poselství míru
v zemích EU,
zastavily se i v Jincích
Tour de intelekt 2014 je projekt dětí soukromé základní školy v Bratislavě ve spolupráci
s Úřadem vlády SR a konal se pod záštitou premiéra SR Roberta Fica, starosty městské části
Bratislava-Petržalka Vladimíra Bajana a za podpory prof. MUDr. Viliama
Fischera. Záměrem projektu je s pomocí dětí šířit poselství míru a partnerského žití v zemích Evropské unie. Projekt odstartoval 15. července
2014 na Úřadě vlády SR a skončil 30. července 2014 v Praze ve Strakově
akademii.
Jednalo se o druhý ročník jízdy Bratislava – Praha a těsně před závěrem
bylo 22 slovenských cyklistů hosty městyse Jince. V čase, který tu strávili, stihli navštívit naše bio-koupaliště, Společenské centrum Josefa Slavíka, rodinný pivovar Vilém, kasárna a okouzlila je i okolní příroda. O stravování se postaraly pracovnice naší školní jídelny.
Z Jinec pak odcestovali již přímo do cíle své trasy. Návštěva podbrdského
regionu i naší obce v nich zanechala podle slov organizátora Petra Orsága
velmi příznivé dojmy.
16
Účastník delegace prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., přední slovenský
kardiolog a vysokoškolský pedagog, kandidát v letošních prezidentských
volbách, čtenářům jinecké knihovny věnoval jako dárek svoji knihu Srdce
na dlani.
A že se v Jincích hostům opravdu líbilo, o tom svědčí
dopis p. Petra Orsága z Bratislavy, adresovaný starostovi
Josefu Hálovi - ve slovenštině (pro obsáhlost zkráceno)
Vesničko má vojenská…
... s podtitulom Městys Jince
Páchate sa zvykne vraca
na miesto činu, a tak som sa po 44 rokoch
rozhodol navštívi
mestečko, kde som začal svoju životnú pú
. Mojou
prvou láskou sa stali Jince. Tu som začal „tvori
“ svoje prvé úspešné
pokusy detských lumpární. Na ulici „Čsl. dělostřelců“ v malom činžiaku,
na prvom poschodí vpravo, sa pre mňa začal odvíja
život. V júli 1964 bol
otec vyradený ako mladý poručík a v auguste začal svoju vojenskú kariéru
vo vojenskom útvare Jince. Narodil som sa presne v deň jeho vyradenia.
S otcom začal slúži
i môj strýko. Bývali s tetou oproti cez ulicu. Jince
17
mám najviac spojené s mojou láskou, a tou je železnica. Trávil som celé
dni okolo koajníc a jinecká stanica bola pre mňa stred vesmíru. Osud ale
zariadil, že otec začal študova
alšiu vysokú školu a tá sa po turbulentných 60. rokoch dostala na Slovensko do Bratislavy. V roku 1971 sme
začali našu anabázu s
ahovaní a od roku 1973 sa mojím domovom stala
Bratislava. Tu som si našiel manželku, narodili sa mi moje tri dcéry
a začal som tu svoju kariéru pracovníka masmédií. Najprv ako kameraman, potom v reklame a napokon som skončil v novinách. Toko na úvod
a teraz k meritu veci. Mám rád, ke viem, s kým mám tu čes
, a tak som
považoval za slušné sa predstavi
.
Vážení Jinečáci,
po rokoch strávených v „bahne“ piatej vemoci, teda novinárčine a publicistike, som zo všetkým praštil a začal pomáha
mojej žene s jej školou.
Manželka je majiteka a riaditeka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov v Bratislave. Po rokoch strávených ako radová
učiteka v štátnych školách spravila najrozumnejšiu vec. Začala svoje skúsenosti a poznatky odovzdáva
de
om. Je to síce tuhý boj s byrokraciou
a mašinériou úradníkov, ale sme relatívne slobodní, a to berieme ako výhodu. Môžeme de
om vytvára
podmienky na základe nášho uváženia a ich
potrieb.
Starosta Josef Hála s profesorem Viliamem Fischerem a Monikou Hoření,
redaktorkou Haló novin
18
Preto organizujeme pre deti už druhý rok našu „Tour de intelekt“. Minulý
rok sme absolvovali trasu Bratislava - Brno - Praha okolo Sázavy. Boli
to dva týždne srandy, krásy prírody, ale aj driny. Skoro 500 kilometrov je
už poriadna nálož hlavne pre toho, kto sedí celý rok za počítačom. Tu deti
získali nový a dôležitý poznatok. Zadok bolí na bicykli viac ako za klávesnicou a mozole môžete ma
aj od niečoho iného ako od myši z počítača.
Napriek týmto „negatívam“ tour dopadla mimoriadne dobre a tak sme
začali chysta
novú.
Trasa bola jasná. Južná Morava a Čechy. Riešil som len jeden problém odkia „zaútočíme“ na Úrad vlády ČR v poslednej kráovskej etape. Šmejdil som po mape a mám to. Jince. Kruci, ve som Jinečák a tatkovi so
strýkom spravím rados
. Hlavne otcovi, ten v Jincích nebol 44 rokov. Bolo
rozhodnuté. Začal som hada
informácie. Kto je starosta, možnosti ubytovania a iné potrebné veci.
Vytáčam mobil starostu, ve ke už je tam druhé volebné obdobie, tak to
musí by
chlap na svojom mieste... a čakám. V telefóne sa mi ozvalo „Hála,
dobrý den“ a ja začínam. Predstavujem svoju osobu, školu a našu tour.
Prosím starostu o pomoc pri zabezpečení ubytovania a vysvetujem mu,
prečo Jince. Starosta ma poprosí, aby som mu to poslal mailom a ke zistí, že som vlastne pôvodom Jinečák, tak zvyšok hovoru sa točí len okolo
spomienok na Jince. Jeho i mojich. Po skončení rozhovoru som veril, že to
19
dopadne dobre. A aj dopadlo. V Pepovi som získal kamaráta a Jince majú
starostu, ktorého im možno len závidie
. Pobyt tu a staros
o deti sa stal
tým najkrajším momentom tohtoročnej tour, ktorá mala tento rok iný
náboj a poslanie. Išli sme od premiéra k premiérovi s posolstvom o vzájomnom prepojení našich národov. V Jincích sa to naplnilo do slova a do písmena. Zasa som bol na chvíu Čechoslovák bez pomlčky a cítil som sa ako
doma. Ďakujem spolu s de
mi za tento krásny čas strávený u vás.
Pepo – starosto,
v Tvojej osobe som spoznal chlapa na svojom mieste, s neskutočne
triezvym pohadom na život. Počas celého pobytu si sa o nás, spolu so
svojimi spolupracovníkmi, staral ako o vlastných. Pani kuchárky nám
vyvárali ako delegácii s VIP postavením. Vaša škola je neskutočne krásna
a máte by
na čo hrdí. My o takejto škole môžeme len sníva
.
U mňa, mojej pani, našich kolegýň, detí a hlavne u nášho starostu Petržalky pánovi Bajanovi a pánovi prof. Fischerovi si zabodoval na plnej
čiare. Tvoju prítomnos
sme všetci považovali za čes
a som rád, že si si
na nás spravil čas a obetoval na to dovolenku.
Želám Tebe i Jinečákům vea zdravia a úspechov pri budovaní vášho
městyse a hlavne pri komunálnych vobách a vobách do senátu.
To, čo ste dokázali okolo radaru, o tom len svedčí. Vieš, za koho máš
kopa
a aj ten kabát nosíš stále ten istý.
S pozdravom Petr Orság junior
Foto Petr Orság
20
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu,
11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října,
6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
Nehledáte svého psa?
Tento černý pejsek se koncem června
ztratil svému pánovi a celé prázdniny
na něj marně čeká ve sběrném dvoře
v Jincích.
Pokud víte, kdo ho postrádá,
nebo chcete-li mu dát nový domov,
volejte na tel. 773 830 704 nebo
773 830 705.
21
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10 (zamluveno)
1635/16 +1634/3
1635/28 (zamluveno)
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
22
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
září 2014
➢ Senior klub se bude od září scházet ve Společenském centru opět kaž-
dé úterý od 14 hodin.
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se
bude konat ve středu 3. září 2014 od 14 hodin. Další schůzka se uskuteční 1. října.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 4. září 2014 od 15.30 hodin.
Další schůzka se uskuteční 2. října.
Poděkování za výstavu
Od poloviny až do konce června 2014 se konala v Jincích ve Společenském
centru Josefa Slavíka výstava obrazů malíře Podbrdska Václava
Šestáka. Mile nás překvapil velice vstřícný přístup k uspořádání výstavy
a vernisáže. Vedoucí Irena Ungrová nám velice ochotně vyšla vstříc a pomohla s úpravami ve výstavní síni tak, aby zde obrazy našly své místo.
Nakonec se jich sem vešlo dvacet tři. Nutno podotknout, že tato výstava
byla v budově nového centra první svého druhu.
Také jsme byli mile překvapeni hudebním úvodem na vernisáži, který
obstarali učitelé ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Třemšínem - pobočka
Jince, Alena Packová a Pavel Hrubý. Jejich houslový recitál byl skutečně
moc hezký.
Příjemně nás svou návštěvou a proslovem překvapil i starosta Jinec Josef
Hála. Rádi jsme si popovídali s jineckými občany, kteří se o vystavené
obrazy a malířovu tvorbu živě zajímali. Prostě v Jincích nám bylo příjemně, mají tam skvělé vedení společenského centra, starostlivého starostu
a bezvadné lidi. Děkujeme.
Marta Šestáková-Vaculíková
Podbrdské noviny
23
SLAVÍKOVY JINCE 2014
Koncert k uctění památky jineckého rodáka, geniálního houslisty Josefa Slavíka, který se měl uskutečnit v neděli 1. června
2014 od 16 hodin ve Společenském centru, musel být zrušen z
důvodu náhlého onemocnění účinkující prof. Daniely Foltýnové.
Náhradní termín v jednání, bude včas uveřejněn na plakátech.
Těšíme se na Vás.
Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn.
Kulturní středisko Jince připravuje zájezd na muzikál:
FANTOM OPERY (GOJA MUSIC HALL Praha)
„Láska, která neumírá, hudba, která je věčná…“
Hluboko pod majestátem a okázalostí Pařížské Opery se skrývá v temném
úkrytu Fantom. Zahanben svým fyzickým vzhledem a odloučen ode všech,
žijící jen ochromující láskou ke své krásné chráněnce Christině Daaé, jejíž síle
těžko odolává i její srdce…
V hl. roli Marian Vojtko – Radim Schwab
Cena vstupenky 1. kat. 799 Kč, 2. kat. 699 Kč
Termín v jednání.
