kalendář akcí
1. 6.
So
červen 2013
Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti ...)
KNIHOVNA OTEVŘENA
+ akce Vyměň svoji dětskou knížku
Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti ...)
Safari Disco – Clasicc (více: Inzerce)
2. 6.
Ne Zahájení lovu ryb na Čardě (více: Z činnosti ...)
3. 6.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
4. 6.
Út
Den otevřených dveří a Den dětí u vojáků
(více: 13. db)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
7.00 - 11.00 h.
9.00 - 12.00 h.
13.00 h.
16.00 h.
8.30 - 14.30 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
5. 6.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (více: Městys)
18.00 h.
6. 6.
Čt
ZÁJEZD PRO SENIORY (více: KS)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
7. 6.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
8. 6.
So
ZÁJEZD PRO DĚTI do ZOO Praha (více: Z činnosti ...)
1. Čenkovský cvoček (více: Zprávy z Čenkova)
Diskotéka Rock Action (více: Zprávy z Čenkova)
Safari Disco – White night (více: Inzerce)
8.00 h.
12.30 h.
20.00 h.
9. 6.
Ne SLAVÍKOVY JINCE 2013 (více: KS)
6.30 h.
9.30 - 11.30 h.
15.30 h.
16.00 h.
10. 6. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
11. 6. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
12. 6. St
Přijímací pohovory do uměleckých oborů ZUŠ
(více: ZUŠ JJR)
15.00 - 16.30 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
13. 6. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
14. 6. Pá
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
2
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
9.30 - 11.30 h.
17.00 h.
15. 6. So
4. JINECKÉ SLAVNOSTI – DĚTEM
10.00 - 23.00 h.
OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY Z JINEC NA OLYMP BRD
11.00 h.
(více: Z činnosti ...)
Safari Disco – Oldies párty (více: Inzerce)
Suché máje na Ohrazenici (více: Zprávy z Ohrazenice)
20.30 h.
16. 6. Ne
17. 6. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje 7 - 8 / 2013
16.00 h.
18. 6. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
19. 6. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
20. 6. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Přednáška Kamily Polákové v přírodě (více: MC Jinečáček) 17.45 h.
21. 6. Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
22. 6. So
BAHNA 2013 (více: 13. db)
10.00 - 17.00 h.
3. Staropramen párty a dětská párty
13.00 h.
(více: Zprávy z Čenkova)
RAPPERKA SHARKASS v Safari Disco (více: Inzerce) 15.00 - 18.00 h.
Malé noční kejkle v Lochovicích
v podvečer
(více: Kultura v Hořovicích)
Safari Disco – Rock night (více: Inzerce)
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
15.00 h.
17.00 h.
23. 6. Ne
24. 6. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
25. 6. Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
26. 6. St
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
27. 6. Čt
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
28. 6. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
29. 6. So
Safari Disco – Hippies párty (více: Inzerce)
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
17.00 h.
30. 6. Ne
(SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19
Fotogalerii kulturních a knihovnických akcí
najdete nově na internetových stránkách www.jince.eu
3
přehled
červen 2013
Společenská kronika
Městys Jince
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
Starosta děkuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasiči doporučují – III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulturní středisko
........................................................
Slavíkovy Jince 2013
Knihovna
7
7
13
strana
.....................................................................
Vyhodnocení výtvarné soutěže
17
17
..................................................
strana
23
25
....................................
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
27
Z činnosti společenských a zájmových organizací
strana
28
.........
JINECKÉ SLAVNOSTI 2013 a otevření naučné stezky
„Z Jinec na Olymp Brd“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
34
...............................................
strana
38
.............................................................
strana
42
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní škola Jince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
Přijímací pohovory
.......
42
44
strana
13. dělostřelecká brigáda
47
49
.....................................................
............................................
strana
50
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
55
Policie informuje
.........................................................
strana
56
...........................................................................
strana
57
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
60
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Zprávy z Ohrazenice
strana
66
........................................
strana
67
.......................................................
strana
68
........................................................................
strana
69
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
65
..............................................
4
kronika
společenská kronik
a
červen 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
80 let
87 let
70 let
92 let
VAINEROVÁ Marie
BRYNDOVÁ Marie
BERÁNEK Zdeněk
TYLLOVÁ Zdenka
V červnu 2013 slaví životní jubileum náš dlouholetý účetní
pan Zdeněk Beránek.
Milý Zdeňku, přejeme Ti do dalších let hodně elánu, životního optimismu
a především pevné zdraví. Děkujeme Ti za práci ve výboru MO ČRS Jince, ochotu kdykoliv pomoci, a to nejen radou.
Výbor a členové MO ČRS Jince
E
D
Léta jako voda běží,
proto zůstaň stále svěží.
Smích a pokrývá Tvůj ret,
a to nejmíň do sta let.
V květnu 2013 oslavila krásné 70. narozeniny
naše kamarádka Máša Šindarová.
K tomuto krásnému jubileu dodatečně gratulují manželé Rókovi.
D
E
Narození
Zdenička LANGOVÁ
5
Rozloučili jsme se
POKORNÁ Eliška
OHARKOVÁ Otýlie
TICHÝ Jan
VZPOMÍNKY
Dne 11. května 2013 by oslavila 61. narozeniny naše
drahá maminka, paní Růžena Bačáková.
7. června 2011 nás však navždy po těžké nemoci opustila.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manžel Josef
a děti - Roman, Růžena a Josef s rodinami.
Dne 5. června 2013 tomu bude pět let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Antonín Smetana z Ohrazenice.
7. června 2013 by se dožil 75 let.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Dne 6. června 2013 uplyne 15 let od úmrtí
pana Václava Vaise – bývalého starosty Jinec.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jitka
a synové Martin a Václav s rodinami.
Dne 17. června 2013 by se dožil 100 let
jinecký rodák pan Ladislav Baborský.
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Alena, Ladislava, Soňa a syn Jan s rodinami.
Dne 30. června 2013 tomu bude rok, co nás náhle
a nečekaně opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jaroslav Rampa z Ohrazenice.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami.
6
Městys Jince
červen 2013
Zveme všechny občany
na veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince,
které se koná ve středu 5. června 2013 od 18 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Vážení spoluobčané,
Krásné jarní počasí nám konečně umožnilo probudit se ze zimního spánku
a plnými doušky vnímat probouzející se přírodu plnou květů a vůní.
K dobré náladě přispělo i několik akcí v městysi, které byly pro občany
v jarním období pořádány. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
na nich podíleli, tedy kulturní komisi a našim hasičům - organizátorům
„čarodějnic“ na Sokolské zahradě a kulturnímu středisku za Den matek,
který se stal velmi oblíbeným díky „živé“ dechovce. Moc mě mrzí, že jsem
letos nemohl ze služebních důvodů popřát osobně. Děkuji také knihovně
za zajímavé besedy pro veřejnost, šachovému kroužku Pionýra za turnaj
O Jineckého pěšce, chovatelům za tradiční výstavu drobného zvířectva
v jejich novém areálu v ulici Křešínská v termínu jinecké pouti a ještě jednou kulturní komisi – tentokrát za pouovou zábavu.
Tímto však „kulturní maratón“ v Jincích nekončí. Nejbližší a jednou
z největších akcí pro veřejnost budou 15. června v pořadí čtvrté JINECKÉ
SLAVNOSTI – letos pořádané pro děti. Zároveň bude tento den slavnostně
otevřena naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd. Realizační tým stezky byl
složený ze zástupců Městyse Jince a kulturního střediska, obce Křešín,
Lesů ČR, ZŠ a MŠ Jince a dalších subjektů, za odborné pomoci Okresního
muzea Příbram. Více informací o naučné stezce najdete v tomto zpravodaji
v rubrice Z činnosti společenských a zájmových organizací.
K letnímu počasí patří neodmyslitelně voda a koupání. Jak jistě víte, náš
jinecký „plavecký areál“ prochází rozsáhlou rekonstrukcí a stane se z něj
biokoupaliště, tzn., že již nebude napájeno znečištěnou vodou z Ohrazenického potoka jako doposud, ale čistotu zajistí rostliny, mezi kterými bude
proudit voda z podzemního pramenu. Doufám, že se tak již nestane, že by
v létě bylo koupání zakázáno z hygienických důvodů, jako tomu bylo
v dřívějších letech.
7
Na základě výběrového řízení byl Radou městyse Jince jako provozovatel
koupaliště pro letošní sezónu vybrán pan Jan Krnáč a již nyní se můžete
těšit na několik novinek, které vám pobyt na koupališti v parném létě
určitě zpříjemní. Provozní hodiny a výše vstupného se nemění.
Ke zkrášlení a „uklizení“ městyse obrovskou měrou přispívají Služby
městyse Jince. Zaměstnanci této příspěvkové organizace se starají především o sekání a úklid trávy, a „ručně“, nebo za využití různé techniky.
Kluci vydatně pomáhají mimo jiné i při výše zmiňované rekonstrukci koupaliště.
Nesmím zapomenout ani na naše hasiče, kteří se opět vrhli na jarní sběr
železného šrotu, aby tak pomohli občanům zbavit se starého a zbytečného
harampádí. Spolu s rybáři se aktivně zapojují i do kulturního dění městyse a nikdy neodmítnou žádost o spolupráci.
Mohl bych jmenovat i další aktivity našich organizací. Zkrátka všem děkuji za jejich činnost, která pomáhá rozšířit společenský život v Jincích.
A ještě mi dovolte jeden osobní vzkaz - všem, kteří mi blahopřáli k mým
kulatým narozeninám, ze srdce děkuji. Moc si vaší přízně a podpory vážím
a budu se snažit vás nezklamat.
Josef Hála, starosta městyse
8
DOTACE
na pořízení kotle
Středočeský kraj na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o tzv. „kotlíkových dotacích“ prování průzkum zájmu občanů
Středočeského kraje o výměnu starého kotle na tuhá paliva. Jedná se
o nízkoemisní kotel splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost
dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí,
biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu,
anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatickým přikládáním,
který umožňuje bez úprav ruční přikládání.
Dotace by měla činit 50 % z pořizovací ceny nízkoemisního kotle,
maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.
Po k u d m á t e z á j e m o p o ř í z e n í k o t l e a vlastníte nemovitost
na území Středočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení
a název obce na e-mail: [email protected] nebo [email protected],
případně se obrate na Úřad městyse Jince – Jiří Šimek, e-mail:
[email protected] .
Chráněná
krajinná oblast
v Brdech
Na internetových
stránkách www.jince.eu
je v sekci Úřední deska
zveřejněn dokument
Chráněná krajinná
oblast Brdy – oznámení
pro obce a kraje o předložení návrhu na vyhlášení, návrhu
na vymezení zón ochrany a oznámení o možnosti seznámit se
s návrhem plánu péče.
Připomínky je možno směrovat na Úřad městyse Jince.
9
ROZPIS SVOZŮ SKO 2013
1 x 7
1 x 14
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září,
3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince 2013.
KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.:
6. a 20. června, 4. a 18. července, 1., 15. a 29. srpna, 12. září.
od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek,
tj.: 26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu,
5., 12., 19. a 26. prosince.
1 x 30
13. června
18. července
15. srpna
12. září
10. října
7. listopadu
5. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm v Jincích,
Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
POZOR!
Od 1. 4. 2013 otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny takto:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
SLUŽBY MĚSTYSE JINCE
hodnotí provoz sběrného dvora
V dubnu 2013 tomu byl právě rok od otevření nového sběrného dvora
v ulici Pod Váhou.
Sběrný dvůr slouží k odkládání vybraných druhů odpadů – objemný odpad,
stavební odpad, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.
