kalendář akcí
1. 4.
Út
2. 4.
St
3. 4.
Čt
4. 4.
Pá
5. 4.
So
6. 4.
7. 4.
Ne
Po
8. 4.
Út
9. 4.
St
10. 4.
Čt
11. 4.
Pá
12. 4.
So
13. 4.
14. 4.
Ne
Po
15. 4.
Út
duben 2014
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 Senior-klub (SCJS)
MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...)
13.00 Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
Šikulka (více: MC Jinečáček)
14.30 Výtvarná dílna v knihovně
15.00 Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
Rybářský kroužek (SCJS)
Šachový oddíl (SCJS)
NOC S ANDERSENEM (pro přihlášené - více: Knihovna) od
Brigáda rybářů každou sobotu (více: Z činnosti...)
Brigády hasičů každou sobotu a neděli (více: Z činnosti...)
Knihovna otevřena
9.00 JINECKÝ PĚŠEC V PDA (více: Pionýr)
HEROLD EXPRES na nádraží v Jincích (více: Z činnosti...)
FOTBAL Jince B – Láz B (rozpis všech zápasů v rubr. Sport)
11.30 h.
14.00 h.
16.00 h.
14.00 h.
15.30 h.
16.45 h.
16.00 h.
11.30 h.
15.30 h.
16.15 h.
17.00 h.
19.00 h.
7.00 h.
8.00 h.
12.00 h.
9.00 h.
9.45 h.
16.30 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Gastronomický večer II. (více: MC Jinečáček)
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Odpolední herna (více: MC Jinečáček)
Rybářský kroužek
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 12? (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Brigáda rybářů
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 12? (více: Knihovna)
Velikonoční výzdoba u kapličky v Čenkově do
Divadlo v Čenkově – Hotel Infercontinental
(více: Zprávy z Čenkova)
18.00 h.
16.00 h.
16.15 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
15.00 - 16.45 h.
16.00 h.
18.00 h.
9.30 - 11.30 h.
15.00 h.
16.15 h.
9.00 - 17.00 h.
17.00 h.
17.00 h.
7.00 h.
9.00 - 17.00 h.
27. dubna
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS)
9.00 - 17.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.15 h.
Hlasová terapie se Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) 18.00 h.
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS)
9.00 - 17.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30 h.
2
16. 4.
St
17. 4.
Čt
18. 4.
Pá
19. 4.
So
20. 4.
Ne
21. 4.
Po
22. 4.
Út
23. 4.
St
24. 4.
Čt
25. 4.
26. 4.
Pá
So
27. 4.
28. 4.
Ne
Po
29. 4.
Út
30. 4.
St
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE (více: Ze života školy) 10.00 - 14.00 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS)
9.00 - 17.00 h.
Šikulka (více: MC Jinečáček)
14.30 - 15.30 h.
Velikonoční malování na chodníku (více: Knihovna) 15.00 - 16.30 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Velikonoční prázdniny
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS)
9.00 - 15.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna)
15.00 h.
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje – KVĚTEN 2014
Velikonoční prázdniny
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS)
9.00 - 12.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
Brigáda rybářů
7.00 h.
Velikonoční přebor ve florbale (více: Z činnosti...)
9.00 h.
Velikonoční neděle
Velikonoční posezení na Ohrazenici
20.00 h.
(více: Zprávy z Ohrazenice)
Velikonoční pondělí
Velikonoční miniturnaj v šachu (více: Pionýr)
16.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
Den Země (více: Ze života školy)
Hrátky s pamětí – pexesománie (více: Knihovna)
od 15.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Pronájem sálu SCJS
8.00 - 16.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
9.30 - 11.30 h.
Výlet MC – Solvayovy lomy (více: MC Jinečáček)
7.45 h.
Rybářský kroužek (SCJS)
16.15 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
Brigáda rybářů
7.00 h.
ŽELEZNÁ SOBOTA (více: Z činnosti...)
8.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.15
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30
Senior-klub (SCJS)
14.00
Zábavný pořad NA STOJÁKA (více: Z činnosti...)
19.00
Přebor školy v atletice (více: Ze života školy)
Šikulka (více: MC Jinečáček)
14.30 - 15.30
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00
ČARODĚJNICE na Sokolské zahradě (více: Z činnosti...)
18.00
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
KVĚTEN 2014 - více v příštím čísle JZ
7. 5.
9. 5.
St
Pá
Schůzka klubu učitelů – důchodců (SCJS)
Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS)
3
14.00 h.
15.30 h.
přehled
duben 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
7
........................................................
strana
17
.....................................................................
strana
26
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
33
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
37
...............................................
strana
46
.............................................................
strana
51
Městys Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
51
...................................................
55
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
57
..................................................
strana
59
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
62
Policie informuje
.........................................................
strana
63
...........................................................................
strana
64
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
67
Zprávy z Ohrazenice
strana
74
........................................
strana
75
.......................................................
strana
76
........................................................................
strana
77
13. dělostřelecký pluk
Sport
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
společenská kronika
duben 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
KADEŘÁBEK Antonín – 92 let
BARDOŇOVÁ Zdeňka – 88 let
HELCLOVÁ Blažena – 87 let
BĚLJAJEV Vladislav – 70 let
MARŠÁLKOVÁ Jiřina – 80 let
HLAVÁČKOVÁ Růžena – 88 let
BRANIŠOVÁ Miroslava – 85 let
Rozloučili jsme se…
SMETANA Jiří
ŠIMÁČKOVÁ Marie
ROUŠAL Václav
VZPOMÍNKY
Dne 10. dubna 2014 si připomeneme nedožité
70. narozeniny pana Jiřího Píchala.
S láskou a úctou stále vzpomínají maminka
a sestra Zdena s rodinou.
5
VZPOMÍNKY
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí…
Sedmým rokem vzpomínáme 13. dubna na den,
kdy navždy odešel beze slova rozloučení
pan Emil Vojkovský.
Vzpomíná rodina.
Dne 16. dubna 2014 uplyne rok, co nás navždy
opustila manželka, matka a babička
paní Jana Beránková.
Nikdy nezapomeneme - manžel Zdeněk,
dcery Jana, Martina a syn Zdeněk s rodinami.
Dne 24. dubna 2014 uplyne 20 let od chvíle,
co nás navždy opustil náš milovaný syn
Petr Cinka z Čenkova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají rodiče se synem.
Dne 25. dubna 2009 uplyne dlouhých 30 let
od okamžiku, co nás bez slůvka rozloučení navždy
opustil pan Jiří Kratochvíl – velitel
Požárního sboru Jince a Okresního požárního
sboru Příbram.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
6
Městys Jince
duben 2014
Výpis ze zprávy o činnosti Rady
městyse Jince
v období od 22. 1. 2014 do 19. 2. 2014
Od posledního zasedání zastupitelstva 22. ledna 2014 se konala dvě zasedání rady – 3. a 17. února 2014.
Okruhy projednávané problematiky:
Vyhodnocení, příprava zastupitelstva
Z usnesení zastupitelstva městyse 22. 1. 2014 vyplynul úkol pro radu
městyse zajistit úpravu textu vzorových smluv kupních na prodej
v lokalitě A10 a v lokalitě F4 dle nového občanského zákoníku – požádána
AK JUDr. Černohorské, která původní smlouvy připravovala. Na základě
schválení bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Jince č. parc. 1341/21
příspěvkové organizaci SBJ byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu
pozemku a podán návrh na vklad změny vlastnického práva na katastr.
K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc.
848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834
byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků.
Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada 3. 2. 2014.
Program rozvoje městyse, výstavba
Rada se zabývala přípravou podkladů pro nové akce spolufinancované z dotace:
Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska:
– vzala na vědomí informaci o přípravě žádostí městyse a Správy bytů Jince o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora bydlení 2014 – podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů;
– souhlasila k doložení finančních prostředků na dofinancování projektů
nad rámec dotace s převodem prostředků ve výši 2,5 mil. Kč na účet SBJ
(v souladu s usnesením zastupitelstva městyse ze dne 22. 1. 2014);
– byla informována o podání obou žádostí 2 x 8 b. j. Jince (i za SBJ)
a o přípravě na výběrové řízení (oslovení BW projekce a SELLA);
– schválila uzavření smlouvy se spol. SELLA s. r. o. na vypracování a administraci žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 8 b. j.
7
Doplnění skateparku Jince:
– vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z MMR na doplnění
skateparku a dětského hřiště ve sportovním areálu koupaliště a fotbalového hřiště – název akce „Doplnění skateparku Jince“.
Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince:
– schválila uzavření smlouvy na TDI akce „Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince“ se společností FRAM Consult a. s.
Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince – 2:
– vzala na vědomí informaci o možnosti realizovat rekonstrukci dalších
důležitých komunikací s využitím dotačního titulu ze středočeského
ROP vypsaného v r. 2014
schválila:
– předložit zastupitelstvu městyse návrh řešit s využitím této dotace
rekonstrukci komunikací Čsl. dělostřelců + cesta směr Zborovská,
ul. Ke Koupališti s komunikací k parku na náměstí, ul. Pod Váhou;
– uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince“ (2) projekční kanceláři LUCIDA a smlouvu o poradenské činnosti s KPW Project s. r. o.
na vypracování, podání žádosti o dotaci z ROP, v případě přiznání dotace
i na další administraci přípravy projektu k realizaci.
Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince:
– vzala na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na akci „Rozšíření
kapacity Mateřské školy Jince (přístavbu a rekonstrukci objektu MŠ),
následně byla informována o podání žádosti a její kontrole na ROP, o nabytí právní moci stavebního povolení a územního rozhodnutí na stavbu, výzva ROP k přípravě výběrového řízení na realizaci akce.
Další akce:
– vzala na vědomí oznámení SFŽP – č. j. SFZP 004213/2014 – o splnění
podmínek pro vydání závěrečného vyhodnocení akce „Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu“;
– schválila zadat přípravu na elektrické zabezpečovací signalizace v hasičárně spol. ČIP plus s. r. o. (kabelové rozvody pro instalaci EZS).
Příprava nového programu rozvoje pro další období:
– vzala na vědomí informaci MV ČR č. j. MV-14372-1/OSF-2014 o připravované výzvě z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 –
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a informaci o podání přihlášky k účasti na závěrečné konferenci projektu
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“.
8
Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření
– rada souhlasila s proplacením obou faktur odloženého financování stavby
tělocvičny, splatných v roce 2014 v celkové částce 2 mil. Kč dle možností
finanční hotovosti na účtech městyse v co nejkratším termínu;
schválila:
– rozpis rozpočtu 2014 na jednotlivé položky – dle návrhu zpracovaného
hlavní účetní na základě podkladů, ze kterých vychází rozpočet pro
r. 2014;
– rozpočtové opatření č. 1 (snížení příjmů i výdajů dle skutečné výše dotace
na státní správu - 2,5 tis. Kč a finanční příspěvek pro SBJ 10 tisíc Kč);
– předložit zastupitelstvu návrh RO č. 2 – úprava pro správné zaúčtování
investičního příspěvku na pořízení majetku SMJ (převod z tř. 2 běžné
výdaje do tř. 6 kapitálové výdaje);
vzala na vědomí:
– informaci o plnění rozpočtu za měsíc leden 2014;
– stanovisko bývalých nájemců koupaliště k pohledávce za odběr vody
a elektřiny v sezóně 2010, 2011 vč. vyjádření účtárny k této problematice
– účtárna městyse prověří účtované odběry v tomto období – fakturované
dodavateli dle elektroměrů a vodoměrů pro koupaliště a pro fotbalové
hřiště;
– vyžádání přehledu o podniknutých krocích AK JUDr. Černohorské
ve věci vymáhání pohledávek za f. LENOXA.
Bytové záležitosti
– rada schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 4/32 s bývalým nájemcem na dobu do 30. 4. 2014 (po projednání podmínek k dalšímu užívání
bytu)
Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce
Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise:
– vzala na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise dne 11. 2. 2014
k přípravě kulturních a společenských akcí
Služby městyse Jince:
– vzala na vědomí zrušení výběrového řízení SMJ na odborného zástupce
provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných
služeb (vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě s armádou o předávání
9
vody pro městys) a souhlasila s prodloužením smlouvy na zajišování
uvedených činností se stávajícími poskytovateli těchto služeb
Správa bytů Jince:
– schválila organizační řád příspěvkové organizace Správa bytů Jince –
úprava po dobu omezeného provozu
Základní škola a mateřská škola Jince:
vzala na vědomí
– informaci o počtu dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro příští školní rok
– informaci o probíhající školní inspekci v ZŠ a MŠ Jince
Zájmové organizace:
– byla informována o jednání starosty se zástupci TJ SOKOL ohledně možného řešení rekonstrukce Sokolské zahrady prodejem areálu městysi;
– pověřila p. Miloslava Horkého k účasti na valné hromadě TJ Sokol Jince - projednat otázku záměru TJ Sokol se Sokolskou zahradou vč. jejich
stanoviska k možnému prodeji městysi.