Přihlášky na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
23. října 2014 - Předvánoční nákupy v Polsku
– Kudowa Zdrój
Přihlášky v kulturním středisku, cena: 250 Kč/os.
(zatím je zájem minimální, v příštím vydání JZ sdělíme,
zda se zájezd uskuteční).
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
24
Na facebooku můžete navštívit tyto profily a skupinu :
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Jinečtí hasiči
Skupiny Jinecko pro pamětníky, Brdské lesy
Historická pohlednice z archivu Jindřicha Slavíčka. Kterou část
obce zachycuje?
25
Vážení dopisovatelé do Jineckého zpravodaje,
posíláte-li příspěvky v elektronické podobě, prosím dodávejte je v normálním stylu, tj. text psaný pouze jedním typem fontu (např. Times
New Roman, vel. 12), bez jakýchkoli vlastních grafických úprav - tzn.
bez podtrhávání a vyznačování částí textu proloženě nebo kurzívou,
bez barev, s jednoduchými odrážkami, bez ilustrací a fotografií vložených přímo do textu - tyto přiložit v samostatném souboru. Zarovnání
textu vlevo, bez odsazení. Tím, že si příspěvek „vylepšíte“ sami, nám
práci nezjednodušíte, ale naopak.
Články nepište obsáhlé, stačí, když budou obsahovat pouze tyto informace: kdo, co, kdy, kde, jak, proč.
Děkujeme za spolupráci.
Ung.
Čtenáři píší...
Děkuji Obecnímu úřadu Jince a „staré gardě“ za gratulace k mým
80. narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Josef Řehounek
Reakce na článek Čerstvý vítr v TJ Sokol
Chtěla bych jako členka Sokola zareagovat na článek Čerstvý vítr v TJ
Sokol, který byl uveřejněn v JZ 07-08/14. Pan Ján Vavrek se osobně mimořádné valné hromady ani jiných valných hromad neúčastnil. Mimořádná
valná hromada byla svolána výborem Sokola, který vyhověl členům, kteří
chtějí Sokolskou zahradu prodat obci, aby na ní vyrostlo „krásné“ hřiště
pro všechny. Sokolská zahrada však v současné době pro všechny, kdo
chtějí sportovat, slouží a dokonce zdarma. Pouze její vybavení není stoprocentní, nebo
v Sokole nejsou žádné oddíly, které by ji využívaly. Pro sokolskou všestrannost a současnou členskou základnu je stávající stav vyhovující. Z členů Sokola nikdo nevznesl požadavek, že by chtěl vybudovat
jakékoli hřiště a začít vést oddíl, který by toto hřiště využíval. Obec navíc
svůj požadavek na odkoupení zahrady nikdy neformulovala písemně s jasnými podmínkami, se kterými bychom byli na valné hromadě seznámeni
(asi je sama obec nezná, jak nasvědčuje výzva k občanům, aby dávali podněty, co by na „nové“ Sokolské zahradě chtěli mít). Přesto většina členů
upřednostňuje prodej Sokolské zahrady i za cenu toho, že podmínky nové
výstavby hřiště a jeho dalšího provozu nejsou známé a Sokol o svůj histo-
26
rický majetek přijde. Bývalé vedení Sokola nevidělo v investování do Sokolské zahrady smysl, prodat ji nechtělo a s dlouhodobým pronájmem
zahrady obec nesouhlasila. Proto členové výboru na svoje funkce rezignovali, aby neblokovali cestu k prodeji.
Doufám, že nové vedení Sokola zváží zájmy svých členů současných i budoucích a nebude jednat s vidinou něčeho, co nikdy nenastane. A také doufám, že obec má své plány se Sokolskou zahradou dobře promyšleny. Vždy
vybudováním hřiště ztratíme pozemek „v centru“ obce, kde lze bez větších
problémů pořádat různé kulturní akce (pou
, Jinecké slavnosti, Den dětí
aj.), i jiné akce, které nejsou v režii obce (Rock Fest, pivní slavnosti).
Myslím, že v prvé řadě je nutné mít ke sportování chu
, pak se dá společnými silami něco vytvořit. Hřiště, která jsou vybudována pouze proto, aby
na nich mohl někdo cvičit, po prvním náporu zejí prázdnotou. Nové hřiště
lásku k dlouhodobějšímu a celoživotnímu sportování nevytvoří, ta je dána
výchovou a zájmem jedince.
Proto apeluji na všechny, komu nejsou sokolské myšlenky cizí, aby přišli
a podíleli se na rozvoji zdejšího Sokola k jeho rozkvětu a ne k jeho záhubě. Sokol je pro nové cvičitele i cvičence otevřen! Tužme se!
Helena Vejrová
Hnutí AKTIVITA PRO OBEC
JINCE jde do voleb
Za pár týdnů, přesně 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby, kdy občané
naší obce budou sestavovat 15členné zastupitelstvo, které by mělo po dobu
následujících čtyř let zabezpečovat rozvoj obce a zlepšovat život lidí v ní.
Je faktem, že za vedení a hlavního podílu současného starosty Josefa Hály
se podařilo zrealizovat řadu akcí, které jsou ve prospěch obyvatel obce
a dělají dobré jméno i v okolí. Jen nepřející nevidí tu spoustu věcí, které
za starostou po osmi letech stojí. Proč tedy chce naše hnutí jít do voleb,
když vše je zdánlivě dobré a v pořádku?
Domníváme se, že slovo „zdánlivě“ je zcela na místě. Přes nezvratné klady
byla a je řada věcí, negativ, s nimiž nesouhlasíme a proti nimž budou naši
případně zvolení zastupitelé vystupovat. S naším volebním programem se
budete moci seznámit v příštím čísle Jineckého zpravodaje. Dnes jen
v kostce o tom, o co nám především půjde.
Případní zastupitelé zvolení za naše hnutí se zavazují, že v případě neomluvených účastí a naprosté pasivitě budou vyzváni k odstoupení a rezignují.
27
Tím chceme předejít tomu, aby naši zastupitelé nebyli srovnáváni s těmi
současnými jedinci, kteří se jednání neúčastní a nezapojují se do nich.
Jsme přesvědčeni, že takový zastupitel je nepotřebný, nemá v zastupitelstvu, potažmo v radě obce co dělat. A ne za toto nicnedělání ještě brát
finanční příspěvek, který za volební období činí několik desítek tisíc korun.
S tím souvisí i informovanost voličů o práci, finančním ohodnocování
a účasti zastupitelů na jednáních. A to je další důležitý bod, o jehož naplňování budeme usilovat. Tedy plná informovanost občanů o věcech, které
mnohdy nejsou na chloubu, které poukazují na chybná rozhodnutí a praktiky. Chceme poukazovat na osoby, které za klady i nedostatky stojí.
V tomto volebním období se hospodařilo s velkými finančními prostředky,
které byly získány díky nemalému úsilí starosty. Myslíme tím zejména prostředky z dotací. V podpoře tohoto úsilí budou pokračovat i naši zastupitelé. Nebudeme dělat překážky, zdržovat, ani chytračit, budeme podporovat
vše, co směřuje k dalšímu rozvoji obce a zkvalitňování života v ní. Chceme
usilovat o rozšiřování nabídky technických služeb obce, sběrného dvora,
sportovních aktivit, kulturních akcí, bezpečnost občanů, zájmové činnosti,
ale i zkvalitňování životního prostředí. Máme zájem dosáhnout rozumného,
cíleného a efektivního využívání dotačních prostředků přidělovaných organizacím a jednotlivcům. Budeme se snažit o spolupráci se všemi politickými organizacemi a hnutími, jimž půjde o rozvoj obce, ne o zviditelňování
sebe sama.
Co chceme?
Další rozkvět obce, uspokojování zájmů a přání občanů, jejich informovanost, ale i zapojení do záležitostí městyse. Nestavíme se do role kouzelníků,
nestavíme vzdušné zámky. Jsme realisté a víme, že ne všechno jde hladce
a určitě nejsme ti, kdo vše v dobré obrátí. Jen se o to budeme snažit.
Za nezávislé hnutí Aktivita pro obec Jince
Milan Raška
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. 9., uzávěrka volební přílohy: 10. 9. 2014.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.eu
28
Knihovna Jince
září 2014
Informace
Nezapomeňte, knihovna je otevřena v sobotu 6. září od 9.00
do 12.00 hod., kdy zde probíhá Den otevřených dveří a zároveň
je tento den určen pro výměnu sci-fi a fantasy knih v rámci
projektu Dáváme jim další šanci.
Dotace z Projektu Česká knihovna 2014
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011 – 2013, připojila k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti
a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny.
Z tohoto projektu jsme objednali 35 titulů knih v celkově částce 5.932 Kč
+ 6 titulů knih v rezervě.
Ú p l n ý s e z n a m všech nových knih (z dotace, darovaných
čtenáři i výměnné soubory Knihovny Jana Drdy Příbram) najdete
na internetových stránkách w w w. j i n c e . k n i h o v n a . c z .
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
Výtvarná dílna 18. 6. 2014 PAPÍROVÝ MÍČ
K výrobě našeho papírového míče
nám postačil pouze novinový papír,
lepidlo a trochu šikovnosti,
které má Verunka Matysová
na rozdávání.
Výtvarná dílna 25. 6. 2014 HRA NA PRÁZDNINY
Jak jednoduše vytvořit pexeso nebo
domino pro svého kamaráda jsme
si ukázali na naší poslední předprázdninové výtvarné dílničce.
29
PŘIPOMÍNÁME:
Nová soutěž pro děti na měsíc ZÁŘÍ
Téma:
Cestujeme křížem krážem
Odevzdání
do 12. 9. 2014
Vyhodnocení 19. 9. 2014 od 15 hod. v zasedací místnosti SCJS
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
Zářijové výtvarné dílny v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
3.
10.
17.
24.
9.
9.
9.
9.
2014
2014
2014
2014
PTÁČEK Z POTRAVINOVÉ FOLIE
ŠNEČÍ HRA
NOTEBOOK „ŽELVÍK“
SOVA HARRYHO POTTERA
Den otevřených dveří v knihovně
Kdy:
sobota 6. 9. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.
Kde:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Zároveň je tento den určen pro výměnu sci-fi a fantasy knih v rámci projektu Dáváme jim další šanci.
PŘIPRAVUJEME:
6. – 12. 10. 2014
Týden knihoven - 18. ročník
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
V letošním roce budou v rámci této celostátní akce představeny knihovny
muzeí a galerií.
Hlavním tématem je 100. výročí začátku 1. sv. války.
V rámci Týdne knihoven proběhne:
10. burza knih od 4. – 10. 10. 2014
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
Od 15. září můžete opět přinést do knihovny knihy, učebnice, časopisy, atd.
