kalendář akcí
1. 5.
2. 5.
3. 5.
Čt
Pá
So
4. 5.
5. 5.
Ne
Po
6. 5.
Út
7. 5.
St
8. 5.
9. 5.
Čt
Pá
10. 5.
So
11. 5.
12. 5.
Ne
Po
13. 5.
Út
14. 5.
St
15. 5.
Čt
16. 5.
Pá
květen 2014
Státní svátek
Ředitelské volno ve škole
Brigáda rybářů (více: Z činnosti...)
7.00 h.
Brigáda na hasičárně (každou sobotu a neděli dopoledne)
8.00 h.
Knihovna otevřena
9.00 - 12.00 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.15 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
Začátek minikurzu 7 cest (více: Sport)
19.00 h.
Pietní akt na náměstí v Jincích (více: 13. dp)
10.30 h.
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Májový miniturnaj v šachu (více: Pionýr)
16.00 h.
Státní svátek
Ředitelské volno ve škole
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
PIETNÍ AKTY k výročí osvobození (více: Z činnosti...)
16.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
UZÁVĚRKA výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Brigáda rybářů každou sobotu do 17. 5. (více: Z činnosti...)
7.00 h.
Brigády hasičů každou sobotu a neděli
8.00 h.
Šachový kroužek Pionýta (SCJS)
16.00 h.
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.15 h.
Workshop s Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček)
18.00 h.
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
8.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
POSEZENÍ KE DNI MATEK (více: KS)
15.00 h.
Český den proti rakovině (více: Ze života školy)
Šikulka (více: MC Jinečáček)
14.30 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (více: Městys)
18.00 h.
Pronájem sálu SCJS
8.00 - 16.00 h.
Vycházka MC do Rejkovic (více: MC Jinečáček) čas bude upřesněn
Přebor školy v atletice pro 1. stupeň
VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže (více: Knihovna)
15.00 h.
Rybářský kroužek
16.15 h.
Sbírka pro DIAKONII Broumov (více: Z činnosti...) 15.00 - 17.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
2
Zájezd na HOBBY do Č. Budějovic (více: Z činnosti...)
Brigáda rybářů
STAROČESKÉ MÁJE (více: Zprávy z Ohrazenice)
Zábava na Ohrazenici (více: Zprávy z Ohrazenice)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje – ČERVEN 2014
6.00 h.
7.00 h.
10.00 h.
21.00 h.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
16.00 h.
16.15 h.
20. 5.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
21. 5.
St
ZÁJEZD seniorů do Telče (více: KS)
7.00 h.
Koncert ZUŠ pro žáky ZŠ Jince v PDA (více: ZUŠ JJR)
10.00 h.
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
Koncert ZUŠ pro veřejnost v PDA (více: ZUŠ JJR)
17.00 h.
22. 5.
Čt
Rybářský kroužek (SCJS)
23. 5.
Pá
VOLBY do Evropského parlamentu (více: Městys) 14.00 - 22.00 h.
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
NOC KOSTELŮ (více: Z činnosti...)
19.00 h.
24. 5.
So
VOLBY do Evropského parlamentu (více: Městys) 8.00 - 14.00 h.
Zájezd na muzikál LUCIE, větší než... (více: KS)
12.00 h.
25. 5.
Ne
26. 5.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček)
27. 5.
Út
Mateřské centrum (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
28. 5.
St
Šikulka (více: MC Jinečáček)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
14.30 h.
16.00 h.
29. 5.
Čt
Rybářský kroužek (SCJS)
16.15 h.
30. 5.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
17.00 h.
31. 5.
So
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti (více: Z činnosti...)
HASIČSKÁ SOUTĚŽ (více: Z činnosti...)
17. 5.
So
18. 5.
Ne
19. 5.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
16.15 h.
16.00 h.
16.15 h.
8.30 - 11.30 h.
14.00 h.
7.00 - 11.00 h.
13.00 h.
ČERVEN 2014 - více v příštím čísle JZ
1. 6.
Ne
SLAVÍKOVY JINCE (SCJS)
16.00 h.
4. 6.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců
14.00 h.
5. 6.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS)
15.30 h.
6. 6.
Pá
Pouová zábava v SAFARI Jince
21.00 h.
7.- 8. 6.
So, Ne VÝSTAVA CHOVATELŮ v rámci jinecké pouti
3
od 9.00 h.
přehled
květen 2014
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
6
........................................................
strana
17
.....................................................................
strana
28
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
36
Z činnosti společenských a zájmových organizací
.........
strana
39
...............................................
strana
50
.............................................................
strana
53
Městys Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
53
...................................................
56
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
58
..................................................
strana
61
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
67
Policie informuje
.........................................................
strana
68
...........................................................................
strana
69
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
73
13. dělostřelecký pluk
Sport
Hospoda Za Vodou zve
Zprávy z Ohrazenice
strana
79
........................................
strana
81
.......................................................
strana
83
........................................................................
strana
84
....................................................
Kultura v Hořovicích a okolí
Kultura v Příbrami
Inzerce
78
..............................................
4
společenská kronika
květen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
MATOUŠKOVÁ Anna – 88 let
LÍZNER Antonín – 75 let
HLOBILOVÁ Marta – 92 let
PLAVEC Josef – 86 let
Narození
DLOUHÝ Matyáš
Rozloučili jsme se…
ENDRŠTOVÁ Milena
KOČÁREK Jaroslav
VZPOMÍNKA
Dne 10. května 2014 uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Jan Tichý.
S úctou a láskou vzpomínají obě dcery
a syn s rodinami.
5
Městys Jince
květen 2014
Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Jince
se koná ve středu 14. května 2014 od 18 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Na slovíčko
se starostou Josefem Hálou…
Vážený pane starosto, nedávno jsme si mohli
přečíst v tisku i na internetu zprávy o tom, že
Jince byly úspěšné v získání několika dotací.
Mohl byste nám k tomu říci něco bližšího?
Začněme třeba mateřskou školou, která obdržela podporu
z Evropské unie ve výši více jak 13 miliónů korun. Na co budou peníze použity?
Z Regionálního operačního programu Střední Čechy (dále ROP) jsme získali dotaci na dostavbu mateřské školy v podobě nástavby hospodářské
budovy o jednu třídu pro malé děti, na rekonstrukci školní kuchyně, dětského hřiště a komunikací v areálu. V neposlední řadě máme tak prostředky i na doplnění stávajících tříd o výpočetní techniku a interaktivní tabule, výměnu podlahových krytin a další. Navíc máme schválenou dotaci na
obměnu starých plynových kotlů za plynové tepelné čerpadlo ze Státního
fondu životního prostředí. Na obě dotace připravujeme výběrová řízení,
předpokládáme, že stavební aktivita ve školce (díky tzv. otevřenému výběrovému řízení
Stavba nových
pavilonů mateřské
školy v roce 1979.
Foto zapůjčila
p. Marie Houšková
6
a jeho dlouhých termínů) začne v srpnu tohoto roku, dokončena by měla
být nejpozději za 7 měsíců. Dotaci z ROPu ale musí ještě jednou projednat
zastupitelstvo a upravit rozpočet městyse tak, abychom měli na 20% dofinancování akce.
Netrpělivě čekáme i na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí
v souvislosti s naší žádostí o zateplení budov základní školy a výměnu starých
a neekonomických plynových kotlů za tepelná čerpadla poháněná plynem.
Letos začalo brzy jaro a v Jincích se naplno rozjely práce
na rekonstrukci komunikací a chodníků.
Jsem rád, že nás počasí letos, oproti minulému roku, pustilo do těchto
prací. Komunikace k nádraží, tzv. panelka a především všechny komunikace kolem kostela a Společenského centra JS jsou opravené. Tisková
zpráva k této dotaci Středočeského ROPu je na jiném místě zpravodaje.
Nicméně jsem chtěl poděkovat firmě Strabag za kvalitní práci i pochopení
některých našich nadstandartních požadavků při vlastní rekonstrukci.
Děkuji i za trpělivost a pochopení spoluobčanů, obchodníků i motoristů,
kterou projevili při vlastní rekonstrukci, kdy komunikace byly uzavřené.
Mimo tuto dotaci jsme ještě dokončili rekonstrukci komunikace u „lesácké bytovky“ č. p. 275 v Čenkovské ulici, nově jsme vyasfaltovali komunikaci u studny v Čenkovské ulici a opravili parkoviště a vstup ke schodišti
do parku u bývalého kulturního střediska. Mám radost i z nové komunikace, která vznikla v areálu našich chovatelů.
Také jsme již připravili žádost na rekonstrukci dalších komunikací
z evropských peněz v ulici Čsl. dělostřelců, a to z hlavní komunikace II/118
od rybníku Nový směrem ke kasárnům až „ke škváře“ a na ulici Pod
Váhou. Rekonstrukce by se realizovaly až v příštím roce, a to:
1) po rekonstrukci vody a kanalizace
2) po výstavbě nové kanalizace.
Počítáme také s tím, že pokud získáme dotaci od zastupitelstva Středočeského kraje, budeme v létě pokračovat na rekonstrukci a rozšíření chodníků na Zborovské ulici. Chceme tím mj. zabránit tomu, aby někteří obyvatelé jezdili po nedávno zrekonstruované zeleni, kterou navíc letos doplníme o nové keře.
Stavba nového domu s 8 bytovými jednotkami, který zanedlouho
„vyroste“ vedle zdravotního střediska, bude též hrazena z dotace?
Se stavbou dvou bytových domů u zdravotního střediska zatím není nic
jasného, čekáme na dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, stejně jako na
7
dotaci k obměně houpačky a kolotoče na koupališti za nové herní prvky a
na doplnění skate parku u fotbalového hřiště. O výsledku jednání příslušných výběrových komisí bychom měli být informováni v průběhu května.
A když jsme u koupaliště, tak to v letošním roce už bude celé pod novým
trávníkem, v provozu bude skokanský můstek a další překvapení pro návštěvníky připravujeme s provozovatelem panem Krnáčem. Musím ale
zklamat ty, kteří počítají se zdražením vstupného - podle „zaručených“
zpráv až na 200 Kč/den. Vstupné zůstává stejné, tj. 10 a 20 Kč na den jako v minulých letech. Na oplátku čekáme od návštěvníků, že si koupaliště a jeho vybavení budou vážit a zbytečně ho nebudou ničit.
Dojde letos na nutnou opravu a rekonstrukci pečovatelského
domu č. p. 32, o které se hovořilo loni?
Tzv. „pečovatelák“ č. p. 32 opravdu vyžaduje generální opravu – od střechy počínaje, výměny oken a zateplení, rekonstrukce vody a elektro rozvodů
až po výstavbu nového topení, pravděpodobně opět s tepelným čerpadlem.
A to nelze, pokud budou byty obsazené. Proto nejdříve musíme postavit alespoň 8 nových bytů právě u zdravotního střediska pro současné nájemníky.
Pečovatelský dům se naposledy opravoval začátkem 80. let min. století.
Foto Miroslav Maršálek
8
Rekonstrukci má za sebou i obřadní síň v budově úřadu městyse.
Co se tam dělalo?
To byl také dlouho požadavek komise a matriky. Zde jsme zrekonstruovali
dřevěnou výzdobu obřadní místnosti, opravou prošlo osvětlení, strop i stěny. Vyměněny byly koberce. Nyní šetříme na nové židle a techniku na
ozvučení. Vše najednou nejde - právě proto, že máme hodně dotací, které
musíme dofinancovávat z vlastních zdrojů.
O víkendech bývá živo u hasičárny. Tento objekt také prochází
rekonstrukcí?
Naši hasiči získali ze Středočeského kraje dotaci na materiál ve výši 400
tis. Kč k rekonstrukci hasičárny s tím, že většinu prací si zajistí brigádnicky. Tak už máme novou podlahu pod Tatru, připravujeme rekonstrukci
zbývajících podlah, rekonstrukci elektroinstalace, výměnu dveří, nově budeme instalovat rozvody tlakového vzduchu, odvětrání. topení a především
odvodnění celého objektu, protože vlhkost nám zde dělá velké problémy.
Hasiči navíc získali od Středočeského kraje – jeho záchranné služby - další vyřazenou sanitku s tím, že ji nyní přestavujeme na přepravu příslušníků hasičské jednotky. Mám velkou radost, a předem děkuji za aktivitu
našich hasičů, nejen při vlastní rekonstrukci hasičárny, ale i při pořádání
kulturních a společenských akcí.
Pane starosto, jste v jednom kole, kromě práce na úřadě se
zúčastňujete téměř všech akcí společenských a zájmových
organizací, kulturních akcí atd. atd. Máte v tom fofru vůbec
čas „vypnout“? Kdy jste měl naposledy dovolenou? ☺
V loňském roce jsem náhodou dovolenou měl. Navštívil jsem na 10 dnů se
starostou Rožmitálu pod Třemšínem a učiteli ruštiny ze středních škol
Středočeského kraje krásné město Voroněž. Seznámili jsme se nejen
s městem a jeho okolím, ale také s tím, jak se tam vyučuje od mateřských
školek, přes základní, až po vysoké školy. Přivezl jsem celou řadu nápadů
pro naši školu. Bohužel takové vymoženosti, jako je plavecký bazén nebo
dětská posilovna u MŠ, jsou mimo naše možnosti. Co nás ale překvapovalo na každé škole, to byla opravdová radost dětí ze školy, oblíbenost a úcta
učitelů, obrovský zájem a hrdost nejen žáků, ale i rodičů na svou školu.
Letos to s dovolenou bude asi horší. V právě skončeném „dotačním období
EU“ zbývá státu ještě vyčerpat hodně peněz ve formě dotací z EU, aby
nepropadly. Získat prostředky je nyní mnohem lehčí než po celé osmileté
období. A u nás, stejně jako jinde, je pořád co opravovat, stavět nové.
Čeká nás rekonstrukce zdravotního střediska, o bytech jsme hovořili, chybí
nám pořádné venkovní sportoviště, dluh máme na úseku kultury, muzejnic-
9
tví a rozvoje cestovního ruchu. Vše se musí administrativně připravovat
dlouho dopředu. To už ale jsou úkoly na tzv. další plánovací období EU.
Proto jsme také založili a rozjíždíme místní akční skupinu (MAS) Brdy, přes
kterou bychom rádi v dalších létech „přitáhli“ další dotace pro region.
Za půl roku skončí volební období. Co byste chtěl do té doby
stihnout?