Organizační a majetkové záležitosti
rada schválila:
– předložit zastupitelstvu městyse návrh na zapojení městyse do nové MAS
– spolu s okolními obcemi v sousedství VÚ Brdy (následně byla informována o přípravě na založení MAS – projednání členství obce Obecnice
v zastupitelstvu obce);
– uzavření dodatku č. 1 ke skupinové pojistné smlouvě č. 3880003513, kterým se upravuje sleva pro strojní pojištění;
– potvrzení souhlasného prohlášení o přechodu pozemku 711/2 k. ú. Jince
mezi ČR MO a městysem Jince č. AHNM č. 07/PLZ/2014 (text v souladu
se souhlasným prohlášením č. 5/PLZ/2013 schváleným zastupitelstvem
městyse 30. 12. 2013);
– inventarizační zprávu městyse Jince a inventarizační zprávu SMJ
za r. 2013;
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013285/001 – břemeno osobní služebnosti (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkům č. parc. 360/1, 360/2, 360/3 a 425/1 – kNN
pro č. p. 33);
– snížení platby za užívání nebytových prostor – zubní ordinace po dobu
mateřské dovolené zubní lékařky, tj. březen – srpen 2014 bude nájemce
hradit pouze vlastní pronájem nebytových prostor, platba náhrady
za plnění s nájmem spojená se po tuto dobu promíjí;
10
vzala na vědomí:
– ocenění podílů p. Kafkové na pozemcích č. parc. 848, 854/2 a 1713 pro
účely dědického řízení (znalecký posudek č. 1903-3/2014 Ing. Žemlíka);
– informaci o konečném projednání dědictví po p. Kafkové – zastupitelstvu
bude předložen návrh na převod podílu zůstavitelky na pozemcích 848
a 845/2 za cenu dle úředního odhadu na městys + úhrada podílu na vypravení pohřbu zůstavitelky (dohoda o vypořádání dědictví);
– ocenění pozemků parc. č. 848, 849 a 854/2 a 834 – vše k. ú. Jince (znalecké posudky 1904-4/2014 a 1905-5/2014 Ing. Žemlíka) – znalecké
posudky budou podkladem pro jednání o odkoupení pozemků pod místní
komunikací, která se na těchto pozemcích nachází;
– informaci o jednání se zájemci o koupi projektu 48 b. j. Zborovská –
pověřila starostu k jednání o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na prodej pozemku, na kterém má být projekt 48 b. j. realizován;
– informaci o dvou zájemcích o prodej pozemků v lokalitě A10.
Personální záležitosti:
– vzala na vědomí informaci o způsobu stanovení platu zaměstnanců
městyse
– schválila uzavření dohody o provedení práce na přípravu dokladů
k archivaci (rozsah 150 hodin)
Další záležitosti
rada schválila:
– zakoupení sadby letniček od SEMPRA Praha a. s., ŠS Veltrusy;
– objednat kancelářský nábytek do kanceláře starosty u NO+BL Smíchov
s. r. o.;
– podání žádosti ÚM o souhlas s kácením tří bříz rostoucích v bezprostřední blízkosti u bytového domu č. p. 295, 296 v Jincích;
– zajištění jinecké pouti v r. 2014 p. Luňáčkem a p. Lagronovou – podmínky
pro umístění pouových atrakcí jako v předchozích letech 2011 – 2013;
souhlasila:
– s udělením licence pro spol. PROBO BUS a. s. na provozování vnitrostátní osobní linkové dopravy pro linku 210984 Žebrák, Kappa – Žebrák,
Valeo – Příbram. K udělení licence nemá žádné připomínky;
vzala na vědomí:
– informaci o šetření PČR dopravní nehody 12. 1. 2014, při které byla poškozena dopravní značka ve vlastnictví městyse;
11
– informaci o pokusu krádeže v objektu zdravotního střediska č. p. 371 –
městysi nevznikla vytlačením oken do zubní ordinace a do ordinace
gynekologické ambulance škoda, proto se městys nepřipojí k trestnímu
řízení a náhradě způsobené škody;
– žádost o radu ohledně problematiky obtěžování nočním štěkotem psů –
možnost řešení konzultována s oddělením přestupků MÚ Příbram;
– žádosti o podporu při vydávání Podbrdských novin a žádost o příspěvek
MO Svazu tělesně postižených v ČR pro rok 2014 – vzhledem k již schválenému rozpočtu o finančním příspěvku pro letošní rok pro tyto organizace jednáno nebude;
– dopis ČSÚ ke statistickým zjišováním pro rok 2014 a termínům pro
předkládání výkazů za městys Jince;
– informaci starosty o připravovaném setkání starostů na Křešíně 20. 2.
2014 k problematice Vojenského újezdu Brdy;
– informaci starosty o jednání s ředitelem p. Vlkem k nově zaváděné výrobě (elektronické rozlišovací pásky) v objektu KORONA Lochovice, náboru zaměstnanců a s tím související otázkou řešení dopravy zaměstnanců z Příbramska;
– oznámení MÚ Příbram - záměr pořízení třetí úplné aktualizace územně
analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností
Příbram.
Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM
Vedle zdravotního střediska byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek.
V současnosti se pracuje na propojení s vodovodem z Čenkovské ulice.
Foto Karel Horký
12
Výpis usnesení Zastupitelstva
městyse Jince ze dne 19. 2. 2014
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Lenka Kozáková, Marie Houšková.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu
Františka Gajance, Miroslava Jandíka.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
Rady městyse Jince za období od 22. 1. 2014 do 19. 2. 2014.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse k 31. 1. 2014.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření
č. 2 k rozpočtu městyse pro rok 2014 (dle přílohy zápisu).
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (vč. dotačních akcí).
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (ul.
Ke Koupališti se sjezdem ke koupališti a k mostu přes Pstruhový potok,
ul. Pod Váhou, část ul. Čsl. dělostřelců + komunikace v návaznosti na ul.
Jana Žižky na č. parc. 603/1) z ROP NUTS 2 Střední Čechy do Výzvy č. 85,
oblast podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince
k jednání s dědici po p. Líznerové o převodu jejich dědických podílů na
pozemku 1307/2 v k. ú. Jince na městys za cenu dle znaleckého posudku
s tím, že náklady spojené s řízením ponese městys.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků
v k. ú. Jince ve společném oploceném celku s pozemky u č. p. 3: č. parc.
1036/2 (102 m2 – ostatní plocha, jiná plocha), 1038/2 (558 m2 – zahrada),
1032/2 (475 m2 – zahrada) a 1031/2 (703 m2 – trvalý travní porost) vlastníkovi č. p. 3 za cenu 36.760,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 19011/2014 Ing. Žemlíka. Náklady spojené s prodejem nese kupující.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje koupi pozemku
v k. ú. Jince, č. parc. 1049/6 (244 m2 – ostatní plocha, manipulační plo-
13
cha) od vlastníka č. p. 3 za cenu 11.300,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1901-1/2014 Ing. Žemlíka s tím, že souhlasí se zřízením věcného
břemene na tomto pozemku spočívající v zajištění přístupu k pozemkům
prodávajícího. Náklady spojené s prodejem nese kupující.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1635/19
dle kupní smlouvy zapsané KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č. V-4182/2010 do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dohodu o vypořádání dědictví po p. Kafkové, kterou na městys přechází podílové 4/100
pozemku č. parc. 854/2 (trvalý travní porost), podílové 4/100 pozemku
parc. č. 848 (ostatní plocha) a podílová 1/5 pozemku č. parc. 1713 (orná
půda) – všechny pozemky v k. ú. Jince, za podmínky úhrady 3.206,80 Kč
druhému dědici a podílu na nákladech pohřbu zůstavitelky.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse
Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. (vysvětlivka pojmu níže)
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje návrh zakládací
listiny MAS Brdy, z. ú.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části
pozemku č. parc. 706/1 k realizaci projektu na výstavbu dvou bytových
domů v ul. Zborovská s tím, že pověřuje Radu městyse k zadání oddělovacího geometrického plánu a k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na převod oddělené části pozemku (podmínky prodeje pozemku budou
vycházet z předchozích usnesení zastupitelstva – č. 16 z 6. 3. 2013 a č. 8
z 11. 12. 2013).
Zpracovala
Věra Kadeřábková, tajemnice
Otázka pro starostu Josefa Hálu
Pane starosto, v bodě 14 výše zveřejněného usnesení
zastupitelstva se píše, že „Zastupitelstvo městyse Jince
schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané
MAS Brdy, z. ú. “ Můžete nám objasnit, co zkratka
MAS Brdy, z. ú. znamená?
Jedná se o „Místní akční skupinu“ – sdružení obcí, podnikatelů a neziskových organizací v našem regionu. Nyní u soudu probíhá registrace, následně
budeme budovat členskou základnu a v letech 14 – 20 rozdělovat dotace.
ung.
14
Služby městyse Jince i n f o r m u j í
V období od 29. 3. do 6. 4. 2014 jsou prováděny
ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku 2014.
V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas
domluvit dobu odečtu na tel. číslech 773 830 703 nebo 773 830 706.
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
3. a 17. dubna, 1., 15. a 29. května, 12. a 26. června,
10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2.,
16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 2. ledna do 24. dubna 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 3., 10., 17. a 24. dubna.
od 8. května do 11. září 2014 (léto) – LICHÝ čtvrtek, tj.:
8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července,
14. a 28. srpna, 11. září.
od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října,
6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30
10. dubna
15. května
12. června
17. července
14. srpna
11. září
9. října
6. listopadu
4. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
15
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10
1635/16 +1634/3
1635/28
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
16
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
duben 2014
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 2. dubna 2014 od 14.00 hodin
ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu
7. května 2014.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
3. dubna 2014 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
Další setkání se z důvodu státního svátku uskuteční v pátek 9. května
2014.
Kulturní středisko Jince připravuje na květen a čer ven
13. května 2014 od 15 hodin
DEN MATEK pro seniory
ve Společenském centru J. Slavíka - posezení při muzice
SLAVÍKOVY JINCE 2014
Termín a další informace v příštím čísle JZ
a na plakátech.
Podbr
dsk
o v obrazech
odbrdsk
dsko
Kulturní středisko Jince ve spolupráci
s Podbrdskými novinami připravují o d
15. do 29. června 2014 výstavu malíře
Podbr
dska Václava Šestáka.
odbrdska
Ve r n i s á ž b u d e v n e d ě l i 1 5 . č e r v n a
2014 od 16 hodin ve Společenském
centru Josefa Slavíka Jince. Její součástí bude kulturní program i občerstvení.
Václav Šesták se narodil 22. srpna 1953
v Teplicích, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích. Od roku 2001 žije v Hořovicích.
17
Maloval už jako malý kluk k malé radosti rodičů na všechno v celém bytě.
Obrázky z dětství většinou rozdal, jako mladý muž maloval oleje, které
také většinou daroval. Z jeho mladého období se zachovalo několik pláten
např. s námětem Karlštejna, Průhonic, pohledů do zdejší krajiny. Důvěrně
zná Podbrdsko, dojmy z této nádherné části české země nosil v sobě mnoho let, až v roce 2006 - po téměř dvacetileté přestávce - opět sáhl po štětci.
Těch dvacet let, kdy neměl čas na malování a tedy jeho Bohem daná hřivna
ležela hluboko zakopána, pracoval v různých profesích, např. jako signalista na dráze, opravář jízdních kol, restaurátor nábytku, obchodní zástupce.
Chvíli si také zkusil soukromě podnikat, a pak na šest let uvízl ve skladu
továrny na výrobu dílů pro automobilový průmysl.
V prosinci 2006 dlouhodobě onemocněl a jeho tělo i duše našly způsob
„úniku“ z nemoci v malování.
Návrat k paletě a barvám v roce 2007 byl stejný jako v dobách, kdy začal
pracovat na svých prvních obrazech. Nejprve maloval na čtvrtky temperou, pak na sololit a postupně přešel k olejomalbě na plátno. Během obnovené tvorby si vytvořil zvláštní techniku – suchá křída na mokrém šepsu,
např. obrazy s názvy U přístavu, Na cestě k přístavu, Maják, V lukách.
Obrazy si také sám originálním způsobem rámuje, někdy i s přesahem
malby na rám.
Velikými vzory a inspirací pro tvorbu Václava Šestáka jsou malíři takových zvučných jmen jako např. Jakub Schikaneder, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček či francouzský impresionista Claude
Oscar Monet.
Od roku 2007, kdy začal vystavovat, absolvoval již téměř 30 výstav, nejvíce na Podbrdsku, ale také v Plzni, Dobříši, Berouně, Rokycanech a Vídni.
Zaneste si tedy datum 15. června 2014 již dnes do kalendáře
a nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít. Těšíme se na vás.
Ung. a Marta ŠeVac
Hudební festival Antonína Dvořáka 2014
HFAD, jehož pořadatelem je Město Příbram, pevně
zakotvil v povědomí kulturně orientované veřejnosti
a získává stále větší respekt v českých hudebních
kruzích. Cílem festivalu zůstává připomínka cenného díla Mistra Antonína
Dvořáka, ale i snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní
18
nabídce další tituly české a světové hudební tvorby. Některé koncerty jsou
situovány do netypických – o to však atraktivnějších prostor: kostel
sv. Jakuba či Galerie Fr. Drtikola v Příbrami.
46. ročník festivalu s mottem „Na struně vzpomínek“
nabízí tento program:
4. 5. od 18 hod.