Výtěžek z prodeje (cca 5 Kč/ks) bude použit na nákup nových titulů do
naší knihovny.
Otevřeno: sobota
9.00 – 12.00
pondělí, úterý, středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
čtvrtek, pátek
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
V knihovně funguje tzv. stálá burza, kde si můžete vybrat z přinesených
titulů po celý rok.
30
Noc mezi knihami
Sraz nocležníků bude před KS v pátek 10. 10. 2014 v 19.00 hod.,
konec akce je plánován na sobotu v 8 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je k dispozici
v knihovně, uzávěrka přihlášek v pátek 3. 10. 2014.
Akce je kapacitně omezená a vhodná pro děti od 7 let.
Z historie a současnosti VVP Brdy
5. závěrečná část přednášek p. Romana Kováře
7. 10. 2014 od 17.30 hod. v zasedací místnosti Společenského centra
Josefa Slavíka
Autorské čtení s p. Ludmilou Zenkovou,
která zasvětila mnoho let studiu osobního i uměleckého života vynikajícího
českého houslového virtuosa první poloviny 19. století Josefa Slavíka.
Veškeré své poznatky pak shrnula do životopisného románu Koncert srdce
svého I. a nyní Vás již čeká ukázka z připravovaného 2. dílu knihy.
Termín bude včas uveřejněn na plakátech.
Nová soutěž pro děti na měsíc ŘÍJEN
Téma:
PET lahev 100X jiná
Odevzdání
do 10. října 2014
Vyhodnocení
17. října 2014 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
Fo t o z e v š e c h k n i h o v n i c k ý c h a k c í n a j d e t e
n a http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
31
Mateřské centrum Jinečáček
září 2014
Letní prázdniny zahájil Jinečáček netradičně v Libomyšli,
kam se patnáctičlenná výprava vydala vlakem. Příjemný
azyl jsme našli u tety Miriam, která nám na grilu připravila nejrůznější speciality. Děti si na několik hodin odskočily
k moři – lovily mušle, po deskách přecházely horký plážový
písek a plnily další úkoly spojené s létem a prázdninami.
10. července děti získaly osvědčení a staly se lesními detektivy. Cestou
z Běřína na Křižatky a přes Klínek zpět na Běřín byly vystaveny nejrůznějším nástrahám, musely překonat lanovou překážku, vypátrat veverku
zlodějku, která uloupila koláčky a odhadnout, která zvířátka by zdolala
stanovenou vzdálenost nejrychleji a která by byla poslední. Také přemýšlely, jak se asi na lesní mýtinu dostaly předměty, které do lesa rozhodně
nepatří. Ty pak sesbíraly a odnesly do kontejnerů.
Taneční soubor Jinečáček poctivě trénoval na své první vystoupení, každé
pondělí se scházel v herně, a protože červenec byl opravdu krásný, holčičky se vlnily i venku
na zahradě. V pečovatelském domě si
tanečnice prožily první generálku a sklidily první potlesk.
16. 8. přišel Den D
a natěšené holčičky
v plné sestavě vystoupily na 5. ročníku Jineckých slavností. Na pódiu předvedly snad svůj nejlepší výkon a ukázaly, že se tu cítí jako
ryby ve vodě. Třešničkou pak bylo společné improvizované
představení s Dupačkami. Potlesk byl
32
zasloužený. Během slavností si mohly děti z mýdlové hmoty samy vyrobit
mýdlo či vyzkoušet jízdu na kolečkových bruslích. Bohužel, jen na trávě,
protože častý déš
a mokrý asfalt to malým bruslařům nedovolil. Když se
na chvíli počasí umoudřilo a sluníčko osušilo část parkoviště na náměstí,
zhlédli účastníci freestylové kolečkové umění mistryně Evropy Lenky Buchcárové.
V září otevíráme hernu už 2. 9. 2014 v 8:30 hod. Co je na tento měsíc připraveno, přináší následující přehled. Sledujte náš facebook a nové webové
stránky w w w. j i n e c a c e k . c z .
Ta k d o r a z t e , t ě š í m e s e n a v á s .
33
I. Ch.
Datum
1. 9.
Akce
(15:00 – 16:00) Tanečky s Denisou + zápis nových tanečníků
a tanečnic
2. 9.
(8:30 – 11:30)
Pohybové dopoledne s Ivčou + herna
4. 9.
(9:30 – 11:30)
Herna
8. 9.
(15:00 – 16:00) Tanečky s Denisou + zápis nových tanečníků
a tanečnic
8. 9.
(od 18:00)
Hlasová terapie (workshop s Šárkou
Pexovou) – lekce 60 Kč
9. 9.
(8:30 – 11:30)
Tvořivé dopoledne s Markétou + herna
11. 9.
(9:30 – 11:30)
Herna
15. 9. (15:00 – 16:00) Tanečky s Denisou + zápis nových tanečníků
a tanečnic
15. 9.
(od 18:00)
Tvořivá dílna s Markétou – 40 Kč na materiál
16. 9.
(8:30 – 11:30)
Zpívánkové dopoledne s Šárkou P.
18. 9.
(9:30 – 11:30)
Herna
22. 9. (15:00 – 16:00) Tanečky s Denisou + zápis nových tanečníků
a tanečnic
23. 9.
(8:30 – 11:30)
Pohybové dopoledne s Ivčou + herna
25. 9.
(9:30 – 11:30)
Herna
25. 9.
(od 15:00)
Olympiáda pro nejmenší
(podrobnosti na www.jinecacek.cz)
29. 9. (15:00 – 16:00)
Tanečky s Denisou + zápis nových tanečníků
a tanečnic
30. 9.
Tvořivé dopoledne s Markétou + herna
(8:30 – 11:30)
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
34
z činnosti společenských a zájmových organizací
září 2014
Návrat ze Středozemě
Skončily prázdniny a řada dětí jejich část trávila na
letních táborech.
Se svou partou kamarádů se loučili i účastníci dětského tábora Trilobit
na Ohrazenici. První turnus začal hned po skončení školy a nabitý program trval do 12. července. Na některé akce se ani nedostalo, například
na velmi populární hru na Alíka.
„Stalo se tak proto, že jsme měli tentokrát velmi obsáhlou celotáborovou
hru,“ vysvětluje Martin Endršt, který letos opět po dvou letech vykonával
funkci hlavního vedoucího. Hra byla na téma Za hranice Středozemě inspirována vědeckofantastickým románem a filmovým seriálem Pán prstenů a zavedla účastníky mezi elfy, trpaslíky a jiné známé postavy.
„Mně se nejvíc líbil král Uchyleus,“ svěřuje se mi jeden klučina ze skupinky nejmladších dětí. „A toho nám dělal hospodář,“ prozrazuje jiný hlásek.
A další také spěchají dělit své nejúžasnější zážitky: „Museli jsme putovat
v noci... museli jsme se schovat... a pak jsme museli vystřelit petardu.“
Oproti předchozím létům přibyli noví vedoucí i nové děti. Co konkrétně je
vede k tomu, že se sem každoročně vrací. Na to svorně říkají: „Nám se tu
líbí prostě všechno!“
Pro Periskop - Miroslav Maršálek
35
Zábavný den na koupališti pro celou rodinu
Sbor dobrovolných hasičů a Český rybářský svaz Jince ve spolupráci
s provozovatelem bio-koupaliště Honzou Krnáčem st. uspořádali poslední
víkendovou sobotu v červenci další z pěkných akcí pro děti i dospělé. Celé
odpoledne moderoval Honza a dá se říci, že se své role zhostil se ctí a tak
trošku šlape na paty předsedovi kulturní komise Vaškovi Zeiskovi. Již při
vstupu do areálu koupaliště byly děti rozděleny barevnými náramky do
družstev (červení, modří, zelení a žlutí) v čele se šikovnými kouči. Pak je
čekala celá řada soutěží, např. přetahování lanem, chůze na chůdách, spořádání velkého kyblíku čokoládového müsli, překonání hřiště na plážový
volejbal za pomoci lan a další. Ovšem největší zážitek pro všechna družstva byla určitě plavba na připravených raftech a překonání koupaliště
tam a zpět. Všechny disciplíny byly při každém ukončení vyhodnoceny
a rozdány ceny věnované jak organizátory, tak zde velký dík patří
panu Pavlu Sivákovi za spoustu hraček pro všechny kategorie dětí
od těch nejmenších až po ty nejstarší. A že soutěže nebyly vůbec jednoduché,
mohou potvrdit ti dospělí, kteří si je taktéž vyzkoušeli na vlastní kůži. Celé
odpoledne všechny návštěvníky koupaliště bavila plzeňská skupina scénického a historického šermu Romantika, která svá vystoupení zakončila
fakírskou show. Co říci závěrem, počasí nám přálo, jídla a pití bylo dostatek, a tak do kulturního života Jinec přibyla další vydařená akce.
Text a foto Zuzana Belanská
Další foto z akce:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Den_na_koupalisti_pro_celou_rodinu
36
Ekologie bavila i děti
Stalo se už zvykem, že každé JINECKÉ SLAVNOSTI jsou zaměřeny
na jiné téma. Letošní - páté se věnovaly ekologii a životnímu prostředí.
Kromě toho se v areálu Sokolské zahrady prezentovalo devět minipivovarů. Od 11 hodin dopoledne do pozdního večera probíhala kulturní vystoupení a byly organizovány soutěže a hry pro děti i dospělé. Akci moderoval
jako vždy předseda kulturní komise Václav Zeisek.
Úvod patřil hudební skupině SPEKTRUM, jejíž program byl přerušován
menšími bloky, kde se představovali další účinkující, firmy a organizátoři dílčích akcí. Do 14 hodin děti měly možnost prověřit si schopnosti v tématické
výtvarné dílně nebo si pod odborným dohledem členek Mateřského
centra Jinečáček vyrobit mýdlo podle svých představ.
K pestrému programu přispěly rovněž dva kolektivy Pionýrské skupiny Jince. Kroužek U koní dal příležitost i těm nejmenším svézt se na
koních pod dohledem vedoucích Kristýny Sztachové a Milana Rašky. Druhý kroužek – šachový – připravil řešitelskou soutěž o ceny. Na panelech
a v albech představil nejen činnost Pionýrské skupiny, ale i další úspěšné
akce, které se v Jincích a okolí konaly v průběhu dvou posledních let.