Hrozné je, jak léta utíkají a máte pravdu, jsme opět před volbami. Úkoly tohoto roku jsem už naznačil. Především je to mateřská školka, chodníky na Zborovské ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Čsl. dělostřelců,
a pokud zbydou peníze, tak i zde bychom rádi opravili parkoviště a chodníky,
zrekonstruovali zeleň. Pustíme se do výstavby nového vodovodu a kanalizace
v ulici Pod Újezdem. Máme připravenou rekonstrukci vody a kanálu v Sadové
ulici, zde ale čekáme na uzavření smluv o finančním podílu na nových přípojkách s majiteli sousedních pozemků určených k výstavbě nových rodinných
domů. O ulici Pod Váhou v souvislosti s novou kanalizací jsem už také hovořil. Zahájili jsme práce na projektové dokumentaci na vodovod a kanalizaci do ulice Pod Plešivcem v Jincích, dále pak pro Rejkovice a Běřín.
Ještě v prvním pololetí začneme svážet popelnice z Běřína, stejně jako
v celých Jincích budeme třídit tzv. bioodpad. Konečně si budeme uklízet
Jince svým zametacím vozem, a to několikrát za rok. Ale o tom se zmiňuje
paní Mirka Tichá, ředitelka SMJ Jince také v tomto zpravodaji.
V létě budeme také realizovat protipovodňová opatření v podobě výstavby
nového místního rozhlasu a instalace různých technických zařízení. O jejich využití budete informováni ve zpravodaji i na stránkách www.jince.eu
Můžete toto volební období krátce zhodnotit?
Po prázdninách na zastupitelstvu podrobně vyhodnotíme volební období,
zprávu určitě zveřejníme i v našem zpravodaji. Ale již nyní je možné říci,
že základní úkoly volebních programů jednotlivých volebních stran
a uskupení jsou už většinou splněny. Z toho mám velkou radost.
Budete dále kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva?
Vidíte, že plánů je hodně, chtěl bych být pochopitelně u jejich realizace.
Jinecko mám rád a rád bych pro něj ještě něco udělal. Ale vše závisí
na voličích a povolebních vyjednáváních.
Pane starosto, děkujeme za povídání a těšíme se na to příští.
Já Vám děkuji a přeji Vám i čtenářům hodně radosti z nastávajících májových dnů. Květen považuji za nejkrásnější měsíc v roce. Dětem přeji, aby
dobře zvládli konec školního roku, příjemné prázdniny, dospělým super
dovolenou. Především ale všem je třeba hodně zdraví a pohody v rodinách.
Ung.
10
Volby do Evropského parlamentu 2014
V květnu 2014 proběhnou již osmé přímé volby do Evropského parlamentu. Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se
například sníží počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit 21 zástupců.
Volby se konají ve dnech:
pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
volební okrsek 1 a 2 - v budově Základní školy Jince
volební okrsek 3 - v Rejkovicích
volební okrsek 4 - na Běříně
Vydávání voličských průkazů – volič může požádat o VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU nejpozději ve čtvrtek 8. května 2014 (státní svátek)
do 16 hodin. Vzhledem k právní úpravě zákona o volbách do Evropského
parlamentu není možné, aby voliči požádali o vydání voličského průkazu
později, než v tento den. Služba na Úřadě městyse Jince je dne 8. 5. 2014
zajištěna v době od 8 do 16 hodin – kancelář matriky – tel. 318 692 497.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Městys Jince získal dotaci z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy, oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura na projekt s názvem „Rekonstrukce důležitých místních komunikací v městyse Jince“(dále jen „projekt“), který byl
předložen do Výzvy č. 68 k předkládání projektů pro oblast podpory 15.1.1
Regionální dopravní infrastruktura pod registračním číslem CZ.1.15/
1.1.00/68.01610.
Předmětem projektu je rekonstrukce strategických místních komunikací
v městyse Jince. Jedná se o důležité komunikace, které napojují lokality
11
hospodářského rozvoje na regionální silniční sí - na komunikaci II/118
a dále na I/4 (R4), popř. D5. V současné době jsou zcela v nevyhovujícím
stavu (výtluky, vysoká prašnost, hlukové zatížení) a neumožňují dopravní
obsluhu území. Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti těchto důležitých lokalit, kde se nacházejí podnikatelské objekty i objekty zabezpečující veřejné služby pro místní obyvatele i podnikatelskou veřejnost. Součástí projektu je také zlepšení bezpečnosti silničního provozu v městyse
Jince. Vliv projektu na cílovou skupinu a konečné uživatele výstupů projektu (obyvatelé, podnikatelé, tranzitní uživatelé) bude patrný jak pro
místní obyvatelstvo či podnikatele, a to z hlediska vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy, ale i v celkově lepším stavu životního prostředí.
Celková výše plánovaných způsobilých výdajů byla poskytovatelem určena
následujícím způsobem:
Celkové plánované výdaje projektu
z toho odečteny
Celkové plánované nezpůsobilé výdaje projektu
= Celkové plánované způsobilé výdaje projektu
5 743 926,04 Kč
1 248 828,10 Kč
4 495 097,94 Kč
Josef Hála, starosta
Hlavní komunikace v Jincích na poč. min. století.
Foto zapůjčila p. Marie Bobková
12
ROZPIS SVOZŮ SKO 2014
1x7
1 x 14
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1., 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července,
7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října,
13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince 2014.
KOMBI od 8. května do 11. září 2014 (léto) – LICHÝ čtvrtek, tj.:
8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července,
14. a 28. srpna, 11. září.
od 25. září do 24. prosince 2014 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října,
6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince.
1 x 30 15. května
17. července
9. října
12. června
14. srpna
6. listopadu
11. září
4. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
Vozový park technických služeb
byl rozšířen o tento zametací vůz
13
14
15
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody),
kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
pozemek - parcelní číslo
1635/10
1635/16 +1634/3
1635/28
1635/30
1635/33
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1 156
1 200
1 660
1 217
1 222
1 376
1 220
1 274
1 301
1 655
1 536
1 429
1 321
16
cena pozemku celkem v Kč
751 400
780 000
1 079 000
791 050
794 300
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
květen 2014
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve středu 7. května 2014 od 14.00 hodin
ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu
4. června 2014.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se z důvodu státního
svátku koná v pátek 9. května 2014 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve čtvrtek 5. června
2014.
Za Slavíkem na Vyšehrad
Kulturní středisko Jince pořádalo 26. 3.
2014 – v den 208. výročí narození geniálního houslisty Josefa Slavíka – zájezd
na Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde
je umělec pohřben, aby zde jinečtí občané
a několik žáků ZŠ uctili jeho památku položením květin a minutou ticha.
Cestou do Prahy byly připomenuty památky na Josefa Slavíka, které lze vidět
v Jincích. Jedná se o bývalou školu u kostela (dnes Společenské centrum JS), kde
byl Slavíkův otec Antonín učitelem do
roku 1815, než se rodina přestěhovala
do Hořovic. V době, kdy se tato škola přistavovala o jedno patro, Slavíkovi pobývali v č. p. 8, kde se malý Josef narodil.
V průčelí žlutého domku u hlavní silnice
je pamětní deska, slavnostně odhalena
za přítomnosti několika stovek lidí
28. května 1933 k 100. výročí umělcova úmrtí.
Slavík, který zemřel během koncertního turné 30. 5. 1833 ve věku 27 let,
byl postupně pohřben na třech budapešských hřbitovech. Až po sto letech
17
byly jeho ostatky vyzvednuty, převezeny do vlasti a 30. května 1933 uloženy na Vyšehradském hřbitově. K tomuto výročí se v Jincích uskutečnila
3denní slavnost s bohatým kulturním programem.
Druhá pamětní deska se nachází na jinecké škole a byla odhalena 17. července 1906 k 100. výroční narození. Jednalo se o největší kulturní událost
v Jincích před 1. světovou válkou. Pomníček J. Slavíka naproti jeho rodnému domku byl odhalen k 150. výročí houslistova úmrtí v r. 1983.
V rámci velkých oslav tohoto výročí, které byly zahájeny v den 177. výročí
umělcova narození, byl kromě Podvečerní hodinky na téma „Slavný rodák“
a koncertu Středočeského symfonického orchestru Poděbrady se sólistkou
Norou Grumlíkovou promítnut film „Housle a sen“ z r. 1947, v kulturním
středisku se konala velká výstava o životě a díle našeho rodáka v režii
p. Marie Klimtové a jinečtí občané se vydali i na Vyšehrad k místu jeho
posledního odpočinku.
Ung.
Jinečtí na Vyšehradském hřbitově.
Foto Marie Maršálková
Více fotek na http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
18
Kulturní středisko pořádá:
DEN MATEK ve Společenském centru J. Slavíka
Jince - úterý 13. května 2014 od 15 hod.
Odpolední program pro všechny seniory zahájí děti z Mateřské školy Jince,
k dobré náladě pak bude vyhrávat DUO KRATOCHVÍL ze Zaječova.
Občerstvení zajištěno, všichni jste srdečně zváni.
Zájezd pro seniory – zámek a město TELČ
středa 21. května 2014 v 7.00 hod.
• prohlídka zámku rezervovaná na 11 hod.
• odjezd autobusu v 7.00 od hotelu Kratochvíl Jince,
další zastávky - Sokolovna, náměstí, Rejkovice
• přihlášky: kulturní středisko a p. Hošková – 721 765 394
Muzikál LUCIE,
VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY
(Hudební divadlo Karlín)
– odpolední představení od 15 hod.
sobota 24. května 2014
Vstupenky k vyzvednutí v kulturním středisku,
cena 750 Kč včetně dopravy.
Odjezd autobusu ve 12.00 hod. od hotelu Kratochvíl,
zastávka u Sokolovny a dále dle dohody.
SLAVÍKOVY JINCE 2014
Koncert k uctění památky jineckého rodáka,
geniálního houslisty Josefa Slavíka
se koná v neděli 1. června 2014 od 16 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn
za klavírní spolupráce paní profesorky Daniely Foltýnové.
Všichni jste srdečně zváni.
19
Podbr
dsk
o v obrazech
odbrdsk
dsko
Kulturní středisko Jince ve spolupráci
s Podbrdskými novinami připravují od
15. do 29. června 2014 výstavu malíře Podbrdska Václava Šestáka.
Vernisáž bude v neděli 15. června
2014 od 16 hodin ve Společenském
centru Josefa Slavíka Jince. Její
součástí bude kulturní program i občerstvení.
Zaneste si tedy datum 15. června 2014 již dnes do kalendáře
a nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít.
Otevírací hodiny výstavy najdete v příštím vydání zpravodaje
a na plakátech. Těšíme se na vás.
Ung. a Marta ŠeVac
POZVÁNKY
Hudební festival Antonína Dvořáka
2014
HFAD, jehož pořadatelem je Město Příbram, pevně zakotvil v povědomí
kulturně orientované veřejnosti a získává stále větší respekt v českých
hudebních kruzích. Cílem festivalu zůstává připomínka cenného díla Mistra Antonína Dvořáka, ale i snaha přiblížit příbramskému publiku
v reprezentativní nabídce další tituly české a světové hudební tvorby. Některé koncerty jsou situovány do netypických – o to však atraktivnějších
prostor: kostel sv. Jakuba či Galerie Fr. Drtikola v Příbrami.
46. ročník festivalu s mottem „ Na struně vzpomínek “
bude zahájen 4. května 2014 od 18 hod. v Divadle Antonína Dvořáka.
Podrobný program festivalu byl uveřejněn v minulém
čísle Jineckého zpravodaje, najdete ho i na internetových
stránkách městyse Jince.
20
V polovině května přiletí do Strašic drak
Kniha o jedné drzé holce a dvouhlavém drakovi bude pokřtěna ve středu
14. května od 18 hodin ve Strašicích v Malém sále Společenského
domu. Kniha O Vendulce a drakovi, kterou napsal ilustrátor a spisovatel
Vhrsti, už za sebou jednu velkou premiéru má: den po vydání z ní v rámci
programu Noci s Andersenem četlo najednou šedesát tisíc dětí na více než
tisícovce míst po celém světě! Opravdového křtu se však
kniha dočká právě ve
Strašicích, místě autorova bydliště.
Vstupné na akci bude
dobrovolné.
Kniha O Vendulce
a drakovi je výjimečná tím, že si ji Vhrsti
poprvé sám neilustroval. „Stejně jako
já ilustruji knihy jiných autorů, už
dlouho jsem toužil po
tom, aby i mně jednou ilustroval knížku někdo jiný. Požádal jsem proto svého
skvělého kolegu Lukáše Fibricha a z výsledku naší spolupráce jsem naprosto nadšený.
Pohádkový příběh O Vendulce a drakovi je určený dětem od 7 let. Vhrsti
má za sebou už celou řadu ilustrovaných knih. Dostal Cenu učitelů
za přínos dětskému čtenářství a série výukových materiálů českého jazyka
s jeho ilustracemi získala stříbrnou medaili za druhou nejlepší učebnici
v Evropě. Televizní seriál Bílá paní na hlídání, kterému Vhrsti vtiskl svou
výtvarnou tvář, se stal jedním z nejúspěšnějších nových večerníčků posledních let.
21
Představujeme vám …
Nicolas Pietrula
je úspěšný jinecký sportovec
a patří mezi naše špičkové
cyklisty. Je mu 19 let,
a pokud zrovna nejezdí
na kole, věnuje se studiu
na právnicko manažerské
akademii v Berouně.
Mezi jeho další záliby patří
plavání, posilování, běh,
běžky a další zimní sporty.
Nicolasi, v loňském roce jste dosáhl velkého úspěchu v zahraničí, konkrétně ve Skotsku. Můžete nám říci, co to bylo
za závod?
Jednalo se o Mistrovství světa v dráhové cyklistice, a to v olympijských
disciplínách, konkrétně ve stíhačce jednotlivců na 3 km a v omniu
(což je soubor šesti závodů).
Jaké jsou vůbec druhy nebo kategorie cyklistických závodů?
Tak cyklistika jako taková je rozdělena do mnoha odvětví, a už je
to dráha, silnice, cyklokros anebo horská kola. Dělí se především na
druhy závodů, a to trojkové závody, což jsou základní závody Českého
poháru. Pak máme závody dvojkové, což už se řadí i mezi UCI (světová
organizace cyklistických závodů) - jedná se o mezinárodní závody.
No a nakonec tu máme jedničkové závody, tady už jde o UCI Světové
poháry, kdy vrcholem těchto pohárů je Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa.