10
Už v průběhu prvního roku provozování sběrného dvora docházelo
k postupným úpravám s cílem uspořit náklady na provoz.
Na sběrném dvoře je možno odkládat vytříděné druhy domovních komunálních odpadů, dochází tedy k jejich separaci, což se projevilo na snížení
nákladů za skládkování. Zatímco v roce 2011 zaplatil městys za uložení
odpadu na skládku 259 499 Kč, v roce 2012 to bylo 192 505 Kč.
Také se podařilo uzavřít smlouvy na odběr vytříděných složek odpadů přímo se společnostmi, které od městyse tyto odpady vykupují a dále zpracovávají. I když byly smlouvy uzavírány postupně, tak už se zvýšení příjmů
za vytříděné odpady projevilo. Zatímco v roce 2011 byl příjem 32 034 Kč
(třídily se pouze kovy), v roce 2012 už to bylo 41 589 Kč.
Od května 2012 se změnil i dopravce odpadů a i v této oblasti se projevuje
snížení nákladů. V roce 2011 činily náklady na dopravu 154 469 Kč, v roce
2012 „jen“ 146 880 Kč (nejedná se o razantní úsporu, ale je třeba vzít na
zřetel i zvyšující se cenu za pohonné hmoty).
Z hlediska množství přijatého odpadu bylo v roce 2012 (v závorce r. 2011) odevzdáno občany do sběrného dvora celkem
249,583 tun odpadu, z toho 56,28 t objemného odpadu (24,39 t), 106 t
stavebního odpadu (68,09 t), 2,55 t nebezpečného odpadu (0,695 t) a navíc
oproti roku 2011 bylo v loňském roce ve sběrném dvoře vytříděno 8,09 tun
kovů, 3,57 tun skla, 2,11 tun plastů a 4,983 tun papíru. Z počátku loňského roku byl ještě do sběrného dvora přijímán i směsný komunální
odpad, celkem ho bylo 66 tun, ale tento odpad patří do sběrných nádob
(popelnic), a proto již není na sběrný dvůr přijímán.
V rámci zpětného odběru elektrozařízení bylo do sběrného dvora přijato
47 ks lednic, 38 ks velkých spotřebičů (sporáky, pračky, myčky aj.),
980 kg malých spotřebičů (elektrické nářadí, vysavače, žehličky, fritovací
hrnce, fény, váhy apod.), 195 ks televizorů a počítačových monitorů,
1 689 kg ostatních elektrozařízení (výpočetní a telekomunikační technika)
a 143 kg zářivek. Odevzdáním tohoto odpadu získal městys částku 19 736 Kč.
Do kompostárny bylo od občanů přijato 26 tun zeleného
odpadu, který byl společně se zeleným odpadem získaným vlastní činností městyse zpracován a vyrobený kompost byl pak použit na pozemky ve
vlastnictví městyse.
Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů. Manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce a není v silách obsluhy
dvora dodatečně odpady třídit.
11
Tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za
nevytříděný odpad, není jej tedy možné předat dále k recyklaci, čímž
městys přichází o příjmy a na skládce se za něj platí více. To může vést
ke zdražení poplatků za odpady, jelikož likvidaci tohoto odpadu hradí
městys - tudíž všichni občané.
Prosíme také, abyste na sběrný dvůr nevozili odpady z jiných obcí, dochází tím k porušování zákona a k zatěžování systému nakládání s odpady
městyse, protože dovozem odpadů odjinud se vytahují peníze z naší společné kapsy.
Třídění je povinností občana ze zákona o odpadech.
Vytříděním odpadů šetříme, nebo snižujeme množství odpadů, které se
odváží na skládku a tím se méně platí, což se i nám už v průběhu prvního
roku provozování nového sběrného dvora potvrdilo.
Miroslava Tichá
ředitelka SMJ
Cestou ke sběrnému dvoru minete památnou lípu.
12
Foto Ung.
HASIČI doporučují - III.
Jak se chovat při bouřce?
V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?
• Během bouřky nevycházejte zbytečně ven.
• Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný
úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou
nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné
hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese
a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
• Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy,
na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence).
• Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o ze či
skalní stěnu.
• Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních.
Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál
v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat
bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe.
• Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu,
velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loce, příliš
bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
• Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt
nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
• Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty –
fungují totiž jako hromosvod.
• Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl
zasáhnout.
• Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi
hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby,
než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním
a bleskem).
13
• Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází
nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto
se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů
elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).
• Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat - plechová karoserie vám poskytne spolehlivou ochranu.
V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či
větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí
v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
• Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě
a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu.
Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a
další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
• Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí
elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách apod.
Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déš, který během
chvilky snadno promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je
nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Při jeho budování nestavět
stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést mezi stany kovové dráty apod.
Jak se chovat při povodni?
Před povodní:
• Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat
v případě povodňového ohrožení.
• Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební
materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte
ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
• Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu
na 2 - 3 dny.
• Osobní automobil připravte k okamžitému použití při evakuaci.
• Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné
látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda, a připravte se na evakuaci zvířat.
14
Při povodni:
• Dbejte pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů.
Po povodni:
• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost),
rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
• Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další
potřebné prostředky.
• Kontaktujte příslušné pojišovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišovně, vyhotovte soupis škod).
Jak se chovat, když zazní siréna?
Varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund, který
může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo
zemětřesení.
• Po varování co nejrychleji vyhledejte úkryt v budově.
• Prověřte, zda lidé ve vašem okolí slyšeli signál a reagují na varování.
• Zapněte a poslouchejte rádio nebo televizi, ty informují o důvodu varování a způsobu správného chování v dané situaci.
• V případě potřeby si připravte prostředky improvizované osobní ochrany.
• Připravte se na možnost vyhlášení evakuace.
Zkouška sirén - není varovným signálem
Provozuschopnost sirén je ověřována zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Zkušební tón trvá 140 sekund nepřerušovaným tónem.
Požární poplach - není varovným signálem
Vyhlašuje se k aktivaci požárních jednotek. Jedná se o přerušovaný tón
sirény po dobu jedné minuty.
Více k uvedené problematice
na stránkách HZS Středočeského kraje:
http://www.hzscr.cz/
Ján Vavrek
místostarosta
15
MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji
KY
M
E
Z
O
P
Í
N
V
I
T
ATRAK
tavbu
na výs
ů
m
o
d
h
c
ý
n
n
i
d
o
r
■
JINCE - lokalita A10 – s výhledem na brdské hřebeny
2
2
■ velikost pozemků: 1 050 m – 1 660 m
■ plné zasíování (elektřina, voda, plyn, kanalizace)
■ nová komunikace a chodníky
2
■ cena: 650 Kč/m
Dále Městys Jince nabízí p r o d e j pozemků
na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4
(u Svazarmu).
Prodejní cena 500,- Kč/m2.
Po d r o b n o s t i o v o l n ý c h p a r c e l á c h a p o z e m c í c h
na tel. 724 180 538.
16
Kulturní středisko
červen 2013
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 5. června 2013
od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka
se uskuteční po prázdninách, a to ve středu 4. září 2013.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
6. června 2013 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
Další schůzka se uskuteční po prázdninách, a to ve čtvrtek 5. září 2013.
➢ Senior klub se schází ve Společenském centru i o prázdninách.
K pravidlům Jineckého zpravodaje
Společenská kronika:
- jména jubilantů, kteří slaví 70, 75, 80, 85 a více let, se uveřejňují s jejich
souhlasem, který pak platí i pro zveřejnění jejich dalších „kulatých“ výročí;
- jména miminek se zveřejňují, pokud nám rodiče narození oznámí;
- úmrtí, pokud je informace veřejně známá (např. z vyvěšeného parte);
- vzpomínky na žádost občanů.
Plné znění pravidel, platných od 1. 5. 2013, najdete na internetových stránkách městyse.
Ung.
Kulturní středisko
pořádá
ZÁJEZD PRO SENIORY
čtvrtek 6. června 2013
Cílem celodenního výletu je soubor lidových staveb Vysočina –
Veselý Kopec. Na zpáteční cestě návštěva zámku Žleby.
Odjezd autobusu v 6.30 hod. od hotelu Kratochvíl Jince, další zastávky:
Sokolovna, náměstí, Rejkovice a dále dle dohody.
Doprava zdarma, vstupy si hradí každý sám.
Přihlášky: Kulturní středisko Jince – tel. 318 692 322, nebo u členek seniorklubu – pí Vlaky Hoškové a pí Marie Mlezivové.
17
Kulturní středisko pořádá a srdečně vás zve
k uctění památky jineckého rodáka,
geniálního houslisty Josefa Slavíka.
Koncert Slavíkovy Jince 2013
se uskuteční v neděli 9. června od 16 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Zazní skladby pro housle a violu v podání
absolventa Pražské konzervatoře Michala Foltýna.
Klavírní spolupráce – profesorka PK Daniela Foltýnová.
PROGRAM:
Rebecca Clarke: Sonáta pro violu a klavír
1. věta - Impetuoso
Robert Schumann: "Märchenbilder" pro violu a klavír
1. Nicht schnell
2. Lebhaft
3. Rasch
4. Langsam, mit melancholischem Ausdruck
Arvo Pärt: "Spiegel im Spiegel" (1978) pro violu a klavír
Bohuslav Martinů: Five Madrigal Stanzas pro housle a klavír
1. Moderato
2. Poco allegretto
3. Andante moderato
4. Scherzando, poco allegro
5. Poco allegro
Niccoló Paganini: Cantabile D dur pro housle a klavír
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
- Con moto
- Allegretto
- Ballada
- Adagio
Vittorio Monti: Csárdás pro housle a klavír
Ukázku z 1. dílu knihy Ludmily Zenkové s názvem
Koncert srdce svého (Životní příběh houslisty Josefa Slavíka),
který vyjde na podzim t. r., přednese pan Josef Klimt.
18
Kulturní středisko Jince nabízí zájezdy
10. srpna 2013 – CHODSKÉ SLAVNOSTI v Domažlicích –
Vavřinecká pou
cena: 250 Kč/os. včetně dětí
Odjezd autobusu v 6.00 hod. od hotelu Kratochvíl, další zastávky –
Sokolovna, náměstí, Rejkovice a dále dle dohody.
14. září 2013 –
STEZKA
KORUNAMI
STROMŮ Lipno
- pro děti jako rozloučení s prázdninami, ve
spolupráci s Českým
svazem žen Jince
cena:
200 Kč/dospělá os.,
děti zdarma
Více na http://stezkakorunamistromu.cz/
říjen 2013 - Předvánoční nákupy v Polsku – Kudowa Zdrój
(pokud bude zájem)
cena: 250 Kč/os.
Muzikály
MATA HARI (Divadlo Broadway)
CASANOVA (Divadlo Broadway)
MAUGLÍ (Divadlo Kalich)
QUASIMODO (Divadlo Hybernia)
LUCREZIA BORGIA (Divadlo Hybernia)
ZORRO (Divadlo Hybernia)
JESUS CHRIST SUPERSTAR (Hudební divadlo Karlín)
Na tato představení je cena vstupenky včetně dopravy kolem 700 Kč/os., pojede
se na muzikál, o který bude největší zájem. Termín se určí dle počtu přihlášených.
Přihlášky na všechny zájezdy na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708.
Bližší informace v dalších vydáních Jineckého zpravodaje a na plakátech.