Divadlo A. Dvořáka Příbram – Slavnostní zahájení
festivalu
- Soubor svatohorských trubačů
- Thomas Hampson zpívá Cigánské melodie A. Dvořáka
(v orch. úpravě Sylvie Bodorové) – Kateřina Englichová
(harfa), Komorní filharmonie Pardubice
6. 5. od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram
- Varhanní recitál Michaely Káčerkové
15. 5. od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram
- Spirituály a gospely (skupina Let’s go a duo T n T
20. 5. od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram
- Doležalovo kvarteto
29. 5. od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram
- Furiant – Inspirace a Interpretace (folklorní
soubor JARO a klavíristé Terezie Fialová a Karel
Vrtiška)
5. 6. od 19 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram – Slavnostní závěr
festivalu
- Antonín Dvořák: STABAT MATER
- Alžběta Poláčková, Markéta Cukrová, Richard
Samek, David Nykl
- Moravský komorní sbor, Karlovarský symfonický
orchestr
Doprovodný program:
14. 5. od 11 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram
- Rusalce – Divadlo J. K. Tyla Plzeň (uzavřené
představení pro žáky základních škol)
22. 5. od 16 hod. Hořejší Obora
- Koncert OPEN AIR - účinkují žáci příbramských
ZUŠ a Příbramský městský orchestr
Změna programu vyhrazena.
19
sobota 24. května 2014
Muzikál LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY
(Hudební divadlo Karlín) – odpolední představení od 15 hod.
Vstupenky k vyzvednutí v kulturním středisku, cena 750 Kč včetně dopravy.
Odjezd autobusu ve 12.00 hod. od hotelu Kratochvíl, zastávka u Sokolovny
a dále dle dohody.
Navštívili jsme autorku knihy o Josefu Slavíkovi
Na pozvání paní Ludmily Zenkové, která napsala knížku Koncert srdce
svého I. – životní příběh houslisty Josefa Slavíka, jsme se s Miluškou
Vychodilovou a Miroslavem Maršálkem vydali na návštěvu do Kralovic.
Dostalo se nám od paní Zenkové a jejího manžela vřelého přijetí. Při vzpomínkách na jejich loňskou návštěvu koncertu Slavíkovy Jince se naše
debata točila nejen okolo Josefa Slavíka, ale prohlédli jsme si i překrásné
obrázky a kresby pana Zenka, pro něhož je malování velkým koníčkem
a ve zmiňované knize je několik jeho ilustrací. Bylo nám dovoleno nahlédnout „pod pokličku“ druhého dílu knihy, který je před dokončením.
Doufejme tedy, že se najdou (třeba i za pomoci sponzorů) finanční prostředky na jeho vydání.
Ung.
Paní Ludmila Zenková nám
do knihy Koncert srdce svého I.
napsala věnování.
Měli jsme možnost obdivovat krásné
obrazy pana Zenka.
Foto Miroslav Maršálek
20
Představujeme vám …
Štěpán Lukeš je sympatický osmnáctiletý kluk z Jinec. Má obyčejné starosti
i radosti, ale neobyčejného koníčka, a to
tancování. A že mu to opravdu jde, vědí
návštěvníci letošního obecního plesu
v Jincích, kde se svojí taneční partnerkou Petrou Vithovou předvedl několik
ukázek standardních a latinsko-amerických tanců.
Štěpáne, kde a co studujete?
Momentálně studuji čtvrtý ročník Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích. Čeká mě maturita a příští rok nastupuji na vysokou školu ČVUT –
Fakulta jaderně a fyzikálně inženýrská.
Proč Vás zaujal právě tanec? Pro většinu kluků je přece atraktivnější např. fotbal nebo tenis.
Líbilo se mi vyjádření pohybu na určitou hudbu.
V kolika letech jste s tancováním začal a kdo Vás k němu přivedl?
Kdo Vás nejvíc podporuje?
V 9 letech jsem začínal s DCC (DanceClipClap) – imitace tanečních klipů.
To ale nebylo to pravé a rok nato jsem začal se standardními a latinskoamerickými tanci v Příbrami za Klub tanečního sportu Příbram. K tanci
mě přivedla mamka a sestra. Podpora je hlavně na rodičích a poslední dva
roky na Městysi Jince.
Tancování je asi finančně náročný koníček. Máte sponzory?
Tancování je velmi finančně náročný koníček. Bohužel sponzory zatím
žádné nemáme, ač jsme oslovili několik firem i soukromníků.
Dá se tanec považovat za sport? Navštěvujete nějaký klub?
Ano, tanec je velmi náročný sport, dokonce jsem četl, že po fyzické stránce
třetí nejnáročnější. Momentálně tančíme za pražský klub MADAT – Taneční škola Plamínek Praha.
Vaší současnou taneční partnerkou je krásná Petra Vithová.
Tančíte spolu od začátku?
Ne, je to moje třetí taneční partnerka. Partnerku jsem měnil, když dívky
„nestíhaly“ po výkonnostní stránce.
21
Jak dlouho tvoříte
pár s Petrou?
S Petrou tančím již třetím rokem.
Kdo je trenérem vašeho páru a jak často trénujete?
Našimi trenéry jsou
desetinásobní mistři
ČR ve standardních
tancích Martin Dvořák
a Zuzana Šilhánová.
Trénujeme 2 - 3x týdně
tři - čtyři hodiny.
K tomu je letní a zimní
soustředění plus soustředění před důležitými soutěžemi.
Foto Miroslav Maršálek
Jakých úspěchů jste spolu dosáhli a který je pro váš pár ten nejcennější? Kde všude jste soutěžili?
Každý postup do vyšší taneční kategorie byl svým způsobem obrovský
úspěch, za kterým se schovávala spousta dřiny. Od té doby, co máme
nejvyšší vytančenou třídu „M“ je to 2x titul vícemistrů ČR v družstvech
standardních tanců a 3. a 2. místo na mistrovství ČR družstev v latině.
Na mezinárodních tanečních soutěžích je krásným umístěním finále či semifinále. Co si narychlo vzpomínám - Německo, Rakousko, Slovensko
a samozřejmě spousta domácích soutěží, i těch mezinárodních, což jsou
takzvané OPENY.
Jaký styl tance vám oběma nejvíce „sedí“? A co Vám konkrétně
tanec dává?
Již od začátku mám bližší vztah k „standardu“ a mezi můj nejoblíbenější
tanec patří slowfoxtrot.
Jak vypadá Váš všední den a víkend? Jak to vypadá v zákulisí
soutěží?
Tréninkový den vypadá tak, že po příchodu ze školy domů mrknu nato,
co bude následovat další den ve škole a na sedmnáctou hodinu už musím
být na tanečním parketě v Praze – Řepy. Domu se vracím ve večerních
hodinách, cca v půl desáté. Pokud je o víkendu soutěž, záleží na tom, jestli
22
tančíme pouze standard nebo i latinu. Pokud oboje, je to na celý den.
Na soutěži je vždy příjemné, když jede více klubových párů, protože se vzájemně podporujeme a fandíme si. Podle množství přihlášených páru se
tancuje počet kol.
Kdo se stará o Vaši image? Musíte si např. hlídat váhu? Jaký je
třeba Váš jídelníček?
Váhu si nehlídám, sním na co přijdu. O image se starají mamka a trenéři,
někdy vypomůže partnerka.
Máte své taneční idoly?
Mezi mé idoly patří samozřejmě trenéři Martin se Zuzkou a z těch zahraničních Mirko Gozzoli (Litva) a Emanuel Valeri (Dánsko).
Chtěl byste se tanci věnovat profesionálně?
Podle toho, co čas přinese. Samozřejmě ano.
Co váš pár čeká v letošním roce?
Soutěže taneční ligy a určitě některé mezinárodní taneční soutěže
v zahraničí i u nás.
Čeho byste chtěl dosáhnout?
Asi každý pomýšlí jednou na titul mistra ČR v hlavní kategorii dospělých.
Děkuji za rozhovor a držíme vám oběma palce, abyste si splnili
všechny sny a cíle.
Ptala se Ung.
Čtenáři píší
Velké poděkování posílám touto cestou všem, kteří mi blahopřáli,
a osobně či písemně, k mým 80. narozeninám. Moc si toho vážím
a děkuji.
Jiřina Štěpánková
Děkujeme panu Jozefu Moravčíkovi a Městysi Jince
za opravu poškozeného kříže u pošty.
farníci z Jinec
Hledáme staré fotografie
Vážení spoluobčané, pokud máte doma
• historické pohlednice Jinec a okolí
• snímky, na nichž je zachyceno budování našeho městyse
23
• bývalou podobu jineckých objektů (zámek, sanatorium, staré obchody,
škola apod.)
• fotografie jineckých občanů, kteří se zasloužili o rozvoj městyse,
budeme velice rádi, zapůjčíte-li nám je k pořízení kopií.
S Vaším svolením bychom je chtěli postupně uveřejňovat v Jineckém zpravodaji a na internetových stránkách městyse. Děkujeme za spolupráci. Ung.
Prodej nových knih
ve Společenském centru Josefa Slavíka
L. Zenková
V. Jiřička
T. Makaj
Koncert srdce svého I.
Klapající minulost
Z historie strašických kasáren I.
(1934 – 1939)
Bělová/Lang
Hřbitove, hřbitove, zahrado železná
T. Makaj
Pověsti středních Brd
T. Makaj
Střední Brdy na starých
pohlednicích
J. Beránek
Jince, dějiny obce
A. Roháček
Zázraky přírody
M. Vanek
Láska k železákům
Dvořák/Holečková
Dolní Berounka
Dvořák/Holečková
Po stopách českých králů
pěšky a na kole
Dvořák/Holečková
Tajemná místa Podbrdska
Letecké snímky Jinec a okolí:
- fotografie vel. A3 bez lamina
- fotografie 40 x 30 cm zalaminovaná
160 Kč
289 Kč
249 Kč
Novinka
Novinka
Novinka
199 Kč
279 Kč
Novinka
350 Kč
195 Kč
270 Kč
399 Kč
220 Kč
220 Kč
239 Kč
330 Kč/ks
300 Kč/ks
Zubní ordinace v Jincích je dočasně u z a v ř e n a.
V případě potřeby Vás ošetří:
MUDr. Zdeňka Šmejkalová – Lochovice, tel. 311 537 796
po – pá 8.00 – 9.30 hod.
MUDr. Helena Kukolová – Dobříš, tel. 318 521 088
po – čt 9.00 – 10.00 hod.
MUDr. Richard Valta ml. – Žebrák, tel. 311 533 384
jen čt 8.00 – 9.30 hod.
Pohotovost v Příbrami na Zdaboři, tel. 318 654 705
sobota, neděle a svátky 8.00 – 14.00 hod.
24
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Na facebooku můžete navštívit tyto profily a skupinu:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Josef Slavík – Český Paganini
Jinecko pro pamětníky
Zaměstnanci a přátelé
Společenského centra
Josefa Slavíka Jince
přejí všem čtenářům
Jineckého zpravodaje
krásné prožití
velikonočních svátků.
Historická velikonoční pohlednice
z archivu Fr. Jochy.
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. dubna 2014.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.eu
25
Knihovna Jince
duben 2014
N e z a p o m e ň t e , knihovnu, internet pro veřejnost,
kopírovací a laminovací službu, můžete využít
i v sobotu 5. 4. 2014 od 9 do 12 hodin.
Vyhlášení literární a výtvarné soutěže
ČTETE SE SLONEM BOBEM
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje
literární a výtvarnou soutěž pro děti a mládež „Čtěte se slonem
Bobem“.
Cílem soutěže je podpora čtenářské gramotnosti. Soutěže se mohou zúčastnit školy, školní knihovny, dětská oddělení knihoven, dětské domovy
a zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek.
Soutěž probíhá ve dvou oblastech; výtvarné a literární.
Výtvarná část je určena dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ.
Úkolem je namalovat libovolnou výtvarnou technikou obrázek mamuta,
slona či slůňat, a to na základě přečtené knížky s touto tematikou.
Úkolem literární části je napsat povídku, básničku, úvahu či komiks
na téma „Zvíře, o kterém bych si rád přečetl“. Povídku je možné doplnit
vlastní ilustrací.
Literární část soutěže je určena pro děti do 15 let (6. – 9. třída ZŠ
a 1. - 4. třída víceletých gymnázií, mohou se zapojit i děti mladší).
Výherci všech kategorií budou vyhlášeni a odměněni věcnými cenami
dne 27. 5. 2014 na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční
v prostorách Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Mikulandské 5,
116 74 Praha 1.
Podrobné informace naleznete na w w w. n p m k . c z .
Vyhlášení literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka 2014
Knihovna Jana Drdy v Příbrami za podpory 1.SčV, a.s. vyhlašuje tradiční
literární soutěž pro mladé autory od 12 do 23 let „Příbram Hanuše Jelínka
2014.“
Soutěž si získala mezi mladými literáty velkou oblibu. Není proto divu,
že letos proběhne již její 18. ročník. Soutěžit můžete v oblasti prózy a poezie. Velikost maximálního příspěvku je v oblasti prózy omezena na pět
26
stran A4 a v oblasti poezie na čtyři básně. Každá oblast je rozdělena do tří
věkových kategorií: 12 - 15 let, 16 – 19 let a 20 – 23 let. Do soutěže jsou
přijímány pouze původní, dosud nikde nepublikované práce. Nejlepší autory ocení odborná porota a jejich práce budou vydány knižně v almanachu.
Přihlášením práce do soutěže dává autor současně svolení k jejímu případnému zveřejnění. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2014. Každá z prací musí
být označena jménem, adresou a datem narození autora. Soutěžní práce
zasílejte na e-mail: [email protected] . Na vítěze soutěže čeká slavnostní
vyhlášení (s překvapením) za účasti osobnosti z řad herců či spisovatelů,
kde budou předány hodnotné ceny včetně výše zmíněných sborníků.