Dále můžeme cyklistiku rozdělit do kategorií jako jsou etapové závody
(několikadenní závody). Při těchto etapových závodech se jede vše, co
silniční cyklistika obsahuje - prolog, závod s hromadným startem a časovka. A pak tu máme jednorázové závody (většinou se jedná o víkend
nebo o jeden daný den).
22
V čem se cítíte jako „ryba ve vodě“?
Jako ,,ryba ve vodě“ se cítím především na dráze, v disciplínách jako
je stíhačka jednotlivců, stíhačka družstev a omnium – to je soubor těchto
závodů – letmé kolo na 200 m, bodovací závod, vylučovací závod,
stíhačka jednotlivců na 3 km, hladký závod, stíhačka jednotlivců
na 1 km. Co se týče silniční cyklistiky, tak především časovky a hromadný závod s rovinatým terénem.
V kolika letech jste s cyklistikou začal a kdo Vás k tomuto
sportu přivedl?
Se závodní cyklistikou jsem začal ve 14 letech a pamatuji si i měsíc, byl
to duben.
K tomuto sportu mě přivedl táta, který mi jednoho dne řekl, jestli bych
nechtěl zkusit jezdit závodně na kole. Zaujalo mě to, tak jsem to zkusil
a zůstal jsem u toho dodnes. Určitě chci tátovi poděkovat, otevřely se
mi tím nové možnosti. Také člověk hodně procestuje a začal jsem mít
větší a větší cíle, což mě hnalo dopředu.
Za jaký klub závodíte?
Momentálně závodím už za profesionální klub (team) ASC Dukla
Praha.
Cyklistika je asi hodně finančně náročný koníček. Máte sponzory?
Cyklistika je finančně velmi náročná. Co se týče
sponzorů, upřímně - bez nich by to
nešlo.
A už se jedná
o sponzory zaměřené na stravu
nebo na závodní
materiál, hodně
pomohou i co se
týče financí či
sponzorských slev.
23
Spoustu sponzorů má především team jako takový, pak máme jako jednotlivci některé osobní, které si sháníme jako závodníci sami, ale vše
potřebné dostáváme od týmu, což nám finančně velmi uleví.
Jak vypadá Váš den?
Ráno kolem osmé vstávám, dám si vydatnou snídani v podobě müsli
a nějaký ten banán, abych nastartoval organismus. Tak v deset dopoledne vyrážím na kolo, při vytrvalostním tréninku strávím na kole
4 - 6 hodin, což je cca 120 – 180 km a při tréninku zaměřeném
na tempo 3 - 4 hodiny, to je asi tak 100 – 120 km. Když se vrátím
po tréninku, dám si oběd, většinou bohatý na energii a bílkoviny. Podvečer strávím část učením a přípravou do školy. Následuje regenerace
v podobě protahování, masáže, sauny – podle náročnosti tréninku. Protahování je nutné každý den. Okolo dvaadvacáté hodiny se chystám
ke spánku, abych byl na druhý den plně odpočatý.
Kde čerpáte energii a jak si udržujete fyzičku?
Energie čerpám vydatným jídelníčkem bohatým na sacharidy (cukry),
bílkoviny, a také zdravé tuky, ze kterých tělo při tréninku bere potřebnou energii. Co se týče udržování fyzické kondice, tak pravidelně cvičím, přes zimu hodně běhám, chodím dlouhé túry, ale hlavní zásluhou
udržování fyzičky je každodenní trénink na kole.
Váš dosavadní největší úspěch doma?
Mistr republiky ve stíhačce jednotlivců na 3 km, mistr republiky ve stíhačce družstev na 4 km, mistr republiky v silniční časovce družstev na
60 km, vicemistr republiky v silniční časovce jednotlivců na 28 km,
mistr Středočeského kraje v časovce jednotlivců
na 25 km a mistr
Středočeského
kraje v silničním
závodě s hromadným startem na
85 km.
A ještě vicemistr
republiky v časovce dvojic na 42 km.
24
Tak to je úctyhodný
výčet. A v zahraničí?
Šesté místo na Mistrovství
Evropy dráhové cyklistiky
v Portugalsku, Desáté
místo na Mistrovství světa
dráhové cyklistiky ve
Skotsku, druhé místo
na Světovém poháru dráhové cyklistiky v Polsku
a třetí místo na Světovém
poháru dráhové cyklistiky
v Německu.
Váš vzor?
Sagan jako bývalý dráhař,
Cancellara jako velmi dobrý časovkář.
Co Vás letos čeká
a čeho byste chtěl dosáhnout? Myslím tím
ve sportu i v osobním
životě.
Letos mě čeká Mistrovství Evropy a světa a rozhodně z těchto závodů
nechci přijet s prázdnou a nějakou tu medaili či dres si přivézt.
Ale především – od července probíhají nominace na olympijské hry, což
je můj největší cíl, kterého bych chtěl dosáhnout v budoucích dvou letech. Co se týče života osobního, tak zvládnout školu, vše potřebné si
dodělat a o to víc se začít věnovat kolu a úsilí zúčastnit se olympiády.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby se splnily všechny Vaše
sny a předsevzetí. V tuto chvíli hlavně to, abyste se na tu
olympiádu opravdu dostal a my Vám mohli fandit a držet palce při sledování LOH 2016 v Rio de Janeiro.
Já děkuji a věřím, že Česko posuneme v tomto sportu zase o něco dál.
Foto archiv N. Pietruly a Miroslav Maršálek
Ung.
25
Čtenáři píší...
Chci tímto poděkovat Úřadu městyse
Jince, jmenovitě paní Mirce Tiché
a chlapcům z Technických služeb - Jirkovi Kuthanovi a zejména p. Karlovi
Horkému za vstřícnost, ochotu a vzornou úpravu pietního místa v naší obci
– parčíku kolem křížku u místní pošty.
Poděkování patří dodatečně rovněž p.
Jozefu Moravčíkovi za pěkně provedenou opravu poškozeného kříže.
Je potěšující, že k úpravě, úklidu tohoto místa, došlo právě během pašijového
týdne, v období Velikonoc!
V dnešní uspěchané době, tolik ovlivňované komercí a byznysem, bychom si
měli znovu začít vážit duchovních hodnot a v úctě k našim předkům o ně pečovat tak, jak to bývalo kdysi běžné
a samozřejmé.
Všichni přece chceme v pěkném prostředí žít a mít naše malé městečko,
i to sebemenší zákoutí v něm, rok od roku hezčí! Tak se o to tedy všichni
společně snažme!
M. Vychodilová, foto Ung.
Hledáme staré fotografie
Vážení spoluobčané, pokud máte doma
• historické pohlednice Jinec a okolí
• snímky, na nichž je zachyceno budování našeho městyse
• bývalou podobu jineckých objektů (zámek, sanatorium, staré obchody,
škola apod.)
• fotografie jineckých občanů, kteří se zasloužili o rozvoj městyse,
budeme velice rádi, zapůjčíte-li nám je k pořízení kopií.
S Vaším svolením bychom je chtěli postupně uveřejňovat v Jineckém zpravodaji a na internetových stránkách městyse. Děkujeme za spolupráci. Ung.
26
Prodej nových knih
ve Společenském centru Josefa Slavíka
L. Zenková
V. Jiřička
T. Makaj
Koncert srdce svého I.
Klapající minulost
Z historie strašických kasáren I.
(1934 – 1939)
Bělová/Lang
Hřbitove, hřbitove, zahrado železná
T. Makaj
Pověsti středních Brd
T. Makaj
Střední Brdy na starých
pohlednicích
J. Beránek
Jince, dějiny obce
A. Roháček
Zázraky přírody
M. Vanek
Láska k železákům
Dvořák/Holečková
Dolní Berounka
Dvořák/Holečková
Po stopách českých králů
pěšky a na kole
Dvořák/Holečková
Tajemná místa Podbrdska
Letecké snímky Jinec a okolí:
- fotografie vel. A3 bez lamina
- fotografie 40 x 30 cm zalaminovaná
160 Kč
289 Kč
249 Kč
Novinka
Novinka
Novinka
199 Kč
279 Kč
Novinka
350 Kč
195 Kč
270 Kč
399 Kč
220 Kč
220 Kč
239 Kč
330 Kč/ks
300 Kč/ks
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Na facebooku můžete navštívit tyto profily a skupinu:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Josef Slavík – Český Paganini
Jinecko pro pamětníky
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. května 2014.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.eu
27
Knihovna Jince
květen 2014
N e z a p o m e ň t e , knihovnu, internet pro veřejnost,
kopírovací a laminovací službu, můžete využít
i v sobotu 3. 5. 2014 od 9 do 12 hodin.
Zeptali jsme se knihovnice
Kromě Městyse Jince byla v získání dotací úspěšná i jinecká knihovna. O jaký projekt šlo a z jakého fondu?
Jedná se o Grantový Program Ministerstva kultury ČR – oddělení literatury a knihoven – podprogram č. 3 - Veřejné informační
služby knihoven. Byl zpracován projekt pod názvem „Pokračování v automatizaci knihovny v Jincích“ a projednán komisí programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3.
V jaké výši je přidělená dotace?
Na základě schválení projektu Ministerstvem kultury nám byla
přidělena dotace ve výši 23.000,- Kč na jeho realizaci. Celkové
náklady činí 34.000,- Kč.
Co se z této částky zafinancuje?
Z těchto prostředků budou zakoupeny další moduly automatizovaného knihovního systému (modul Evidence periodik, Revize
knihovního fondu), čímž dojde k rozšíření poskytovaných služeb
knihovnou o výpůjčky časopisů a novin. Dále nákup notebooku,
včetně licencovaného programového vybavení s on-line katalogem. Přenosný PC poslouží jako další přístupové místo k internetu a taktéž umožní návštěvníkům knihovny vyhledávat v jejím
katalogu. V neposlední řadě pak zakoupení přenosné čtečky
(scanneru) čárového kódu k usnadnění a zrychlení revize knihovního fondu.
Děkujeme za odpově
.
28
Z důvodu čerpání řádné dovolené knihovnice
Ing. Zuzany Belanské bude v květnu knihovna otevřena takto:
2. 5.
3. 5.
Týden od 5. – 9. 5.
pondělí 5. 5.
úterý 6. 5.
středa 7. 5.
čtvrtek 8. 5.
pátek 9. 5.
9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00 hodin
sobota 9 - 12 hodin
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hodin
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
zavřeno - SVÁTEK
9.00 - 12.00
Týden od 12. – 16. 5.
pondělí 12. 5.
úterý 13. 5.
středa 14. 5.
čtvrtek 15. 5.
pátek 16. 5.
9.00 - 12.00;
9.00 - 12.00;
9.00 - 12.00;
zavřeno
9.00 - 12.00;
13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
Týden od 19. – 23. 5.
pondělí 19. 5.
úterý 20. 5.
středa 21. 5.
čtvrtek 22. 5.
pátek 23. 5.
9.00 - 12.00;
9.00 - 12.00;
9.00 - 12.00;
zavřeno
9.00 - 12.00;
13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
Týden od 26. – 30. 5.
pondělí 26. 5.
úterý 27. 5.
středa 28. 5.
čtvrtek 29. 5.
pátek 30. 5.
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hodin
9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
zavřeno
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
Dotace z Projektu Česká knihovna 2014
Opět se i naše knihovna, tak jako tomu bylo v letech 2011 – 2013, připojuje k projektu Ministerstva kultury ČR podporující nákup nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti
a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné knihovny.
Z tohoto projektu jsme objednali 35 titulů knih v celkově částce 5.932,- Kč
+ 6 titulů knih v rezervě, které získá knihovna zcela zdarma a budou nám
dodávány, tak jak se objeví na knižním trhu.
29
Ú p l n ý s e z n a m v š e c h k n i h (z dotace, zakoupených knihovnou,
darovaných našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových stránkách
w w w. j i n c e . k n i h o v n a . c z
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky posledního JZ?
Výtvarná dílna 2. 4. 2014 – téma VELIKONOCE
Jelikož Velikonoce taktéž nazýváme svátky jara a k nim neodmyslitelně
patří i první jarní květinky, některé z nich naši výtvarníci zpodobnili.
Pro potřebu ukládání „vykoledovaných“ vajíček poslouží i zhotovený jednoduchý košíček.
Noc s Andersenem
V noci z pátku 4. dubna
na sobotu 5. dubna 2014
se ve Společenském centru Josefa Slavíka svítilo.
A proč? Knihovna se
opětovně připojila k již
14. ročníku celorepublikové akce pro děti
s názvem „Noc s Andersenem. Pro 19 dětí byl
připraven zábavný program plný luštění, kreslení, soutěžení, tentokráte určen všem, kteří obdivují práci policistů
a detektivů. Pro ty, jež
s námi hru absolvovaly,
byly připraveny detektivní průkazy. Děti zažily
opět nezapomenutelnou noc, ale i ranní překvapení a návštěvu klubovny
místní organizace Českého rybářského svazu. Poděkování patří p. Domanskému, ale i všem dětem, které ukázaly, že příroda je velmi zajímá a znalosti o ní, by jim mohl závidět kdejaký „dospělák“. Nejen krásný zážitek,
ale i mnoho suvenýrů a dobrot a možná i nějakého toho kamaráda si nocležníci „odnesli“ z této pohádkové noci.
30
Nocování Soviček z Příbrami ve Společenském centru J. Slavíka v Jincích
Výtvarná dílna 9. 4.
2014 – téma A JEŠTĚ
JEDNOU VELIKONOCE
Pokračovali jsme v rozdělané
práci, nebo nás čekalo vyrobit
velkého zajíce s kapsou, takovou, jakou má krteček na svých
kalhotkách. Ta pak poslouží
k uložení papírových kraslic.
A ty, co se do ní již nevejdou,
poslouží k vyzdobení okolí Společenského centra.
2. návštěva obou 1. tříd ZŠ v Jincích
téma: Velikonoce a velikonoční zvyky
Už se všichni těšíme na Velikonoce. Venku je již jaro v plném rozkvětu,
takže letošní Velikonoce budou skutečnými svátky jara, ne jako tomu bylo
v roce loňském, kdy paní zima ukazovala stále svoji sílu. Pěkně jsme si
31
popovídali o velikonočních zvycích
a co vše Neděli velikonoční – Hodu
Božímu, předchází. Dnes již všichni prvňáčci vědí, co se mohlo nebo
naopak nemohlo dělat v období
pašijového týdne, proč je Středa
škaredá, kam odletěly všechny
zvony a jak se dají „nahradit“, co
znamená Velký pátek, Bílá sobota,
atd. Lucka Pokorná a Simonka
Vejrová nás naučily krásnou velikonoční koledu, protože bez ní se
žádná „hodovačka“ neobejde. Společně s třídou paní uč. Ženíškové
jsme si převyprávěli pohádku
O slepičce a kohoutkovi. A příště
si už konečně zahrajeme na slíbené detektivy.