19
prodeji
KNIHY::
Ve Společenském centru J. Slavíka v pr
odeji NOVÉ KNIHY
A. Roháček
T. Makaj
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
–
–
–
–
–
–
–
Zázraky přírody
Pověsti Středních Brd
Řeka sedmi jmen
Tajemná místa Podbrdska
Poklady pod skálou poutníků
Litavka, řeka skrytých pokladů
Dávnou vodní cestou za tajemstvím
staré kačice
Dvořák/Holečková – Po stopách českých králů na kole
Dvořák/Holečková – Dolní Berounka
270 Kč
280 Kč
300 Kč
239 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
Zpívalo se až do večera
V úterý 14. května 2013 se ve Společenském centru J. Slavíka
Jince opět po roce konala oslava Dne matek (nejen) pro seniory.
Odpolední program zahájily nejmenší
děti z Mateřské školy Jince pod
vedením učitelek Gabriely Sklenářové
a Dany Chvojkové.
Pro dobrou náladu pak celé odpoledne
vyhrávali pánové Jiří Kratochvíl
a Pavel Kadlec ze Zaječova.
Básničkou složenou pro tuto příležitost
potěšila paní Alena Tarkaničová.
Zas je tady květen krásný, je Den matek, to je jasný,
jsme tu opět pospolu kamarádky u stolu.
Těšíme se na vínko, naliješ ho, Irenko?
Koláčky a brambůrky, to zas budou dobrůtky.
Tak se holky nestyte – pijte, jezte, zpívejte!
A kdo chu má na kávičku do sklenky či do hrníčku
zavolá si Irenku, nebo také Mařenku,
děvčata nás obslouží, za to dík si zaslouží.
20
Je tu dobrá nálada, muzika nám vyhrává,
ti dva hoši, ti to válí, ani chvilku nezahálí,
oni dobře vědí co ty ženy chtějí.
Když jim pěknou polku hrají, také si ji zazpívají.
A kdo nechce zpívat, musí se jen dívat,
jak jinecké ženy milé dovedou si krátit chvíle.
Jednou za rok „měsíc lásky“ – z našich tváří zmizí vrásky,
ustoupí i starosti, den je plný radosti.
Bume k sobě proto milé, nekažme si tyto chvíle,
dnes a nás nic nermoutí, vždy jsme tu jak na pouti…
Kdo se s námi neschází, neví o co přichází,
vždy to není žádný hřích, že nám na rtech zvoní smích.
Spokojené domů půjdem ve večerním čase
a než se rok s rokem potká, sejdeme se zase.
Děkuji, že jste mě poslouchaly tuhle malou chviličku
a na rozloučenou si dáme zahrát hezkou písničku…
Nápoje na tuto akci sponzorovala firma Vodoinstalace –
kominictví Miroslav Ungr.
Ung.
21
Kulturní středisko Jince opakuje
SBÍRKU pro psí útulek DOMOV FAUNY
V loňském roce jsme pořádali první sbírku pro tento útulek. Sešlo se
od vás, občanů, mnoho potřebných věcí, ze kterých měl vedoucí domova
pro pejsky pan Karel Soukup při návštěvě našeho centra a besedě s prvňáčky v březnu t. r. upřímnou radost. Rádi bychom pomáhali i nadále,
a proto sbírku opakujeme.
Věci pro pejsky přijímáme ve Společenském centru J. Slavíka
a darovat můžete např. psí granule a konzervy, piškoty, misky,
hračky, obojky a vodítka, deky atd.
Sbírka je časově neomezena.
Psí útulek Domov fauny se nachází v obci Hrachov. Firma Domov fauny
s. r. o. se zabývá chovem zaběhnutých nebo z různých důvodů odebraných
psů, kapacita je 23 míst. Krédem útulku je chovat zvířata v čistém prostředí, pravidelně je venčit a především vést k nějaké činnosti, jako například základní výcvik. K návštěvě útulku jste srdečně zváni a třeba zrovna
Vy si vyberete nového kamaráda a člena rodiny.
www.domovfauny.cz
Ung.
Zajímavé internetové ODKAZY pro ty,
kteří čtou JZ v elektronické podobě:
Vánoční koncert 2012 ZUŠ J. J. Ryby – pobočka Jince 1. část
(autor ZUSJJRyby pobocka.Jince) – zde najdete i 2. a 3. část koncertu
http://www.youtube.com/watch?v=8SqLyJXNXOg
Vojenský újezd Brdy 2008 (autor produkceanews)
http://www.youtube.com/watch?v=SOFtO5rucxk
Výlet Brdy 2010 (autor tomfronak)
http://www.youtube.com/watch?v=mK1LaPWAmkU
… a další příště. Ung.
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. června 2013.
22
Knihovna Jince
červen 2013
Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 1. června
od 9 do 12 hodin
Dotace z Projektu Česká knihovna 2013
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v loňském i předloňském
roce, připojuje k projektu Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie
pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné
knihovny. Z tohoto projektu jsme objednali 30 titulů knih v celkově částce
5.436,- Kč, které získá knihovna zcela zdarma. Tituly nám budou tak jako
loni dodávány postupně, jak budou knihy vycházet na knižním trhu,
o čemž budeme průběžně informovat.
Seznam nových knih (zakoupených knihovnou, darovaných
našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových
stránkách www.jince.knihovna.cz
Vyhodnocení soutěže Knihovny Jana Drdy Příbram
Porota pod vedením Pavla Kabíčka, ředitele Knihovny Jana Drdy v Příbrami,
vyhlásila výsledky literární soutěže pro seniory „Mikuláš píše Kvidovi“.
Po bedlivém pročtení všech příspěvků a následných debatách, došla porota
k tomuto verdiktu: První místo a palmu vítězství si odnáší pan Václav
Moravec (57). Na druhém místě pak skončila paní Hana Synková
(52). O třetí místo se podělili paní Oldřiška Zdvíhalová (92) a pan
Jaroslav Brůžek (64). Ocenění literáti obdrželi pěknou knihu.
Do této soutěže se zapojili i jinečtí občané pánové František Jocha a Antonín Hnízdil, kterým tímto vyjadřujeme poděkování.
Co všechno se nám podařilo koncem dubna
a do uzávěrky JZ?
Beseda nad novou knihou pana Antonína Roháčka
V úterý dne 23. 4. 2013 proběhla v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka beseda spojená s autogramiádou nové knihy Zázraky
23
přírody pana Antonína Roháčka. S
tímto autorem jste se mohli setkat již
v roce 2010 ve „starém“ kulturním
středisku. Takže určitě víte, že se jedná o člověka s velkým vztahem k přírodě a k té brdské zvláště. Kniha je
jakýmsi nádherným kalendářem.
V jednotlivých kapitolách ke každému
měsíci se dočtete o dění v přírodě, pranostikách, významných dnech, i o činnosti lesníků, myslivců, rybářů, zahradníků a zemědělců. Kniha by se
taktéž mohla stát výbornou učební pomůckou, nebo v další její části se autor podrobněji věnuje jednotlivým druhům našich stromů, keřů a bylin. Závěrečná část knihy popisuje vývoj lesa
v péči člověka od sběru semen, přes
zalesňování, výchovu, pěstování až po Pan Antonín Roháček
těžbu. Knihou nás doprovází stovka na snímku Miroslava Maršálka.
krásných ilustrací Jiřího Málka, který
se ze zdravotních důvodů besedy nemohl přímo zúčastnit, ale všem přítomných poslal krásný obrázek. Naší besedě byl přítomen i pan Michal Kula,
zástupce nakladatelství Futura Praha, které většinu Roháčkových děl vydalo. Již nyní se můžete těšit na pokračování tzv. brdské trilogie (Brdské
vzpomínání, Tajemné Brdy), jež by mělo spatřit světlo světa na jaře příštího roku.
13. výtvarná dílna 24. 4. – téma NA SV. JIŘÍ VYLÉZAJÍ…
Tuto pranostiku znali všichni naši
malí výtvarníci, ale jak vypadá,
nebo jak rozeznáme zmiji od obyčejné užovky, jsme si spolu zopakovali. Ovšem u nás se fantazii meze
nekladou, takže zmije vzácná od
Pavlínky Šnajdrové vypadala skutečně exoticky, stejně tak i obrázek
od Viktora Hakena. Nakonec jsme
společně vyrobili dva „haáky“
dlouhány.
24
14. výtvarná dílna 15. 5. –
téma SLUNÍČKOVANÁ
Ke sluníčku patří i rozkvetlé
stromy a k nim pak dále včelky a
ostatní hmyz, jež udělá spoustu
práce za člověka. Jak by mohl takový včelí úl vypadat, včetně včelí královny, nám ukázala Pavlínka Šnajdrová.
Vyhodnocení 36. výtvarné a literární soutěže
na téma: Dětský úsměv
Celkem odevzdaných 21 výtvarných a 9 společných prací:
Školáci
1. třída
Stanislav Sedláček, Nela Krejčová
2. třída
Simona Műllerová, Viki Mandáková
Cena poroty:
Společné práce:
1. třída
Ema Peškařová, Karolínka Štrynková, Elizabeth Natanailidu
3. třída
Martina Zoubková,
Andrea Kubíková
4. třída
Eliška Jirsová,
Anička Hakenová,
Zuzka Plecitá
Zvláštní cena – společné
práce:
kolektiv dětí školní družiny
při ZŠ Jince
2. třída
Verunka Matysová,
Kája Brodecká
Vyhodnocení výtvarné soutěže
se tentokrát konalo ve škole.
Ale protože Verunka měla
zrovna neštovice, cestou
od paní doktorky se pro diplom
za společnou práci zastavila
v knihovně.
Foto Ung.
25
Vyměň svoji dětskou knížku za jinou
V rámci projektu „Dáváme jim šanci“ přij do knihovny a vyměň si dětskou knížku, třeba na blížící se prázdniny.
Kdy:
1. června 2013
Kde:
sobota 9.00 – 12.00 hod.
Společenské centrum Josefa Slavíka
Nová soutěž pro děti na měsíc ČERVEN
Téma:
BAREVNÝ SVĚT
Odevzdání
Vyhodnocení
do 14. června 2013
21. června 2013 od 15 hod.
před budovou SCJS
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
Červnové výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
Téma: Z pohádky do pohádky
15.
16.
17.
18.
dílna
dílna
dílna
dílna
5.
12.
19.
26.
6.
6.
6.
6.
2013
2013
2013
2013
draci
postavy
zvířátka
rekvizity
Fotografie ze všech akcí na www.kultura-jince.rajce.net
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
26
Mateřské centrum Jinečáček
červen 2013
14. května 2013
dopoledne přijela do
mateřského centra
profesionální fotografka Michaela
Vančurová
z Příbrami, aby
udělala rodičům
na památku krásné
fotky jejich potomků.
Některé děti zprvu
sice trochu „stávkovaly“, ale nakonec
se ke spolupráci
s paní fotografkou
přece jen nechaly
přemluvit. Foto Ung.
Milí přátelé,
přijměte prosím pozvánku na předprázdninové setkání, tentokrát na téma:
HLEDÁNÍ VLASTNÍ VIZE
Přednášky v podobě, na jaké jste byli zvyklí, skončily - od září jsem si pro
vás připravila jejich rozšířenou verzi, zážitkové semináře Paprsky života.
Jako ochutnávku nového nabízím setkání, kde současně představím Štěpánku Vlachovou, se kterou budu spolupracovat.
- dechové cvičení čchi – kung
- ukázka šamanského bubnování
- meditace - hledání vlastní vize, můžeme se každý podívat kam dál jdeme
Setkání se uskuteční v přírodě, proto se vhodně oblečte, můžete si vzít
pod sebe podložku.
V případě nepříznivého počasí budeme opět ve Společenském centru Josefa
Slavíka.