Odpolední program byl věnován soutěžím s ekologickým a sportovním zaměřením. Každé dítě mělo možnost splnit deset úkolů a po jejich úspěšném
zvládnutí si vybrat zaslouženou odměnu. Pracovníci příspěvkové organizace Služby městyse Jince s kulturní komisí dokázali připravit opravdu hodně zajímavých soutěží a her na podporu životní prostředí a třídění
odpadů. Vedoucí kulturního střediska jako vždy pro soutěžící vytvořila
diplomy, anketní lístky atp. Velcí i malí zblízka prozkoumali techniku sběrného dvora a kompostárny - vozidla na úklid obce, manipulaci s tříděným
odpadem nebo techniku k výrobě kompostu.
Představila se Armáda ČR zastoupená příslušníky 13. dělostřeleckého pluku, který s městysem Jince úzce spolupracuje a nechybí na
žádné významné jinecké civilní akci. Tentokrát vojáci připravili jak statické, tak dynamické ukázky. Největšímu zájmu se těšil střelecký trenažér
a ukázka umění boje zblízka MUSADO. Na náměstí předvedla doslova akrobatické kousky mistryně Evropy ve freestyle bruslení Lenka
Buchcárová s partnerem. Marcela Kozáková se svým psem tančila
navzdory průtrži mračen a Milan Bureš s modelem závodního auta ukázal pravou rallye v bahně. Několik písniček zazpívala Hanka Křížková,
mj. patronka jineckého pivovaru Vilém. Právě rodinný pivovar Vilém
se umístil na prvním místě v anketě o nejoblíbenější pivo Jineckých slavností. S ukázkami dále vystoupili hořovičtí kynologové, Sokolové při-
37
pravili atletické minizávody pro děti, country skupina DUPAČKY, kterou tvoří členky Českého zahrádkářského svazu, za svoje vystoupení zaslouženě sklidily pořádný aplaus a uznání. Další velký úspěch měly mrňavé tanečnice se svou trenérkou Denisou. Neplánovaně došlo i na společné
vystoupení těchto holčiček z Jinečáčku s Dupačkami, o půl století staršími. Všem dětem byly k dispozici nafukovací atrakce, ovšem jen do té doby,
než se o slovo přihlásil hustý déš
, který pak „strašil“ téměř celý den.
U stánku hasičů probíhal mj. nábor do kroužku malých hasičů, který svoji činnost zahajuje v září (viz příspěvek hasičů v tomto JZ).
V podvečer se vyhodnotily všechny soutěže a zahrála hudební skupina
A JE TO. Od 20 hodin už pódium patřilo skupině LAURA A JEJÍ
TYGŘI, která roztančila celou Sokolskou zahradu a předvedla dokonalou
show. Tma pak dala vyniknout ukázce elektroboogy a závěrečnému ohňostroji firmy K+Š.
5. Jinecké slavnosti navštívilo téměř 800 lidí, které nevyzpytatelné počasí
neodradilo.
Ukázka umění boje zblízka MUSADO v podání příslušníků 13. dp
Miroslav Maršálek, foto Ung.
Foto z celého dne:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/5._Jinecke_slavnosti_v_obraze/
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/5._Jinecke_slavnosti_-_Sluzby
_mestyse_Jince_a_hasici/
Záznam ohňostroje firmy K+Š na facebookové stránce Společenské
centrum Josefa Slavíka
38
Jaký bude další osud jineckého svazu žen?
Činnost svazu žen v Jincích byla obnovena v roce 1968. Organizace byla
pro obec přínosem v mnoha směrech. V minulých letech nemívaly Jince
k dispozici četu pracovníků jako nyní, a proto měla naše práce mnoho podob. My ženy jsme uklízely například parky, pečovatelské domy po jejich
celkové rekonstrukci, novou školku i zdravotní středisko. Připravovaly
jsme pro ženy módní přehlídky za pomoci místních podnikatelek v oboru
oděvy. Pořádaly se přednášky s různými zajímavými hosty na témata dle
zájmu našich členek. A v neposlední řadě se naše ženy věnovaly dětem.
Organizovaly pro ně karnevaly, zájezdy, Mikulášské nadílky, ale např.
i sběr dětského oblečení.
V současnosti se Český svaz žen Jince věnuje především dětem. Vše pro
děti – to je naše motto. Všem, kteří čtou tento článek, je jasné, že od doby,
kdy v obci pracuje ČSŽ, uplynulo mnoho let. Členky ale zůstávají stále
stejné a to je pro organizaci neúnosná situace. Velice rády proto přivítáme
každou novou členku, která nám pomůže v naší práci.
Nechceme, aby ČSŽ skončil svoji činnost pro nezájem okolí. Akce, které
připravujeme, jsou velice oblíbené mezi dětmi a jejich rodiči. Jsme přesvědčené, že se najde několik žen, které by rády pracovaly pro náš svaz.
Přijte mezi nás, členky výboru se těší právě na vás!
Členky svazu žen
pravidelně pomáhají při organizaci kulturních
akcí.
Na snímku
předsedkyně
Marie Kratochvílová a Marie
Mlezivová
v pokladně
letošních Jineckých slavností.
Foto Ung.
Za výbor ČSŽ Dana Králová
39
Rybáři zvou na BRIGÁDY ,
které se konají:
6., 13., 20. a 27. září 2014
Sraz v 7.00 hod. na domečku u Barbory.
Kroužek malých hasičů
zahajuje svoji činnost
První schůzka budoucích malých hasičů se uskuteční v pátek
19. září 2014 od 17 hod. v hasičském domě.
Děti, které mají o práci v kroužku hasičů zájem, se mohou hlásit
do 15. září 2014 u p. Jana Krnáče – tel. 606 669 840, nebo všechny potřebné informace získají přímo na první schůzce v hasičárně.
ŽELEZNÁ SOBOTA se blíží
Sbor dobrovolných hasičů Jince provede 27. září 2014
od 8 hodin SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme.
Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných
„pomocníků“.
Připravte pouze železo!
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.) odvážet nebudeme tento patří na sběrný dvůr!
BRIGÁDY na hasičárně nekončí. Konají se každou sobotu
a neděli od 8 hodin.
Udělali jsme už velký kus práce, ale hotovo ještě není.
Proto přivítáme každou pomocnou ruku - radilů máme dost. ☺
Za SDH
Jan Haken
40
POZVÁNKY
6. září: zájezd pro děti
– Rozloučení s prázdninami (pořádá Český svaz žen
+ kulturní středisko).
Cíl cesty: ZEMĚRÁJ v Kovářově.
Cena zájezdu: dospělí 200 Kč, děti do ukončení povinné školní docházky zdarma. Zájezd je již obsazen (možnost nahlásit se jako
náhradník).
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od hotelu Kratochvíl, další
zastávka u Sokolovny a na náměstí.
DOPORUČUJEME dětem vzít náhradní oblečení a obuv, protože
při dovádění a plnění rozmanitých úkolů se dozajista zmažou od hlavy až
k patě.
Koukněte na webové stránky Zeměráje (www.zemeraj.cz), kde najdete
mnoho důležitých informací a zajímavostí.
Český zahrádkářský svaz pořádá
ve středu 17. září 2014
zájezd do Litoměřic na výstavu
ZAHRADA ČECH
cena zájezdu je 250 Kč, členové ČZS Jince 50 Kč
přihlášky: Iva Jelínková, zdravotní středisko Jince, tel. 318 692 205,
nejpozději do 5. září!
odjezd autobusu: Čenkov 6.00, Jince Kratochvíl 6.05,
Jince Sokolovna 6.10, Jince náměstí 6.15, Rejkovice 6.20 hod.
Nenechte si ujít
XVIII. Karlštejnské vinobraní: 27. a 28. září 2014
(http://www.karlstejnske-vinobrani.cz/)
26. Cibulový jarmark v Hořovicích: 4. října 2014
41
Český zahrádkářský svaz Jince p o ř á d á
3. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ
TRHOVÁNÍ
JINCE - náměstí
sobota 11. října 2014 od 8.00 hod.
- bohatá nabídka zboží a výrobků všeho druhu
- výstava v objektu vinárny Penzionu EŠKA
- doprovodný program Rádia BLANÍK
- prezentace pivovaru Stočes Rokycany
Zájemci, kteří chcete dát svoje výpěstky na podzimní výstavu, doneste je v pátek
10. 10. 2014 ve 14.00 do vinárny Eška - v PET sáčku, označené jménem pěstitele
a odrůdou. D ě k u j e m e z a s p o l u p r á c i .
Podrobnější informace v příštím čísle JZ a na plakátech.
Foto z loňského trhování.
Jitka Kadeřábková
14. listopadu: KVĚTINOVÝ CANDRBÁL
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
42
Pionýrská skupina Jince
září 2014
Vyhodnocení celoroční soutěže
Šachového kroužku PS Jince
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v klubovně Společenského centra
Josefa Slavíka v Jincích ve středu 25. června 2014 za přítomnosti
vedoucí Ireny Ungrové a členky vedení Pionýrské skupiny Jince Marie
Maršálkové. Oproti předcházejícím letům byly hodnotnější ceny a také
větší účast vyhodnocených. Ceny předával vedoucí šachového kroužku.
Než začalo vlastní vyhodnocení, byla oceněna spolupráce tří našich
starších kamarádů, jejichž osobní podpora velmi pomohla k zabezpečení práce kroužku. Byla to majitelka lékárny Urtica Jince Mgr. Eva
Oktábcová, vedoucí kulturního střediska Jince Irena Ungrová a člen
Šachového kroužku PS Jince a oddílu TJ Jince Martin Šilhánek, který
pomáhal s výukou a organizací kroužku i výletů.
V letošním roce z 54 zúčastněných žáků zvítězil Ondřej Kočárek
před Terezkou Lískovou (oba Jince) a Tadeášem Červenkou
z Podluh.
Celé pořadí a snímky z vyhodnocení najdete na webových stránkách
jineckého Pionýra www.jince.pionyr.cz.
Tři vítězové celoroční soutěže – Ondřej
Kočárek, Tadeáš Červenka a Tereza Lísková.
43
Při organizaci akcí je
Marie Maršálková svému
manželovi velkou oporou.
A te hurá na prázdniny!
Foto Ung.
Viděli jste nás na Jineckých slavnostech
Na zpestření programu této významné události se podílely oba naše kroužky.
Pod odborným dohledem vedoucí kroužku Kristýny Sztachové a také
Milana Rašky připravil kroužek U koní pro všechny malé zájemce projížky na koních.
Šachový kroužek opět zorganizoval řešitelskou šachovou soutěž o ceny.
Nejúspěšnějším řešitelem byl Jakub Šmejkal z Jinec, Dobře si vedli rovněž David a Patrik Smilenovi z Ohrazenice, Vojta Riesz z Příbrami
a Tereza Lísková z Jinec.
K dispozici byla rovněž alba s fotografiemi, dokumenty z uskutečněných
akcí a panely přibližující nejvýznamnější události. Ty, které přežily přívaly
vody, si budete moci opět prohlédnout v září společně s novými na akci
Otevřená klubovna Pionýra.