Dokážeš to také ty - 12?
V letošním roce se neuskutečnil tradiční školní jarmark, přesto účast
na již tradiční nejen prodejní výstavě výrobků šikovných jineckých, ale
i přespolních občanů, jejímž tématem byly Velikonoce, nebyla velká.
32
Návštěvníci Společenského centra Josefa Slavíka si mohli ve dnech
11. – 12. 4. 2014 prohlédnout, popřípadě se nechat inspirovat, ale i nakoupit vše potřebné pro koledníky a výzdobu svých domovů. Řady nás holek
„zlatoruček“ se opět rozšiřují, včetně dalších dobrých nápadů. Poslední výstava tohoto typu nás čeká před vánočními svátky.
Velikonoční aranžmá malování
na chodníku
Asi již tradičně nám počasí moc
nepřálo. Opět nás tentokráte
zima donutila uspíšit chodníkové malování a přesunout se
do knihovny. Ale i tak jsme připravenými papírovými vajíčky
a barevnými pentličkami ozdobili okolí u Společenského centra Josefa Slavíka.
Prodejní výstava nových knih
Poslední akcí věnovanou Velikonocům byla prodejní výstava nových knih
uskutečněná ve dnech 14. – 18. 4. 2014. Nabídka opět široká, od knížek
pro nejmenší až
po knihy naučné. Samozřejmě
nechyběly křížovky, sudoku,
osmisměrky, či
hudební a pohádková
CD
a DVD.
Kdo zaváhal,
další obdobná
prodejní výstava nás čeká až
při
zahájení
adventu.
33
Vyhodnocení 46. výtvarné a literární soutěže
na téma: KOUZLA A ČÁRY
Celkem odevzdaných 33 výtvarných prací + 5 kolektivních prací žáčků ŠD
při ZŠ Jince
kategorie dětí:
MŠ Jince:
Daneček Maršálek
Terezka Kašpárková
Anička Holá
ZŠ:
Simonka Vejrová
Anetka Šastná
Natálka Holá
Andrea Fialová
Tomáš Kvapil
1.
2.
3.
4.
7.
třída
třída
třída
třída
třída
Zvláštní cena:
1. třída
2. třída
Anička Maršálková
Kristýnka Fryšová
Vzhledem k tomu,
že se vyhodnocení
konalo těsně před
velikonočními
prázdninami,
nepřišli všichni,
kteří se do soutěže
zapojili. Ale i tak
jich bylo dost.
34
Cena poroty:
1. třída
Lucinka Pokorná
3. třída
Natálka Pšeničková
společná práce 1. tř. Janička Dendysová a Kačenka Korbelíková
Foto ze všech knihovnických akcí najdete na
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
A co nás čeká v nejbližší době?
Nová soutěž pro děti na měsíc KVĚTEN
Téma:
VŠECHNO KVETE
Odevzdání
Vyhodnocení
do 9. května 2014
15. května 2014 (čtvrtek) od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte v knihovně,
nezapomeňte připsat jméno a věk.
Květnové výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
14. 5. 2014 - téma SLUNÍČKO
21. 5. 2014 - téma RŮŽE Z UBROUSKU
A na co se můžete těšit v červnu?
Vyměň svoji dětskou knížku za jinou
V rámci projektu Dáváme jim další šanci, přij
do knihovny a vyměň si
dětskou knížku, třeba na blížící se prázdniny. Můžeš s sebou přinést
i kartičky The Simpsons, miniaturky Penny, koníčci Filly, kartičky z Alberta, atd.
Kdy:
7. 6. 2014 sobota 9.00 – 12.00 hod.
Kde:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
35
Mateřské centrum Jinečáček
květen 2014
Milí Jinečáčci,
měsíc utekl zase jako voda. Snad jsme se poprali s jarními
mrazíky a už si budeme plnými doušky užívat pravého
jara. To jsme s dětičkami a jejich rodiči přivítali 27. 3.
2014 během další společné tematické procházky. Sešli jsme
se před Společenským centrem J. Slavíka, kde děti přilepily na hlavní dveře klíče a symbolicky tak zamkly zimu. Trasa vedla cestou
Za Černým mostem směrem na Čenkov se zastávkou u Kubovy lávky,
ze které děti poslaly vlastnoručně vyrobené Morany. Cestou plnily úkoly,
např. poznávaly kytičky, hledaly slepičce zatoulaná kuřátka či si zasely
do květníčků osení. Věříme, že se úctyhodné 41členné výpravě procházka
zalíbila a že se na další přidají další. Tentokráte vyjedeme 15. května 2014
vlakem do Rejkovic, odkud se vydáme už po svých zpátky do Jinec.
Nezapomeňte proto sledovat plakáty (na dveřích MŠ, u pošty, SCJS).
36
Celkem třikrát jsme se sešli na Šikulce, kde jsme s tetou Ivčou slepili
papírového zajíčka, který si hrdě nesl v náručí velikonoční kraslici.
Nechyběly tanečky či zpívání s Šárkou. Ta se nevěnovala pouze dětem, ale
i dospělým. 14. dubna jsme si během večerního workshopu věnovaného
hlasové terapii vyzkoušeli, jak správně dýchat, jak pečovat o svůj hlas,
aby nám nevypověděl časem službu. Během zajímavých cvičení jsme se
krásně prodýchali, uvolnili a také zasmáli. Pokud byste měli zájem, přij
te 12. 5. v 18.00 hod. do herny MC na další workshop.
Již v loňském roce jsme spolupracovali s firmou Hero, která v ČR vyrábí
potraviny převážně pro kojence. Měli jsme tak možnost ochutnat a spolupodílet se na vývoji některých produktů. I letos nás navštívila paní Opová, která nám sdělila informace o nových výrobcích na trhu a přivezla nám
k ochutnávce dětskou kaši vyrobenou výhradně z mléčného tuku. A jelikož chutnala nejen dětem, ale i maminkám, budeme mít brzy jistě možnost
kaši v obchodech zakoupit.
Podívejte, co nás čeká v květnu a přij
te do MC pobejt!
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
37
Přehled akcí v mateřském centru Jinečáček
PO
ÚT
5. 5.
6. 5.
ČT 8. 5.
PO 12. 5.
ÚT 13. 5.
ST 14. 5.
ČT 15. 5.
PO 19. 5.
ÚT 20. 5.
ČT 22. 5.
PO 26. 5.
ÚT 27. 5.
ST 28. 5.
ČT 29. 5.
Tanečky s Denisou od 16:15 h
8:30 – 11:30 herna
10:00 – 10:30 „Cvičíme a zpíváme“
Zavřeno
Tanečky s Denisou od 16:15 h
Workshop s Šárkou Pexovou
(hlasová terapie) 18:00 v MC
8:30 – 11:30 herna
10:00 – 10:30 Zpíváme s Šárkou Pexovou
Šikulka (tvořivá hodinka pro nejmenší 1 – 5 let)
Společná vycházka (vlakem do Rejkovic- zpět pěšky)
Bude upřesněno na plakátech
Tanečky s Denisou od 16:15 h
8:30 – 11:30 herna
10:00 – 10:30 „Cvičíme a zpíváme“
Otevřeno po domluvě na tel. 775 233 182
Tanečky s Denisou od 16:15 h
8:30 – 11:30 herna
10.00 – 10.30 Zpíváme s Šárkou Pexovou
Šikulka (tvořivá hodinka pro nejmenší 1 – 5 let)
Otevřeno po domluvě na tel. 775 233 182
Vítání jara.
Foto Miroslav Maršálek
38
z činnosti společenských a zájmových organizací
květen 2014
Výroční členská schůze Klubu vojáků
v záloze Jince
Poslední březnovou sobotu 29. 3. 2014 se konala v prostorách PDA výroční členská schůze KVZ Jince. Předseda rady KVZ Dušan Varga vyhodnotil
činnost klubu v roce 2013, kde bylo organizováno na půdě Jinec celkem
8 střeleckých soutěží s průměrnou účastí 19 závodníků. Konstatoval, že
soutěží se zúčastňují jak členové KVZ Jince, tak i střelci ze širokého okolí
a v soutěžích bylo dosahováno velmi hodnotných výsledů. Proběhl první
ročník Jineckého samopalu pod záštitou starosty městyse, který věnoval
poháry pro vítěze. Dne 22. února 2014 proběhlo na PDA školení pro rozhodčí, kterého se zúčastnilo 10 členů KVZ a výsledkem byla prolongace
5 rozhodčích, zvýšení třídy u 3 členů a zápis 2 nových členů do řad rozhodčích na další 4 roky.
Členská základna je stabilizována a čítá již 27 členů. Klub hospodaří pouze z prostředků, které získá z členských příspěvků a výběrem startovného
na soutěžích. Poděkoval za práci a přínos klubu členům rady KVZ Emilu
Rybárikovi a Jánu Vavrekovi, dále za pomoc při organizaci soutěží Petru
Helclovi i paní Zuzaně Rybárikové za vedení účetnictví klubu. Seznámil
přítomné s plánem akcí na rok 2014 a vyhlásil soutěž o nejlepšího střelce
klubu za nejvyšší získaný počet bodů ze soutěží organizovaných KVZ Jince, počínaje soutěží 12. 4. 2014. VČS schválila podání návrhu na udělení
„Čestného odznaku 3. stupně“ pro své členy Vlastimila Jakoubka a Dušana Vargu k vedení SVZ ČR. Na závěr proběhlo posezení u oběda a vzájemná debata o všem možném.
Poslední závody v loňském roce
V závěru loňského roku se uskutečnily poslední dva závody na půdě klubu
a sice:
Nejdříve to byl již 13. ročník Memoriálu Jiřího Peška, který proběhl
v sobotu dne 19. 10. 2013 a zúčastnilo se ho 21 střelců, z toho 11 našich,
5 členů URNA a 5 členů okolních klubů. Přestože předchozí medailisté byli
v soutěži vidět, na stupně vítězů to tentokrát nestačilo. Putovní pohár
zůstal v držení „našich“, když zvítězil Dušan Varga s celkovým ziskem
206,80 bodů před několikanásobným vítězem Vladimírem Beranem, který
nastřádal 205,28 bodů. Na třetím místě se umístil další náš člen Zdeněk
39
Šenkyřík ziskem 199,91 bodů. Soutěžilo se ve třech disciplínách - mířené
na mezinárodní terč 50/20, rychlopalbě na terč 135P a střelbě na biatlonový panel z malorážky na čas. Mimo soutěž proběhl ještě vyřazovací souboj
jednotlivců na 4 padací kovové terče Pepper Popper. I zde byli nejúspěšnější naši a zvítězil František Lafek před Pavlem Chobotským. Tato soutěž se
do celkových výsledků nezapočítávala.
Asi je zde na místě sdělit pár informací k Memoriálu J. Peška.
Jiří Pešek se narodil roku 1950
v Komorním Hrádku na Sázavě.
Od roku 1987 pracoval u Policie ČR
- URNA jako instruktor paravýcviku.
Byl jedním z pěti zakládajících členů KVZ Jince.
Dne 4. 8. 1999 tragicky zahynul při
výcviku seskoků na vodní hladinu
na Orlické přehradě.
Na počest uctění jeho památky rozhodla rada KVZ Jince pořádat, počínaje rokem 2001, jednu ze svých
pravidelných soutěží jako Memoriál
Jiřího Peška, formou putovního poháru.
Pro všechny střelce se postupně z této soutěže stal prestižní střelecký turnaj Masters či střelecký Wimbledon. Proto se ho pravidelně dosud účastní
i jeho bývalí kolegové z URNA.
V uplynulých ročnících bylo dopřáno zvítězit těmto účastníkům Memoriálu:
2001 - BERAN Vladimír, 2002 - GUZIOTTI Táňa, 2003 - BERAN Vladimír,
2004 - LEV Pavel, 2005 - VARGA Dušan, 2006 - VARGA Dušan, 2007 JAKOUBEK Vlastimil, 2008 - BERAN Vladimír, 2009 - neuskutečněn pro
uzavření střelnice, 2010 - BERAN Vladimír, 2011 - LAFEK František, 2012
- VAVREK Ján, 2013 - VARGA Dušan.
Poslední závod loňského roku byl příznačně pojmenován „Poslední
PŠOUK“ a uskutečnil se 7. 12. 2013 za účasti 20 střelců. Byl to asi nejhezčí den uplynulé zimy, kdy napadl čerstvý sníh a na střelnici to vypadalo jako v pohádce. Pro některé byly i závěrečné výsledky jako z pohádky.
40
Střílela se mířená na terč 135P, rychlopalba na 3 kovové terčíky a biatlonový panel z malorážky ve stoje a akční úloha na kovové padací terče.
Střelci si na úvod vylosovali svá čísla a pak se děly věci. Výsledky mířené
byly číslovány a body se přiřadily střelcům podle losovaných čísel. Počítaly se i záporné hodnoty a z toho pak plynulo i největší překvapení na závěr. Jako malý předčasný vánoční dárek pořadatelů bylo pořadí stanoveno
podle nejnižšího dosaženého počtu bodů. To proto, aby i ti, kteří se povětšinou neobjevují poblíž medailových pozic, měli šanci aspoň v tomto případě zvednout nad hlavu svůj pohár. A že bylo radosti, nejnižší počet 70 bodů
získal a tím zvítězil Milan Šebek, na druhém místě získal Jan Pastor
90 bodů a třetí byl Milan Křížek se 132 body. Hodně překvapeni zůstali
„poslední“ tři v pořadí Stanislav Voříšek - 305 bodů, Karel Šmíd 309 bodů
a Josef Snopek s 369 body. Po chvilce rozpaků všichni pochopili legrácku
pořadatelů a pojali to tak, jak to bylo myšleno, tedy s humorem.