čtvrtek 20. června 2013 v 17.45 hodin
sraz na parkovišti (u školy), odtud se navzájem odvezeme auty, proto
přijte včas.
Vstupné: zdarma.
Těší se na vás Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz / mobil: 607 185 016
27
z činnosti společenských a zájmových organizací
červen 201
3
2013
Další dárci do tomboly hasičského plesu
Omlouvám se těmto dárcům, kteří též přispěli do tomboly hasičského
plesu, ale nebyli jmenovitě uveřejněni v seznamu (Jinecký zpravodaj 4/2013):
Květiny, dárky, zahrada – paní Jitka Mochanová
Světelná reklama Hrkal a Greiner, s. r. o.
Autodoprava – Miloslav Kadlec
Caldex Příbram - pan Nedošínský
Generali Pojišovna a. s. – pan Sivák
Za SDH Adam Sivák
Hasiči nezahálejí
27. 4. 2013 jinečtí hasiči provedli jarní sběr železa v Jincích a okolí.
O den později vyzkoušeli svoji připravenost při zásahu, kdy museli vyjet
k čištění kanalizace v ulici Jana Žižky, ucpané po prudkém nočním lijáku.
Za SDH Jan Haken
Slet jineckých čarodějnic
Kulturní komise Rady městyse Jince se ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Jince rozhodla obnovit tradici, a tak se opět po několika
letech vrátilo na Sokolskou zahradu pálení čarodějnic. Stopadesátiletá
moderátorka Václavice Kanimůra Zeisková a její společnice se
28
30. dubna vyřádily dosyta.
Do svých řad přijaly i nové
adepty, kteří po splnění několika soutěžních úkolů
a bezchybném letu na koštěti získali certifikát o složení čarodějnické maturity.
Sokolské zahradě dominovala veliká vatra, která
byla po vyhlášení nejšikovnějších čarodějnic a čarodějů slavnostně zapálena.
Rozdováděnou drobotinu
ale zanedlouho vyhnal do
svých domovů déš, a tak
u ohně zůstali nakonec jen
ti nejodolnější.
Foto z akce na zadní straně obálky, více na www.kultura-jince.rajce.net
Na Sokolské zahradě se po čarodějnicích našel vínový šál s barevnými
kamínky. Pokud ho postrádáte, můžete si ho vyzvednout ve Společenském
centru.
Vzpomínky na oběti druhé světové války
se v Jincích konají
každý rok
7. května dopoledne byly pietní
akty zahájeny u památníku obětem 1.
a 2. světové války na náměstí za účasti
velitelů útvarů jinecké posádky, představitelů územní samosprávy z regionu,
zástupců společenských a zájmových
organizací, klubu vojenských důchodců,
pamětníků válečného konfliktu a žáků
Základní školy Jince.
29
9. května položili členové
základních organizací Komunistické strany Čech
a Moravy z Jinec a Čenkova
společně s dalšími občany
regionu květy k pomníčkům
sovětských vojáků na jineckém hřbitově, u pomníčku
Antonína Kindla, zastřeleného v květnu v jineckých
kasárnách a poté i Boženy
Hejnalové z Ohrazenice,
kterou Němci popravili několik dní po vyhlazení Lidic. Další zastávky byly
u pomníku na náměstí a
u „Partyzána“ na Klínku.
30
10. května se u Památníku vítězství na Slivici sešli členové a příznivci
KSČM, Klubu českého pohraničí, Svazu mladých komunistů Československa a dalších organizací, aby uctili památku bojovníků za naši svobodu,
kteří položili život v poslední bitvě druhé světové války právě v těchto
místech. Mezi hosty byl i předseda Odborového sdružení Čech, Moravy
a Slezska a předseda Středočeského krajského výboru KSČM Stanislav
Grospič. Starosta Městyse Jince a člen Ústředního výboru KSČM a krajský zastupitel Josef Hála připomněl události spojené s osvobozením Příbramska a nevyhnul se ani nejožehavějším problémům současnosti.
Ung.
Poděkování
Děkujeme všem, kteří i letos přispěli do sbírky pro DIAKONII.
Těší nás, že pomáháte. Díky vám 16. května 2013 odjíždělo z Jinec
do Broumova nákladní auto plně naložené humanitární pomocí.
Poděkování patří ženám, které měly službu a po celý den balíky od občanů
přijímaly, i dobrovolníkům za pomoc při nakládání.
Za ČSŽ
Marie Kratochvílová
31
Sběr pro humanitární účely se letos poprvé konal v ul. Čsl. dělostřelců.
Foto Ung.
Český rybářský svaz, místní organizace Jince
pořádá při příležitosti Dne dětí
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti do 15 let
Akce se koná v sobotu 1. června 2013
od 7.00 do 11.00 hodin
na rybníku Nový (Čarda).
Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení.
Zveme všechny zájemce z řad rybářů i nerybářů.
LOV RYB na rybářském revíru č. 411 061 Litavka 5
(rybník Nový) bude po dokončení úprav a zarybnění
p o v o l e n od neděle 2. června 2013.
Za výbor MO ČRS Jince
Miroslav Domanský
32
Soutěž v požárním sportu
7. okrsek SDH (Čenkov, Jince, Křešín, Ohrazenice)
pořádá
v sobotu
1. června 2013 od 13 hod. v Křešíně
soutěž v požárním sportu „O pohár 7. okrsku“
a „O pohár firmy Hrkal & Greiner“.
Soutěže se zúčastní družstva mužů i žen.
Přijte podpořit své favority, aby předvedli co nejlepší sportovní výkony.
S hasiči užijete i spoustu legrace. Pokud bude přát počasí, o dobrou zábavu v žádném případě nebude nouze.
Za 7. okrsek Jan Haken
Český svaz žen ve spolupráci s Kulturním střediskem Jince
pořádají
zájezd pro děti
do ZOOLOGICKÉ ZAHRADY v Praze.
Zájezd se uskuteční v sobotu
8. června 2013 a je již obsazen.
Cena: děti do 15 let zdarma, dospělá osoba 200 Kč.
Platba v kulturním středisku.
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od hotelu Kratochvíl,
další zastávky: Sokolovna, náměstí a dále dle dohody.
33
Kulturní komise Rady městyse Jince,
Český rybářský svaz Jince
a Sbor dobrovolných hasičů Jince,
ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádají
sobota 15. června 2013
na Sokolské zahradě
4. JINECKÉ SLAVNOSTI
- tentokrát věnované DĚTEM
Začátek v 10.00 hodin
Připraven bohatý program – soutěže pro děti
i dospělé, různé atrakce atd.
PARKÁN
předkapela GALLILEO
Koncert skupiny
http://www.parkan.strakonice.cz/
http://www.gallileorock.cz/
Na závěr velkolepý ohňostroj.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit k zabezpečení dalších
kulturních akcí.
MOŽNOST PRONÁJMU PRODEJNÍCH STÁNKŮ
Cena 500 Kč za 10 m2 (občerstvení, řemesla, rukodělné výrobky atp.).
Počet míst pro stánky je omezen, v případě zájmu kontaktujte co nejdříve
Zuzanu Belanskou – tel. 321 322 159 nebo 773 830 709,
e-mail: [email protected]
34
PROGRAM 4. Jineckých slavností - Dětem
10.00
10.15 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15
12.45
13.00
13.30
13.45
14.00
14.00
–
–
–
–
–
–
–
12.45
13.00
13.30
13.45
14.00
17.00
14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00
Zahájení
Vystoupení žáků ZUŠ JJR Rožmitál pod Tř.,
pobočka Jince – obor literárně-dramatický, hudební
Soutěže pro děti
Vystoupení žáků ZUŠ JJR Rožmitál pod Tř.,
pobočka Jince – obor taneční
Soutěže pro děti
Ukázka modelářů
Soutěže pro děti
Ukázka práce se psy – ZKO Hořovice
Soutěže pro děti
Jízdy na koních pro děti
Vystoupení žáků ZUŠ JJR Rožmitál pod Tř.,
pobočka Jince – obor hudební, taneční
Ukázka výcviku koně
Ninjové
Soutěže pro děti
Ukázka práce záchranářských psů
Soutěže pro děti
Rodinná soutěž
Předskupina Gallileo Plzeň
ují
vyhraz
Soutěž pro dospělé
elé si u.
t
a
d
a
ř
m
Po
Hudební skupina Parkán
progra
změnu
Ohňostroj (po setmění)
ATRAKCE pro děti na Sokolské zahradě – od 10 do 17 hod.:
•
•
•
•
•
•
•
•
nafukovací atrakce – skákací hrad a velká skluzavka
nafukovací balónky, plastové míčky
jízdy na koních pro děti
prezentace Základní školy a Mateřské školy Jince a Středního odborného učiliště Hluboš, Pionýrské skupiny, včelařů
statické ukázky hasičské techniky
poník s vozíčkem pro nejmenší dětičky
další program v jednání
po celou dobu programu pro děti probíhá v přestávkách diskotéka
PROGRAM pro dospělé na Sokolské zahradě – od 10 do 22 hod.
• rodinná soutěž
• soutěž pro dospělé - Z pohádky do pohádky aneb Kdo si hraje, nezlobí
• stánky s občerstvením, suvenýry, řemesly
35
15. června 2013 v 11.00 hodin
bude zároveň slavnostně uvedena „do provozu“
naučná stezka Z JINEC NA OLYMP BRD.
Svoji účast přislíbil mimo dalších hostů i hejtman
Středočeského kraje Josef Řihák.
Z Jinec na Olymp Brd
Projekt byl realizován za finanční podpory Středočeského
kraje, za spolupráce s dalšími subjekty: Lesy ČR s. p., Městys
Jince, Hornické muzeum Příbram p. o., Obecní úřad Křešín,
Základní škola a Mateřská škola Jince.
Začátek oficiální naučné stezky je v Jincích na vlakovém nádraží. Při svém
putování po vyznačené trase se dozvíte řadu zajímavostí (o historii městyse,
o zdejších přírodních a klimatických podmínkách či významném turistickém cíli Plešivci) na těchto informačních tabulích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Začátek naučné stezky Z Jinec na Olymp Brd
Jinecký zámek
Ekosystém rybníka
Železářství a vysoká pec Barbora
Ekosystém louky
Ekosystém řeky - Litavka
Ekosystém lesa
Vinice – život na dně prvohorního moře
Ekosystém lidských sídel - Běřín
Viklan a pomníček na Klínku
Vrch Plešivec – Olymp Brd
Francouzská cesta
Přírodní památka Na Horách
Křešín
Brdská brána
Konec naučné stezky
Při této příležitosti bude za finanční podpory Středočeského kraje vydána
turistická mapa naučné stezky v měřítku 1 : 10 000, která se jistě stane
vítaným pomocníkem při zdolávání 17,3 kilometrové trasy se šestnácti
zastávkami (cca 5 hodin čisté chůze bez zastávek).
36
Organizátoři – tj. kulturní komise Rady městyse Jince a turistický oddíl TJ Sokol Jince pro vás připravili ukázku trasy po naučné stezce
Z Jinec na Olymp Brd v délkách 3,5 km, 7 km a 12 km.
Start je v den Jineckých slavností na Sokolské zahradě. Po slavnostním
otevření stezky (cca v 11.00 hod.) proběhne registrace, při níž dostanou všichni „pochodu chtiví“ propozice s popisem, podrobnou mapku
vybrané trasy a další potřebné informace. Každý absolvent pochodu
obdrží v cíli (opět na Sokolské) pamětní list.
Účast přespolních vítána, od nádraží Českých drah se na Sokolskou
zahradu dostanete po modré turistické značce.