Ú p l n ý s e z n a m v š e c h k n i h (z dotace, zakoupených knihovnou,
darovaných našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových stránkách
w w w. j i n c e . k n i h o v n a . c z
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
Výtvarná dílna 19. 2. 2014 – ZÁBAVNÉ KOLÍČKY
Při této dílničce jsme si vyrobili veselou dekoraci z kolíčků. Lze ji využít
různě, například jako přízdobu na záclonu, jarní větvičku, květinu či
držák na papírky s poznámkami. Při práci s kolíčky si naši malí výtvarníci procvičili jemnou motoriku.
Výtvarná dílna 26. 2. 2014 – KAKTUS,
O KTERÝ SE NEMUSÍŠ STARAT
Přesto, že kaktus vyžaduje pouze mírnou
zálivku, ten zhotovený našimi šikulky
nepotřebuje ani to. Klidně můžete odjet
i na celý týden a kaktus je stálé krásný
jako předtím a možná i přibude nějaký
ten kvíteček navíc.
Výtvarná dílna 12. 3. 2014 – KARNEVAL
Připravit škrabošku na nedělní dětský maškarní discokarneval nedalo
účastníkům tvořeníčka žádnou práci. Takže jsme mohli vidět slona, motýlka, zajíčky, dokonce jednoho se zeleným ouškem, medvěda, ale i tygříka.
27
Ve zbytku času si někteří výtvarníci
připravili i jednoho z navržených klaunů, samozřejmě vyzdobeného dle svých
představ.
Výtvarná dílna 19. 3. 2014 –
MOZAIKA Z BAREVNÝCH
PAPÍRŮ
Nejlepší materiál pro naše výtvarničení je stále papír v jakékoliv podobě.
A že se z něho dá vyrobit takřka cokoliv, můžete vidět i na obrázcích našich
malých šikulek.
Tak jako každoročně se knihovna připojila k akci organizované SKIP
BŘEZEN – měsíc čtenářů 2014.
Letošní motto zní:
Hrabalovský rok v knihovnách!
V rámci něho proběhlo:
Burza knih, učebnic a časopisů
Ve dnech 1. – 7. 3. 2014 jsme uspořádali v pořadí již devátou burzu knih,
učebnic a časopisů. Určitě bylo jako vždy, z čeho vybírat, což mohou
potvrdit všichni, kteří se na ni přišli podívat. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem, jež na burzu přispívají tituly ze svých přeplněných knihoven. Burzou však vše nekončí, stále můžete své „přebytečné knížky“ nosit
do knihovny. A naopak pro ty zájemce, co mají knížek stále málo, funguje
tzv. „stálá burza“, kde si můžete vybrat z velkého množství beletrie naší
i světové, včetně literatury naučné.
Ještě jednou velký dík všem.
4. setkání Z historie (a současnosti) VVP Jince
Dne 18. 3. 2014 jsme navázali na 3. přednášku Ing. Romana Kováře, která
se uskutečnila v měsíci říjnu 2013 a pokračovali v tématu „Z historie
a (současnosti) VVP Jince“ 4. částí. Seznámili jsme se s historií budovy
Újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy a s vojenskou i nevojenskou činností na území VVP v letech 1990 – 2000. Stejně jako minule byla celá
28
beseda obohacena videoprojekcí. Před zahájením a o přestávce byly promítnuty krátké filmy brdské fauny ze studia pana Dušana Vargy. V prostoru
žije i spousta zvěře jako např. divoká prasata, srnčí, jelení, ale i některé
druhy tesaříků, jež nejsou známi z jiných lokalit. Nezapomněli jsme ani
na příběh čápice Kristýny a snahu lesníků o reintrodukci tetřeva hlušce. Lokalitu Kočka pak proslavily paleontologické rarity. VVP je bohaté
i na vzácnou květenu. VVP Jince stále žije a z tohoto důvodu ani my ještě nekončíme a uvidíme se opět na podzim. Termín bude včas avizován
v JZ a na plakátech.
Vyhlášení Čtenáře roku – krále čtenářů v kategorii
Čtenáře roku knihovna vyhlašuje již čtvrtým rokem. Nebylo tomu jinak
ani v letošním roce. Titul královny čtenářů v kategorii dětský čtenář získala Nela Fenclová s celkovým počtem přečtených 48 titulů. V kategorii
dospělý čtenář suverénně zvítězil pan Miloslav Spěvák s celkem 404
vypůjčenými tituly nad zástupkyní něžného pohlaví, mimochodem loňskou
vítězkou, paní Barborou Smetanovou (135 vypůjčených knih). Vítěz je
osvobozen od placení čtenářského poplatku v příslušném roce. Oběma našim vítězům patří poděkování a ještě spousty přečtených knih.
29
Návštěva obou 1. tříd ZŠ v Jincích
Jak již bylo avizováno v předchozím vydání JZ, obě 1. třídy ZŠ Jince byly
přihlášeny do projektu Knížka pro prvňáčka. Co vše se již naši budoucí
malí čtenáři naučili a jak jim písmenka pěkně zapadají do celých vět,
to nám ukázali již při 1. návštěvě knihovny. Naše úvodní setkání se jmenovalo První čtení s mým plyšovým kamarádem. Právě za pomoci
plyšové hračky jsme se navzájem představili. K jednotlivým plyšákům jsme
pak přiřazovali zvířecí knižní hrdiny. Kdo by neznal Medvídka Pú, Krtečka pana Zdeňka Milera či Pejska a kočičku spisovatele Karla Čapka,
o Maxipsu Fíkovi ani nemluvě. I připravené hádanky byly tentokráte ze
zvířecího světa. Děti ukázaly svoji šikovnost při skládání obrázků
z pěnového puzzle. Na tabuli k názvům zvířat děti doplňovaly jejich barvy
a taktéž jsme hledali, v které pohádce jaké zvířátko vystupuje. Všechny
děti znají Červenou Karkulku se zlým vlkem, Medvídka Pú a všechny jeho
kamarády, želvy Ninja, Motýla Emanuela, Včelku Máju, atd.
S pomocí dětí jsme si převyprávěli právě pohádku o Červené Karkulce.
Příště budeme hledat ztracená písmenka a zahrajeme si na malé detektivy.
(Foto Ung.)
30
Vyhodnocení 45. výtvarné a literární soutěže
na téma: MŮJ NEJ… KNIŽNÍ HRDINA
kategorie dětí:
ZŠ a ŠD:
1. třída
1. třída
1. třída
2. třída
2. třída
2. třída
2. třída
Společná práce
žákyň 1. a 3. třídy
Zvláštní cena:
společná práce 1. tř.
společná práce 1. tř.
Cena poroty:
1. třída
Lucka Pokorná
Terezka Kováčová
Anička Maršálková
Pavlína Šnajdrová
Kristýnka Fryšová
Jára Hejnal
Ondra Kočárek
Viki Mandáková, Nela Růtová a Barborka Hůlová
Barborka Hůlová, Simonka Vejrová
a Natálka Vlachová
Leontýnka Pitelková a Adrianka Mandíková
Jakub Kašpárek
A co nás čeká v nejbližší době?
4. – 5. 4. 2014 – Noc s Andersenem 14. ročník
– spaní v knihovně (jarní snění)
19.00 - 08.00 hod., téma Komisař Vrapka – 10. výročí,
pohlednice (obrázek a text).
Spolu s jineckými dětmi zde noc plnou zábavy, her
a knížek stráví i příbramské Sovičky.
11. a 12. 4. 2014 – Dokážeš to také ty – 12?
pátek 09.00 – 17.00 hod., sobota 09.00 – 17.00 hod.
Přihlášky přijímáme do 4. 4. 2014.
Bližší informace přímo ve SCJS nebo knihovně,
možno i telefonicky (318 692 322 nebo 321 322 159).
14. – 18. 4. 2014 – Prodejní výstava knih
Po – St
Čt
Pá
od 09.00 do 17.00 hod.
od 09.00 do 15.00 hod.
od 09.00 do 12.00 hod.
31
16. 4. 2014 – Velikonoční aranžmá
malování na chodníku 15.00 - 16.30 hod.
23. 4. 2014 - Světový den knihy a autorských práv
od 15.00 hod.
Hrátky s pamětí (pexesománie)
K pravidlům:
- věkově neomezeno
- čas 1 hodina
- rozhoduje počet získaných dvojic
- podrobné organizační pokyny na místě
Dubnové výtvarné dílničky
– ve středu od 15.00 do 16.45 hod.
2. 4. 2014 – téma VELIKONOCE
9. 4. 2014 – téma A JEŠTĚ JEDNOU VELIKONOCE
Nová soutěž pro děti na měsíc DUBEN
Téma:
KOUZLA A ČÁRY
Odevzdání
Vyhodnocení
do 11. dubna 2014
17. dubna 2014 (čtvrtek) od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
ONOCE
K
I
L
E
V
É
N
S
Á
KR
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
32
Mateřské centrum Jinečáček
duben 2014
Ahoj kamarádi,
přelom března a dubna si pro milovníky předsevzetí říká o druhý pokus. Mnohým ten na přelomu roku nevyšel, a proto
přicházející jaro volá po očistných kúrách, aktivním probuzení
ze zimního spánku či po shazování kil do plavek. Ten, kdo si
takové předsevzetí dal a navíc ho umocnil přednáškou paní Věnckové
o zdravém stravování, jistě tentokrát bude úspěšný. Kdo zaváhal, může se
účastnit dalšího gastronomického večera konaného 9. 4. od 18.00 hodin
opět v herně MC (dále viz pozvánka).
I když dvakráte byla herna
z důvodu nemoci v březnu zavřena (tímto se omlouváme
návštěvníkům, kteří měli
v plánu dorazit a dveře herny
jim zůstaly výjimečně zamčené), nelenili jsme. Již třikrát
se dětičky sešly, aby se pod
vedením tety Denisy učily
prvním tanečním krůčkům.
Myslím, že se nám pomalu
začíná rodit nová taneční
skupina.
S tetou Ivčou L. děti v Šikulce
vyrobily z březových větviček
Moranu, kterou pak při společné procházce vhodily z Kubovy lávky do Litavky a za
radostného hlaholu tak přivítaly bohyni jara (ale o tom
více v příštím čísle). Dále vytvořily z krepového papíru
řetězy, které zdobily hernu
během maškarního reje. Zatančit a zasoutěžit si přišli
Sněhurka, Červená Karkul-
33
ka, pirát, princátko, víla,
motýlek, několik princezen
i Spiderman.
Radost můžeme mít i z dalšího kroužku pro naše prata.
Do herničky zavítala Šárka
Pexová, která to umí nejen
s dětmi, ale i s kytarou a dalšími hudebními nástroji.
Ve velmi příjemné tři čtvrtě
hodince jsme se naučili nové
písničky, vyukávat nejrůznější rytmy, dětičky si vyzkoušely netradiční hudební nástroje a na závěr
jsme si všichni zazpívali africkou ukolébavku, při které se některým
dětem opravdu zavírala víčka a maminky se při ní krásně uvolnily.
Na kroužek zpěvu pro nejmenší se můžete těšit každé sudé úterý od 10.00 hod.
A co si rozhodně nenechte v dubnu ujít? Pro děti bude Šikulka, cvičení,
tanečky, zpívání a herna. Nezapomínáme ani na dospěláky - pro ty Šárka
Pexová připravila workshop na téma Hlasová terapie (viz pozvánka).
Přejeme hodně vytrvalosti a vůle v plnění svých předsevzetí a cílů.
A abych nezapomněla, mám pro vás ještě jeden tip. Přij
te mezi nás
a vezměte své ratolesti s sebou!
Program Mateřského centra Jinečáček na DUBEN 2014
út 1. 4.
st 2. 4.
čt 3. 4.
po 7. 4.
út 8. 4.
st 9. 4.
čt 10. 4.
po 14. 4.
8.30 – 11.30
10.00 – 10.30
14.30 – 15.30
9.30 – 11.30
16.15
8.30 – 11.30
10.00 – 10.30
18.00
15:00
16.15
18.00
Herna
Zpíváme s Šárkou Pexovou
Šikulka (tvořivá hodinka
pro nejmenší 1 – 5 let)
Herna
Tanečky s Denisou
Herna
Cvičíme a zpíváme
Gastronomický večer II
s Martou Věnckovou
Herna
Tanečky s Denisou
Hlasová terapie s Šárkou Pexovou
34
út 15. 4.
st
čt
po
út
16.
17.
21.
22.
4.
4.
4.
4.
čt 24. 4.
po 28. 4.
út 29. 4.
st 30. 4.
8.30
10.00
14.30
9:30
–
–
–
–
11.30
10.30
15.30
11.30
8.30 – 11.30
10.00 – 10.30
7.45
16.15
8.30 – 11.30
10.00 – 10.30
14.30 – 15.30
Herna
Zpíváme s Šárkou Pexovou
Šikulka
Herna
Velikonoční pondělí
Herna
Cvičíme a zpíváme
VÝLET autobusem
- Solvayovy lomy
Tanečky s Denisou
Herna
Zpívání s Šárkou Pexovou
Šikulka
I.Ch.
P O Z V Á N KY
Gastronomický večer v Jinečáčku II
Pokračování filmu „Food does matter“ – „Na jídle záleží“
a povídání s paní Martou Věnckovou – výživovou poradkyní
u prostřeného stolu
Budete mít příležitost vyzkoušet domácí, zdravý a chutný
ZELENINOVÝ KOLÁČ
Odnesete si s sebou nejen mlsný zážitek, ale i zajímavé recepty
a nápady.