Ještě v kostce první dva závody letošního roku
V sobotu 15. 3. 2014 se uskutečnil již tradiční čtyřboj z malorážky K4M
na 50 metrů za účasti 22 střelců a nejvíce opět vystřílel Karel Šmíd, celkem 386 bodů. Druhý skončil Viktor Houdek s 374 body a třetí se umístil
Dušan Varga s 365 body. Závodu tentokrát vůbec nepřálo počasí, dost
pršelo a silně foukal vítr, což podstatně ovlivnilo i získané body. Chvílemi
si střelci připadali jako na čekané na posedu.
Foto vítězů posledního závodu 12.4., zleva druhý S. Voříšek, vítěz K. Šmíd
a třetí I. Rašovský.
41
Zatím druhý letošní závod proběhl v sobotu 12. dubna a zúčastnilo se ho
15 střelců, jelikož se sešlo několik závodů v okolí v tento den a proto nižší
účast našich členů i členů z jiných klubů. Střílely se tři disciplíny, a sice
mířená 10 ran na terč SČS-D1 (papoušek), rychlopalba 4 rány na 4 kovové terče a po přebití 6 ran na terč SČS-D2 a poslední 10 ran z útočné pušky (samopalu) na 100 metrů na terč 135 P. Ve druhé a třetí disciplíně se od
dosaženého nástřelu odečítal čas. Nejvíce bodů opět posbíral Karel Šmíd celkem 235,72 bodů, jako druhý se umístil Stanislav Voříšek s 215,52 body
a na třetí pozici se usadil Ivo Rašovský s 192,96 body. Karel Šmíd byl nejlepší v prvních dvou disciplínách a tu třetí vyhrál po nehorázné smůle v
předchozích dvou disciplínách Honza Vavrek s 65 body. Počasí bylo celkem
optimální a soutěž tak proběhla v příjemném prostředí.
A co ve zbytku letošního roku?
Hned 24. května pořádáme opět čtyřboj z malorážky K4M a totéž 21. června.
V červenci proběhne 26. 7. nově souboj dvojic na biatlonový panel z malorážky, 16. srpna očekávaný souboj dvojic z pistole na terče Pepper Popper.
Sobota 27. 9. je vyhrazena pro Jinecký samopal „O pohár starosty“ a 18. 10.
se uskuteční již 14. ročník Memoriálu Jiřího Peška. Naše letošní střelecká
sezona končí 6. prosince, kdy je v plánu „Poslední PŠOUK“. Těšíme se
na Vaši účast a přejeme všem střelcům přesnou mušku a úspěšné střílení
nejen v Jincích.
Zájemcům o střílení a členství v klubu rádi podají potřebné informace
členové rady klubu na tel. číslech: D. Varga - 606 305 993, E. Rybárik 724 002 617 a J. Vavrek - 603 282 464.
Ján Vavrek, tajemník KVZ Jince
Vážení spoluobčané,
přijte 9. května 2014 položit květiny k pomníčkům
a připomenout si 69. výročí osvobození Československa.
16.00 hod. na hřbitově v Jincích
16.15 hod. na náměstí v Jincích
16.30 hod. u pomníčku na Klínku
Srdečně zvou ZO KSČM Jince a Čenkov
42
Hasiči informují
Rekonstrukce v Hasičském domě byla
zahájena 29. 3. 2014
vybouráním staré
podlahy první garáže.
Již 11. 4. byla po zaštěrkování a armování za vydatné pomoci
chlapů z technických služeb nová podlaha zabetonována. Na řadě je garáž
číslo dvě. Naši hasiči se na brigádách opravdu činí.
Brigády na hasičárně se konají každou sobotu a neděli. Uvítáme každého,
kdo je ochoten přiložit ruku k dílu.
Poslední rozloučení s Václavem Roušalem, bývalým dlouholetým starostou
SDH Jince.
43
Hasičská brigáda - příprava dřeva na pálení čarodějnic na Sokolské
zahradě.
Foto archiv SDH
Hasiči 7. okrsku poměří své síly
SDH Ohrazenice pořádá dne 31. května 2014 soutěž v požárním sportu
„O pohár 7. okrsku“ a „O pohár firmy Hrkal a Greiner“.
Zahájení soutěže je ve 13,00 hod. vedle restaurace U Pstruha.
Zúčastní se družstva žen a mužů z Jinec, Ohrazenice, Čenkova a Křešína.
Zveme všechny příznivce hasičů, sportu a legrace.
SDH Křešín v r. 1914.
Foto Jan Hošek
Za SDH
Jan Haken
44
Český svaz žen organizuje
v pátek 16. května 2014
humanitární sbírku
pro OS DIAKONIE Broumov
Materiál se bude shromažovat na parkovišti
v ul. Čsl. dělostřelců (naproti Úřadu městyse Jince).
Avie bude přistavena v době od 15 do 17 hodin.
SBĚR VĚCÍ
•
•
•
•
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené)
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
• obuv (pouze nepoškozená)
• noviny, časopisy a knihy svázané do balíčků
NELZE VZÍT: hračky, jízdní kola a dětské kočárky (transportem
se znehodnotí)
Prosíme o zabalení všech věcí do igelitových pytlů či krabic.
Děkujeme za vaše dary.
Marie
Kratochvílová
předsedkyně ČSŽ
45
Český zahrádkářský svaz Jince pořádá
17. května 2014 zájezd na výstavu HOBBY
do Českých Budějovic
Cena zájezdu: 50 Kč členové ČZS
250 Kč ostatní zájemci
Přihlášky:
Iva Jelínková,
zdravotní středisko Jince, tel. 318 692 205
Odjezd autobusu:
6.00 hod.
Hořovice – radnice
6.15 – 6.20 hod. Rejkovice
6.25 hod.
Jince – náměstí
6.30 hod.
Jince – Sokolovna
6.35 hod.
Jince – hotel Kratochvíl
6.40 hod.
Čenkov
Římskokatolická farnost v Jincích srdečně zve
všechny lidi dobré vůle opět ke společnému
setkání na „NOCI
KOSTELŮ“
dne 23. května 2014 v chrámu sv. Mikuláše v Jincích
Program:
19.00 hod. mše svatá
19.30 hod. koncert - smíšený
chrámový sbor
při kostele
sv. Mikuláše
varhany, flétna
doprovázeno četbou
z knihy Jima Bishopa
„Den, kdy zemřel
Kristus“
20.30 hod. prohlídka kostela
s krátkým přiblížením
jeho historie
46
Výbor ČRS MO Jince
zve rybáře na brigády, které se konají
v sobotu 3. 5., 10. 5. a 17. 5. 2014.
Sraz v 7.00 hod. na domečku u Barbory.
Český rybářský svaz, místní organizace Jince pořádá
při příležitosti Dne dětí
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti do 15 let.
Akce se koná v sobotu 31. května 2014
od 7 do 11 hodin na rybníku Kopáčov.
Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny
a občerstvení.
Zveme všechny zájemce z řad rybářů
i nerybářů.
Za výbor MO
Miroslav Domanský
Rybářské závody v r. 2012.
Foto Miroslav Maršálek
47
Připravuje se na červen 2014:
6. června: POUŤOVÁ ZÁBAVA v Safari baru Jince (pořádá
kulturní komise Rady městyse Jince). Začátek ve 21,00 hod.,
hraje skupina B.O.S., vstupné 100 Kč
7. a 8. června: JINECKÁ POUŤ
7. a 8. června: VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA v areálu
chovatelů v Křešínské ulici (pořádá Český svaz chovatelů)
14. června: zájezd pro děti do ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
v Praze (pořádá Český svaz žen ve spolupráci s Kulturním
střediskem Jince). Přihlášky a platba v kulturním středisku,
cena: děti do 15 let zdarma, dospělí 200 Kč. Odjezd autobusu
v 8.00 hod. od hotelu Kratochvíl, další zastávky – Sokolovna,
náměstí a dále dle dohody.
16. srpna: 5. JINECKÉ SLAVNOSTI na Sokolské zahradě
(pořádá Městys Jince a kulturní komise Rady městyse Jince).
Pestrý program – tentokrát na téma EKOLOGIE, prezentace
minipivovarů, vystoupení skupiny A JE TO, hlavní host bude
sk. LAURA A JEJÍ TYGŘI.
6. září: zájezd pro děti – Rozloučení s prázdninami
(pořádá Český svaz žen + kulturní středisko)
17. září: zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH do Litoměřic
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
11. října: 3. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
14. listopadu: Květinový candrbál
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
Na podzim t. r. proběhnou také volby do obecních zastupitelstev.
VÍCE INFORMACÍ o uvedených akcích v dalších
číslech Jineckého zpravodaje a na plakátech.
48
49
Pionýrská skupina Jince
květen 2014
Pěšec se stěhuje z Chodouně
do Příbrami
Mladým jineckým šachistům se začíná dařit. Pionýrská skupina Jince ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem a dalšími organizacemi pořádala
v Posádkovém domě armády Jince v sobotu 5. dubna 28. ročník šachového
turnaje pro mládež O Jineckého pěšce. Záštitu převzal Městys Jince, při zahájení a závěrečném vyhodnocení zastoupen starostou Josefem Hálou.
V soutěži, které se zúčastnilo 37 českých a ruských hráčů do 15 let, zvítězil se 6,5 body ze 7 možných Jiří Soukup ze Šachového klubu Pyrit Příbram. Symbolický Jinecký pěšec s putovním pohárem se tak vrací od Dominika Civína z Chodouně na Berounsku do „svého“ okresu.
Tak jako v loňském roce skončil na 2. místě se 6 body Martin Šilhánek
z Čenkova, reprezentující Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince (Pionýr) a Šachový oddíl TJ Jince (TJ). S půlbodovou ztrátou na Martina vybojoval bronz Vojtěch Kovářík, oddílový kolega vítěze.
Skupinu pětibodových hráčů vedou v závěrečné tabulce 4. Tomáš Bažant
a 5. Václav Vejr (oba Pionýr a TJ), následují nejlepší zahraniční účastníci
6. Andrej Murkin se 7. Daniilem Šapiro z Ruské školy a uzavírá ji nejúspěšnější dívka Tereza Lísková z Jinec. Do desítky nejlepších hráčů se
Na první šachvnici se Václav Vejr z Jinec snaží zdolat favorita Jiřího Soukupa
z Příbrami. Nepovedlo se to ani jemu, ani nikomu jinému. Foto Miroslav Maršálek
50
Černými hraje Rus Daniil
Borodin. Přihlížející členové
jeho výpravy.
Hru Jana Fatky z Hostomic sleduje
jinecký Tomáš Bažant.
Foto Miroslav Maršálek
4,5 body vešli ještě domácí 9. Jakub Šmejkal a 10. Stanislav Kamenický
z Pyritu.
Z dalších Jineckých hráčů se nejvíce dařilo Davidu Vošickému, který získal 4 body a Martinu Škrabalovi se 3,3 body.
Po třech vyhraných partiích si z domácích reprezentantů připsali na své
konto (pořadí podle umístění) František Vejr, Michal Krejča, Ondřej Fürst,
Viktorie Bažantová, Ondřej Kočárek a Petr Šámal a pouze o půl bodu méně
Nicol Šmejkalová. Se dvěma body na kontě skončili většinou velmi mladí,
ale nadějní hráči Anna Maršálková, Martin Novák, Jakub Kašpárek, Filip
Kadeřábek (všichni čtyři žáci první třídy) a Anna Šimpachová (2. tř.).
Soutěž řídil od počítače Václav Zeisek ml. a na sále kromě zkušených šachových funkcionářů dohlíželi na regulérnost mladíci Rus Alex Plevkov
a Čech Karel Kroča.
Pro mladé nehrající účastníky připravila zajímavé soutěže v přízemí budovy Marie Maršálková z Pionýrské skupiny Jince.
Mezi pěknými odměnami tentokrát vzbudily zaslouženou pozornost krásné
perníčky věnované Libuší Popelkovou z Klubu českého pohraničí Horšovský Týn, ale mladé šachisty opět podpořilo i Kulturní středisko Jince,
redakce Československého šachu a prostřednictvím dotací na činnost
kroužku i městys Jince, ústředí Pionýra a MŠMT.
Miroslav Maršálek, hlavní organizátor
51
Vítěz Jineckého Pěšce 2014 Jiří
Soukup s částí trofejí.
Foto Marie Maršálková
Nejlepší zahraniční účastník Rus Andrej
Murkin.
Foto Marie Maršálková
Některé připravované akce:
1. května: Říčany, KP družstev mladších žáků, *2002 a mladší,
mohou hrát jen registrovaní v ŠS ČR
3. května: KP do 8 let, pořádá Spartak Vlašim v Pravoníně, *2006 a ml.
3. května: Praha 4: Pražská šachová liga mládeže, 2 samostatné turnaje podle výkonnosti, 10 věkových kategorií od HD-6 a dvě pro dívky.
7. května: Jince, Společenské centrum: Májový miniturnaj 2014, od 16 hod.
8. května: Pochod Příbram – Slivice
10. května: Příbramská rošáda – tah věží pro žáky, poslední
6. turnaj ZK KP
10. - 11. května: Mistrovství ČR do 8 let, Tábor, *2006 a mladší,
zúčastní se Terezka Lísková
24. května: Takonín, 2. císařský turnaj Karla IV.
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných
akcích včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Text:
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
52
ze života školy
květn 2014
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
Přišel máj, krásný čas,
zelená se tráva zas.
Brouček si tu naříká,
že ho ježek popíchá.
A je to tady, stromy se nám obalily květy, všude to voní a bzučí.
Pozorujeme počasí, ale i věci kolem nás. Zahrada a pískoviště, to
je naše. Ale moc rádi chodíme i do
okolí Jinec. Dozvěděli jsme se,
že u Zeisků se narodila štěňátka.
Moc se nám ti kulíškové líbili.
Mezi znaky jara patří nejen teplejší počasí, mlá
átka, ale i Velikonoce. Ve všech třídách se zdobila
vajíčka všemi možnými technikami. A moc nás to bavilo. Děti
z Motýlků dokonce upekly se svými učitelkami beránka. No věřte,
byl opravdu dobrý!
53
www.msslunicko.blog.cz
Začátkem dubna k nám přijel kašpárek s pohádkou O princezně Rozmařilce (www.kasparkuvsvet.cz) a přivezl s sebou krásné velké loutky. Byl mezi
nimi i čert… Zazpívali jsme si písničky z pohádek a filmů a také jsme viděli krásné maňáskové divadlo O Budulínkovi a O koátku, které zapomnělo
mňoukat. Tentokrát nám ho zahrály paní učitelky od Berušek - Lenka
a Věrka.