SDH Křešín Vás srdečně zve
dne
29. června 2013 od 13 hod.
do Pohádkového lesa - dětský den
Startovné činí 80 Kč/dítě, v ceně startovného je zahrnuta odměna
z každé disciplíny, skákací hrady, malování na obličej.
Celým odpolednem vás bude provázet moderátor Evropy 2 Kája Moravec.
DÁLE VÁS ČEKÁ POHÁDKOVÝ LES PLNÝ PŘEKVAPENÍ,
MALOVÁNÍ NA TRIKA DLE VLASTNÍ FANTAZIE.
Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.
Připravuje se:
Kulturní komise Rady městyse Jince p o ř á d á
21. září 2013 na Sokolské zahradě Jince
JINECKÉ RO©KOVÁNÍ
KEKS
Hlavní host: skupina
http://www.keksrock.cz/
Začátek v podvečerních hodinách, bude upřesněno. • Vstupné 200 Kč
Více informací o akci najdete v dalších číslech Jineckého zpravodaje a na plakátech.
37
Pionýrská skupina Jince
červen 2013
V supermalých mile překvapil
Michal Krejča
Při přípravě výpravy na krajský přebor hráčů do 8 let se dočkali jinečtí
organizátoři zklamání ještě před odjezdem. Z našich 24 potencionálních
účastníků nakonec odjeli pouze čtyři. Navíc dva z nich nezastihl turnaj
v nejlepší formě.
Velkou radost však trenérům i přítomným rodičům udělal Michal Krejča.
Přizpůsobení rodinných plánů tak umožnilo, aby se stal naším nejúspěšnějším účastníkem. Ze sedmi možných bodů, kterých nedosáhl ani vítěz,
vybojoval Michal čtyři a díky síle svých soupeřů měl i pěkné pomocné
hodnocení. To ho vyhouplo na krásné 14. místo z rekordních 43 účastníků.
František Vejr skončil na 24. a Terezka Lísková na 26. místě.
V tříbodové skupině však patřili podle buchholze (momentální síla jejich
soupeřů) k nejlepším. Pouhých půl bodu za našimi favority skončila
Anička Šimpachová, což je na začínající hráčku velmi pěkné.
Michal Krejča má v poslední době pěkné výsledky.
Ani výsledek v Benešově tedy není náhodný.
38
Úspěchy mají v poslední době
i jinecká děvčata. Dařit se
začíná Aničce Šimpachové.
Ještě zkontrolovat a další soupeř
Fandy Vejra bude v koncích.
Jince mají čtyři žáky postupující do finále
krajského přeboru 2013
Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince ve spolupráci se Šachovým oddílem TJ Jince zabezpečoval i mistrovské soutěže žáků. Série šesti turnajů
základního kola skončila. Ve čtyřech kategoriích bojovali žáci z Příbramska o 7 postupových míst do dvoudenního finálového turnaje, který se
uskuteční 22. a 23. června 2013 v Mladé Boleslavi.
V nejstarší kategorii HD16 se nezúčastnil z našich předních hráčů ani
Dominik Bureš ani Monika Kropáčová, kteří by jistě bojovali o prvenství.
Reprezentoval nás tedy pouze Martin Šilhánek a společně se svým jediným konkurentem Johanem Králíkem ze Šachového klubu Pyrit Příbram
se rozdělil o první místo. Oba měli stejný počet bodů, stejné pomocné hodnocení buchholz, stejné průměrné umístění v turnajích a dokonce i stejný
počet vítězství a druhých míst.
V soutěži starších žáků (HD14) se do bojů o postup nepočítali dva příbramští hráči, Filip Balek a Jiří Soukup, kteří byli zařazeni do finále na
základě osobních koeficientů (ELO). Ti obsadili v regionu 1. a 2. místo.
Rovněž dvě dívky se mohou zúčastnit bez kvalifikace. A tak získal druhé
39
postupové místo až šestý David Vošický, který sice bydlí na Příbrami,
ale reprezentuje nadále jinecký šachový oddíl.
V kraji nás bude
reprezentovat i David
Vošický.
Na turnaji v Příbrami přenechal Venda Vejr
vítězství v kategorii HD10 Terezce Lískové,
ale celkové vítězství v sezóně 2012–13 mu to
překazit nemohlo.
V mladší žácích (HD12) byl vítěz Vojtěch Kovařík (Pyrit) již brzy jasný,
a tak ostatní bojovali pouze o druhé postupové místo. Nakonec se rozhodovalo mezi našimi zástupci – Tomášem Bažantem a Jakubem Šmejkalem. V poslední partii posledního turnaje došlo k přímému měření sil
a zvítězil Tomáš Bažant.
Největší počet soutěžících se sešel v nejmladší kategorii (HD10). Zvítězil
přesvědčivě Václav Vejr, ale postupu se z důvodu rodinné akce vzdal. Následovaly dívky, a tak i zde postoupil hráč až 4. v pořadí. Přestože se rozhodujícího 6. turnaje pro nemoc nemohl zúčastnit, zůstal tím šastným
nakonec přece jen Josef Kahoun z Felbabky, reprezentující Jince.
Mezi dívkami, které se dostaly před postupující chlapce, byly i dvě jinecké
– Terezka Lísková a Viktorie Bažantová. To je velmi přesvědčivým důvodem, abychom je rovněž vyslali do finálových bojů. Jince tedy budou mít
při vyvrcholení sezóny v kraji hned šest zástupců, což se již dlouho nestalo.
Některé připravované akce
8. června, Praha – Smíchov: Smíchovská klání mládeže, Doporučujeme!
8. června, Praha, DDM Karlín: Habeas corpus, Velká cena ŠA a časopisu
Československý šach, rapid 2x 15 minut, pro děti i dospělé
40
Jinečtí hráči mají oporu i dospělých. Vpředu Václav Líska, vlevo Tomáš
Bažant a vzadu další jinečtí rodiče.
14. – 29. června, Čimelice: Pracujeme s nástroji, brigáda na úpravu pionýrské základny
22. června, Příbram, Horní Obora (u nádraží): Hurá na prázdniny, hry
a soutěže pro děti, šachová řešitelská soutěž o ceny v prostorách restaurace
22. a 23. června, Mladá Boleslav: finále krajského přeboru žáků
26. června, Karlín: Rapid mládeže, kategorie - žáci ZŠ a dorostenci SŠ,
Pionýr Jince JEDE
29. června, Karlín: Rapid pro dospělé
30. června a pak každou prázdninovou neděli od 9 hodin ve společenském
centru: Letní miniturnaje 2013, vždy 3 kola, 2 x 25 minut na partii, pro
všechny zájemce, DOPORUČUJEME!
Text a foto:
Miroslav Maršálek
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
41
ze života školy
červen 2013
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Studený máj,
v stodole ráj.
V máji by neměla
ovčákovi oschnout hůl.
A opravdu – obě tyto
pranostiky se v květnu
naplňovaly do slova
a do písmene. Teplo
celkem bylo, ale pršelo
a pršelo – snad každý
den.
Vody si užíváme vydatně – venku v kalužích té napršené a v plaveckém bazénu té, ve které si hrajeme na potápěče, na vodníky, na žabky a na ryby.
42
Pokud nám počasí přece jen trochu přeje, chodíme na polodenní
delší výlety do okolí Jinec,
do Rejkovic, na Ohrazenici. Pozorujeme změny v přírodě, kvetoucí stromy, keře, květiny, poletující včely a ostatní broučky
a hmyz. Viděli jsme i mláata
oveček a koz u Fulínů na malé
farmě v Rejkovicích. Jedno jehňátko nás dokonce navštívilo
i v naší mateřské škole.
V pondělí 13. 5. 2013 nám herci
z divadla ,,KOLEM‘‘ zahráli pohádku ,,O nenasytném hltounovi
aneb Koblížku, já tě sním!‘‘
Jinečtí a všichni z blízkého okolí
se připravovali na slavnou jineckou pou. I děti z naší MŠ byly
pozvány v pátek 17. 5. na projížku malou mašinkou a svezly se na dětském kolotoči. Předškoláci si byli prohlédnout výstavu domácích zvířat
a drůbeže v areálu chovatelů.
43
Všichni se moc a moc těšíme na úterý 21. 5., protože pojedeme do ZOO
Plzeň, kde budeme pozorovat různá exotická i domácí zvířata. Hlavně, aby
nám přálo počasí. Ale o tom až příště.
V době letních prázdnin
bude mateřská škola od 7. července do 9. srpna 2013
UZAVŘENA.
Provoz začne opět v pondělí 12. srpna.
Kolektiv MŠ Jince
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Milí spolupodporovatelé Českého dne proti rakovině,
jménem svým, jménem naší školy, i určitě také jménem Ligy
proti rakovině bych vám chtěla poděkovat za váš finanční
příspěvek a v mnoha případech i velice milá setkání
a povzbudivá slova. Veřejně bych chtěla poděkovat i všem mým dětským
spolupracovnicím za čas věnovaný této akci.
Celkové výsledky sbírky ještě nějaký čas znát nebudeme, doufáme však, že
vzhledem ke krásnému počasí budou dobré.
Pochlubit se můžeme výsledkem v našem okolí – podařilo se nám s vaší
pomocí shromáždit příspěvky v celkové výši 17 272 korun.
44
Pevně doufám, že většina z vás si ze středečního květinového dne odnáší
především pozitivní pocity. Vaší pomoci si vážíme a ještě jednou vám všem
moc děkujeme.
Božena Vyskočilová
učitelka ZŠ
Černé skládky – „okrasa krajiny“
Také v letošním roce si žáci naší školy připomněli Den Země. Jince jsou
na první pohled čisté a upravené městečko a tak naším úkolem tentokrát
nebyl pouze úklid v okolí školy, v parcích a sídlištích, jako tomu bylo
v minulosti, ale zmapování a případné zdokumentování černých skládek,
které tu a tam vznikají v různých zákoutích v obci i v jejím okolí, přestože
zde máme krásný moderní sběrný dvůr. Pro některé občany je však asi
moc „z ruky“, a tak odkládají, co jim překáží – tu k náspu železniční tra-
45
ti, tu do Štěpnice, cestou ke
Klínku, do příkopů a křovin. Často, asi v domnění,
že třídí odpad, také ke kontejnerům (ne do nich, tam
se mnohdy věci ani nevejdou pro svou rozměrnost)
na tříděný odpad, kterých je
v obci slušné množství. Někdy volně, někdy v pytlích
či krabicích, ale ty často
zvědavci a nenechavé ruce
roztrhají a vítr pak udělá
své.
Ve škole se děti učí, jak důležité je pro člověka čisté
a hezké prostředí, ve kterém žije. Co si pak musí
myslet o tom, jak někteří
lidé svou nekázní a pohodlností toto prostředí poškozují?
Nesmíme být k takovému jednání lhostejní, a proto na tyto nešvary
moderní doby chceme alespoň upozornit, aby naše obec byla krásná nejen
na první pohled!
Žáci ZŠ a MŠ Jince
A blíží se konec školního roku
Hlavní prázdniny začínají v sobotu 29. června 2013
a trvají do neděle 1. září 2013.