Gastronomický večer se koná ve středu 9. dubna 2014
od 18.00 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka, herna MC Jinečáček
(2. patro)
Vstupné 30,-Kč
Rezervujte si místo SMS zprávou na telefonním čísle 777 684 008.
Těšíme se na vás!
35
Přednáška HLAS
A JAK HO SPRÁVNĚ POUŽÍVAT
se koná 14. dubna 2014 od 18 hod. v herně
MC Jinečáček
Hlasová poradkyně a terapeutka Šárka Pexová
vás v teoretické části seznámí s několika pilíři
hlasové techniky s důrazem na správné dýchání
a držení těla.
V praktické části si vše vyzkoušíte na jednoduchých
textech nebo písničce.
Na závěr si popovídáme o zásadách hlasové hygieny,
čemu se vyhnout, aby váš hlas byl v pořádku.
VÝLET DO SOLVAYOVÝCH LOMŮ
pořádá Mateřské centrum Jinečáček
ve čtvrtek 24. dubna 2014
Odjezd autobusem v 7.45 hod. z náměstí u hotelu Eška
Nutno objednat nejpozději do 17. 4. na tel. 775 233 182
Cena vstupného: dospělí 90,- Kč, děti 6 - 15 let 40,- Kč,
děti do 6 let zdarma
Vstupné zahrnuje: návštěvu štoly, prohlídku skanzenu, jízdu důlním
vláčkem
S sebou: svačinu, pití, pohodlnou obuv a teplejší oblečení
(do lomu se dostaneme po 2 km krásné procházce po rovině,
ve štole je teplota 8°C)
Více info na www.solvayovylomy.cz a na tel. 775 233 182
Doprava je hrazena z rozpočtu městyse Jince.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
36
z činnosti společenských a zájmových organizací
duben 2014
Rybáři hodnotili uplynulý rok
První březnovou sobotu se konala v hospodě Za Vodou v Čenkově výroční
členská schůze rybářů z místní organizace Jince, která byla tento rok volební. V úvodu místopředseda organizace Josef Lanc přivítal starostu městyse Jince Josefa Hálu a všechny přítomné rybáře. Po schválení programu
schůze přednesl předseda organizace František Gajanec zprávu o činnosti
výboru za uplynulé období a zhodnotil práci výboru za celé volební období.
V dalším pořadí následovalo vystoupení hospodáře, vedoucího kroužku mládeže a jednatele, kde tito vyhodnotili stav za jednotlivé oblasti. Účetní organizace Zdeněk Beránek seznámil přítomné s roční finanční uzávěrkou a rozpočtem na rok 2014. Dále byla přednesena zpráva dozorčí komise.
Z jednotlivých zpráv vyplynulo, že hospodaření organizace bylo na dobré
úrovni, byl splněn zarybňovací plán, v brigádnické činnosti bylo odpracováno 1 076 hodin a bylo odevzdáno 700 kg krmení, rozpočet organizace na
rok 2013 byl dodržen a byl vyrovnaný. V kroužku mládeže pod vedením
Pavla Tomana pracovalo 8 dětí. Byly uspořádány rybářské závody –
zúčastnilo se 26 dětí do 15 let. Organizace měla na konci roku 100 dospělých členů, 2 členy ve věku 16 až 18 let a 7 dětí do 15 let. Členové organizace se významně podíleli na kulturních a společenských akcí organizovaných kulturní komisí Rady městyse Jince.
Starosta městyse Josef Hála ve svém vystoupení mimo jiné poděkoval
rybářům za odvedenou práci, kterou organizace vykonala jak ve prospěch
svůj, tak i městyse.
Hlavním bodem programu schůze byla volba výboru pro následující čtyřleté období. Do výboru místní organizace byli zvoleni: František Gajanec – předseda, Josef Lanc – místopředseda, Miroslav Domanský – jednatel, Zdeněk Beránek – účetní, Vlastimil Jakoubek – hospodář,
Michael Kenardžiev – zástupce hospodáře, Pavel Toman – vedoucí mládeže,
René Kenardžiev – člen výboru, výdejce povolenek. Dále byla zvolena
dozorčí komise ve složení Jiří Twrdy, Jaroslav Matys, Jaromír Valtr.
V závěru poděkoval předseda organizace Franatišek Gajanec panu Oldřichu
Míchalovi za práci a dlouholeté působení ve výboru a dozorčí komisi MO.
Poděkování patří všem členům organizace, kteří v uplynulém období svou
odvedenou prací a činností přispěli ke zdárnému chodu organizace.
37
Výbor ČRS MO Jince
zve rybáře na brigády,
které se konají v sobotu
5. 4., 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2014.
Sraz v 7.00 hod. na domečku u Barbory.
Foto Miroslav Maršálek
Vítěz turnaje v mariáši
je z Ohrazenice
22. kolo hasičského open turnaje ve voleném mariáši MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO pořádal 15. 3. 2014
tentokráte Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice a hrálo se
U Pstruha. Zúčastnilo se 12 hráčů z Ohrazenice, Jinec,
Hostomic a Běštína.
38
Nejlepšími karbaníky se stali:
1. Tomáš Král – Ohrazenice
3. Miroslav Domanský – Jince
2. Jan Haken – Jince
4. František Fryč - Jince
Vítězové
turnaje
Foto
Emil Dzurus
23. kolo tohoto turnaje se odehraje na podzim v Jincích, datum bude
upřesněn. Pořadatelé očekávají, že po vzoru vítězného starosty obce
Ohrazenice Tomáše Krále se na podzim úspěšně zúčastní i starosta městyse
Jince Josef Hála.
Jan Haken
Soustředění
při hře
Foto
Miroslav Maršálek
39
Jak se v Jincích plesalo
V sobotu 15. března 2014 se konal v Sokolovně jediný letošní
ples v Jincích – obecní ples, který pořádal Městys Jince ve spolupráci s kulturní komisí Rady městyse Jince.
K tanci a poslechu hrála skupina Merkur, na programu byly ukázky standardních a latinsko-amerických tanců, které předvedla taneční dvojice Štěpán Lukeš a Petra Vithová, elektroboogie v podání Ondřeje Piláta a spol.,
ale i soutěže. Komu se zrovna nechtělo tančit, mohl sledovat prezentaci
fotografií z minulých kulturních a společenských akcí, kterou připravilo
kulturní středisko.
Do bohaté tomboly přispěli - kromě těch, kteří nechtěli být jmenováni –
tito dárci: Městys Jince, Společenské centrum Josefa Slavíka, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen, Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů, koloniál Tyllovi, Horký elektro, Autoservis Babík a rodina Woroňova.
Následující odpoledne patřilo dětem, pro které Český svaz žen Jince uspořádal tradiční Dětský maškarní discokarneval plný soutěží, písniček
a křepčení. Ceny do soutěží věnovala firma KŠ - Jan Krnáč, Český svaz
žen a Společenské centrum Josefa Slavíka, časopis ABC.
Pořadatelé obou akcí děkují všem dárcům, stejně jako Sokolu Jince
za pronájem sokolovny, vedoucí restaurace Michaele Herejtové za zajištění
občerstvení a těm, kteří se na organizaci podíleli.
Více fotek na www.jince.eu
Elektroboogie.
Foto Zuzana Belanská
40
Na plese.
Foto Miroslav Domanský
VELIKONOČNÍ PŘEBOR VE FLORBALE
„O pohár starosty Městyse Jince“
pořádá TJ Sokol a kulturní komise
ve spolupráci s 13. dp
v sobotu 19. dubna 2014 od 9,00 hod.
v tělocvičně 13. dělostřeleckého pluku
Podmínky účasti: 4 + 1 hráč / max. 10 hráčů v týmu
Stravování:
individuální, bude otevřena restaurace Barborka
Přihlášky:
[email protected] nebo u Václava Zeiska
- tel. 721 205 351
Hasiči informují
Začínáme opravovat hasičárnu
29. března 2014 začaly pravidelné brigády na rekonstrukci
jinecké hasičárny.
Sraz brigádníků je každou sobotu a neděli v 8,00 hodin před
požární zbrojnicí, všední dny budeme řešit dle potřeby
S radostí očekáváme každého, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu.
Železná sobota se blíží
Sbor dobrovolných hasičů Jince provede 26. dubna 2014
od 8 hodin
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře, rádi si pro něj dojdeme.
Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení nezvaných
„pomocníků“.
Připravte pouze železo!
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.) odvážet nebudeme
- tento patří na sběrný dvůr!
41
Kulturní komise Rady městyse Jince
ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem pořádá
29. dubna 2014
od 19 hodin
v Posádkovém domě armády Jince
STAND-UP COMEDY SHOW
“NA STOJÁKA!“
Pro bližší informace sledujte plakáty
Sbor dobrovolných hasičů Jince
ve spolupráci s kulturní komisí rady městyse
pořádá
30. dubna 2014 od 18 hodin
na Sokolské zahradě v Jincích
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• pestrý program a soutěže
• maska dostane buřta a limču zdarma
Oprašte košata a přilete mezi nás.
Kdo vlastní letecký průkaz pro čarodějnice
z loňska, nezapomeňte si ho vzít
s sebou kvůli prodloužení platnosti!
42
Z připravovaných akcí
květen: humanitární sbírka pro OS DIAKONIE Broumov
(pořádá Český svaz žen Jince) – datum bude upřesněn
17. května: zájezd na výstavu HOBBY do Českých Budějovic (pořádá Český zahrádkářský svaz). Čas odjezdu bude upřesněn, cena 50 Kč
pro členy ČZS, 250 Kč pro ostatní zájemce
6. června: POUŤOVÁ ZÁBAVA v Safari baru Jince (pořádá kulturní
komise Rady městyse Jince)
14. června: zájezd pro děti do ZOOLOGICKÉ ZAHRADY v Praze
(pořádá Český svaz žen ve spolupráci s Kulturním střediskem Jince)
16. srpna: 5. JINECKÉ SLAVNOSTI na Sokolské zahradě (pořádá
Městys Jince a kulturní komise Rady městyse Jince)
17. září: zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH do Litoměřic
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
11. října: 3. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ (pořádá Český
zahrádkářský svaz)
14. listopadu: Květinový candrbál (pořádá Český zahrádkářský svaz)
Více informací o uvedených akcích v dalších číslech Jineckého zpravodaje a na plakátech.
STUDIO ZDRAVÍ A VÝŽIVY
spolu s ÚŘADEM MĚSTYSE JINCE
pořádá
v úterý 1. 4. 2014 od 13 do 16 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
ZCELA ZDARMA
SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE
Zjistíte své množství a rozložení tuku, svalové hmoty,
nosnost kostry a otestujete si stav svého imunitního systému
D A R U J T E S V É M U T Ě LU Z D R AV Í !
43
Rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského kraje zaujme každého návštěvníka
zejména krásnou přírodou a množstvím kulturních památek.
Již v dávné době byla této oblasti přisouzena role důležitého
dopravního koridoru. Význam původní obchodní stezky, která
kdysi protínala mimo jiné i dnešní město Zdice, se tak postupem
staletí přenesl na koleje a následně i panelové plochy dálnice D5.
Jako technický odkaz našich předků byla vybudována v bývalém
depu Českých drah stálá dopravní expozice, zaměřená na historickou silniční a železniční techniku. S využitím letošní nové trasy
Herold expresu, můžete toto místo prozkoumat i Vy.
Výlet za historií dopravy pro Vás začne již v sobotu 5. dubna
2014, při nástupu do zvláštního výletního vlaku „Herold expres“,
který v Jincích zastaví v 9.45 hod. Připravena je historická
vlaková souprava ze šedesátých let minulého století, sestávající z
osobních vozů řady „Rybák“ (pojmenované po známém železničním konstruktérovi stejného jména) s dřevěnými lavicemi. V čele
vlaku stane letos poprvé známá motorová lokomotiva řady T 444
- „Karkulka“. Ve vlaku bude řazen vůz s drobným občerstvením
44
a točeným pivem značky Herold. Cena jednosměrného jízdného
je 50,- Kč. Jízdní kola a kočárky jsou přepravovány zdarma.
Po příjezdu do Zdic můžete využít k přesunu do dopravní expozice
Výtopna Zdice kyvadlové dopravy historickým autobusem. Pěší
přístup je možný podchodem z nástupiště (směrem k dálnici)
a dále po veřejné komunikaci do areálu depa (vzdálenost asi
600 metrů).
Zpět ze Zdic se tento vlak vydá ve 12.25 hod. a dále pokračuje přes Jince (12.50 hod.), Příbram a Březnici do Rožmitálu pod Třemšínem (14.00 hod.). Odtud se pak vrací
v 16.35 hod. po stejné trase do Zdic. V rámci jízdy tohoto vlaku lze absolvovat prohlídku zámeckého pivovaru Herold (nutná
předchozí rezervace místa) nebo nově otevřeného Podbrdského
muzea. Cena vstupenky a zpáteční jízdenky je zahrnuta do globálního jízdného, které je při nástupu v Jincích 290,- Kč pro
dospělého a 95,- Kč pro dítě. Odpolední jízdu bude doprovázet
živá hudba známé kapely Třehusk.
Více informací a možnost rezervace míst k sezení:
www. saxi.cz nebo na tel. 777 209 817.