Příchozím soutěžícím i zájemcům o informace se věnoval vedoucí kroužku
společně s Jakubem Šmejkalem a Marií Maršálkovou.
44
Stánek Pionýra na Jineckých slavnostech.
Některé připravované akce:
7. září – Pionýrský miniturnaj v šachu pro všechny zájemce, od 9 hod.
v klubovně
10. září – Společenské centrum Josefa Slavíka od 10 do 18 hodin: Pionýr
OPEN – Otevřená klubovna Pionýra 2014, akce pro veřejnost s prezentací činnosti, nabídkou akcí a informacemi pro zájemce a rodiče, od 14
hod. do 16.30 hodin: řešitelská šachová soutěž
13. září – Memoriál Dr. Jaroslava Zvolánka – Trojice Zbraslav
19. – 21. září, Čimelice – Setkání dětí a mládeže Středočeského kraje,
pořádá Pionýr, víkend plný zábavy
září – předpokládáme Svatováclavský turnaj v Chodouni
4. října, Praha, Zborovská 44 – Turnaj všech generací o pohár Haló
novin – předvolební, kategorie: 1994 a 1964 a mladší, 1944 a starší
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Text:
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
45
Kroužek U koní
září 2014
Kroužek U koní informuje
Tento kroužek funguje jako součást Pionýrské skupiny Jince. Postupně zlepšuje svoji vybavenost, i když je to složité, protože různé pomůcky na koně
jsou dost drahé. S tím se členové ale srovnávají a PS Jince v tomto pomáhá.
V sobotu 16. srpna 2014 zabezpečovaly členky kroužku na Jineckých slavnostech vození dětí. Složité to bylo zejména pro nepřízeň počasí. Již během
přípravy koní holky důkladně promokly, ale to je neodradilo od zajištění
úkolu. Domníváme se, že děti byly spokojené, rodiče pořídili jejich fotografie na koních - a i to počasí se nakonec umoudřilo. Dík za úspěšné zajištění akce patří K. Stachové, E. Andělové, T. Ryskové a sestrám
Kubíkovým.
Děvčata již dnes nacvičují skokové prvky, se kterými se chtějí pochlubit
na 4. ročníku HUBERTSKÉHO DNE, který se bude konat 25. října
2014. Tímto na tuto akci zveme všechny příznivce přírody. Jsou připraveny lovecké soutěže pro rodiny, dostih, vození na koních a další zajímavosti. Tedy vzhůru do přírody poslední říjnovou sobotu - kroužek se těší na
vaši účast. Bližší informace o „Hubertovi“ na plakátech nebo v příštím
vydání JZ.
Milan Raška
Kroužek U koní nechyběl ani na Jineckých slavnostech.
46
Foto Ung.
ze života školy
září 2014
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Školka prochází
rekonstrukcí.
Bude vybudována nástavba
nového podlaží na stávající
objekt, rekonstruována kuchyně,
pořízeno zařízení a vybavení
pro zvýšení kvality výuky v mateřské škole, vytvořena nová
parkovací státní a renovováno
dětského hřiště v areálu mateřFoto Jan Haken
ské školy.
Foto Miroslav Maršálek
47
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Slavnostní okamžik
Poslední školní den byl pro letošní „devá
áky“ výjimečný tím,
že si vysvědčení nepřevzali ve své třídě, ale v nově zrekonstruované obřadní síni Úřadu městyse Jince. Starosta Josef Hála
všechny přivítal a promluvil mimo jiné i o časech, kdy on sám
chodil do školy. Poté se ujal slova ředitel školy Jiří Havlát a třídní učitelka Jitka Pilíková, aby klukům a děvčatům předali
poslední rady do života. Tento akt byl dojemný jak pro žáky, tak
pro paní učitelku, kterou překvapili nádhernou kyticí růží a velkým medvědem. Od městyse Jince každý absolvent dostal pro
vzpomínku na školní léta pamětní minci. A pak už se devá
áci
vydali naposledy do své, te již bývalé školy, aby se rozloučili
s mladšími spolužáky, učiteli a ostatním personálem.
Ung.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
48
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
září 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová
(PHV, hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr
(akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna,
pozoun, lesní roh, trubka), Karel Ambruš (zobcová
flétna, klarinet, saxofon)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový,
klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance,
street dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
49
Informace k zahájení nového školního roku
2014/2015
Zahájení školního roku s domluvou termínu docházky v budově
Základní školy Jince:
- pondělí 1. 9. 2014 od 10 hod. do 11 hod. - nově přijatí žáci
do hudebního a tanečního oboru (přípravná hudební a taneční
výchova)
- pondělí 1. 9. 2014 od 16 hod. do 17 hod. - dodatečný zápis
do tanečního oboru a rozvrh se žáky tanečního oboru
- středa 3. 9. 2014 od 13 hod. do 15:30 hod. - domluva rozvrhu se
žáky hudebního oboru
- středa 3. 9. 2014 od 13 hod. do 15:30 hod. - dodatečný zápis
do literárně dramatického oboru a rozvrh se žáky LDO
V novém školním roce přijmeme žáky k výuce hry na kytaru.
Podrobné informace podá Pavel Hrubý - vedoucího pobočky Jince
Alena Packová a Pavel Hrubý nejen učí, ale i koncertují. Na snímku oba
při vernisáži výstavy obrazů Václava Šestáka, která se konala v červnu
t. r. ve Společenském centru Josefa Slavíka.
50
13. dělostřelecký pluk
září 2014
V Jincích slavili
Den ozbrojených sil a vojáci
dostali medaile za dobrou práci
Na šedesát vojáků 13. dělostřeleckého pluku bylo 30. června 2014 na slavnostním nástupu v Jincích dekorováno medailí Ministra obrany za službu
v Ozbrojených silách České republiky. „Tato medaile není jen výsledkem
odsloužených let v Armádě České republiky, ale především výrazem a oceněním poctivé práce, kterou každodenně odvádíte ve prospěch občanů této
země,“ zdůraznil náčelník štábu 13. dělostřeleckého pluku plukovník Štefan Roško na adresu oceněných vojáků, které dekoroval společně se starostou Jinec Josefem Hálou. Ten vojákům poblahopřál k jejich svátku Dne
ozbrojených sil, jehož základem je slavnostní přísaha legionářů 21. a 22.
střeleckého pluku ve francouzském Darney 30. června roku 1918 před
ochodem na frontu.
„Jsem velmi rád, že jsem se mohl účastnit největšího letošního cvičení naší
armády ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, kde jste zabezpečovali palebnou podporu pro 4. brigádní úkolové uskupení,“ řekl
k nastoupeným vojákům starosta
Hála a dodal: „Znovu jsem se přesvědčil, že svoji práci umíte a ve své
odbornosti jste opravdovými profesionály. Jsem právem hrdý na vás
i na armádu, která nás chrání.“
Součástí slavnostního ceremoniálu v Jincích bylo i vyhlášení nejlepších střelců, kteří předvedli
svoje výkony ve Střelecké soutěži
družstev o putovní pohár velitele
13. dělostřeleckého pluku. Nakonec nejlepšího výsledku dosáhlo
družstvo vojenských hasičů, v čele
se svým velitelem majorem v záloStřelecká soutěž velitele 13. dp –
ze Miroslavem Jandíkem. Ten také
střelba z BRENU
51
z rukou plukovníka Roška převzal za vítězné družstvo zmíněný putovní
pohár. Miroslav Jandík se zároveň stal nejlepším střelcem z pistole a jeho
kolega Luboš Boula nastřílel nejlépe z nové útočné pušky CZ 805 BREN.
Právě BRENY nahradily v Armádě České republiky dlouho používané samopaly vz. 58 a ve výzbroji jineckých dělostřelců jsou už dva roky.
Velitel Vojenské hasičské jednotky Jince Miroslav Jandík přebírá za vítězné
družstvo putovní pohár ve střelecké soutěži velitele 13. dp od plk. Štefana
Roška
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
52
vojenský újezd Brdy
září 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ZÁŘÍ 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
do
17,00
17,00
17,00
15,00
12,00
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00
15,00
10,00
09,00
15,00
17,00
Neprůjezdné
komunikace
do
X
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Střelby na SRPEN 2014 najdete na www.vojujezd-brdy.cz
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
53
Policie informuje
září 2014
➮ Za prvních sedm měsíců letošního roku se na příbramských silnicích
stalo celkem 679 nehod, což je o 71 více než za stejné období loňského
roku. Zemřelo šest lidí, 35 jich bylo těžce zraněno a 143 lehce. V červenci
došlo k jedné smrtelné dopravní nehodě, v sobotu 26. července zemřela
72letá spolujezdkyně, která nepřežila v obci Bratkovice srážku s vlakem.
➮ V měsíci červenci řešili příbramští policisté celkem 112 nehod. Jejich nejčastější příčinou byl nesprávný způsob jízdy a následně přílišná rychlost, ta sehrála roli u 15 karambolů. Nedání přednosti v jízdě bylo důvodem 13 nehod. U pěti havárií byli řidiči pod vlivem alkoholu. Přibývá
nehod se zvěří, evidovali jsme 15 střetů s vozidly a od začátku roku jich
bylo celkem 112. Na automobilech vznikla při haváriích škoda ve výši
šesti milionů korun.
➮ Na protialkoholní záchytnou stanici převážela hlídka policie dne
20. června 2014 v noci 72letého muže. Opilý muž se nacházel v parku
v Jincích, nemohl se sám pohybovat a odmítal odsud odejít s tím, že zde
bude nocovat. Protože jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, byl přepraven na záchytku k vystřízlivění.
➮ Dne 20. června krátce po poledni se stala nehoda v Jincích v ulici Plešivecká. Devětapadesátiletý řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do auta, které před ním dávalo přednost vozidlům jedoucím po hlavní
silnici. Škoda je ve výši 30 tisíc korun.
➮ V dechu měl 44letý řidič při silniční kontrole 0,47 promile alkoholu.
Policisté jej kontrolovali 28. června ráno v Čenkově. Na místě přišel
motorista o řidičské oprávnění a další jízda mu byla zakázána.
➮ Vozidlo, které bylo 4. července odpoledne zaparkované za obcí Rejkovice,
vykradl během hodiny zatím nezjištěný zloděj. Po rozbití výplně okénka
vzal ze sedadla spolujezdce plátěnou kabelku, ve které měla poškozená
peněženku, tři tisíce korun, doklady, klíče a kreditní kartu. Způsobená
škoda byla odhadnuta na 20 tisíc korun.