Vyučování ve školním roce 2013/2014 bude zahájeno
v pondělí 2. září.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
46
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
červen 2013
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
• Hudební přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro
děti od 5 do 7 let
hudební nauka
hra na housle, hra na zobcovou flétnu (sopránová,
altová), hra na příčnou flétnu, hra na trubku, hra na pozoun (trombón), hra na lesní roh, hra na klarinet, hra
na saxofon, hra na klavír, hra na akustickou kytaru
Učitelé
Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh,
příčná flétna
Dagmar Eisenreichová: klavír
Alena Packová, Jaromír Vyhnal: přípravná hudební
výchova (PHV), hudební teorie a hudební nauka
Jiří Vébr: akustická kytara
Tomáš Bláha: zobcová flétna, pozoun, lesní roh, trubka
Karel Ambruš: zobcová flétna, klarinet, saxofon
• Taneční
přípravná taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava
– 1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, lidový
tanec, klasický tanec, současný tanec, současné taneční
techniky (hl. jazz, dance, street dance), dějiny tance
Učitelé
Barbora Zaciosová
Alena Kropáčová: klavírní korepetice tanečního
oboru
• Literárně dramatický – základy divadla
Učitelé
Ivana Procházková
47
Vážení rodiče, milí žáci,
ocitáme se na konci školního roku 2012/2013 a přestože nás čekají zasloužené prázdniny, je nutné připravit se již nyní na nový
školní rok 2013/2014. V Základní umělecké škole Jakuba Jana
Ryby Rožmitál pod Třemšínem se přijímací řízení pro nové uchazeče o výuku v uměleckých oborech koná již před koncem školního roku. Důvody jsou následující. Naše škola je největší svého
druhu v okrese Příbram, mimo Rožmitál naši učitelé vyučují i na
pobočkách v Bohutíně, v Milíně, ve Hvožanech, v Obecnici a
v Jincích. Snažíme se tím žákům vycházet vstříc, učitelé za nimi
dojíždějí do základních škol více či méně vzdálených a poskytují
jim základní umělecké vzdělání v oborech hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém (dle výběru a zájmu ze strany
uchazečů). Protože naše škola má i se svými pobočkami stanovenou a omezenou kapacitu 700 žáků (která je každoročně naplněna), je nutné v přijímacím řízení zaplnit volná místa po absolventech a doplnit kolektivní obory. Do základního školství zvolna
nastupují již silnější ročníky (nedostatek míst se už začíná projevovat v mateřských školách) a dá se tedy během několika let
předpokládat podobná situace i v základních uměleckých školách
(kvůli jejich omezené kapacitě).
Proto vás oslovujeme již nyní, pokud máte zájem o vzdělávání vašeho dítěte v některém z uměleckých oborů, abyste se s ním ve stanovených termínech dostavili k přijímacím pohovorům s našimi učiteli. V případě nemoci, či v jiném,
je možné si v ZUŠ sjednat náhradní termín. Zjistěte včas míru
talentu, schopností a dovedností vašich dětí a zajistěte jim tak
kvalitní umělecké vzdělávání a smysluplné využití volného času.
Chcete se naučit hrát na hudební nástroje,
tančit a hrát divadlo?
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince oznamuje, že přijímá žáky pro nový školní
48
rok 2013/2014 a zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání
k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Přijímací řízení
proběhne formou pohovoru, při němž bude zjišována míra talentu pro jednotlivý obor. V hudebním oboru vyučujeme hře na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, trombón, klarinet, saxofon, klavír a kytaru. Nové žáky přijímá taneční i literárně-dramatický
obor.
Vy u ž i j t e č e r v n o v ý c h t e r m í n ů , v z á ř í j i ž b u d e k a p a c i t a
značně omezena!
Bližší informace podá Pavel Hrubý, vedoucí pobočky
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Jince,
zve všechny zájemce na
PŘIJÍMACÍ POHOVORY
středa 12. června
od 15.00 do 16.30 hodin
• HUDEBNÍ OBOR ve 3. třídě ZŠ Jince (přízemí vpravo)
• TANEČNÍ OBOR v hudebně ZŠ Jince
• LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
49
13. dělostřelecká brigáda
červen 2013
Francouzští dělostřelci zavítali
do Jinec
Šedesát dva vojáků z osmého dělostřeleckého pluku Francouzské armády v čele s velitelem podplukovníkem RICHE Arnaudem navštívilo v úterý 14. května t. r. 13. dělostřeleckou brigádu v Jincích. Cesta francouzských dělostřelců nevedla do České republiky náhodou. První stránky jejich historie se totiž psaly už v roce 1805 na bitevním poli u Slavkova. Právě
zde armáda císaře Napoleona
zvítězila nad ruskými a rakousko-uherskými vojsky v
„Bitvě tří císařů“. Toto slavné
vítězství připomínají současným příslušníkům osmého dělostřeleckého pluku slova čestného názvu „Regiment of Austerlitz“, jehož jsou nositeli.
V Jincích je přivítal zástupce
náčelníka štábu pro operace
13. dělostřelecké brigády pod- Prohlídka jineckých kasáren
plukovník Jan Cífka. Ten francouzské kolegy krátce seznámil s historií, organizační
strukturou a s hlavními úkoly, které jinečtí vojáci plní na
území republiky a při nasazení
v zahraničních misích. Následně si Francouzi na vlastní oči
prohlédli zbraně a vojenskou
techniku používanou u 13. dělostřelecké brigády. Jejich zájem nejvíce vzbudila samohybná kanónová houfnice Dana,
Francouzským dělostřelcům imponovala
průzkumné a pozorovací prohoufnice Dana
50
středky a nové útočné
pušky CZ 805 Bren.
Z jineckých kasáren
jejich cesta vedla do
Výcvikového tábora
Jince, kde se zaujetím
sledovali střelbu z
cvičného přístroje CP34, který slouží k simulování ostré střelby
z děl.
Na závěr návštěvy
předal podplukovník
Prostředky dělostřeleckého průzkumu kolegům
Cífka veliteli francouzz Francie představil rtm.Vaníček
ského pluku podplukovníkovi Richemu plaketu 13. dělostřelecké brigády. Ten poděkoval
za vřelé přijetí v Jincích a následně zdůraznil: „Jako vojáci jsme přátelé,
často se setkáváme v zahraničních misích, abychom společně bojovali proti terorismu a napomáhali k udržení míru.“
Jít na vysokou nebo k bojovému útvaru
Před tímto rozhodnutím stojí budoucí profesionálky ze třetího ročníku
Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Šest z nich minulý týden
absolvovalo odbornou stáž u 13. dělostřelecké brigády v Jincích.
I když je v běžných
podmínkách obsluha
děla záležitostí převážně mužů, tentokrát
na jednotlivé pozice
v samohybné kanónové houfnici usedly
samé ženy. Nejednalo
se však o ostré bojové
střelby, ale o seznámení se s tímto hlavním
palebným prostředkem dělostřelců.
Stážistky na kanónové houfnici Dana
51
„Chtěl jsem, abyste alespoň trochu přičichly k naší práci. Třeba se některá
z vás v budoucnu stane velitelkou děla,“ motivoval studentky v úvodu týdenní praxe u vojsk vrchní praporčík 132. dělostřeleckého oddílu praporčík František Fryč, který dostal jejich výcvik na starosti. Ale jenom u děl nezůstalo.
V následujících dnech studentky v roli průzkumnic nasadily batohy a s mapami v rukách vyrazily do brdských lesů. V neznámém terénu se orientovaly
podle buzoly a plnily úkoly z topografické a spojovací přípravy. Ze zásad
přežití si vyzkoušely stavbu improvizovaných přístřešků pro přenocování.
Jejich fyzičku prověřil dvacetikilometrový pochod, který ukončily u Záskalské přehrady. Tady na ně čekalo plavání a přesuny na lodích. Speciální tělesná příprava dále pokračovala slaněním pětadvacetimetrového skalního masívu. Ani tady dělostřelecké kadetky nezklamaly, i když některé
musely překonat samy sebe. „Odmalička se bojím výšek,“ svěřila se Kristýna Macháčková, která byla nakonec ráda, že překonala vlastní strach
a nezklamala kolegyně z jednotky.
Překonání vodního toku
Slanění skalního masívu
Většina stážistek vidí svoji budoucnost na vysoké škole. Jedna z nich,
Nikola Čapková, připustila, že by si dovedla představit nastoupit po maturitě k bojovému útvaru. „I když jsem z Karviné, nevadilo by mi sloužit
třeba i u vás v Jincích. Než střílet z děla, raději bych byla spojařkou,“
potvrdila Nikola při společném setkání s velitelem brigády plukovníkem
Janem Třináctým. Ten jim popřál hodně štěstí ve studiu a v příštím roce
zdárné složení maturitní zkoušky.
Foto: nprap. Robert Plzák
52
POZVÁNKY
„BAHNA 2013“
V sobotu 22. června 2013
od 10 do 17 hodin
se v prostoru vojenského cvičiště Bahna
u Strašic uskuteční
24. ročník Dne pozemního vojska
– BAHNA 2013
Více informací naleznete na www.bahna.eu
nebo www.army.cz
VSTUP na akci je ZDARMA
Foto Jiří Vlček
53
Den otevřených dveří a Den dětí
u 13. dělostřelecké brigády
Velitel 13. dělostřelecké brigády si Vás dovoluje pozvat
na Den otevřených dveří a Den dětí, které se uskuteční
v úterý 4. června 2013
v době od 8.30 do 14.30 hodin
v areálu kasáren 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ v Jincích.
Pro návštěvníky akce jsou připraveny ukázky dělostřelecké techniky, průzkumných a pozorovacích prostředků a ručních zbraní, kde nebude chybět nová
útočná puška CZ 805 Bren. Jak se ubránit protivníkovi předvedou vojáci
ze 131. dělostřeleckého oddílu v dynamické ukázce boje zblízka MUSADO.
Další ukázky se budou týkat činnosti Vojenské hasičské jednotky Jince, Vojenské policie a Policie ČR z Příbrami, která se představí svými zbraněmi,
technikou a imitovaným zásahem pořádkové jednotky pro zvládání davu.
Návštěvníci se také dozvědí, jak správně poskytnout první pomoc.
V nabídce nebude chybět samohybný protiletadlový raketový komplet
2K12 M3 KUB z výzbroje 25. protiletadlové raketové brigády ze Strakonic
a lehké obrněné vozidlo Ford GAK-8 ,,Greyhound“ z 2. světové války.
Zvláště děti jistě potěší výcvik psů pro vyhledávání výbušnin a zadržení pachatele.
Dále si návštěvníci budou moci prohlédnout zrekonstruované objekty
v areálu kasáren 13. dělostřelecké brigády.
K vidění toho bude ještě mnohem víc, a proto neváhejte a přijte
se podívat, co pro Vás dělostřelci připravili.
Bližší informace vám ochotně poskytne tiskový a informační
důstojník 13. dělostřelecké brigády kpt. Michal Abrhám.
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
54
vojenský újezd Brdy
červen 2013
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ČERVNU 2013 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
do
10,00
09,00
09,00
09,00
18,00
18,00
18,00
15,00
18,00
18,00
18,00
24,00
24,00
24,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
18,00
18,00
18,00
18,00
12,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
24,00
24,00
24,00
10,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
14,00
09,00
18,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
15,00
Neprůjezdné
komunikace
X
X
X
X
X
X
X
X
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Pro vlastní bezpečnost se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase
a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy
pplk. Emil Rybárik
55
Policie informuje
červen 2013
➮ Od začátku roku 2013 došlo na příbramských silnicích k 323 dopravním
nehodám, oproti stejnému období loňského roku to bylo o 24 více. Letos
při haváriích nevyhasl žádný život a ubylo i zraněných osob. Loni během prvních čtyř měsíců zemřelo šest lidí.