Historická pohlednice jineckého nádraží: Jaromír Ungr
45
Pionýrská skupina Jince
duben 2014
Byli jsme na Lidické simultánce
2014
Díky panu Václavu Lískovi se mladí jinečtí šachisté aktivně zúčastnili
významné společenské a šachové akce. Letos počtvrté uspořádal Památník
Lidice šachovou simultánku pro mládež na 20 šachovnicích. Uskutečnila
se 22. února 2014 v Lidické galerii a jejími protagonisty byli mezinárodní
velmistryně Julia Kočetková a současný nejlepší český hráč mezinárodní velmistr David Navara. Akce měla velmi důstojný průběh i přesto,
že letos poprvé nepřijel mistr světa Anatolij Karpov, který stál u zrodu
této pěkné tradice.
Původně byla z jineckých šachistů přihlášena jen Terezka Lísková.
Pan Líska ale doporučil podat přihlášku i Martinu Šilhánkovi. Ten byl
zařazen mezi soupeře obou velmistrů až večer před akcí a díky tomu se to
dozvěděl až po příjezdu do Lidic. Jako třetí žák byl do výpravy zařazen
46
Tomáš Bažant. I on měl štěstí, když se nikdo nedostavil na 19. šachovnici. Takže nakonec si zahráli všichni tři naši mladí šachisté.
Ve volném čase jsme navštívili i prostranství, na němž se do roku 1942
prostíraly původní Lidice, konkrétně spící Růžový sad, ale i sousoší
Marie Uchytilové s postavami 82 dětí, které byly právě ve věku
nejmladších účastníků naší výpravy, když je vojáci fašistického Německa
odvlekli na smrt.
Přítomen byl i šachový komentátor Martin Petr a není tedy divu, že
reportáž o akci odvysílala i Česká televize v pořadu V šachu,
jehož je Martin tvůrcem. Lze si ji přehrát z archivu na internetu.
V Příbramské rošádě se jineckým hráčům dařilo
Základní kolo krajského přeboru žáků v šachu pokračovalo čtvrtým turnajem v Příbrami. Jinečákům se zde v posledních letech příliš nedařilo, ale
tentokrát můžeme být s jejich výsledky spokojeni.
První místo sice přesvědčivě vybojoval Vojtěch Kovářík z Pyritu Příbram,
ale hned stříbrná příčka připadla po napínavých bojích našemu Martinu
Šilhánkovi. Hned za ním následovali s půlbodovou ztrátou další čtyři
hráči, z nichž dokonce tři reprezentovali Jince. Byli to 3. Tomáš Bažant,
5. Jakub Šmejkal a 6. Václav Vejr. Mezi šesti nejlepšími jsme měli
čtyři své zástupce.
47
Začínají se však prosazovat i naši nejmladší hráči. Na padesát procent získaných bodů se dostali Ondřej Kočárek a
Michal Krejča. Půl bodu za nimi následovali Viktorie Bažantová a František
Vejr.
Napínavé partie byly i mezi úplnými nováčky. Mile překvapil například Petr Šámal z Čenkova, ale spokojeni můžeme
být i s výsledky Martina Škrabala, Ondřeje Fürsta, Jakuba Kašpárka, Martina
Nováka a Vojtěcha Krotila.
Petr Šámal z Čenkova byl na prvním turnaji a dařilo se mu
Nejmladší účastníci turnaje: 28.
Martin Štufka z Příbrami a naši Petr Šámal
a Jakub Kašpárek
Nejúspěšnější hráči:
2. Martin Šilhánek, 1. Vojtěch
Kovářík a 3. Tomáš Bažant
Foto Marie Maršálková
Svátek žen nejlépe uctili bratři Vejrovi
V hlavní soutěži zvítězila Anička Šimpachová
O prvních pět míst na šachovém miniturnaji k Mezinárodnímu dni žen se
rozdělili hosté z Hostomic s bratry Vejrovými.
Po nepříliš dobrém umístění na jarním miniturnaji tentokrát slavil vítězství Jan Fatka ze šachového kroužku při Základní škole Pavla Lysé-
48
ho Hostomice. Pěkné 2. místo vybojoval člen ŠO TJ Jince a ŠK
Pionýr Jince Václav Vejr. Následovali dva hosté Stanislav Budil a
Vít Parkán. Pětici nejlepších uzavřel člen pionýrského kroužku František Vejr. Ale hlavní pozornost byla upřena k zápolení dívek a žen. Po
dodatečné partii o stříbrnou medaili nakonec stanuly hráčky na stupních
vítězů v následujícím pořadí: 1. Anna Šimpachová, 2. Nicol Šmejkalová a 3. Anna Maršálková.
Partie dvou Aniček.
Foto Ung.
Další umístění naleznou zájemci na stránkách Pionýrské skupiny Jince.
Totéž platí o informacích z Turnaje všech generací, pořádaném ŠK OV
KSČM Prahy 5, Turnaje kosmonautů i dalších akcí, které se nám již
do tohoto čísla nevešly.
Některé připravované akce:
5. 4. PDA: Jinecký Pěšec, je součástí ZK KP, DOPORUČUJEME
5. 4. Sedlčany, 25. ročník turnaje jednotlivců v rapid šachu
5. 4. Praha 4: Pražská šachová liga mládeže
12. 4. Český Brod: KP v rapid šachu, pro registrované v Šachovém svazu (ŠS)
21. 4. Jince, klubovna ve SCJS: Velikonoční miniturnaj v šachu
2014, pro všechny zájemce
1. 5. Říčany, KP družstev mladších žáků, *2002 a mladší, jen registrovaní v ŠS
49
3. 5. KP do 8 let, pořádá Spartak Vlašim v Pravoníně, *2006 a ml.
3. 5. Praha 4: Pražská šachová liga mládeže, 2 samostatné turnaje podle
výkonnosti, 10 věkových kategorií od HD-6 a dva pro dívky
10. 5. Příbramská rošáda – tah věží, poslední 6. turnaj ZK KP
Z Lidické simultánky...
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Pionýrská skupina Jince
Text:
Miroslav Maršálek (MiM)
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
50
ze života školy
duben 2014
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Když se březen vydaří, je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku.
Co jsme zažili…
Masopustní veselí je za námi a únorový karneval se nám
vydařil. Všechny děti si ho pořádně užily. Ve velkém počtu
se sešly princezny a víly, ale nechyběli ani další pohádkoví nebo zvířecí
hrdinové.
Za oknem se ukazuje sluníčko a ve vzduchu je čím dál víc cítit jaro. Můžeme chodit na delší procházky a poznávat své okolí. Na nich objevujeme
první sněženky, bílé kočičky, žluté talovíny a barevné krokusy. Třída Berušek začala vytvářet z nalezených květinových pokladů herbář. Příroda
51
52
nás zkrátka inspiruje. Ostatní
třídy malují a lepí jarní květiny. „Sluníčkujeme“.
Broučkové hledali zlatý klíč,
kterým otevírali dveře pro jaro
a sluníčko. Podařilo se nám ho
najít… a opravdu to pomáhá,
jaro přichází ☺ .
Motýlci i Včeličky poznávají domácí zvířátka a jejich
mlá
ata.
Naše Včeličky společně s předškoláky z čenkovské školky
začaly od března pravidelně
navštěvovat základní školu
(v rámci projektu „Škola před
školou“). Zde se seznamují
s jejím prostředím, vybavením
a hlavně se tady připravují
hravou formou na čtení, psaní,
počítání a rozvíjení svých motorických a grafomotorických dovedností. Ty jsou velmi důležité na průpravu k psaní.
Na začátku března k nám do školky přijela paní fotografka a všechny nás
vyfotila.
K pobytu venku jsme začali využívat naši školní zahradu. Písek, vláček,
prolézačky a běhání v trávě. To se nám moc líbí.
… a co nás čeká
❀ Včeličky budou přednášet miminkům na vítání
❀ od poloviny dubna pravidelně každý čtvrtek čeká naše předškoláky plavání v Příbrami
❀ naší školkou budou znít známé písničky z pohádek a filmů
❀ ve školce přivítáme divadlo Dokola s pohádkou Kouzelná voda
❀ už se těšíme na výlety, které nás v tom jarním
čase čekají
Za MŠ Sluníčko
Dana Chvojková a Gabriela Sklenářová
53
ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Sluníčko Jince
se uskuteční v úterý 15. dubna 2014
od 10.00 do 14.00 hodin ve třídě Motýlků
– tj. 3. třída v zadní budově v přízemí
Podle § 34, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů se předškolní vzdělávání organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Jince, Slunečná 358, 262 23 Jince – školní rok 2014/2015
Přednost při přijetí mají:
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti
s odloženou povinnou školní docházkou
2. děti podle věku (starší děti přednostně) - přednost při přijetí mají
děti s trvalým pobytem v Jincích, popřípadě ze spádových obcí
3. děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo
mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
4. děti, které začnou MŠ navštěvovat, musí být zvyklé samostatně
chodit (nepoužívat kočárek), samostatně používat WC (umět si říct,
nenosit pleny), jíst lžící a pít z hrnku a částečně se samostatně oblékat
Veškerou dokumentaci (žádost o přijetí, evidenční list, přihlášku
ke stravování apod.) a potřebné informace dostanete při zápisu do MŠ.
Sebou si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Slovo závěrem: Maminky, začněte s odvykáním od plen včas (nejlépe
půl roku předem) a ne těsně před nástupem do MŠ!
Šebková Ivana
zást. ředitele pro MŠ
54
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
„Fakt hustá Česká filharmonie“
Poslední únorový den 8. třída a několik kulturně založených devááků
navštívilo „výchovný koncert“ České filharmonie v pražském Rudolfinu.
Hodně z nás si určitě pamatuje, jak probíhaly výchovné koncerty dříve.
Tento koncert byl ale úplně jiný. V režii známé režisérky Alice Nellis uváděl pořad herec Jan Budař. Již samotná tato dvě jména byla zárukou kvality a dobré zábavy, zahrát přišlo 45 členů souboru včetně jednoho sólisty
– mladého úspěšného houslisty Milana al Ahhaba.V první části jsme se
seznámili s tím, jak funguje běžná zkouška filharmonie, jaké nástroje zde
hrají, jakým způsobem pracuje dirigent se souborem. V druhé části jsme si
mohli vychutnat krátký koncert.
Celý koncert rozhodně předčil veškerá naše očekávání. Smáli jsme se od
začátku do konce představení. Dětem se koncert tak líbil, že po skončení
místo odchodu domů si publikum opět sedlo do křesel a čekalo na pokra-
55
čování nebo přídavek. Jan Budař se musel ještě jednou vrátit a ubezpečit
nás, že už je opravdu konec. Toto považuji za velký úspěch, obzvláš vzhledem k tomu, že předtím děti ani nevěděly, co to vlastně je ta Česká filharmonie.
Michaela Obluková
učitelka
Informace ze školy
Od dubna 2014 budou mít rodiče možnost objednávat
a odhlašovat stravu ve školní jídelně ZŠ přes internet.
Dále budou moci na webu sledovat historii objednávek a plateb za stravu,
aktuální informace o vydané stravě a o stavu konta.
Od září t. r. bude stejný systém fungovat i v mateřské škole.
Rodiče s novými možnostmi seznámíme formou letáků a na třídních schůzkách v měsíci dubnu. Termíny schůzek si určí třídní učitelé.
Hlavní akce:
• velikonoční jarmark se letos ve škole nekoná
• velikonoční prázdniny jsou od 17. 4. - 21. 4. 2014
• zápis do Mateřské školy Sluníčko Jince se koná 15. dubna od 10.00
do 14.00 hod.
• projektový den zaměřený na brannou výchovu a Den Země - 23. dubna
2014
• přebor školy v atletice pro 2. stupeň - 30. dubna 2014
• v měsíci květnu budou vyhlášena ředitelská volna pro žáky ve dnech
2. května a 9. května 2014. Školní družina a školní jídelna budou v provozu.
Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
56
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
duben 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová, Jiří
Vébr (akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna,
pozoun, lesní roh, trubka), Karel Ambruš (zobcová
flétna, klarinet, saxofon)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový,
klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance,
street dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Kropáčová (klavírní korepetice tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
57
Úspěch jinecké kytaristky
Bára Pechlátová je žákyní 1. ročníku jinecké pobočky Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby a jejím
učitelem je Jiří Vébr. Nadějná kytaristka se 26. února 2014 zúčastnila
okresního kola Národní soutěže
základních uměleckých škol ve hře
na kytaru, kterou pořádala ZUŠ Dobříš.
Vedoucí jinecké pobočky Pavel Hrubý
řekl: „Skladby, které Barbora zahrála,
ocenila odborná porota 1. místem
s postupem do krajského kola.“
Blahopřejeme naší nadějné kytaristce k úspěchu. Přejeme jí hodně štěstí
v krajském kole, které se bude konat
26. a 27. března v ZUŠ Kralupy nad
Vltavou. O tom, jak v soutěži uspěla,
se dočtete příště.
Foto Miroslav Maršálek
POZVÁNKA NA KVĚTEN
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Třemšínem
– pobočka Jince pořádá v Posádkovém domě armády
tradiční jarní koncerty:
středa 21. 5. 2014 v 10 hod.
Vystoupení žáků hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru pro žáky ZŠ Jince
středa 21. 5. 2014 v 17 hod.
Koncert žáků hudebního oboru pro veřejnost
Všichni jste srdečně zváni.
58
13. dělostřelecký pluk
duben 2014
Jinečtí vojáci si připomněli
patnáct let v NATO
Jubilejní patnácté výročí přístupu České republiky a její armády k Severoatlantické smlouvě NATO si ve středu 12. března 2014 připomněli příslušníci 13. dělostřeleckého pluku
na slavnostním nástupu v Jincích.