➮ Někdy v době od 10. června do 5. července odcizil neznámý pachatel
od železniční tratě mezi obcemi Dominikální Paseky a Čenkov dvacet
metrů kubických palivového dřeva. Tímto jednáním způsobil škodu ve
výši osmi tisíc korun.
➮ Pod vlivem alkoholu usedl za volant 5. července 26letý muž. V Rejkovicích ho v nočních hodinách zastavila hlídka policie a provedla u něj dechovou zkoušku. Ta byla pozitivní, na displeji se objevila hodnota
0,49 promile. Na místě mu byl zadržen „řidičák“.
54
➮ V lese na místě zvaném Na Královce u Jinec nalezl oznamovatel detektorem kovů 10. července dělostřelecký granát. Jednalo se o granát ráže
7,5, který zajistili a odvezli k likvidaci pyrotechnici.
➮ 15. července přijali policisté na služebně oznámení, že neznámý podvodník okradl mladou ženu z Jinec. Přes internetový bazar si poškozená
chtěla zakoupit mobilní telefon a na účet prodávajícího převedla 2. července částku šest tisíc korun. Zboží však neobdržela a ani peníze jí nebyly vráceny.
➮ Na lince 158 jsme přijali ve čtvrtek 16. července ráno oznámení o krádeži auta. Vozidlo značky Dacia Logan šedé barvy, r. z. 2SP 0430 odcizil
neznámý pachatel mezi 14. a 16. červencem ve Zborovské ulici v Jincích.
Majiteli vozu vznikla škoda ve výši 170 tisíc korun.
➮ Neznámý pachatel ukradl v noci z 18. na 19. července z automobilu
značky Škoda Fabia, který byl zaparkovaný na pozemku rodinného
domu v Jincích, zadní pneumatiky i s disky. Celkem byla škoda odhadnuta na pět tisíc korun.
➮ Mezi obcemi Jince – Zdice vběhlo divoké prase před projíždějící vozidlo.
Nehoda se stala 18. července v noci. Zvíře po nárazu odběhlo na pole,
na autě vznikla škoda 10 tisíc korun.
➮ O prvním srpnovém víkendu probíhala hudební produkce ROCK FEST
v Jincích, kde bylo přes tisíc návštěvníků. Tuto akci zajiš
ovala příbramská policie, aby nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl
ohrožen provoz na silnicích. V sobotu v noci zde byl kontrolován 31letý
motorista. Přístroj u něj vykázal hodnotu 1,86 promile alkoholu.
➮ V katastru obce Čenkov vykradl 1. srpna zatím nezjištěný zloděj zaparkované vozidlo. Po rozbití skleněné výplně zadních dveří odcizil kabelku, kde byly doklady, platební karta, pět set korun a klíče. Navíc přibral i koženou brašnu, kde byla kniha, notebook a výukové CD. Majiteli automobilu vznikla škoda ve výši 57 tisíc korun.
➮ Policistům se podařilo odhalit pachatele, kteří na začátku července poničili na náměstí v Jincích dvě zahradní pyramidy s květinovou výzdobou. Vytrhali květiny, pyramidy povalili na zem a poškodili přitom zavlažovací hadice. Poté ještě ve Slavíkově ulici vytrhali okrasné květiny
z květníků a způsobili celkem škodu ve výši téměř deseti tisíc korun.
Jednalo se o tři dívky ve věku 20 – 23 let, svým jednáním se dopustily
přečinu výtržnictví a poškození cizí věci. Všechny tři se dostavily na
úřad městyse, omluvily se a nahradily vzniklou škodu.
➮ Kvůli ladění navigace během jízdy havaroval 7. srpna za obcí Čenkov
19letý mladík. Narazil do zábradlí můstku a poté sjel do lesního prostoru, kde se auto převrátilo na bok. Škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun, ke zranění osob nedošlo.
Monika Schindlová, OŘ PČR Příbram
55
sport
září 2014
Cvičení v Mateřské škole Jince
úterý
úterý 23. 9.
čtvrtek 25. 9.
18:00
19:00
17:00
18:30
-
19:00
21:00
18:00
19:30
PILATES pro středně pokročilé
TRIDANOME
ukázková hodina PILATES
ukázková hodina BIOENERGETIKY
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích:
úterý 16. 9.
7:30 - 8:30
ukázková hodina JÓGY PRO ŽENY
v Sokolovně TJ Sokol Jince:
čtvrtek od 18. 9. 15:00 - 16:00 TANČENÍ pro holčičky, maminky, tetičky,
babičky i prababičky
16:00 - 17:30 cvičení všestrannosti pro mladší žactvo
Nevíte, které pohybové lekce by byly vhodné právě pro vás?
Přijte se podívat na ukázkové hodiny, kde se seznámíte s konkrétním cvičením, získáte potřebné informace a můžete se zeptat na to, co vás zajímá.
Všechny ukázkové hodiny jsou zdarma.
Několik vodítek pro váš výběr:
- Pilates a Bioenergetická cvičení jsou vhodná pro ženy i muže asi od 14 let bez
omezení.
- Tridanome navštěvují zatím pouze ženy, ale mohou se ho účastnit i muži.
- Jóga je pro ženy asi od 30 let (při gynekologických a hormonálních potížích či
problémech s otěhotněním i pro mladší).
- Tančení je pro dívky a ženy od 0 do 100 i více let (malé děti mohou být i kluci).
- Cvičení všestrannosti je pro děti asi od 6 do 10 let.
- PILATES pomůže bolavým zádům, zkráceným a povoleným svalům, zlepší postavu a sebevědomí, kompenzuje sedavé zaměstnání.
- BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ rozhýbou tělo a zbaví ho stresu a emočního napětí,
pomohou nám lépe pochopit sebe i své okolí a snadněji se orientovat ve světě.
- TRIDANOME přináší radost, uvolnění, sebepoznání, svobodu pohybu, možnost
sdílení i možnost být jenom sami se sebou.
- JÓGA pro ženy udržuje vysokou hladinu estrogenu a dalších ženských hormonů
a s tím přichází více energie, lepší zdraví, hezké pružné tělo, stabilní hormonální systém.
- TANČENÍ umožňuje propojit generace žen v radosti, hravosti a pohybu, můžeme
se vzájemně mnohému od sebe naučit a společně se rozvíjet a bavit se.
- CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI pro děti přináší dětem do života více
přirozeného pohybu a učí je mnoha sportovním dovednostem.
INFORMACE: Katka Dendysová
tel. 773 209 123 •
www.azted.cz
56
SOKOL JINCE informuje
Vážení sportovně naladění spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o dění v Sokole Jince a pozvali vás či vaše děti
do našich cvičebních oddílů. S příchodem měsíce září zahajujeme po prázdninové přestávce opět pravidelná cvičení v Sokolovně. Pro lepší informovanost jsme zřídili internetové stránky, které naleznete na adrese
www.sokoljince.cz. Zde můžete zjistit, které oddíly jsou pro dispozici, jejich náplň, jména cvičitelů a samozřejmě den a čas cvičení.
Na mimořádné valné hromadě, která se konala začátkem června, byl zvolen nový výbor, který se skládá z těchto členů:
Kateřina Korbelíková – starostka
Jan Hrkal – místostarosta
Jana Tesařová – jednatelka
Jiří Šilinger – hospodář
Helena Vejrová – členka výboru
Kateřina Dendysová a Martina Hrkalová - členky revizní komise
V tomto školním roce se nám podařilo zajistit cvičení ve třech nových
oddílech. Naše cvičitelka Denisa Šimková povede oddíl mažoretek, Katka
Dendysová oddíl tanců pro dívky všeho věku a Veronika Vinklerová
vás zve na sportovní vyžití při společenském tanci. Plánujeme také
sportovní vyžití pro kluky v oddíle sebeobrany a základech bojových umění.
Stávající oddíly pokračují ve své činnosti a zahájí cvičení
v průběhu září. Oddíl žen zahajuje hned v prvním týdnu –
ve čtvrtek 4. září.
Po d r o b n ě j š í i n f o r m a c e n a j d e t e n a n a š e m w e b u .
Pravidelný pohyb s úsměvem – to je ta správná cesta ke spokojenosti
a zdraví!
Sokol Jince se také aktivně zúčastnil Jineckých slavností.
Ve spolupráci s kulturní komisí jsme se podíleli na organizaci sportovního
odpoledne v rámci Jineckých slavností. Zajistili jsme pět sportovních disciplín, které byly po ukončení samostatně vyhodnoceny jako sokolský přebor. Vzhledem k ekologické tématice letošních slavností jsme volili různé
57
překážky z odpadových materiálů a děti mohly vesele přeskakovat, přenášet, běhat a kličkovat. Byly rozděleny do čtyř kategorií a ti nejlepší z nich
potom obdrželi drobné ceny. Doufáme, že sobotní sportovní nadšení vydrží
i do dalších dnů a s dětmi i dospělými se setkáme v Sokolovně.
58
59
SK JINCE 1921
PODZIM 2014 - Rozpis
DEN
DATUM
A MUŽSTVO
SOBOTA
23. 8.
17.00 hod.
Nový Knín - SK Jince
B MUŽSTVO
ŽÁCI
NEDĚLE
24. 8.
17.00 hod.
Pečice - SK Jince B
SOBOTA
30. 8.
17.00 hod.
14.45 hod.
Zduchovice - SK Jince B Březnice - SK Jince
NEDĚLE
31. 8.
SOBOTA
6. 9.
NEDĚLE
7. 9.
SOBOTA
13. 9.
NEDĚLE
14. 9.
SOBOTA
20. 9.
NEDĚLE
21. 9.
16.30 hod.
SK Jince - Dal. Dušníky
SOBOTA
27. 9.
16.30 hod.
Březnice - SK Jince
NEDĚLE
28. 9.
SOBOTA
4. 10.
NEDĚLE
5. 10.
16.00 hod.
SK Jince - Nová Ves
SOBOTA
11. 10.
16.00 hod.
Loděnice - SK Jince
NEDĚLE
12. 10.
SOBOTA
18. 10.
NEDĚLE
19. 10.
14.45 hod.
Milín - SK Jince
17.00 hod.
Hořovicko B - SK Jince
17.00 hod.
SK Jince B - Drahlín
17.00 hod.
SK Jince - Zdice
12345678901
12345678901
12345678901
14.45 hod.
12345678901
SK Jince 12345678901
Malá Hraštice
12345678901
14.45 hod.
Pičín - SK Jince
17.00 hod.
Podlesí - SK Jince
17.00 hod.
Narysov - SK Jince B
16.30 hod.
SK Jince B - Bohutín
16.30 hod.
Věšín SK Jince B
12345678901
12345678901
14.15 hod.
12345678901
12345678901
SK Jince - Bohutín
14.15 hod.