Celá mateřská škola vyrazila, jako každoročně, na jarní výstavu do školní
družiny. Děti v čele s paní učitelkou Dujčákovou si pro nás připravily
mnoho zajímavého a inspirujícího. Jako vždy nás výstava nezklamala…
S výlety do přírody začali Motýlci. Ti šli zkontrolovat Vinici, jestli už kvetou podléšky. Na tomto výletě nám byla trochu zima, ale stejně to bylo
fajn. Tentýž den Broučkové společně se Včelkami navštívili rpetskou Agronu. Zde se nás ujali moc šikovní a vstřícní pánové a provedli nás celým
kravínem. Viděli jsme telátka, býky i dospělé krávy. Malá telátka jsme si
mohli i pohladit.
54
V půli dubna
začaly naše nejstarší děti navštěvovat plavecký
bazén v Příbrami.
Berušky se moc
těší na zajímavý
výlet, na který
pojedou společně
s Mateřským centrem Jinečáček a sice do Solvayových dolů. Zde se
projedou důlním
vláčkem, navštíví
štoly a prohlédnou si skanzen.
A bude ještě jeden
výlet, který plánují společně s
Broučky – do hořovického zámku.
Slyšeli jsme totiž,
že v jeho sklepení
se cosi ukrývá…
tak to pojedeme
prozkoumat.
Začátkem května pozveme naše milované maminky k nám do třídy na besídky, kde jim ukážeme, co jsme se ve školce naučili a dáme jim malý dáreček.
A pak už nás čekají naše oblíbené výlety. Berušky a Broučci se chystají
na výlet do Plzně do Domu pohádek (www.dumpohadek.eu), Motýlci
a Včelky navštíví Hornické muzeum v Příbrami. Těšíme se také do ZOO
a na Dětský den v pohádkovém lese v Křešíně…
Za MŠ Sluníčko
Dana Chvojková a Gabriela Sklenářová
55
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Český den proti rakovině 2014
18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná
ve středu 14. května 2014.
Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek
za minimální příspěvek 20 Kč. Ke každému kvítku dárce dostane také
letáček s informacemi o rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní kouření.
Letošním tématem sbírky je totiž prevence rakoviny plic.
Za rozhodnutím Ligy zvolit hlavním tématem roku 2014 prevenci
plicní rakoviny stojí statistická čísla, která dokládají vzestup výskytu
rakoviny plic o 1,5 % ročně.
Každým rokem je to více než 6 500 nových onemocnění!
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je bezpochyby aktivní kouření.
Právě kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30-40 % všech
úmrtí na rakovinu, na vzniku karcinomu plic se podílí v 90 %. Cigaretový
kouř totiž obsahuje nejméně 5000 chemických látek, z toho přinejmenším
65 je rakovinotvorných. Proto je u kuřáků několikanásobně častěji
diagnostikována nejen rakovina plic, ale také chronická obstrukční
plicní nemoc (CHOPN), nádory ústní dutiny a jícnu, slinivky břišní,
močového měchýře atd.
Rakovina plic patří bohužel k onmemocněním, která jsou diagnostikována
až v pozdních stadiích, což snižuje vyhlídky na úplné vyléčení.
Liga proti rakovině Praha proto vyzývá: NEKUŘTE!
Liga proti rakovině Praha působí v České republice již od roku 1990.
Jejím hlavním cílem je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory. K dosažení
tohoto cíle volí tři hlavní dlouhodobé programy:
• prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života,
• zlepšení kvality života onkologických pacientů,
• podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických
pracoviš.
Pomozte Lize realizovat své programy a přispějte při sbírce alespoň dvacetikorunou za žlutou kytičku.
Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
DĚKUJEME VÁM!
56
Informace ze školy
Od dubna 2014 mají rodiče možnost objednávat a odhlašovat
stravu ve školní jídelně ZŠ přes internet.
Ve dnech 2. května a 9. května 2014 jsou vyhlášena pro žáky
ředitelská volna. Školní družina a školní jídelna budou v provozu.
15. května 2014 se uskuteční přebor školy v atletice pro žáky
1. stupně. Pro žáky 2. stupně proběhl přebor již 30 dubna.
Protože nemáme venkovní hřiště,
rozhodli jsme se vybudovat v prostoru za školní tělocvičnou doskočiště pro skok daleký, a to se
nám díky pomoci p. o. Služby
městyse Jince a šikovnosti pana
školníka podařilo.
Nadále probíhá sběr plastových
víček a usušené pomerančové
kůry.
Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
57
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
květen 2014
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová
(PHV, hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr
(akustická kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna,
pozoun, lesní roh, trubka), Karel Ambruš (zobcová
flétna, klarinet, saxofon)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový,
klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance,
street dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
58
Bára se připravuje na mezinárodní kytarovou soutěž
V minulém měsíci jsme čtenáře Jineckého
zpravodaje informovali o úspěchu Báry
Pechlátové v okresním kole kytarové soutěže základních uměleckých škol. Zmínili
jsme se také o tom, že postoupila do krajského kola, které se konalo 26. března
2014 v Kralupech nad Vltavou. I zde byla
Bára úspěšná a ve své kategorii nejmladších převzala diplom s čestným uznáním.
Hře na kytaru se učí ve třídě Jiřího Vébra, učitele jinecké pobočky ZUŠ Jakuba
Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.
Ten nás informoval i o dalším ocenění
Báry. O tři dny později se zúčastnila soutěže ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clássica 2014 pod záštitou prof. Milana Zelenky. Tato akce se konala v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy. V kategorii nejmladších Bára skončila na třetím místě.
"Jsem moc rád, že mám takto nadanou žačku,“ sdělil její učitel. „A její
mamince děkuji za velkou podporu.“ Vébr v součastné době připravuje
Báru na další událost, jež bude probíhat od 19. do 22. června. Jedná se
o Mezinárodní kytarovou soutěž ve Zruči nad Sázavou. Budeme držet palce.
Text a foto Miroslav Maršálek
59
PŘIPRAVUJEME:
V měsíci červnu se budou konat přijímací pohovory do hudebního,
tanečního a literárně-dramatického oboru.
Termíny budou zveřejněny v příštím čísle Jineckého zpravodaje.
60
13. dělostřelecký pluk
květen 2014
Velitel posádky a starosta Městyse Jince
si Vás dovolují pozvat na
pietní akt k 69. výročí ukončení 2. světové
války, který se uskuteční 7. května 2014.
Pietní vzpomínka bude zahájena
v 10.30 hodin u památníku obětem
1. a 2. světové války za účasti jineckých
vojáků, představitelů územní samosprávy
z regionu, zástupců společenských
a zájmových organizací, klubů vojenských
důchodců z Jinec a Příbrami, pamětníků
tohoto válečného konfliktu a žáků Základní
školy Jince se svými pedagogy.
Touto vzpomínkou bude uctěna památka
všech žijících i padlých bojovníků
2. světové války, kteří neváhali obětovat
své životy za obnovení svobody,
demokracie a nezávislosti našeho státu.
Brdy zažily mohutný přesun techniky,
kolona měřila dvanáct kilometrů
Dělostřelci zahájili první letošní cvičení s ostrou střelbou přesunem vojenské techniky přes brdský výcvikový prostor. Pětašedesátikilometrovou
trasu zvládla kolona o délce dvanáct kilometrů za šest hodin.
Deset minut před devátou hodinou v pondělí 31. března ráno se vydalo 325
vojáků a 105 kusů techniky, mezi nimiž nechyběly nejsilnější zbraně dělostřelců – houfnice DANA – na cestu. Povel, který masu rozpohyboval,
vydal velitel 131. dělostřeleckého oddílu podplukovník Pavel Louda.
61
První vyrazila rekognoskační skupina, po ní následoval
předvoj tvořený dvěma třicetitunovými „Danami“.
Jako v boji, i tady mělo každé vozidlo své místo. „Dvě
samohybné kanónové houfnice, které tvořily takzvanou čelní pochodovou záštitu, zajišují prostor. Kdyby
se někdo chystal na konvoj
zaútočit, budou ho bránit
a tím vytvoří zbytku sestavy
čas správně reagovat na
vzniklou situaci,“ vysvětlil
smysl rozmístění techniky
v koloně podplukovník Jiří
Kývala, zástupce velitele 13.
dělostřeleckého pluku.
Hlavní síly vyjížděly za burácení motorů zahalené do
oblaků z výfukových plynů
v šesti baterijních proudech. Vozidla mezi sebou
musela udržovat padesátimetrové rozestupy, jednotlivé skupiny pak oddělovaly
kilometrové vzdálenosti.
Trasa, 65 kilometrů dlouhá,
vedla napříč brdským újezdem až do prostoru Zadních
Bahen, kde kolona kvůli dotankování, kontrole a údržbě vozidel a přestávce na
jídlo zastavila.
Přesun tohoto druhu vyžaduje podle podplukovníka
Pavla Loudy pečlivé naplá-
62
nování a dodržování pravidel. „Jako velitel musím
být v neustálém spojení se
všemi veliteli baterijních
proudů a se svým zástupcem, který velí rekognoskační skupině oddílu. V případě náhlé poruchy nebo
dopravní nehody se musí
vozidlo rychle odstranit
z cesty, abychom mohli pokračovat dál po stanovené trase a splnit úkol. A při takovém množství
vozidel to není nic jednoduchého,“ sdělil Pavel Louda.
„I když vozidla jedou pětadvacetikilometrovou rychlostí, vyžaduje to velkou koncentraci,“ svěřil se řidič UAZu desátník Daniel Rückl. „Člověk
musí rychle reagovat na situaci před ním a v zrcátku sledovat toho, kdo
jede za ním. Obzvláš, když je výrazně větší a těžší, třeba jako houfnice
DANA,“ doplnil s úsměvem.
I když kolona musela během přesunu kvůli poruše vozidla také zastavit,
nakonec dělostřelci první den výcviku úspěšně zvládli a jednotlivé skupiny
dorazily do cíle kolem šesté hodiny večer. Náročný přesun podle podplukovníka Pavla Loudy pro vojáky znamenal cennou zkušenost: „Stejný
úkol na nás totiž čeká při cvičení v květnu, kde se bude dělostřelecký oddíl také přesouvat pod taktickým námětem.“
Výstřel z děla je opravdovým zážitkem...
O tom se na vlastní oči přesvědčili budoucí
vojáci z Moravské Třebové
Deset studentů třetího ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové absolvovalo první dubnový týden odbornou stáž u 13. dělostřeleckého
pluku v Jincích.
Štěstí jim mimořádně přálo, vyskytli se totiž na jedné z nejproduktivnějších částí výcvikového roku dělostřelců – cvičení s ostrými střelbami z děl
ve Vojenském újezdu Brdy. A nejen to, stali se jeho součástí.
Studenty dostal na starost vrchní praporčík pluku nadpraporčík František Fryč. „Chtěl jsem, aby si už nyní vytvořili reálnou představu o tom,
jak to u bojového útvaru chodí,“ říká. Denní režim studentů proto vypa-
63
dal navlas stejně jako program jineckých vojáků – začínal brzy ráno
a končil pozdě večer.
Třeáci se v Jincích seznámili s plánováním a vedením výcviku a z pozice
velitelů družstev si vyzkoušeli, jaké to je velet vojákům při pořadovém
nácviku. „Velet opravdovým vojákům je něco úplně jiného než sami sobě
ve třídě. Člověk se musí mnohem víc soustředit a dávat pozor na jednotlivé povely, navíc tu funguje stres faktor,“ podělil se se svým zážitkem Jakub Stříbrný.
Na cvičení v Brdech se pak seznámili s procesem řízení a koordinace palby. Z pozorovatelny Hřebeny sledovali dopady dělostřeleckých projektilů
na dopadovou plochu Brda
a z palebného postavení Sýkorky výstřely ze samohybných kanónových houfnic
DANA.
„Byl to nezapomenutelný
zážitek, nikdy jsem na
vlastní oči nic podobného
neviděl,“ svěřil se Petr Bříza, který by chtěl po maturitě zkusit štěstí bu
na vojenské vysoké škole nebo
u 43. výsadkového praporu Pro budoucí vojáky byl výstřel z děla
v Chrudimi. Proč zrovna opravdovým zážitkem
tam? „Chtěl bych zažít něco
nového, akčního a skákat
s padákem. Navíc mě motivuje můj strýc, který
v Chrudimi už léta slouží.“
Po dělostřelbě na řadu přišel jednodenní kurz v přežití. Ten vedl na opačné straně Brd instruktor „SERE“
(získání znalostí v oblasti
přežití) nadrotmistr František Bazala. Nováčci si během něj zkusili vybudovat Společná fotografie studentů z Vojenské
přístřešky pro přenocování, střední školy v Moravské Třebové před
rozdělat oheň, získat vodu a samohybnou kanónovou houfnicí DANA
64
jídlo zorientovat se v neznámém terénu.
Došlo i na poskytnutí první
pomoci zraněnému, na jeho
evakuaci a na nouzové signály pro přivolání pomoci.
„V reálných podmínkách
jsme si vyzkoušeli to, co se
učíme ve škole a moc nás to
všechny chytlo. Pan nadrotmistr Bazala je v tom,
co dělá, hodně dobrej,“
zhodnotil s úsměvem výcvik v přežití unavený Aleš
Machovský.
Velitel pluku plukovník Jan
Třináctý studentům na závěr stáže popřál hodně
úspěchů při skládání maturitní zkoušky a šastnou
volbu v další profesní kariéře i v osobním životě.
Každý si vyzkoušel různé způsoby rozdělání
ohně v polních podmínkách, např. křesadlem
Foto: kpt. Michal Abrhám
a nprap. František Fryč
Stavba signálního ohně pro přivolání
pomoci
Velitel pluku plk. Jan
Třináctý popřál studentům
v závěru stáže hodně
úspěchu při skládání
maturitní zkoušky a hodně
štěstí v profesním i osobním životě
Stavba improvizovaného přístřešku
pro přenocování
65
POZOR STŘELBY!
Celý Vojenský újezd Brdy bude
od 19. do 22. května 2014 uzavřen.
Koná se tam cvičení střelby a řízení palby s bojovou ostrou
střelbou 13. dělostřeleckého pluku z Jinec s názvem „GRASS
FIRE 2014“.
Žádáme všechny občany z Jinec a okolí, aby v uvedené době respektovali uzavřené závory a výstražné cedule „Pozor střelba“ a nevstupovali
do Vojenského újezdu Brdy.