„Odvádíte skvělou práci a občané Jinec jsou na
vás
právem
hrdí,“ zdůraznil
směrem k nastoupeným vojákům místostarosta Jinec Ján Vavrek, který přijal
pozvání na uvedenou akci od velitele útvaru plukovníka
Jana
Třináctého.
Foto des. Jakub Hildebrand
59
Dělostřelci dokáží přesně střílet i na ledě
O tom se v sobotu 8. března 2014 přesvědčily známé osobnosti z hokejového klubu HC Olymp Praha v čele s hercem Martinem Dejdarem v průběhu
přátelského utkání s vojáky
13. dělostřeleckého pluku. I když dělostřelci týmu hvězd nakonec podlehli
s rozdílem jednoho gólu, domů si odnášeli nezapomenutelné zážitky z netradičního utkání.
„Jednalo se o soukromou
aktivitu několika příslušníků 13. dělostřeleckého pluku, kteří mají hokej jako
svého velkého koníčka,“
upřesnil iniciátor utkání
rotmistr David Hahner ze
132. dělostřeleckého oddílu.
Právě on je společně s kapitánem dělostřeleckého týmu
s četařem Patrikem Míškem hlavním tahounem Střídačka dělostřelců
mužstva.
Herec Pavel Nový udržoval svým humorem stále
dobrou náladu
Brankář dělostřelců desátník Lukáš
Křivánek společně s útočníky rotmistrem
Jiřím Popelářem a četařem Jiřím Normanem - útok na branku dělostřelců, u puku
Martin Čechlovský
60
„Dali jsme se dohromady v loňském roce a od té doby chodíme pravidelně
trénovat. Občas někoho vyzveme, aby s námi změřil síly. No a tak nás
napadlo, co si takhle zahrát se známými osobnostmi a ono to vyšlo. I když
jsme nakonec těsně prohráli, důležité bylo si zahrát, odreagovat se a zároveň se i pobavit,“ upřesnil David Hahner. Stejného názoru byl i herec
a bavič Pavel Nový, který občasnými vtípky podporoval vlastní spoluhráče, soupeře a přítomné diváky.
„Trochu nás ale mrzí, že díky tvrdšímu zákroku jednoho našeho kolegy
došlo k lehčímu zranění Martina Dejdara, který chybí na závěrečné společné fotografii,“ konstatoval v závěru utkání Patrik Míšek.
Že je mezi oběma týmy všechno v pořádku, potvrdilo přátelské posezení
po akci.
Společná fotografie obou týmů, dělostřelci v modrých dresech
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
61
vojenský újezd Brdy
duben 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci DUBEN 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
09,00
09,00
09,00
do
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
17,00
15,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
10,00
15,00
do
24,00
24,00
24,00
Neprůjezdné
komunikace
X
X
X
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
12,00
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
62
Policie informuje
duben 2014
➮ V únoru 2014 řešila příbramská policie celkem 73 dopravních nehod.
Je to o 21 méně než za stejné období loňského roku. Od začátku roku došlo celkem k 153 dopravním kolizím. Na silnicích Příbramska zemřel jeden
člověk, tři lidé byli těžce zraněni a 13 lehce. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy a následně nedání přednosti v jízdě, to sehrálo roli u 12 havárií. Přílišná rychlost byla důvodem deseti
nehod. U čtyř kolizí byli řidiči pod vlivem alkoholu. Nehody zavinila
také zvěř, celkem 15 střetů s vozidly. Na automobilech vzniklá škoda
přesáhla tři miliony korun. Na pokutách hlídky vybraly 36 tisíc korun.
➮ Ve Slavíkově ulici v Jincích policisté zkontrolovali dne 16. února 2014
osobní vozidlo, které řídil 42letý muž. Provedená dechová zkouška
u něj byla pozitivní, přístroj vykázal hodnotu 0,13 promile alkoholu.
Motorista přiznal vypití šesti piv ve večerních hodinách.
➮ U jiného zastaveného auta hlídka zjistila, že jsou na něm kradené
registrační značky. Ztratily se již v červenci loňského roku.
➮ Kdosi neznámý úmyslně zapálil v Jincích vozidlo. Šlo o starý vrak osobního automobilu, který stál u rybníka Pecovák v blízkosti huti Barbora. K požáru došlo dne 22. února odpoledne.
➮ Vozidlo, které stálo na parkovišti v Jincích, vykradl zatím nezjištěný
zloděj. Krádež se stala z 6. na 7. března. Pachatel rozbil okénko u zadních dveří a z nákladového prostoru odcizil příklepovou vrtačku s vrtáky a rozbrusku s příslušenstvím, vše v hodnotě 54 tisíc korun.
➮ Dne 12. března kdosi vnikl do automobilu, který stál odpoledne před
hotelem Kratochvíl. Během deseti minut z vnitřních prostor zmizela
peněženka s doklady a pěti tisíci korunami. Pachatel se dovnitř dostal
po rozbití okénka.
➮ Neznámý vandal poškodil dne 14. března vozidlo značky Ford Mondeo,
které bylo zaparkované ve Zborovské ulici v Jincích. Nezjištěným předmětem poškrábal lak na třech dveřích automobilu. Škoda byla stanovena na devět tisíc korun.
➮ Mezi obcemi Jince a Rejkovice zastavila hlídka policie dne 16. března
kolem třetí hodiny ranní 58letého řidiče. Přístroj u něj stanovil hodnotu 0,79 promile alkoholu v dechu. Na místě dotyčný přišel o „řidičák“.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
63
sport
duben 2014
Cvičení v Mateřské škole Jince
- pravidelné lekce
ÚTERÝ
PILATES - začátečníci
PILATES - pokročilí
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
TRIDANOME
19:00 - 21:00 hod.
ČTVRTEK BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ
PILATES - začátečníci
a mírně pokročilí
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
I n f o r m a c e : Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
SK JINCE 1921 / Rozpis zápasů – jaro
Dne
Jince A
Ne
23. 3.
19.00 Jince – Lety
Ne
30. 3.
15.00 Petrovice – Jince
So
5. 4.
Ne
6. 4.
16.30 Jince – N. Knín
So
12. 4.
10.30 Žebrák – Jince
Ne
13. 4.
So
19. 4.
Ne
20. 4.
So
26. 4.
Jince B
Žáci
14.45 Pičín – Jince
14.45 Jince – Narysov
17.00 Jince – Drahlín B
17.00 Jince – Vonoklasy
Ne
27. 4.
17.00 Jince – Hořov. B
Ne
4. 5.
17.00 Dobřichov. – Jince
14.30 Březnice – Jince
17.00 Jince – Sedlice
15.15 Jince – Podlesí
17.00 Pičín B – Jince
15.15 Rožmitál – Jince
64
So
10. 5.
17.00 Jince – Věšín
Ne
11. 5.
17.00 Jince – Březnice
So
17. 5.
17.00 Mníšek – Jince
Ne
18. 5.
So
24. 5.
Ne
25. 5.
So
31. 5.
Ne
1. 6.
Ne
8. 6.
17.00 Jince – Rožmitál
So
14. 6.
17.00 Tochovice – Jince
15.15 Jince – M. Hraštice
15.15 Kovohutě – Jince
17.00 Bohutín B – Jince
17.00 Jince – Rožmitál B
17.00 Jince – Hostomice
volno
volno
17.00 Jablonná – Jince
15.15 Jince – Dobříš B
17.00 Podlesí – Jince
Zpracoval: P. G. B.
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2013/2014
Dne 2. 3. 2014 se hrálo poslední kolo soutěže a jeho stoprocentní úspěch
ne všechny hráče i příznivce potěší. Áčko doma vyhrálo nad ŠK Zdice 5 : 0
a může sladce spát na závěru soutěže. Vítězný výkon hovoří za vše.
Na 1. šachovnici zvítězil Václav Zeisek, na 2. š. Tomáš Zadina, na 3. š.
Martin Šilhánek, na 4. Jakub Hrkal a na 5. Petr Fencl.
Ještě více překvapilo naše céčko, které zdolalo silný celek Baníku Příbram
B a získalo na závěr soutěže první vítězství na soupeřově hřišti 1 : 4.
Na 2. šachovnici vyhrál Tomáš Bažant ml, na 3. š. Viktorie Bažantová,
na 4. š. David Vošický, na 5. š. Jakub Šmejkal.
23. 2. 2014 se hrálo utkání Hostivice – Jince A. Soupeři se nakonec
po mnoha zvratech shodli na remíze. Na 1. š. Jindřich Bauer – 1 bod, 2. š.
Tomáš Sladovník – 1 bod, 5. š. Jaroslav Zadina – půl bodu, 6. š. Jiří Zadina st. – půl bodu, 7. š. Martin Šilhánek – 1 bod.
16. 3. 2014 nastoupili naši hráči na domácí půdě, ale moc to nepomohlo.
Se Zdicemi jsme prohráli 3 : 5.
1. š. Jindřich Bauer – 1 bod, 3. š. Jiří Zadina st. – půl bodu, 6. š. Dominik
Civín – 1 bod, 7. š. Václav Zeisek – půl bodu. Budeme doufat, že příště se
zlepšíme.
65
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Tabulka regionálního přeboru po 9. kole
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Družstvo
SK DDM Slaný-ŠK Velvary A
ŠK Rakovník B
ŠK Zdice B
Sokol Buštěhrad B
ŠK Jince A
ŠK Příbram Baník A
ŠK Zlonice A
ŠK Merkur Kladno B
ŠO TP Nova Kladno A
ŠK Řevnice B
Sokol Buštěhrad C
Sokol Hostivice B
Body
Skóre
21
21
20
19
16
12
12
11
10
8
4
2
48.5
39.5
40.5
47.0
38.0
31.5
30.5
35.0
31.5
32.5
30.5
27.0
vyhrané
partie
36
27
27
40
26
20
22
19
17
23
22
18
Dominik Civín
z Chodouně hrál
v této sezóně
za Jince (áčko)
i proti Jincům
(béčku a céčku).
Nutno podotknout,
že za Jince
dosáhl podstatně
lepších výsledků
než proti nim.
To si zaslouží
poděkování
Antonín Slavík
66
zprávy z Čenkova
duben 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim
spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
NĚMEČKOVÁ Marie – 90 let
Zprávičky z malé školičky
Přijelo jaro k nám na sluníčku,
s sebou si přivezlo vlaštovičku.
Na každé okénko zaukalo:
„Už kvetou fialky!“ zavolalo.
Ptáčkové zpívají v poli, v lese,
jaro se vrátilo, radujme se!
Letos se však vrátilo až moc brzy! Docela nám bylo líto, že jsme si zimy
a sněhu užili tak málo.
Na prosluněných vycházkách jsme se učili poznávat a jmenovat jarní květiny a na školní zahradě pak přivoněli i k prvním fialkám.
Písničkami jsme z dalekých krajin vítali vlaštovičku, čápa, pěnkavu i skřivánka. V polích ho rádi pozorujeme a posloucháme jeho jásavý zpěv.
A k paní učitelce Marušce se na zahradu vrátili dokonce i špačci!
Také naše školka se jarně rozzářila veselými sluníčky, malovanými i modelovanými květinami a „poletuje“ tu spousta pestrobarevných ptáčků
z látky či papíru. První jarní den jsme si tradičně připomněli výrobou
„Paní Zimy“ z nasbíraných přírodnin a s písničkou a lidovým říkadlem
„Morenu nesem
s dlouhým nosem,
do vody ji dáme,
jaro přivítáme…“
jsme ji vyprovodili k Litavce.
67
„Alenka a rozbité koleno“ bylo týdenní téma, ve kterém jsme si vyprávěli
o jarních hrách dětí v dobách J. Lady – káča, špaček, pinkání kuliček,
otloukání píšaliček aj. Paní učitelky nás však upozornily i na mnohá nebezpečí, se kterými se při hrách můžeme setkat i my a také na možnost,
jak pomoci zraněnému kamarádovi…
Počátkem března nás navštívilo loutkové divadlo „Zvoneček“ s pohádkou
„Zlatovláska“, a velmi pobavilo a zaujalo i vystoupení kouzelníka pana
Martina Biskupa.
Do Příbrami jsme se vypravili za pohádkou „O medvědu Ondřejovi“.
Koncem března jsme ukončili pravidelné návštěvy
solné jeskyně a nyní se už budeme těšit
na časté výlety do jarní přírody.
Kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
68
A co se událo v obci?
TJ Spartak Čenkov bilancoval
Pokaždé na začátku roku se scházejí sportovci TJ, aby zhodnotili svoji činnost za minulý rok. Letos to bylo 15. února. Výbor pracoval ve stejném
složení jako v předcházejícím roce. Výborové schůze byly pravidelné, téměř
se stoprocentní účastí.
Během roku bylo několik brigád na úklid a opravy sportoviš. V minulém
roce bylo provedeno odvodnění hřiště od panelové stěny směrem k Litavce.
Všem, kteří se této akce zúčastnili, včetně firmy pana Plozera, patří poděkování. V roce 2013 vyčistili sportovci břehy Litavky od náletů mezi dvěma spodními mosty. Hřiště bylo využíváno nejen členy TJ, ale i jinými
organizacemi. Tak např. v květnu to byli jinečtí (Jinecká plácačka), v červnu hospoda Za Vodou (Staropramen párty) a v průběhu roku zaměstnanci
Kostal CR Kontakt Systém.
V červnu TJ Spartak uspořádala spolu se Staropramen párty dětský den,
kde sportovci připravili pro děti spoustu her. Zde je nutno poděkovat sponzorům – SDH Čenkov, obci Čenkov a koloniálu Tyllovi.