Kovohutě - SK Jince
12345678901
12345678901
16.00 hod.
13.45 hod.
12345678901
SK Jince B - Dolní Hbity12345678901
SK Jince - Obecnice
16.00 hod.
Kovohutě - SK Jince B
13.15 hod.
12345678901
Rožmitál - SK Jince
12345678901
12345678901
15.30 hod.
13.15 hod.
SK Jince B - Obecnice 12345678901
SK Jince - Podlesí
15.30 hod.
SK Jince - Rožmitál
60
DEN
DATUM
A MUŽSTVO
B MUŽSTVO
SOBOTA
25.10.
10.30 hod.
Hostomice - SK Jince
14.30 hod.
Hvožany - SK Jince B
SOBOTA
1. 11.
NEDĚLE
2. 11.
14.00 hod.
SK Jince - Mníšek p. B.
SOBOTA
8. 11.
14.00 hod.
Tochovice - SK Jince
NEDĚLE
9. 11.
14.00 hod.
Tochovice B - SK Jince B
SOBOTA
15. 11.
13.30 hod.
SK Jince B - Milín B
NEDĚLE
16. 11.
12345
12345
12345
ŽÁCI
14.00 hod.
SK Jince B - Láz
13.30 hod.
SK Jince - Petrovice
Hraje se doma !!!
Žáci hrají doma
zpracoval: Peter Galierik Biska
Memoriál Luka Weidlinga
V sobotu 5. 7. 2014 uspořádala SEPULTURA TEAM na Felbabce Memoriál Luka Weidlinga. Turnaj v malé kopané byl
konaný na počest našeho kamaráda, který před rokem tragicky zemřel. Fotbal se hrál za krásného počasí v duchu fair
play a vítězství si nakonec odnesl domácí tým Felbabky.
Za poskytnutí příjemného zázemí, včetně vydatného občerstvení děkujeme
TJ Felbabka. Čest památce Luka!
Sepultura Team
61
zprávy z Čenkova
září 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
Vlachová Aloisie
Zárybnická Ludmila
Černá Marie
Firýtová Marie
NARODILA SE
KADEŘÁBKOVÁ Gábina
Zprávičky z malé školičky
„Cestička do školy, přes pole, přes hloží, cestička do školy ušlapaná.
Když jsem tě šlapával, často jsem plakával, sněhem jsi bývala zasypaná…“
Jaká asi byla ta první cestička našich předškoláčků - Terezky, Vandičky,
Natálky, Verunky a Filípka? Často na ně vzpomínáme!
Slavnostněji jsme se s nimi rozloučili na společném setkání s rodiči v pátek 27. června.
62
Veršovaná pohádka Fr. Hrubína „O Budulínkovi“ i ta modernější s písničkami byly v jejich podání velice milé a veselé. Malí i velcí se opravdu pobavili! Ve scénkách a písničkách se také rodičům několik dětí „pochlubilo“
se svými znalostmi anglického jazyka.
Následovala společná vycházka se staršími kamarády, kteří pro nás, „školkové děti“, připravili spolu s paní učitelkou M. Nesvadbovou spoustu vtipných úkolů. Příjemné bylo i posezení u ohně na školní zahradě s opékáním špekáčků, zpěv při kytaře, závodivé i jiné hry, vyprávění apod. Nejvíce
jsme se však těšili na večer. Letos nás čekalo setkání s vodníkem z kopáčovského rybníka, který ulovil „dušičku“ naší bývalé paní kuchařky.
I přesto, že se to všude kolem hemžilo vílami, bludičkami a strašidly, byli
jsme odvážní a paní kuchařku jsme zachránili. Romantiku letního večera
umocnili i svatojánští broučci, jejichž „lucerničky“ nás nočním Čenkovem
provázely. Jsme moc rádi, že každým rokem prožíváme příjemné a neopakovatelné chvíle se svými staršími kamarády. Vždy něčím překvapí!
Určitě nás i v tomto školním roce čeká mnoho hezkých a zajímavých
zážitků, ale ty už budeme prožívat s našimi novými malými kamarády.
Snad se jim bude u nás líbit?
Už se na ně moc těšíme!
Kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
63
A co se událo v obci?
Z letních sportovních aktivit
Dne 12. 7. 2014 uspořádal oddíl tenisu pro členy TJ turnaj ve čtyřhře tzv.
„Memoriál Stanislava Hoška“. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, kteří byli
rozlosováni do dvou tříčlenných skupin. Vítězové skupin se utkali o prvenství v turnaji. Turnaj provázelo krásné počasí a dobrá nálada, včetně
dobrého občerstvení.
1.
2.
3.
4.
místo
místo
místo
místo
-
Volek V. ml., Stricz
Moravec, Janoušek
Škrabal R., Čepelák M.
Gramlička st., Fojtík
Dne 9. 8. 2014 se konal „Čenkov open“, druhý tenisový turnaj sezóny.
Na turnaj bylo přihlášeno 11 předem domluvených dvojic z Příbrami, Hluboše, Prahy, Čenkova a okolí. Po odehrání dlouhých zápasů ve třech
skupinách začaly vyřazovací boje. Konečné pořadí vypadalo takto:
1. místo - Mařan, Bambas - Hluboš
2. místo - Škrabal R., Němečková (Praha)
3. místo - Sobotka, Šebek
4. místo - Mleziva, Gramblička J. st. – nejstarší dvojice turnaje
Nezaháleli ani čenkovští hasiči. Zúčastnili se soutěží ve Vrančicích, kde
smíšené družstvo našich skončilo až na 12. místě. V soutěži Memoriálu
Františka Housky v Obecnici skončili muži na 6. místě a ženy na 7. místě.
Nejlepších výsledků naši dosáhli na soutěži v Běštíně, kde startovala družstva mužů, žen a dětí a shodně obsadila vždy druhá místa.
ČENKOVŠTÍ NA CESTÁCH
Letní měsíce nám vždy umožňují poznat další nová místa, nebo se vrátit
do míst, která jsme již v minulých letech navštívili. Letos jsme se například hned dvakrát vydali na splutí řeky Vltavy - poprvé na lodích z Vyššího Brodu do Boršova, podruhé při tzv. dětské plavbě (počet dětí převyšoval
počet dospělých vodáků), většinou na raftech, do Českého Krumlova.
Během plavby jsme stihli i návštěvu Rožmberku nad Vltavou se stejnojmenným hradem a procházky uličkami středověkého centra Českého
Krumlova.
Hlavní naší společnou cestou byla návštěva Slovenska – oblasti Malé Fatry.
Na cestu se vydáváme s krosnami na zádech, čeká nás noční přejezd vla-
64
kem a další den
ráno vysedáme
na nádraží v Žilině. Zázemí, odkud se vydáváme
na túry do hor,
máme v kempu
Belá - Nižné Kamence, nedaleko
od Terchové.
První den pobytu nás čeká túra
z obce Štefanová
na vrch Podžiar
a ze sedla Vrchpodžiar do Jánošíkových dier – nejdříve procházíme Dolní
a Nové diery a podél Bielého potoka se vracíme do Terchové. V tzv. Jánošíkových dierách se nachází dohromady okolo 20 menších vodopádů, nad
kterými vedou železné lávky a žebříky, místy je cesta osazena i řetězy nebo
kovovými úchyty. Další den Horními dierami a soutěskou vystoupáme do
sedla Medzirozsudce, odkud nás čeká výstup nejdříve na Malý Rozsutec,
ze kterého se otevírají nádherné rozhledy a poté nás čeká výstup a přechod po skalnatém hřebeni Velkého Rozsutce do sedla Medziholie a zpět
prudký sestup do Štefalové. Oba vrcholy patří mezi nejkrásnější v Malé
Fatře. Přestože jsme tento den zvládli převýšení - výstup 1250 m, sestup
1150 m, také následující den neleníme a vydáváme se výstup na hřeben
Boboty. Také při tomto výstupu musíme zvládnout místy výstup pomocí
řetězů a lezení po skalách.
Čtvrtý den se vydáváme ještě na naučnou cca 14 km vycházku kolem Terchové, s výhledy na vrcholky Malé Fatry. Náš pobyt na Slovensku končí,
další den nasedáme do vlaku a vracíme se domů.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
65
DIVADLO ZA VODOU
Divadlo Za Vodou o prázdninách rozhodně nezahálelo. V červenci jsme si, jako již tradičně, zahráli na hradě Točník.
Překrásnou teplou letní noc a nádherné kulisy hradu využilo
pro nevšední kulturní zážitek obrovské množství návštěvníků. Dětem jsme zahráli v Cerhovicích, ale hlavně jsme dokončovali práce
na nové hře se záhadným názvem H Index 22.
Tento nový kus jsme hned 3x uvedli v lesním divadle v Podlesí. Tady nás
ovšem počasí těžce zklamalo. Místo teplé noci nás čekala zima a vlhko.
O to více bychom chtěli poděkovat našim statečným divákům, kteří nás
i přes nepřízeň počasí přišli podpořit.
V září si ještě venku zahrajeme, a to 13. září v Příbrami na nádraží,
kde v rámci oslav Dne železničářů uvedeme odpoledne přímo v železničním
vagónu hry Bedřich Hrozný a Bedřich Hrozný - Nový život.
Nový život pak odehrajeme též v Praze na lodi Tajemství bratří Formanů,
která bude zakotvena na Rašínově nábřeží.
Bližší informace k představením najdete
n a n a š í c h s t r a n k á c h www.divadlozavodou.cz
Lída Boudová
Lekce JÓGY v Čenkově
Vyzkoušejte lekce jógy v mateřské škole v Čenkově.
Jóga je přínosem nejen pro udržení pružného
a zdravého těla, ale i pro získání nové vitality,
rovnováhy a sebedůvěry.
pondělí 18:00 - 19:30 hod.
čtvrtek 17:00 - 18:30 hod.
Rezervace:
Michaela Hotová, tel.: 777 670 525
e-mail: [email protected]
Možnost individuálních, či firemních lekcí.
66
Hospoda Za Vodou Čenkov
Chtěl bych vyjádřit poděkování starostovi Josefu Hálovi a Úřadu
městyse Jince za pomoc a vstřícný přístup při pořádání ROCK FESTU v Jincích.
Poděkování samozřejmě patří i vám, kteří jste se zúčastnili a snad
si akci pořádně užili. Omluva těm, kterým jsem narušil zvukové
buňky.
Děkuji za přízeň a těším se na další setkání.
P. S.: Pivo příště bude lepší!
Zdeněk Ulman
67
zprávy z Ohrazenice
září 2014
Sportovní den na Ohrazenici
Na 19. července připravili hasiči a členové kulturní komise OÚ Ohrazenice celodenní zábavu pro děti i dospělé. Den jsme začali v deset hodin
nohejbalovým turnajem. Přihlásilo se osm družstev mužů.