Tato výstraha je především aktuální pro cílové plochy a palebná postavení děl, kde hrozí přímé ohrožení života a zdraví občanů.
Uvedené upozornění je na místě zvláště po incidentu při střelbách
v měsíci dubnu, kdy na dopadovou plochu Brda při ostrých střelbách
ze samohybných kanónových houfnic vstoupil člověk, který tímto
nezodpovědným činem narušil průběh cvičení, ale hlavně vážně riskoval svůj vlastní život.
Děkuji vám za pochopení.
kpt. Michal Abrhám
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
66
vojenský újezd Brdy
květen 2014
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci KVĚTEN 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
09,00
15,00
09,00
15,00
09,00
09,00
15,00
18,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00
18,00
18,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
Neprůjezdné
komunikace
do
24,00
17,00
17,00
X
X
X
X
20,00
17,00
12,00
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby! Pro vlastní bezpečnost
se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy pplk. Petr Šorm
67
Policie informuje
květen 2014
➮ Během prvního čtvrtletí letošního roku se stalo na příbramských silnicích celkem 237 nehod, zemřeli tři lidé a osm jich bylo těžce zraněno.
➮ V březnu řešila příbramská policie celkem 83 dopravních nehod, je to
o sedm více než za stejné období loňského roku. Při dopravních kolizích zemřel jeden člověk, čtyři osoby byly zraněny těžce a 13 lehce. Nejčastější příčinou nehod v tomto měsíci byl nesprávný způsob jízdy a následně nedání přednosti v jízdě, to sehrálo roli u deseti karambolů.
Přílišná rychlost byla důvodem deseti nehod. U dvou havárií byli řidiči
pod vlivem alkoholu. Přibývá nehod se zvěří, evidovali jsme celkem
12 střetů s vozidly. Na automobilech vzniklá škoda přesáhla čtyři
miliony korun.
➮ Dne 24. března 2014 ráno se stala v Jincích dopravní nehoda. Jednašedesátiletá řidička opelu jela za pomalu jedoucím traktorem a rozhodla
se jej předjet, v tu chvíli však byla již sama předjížděna nákladním automobilem. Při srážce obou vozidel vznikla škoda ve výši 45 tisíc
korun.
➮ Neznámý pachatel vnikl na pozemek rekreační chalupy v obci Běřín.
Po odstranění visacího zámku se dostal do kolny, ale nic zde nakonec
neodcizil. K vloupání došlo někdy mezi 1. březnem a 1. dubnem.
➮ Divoké prase zapříčinilo dne 4. dubna odpoledne v katastru obce Rejkovice dopravní nehodu. Vběhlo pod kola zde projíždějícího hyundaie, zvíře po střetu z místa uteklo. Hmotná škoda byla odhadnuta na 20 tisíc
korun.
➮ Auto značky Škoda Roomster vykradl nezjištěný zloděj. Stalo se tak
dne 12. dubna odpoledne na odpočívadle pod kopcem Plešivec. Po rozbití skleněné výplně zadních dveří odcizil z vnitřních prostor koženou
bundu, dva dámské zimní kabáty, lyžařské kalhoty, šaty, značkové boty,
učebnice, flash disk, doklady a platební kartu. Celkem po sobě nenechavec zanechal škodu ve výši 32 tisíc korun.
➮ Do jízdní dráhy vozidla značky Ford Focus vběhl daněk. Nehoda se stala dne 15. dubna odpoledne mezi obcemi Jince a Běřín. Zvíře zůstalo na
místě usmrcené, na automobilu vznikla škoda 18 tisíc korun.
Monika Schindlová
OŘ PČR Příbram
68
sport
květen 2014
Cvičení v Mateřské škole Jince
- pravidelné lekce
ÚTERÝ
PILATES - začátečníci
PILATES - pokročilí
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
7 CEST
19:00 - 21:00 hod.
ČTVRTEK BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ 18:00 - 19:00
PILATES - začátečníci
a mírně pokročilí
19:00 - 20:00 hod.
7 CEST K RADOSTNÉMU ŽIVOTU VE ZDRAVÉM TĚLE
Tento minikurz se skládá ze sedmi dvouhodinových lekcí.
Lekce jsou praktické a prožitkové s minimem teorie.
Začíná se v úterý 6. 5. 2014 a končí v úterý 17. 6.
Témata jednotlivých lekcí jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tajemství přítomného okamžiku
Jak najít své místo ve světě
Já jsem - co je pod pokličkou
Dech - náš pomocník, průvodce i léčitel
Pohyb - nástrojem změny
Rovnováha - napětí x uvolnění
Kouzlo života
Další pravidelné kurzy tančení a cvičení budou zahájeny v září po letních
prázdninách.
I n f o r m a c e : Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • www.azted.cz
69
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2013/2014
Dne 30. 3. 2014 se hrálo předposlední kolo přeboru a naši jedou o 7 hráčích do Zdic, které nás o pár bodů následují, i když na předstih nemají.
Áčku ještě chybí dva hráči základní sestavy a prohra 5 : 3 nemohla překvapit.
Na 1. š. získal Jindřich Bauer 1 bod, na 4. š. Miroslav Maršálek 1/2 bodu,
na 5. š. Dominik Civín 1 bod a na 6. š. Martin Šilhánek 1/2 bodu. Celkem
5 : 3 pro Zlonice.
Ale jak se říká – dobrý konec všechno spraví. 13. dubna se hrálo poslední
kolo a naši hráči si na domácí půdě spravili chu a vyhráli nad Buštěhradem 5 : 3. Na 2. š. vyhrál Jiří Zadina ml. a získal 1 bod, na 3. š. Tomáš
Zadina 1 bod, na 4. š. Jiří Zadina st. 1/2 bodu, 5. š. Miroslav Maršálek
1 bod, 6. š. Dominik Civín 1 bod, 7. š. Václav Zeisek 1/2 bodu. Celkově
obsadili 5. místo a nebýt několika absencí klíčových hráčů, určitě o 6 bodů
mohl být výsledek lepší. Jinak spokojeni mohou být jak hráči, tak i příznivci jineckých šachistů.
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm, co se nedařilo, držíme palce
do dalších bojů na šachovnicích.
Na závěr tabulka výsledků:
Regionální přebor 2013/14 – skupina A
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Družstvo
SK DDM Slaný-ŠK Velvary A
Sokol Buštěhrad B
ŠK Zdice B
ŠK Rakovník B
ŠK Jince A
ŠK Zlonice A
ŠO TP Nova Kladno A
ŠK Příbram Baník A
ŠK Merkur Kladno B
70
Body
Skóre
27
25
24
24
19
15
14
12
11
60.5
59.0
50.0
48.0
46.0
37.5
41.0
36.5
40.5
vyhrané
partie
46
48
32
34
32
27
22
22
20
10.
11.
12.
ŠK Řevnice B
Sokol Hostivice B
Sokol Buštěhrad C
11
5
4
39.5
34.0
35.5
27
23
25
ŠK Jince A / RP 2013-14
Šach. Jméno
hráče
1.
2.
3.
4.
5.
Typ N ELO 1.
Bauer
Jindřich
Z,H
Sladovník
Tomáš
Z
2040
Z
1822
Z,H
1831
Zadina
Tomáš
Z
1644
Zadina
Jaroslav
7.
Zadina
Jiří st.
1
0
1
Maršálek
Miroslav
Z
1561
Civín
Dominik
H
1704
1
/2
Zeisek
Václav
1556
1
/2
11.
Šilhánek
Martin
1292
12.
Fencl
Petr
1000
10.
5.
6.
7.
8.
9. 10. 11. Body
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
/2
1
1
0
1
/2
Z,ZK 1605
1596
9.
4.
1
Z,K
8.
3.
1
1919
Zadina
Jiří
Třešňák
Lukáš
6.
1
2.
/2
1
1
1
/2
1
/2
1
/2
1
0
1
1
/2
1
/2
1
/2
1
/2
1
/2
0
1
/2
1
1
1
/2
1
1
/2
0
1
/2
1
0
1
/2
0
/2
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
/2
1
/2
0
0
0
0
1
0
/2
1
3
5
5
4
66.67
4
50.00
1
0
5
1 1/ 2 k
3
41/2 40.91
21/2 35.71
31/2 38.89
/2
1
31/2 43.75
1
1
1
1
1
Antonín Slavík
71
81.82
1
/2
1
/2
0
1
/2
1
/2
/2
k
6
66.67
2
50.00
0
31/2 58.33
0
0.00
5
46
52.27
0
51 / 2 6
9
31/2 58.33
0
0
0
1
%
Velikonoční florbalový turnaj „O pohár starosty
městyse Jince“ pořádala TJ Sokol, kulturní komise Rady městyse
Jince, ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem. Celkem 5 družstev
se utkalo 19. 4. 2014 v posádkové tělocvičně.
Zvítězilo družstvo Svatá Hora před jineckými Hypnotix a hořovickými
Draky.
Miroslav Maršálek
Útok na jineckého Milana Procházku.
Medaile předával Jiří
Šilinger z pořádající
TJ Sokol Jince.
Foto Miroslav Maršálek
Vítězné družstvo Svatá Hora Příbram.
Foto Zuzana Belanská
72
zprávy z Čenkova
květen 2014
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim
spoluobčanům, kteří slaví své narozeniny:
HAMPLOVÁ Milada
GRAMBLIČKA Jaroslav
Zprávičky z malé školičky
V dubnu se travička
tak pěkně zelená,
i když je maličká,
moc pro nás znamená …
Vždy jsme se po ní letos také už mnohokrát
proběhli… A naši oblíbenou louku u Kopáčova jsme se, tak jako každoročně, snažili vyčistit od odpadků. Těch tam zase bylo! Proč
jen jsou lidé tak nepořádní!
„Alenka jde do školky“ a co všechno se jí může cestou přihodit? O základních pravidlech chování chodců na ulici, ale i o jiných možných nebezpečích, která na nás „číhají“, jsme si nejen vyprávěli, ale poučili se
i v zábavných hrách.
Delší výlet do Jinec a na Královky se vydařil. U „Plovky“ jsme krmili kačenky,
nad polem pozorovali a poslouchali skřivánky a u lesa jsme dokonce zahlédli zmiji… Nejvíce jsme si však užili u paní učitelky Magdy „na dvorečku“ plného zvířátek (berani a ovečky s jehňaty, králíci,
slepice, pes, želvička apod.).
Příjemné bylo i setkání s paní Lenkou
Štajnerovou, zubní sestřičkou. Pohádko-
73
vým příběhem nám přiblížila, jak velice důležité je správné a pečlivé čištění zubů a přinesla nám také spoustu užitečných dárečků. Každý z nás
dostal zubní kartáček a pastu, ústní vodu apod.
Do příbramského divadla jsme se rozjeli za pohádkou „O mašinkách“ a loutkové divadlo „Zvoneček“ nám zahrálo známou „Perníkovou chaloupku“.
Před jarními svátky nám příjemnou náladu navodili velikonoční zajíci
a ovečky pod čenkovskou kapličkou a radost nám udělala i voňavá srdíčka a vajíčka ze sena, která všem dětem pan J. Firýt věnoval.
S paní učitelkami jsme si připomněli zvyky a dávné pověry, které se vztahují ke každému z předvelikonočních dnů a s řehtačkami a klepačkou jsme
se vydali i na vycházku Čenkovem.
Z těsta jsme si jen tak pro parádu upekli beránka, vyrobili vlnou zdobené
zajíčky a ubrouskovou technikou zdobili vajíčka. V pátek jsme si pak pochutnali na mazancích a při svátečním obědě na velikonoční nádivce
a zeleninovém salátu s jarními bylinkami.
Po Velikonocích budeme procvičovat písničky, tanečky i úsměvné scénky
pro naše maminky a babičky, které v pondělí 5. května pozveme do školky
k malé oslavě jejich svátku.
Závěr dubna bude opět patřit „čarodějnickému reji“, 1. máji
a zdobením májky i písničkou si osvěžíme tradici staročeských
májů…
Kluci a holky z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
74
A co se událo v obci?
Blížící se Velikonoce
nám opět připomněly
postavy symbolizující
tento křesanský svátek,
umístěné okolo
čenkovské kapličky
již začátkem dubna.
Ples správných chlapů
Opět po roce uspořádali „Čenkovští správní chlapi“ v hospodě Za Vodou
tradiční ples. Také letos se zaplnil v sobotu 29. března celý sál a přísálí,
plno bylo i v lokále. Naši správní chlapi vždy ples pečlivě připravují, umí
75
mu dát správnou atmosféru a zajistit hojnou účast. Kdo přijde, ví, že si
bude moci zatancovat na písničky hrané známou kapelou Dynamic, že ho
čeká kulturní vystoupení a překvapení – tentokrát zatančil pár malých
tanečníků z Příbramské taneční školy – Terezka Váchalová z Jinec se
svým tanečním partnerem a dále vystoupila zpěvačka Olívia Žižková,
nechyběla ani bohatá tombola. Dobrou náladu zpestřili svým pěveckým
a hereckým vystoupením na pódiu správní chlapi s písničkou „Když se
chlapi u nás poperou“, Zdeněk Ulman zazpíval s muzikanty z Dynamicu
další známé hity, přidal se k němu i zaplněný taneční parket. Tak zase
všichni na plese za rok!
Na zabíjačce
Tak jsme si jednou v novinách přečetli, že v České republice se za jeden
rok uskuteční přes 350
tisíc domácích zabijaček,
což při hmotnosti prasete
kolem 100 kg představuje
značné a rozhodně nezanedbatelné
množství
masa. Domácí zabijačka
patří mezi staré slavnosti
a obvykle se koná v období od prosince do března.
My jsme se v partě rozhodli, že jednu sobotu
místo trempu po letech
uděláme společně zabíjačku. A pak už to šlo jako
po másle, termín 12. dubna 2014, objednat řezníka
a připravit vše potřebné.
Upéct neslazenou buchtu,
uvařit kroupy na jelita,
nakoupit koření a připravit velké hrnce na
vaření masa, další na mí-
76
chání jitrnic, jelítek, tlačenek, nebo nádoby na míchání teplé krve.
No a samozřejmě zajistit prase. To naše mělo kolem 150 kg.
Vše proběhlo tak, jak mělo. Byl ovar, prejt, jitrnice, jelita, prdelačka, tlačenka, sádlo i maso do zásoby. Ale hlavně veselo, jak má na správné zabíjačce být. Také počasí nám přálo. Jen další dny nás trochu tlačil žaludek.