➮ V měsíci dubnu se stalo 77 nehod, o tři více než minulý měsíc. Těžce zraněny
byly čtyři osoby a 14 lehce. Nejčastější příčinou byl tentokrát nesprávný
způsob jízdy a rychlost – větší sešlápnutí plynového pedálu zavinilo 11 karambolů. Další příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, a to devětkrát. U jedné havárie byl řidič pod vlivem alkoholických nápojů. Více nehod bylo kvůli
zvířatům, celkem patnáct srážek zavinila lesní zvěř. Na vozidlech vznikla
škoda téměř 3,5 milionu korun. Na pokutách jsme vybrali 51 tisíc korun.
➮ Dne 25. dubna 2013 navečer způsobila škodu ve výši 45 tisíc korun
70letá řidička. Zřejmě se při jízdě z Rejkovic na Jince plně nevěnovala
řízení, najela na krajnici a následně sjela mimo komunikaci, kde narazila do oplocení pozemku.
➮ Jízdu pod vlivem alkoholu jsme řešili 26. dubna krátce po půlnoci
v Jincích. Opilá tu řídila 19letá dívka a na její jízdu jsme byli upozorněni přes linku 158. Odjet z parkoviště se jí snažil zabránit i její přítel,
který se postavil za automobil tak, aby nemohla vyjet. Dotyčná to ale
vyřešila tím, že přejela přes travnatý pás rovnou na komunikaci. Při
dechové zkoušce u ní přístroj stanovil hodnotu 1,4 promile alkoholu.
➮ Operační důstojník přijal 1. května oznámení, že v Jincích se pohybuje
silně podnapilá osoba. Policisté vyjeli na místo a našli zde 22letého mladíka, kterého následně převezli na protialkoholní záchytnou stanici.
➮ Dne 3. května oznámily dvě ženy z Jinecka, že jejich bývalí partneři
neplní vyživovací povinnosti. První „tatínek“ na své dvě děti neplatí od
prosince loňského roku a dluží celkem 25 tisíc korun. Druhý neuhradil
na dvě ratolesti alimenty od ledna, jeho dluh činí 16 tisíc korun.
➮ Pod kola projíždějícího motocyklu vběhla v Čenkově kočka. K nehodě došlo 5.
května odpoledne. 45letý motorkář se po pádu smýkal ještě asi 19 metrů po
vozovce. Zvíře zůstalo na místě usmrceno. Muž byl s lehkým zraněním převezen
do nemocnice v Hořovicích. Hmotná škoda byla stanovena na 15 tisíc korun.
➮ Zatím nezjištěný pachatel vykradl pod rouškou tmy z 11. na 12. května
sklepní kóji v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích. Odnesl si motorovou pilu,
bourací kladivo včetně nástavců, kalač a dvě sekyry značky Fiskars. Po
jeho nájezdu zůstala škoda ve výši 33 tisíc korun.
➮ Dne 12. května večer zaparkoval muž vozidlo značky Porsche Cayenne,
r. z. 8A3 6464, na parkovišti před penzionem Eška v Jincích. V ranních
hodinách už auto na svém místě nenašel, kdosi neznámý je zcizil. Výše
způsobené škody činí 600 tisíc korun.
Lenka Pavlová, OŘ PČR Příbram
56
sport
spo
rt
červen 2013
Sokol Jince
Výsledky přeboru župy Jungmannovy v Zálesáckém závodu zdatnosti,
konaném 20. dubna 2013 na vrchu Písek u chaty Šimákovny.
Kategorie mladší žactvo
1. místo: Sokol Dobříš (celkový čas 1:06:53, trestné minuty 17)
2. místo: Sokol Jince (celkový čas 1:08:43, trestné minuty 20)
3. místo: Sokol Řitka (celkový čas 11:59, trestné minuty 23:30)
Tříčlenná družstva soutěžila na trati dlouhé šest kilometrů s plněním
dovednostních, sportovních a vědomostních úkolů. Za Sokol Jince běželi
Šimon Bodnár, František Vejr a Václav Vejr.
Markéta Vejrová běžela za družstvo Sokol Řitka, kde doplnila dvoučlennou hlídku děvčat, která se umístila na 7. místě za významné pomoci rodičů,
nebo v tomto družstvu běžely samé předškolačky.
Helena Vejrová
JINECKÁ PLÁCAČKA
26. ročník Jinecké plácačky se konal ve středu 1. května 2013 v Čenkově
v areálu „Za Vodou.“
Letos nám moc nepřálo počasí, a tak není divu, že ti, co zrovna nebojovali
na kurtech, postávali kolem ohně, hořícího před hospodou po předešlých
čarodějnicích.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů, poprvé přijela družstva ze Žebráka
a Lochovic.
Po celodenním klání získal vítězství
tým AVK Březnice, 2. Houby Příbram,
3. Free Way Rožmitál, 4. Žebrák Friends,
5. Divoké Fčely Písek, 6. TJ Jince, 7. Sokol Milín, 8. Lochovice.
Domácí nastoupili v sestavě:
J. Hromíř, J. Vinkler, P. Sedláček, J. Pšenička, Z. Pšenička, E. Tkáčová a N. Benešová.
Na závěr bychom chtěli poděkovat TJ
Čenkov za „poskytnutí“ kurtů a Z. Ulmanovi za vynikající zázemí.
Naa Benešová
57
Další C V I Č E N Í
PILATES pro pokročilé
Minikurz čakrové léčby
JÓGA pro ženy
BŘIŠNÍ TANEC
PILATES
Informace:
v Mateřské škole Jince
úterý
18:00 - 19:00 hod.
úterý
19:00 - 21:00 hod.
čtvrtek 18:00 - 19:00 hod.
čtvrtek 19:00 - 20:00 hod.
čtvrtek 20:00 - 21:00 hod.
začátečníci a mírně pokročilí
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
SK JINCE 1921
fotbalový oddíl
Rozpis nadcházejících zápasů:
Nový Knín B
Jince
Borotice
Jince
Dal. Dušníky
Jince
02. 06. 17:00
08. 06. 17:00
15. 06. 17:00
NE
SO
SO
Za SK Jince Pavel Fenik
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2012/2013
Dne 21. dubna 2013 se hrálo 11., tj. poslední kolo regionálního přeboru
družstev v šachu. Áčko s pěti náhradníky nemělo proti silnějšímu družstvu přeboru žádné naděje na úspěch. To se v průběhu hry potvrdilo,
i když to nebylo tak jednoznačné. Výsledek byl dlouho na vážkách, kdy
na poslední šachovnici domácí borec měl potíže s naším nejmladším hráčem Tomášem Bažantem. A jak to skončilo?
58
Na 1. šachovnici vyhrál přesvědčivě Jiří Zadina ml. Na 2. š. remizoval
Lukáš Třešňák – host, na 3. š. remizoval David Turický – host,
na 5. š. vyhrál Tomáš Zadina, potvrdil svou šňůru úspěšnosti a to bylo
v této části duelu pro nás velmi nadějné. Jenže pak už hráli zbytek utkání
naši náhradníci a ti – i když po velkém boji – už nestačili na hráče základní sestavy soupeře. Takže se z výhry radovali domácí 5 : 3 pro ŠK Medvědí
Zvole A. Tímto výsledkem si potvrdilo naše Áčko předposlední místo přeboru a s největší pravděpodobností i udržení v nynějším přeboru. Všem
hráčům patří uznání za vytrvalost, s jakou bojovali až do úplného konce
a nevzdali se ani po osmi prohraných zápasech.
Na závěr tabulka, která říká, že jsme několik utkání prohráli jen nejtěsnějším poměrem 3,5 : 4,5. A to je naděje po získaných zkušenostech pro
lepší výsledky do budoucna.
REGIONÁLNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV, SKUPINA A
Poř.
Družstvo
Body
Skóre
Partie
1.
Klub šachistů Říčany 1925 F
25
54.5
45
2.
ŠK Medvědi Zvole A
20
47.5
38
3.
ŠK Řevnice B
19
44.5
36
4.
TJ Lokomotiva Beroun A
19
42.0
28
5.
Sokol Buštěhrad B
18
41.5
32
6.
ŠK Rakovník B
17
41.0
29
7.
TJ Sokol Hostivice B
13
40.5
28
8.
ŠK Příbram Baník A
13
39.0
25
9.
ŠK Merkur Kladno B
7
33.0
17
10.
TJ Jince A
6
35.0
23
11.
ŠK Mníšek pod Brdy
3
21.5
15
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Antonín Slavík
59
zprávy z Čenkova
červen 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších let přejeme našim spoluobčanům:
RYCHTEROVÁ Zdeňka
BOGDAN Eugen
V červnu slaví jubileum:
HOŠKOVÁ Ivana
Zprávičky
z malé školičky
30. dubna 2013 nám sluníčko
opravdu přálo, pěkně hřálo a my
jsme si „slet čarodějnic“ jaksepatří užili! Pečení „hadi“ byli mňam,
mňam a na vycházce jsme písničkou a tancem potěšili několik
Čenkováků. Veselo bylo i na školní zahradě, kterou nám opět střežily čarodějnice Jiřího Firýta. Malé i velké čarodějky si tu vyzkoušely létání na
koštěti, nazdobili jsme májku, a protože nám paní učitelky přiblížily také
60
oslavu 1. máje, společně jsme vyvěsili i českou vlajku. Čarodějnický oběd
jsme pak zapili kouzelným lektvarem s bylinkami.
V prvních květnových dnech jsme si nejen veršem a písničkou připomněli
svátek maminek a babiček, ale s nadšením jsme pro ně vyráběli i hezká
přáníčka. Měly z nich velkou radost! Dobrými nápady přispěla i Lenka
Kolářová, která v naší školce vykonávala svoji pedagogickou praxi.
„Louka, louka zelená,
devatero kvítí má …“
a ještě mnohem více! Nejznámější z nich jsme se učili poznávat a jmenovat
a také znát některé jejich zvláštnosti. „Sluníček“ však vykvetlo ze všech
nejvíce, a proto jsme jim věnovali „Den pampelišek“.
Před poutí nám školku provoněly voňavé koláčky a paní učitelky zavzpomínaly, jaké to bývalo na poutích, když byly malé.
Příjemných jarních dnů určitě využijeme i k polodenním výletům vlakem
či autobusem do vzdálenějšího okolí.
Závěr měsíce pak bude již tradičně patřit pověstem a zajímavostem našeho
kraje.
Ale protože se tyto akce konají po uzávěrce zpravodaje,
budeme vám o tom vyprávět až příště.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie
z archivu Mateřské školy Čenkov.
61
Kluci a holky
z čenkovské školky
A co se událo v obci?
Pálili jsme čarodějnice
Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května a jedná se
o velmi starý, původně pohanský zvyk. Dnes však mají oslavy, konající se
poslední dubnový den, zcela jiný charakter. Lidé se scházejí u ohňů, které
se dříve zapalovaly na ochranu před zlými duchy. Na hranici se umisuje
figurína čarodějnice, děti se oblékají do kostýmů čarodějnic a čarodějů
a bývá připraven bohatý program pro rodiny s dětmi, včetně opékání
buřtů.
Blížící se pálení nám připomněla čarodějnice, která se objevila koncem
dubna pod kapličkou v Čenkově. Také letos v předvečer 1. máje jsme se
sešli před hospodou Za Vodou, kde se slavnostně zapálila hranice. Hostinský Zdeněk Ulman pro všechny zajistil buřty, kdo neměl hlad, zůstal
u pití, bylo ho dost pro děti i dospělé. U ohně nás bylo kolem šedesáti, dobrá
nálada panovala až do půlnoci. Pořád bylo o čem si povídat. Děti s radostí
uvítaly možnost prohlédnout si sklep pod hospodou, kam je na „exkurzi“
vzal Zdeněk. Přestože byla obloha nebezpečně zatažená, nakonec pršelo
jenom drobně. A tak na ty letošní všichni budeme vzpomínat jen v dobrém.