V následujících zprávách předsedů aktivních oddílů - tenisu a stolního tenisu, byla přiblížena jejich činnost. V současnosti největší činnost vyvíjí
oddíl stolního tenisu, který má v soutěžích 4 družstva, která si vedou velmi dobře.
69
V roce 2013 měl oddíl stolního tenisu kulaté jubileum - oslavil 50. výročí
založení. Ustavující schůze oddílu stolního tenisu se tehdy konala 25. 1.
1963 v Čenkově. Všichni „pink-ponkáři“, jak současní, tak z let minulých,
se sešli v hospodě Za Vodou na slavnostním posezení. Je nutno připomenout jména Hošek Stanislav st. a Hošek Stanislav ml., hlavní „tahouny“
stolního tenisu minulých let.
Po ukončení valné hromady byla volná zábava a vzpomínání na léta minulá.
Opravujeme kapličku…
Jedním z letošních úkolů zastupitelstva bylo zajistit opravu kapličky
a umístění tzv. „cibule“ na její vrchol,
těsně pod křížek, čímž by byla uvedena do původního stavu. Opravu
provádí pan Polák z Hluboše. Nemilé překvapení nás čekalo po demontáži křížku a rozkrytí vrchní části
věžičky. Dřevěná část byla snad stářím či vlhkem z velké části ztrouchnivělá. Z tohoto důvodu oprava
potrvá déle, než se původně počítalo. Před ukončením opravy bude
vložena do nejvyšší části věžičky
zpráva o provedené opravě a údaje
o obci.
… i kolnu u mateřské školy v Čenkově
Koncem února 2014 byla zahájena oprava kolny u MŠ Čenkov. Na budově
bylo provedeno nové štítové lemování, nové okapy včetně svodů, výměna
latí a byla položena krytina.
Všechny jmenované práce provedla firma Zdeňka Vejra z Jinec.
Nyní probíhají zednické práce,
odstranění zbytků staré omítky.
Následovat bude nové omítnutí
budovy, která tím získá hezký
vzhled vedle nově opravené mateřské školky.
70
S hasiči na bále
Plesová sezóna v Dělnickém domě v Čenkově pokračovala i v únoru. 22. 2.
se uskutečnil tradiční „Hasičský ples“, k tanci a poslechu hrála skupina
FORTE. Prodalo se přes 110 vstupenek, na všechny zúčastněné čekala
během večera nejen pěkná hudba a možnost si zatančit nebo jen popovídat
u stolu či ve výčepu, ale i bohatá tombola. Dalším plesem, který se u nás
v březnu v Čenkově konal, je velmi oblíbený „Ples správných chlapů“.
O tomto plese chystáme článek do příštího čísla Jineckého zpravodaje.
S klaunem na dětském karnevalu
Dětský karneval se letos konal 8. března, tedy na Mezinárodní den žen.
Organizátorky - čenkovský spolek žen - se postaraly jak o bohatý program, tak o dobré občerstvení pro všechny účastníky.
Celým sobotním odpolednem provázel a děti i rodiče bavil opět klaun
Václav Moravec. Měl připravenu spoustu her pro malé tanečníky a tanečnice. Parket byl stále zaplněn, plno bylo i u stolů, kde seděl dětský doprovod, rodiče, prarodiče a spousta dalších kamarádů. Organizátorky děkují
všem sponzorům za finanční příspěvek na pořádání karnevalu.
71
Jarní pozvánka
do Čenkova
Nenechte si ujít
od 12. do 27. dubna 2014
velikonoční výzdobu
na návsi u kapličky
v Čenkově.
Autorem je Jiří Firýt.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
DIVADLO ZA VODOU
Divadlo Za Vodou odehrálo v březnu dvě představení v Berouně v sále
České pojišovny. Zejména naše odpolední představení pohádky Kouzlo
na draka přineslo radost velkému množství dětí.
V dubnu nás mohou fanoušci navštívit v Rožmitále pod Třemšínem (5. 4.), kde
uvedeme hru Bílá paní a 26. 4. budeme hrát na přehlídce amatérských divadel v Praze
- Jinonicích, tady sehrajeme Nový život - Bedřich Hrozný.
Našim příznivcům doporučujeme vystoupení Divadla
Refektář z Prahy - v sobotu 12. dubna 2014 od 18 hodin se
představí v Čenkově s povídkovým cyklem Hotel Infercontinental. Diváci měli možnost se s tímto souborem seznámit na festivalu v Čenkově v r. 2012, kde uvedl mimořádně propracovaná představení Prstýnek paní Barlettové a Blázinec v prvním poschodí.
Zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit sobotní večer krásným divadelním zážitkem.
Lída Boudová
72
73
zprávy z Ohrazenice
duben 2014
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice pořádá
v
neděli 20. dubna 2014
v restauraci U Pstruha v Ohrazenici
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
S HUDBOU
Během večera proběhne dámská volenka o malovaná vajíčka.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné 60 Kč
S r d e č n ě z v o u p o ř a d a t e l é.
74
kultura v Hořovicích a okolí
duben 2014
GALERIE STARÝ ZÁMEK
Město Hořovice a Městské kulturní centrum společně s akciovou společností
Vak Beroun Vás zvou na výstavu fotografií s názvem:
VODNÍ KAPKY (v rámci stejnojmenného unikátního projektu)
Výstava bude otevřena do 19. 4. 2014 vždy v úterý, čtvrtek a sobotu od
13:00 do 18:00 hod.
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198, e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
Středa 2. 4., od 19:00 - HOŘOVICE NA FILMU - téma: LETEM SVĚTEM
Večerem Vás provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
Sobota 5. 4., od 20:00 - LUCIE revival Plzeň
Středa 9. 4., od 19:30 - SAMETOVÍ TERORISTÉ - filmová projekce
Akční dokumentární film / Slovensko, Česko, Chorvatsko 2013, 87 min.
Příběhy opravdových rebelů a hrdinů normalizace.
Pátek 11. 4., od 19:00 - FOLIMANKA BLUES
Poslední opravdový bigbít v Čechách. V průběhu večera se také můžete těšit na vernisáž "VOLNÉ GRAFIKY" od J. V. Pospíšila, "hudební představení
Hořovické mlátičky" a speciální piva od Matušky.
Středa 16. 4., od 19:00 - HLEDÁME DRUHOU PLANETU ZEMI
Hvězdárna Žebrák - přednáška spojená s projekcí + pozorování před budovou Klubu Labe.
Pátek 18. 4., od 21:00 - MIG 21
Středa 23. 4., od 19:00 - AFRIKA - autorské čtení z knih Hany Hindrákové
Pátek 25. 4., od 19:30 - ZÁMĚNA aneb „Kde jsi včera byl a s kým“
Moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách pro všechny, bez rozdílu věku
a pohlaví. Hrají: Mario Kubec, Hanka Čížková, Světlana Nálepková/Jitka
Asterová, Martin Sochor.
SPOLEČENSKÝ DŮM
Nádražní 606, tel. 311 512 915
Sobota 12. 4. - VYPSANÁ FIXA & VISACÍ ZÁMEK
Sobota 26. 4. - BRUTUS
Předprodej vstupenek v IC Hořovice.
75
kultura v Příbrami
duben 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
út
1. 4.
so
5. 4.
út
8. 4.
st
9. 4.
čt 10. 4.
ne 13. 4.
po
14. 4.
pá
út
st
18. 4.
22. 4.
23. 4.
čt
so
po
24. 4.
26. 4.
28. 4.
so
pá
19. 4.
25. 4.
Červený a černý – sk. A
Válka Roseových
Drobečky z perníku – sk. S
Saturnin
Lháři – sk. F – Agentura Familie
Pohádka o mašinkách – sk. D
– Divadlo Tramtarie
Pohádka o mašinkách
8.30,
– Divadlo Tramtarie
Prokletí nefritového škorpióna – sk. E
Jakub Smolík
Mrchy aneb řekni mi pravdu o své lásce
– sk. N
Intimní divadlo Bláhové Dáši
Prokletí nefritového škorpióna – sk. KMD
Rande s duchem
Musíme si pomáhat – sk. P
– Divadlo Na Jezerce
MALÁ SCÉNA
Dalskabáty, hříšná ves
aneb Zapomenutý čert
– pronájem
Písničkáři sobě – pronájem
(www.pisnickarisobe.cz)
Bližší informace na www.divadlopribram.eu nebo
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
76
19.00
19.00
16.00
10.00
19.00
15.00
10.30
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
19.00
17.00
19.30
inzerce
duben 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
77
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
78
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
79
mobil: 606 157 295
Ing. Petr Fára
ředitel společnosti
specialista na prodej nemovitostí v Jincích a okolí
ZAJISTÍM
RYCHLÝ A BEZPEČNÝ
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI!
Zavolejte si o bezplatnou, nezávaznou konzultaci
ohledně možností prodeje Vaší nemovitosti!
tel.: 774 708 443
e-mail: [email protected]
KOFAREAL s. r. o., 28. října 24, 261 01 Příbram
J
EVY!
L
S
Í
ARN
JARNÍ SLEVY POKRAČUJÍ
80
Zamluvte si hostinec
„U Trojanů“
Původní prvorepubliková hospoda v obci Křešín
– v srdci brdských lesů – pro vaše akce
s pronájmem zdarma.
Kapacita 50 míst. Nabízíme soukromí s plným servisem.
Připravíme občerstvení dle vašich požadavků pro různé příležitosti:
SVATBY - RODINNÉ OSLAVY - PROMOCE
OSLAVY VÝROČÍ - ŠKOLNÍ SRAZY
Staročeská kuchyně, bohaté rauty, plný bar, vinný sklep,
2 druhy piva, Kofola
Kromě objednávek máme zkušební páteční provoz.
Těší se na Vás Michal Fajrajzl, majitel hostince U Trojanů, Křešín 33
tel.: 603 913 232 • www.utrojanu33.cz
PRŮVODCOVSTVÍ
TANEC - CVIČENÍ
MASÁŽE
• Tridanome
• Théta léčení
• Rodinné konstelace
• Přirozená antikoncepce
• Příprava na mateřství
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
81
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
82
PRODÁM BYT 3 + 1
s balkónem a garáží
JINCE - ulice Ke Koupališti ,
na klidném místě s krásným výhledem do přírody
Byt se nachází v 1. patře, plocha 78 m2,
balkón 4 m2 / cena 1 200 000 Kč
V případě zájmu lze byt i p r o n a j m o u t
za cenu 7 500 Kč/měs.
- k dispozici sklep, půdní prostory, sušárna,
vlastní kotelna
- byt je v osobním vlastnictví
- má nová plastová okna
- v blízkosti je biokoupaliště a hřiště
- plná občanská vybavenost: obecní úřad, zdravotní
středisko, mateřská a základní škola, pošta, bankomat,
knihovna, velmi dobré vlakové a autobusové spojení
do Prahy a Příbrami, dálnice v dosahu cca 15 min.
K O N TA K T :
tel.
774 242 770
nebo e-mail: [email protected]
83
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
84
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
(při výměně čelního skla BONUS 1 000 Kč na PHM)
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba
NON-STOP • tel. 723 360 260
Adresa:
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www.BODASY.cz
www.q-eshop.cz
85
FRANTIŠEK SOUČEK
Pod Plešivcem 144, 262 23 JINCE
PRODEJ A ROZVOZ
PALIV
➠
➠
➠
➠
OŘECH 1
OŘECH 2
KOSTKA
BRIKETY
Skládka paliv dopravníkem ZDARMA
PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
➠ Sklápěcí kamiony, sklápěč AVIA
✆
602 960 482, 606 614 690,
606 149 632
86
',6&26$)$5,-,1&(
Disco Safari Jince
pátek 18.4.2014
od 21:00 hodin
vstupné 80 Kč
58/(7$%$1'
skupina hrající country, pop a rock
Společnost Korona Lochovice
p ř i j m e pracovníky těchto profesí:
Technik údržby - elektrikář
Požadavky:
- SOU / SŠ elektro
- zkušenosti z obdobné pozice min. 5 let
- kvalifikace pro práci s el. zařízením - dle vyhl. č. 50/1978 Sb, § 6 a vyšší
- orientace v technické dokumentaci
- průkaz řidiče VZV výhodou
Technik údržby -
instalatér
Požadavky:
- vyučen v oboru vodoinstalatér, topenář, zámečník
- zkušenosti z obdobné pozice min. 3 roky
- schopnost samostatné práce
Technik údržby -
zedník
Požadavky:
- praxe ze stavebnictví min. 3 roky
- zkušenosti z oboru zedník, sádrokartonář, podlahář, …
- schopnost samostatné práce
Náplň práce:
údržba a opravy budov a technického zařízení budov v areálu společnosti
běžná údržba a kontrola funkčnosti veškerého stavebního vybavení
Nabízíme:
- zázemí mezinárodní společnosti
- platové ohodnocení dle zkušeností a schopností
- samostatnou a odpovědnou pozici se zajímavou pracovní náplní
Nástup možný IHNED
Místo pracoviště: Lochovice
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Dále h l e d á m e pracovnici, která by si vzala do pronájmu prodejnu
občerstvení - lahůdky (vybavíme potřebným zařízením)
Nabídky zasílejte na adresu:
Mgr. Michal Kolman
KORONA Lochovice spol. s r. o.
267 23 Lochovice 20
tel.: +420 311 545 828
mobil: +420 725 996 168
e-mail: [email protected]
87
Download

Jinecký zpravodaj - duben 2014