A tak další víkend zase hurá do přírody.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
77
Hospoda Za Vodou Čenkov
pořádá
v sobotu
2. srpna 2014
od 14.00 hod.
na
Sokolské zahradě v Jincích
ROCK FEST JINCE
KABÁT REVIVAL PLZEŇ
JAKSI TAKSI
TURBO
HARLEJ
ALKEHOL
předprodej byl zahájen v dubnu 2014
děti do 120 cm ZDARMA
Bližší informace na tel. 723 654 099
78
zprávy z Ohrazenice
květen 2014
Předvelikonoční posezení s dechovkou
Týden před velikonočními svátky se
sešli v zasedací
místnosti Obecního
úřadu v Ohrazenici
příznivci dechové
hudby. Vystoupila
zde kapela pana
M. Kadlece z Jinec,
která nám zahrála
známé písničky, při
kterých si snad
všichni přítomní pozpěvovali. Součástí setkání byl i sraz seniorů, takže
nechybělo malé pohoštění.
Další setkání ohrazenických seniorů bude před Vánocemi.
STAROČESKÉ MÁJE 2014
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice
pořádá dne 17. května 2014
tradiční Staročeské máje.
Zahájení v 10.00 hod.
před restaurací „U Pstruha“
staročeskou besedou,
poté se vydá průvod celou obcí
za doprovodu Doubravanky.
Návrat k restauraci je plánovaný mezi
18 – 19 hodinou, zde proběhne
slavnostní zakončení a vyhlásíme
májovnici roku 2014.
79
Večerní zábava začíná ve 21 hod.
Hraje skupina Dynamic, vstupné 70 Kč
V sobotu 17. května 2014 bude také připravená prodejní výstava
rukodělných výrobků.
Na Obecním úřadě Ohrazenice se můžete přesvědčit, jak šikovní
jsou naši spoluobčané.
Na celodenní kulturní akci Vás srdečně zvou pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice pořádá
v sobotu
14. června 2014
SUCHÉ MÁJE.
Začátek zábavy ve 21.00 hodin, vstupné 70 Kč.
K tanci i poslechu hraje skupina SEPARACE.
Během večera proběhne tradiční dražba máje.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Foto Miroslav Maršálek
80
kultura v Hořovicích a okolí
květen 2014
GALERIE STARÝ ZÁMEK
Město Hořovice a Městské kulturní centrum Hořovice Vás zvou na výstavu
OBRAZŮ, GRAFIKY A PLASTIK Františka Koudelky, Oldřicha Jelena,
Václava Frolíka a Vladimíra Moutelíka.
Vernisáž: úterý 29. 4. 2014 v 18:00 hodin. Výstavu zahájí starosta Hořovic pan
Ondřej Vaculík. Hudba: Jakub Zahradník. Výstava bude otevřena do 13. 6. 2014 vždy
v úterý, čtvrtek a sobotu od 13:00 do 18:00 hod.
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198, e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
Sobota 3. 5., od 10:00 hodin
HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2014. Jarní kulturní festival na závěr
XI. bienále literární soutěže.
program festivalu:
10:00 - 12:00 Klub Labe - literární seminář se členy poroty
13:00 - 18:00 Galerie Starý zámek -výstava obrazů, grafiky a plastik Františka Koudelky, Oldřicha Jelena, Václava Frolíka a Vladimíra Moutelíka
14:15
Lochovice - pieta u hrobu Václava Hraběte. Pro účastníky zajištěn autobus od klubu Labe v 14:00 hod.
16:00
Klub Labe - Testosteron blues - montáž písniček, poezie a povídek
A. Ginsberga, L. Ferlinghettiho, G. Corsa, V. Hraběte a S. Antošové.
Účinkují: Mirek Kovářík a Radek Bláha. Na kytaru provází Mike Perry
18:00
Klub Labe - vyhlášení výsledků literární soutěže. Moderuje a uvádí
Mirek Kovářík a Radek Bláha
19:00
Klub Labe - Recitál Karla Vepřeka. Osobitý muzikant a písničkář,
v jehož recitálu uslyšíte vlastní tvorbu i zhudebněnou poezii P. Kolmačky, B. Reynka, K. Biebla a dalších
22:00
Klub Labe - Black Lulu Band - májová veselice
Změna programu vyhrazena!
Pátek 16. 5., od 20:00 hodin - PAPAVERO + DEEP DAY
Pátek 23. 5., od 20:30 hodin - HORKÝŽE SLÍŽE On The Road aneb RETROSPEKTIVA. Support: WE ON THE MOON
Sobota 24. 5. - ŠEMÍKŮV MEMORIÁL 2014 - 13. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu po stopách bájného koně. Start v
sobotu 24. května 2013 v 10:00 hodin - Praha Vyšehrad. Informace na tel.
311 512915, [email protected],
www.mkc-horovice.cz nebo www.klublabe.cz
81
SPOLEČENSKÝ DŮM • Nádražní 606, tel. 311 512 915
Sobota 10. 5., od 20:00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS si tentokrát troufají na ještě
krasší PERLY SWINGU 2. www.spolecenskydumhorovice.cz
Neděle 18. 5., od 15:00 hodin
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice uvede pohádku
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Režie: Marta Martínková.
Základní umělecká škola
Josefa Slavíka Hořovice zve
VOX CLAMANTIS IN DESERTO
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké
třídy Květuše Ernestové po dlouhých šestnácti letech oživí svým vystoupením klášterní kostel Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí
v Hořovicích v pátek 23. května 2014 od 19:00 hodin.
Komorní pěvecký soubor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice jako obvykle doprovodí František Svejkovský - 1. trumpetista Trubačů prezidenta České Republiky a umělecký šéf Trubačů Hradní Gardy a Jakub Svejkovský (trubky),
Robert Pacourek - sóloklarinetista Kubelíkova smyčcového kvarteta a umělecký vedoucí Pražského komorního tria a Petr Svoboda (klarinety) a houslistky Jana Hřebíková, členka Karlovarského symfonického orchestru a Hana
Hoffmannová. Maestrem di cappella bude Přemysl Kšica, varhaník Svatomikulášského chrámu v Praze na Malé Straně. Koncert zahájí AB trio flauti traversi a v programu dále zazní skladby Kopřivovy, Brixiho a Fingerovy.
Sváteční slovo pronese P. Stefan Wojdyla. Koncert, který se koná v rámci
Noci kostelů a kaplí 2014 a pod záštitou starosty Města Hořovice Ondřeje Vaculíka, připomene
440. výročí dostavby
kostela a 430. výročí
příchodu františkánů
do Hořovic.
Více na
www.zus-horovice.cz
Vstupné dobrovolné
na obnovu varhan.
Srdečně zveme.
82
kultura v Příbrami
květen 2014
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
pá
ne
2. 5.
4. 5.
po 5. 5.
st 14. 5.
čt
pá
pá
so
15.
16.
16.
17.
5.
5.
5.
5.
ne
ne
po
út
18.
18.
19.
20.
5.
5.
5.
5.
st 21. 5.
ne 25. 5.
st
čt
28. 5.
29. 5.
ne 25. 5.
pá 30. 5.
so 31. 5.
po 19. 5.
VELKÁ SCÉNA
Červený a černý – sk. E
19.00
Thomas Hampson zpívá cigánské melodie A. Dvořáka 18.00
Hudební festival Antonína Dvořáka – slavnostní zahájení
Škola základ života
10.00
O Rusalce – Divadlo J. K.Tyla Plzeň
11.00
Hudební festival Antonína Dvořáka
Plovárna – sk. KMD – (bra)Tři v tricku
17.00
Obraz – zadané představení
16.00
Obraz – zadané představení
19.00
Jak utopit dr. Mráčka – sk. J
– Západočeské divadlo Cheb
17.00
Válka Roseových
20.00
Bob a Bobek na cestách – sk. D – Divadlo ANFAS 15.00
Bob a Bobek na cestách – Divadlo ANFAS
8.30, 10.30
Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka
19.00
– koncert
Hrdý Budžes
19.00
O princezně, Luciášovi a makových buchtách 10.00, 14.00
DIVADLO PATŘÍ DĚTEM - Umělecká agentura HP Praha
Tartuffe – sk. G – veřejná generálka
10.00
Tartuffe – sk. P – premiéra
19.00
MALÁ SCÉNA
Na pejska a kočičku…
11.00, 15.00
DIVADLO PATŘÍ DĚTEM
Písničkáři sobě – pronájem
19.30
Více informací najdete na www.pisnickarisobe.cz.
Pronájem, pořádá Sapientia, o.s.
O S TAT N Í
Prohlídka divadla
D -KLUB
Dalibor Gondik Jazz Q
Bližší informace na www.divadlopribram.eu nebo
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
83
14.00
19.00
inzerce
květen 2014
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
84
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
85
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
Zamluvte si hostinec
„U Trojanů“
Původní prvorepubliková hospoda v obci Křešín
– v srdci brdských lesů – pro vaše akce
s pronájmem zdarma.
Kapacita 50 míst. Nabízíme soukromí s plným servisem.
Připravíme občerstvení dle vašich požadavků pro různé příležitosti:
SVATBY - RODINNÉ OSLAVY - PROMOCE
OSLAVY VÝROČÍ - ŠKOLNÍ SRAZY
Staročeská kuchyně, bohaté rauty, plný bar, vinný sklep,
2 druhy piva, Kofola
Kromě objednávek máme zkušební páteční provoz.
Těší se na Vás Michal Fajrajzl, majitel hostince U Trojanů, Křešín 33
tel.: 603 913 232 • www.utrojanu33.cz
86
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
87
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
LEVY!
S
Í
N
JAR
JARNÍ SLEVY POKRAČUJÍ
88
PRŮVODCOVSTVÍ:
TANEC - CVIČENÍ - MASÁŽE
•
•
•
•
•
Pohybové lekce
Dornova metoda
Théta léčení
Přirozená antikoncepce
Příprava na mateřství
NOVINKA: 7 cest k radostnému životu
ve zdravém těle
JINCE, Slunečná ul. 372 (vedle lékárny u mateřské školy)
Katka Dendysová, tel. 773 209 123 • www.azted.cz
CYKLOSERVIS Jince
Nicolas PIETRULA
JINCE 262 23, Na Vyhlídce 437
Nabízíme vám následující služby:
•
•
•
•
•
•
údržby kol před a po sezóně
opravy všech typů jízdních kol
výplety a centrování kol
výměna duší a plášů
montáž doplňků a příslušenství
stavba silničních i MTB kol na zakázku
KONTAKTY:
tel. 723 412 180 • e-mail: [email protected]
Více informací na našich stránkách:
w w w. c y k l o s e r v i s . w b s . c z
89
Ing. Petr Fára
ředitel společnosti
specialista na prodej nemovitostí v Jincích a okolí
ZAJISTÍM
RYCHLÝ A BEZPEČNÝ
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI!
Zavolejte si o bezplatnou, nezávaznou konzultaci
ohledně možností prodeje Vaší nemovitosti!
tel.: 774 708 443
e-mail: [email protected]
KOFAREAL s. r. o., 28. října 24, 261 01 Příbram
PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
C E N A : 850 Kč/metr
R O Z V O Z : 20 Kč/km
K o n t a k t : tel. č. 605 975 130
90
PRODEJ
KUŘIČEK
(ČERVENÉ)
pátek 2. května 2014
FIRMA
NOVÁ
Radom
K
yšl
ve 14.45 hod.
JINCE - NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
Možno objednat na tel. 602 115 750
Farma JEMNICE U OSEKA
PRODEJNÍ DOBA
PO – PÁ 17.00 - 18.00 hod.
SO – NE 10.00 - 11.00 hod.
PRODEJ SLEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK,
firma Dráb opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří 15-20 týdnů, cena 149 - 185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
z našeho chovu.
Prodej se uskuteční 5. května a 2. června 2014
ve 14.30 hod. v Jincích – parkoviště u penzionu Eška
Při prodeji slepiček zajišujeme i výkup králičích kožek
– cena 20 - 30 Kč/ks
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e : po - pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
91
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
92
AUTOSERVIS
• kompletní servis osobních a užitkových vozidel
+ diagnostika všech značek
• garanční prohlídky vozidel v záruce
• sleva na pravidelné servisní prohlídky včetně ND
• příprava a provedení STK + emise
• smluvní partner pojišoven - vyřízení pojistných událostí
(při výměně čelního skla BONUS 1 000 Kč na PHM)
• autorizované montážní středisko tažných zařízení
a Defend-Lock
• náhradní vozidla
• NOVĚ – moderní laserová geometrie
PNEUSERVIS
• prodej pneu a disků (velké skladové zásoby)
• sezónní uskladnění
• NOVĚ – PNEU BAZAR
Odtahová a asistenční služba
NON-STOP • tel. 723 360 260
Adresa:
Jince 396, 262 23 Jince
tel. 318 692 535, 723 907 977 • [email protected]
www.BODASY.cz
www.q-eshop.cz
93
FRANTIŠEK SOUČEK
Pod Plešivcem 144, 262 23 JINCE
PRODEJ A ROZVOZ
PALIV
➠
➠
➠
➠
OŘECH 1
OŘECH 2
KOSTKA
BRIKETY
Skládka paliv dopravníkem ZDARMA
PRODEJ A ROZVOZ
PÍSKU A DRTÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
➠ Sklápěcí kamiony, sklápěč AVIA
✆
602 960 482, 606 614 690,
606 149 632
94
KORONA
Lochovice
Podnikový řidič autobusu
Pro naši společnost hledáme řidiče autobusu
a mikrobusu pro odvoz a svoz lidí do zaměstnání
a ze zaměstnání.
Požadujeme:
- řidičské oprávnění (D) k řízení autobusu/mikrobusu
- platné profesní osvědčení
- zdravotní způsobilost
- paměovou kartu řidiče
- časovou flexibilitu
- odolnost vůči stresu
Nabízíme:
- zázemí mezinárodní společnosti
- platové ohodnocení dle zkušeností a schopností
- samostatnou a odpovědnou pozici se zajímavou pracovní náplní
Nástup možný IHNED.
Místo pracoviště:
Lochovice
Typ pracovního poměru:
práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu:
pracovní smlouva
Zaměstnavatel:
Kontakt:
KORONA Lochovice
725 996 168
95
Download

Jinecký zpravodaj - květen 2014