62
Mateřská škola
v novém kabátě
V nejbližších dnech dojde k zahájení prací
na zateplení budovy Mateřské školy Čenkov, včetně výměny oken. Toto bude zrealizováno za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí. Práce budou provedeny tak, že zůstane zachován původní
styl fasády a barva omítky. Stavbu provede firma RIOS s. r. o. Příbram.
Na školce byla již zahájena celková výměna střešní krytiny, včetně nových
okapů, střešních výlezů a hromosvodů. Práci provádí firma Zdeněk Vejr Jince. Celou opravu střechy financuje obec Čenkov.
Folkový kvítek na Konopišti
Folkový kvítek je jedním
z prvních hudebních folkových
festivalů, který se od 90. let
koná v květnu na Konopišti
u Benešova. Letos se nás na
tento festival, který slavil již
22. výročí, vypravilo i několik
z Čenkova. Předpově počasí,
která varovala před stálým
deštěm, vedla k tomu, že nás
na festival odjelo jen sedm.
Přestože opravdu pršelo téměř celý den, návštěvy festivalu nelitujeme
a určitě se sem vypravíme i příští rok. Nálada byla po celý den vynikající,
společně jsme si zazpívali s Petrou Černockou, Kameloty, Nezmary, Pavlínou Jíšovou, Wabi Daňkem, Slávkem Janouškem, skupinou Devítka,
Lokálkou, Vlastou Rédlem a dalšími. Kromě festivalu jsme navštívili
i hrad Konopiště a jeho růžovou zahradu.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
63
Družstva: 6 + 1 soutěžících, kat. muži / ženy /děti
Startovné 200 Kč/družstvo – platí se při prezentaci
12.30
13.00
13.10
13.15
Harmonogram soutěže:
– 12.50 hod.
prezentace družstev
hod.
zahájení
hod.
losování pořadí
hod.
start – první družstvo
Po ukončení soutěže následuje HASIČSKÁ ROCKOVÁ SHOW
v sále hospody Za Vodou.
64
DISKOTÉKA – ROCK ACTION
8. června 2013 od 20.00 hod. v sále hospody Za Vodou
Zve Sbor dobrovolných hasičů Čenkov
Hospoda Za Vodou Čenkov
pořádá
22. června 2013 od 13 hod.
3. STAROPRAMEN PÁRTY + DĚTSKÁ PÁRTY
Celým dnem bude provázet profi animátor na dvou pódiích
- jedno pro dospělé a druhé pouze dětské,
kde se o Vaše ratolesti postaráme a Vy se budete moci bavit.
PROGRAM:
dětské pódium:
• soutěže, malování, dětská diskotéka
• skákací hrad, velká skluzavka, paintball, malování na obličej
• a jiné akce
pódium pro dospělé:
• od 13.30 hod. ROSA BAND - country skupina
• od 15.00 hod. PECIČKY - hudba 60 - 80 let
• od 17.00 hod. KABÁT REVIVAL PLZEŇ
• od 20.00 hod. OLDIES PÁRTY - písničky na přání hraje DJ SUNNY
V průběhu dne vystoupení Hořovických mažoretek
a dětí z Mateřské školy Čenkov.
SOUTĚŽE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.
Zájem malých i velkých kluků jistě vzbudí nákladní automobil LIAZ,
který se účastnil Rallye Paříž – Alžír – Dakar.
SVOZ z Jinec a zpět zajištěn. PŘIJĎTE SE S DĚTMI POBAVIT A STAROSTI
HODIT ZA HLAVU. • VSTUP: děti zdarma, dospělí 60,- Kč/os.
TĚŠTE SE:
20. září 2013 - koncert metalových legend
DEBUSTROL + TÖRR
- Kladivo na Antikrista tour 2013
začátek od 20.00 hod.
Více informací
na tel. 723 654 099
TĚŠÍ SE NA VÁS
hostinský Zdeněk Ulman
65
zprávy z Ohrazenice
červen 2013
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice p o ř á d á
v sobotu 15. června 2013
SUCHÉ MÁJE .
Začátek zábavy ve 20.30 hodin, vstupné 60 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina SEPARACE.
Během večera proběhne tradiční dražba máje.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
Staročeské máje mají na Ohrazenici dlouhou tradici. Snímek z loňského
roku je od Miroslava Maršálka.
66
kultura v Hořovicích
červen 2013
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198, e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
Čtvrtek 13. 6., od 18:00 hodin
BRIDGE BAND - swing & jazz
na nádvoří STARÉHO ZÁMKU
Čtvrtek 27. 6., od 18:00 hodin
DIXIELAND BAND ZDICE - swing & jazz
na nádvoří STARÉHO ZÁMKU
Open Air koncert se v případě špatného počasí přesouvá do Klubu Labe.
Malé noční kejkle v Lochovicích
V sobotu 22. června 2013 zveme všechny přátele a příznivce
Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích na Malé noční kejkle.
Na programu, začínajícím v podvečer, bude svezení na poníkovi a divadelní
představení pro malé i velké, koncert folkové skupiny Pokus a závěrečné
noční ohnivé představení.
Celá akce proběhne na tradičním místě – louce pod bažantnicí. Všichni
se mohou těšit na opékání buřtů a trdelníků u velikého ohně a další bohaté
občerstvení, v případě nepřízně počasí na program uvnitř velikého dobového stanu.
Vstupné na Malé noční kejkle je stanoveno dobrovolné a doufáme, že se
podaří nejenom pokrýt náklady spojené s akcí, ale vybrat dostatečné finance jako příspěvek na zajištění chodu lochovického Azylového domu a Betlému, centra pro děti a rodinu.
Pokud by bylo ve vašich silách nás ve snažení finančně nebo jinak podpořit, budeme velice vděčni – více informací na www.jince.eu (sekce Tipy
na výlet / Malé noční kejkle).
Barbora Königová
Betlém, centrum pro rodinu a děti
Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi
67
kultura v Příbrami
červen 2013
Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
po
út
st
so
ne
po
po
út
st
čt
út
čt
pá
po
út
3.
4.
5.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
18.
20.
21.
24.
25.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
Od fontány k rebelům (Baletní škola Ivany Bouší)
Hrdý Budžes – sk. R
Rychlé šípy 2 – Sněhová mise
Bylo nás pět – derniéra
Trampoty brouka Pytlíka – sk. D
Škola základ života
Pohle a budeš udiven – sk. N – Palace Theatre
Slavnostní závěr HFAD – A. Dvořák „Svatební košile“
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Rande s duchem – sk. F
Škola základ života – sk. E
Ježata + Ginevra
Válka Roseových + vyhlášení herecké ankety 2012
Spojeni tancem III
10:30,
Akademie žáků ZŠ Březové Hory,
pracoviště bratří Čapků
čt 27. 6. Den divadla 2013 – Karel Čapek
19:00
19:00
10:00
14:00
15:00
10:00
19:00
19:00
10:00
19:00
19:00
18:00
19:00
19:00
16:00
19:00
ESTRÁDNÍ SÁL
so
8. 6. Mezinárodní výstava perských a exotických koček
9:00
ne
9. 6. Mezinárodní výstava perských a exotických koček
9:00
ne 16. 6. Sběratelská burza
12:30
OSTATNÍ
so
1. 6. Prohlídka divadla
14:00
D-KLUB
ne 16. 6. Němé grotesky – Filmové večery v D-klubu
19:00
st 26. 6. St. JOHNNY trio – bluesový večer
19:00
Podrobnější informace na internetových stránkách Divadla Antonína Dvořáka
Příbram nebo v Kulturním středisku Jince.
68
inzerce
červen 2013
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
69
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
70
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
71
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
72
CYKLOSERVIS Jince
Nicolas PIETRULA
JINCE 262 23, Na Vyhlídce 437
Nabízíme vám následující služby:
•
•
•
•
•
•
údržby kol před a po sezóně
opravy všech typů jízdních kol
výměna duší a plášů
montáž doplňků a příslušenství
výplety a centrování kol
stavba silničních i MTB kol na zakázku
KONTAKTY:
tel. 723 412 180 • e-mail: [email protected]
Více informací na našich stránkách:
w w w. c y k l o s e r v i s . w b s . c z
KLEMPÍŘSKÉ
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Telefon
603 902 100
73
74
árty
p
s
e
i
p
Hip
ačátek
jeme z
Oslavu ve stylu
in
prázdn !
s!!
hippie
75
PRODEJ SLEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK,
firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří 14-18 týdnů,
cena 149 - 170 Kč/ks – v začátku snůšky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v sobotu 15. června 2013
ve 12.30 hod. v Jincích – parkoviště u penzionu Eška
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e na tel. 728 605 840,
728 165 166 nebo 415 740 719.
Nová služba: výkup králičích kožek – cena 15 - 22 Kč/ks
A
BAZAR IVET
IVETA
HOSTOMICE - náměstí (vedle nákupního střediska)
tel. 731 728 939
použitý nábytek
bytové doplňky
elektro
kola, lyže
a mnoho dalších zajímavých věcí pro váš dům, byt,
chatu či chalupu
Nabídka na ploše 250 m 2
.bazariveta.cz
B l i ž š í i n f o n a www
www.bazariveta.cz
76
KŘIŠŤÁL
PEDIKÚRA - MASÁŽE
Blanka Ryšavá
BÍLÁ RŮŽE
náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram I
tel. 739 291 202 / www.pedikura-r ysava.webnode.cz
AKCE
■
MOKRÁ PEDIKÚRA
170 Kč - ZDARMA závěrečná masáž chodidel
■
SUCHÁ PEDIKÚRA
240 Kč - ZDARMA závěrečná masáž chodidel
■
REKONDIČNÍ MASÁŽ (záda a šíje) – 40 minut / 150 Kč
■
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
CENA:
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
celá strana A5
500 Kč
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
polovina A5
250 Kč
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Při zadání celoroční inzerce (tj. 11 čísel JZ) –
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1 měsíc ZDARMA .
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
INZERCI PŘIJÍMÁME
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ve Společenském centru J. Slavíka Jince
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
nebo
písemně na [email protected]
[email protected]
[email protected]
ZDE BY MOHL BÝT PŘÍŠTĚ
VÁŠ INZERÁ T
77
HODINOVÝ MANŽEL
SERVIS nejen pro domácnost
Nabízíme autodopravu a kompletní technické
a úklidové služby domů, kanceláří,
průmyslových a nebytových objektů.
• Drobné zednické práce – opravy stěn,
štukování, výmalba stěn, stavební práce
(cihla, kámen, betonování)
• Vyklízení domů, bytů a sklepů
• Údržba trávníku a sekání trávy, řezání palivového dřeva,
prořezávka větví, kácení stromů, odvoz biomateriálu
• Opravy domácích elektrospotřebičů a elektroinstalace
(opravy praček, sušiček a myček)
• Autodoprava do 3,5 tuny – dovoz a montáž (nového
nábytku, domácích spotřebičů)
• Opravy automobilů, čištění interiérů vozů
• Příprava a vyřízení technické kontroly
ZARUČUJEME FLEXIBILITU A ČASOVOU PŘIZPŮSOBIVOST.
Pro poskytnutí potřebných informací či služeb nás
neváhejte kontaktovat. Jezdíme po celém okrese.
Jan KŘÍŽ
Zadní Poříčí, BŘEZNICE
tel.
722 092 560
e-mail: [email protected]
78
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
79
Download

Jinecký zpravodaj - červen 2013