Děti se k nám připojily odpoledne ve 14.00 hodin. Čekala na ně
projížka na koních a tanec se
psem. Dále následovaly hry
a soutěže o ceny. Velký zájem
měly děti také o hasičskou techniku, protože pokropit se vodou
z hasičské cisterny bylo to pravé
ochlazení. A komu to bylo stále
málo, mohl využít velkou trampolínu, která byla k dispozici
po celý den.
V 17.00 hodin proběhlo vyhlášení výsledků z nohejbalového klání. Na třetím místě se umístilo
družstvo BOTYZOUT - J. Dendys , S. Škroud a R. Hůla. Druzí byli ŠMEJDI - M. Plecitý,
J. Borovka a P. Škuta. Nejlepší
a tedy první místo obsadila
DEMOLICE - Tomáš, David
a Michal Dendysovi. Všichni
hráči byli za své výkony odměněni cenou. Sladkostmi a zmrzlinou jsme
potěšili zase děti. Na závěr bylo pro všechny připraveno pečené sele, pivo
a pro děti limonáda.
Celý den nás doprovázelo velice horké letní počasí, proto patří obdiv všem
hráčům, kteří se potili na hřišti. Děti velmi špatně snášely horké počasí.
Jejich aktivita se začala projevovat až večer. Začaly hrát fotbal a různé
míčové hry za podpory tatínků.
68
Ve 20.00 hodin začala RETRO PÁRTY pod širým nebem. Před restaurací
U Pstruha hrál písničky na přání DJ FUNNY.
Když jsme se večer rozcházeli domů, měli jsme za sebou náročný, ale úspěšný den. Byla to druhá takto připravená celodenní akce, kterou jsme chtěli
zpestřit prázdniny dětem i dospělým.
Děkuji všem, kteří nás podpořili, i těm, kteří se podíleli
na přípravě tohoto sportovního dne.
Foto Miroslav Maršálek
Za SDH Ohrazenice
a kulturní komisi
Dana Králová
69
kultura v Hořovicích
září 2014
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
přijímá žáky do nového školního roku
2014/2015
Přihlásit se mohou všichni ve věku od 5 do 18 let, a to do 3 oborů, které
v naší škole organizujeme – hudební, výtvarný a taneční.
V hlavní budově na náměstí v Hořovicích vyučujeme hru na akordeon,
housle, klavír, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, zpěv sólový a komorní.
Výtvarný obor vede Mgr. Barbora Albrechtová a žáci se v hodinách věnují
plošné a prostorové tvorbě (malba, kresba, prostorové objekty, modelování, grafika).
O taneční obor MgA. Terezie Dudové byl na začátku školního roku velký
zájem, avšak pár míst je ještě volných. V hodinách se vyučuje klasický
a lidový tanec, taneční gymnastika.
Hru na hudební nástroje a sborový zpěv vyučujeme také v sousedním městě Žebráku, kde na náměstí v budově městské knihovny sídlí pobočka naší
školy. Můžete se zde přihlásit a naučit se hrát na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet nebo saxofon.
Přijte od 1. září do naší školy a přihlaste se co nejdříve!
Termíny jednotlivých zápisů budou dostupné na stránkách školy:
www.zus-horovice.cz.
Více informací na tel.: 311 512 036 nebo e-mailu: [email protected]
Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
GALERIE STARÝ ZÁMEK
Pátek 12. 9., od 18.00 hodin - Vernisáž výstavy
OBRAZY – JIŘÍ BRODINA
a jeho hosté Ivana Křenková – keramika a Petr Lachman – obrazy
V ý s t a v a b u d e o t e v ř e n a d o 11. 10. 2014, vždy v úterý,
čtvrtek a sobotu od 13.00 do 18.00 hod.
70
kultura v Příbrami
září 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
čt
út
pá
so
18.
23.
26.
27.
9.
9.
9.
9.
ne
po
28. 9.
29. 9.
čt
18. 9.
pá
19. 9.
čt
25. 9.
VELKÁ SCÉNA
Vstupte! – sk. N – Divadlo na Vinohradech
Tartuffe – sk. S
Červený a černý – sk. F
Jak utopit dr. Mráčka – sk. J
Západočeské divadlo Cheb
Čtyřlístek v pohádce – sk. D – Divadlo D5
Čtyřlístek v pohádce – Divadlo D5
MALÁ SCÉNA
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
– předpremiéra
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
– sk. P – 1. premiéra
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
– sk. P – 2. premiéra
19:00
16:00
19:00
17:00
15:00
9:00, 10:30
10:00
19:00
19:00
DEN ŽELEZNICE v Příbrami • 13. září 2014
Pro všechny fanoušky železniční dopravy a milovníky velkých vláčků z Příbrami
a blízkého okolí. Čtvrtý ročník regionálních oslav Dne železnice v Příbrami pořádá
spolu s dalšími partnery místní železniční spolek Rakovnicko - Protivínská dráha.
Na vlakovém nádraží v Příbrami se budete moci vlastní silou svézt historickou
drezínou z roku 1825, shlédnout divadelní představení železničářské hry Bedřich
Hrozný a Bedřich Hrozný – Nový život v podání ochotnického souboru Divadla
za vodou z Čenkova, zúčastnit se prohlídky pracoviště řízení provozu nebo stanoviště historické motorové lokomotivy. Na děti čeká dětský koutek plný her a zábavy nebo na filmová promítání s železniční tématikou. Celodenní program bude
zabezpečen kvalitním občerstvením se třemi druhy točeného piva. Po celý den
bude také možné odevzdat do speciálně určeného železničního nákladního vozu
zájmový odpad v rámci Ekosběru pořádaného Kovohutěmi Příbram. Všichni přispěvatelé budou zařazeni do podzimního soutěžního kola této pravidelné sběrové
akce. Přijte oslavit 175 let české železnice!
Podrobnější program celého dne, včetně jízdních řádů zvláštních, z nichž dva
zastaví i v Jincích lze nalézt na našich stránkách:
http://rpdrahy.wz.cz/Den-zeleznice-2014.html.
71
inzerce
září 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
72
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
73
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
74
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
PETR SMETANA
/ OHRAZENICE 130
tel. 603 24 55 25
PROVÁDÍM:
• zemní a výkopové práce
pásovým minibagrem
• odvoz domovního odpadu,
sutě a zeminy (+ uskladnění)
• přistavení kontejneru
• dovoz písku, štěrku, drtí a stavebního materiálu
• likvidace odpadních vod
75
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
C E N A : 950 Kč/metr
R O Z V O Z : 20 Kč/km
K o n t a k t : tel. č. 605 975 130
76
PRODEJ
KUŘIČEK
(VŠECHNY BARVY)
STÁŘÍ 19 týdnů
středa 3. září 2014
ve 14.45 hod.
JINCE - NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
FIRMA
Termín dalšího prodeje 2. 10. 2014 NOVÁK
Možno objednat na tel. 602 115 750
Radom
yšl
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Nabízím
PRONÁJEM BYTU
v Jincích
o velikosti 3 + kk
Bližší informace na tel. 732 942 819
77
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba
NON-STOP • tel. 723 360 260
Adresa:
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www. BODASY.cz
www. motointegrator .cz
78
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
79
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
ANAVI Home
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
Ivana Koucká, Slavíkova 139, Jince • tel. 602 262 494
123456789012345678901234567890121234567890123
NERADI ŠIJETE, ZAŠÍVÁTE ČI ŽEHLÍTE?
Ta k t o j s o u n a š e s l u ž b y p r á v ě p r o V á s !
CO NABÍZÍME:
šití a opravy oděvů • výměna zipů • šití záclon a závěsů
• šití povlaků a polštářků
NOVĚ:
žehlení a mandlování • čistírna oděvů • opravna obuvi
OTEVŘENO:
úterý – pátek 9 – 12, 13 – 17 hod. • sobota dle dohody
Další služby: hodinový manžel • autodoprava
KONTAKT: Tomáš Klimt, tel. 603 893 686
TANEČNÍ HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní ulice
pátky, od 12. září 2014
Kurz H7: Mládež začátečníci 18.30 – 20.30 hod.
Kurz H3: Dospělí pokročilí 20.40 – 22.15 hod.
Sál Radnice, Palackého nám. 2
pondělky, od 6. října 2014
Kurz H1: Dospělí začátečníci 19.00 – 20.30 hod.
Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí 20.40 – 22.10 hod.
Zápis a informace: tel.: 603 238 090
e-mail: [email protected] / www.tanecni.net
80
Roman Hošek
Jiráskova 422, 262 23 Jince
Prodej a servis
výpočetní techniky
- stavba a prodej počítačových sestav na zakázku
- záruční i pozáruční servis
- archivace a těžba dat z havarovaných disků
- prodej HW komponent a počítačových periferií
- upgrade PC, reinstalace operačních systémů
a SW zákazníka
- bezplatné poradenství a osobní přístup
Dále nabízíme
- tvorbu webových stránek na vlastní doméně
- pomoc s připojením k internetu
- příjem pozemního i satelitního TV vysílání pomocí PC
- napojení PC na váš domácí audio/video systém
Kontakt:
tel. 608 607 081
e-mail: [email protected]
www.hobbyland.cz
81
FRANTIŠEK SOUČEK
Pod Plešivcem 144, 262 23 JINCE
PRODEJ A ROZVOZ
PALIV
➠
➠
➠
➠
OŘECH 1
OŘECH 2
KOSTKA
BRIKETY
Skládka paliv dopravníkem ZDARMA
PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
➠ Sklápěcí kamiony, sklápěč AVIA
✆
602 960 482, 606 614 690,
606 149 632
82
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
IVA ŘACHOVÁ
od 1. 9. 2014
v nově otevřené provozovně v Rejkovicích
(místo obchodu s akvaristikou)
KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské
společenské a svatební účesy
prodlužování vlasů
brazilský keratin, profesionální vlasové kůry a zábaly
prodej vlasové kosmetiky MATRIX, BIOLAGE, BES
dárkové balíčky a poukazy
KOSMETIKA
celkové ošetření pleti ultrazvukovým přístrojem
hluboké čištění ultrazvukovou špachtlí
vmasírování aktivních látek hluboko do pokožky ultrazvukovou hlavicí
světelná terapie
masáž obličeje, krku a dekoltu
enzymatický a chemický peeling
líčení společenské, svatební
trvalá na řasy
poradenství, prodej kosmetiky RYOR
OBJEDNÁVKY na tel. 723 962 718
Těším se na Vaši návštěvu.
83
Download

Jinecký zpravodaj ZÁŘÍ 2014